Sunteți pe pagina 1din 2

Cum să fii un facilitator excepţional

evaluându-ţi propria acest impuls de control şi


Înţelegerea rolului performanţă. orice altă nevoie de a-şi
exprima nerăbdarea cu
şi încrederea că vei Dacă eşti de acord şi în alte persoane.
face faţă situaţiilor căutare de a-ţi îmbunătăţi 3. Concentraţi-vă
dificile sunt unele capacităţile de facilitator, asupra procesului. În loc
dintre elementele ai aici şapte paşi de de a se concentra pe
esenţiale pentru o valoare şi interesanţi. "conţinut", un facilitator
bun acordă cea mai mare
facilitare reuşită. Îţi 1. Stabileşte limitele. atenţie a sa "procesului".
prezint şapte paşi Poţi preveni adesea Acest nivel este sub
pentru aţi creşte apariţia problemelor – şi conţinut şi se referă la
nivelul personal de va fi mult mai uşor să modul în care se simt
performanţă. facilitezi procesul – dacă oamenii în acest context.
stabileşti „regulile casei” Aici veţi observa legile
şi creezi un climat nescrise şi interacţiunea
Facilitarea este deja un favorabil de la bun dintre membrii grupului.
cuvânt acceptat în început. Întotdeauna este
vocabularul de afaceri, în cel mai bine să se Ai nevoie să-ţi foloseşti
urma unei recunoaşteri înceapă prin a ajuta simţurile, intuiţia şi
tot mai dese a faptului că grupul să-şi clarifice un instinctele să prinzi
grupuri sau întâlniri pot fi rezultat rezonabil să se atmosfera şi dinamica
mult mai productive şi realizeze într-o anumită grupului. Participanţii
eficiente dacă este perioadă de timp. sunt entuziasmaţi, plini
cineva acolo care să-i Încearcă să ajungeţi la un de viaţă, intrigaţi – sau
ajute pe cei prezenţi să consens cu privire la nu? Exprimă ce simt sau
ajungă la o decizie, să modul în care se abţin?
rezolve o problemă sau dezacordurile şi
să genereze idei creative. conflictele se vor rezolva Monitorizează pulsul
şi clarifică-ţi rolul în grupului – cine vorbeşte?
Valoarea percepută a proces. Explica-le foarte Cine nu se exprimă?
acestei expertize este în clar ce vei face şi ce nu Concentrează-te pe
creştere deoarece tot mai vei face. temperatura emoţională
multe organizaţii oferă şi încearcă să citeşti
managerilor contexte de Odată ce aţi delimitat limbajul trupului şi
lucru în care ei au nevoie coordonatele, poţi să tot comportamentul non-
de aceste abilităţi de readuci grupul la această verbal.
facilitare – nu doar înţelegere şi să verifici
managerilor de linie care dacă au rămas pe 4. Fii prezent – nu
îşi susţin propriile echipe, traiectorie sau nu. acţiona. Rolul unui
ci şi din ce în ce mai mulţi facilitator este mai mult
directori executivi care se 2. Detaşează-te de despre ‘a fi’ decât despre
alătură grupelor de conţinut. Un facilitator ‘a face’. ‘A acţiona’ se
proiecte multi- bun trebuie să renunţe la referă mai mult la
departamentale. tema/subiectul principal tehnicile folosite să ajuţi
al întâlnirii. Provocarea grupul în evoluţie. ‘A fi’
Pentru a fi un facilitator este să influenţezi grupul este mai mult despre
excepţional, ai nevoie de nu să dominezi. Trebuie energia ta şi
foarte multă claritate să-ţi reprimi personalitatea cu care
asupra rolului tău în ideile/soluţiile şi să-i contribui în grup.
această postură şi ce încurajezi pe ceilalţi să se
trebuie să faci acolo, exprime. Pentru a crea un mediu
capacitatea şi încrederea sigur în care oamenii să
de a te descurca în Oamenii cad deseori in se deschidă şi să fie
situaţii dificile sau indivizi capcana de a încerca să oneşti, ai nevoie de o
disruptivi şi abilitatea de orienteze discuţia într-o prezenţă empatică, iar
a interveni să ajuţi grupul anumită direcţie. Este grupul are nevoie să te
să progreseze, important să-şi limiteze simtă capabil să rezolvi

1
Cum să fii un facilitator excepţional
orice fel de incidente ce dificil. Dar nu poţi fi toate pot fi îmbunătăţite
ar putea apărea. Toate eficient într-o greşeală. prin practică.
acestea vin atât din stilul Ai nevoie să-ţi dezvolţi
tău personal cât şi din abilităţi şi strategii să treci Te avertizez că rolul de
orice altceva din ce vei peste aceste bariere. facilitator poate fi
spune. nerăsplătit. Dacă
În cazul în care apare o întâlnirea sau
Unde stai, dacă arăţi situaţie dificilă, ai putea evenimentul decurge fără
ameţit sau în control, cât sugera să luaţi o pauză, probleme, oamenii pe
de animat eşti – toate să serviţi o cafea, să care îi facilitezi probabil
indiciile non-verbale adoptaţi o schimbare de nu vor realiza niciodată
adaugă ceva prezenţei peisaj, de lucru în perechi cât de mult ai contribuit la
tale, la fel şi tonul vocii sau un brainstorming pe succesul lor. Ego-ul tău
tale. o anumită problemă. În va avea de-a face cu
cazul unei persoane satisfacţie de sine.
5. Intervină atunci când perturbatoare, puteţi
trebuie. Ca facilitator ar alege să vă confruntaţi cu Gerard O’Donovan
trebui să-ţi dai seama ce acea persoană - în cadrul
se întâmplă şi ce grupului sau în particular .
semnifică. Apoi poţi lua o - şi de a îi oferi feedback
hotărâre ce să faci în cu privire la ceea ce face
legătură cu aceasta. Poţi şi efectul pe care îl are. .
să aştepţi să vezi ce se
întâmplă sau poţi Dacă aţi stabilit rolul tău
interveni. Limbajul de la început – şi toată
corpului tău poate fi o lumea a fost de acord cu
intervenţie foarte aceasta – atunci ai
puternică – cu o privire, permisiunea să provoci
un zâmbet sau o pe oricine va încălca o
aprobare, poţi susţine „regulă de aur”.
sau provoca.
7. Evaluează la final. La
John Heron*, un autor şi sfârşitul întâlnirii
consultant privind participanţii vor vrea de
facilitarea, evidenţiază obicei să ştie ce rezultat
trei tipuri de intervenţie: au şi dacă au fost
intervenţii ierarhice (a productivi sau nu.
spune grupului ce să Verifică cum aţi pornit şi
facă), intervenţii co- cum va evolua de acum
operative (a face sugestii înainte. Culege feedback
şi a cere consens de la participanţi şi vezi
grupului) şi intervenţii cum ar rezolva ei situaţia
autonome (lăsând grupul mai biner? Ar fi trebuit să
să decidă cum să intervii mai repede?
procedeze). Provocare
pentru un facilitator este Ştiinţă inexactă
să fie capabil să lucreze Ţine minte că nu există
în toate cele trei stiluri şi aşa ceva precum
să ştie ce intervenţie este facilitatorul perfect. Vei
necesară. lua constant decizii
despre ce vei face: unele
6. Nu eschiva situaţiile bune, altele mai puţin
dificile. Adesea bune. Dar abilităţile
facilitatorii se simt implicate – observarea,
intimidaţi să intervină faţă ascultarea, citirea
de manageri cu funcţii limbajului, înţelegerea
importante sau persoane comportamentului uman
cu un comportament şi detaşarea de subiect –