Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

_____/________

Avizat,
Inspector şcolar general adjunct
Curriculum şi inspecţie şcolară,
Prof. Nicolae Ciprian ANTON

Propunerea tematicii în vederea desfășurării cercurilor pedagogice


Limba și literatura română (gimnaziu și liceu)
Limbi clasice (gimnaziu și liceu), an școlar 2020-2021

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (GIMNAZIU ȘI LICEU)

SEMESTRUL I

Tema 1: Exemple de bune practici în procesul de predare-învățare a limbii și literaturii române în


școală prin realizarea de activități asistate de tehnologie și internet
Ţinta: Formarea competențelor în procesul de predare
 accentuarea dimensiunii conștiente a învățării, printr-o selectare relevantă a conținutului și o
proiectare adecvată a activităților de predare-învățare
 utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;
 exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional;
 proiectarea și diversificarea activităților de predare-învățare, stimulându-se gândirea analitică,
sintetică, creativă, critică și reflexivă;
 predarea între tradiție și modernitate.
Forme de realizare:
 Lecții / secvențe de lecție on-line sau filmate
 ateliere metodice
 schimb de bune practici / dezbatere / activităţi de formare continuă

SEMESTRUL AL II- LEA

Tema 2: Modalități concrete de adaptare a demersului didactic pentru orele desfășurate on-line/hibrid:
Ţinta: Formarea competențelor în procesul de predare
 accentuarea dimensiunii conștiente a învățării, printr-o selectare relevantă a conținutului și o
proiectare adecvată a activităților de predare-învățare
 utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;
 exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional;
 proiectarea și diversificarea activităților de predare-învățare, stimulându-se gândirea analitică,
sintetică, creativă, critică și reflexivă;
 predarea între tradiție și modernitate.
Forme de realizare:
 Lecții / secvențe de lecție on-line sau filmate
 ateliere metodice
 schimb de bune practici / dezbatere / activităţi de formare continuă

LIMBI CLASICE

SEMESTRUL I

Tema 1: Exemple de bune practici în procesul de predare-învățare a limbii latine în școală prin
realizarea de activități asistate de tehnologie și internet
 Elaborarea documentelor de planificare/proiectare curriculară, centrată pe competenţe
 Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în diverse situații de comunicare orală şi
scrisă
 Adaptarea conţinuturilor, strategiilor şi mijloacelor didactice la nivelul de vârstă, la
particularităţile intelectuale şi psihosociale ale fiecărui elev
Forme de realizare:
 Lecții / secvențe de lecție on-line sau filmate
 ateliere metodice
 schimb de bune practici / dezbatere / activităţi de formare continuă

SEMESTRUL AL II – LEA

Tema 2: Modalități concrete de adaptare a demersului didactic pentru orele desfășurate on-line/hibrid:
Forme de realizare:
 Lecții / secvențe de lecție on-line sau filmate
 ateliere metodice
 schimb de bune practici / dezbatere / activităţi de formare continuă

Data: 7.10.2020 Inspectori școlari pentru limba română,


prof. dr. Isabel Giorgiana Vintilă
prof. Luminița Angela Sehlanec

S-ar putea să vă placă și