Sunteți pe pagina 1din 2

Tema propusă pentru dezbatere în cadrul acestei activităţi:

Evoluţionism şi creaţionism în societatea actuală


Grup țintă: elevii clasei a V-a.
Propunătorul activității: profesor Cursaru Cristina
Data: 30.09.2020

Prin această activitate interdisciplinară, realizată în cooperare cu profesorul de religie,


consider că se pot forma(dezvolta) următoarele competențe:
➢ comunicare în limba maternă – exprimarea și interpretarea conceptelor, ideilor,
emoțiilor, faptelor și opiniilor în formă orală și scrisă
➢ competența digitală
➢ sensibilizare şi exprimare culturală a învăța să înveți

Ce am învățat la istorie?

Preistoria începe odată cu apariţia oamenilor pe Pământ şi se încheie odată cu


inventarea scrierii şi formarea primelor state.
În ceea ce priveşte apariţia omului există două teorii:
1. teoria creaţionistă: omul este făcut de Dumnezeu;
2. teoria evoluţionistă a lui Charles Darwin: omul se trage din primate.
Specia umană îşi are originile în Africa de Est, unde s-au descoperit şi cele mai vechi urme
arheologice; un exemplu este Lucy, austrolopitec, hominid ce a trăit acum 3,2 milioane de
ani.
  Condiţiile meteorologice favorabile şi natura înconjurătoare au permis evoluţia speciei
umane. Oamenii au adoptat poziţia bipedă (pe două picioare), creierul lor s-a dezvoltat şi s-au
adaptat mediului natural.
De la Homo Habilis (făuritor de unelte) au evoluat spre Homo sapiens sapiens (omul
gânditor), care este omul modern.

Activități ale elevilor, care au lucrat în echipe de câte 4:

I Stabiliţi, conform hărţii, unde a fost leagănul omenirii! Din ce cauze au migrat
vechii noştri strămoşi? Ce factori au înlesnit migrarea? Ce influenţă a avut acest
fenomen? Cu ajutorul atlasului geografic stabiliţi poziţionarea actuală a raselor
umane.
II Citește cu atenție și răspunde la întrebări:
• Citește cele două fragmente de mai jos, apoi răspunde la cerințe:
a)Atunci a zis Dumnezeu: ,,să facem om după chipul și după asemănarea Noastră͕, ca
să stăpânească peștii mării͕ , păsările cerului͕ , animalele domestice͕, toate vietățile ce se
târăsc pe pămąnt și tot pământul.”
Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său͖ ; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut͖ ; a
făcut bărbat și femeie.͞(,,Facerea”, Cap. 1͕ Vechiul Testament”)

1
b) Charles Darwin, un cunoscut om de știință britanic, este cel care a elaborat teoria
evoluționistă și a selecției naturale. Conform acesteia͕, toate formele de viață au
evoluat din strămoși comuni și sunt rezultatul unui proces de selecție naturală.
1.Care sunt cele două teorii privind apariția omului ce se desprind din fragmentele de
mai sus͍ ?
2. Exprimă prin cuvinte proprii͕ la ce se referă expresia ,,selecție naturală͞”.
3. Având în vedere modul de hrănire͕, cum explici că maxilarul celui mai îndepărtat
strămoș al omului este mai dezvoltat decât cel al omului contemporan͍?
III Vizionează filmele propuse de profesor, din manualele digitale: Primii oameni,
Charles Darwin, apoi, din manualul digital al Editurii Didactice și Pedagogice, efectuează
exercițiul interactiv de la pagina 20.
Mențiunea profesorului: Acest tip de activități digitale interactive este foarte apreciat de
elevi, ei fiind ,,răsplătiți” la rezolvarea corectă a răspunsului cu mesaje de tipul ,,Bravo! Mi-
ai fost de mare ajutor!”, sau cu aplauze.
IV. Joc de rol: Imaginează-ți că ești un membru al speciei Homo Sapiens care
întâlnește pentru prima dată un Neanderthal. Interacționează, sau încearcă să comunici prin
gesturi și mimică.
V. Acoperiți peretele clasei cu coli mari de hârtie și imaginați-vă că este peretele
unei peșteri. Folosiți tempera ca pe acea „pastă” colorată obținută din minerale și plante, și,
utilizând bețișoare și pensule improvizate, spuneți în imagini povestea voastră despre primii
oameni.