Sunteți pe pagina 1din 36

Substanțe compuse anorganice

Prezentare
Acizi

Baze
Substanțe compuse
anorganice
Oxizi

Săruri
Hidracizi
În funcţie de
compoziţia
acestora
Oxoacizi

Acizi Monoprotici Exemplu: HCl

În funcţie de
numărul
atomilor de Diprotici Exemplu: H2S
hidrogen din
moleculă

Triprotici Exemplu:
H3PO4
• HnX
Formulă
generală Exemple

Nomen-
clatură

Definiție
• HnXOy
Formulă
generală Exemple

Nomen-
clatură

Definiție
Baze Săruri HBr + KOH →
KBr + H2O
Oxizi 2HNO3 + CuO
Săruri → Cu(NO3)2
bazici + H2 O

Pentru ca o astfel de reacție să fie


posibilă, trebuie ca din reacție să

Săruri H2SO4 + BaCl2 →


BaSO4 + 2HCl
rezulte o sare insolubilă (greu
solubilă) sau acidul care se obține
în reacție să fie volatil (ex. HCl).

Reacția poate avea loc doar dacă

Metale Săruri metalul este mai activ decât


hidrogenul.
• M(OH)n

Formulă
generală Exemple

Nomen-
clatură

Definiție
Acizi Apă și sare MIOH + HX → MIX + H2O
Reacționează cu

Ca(OH)2 + CO2 →
Oxizi acizi Apă și sare CaCO3 + H2O

MIOH + M1IX →
Săruri M1IOH + MIX

2NaOH + 2Al + 6H2O →


Metale 2Na[Al(OH)4] + 3H2
• EO
Formulă
generală Clasificare

Nomen-
clatură

Definiție
Oxizii1.mp4
Oxizii2.mp4
Oxizi Acizi

În funcție de
OXIZI comportarea lor Oxizi Bazici
în reacţia cu apa

Oxizi Neutri
(Indiferenți)
• Mx Ey
Formulă
generală
• Mx EOy
Nomen-
clatură

Definiție
Reguli de
stabilizare

Definiție
1. În cazul atomilor liberi şi al moleculelor formate din
elemente identice starea de oxidare este egală cu zero.

Exemple:

Mg0 + 1/2O20 → MgO


H20 + Br20 → 2HBr

2. Într-un compus neutru, suma stărilor de oxidare


ale atomilor componenţi este întotdeauna egală cu
zero.

Exemplu: K+1NO3 -2 → S.O. (K) + S.O. (N) + 3·S.O. (O) =


0 +1 + S.O. (N) + 3·(-2) = 0 → + S.O. (N) = +5
3. În compuşi, atomul de fluor are întotdeauna stare de
oxidare egală cu -1, corespunzătoare stării de oxidare
minimă a elementelor grupei VIIA (este elementul cu cea
mai mare electronegativitate din tabelul periodic).
Exemple:
LiF-1 ; HF-1 ; F2-1O

4. În compuşi, starea de oxidare corespunzătoare


elementelor din grupele IA, IIA şi IIIA este întotdeauna
pozitivă, egală cu numărul grupei respective.
Exemple:

K+1I, Mg+2S, Al+3Cl3


5. În majoritatea compuşilor, atomul de oxigen va avea
starea de oxidare -2, corespunzând stării de oxidare
minimă a elementelor grupei VIA.
Exemple:

Na2O-2 ; HClO-2 .

în compuşii oxigenului cu fluorul, oxigenul va


avea stare de oxidare pozitivă deoarece este mai
puţin electronegativ decât F.

Excepţii: Exemple: F2-1O+2

în peroxizi, atomul de oxigen are stare de oxidare -1

Exemple: H2+1O2-1 ; Na2+1O2-1


6. În majoritatea compuşilor, atomul de hidrogen are
stare de oxidare +1.
Exemple:
H+1F, H+1NO3.

Excepţie: în hidrurile metalice, atomul de hidrogen va avea stare de


oxidare negativă -1 (deoarece metalele au întotdeauna caracter
electropozitiv).

Exemple:
Li+1H -1; Al+3H3-1
7. Într-un compus ionic, suma stărilor de oxidare ale
atomilor componenţi este egală cu sarcina ionului
respectiv.

Exemple:
1. NO2 - :
S.O. (N) + 2·S.O. (O) = -1
S.O. (N) + 2·(-2) = -1
→ + S.O. (N) = +3
2. NH4 + :
S.O. (N) + 4·S.O. (H) = +1
S.O. (N) + 4· (+1) = +1
→ + S.O. (N) = -3
Stare de Grupa a Grupa a Grupa a Grupa a
oxidare IV-a V-a VI-a VII-a

S.O. +4 +5 +6 +7
maximă

+2 +3 +4 +5
S.O.
Intermediare +1 +2 +3

+1

S.O. -4 -3 -2 -1
minimă

S.O. maximă = numărul grupei respective


S.O. minimă = numărul grupei – 8
S.O. intermediare = se determină scăzând câte 2 unităţi din valoarea stării
de oxidare maxime, atât cât se obțin valori pozitive
Site-ografie:

• https://www.digitaliada.ro/Substante-simple-si-substante-compuse-cu-
utilizari-practice-a1624979293828275

• https://chimie-bl.eu/substante_compuse/

• http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-
sectiuni/5394/chimie_20anorganica.pdf

• https://www.gimnaziu.info/molecule-caracteristici-clasificare

• https://prezi.com/smhj0y_zhqhb/substante-compuse/

• https://www.youtube.com/channel/UC0G7fTq5qtrB5D1rbWr5ZNg

S-ar putea să vă placă și