Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicaţie practică.

Activitatea de bază a firmei Pradox SRL este organizarea loteriilor. În luna aprilie a organizat o
loterie în mun. Chisinău şi una în or. Orhei. Valoarea biletele expuse la loterie a constituit: în
mun. Chişinău – 500 mii lei, la Orhei 300 mii lei. La Chişinău cota taxei de organizare a
licitaţiilor şi loteriilor este aprobată conform prevederilor CF, iar la Orhei cota constituie 70%
din cota prevăzută în CF.
Determinaţi taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor. Indicaţi bugetele la care vor fi virate taxa
respectivă.

Rezolvare:
La Chişinău cota taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor este de 0.3%
La Orhei cota constituie 0.2*70%=0.14%
T=500 mii lei*0.3%=1,5 mii lei (Chisinau)
T=300 mii lei*0,14%=0,42 mii lei (Orhei)
Răspuns: Pentru loteria organizată în Chișinău Pradox SRL va achita o taxa in valoare de 1500
lei iar in Orhei va achita 420 lei și vor fi virate in bugetul municipal.

Aplicaţie practică.
Hotelul “Basarabia” din mun. Bălţi prestează servicii hoteliere şi servicii de parcare a
autoturismelor, şi spălătorie a rufelor. În trimestru II al anului curent a încasat mijloace băneşti în
sumă de 125 mii lei din cazare, 14,2 mii lei din prestarea serviciilor de parcare şi 38 mii lei de la
spălătorie.
Determinaţi taxele locale, dacă se ştie că în mun. Bălţi au fost adoptate cotele taxelor locale în
mărime de 60% de la cele prevăzute în CF.

Rezolvare:
Cotele taxelor locale sunt: servicii hoteliere-2*60%=1,2%
Servicii de parcare a autoturismelor-10*60%=6 lei
Servicii de spălătorie a rufelor:1500 lei
Dterminăm taxa pentru serviciile hoteliere-125 miilei*1,2%=1,5 mii lei
Răspuns: Taxele ce vor fi achitate de Hotelul “Basarabia sunt 1500 lei și 6 lei, si 1500 lei.

Aplicaţie practică.
GalaImpex SRL a avut în I trimestru al anului curent următorul număr de angajaţi: ianuarie 14,
februarie 18, martie 23.
Determinaţi taxa pentru amenajarea teritoriului.

Rezolvare:
Cota taxei pentru amenajarea teritoriului constituie 320 lei anual ,astfel -26,66 lei lunar de
persoana
Determinăm taxa pentru amenajarea teritoriului:
T=14*26,66 lei=373,33 lei (ianuarie)
T=18*26,66 lei= 479,88lei (februarie)
T=23*26,66 lei= 613,18 (martie)
Răspuns: 373,33 lei (ianuarie), 479,88lei (februarie), 613,18 (martie).

S-ar putea să vă placă și