Sunteți pe pagina 1din 11

Microeconomie - Test 1

True/False
Indicate whether the statement is true or false.

____ 1. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor.

____ 2. Nevoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoi complementare.

____ 3. Curba care ilustreaza problema raritatii si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum
dat de resurse poarta denumirea de curba productiei.

____ 4. Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero.

____ 5. Diminuarea risipei inlatura caracterul limitat al resurselor.

____ 6. Economia Politica este o stiinta economica functionala.

____ 7. Trasarea frontierei posibilitatilor de productie se intemeiaza pe conceptele de raritate, alegere si cost de
oportunitate.

____ 8. Pe masura ce se renunta din ce in ce mai mult la producerea unui bun este posibil sa se produca mai mult
dintr-un alt bun.

____ 9. Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in favoarea alteia.

____ 10. Bunurile economice au un caracter nelimitat.

____ 11. Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale.

____ 12. Serviciile sunt incluse in sectorul secundar al activitatii economice.

____ 13. Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita in momentul livrarii lor.

____ 14. Perceperea de impozite si alocarea banilor publici de catre stat este indispensabila in conditiile economiei de
piata.

____ 15. Majoritatea tranzactiilor bilaterale de piata sunt formate din doua fluxuri economice: un flux real, si un flux
monetar.

____ 16. Fluxurile de bunuri de consum de la firme la menaje constituie un exemplu de flux economic real.

____ 17. Fluxurilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directie opusa fluxurile monetare de plati
reprezentand salariile pentru munca depusa.

____ 18. In cazul bunurilor inferioare exista o relatie inversa intre modificarea pretului si modificarea cantitatii cerute
din aceste bunuri.
____ 19. Efectul de venit nul in cazul bunurilor de lux, foarte scumpe nu constituie o situatie de cerere atipica.

____ 20. Daca cererea este inelastica, scaderea pretului determina cresterea venitului total al firmei.

____ 21. Daca cererea este elastica, cresterea pretului duce la scaderea venitului total al firmei.

____ 22. Daca cererea are elasticitate unitara, scaderea pretului influenteaza marimea venitului total al firmei.

____ 23. Oferta este o functie crescatoare fata de pret.

____ 24. Cresterea costurilor de productie va determina cresterea ofertei pentru ca preturile pe piata vor creste
si ele.

____ 25. Elasticitatea ofertei in raport de pret reprezinta sensibilitatea ofertei la modificarile pretului bunului.

____ 26. Reducerea taxelor şi impozitelor permit deplasarea curbei ofertei la dreapta, in conditiile in care
pretul nu se modifica.

____ 27. Rata marginala de substitutie a bunului Y prin bunul X este egala cu raportul invers al utilitatilor marginale
inregistrate prin consumul unor unitati suplimentare din cele doua bunuri.

____ 28. La punctul de optim al consumatorului raportul preturilor este egal cu raportul invers al utilitatilor marginale.

____ 29. Firmele produc numai bunuri materiale.

____ 30. Resursele economice sunt factori de productie.

____ 31. Pamantul este un factor de productie originar.

____ 32. Pamantul este factor de productie neregenerabil

____ 33. Zapada artificiala de pe o partie de ski nu constituie factor de produtie.

____ 34. Procesul consumarii capitalului fix se manifestã prin fenomenul uzurii.

____ 35. Banii devin capital tehnic dacă sunt depuşi in conturile bancare.

____ 36. Capitalul circulant include masinile si utilajele.

____ 37. Cel mai adesea functia de productie este o relatie de tipul Q = f(K,L).

____ 38. Productia totala este maxima pentru acea cantitate din factorul de productie variabil care corespunde egalitatii
dintre productivitatea marginala si productivitatea medie.

____ 39. Daca pentru realizarea unui bun este necesara utilizarea mai multor factori de productie dintre care, pentru
unul se adauga progresiv o cantitate constanta, in timp ce cantitatile celorlalti factori nu se modifica, produsul
marginal al factorului variabil creste pana la un punct, apoi descreste.
____ 40. Atunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatii marginale, productia totala
scade.

____ 41. Productivitatea medie este minima atunci cand este egala cu productivitatea marginala.

____ 42. Coeficientul marginal al capitalului se determina prin formula:

unde: k - coeficientul marginal al capitalului


K - capitalul
Q - volumul productiei

____ 43. Productivitatea medie a capitalului se determina cu formula de calcul:

unde: W - productivitatea medie a capitalului


Q- productia
K - capitalul

____ 44. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin fenomenele interne scarii: economii si
pierderi.

Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 45. In functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi clasificate:
a. nevoi primare, sociale, secundare;
b. nevoi fiziologice, sociale, rationale;
c. nevoi fiziologice, sociale, secundare;
d. nevoi primare, sociale, complexe.
____ 46. In raport cu evolutia nevoilor umane, resursele sporesc si se diversifica:
a. mai lent; c. in acelasi timp;
b. mai repede; d. fara nici o legatura.
____ 47. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu
un volum dat de resurse poarta denumirea de:
a. curba productiei;
b. curba costului de productie;
c. curba posibilitatilor de productie;
d. curba venitului.

____ 48. Care este caracteristica dominanta a bunurilor economice?


a. sunt dobandite din natura si trebuie consumate in cantitati indicate;
b. sunt nelimitate in raport cu nevoile;
c. productia lor depaseste – de regula– nevoile anticipate;
d. raritatea, respectiv insuficienta lor in raport cu nevoile.

____ 49. In general, relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma:
a. N < R;
b. N > R;
c. N = R;
d. nu se poate stabili o asemenea relatie.
____ 50. Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ:
a. sa faca risipa pentru ca oricum resursele sunt insuficiente;
b. sa renunte la a mai consuma bunuri pentru producerea carora se folosesc resurse rare si sa
se orienteze catre bunuri care se obtin cu resurse abundente;
c. sa consume doar bunuri pe care le ofera natura;
d. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente.
____ 51. Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate, daca realizeaza bunul:
a. cu cel mai mic cost de productie in raport cu ceilalti producatori;
b. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori;
c. cu cel mai mic consum de resurse in raport cu ceilalti producatori;
d. cu cel mai mare pret de vanzare in raport cu ceilalti producatori.
____ 52. Avantajul economic comparativ (relativ) are in vedere:
a. gradul de specializare a productiei; c. tipul de tehnologie folosit in procesul de
productie;
b. costul de oportunitate al alegerii de d. numai bunurile materiale.
specializare economica;
____ 53. Oamenii saraci calatoresc mai mult cu autobuzul, dar oamenii bogati calatoresc de obicei cu avionul,
deoarece:
a. calatoria cu autobuzul este prea ieftina in c. autobuzul este un mijloc de transport
comparatie cu statutul lor social; foarte scump pentru oamenii cu un cost de
oportunitate ridicat al timpului;
b. oamenii bogati prefera confortul d. nu exista o legatura.
avionului;
____ 54. Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei recesiuni deoarece:
a. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus;
b. costul de oportunitate al continuarii facultatii este ridicat;
c. costul de oportunitate al continuarii facultatii este nul;
d. nu trebuie luat in calcul costul de oportunitate in aceasta situatie.
____ 55. Analiza comportamentului economic al entitatilor individuale se realizeaza la nivel:
a. mezoeconomic; c. microeconomic;
b. mondoeconomic; d. macroeconomic.
____ 56. La nivel macroeconomic:
a. are loc intalnirea efectiva a cererii cu oferta de munca;
b. se stabileste nivelul salariului nominal;
c. se dimensioneaza cererea de munca;
d. se stabileste nivelul salariului minim .
____ 57. La baza diviziunii muncii se afla:
a. dorinta oamenilor de a-si satisface mai c. teoria economica clasica;
bine trebuintele;
b. un act politic; d. libertatea alegerii.
____ 58. Economia politica este o stiinta economica:
a. fundamentala;
b. de ramura;
c. functionala;
d. de granita.
____ 59. Care din definitiile de mai jos nu definesc stiinta economica si rolul ei?
a. ofera agentilor economici puterea de c. accelereaza schimbul de marfuri;
anticipare ;
b. studiaza comportamentul uman in d. explica modul in care decidem sa folosim
activitatea de alocare si utilizare a resursele rare, cu intrebuintari alternative.
resurselor;
____ 60. Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasice engleze:
a. Fr. Quesnay, Adam Smith, David Ricardo;
b. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill;
c. Adam Smith, David Ricardo, Paul Samuelson;
d. John Maynard Keynes, Adam Smith, Alfred Marshall.
____ 61. De regula, pretul bunurilor economice, in conditii de libertate economica, se formeaza:
a. prin negociere; c. prin decizii guvernamentale;
b. prin calcule matematice; d. prin licitatie.
____ 62. Delimitarea tipurilor de economie de piata se face, printre altele, si in raport de:
a. nivelul venitului national; c. forma de proprietate;
b. apartenenta la diferite organisme d. gradul de interventie a statului.
economice internationale;
____ 63. Modelul economiei sociale de piata, caracterizata prin atentia deosebita acordata protectiei mediului,
dezvoltarii adecvate a educatiei, ocrotirii sanatatii, asigurarii locurilor de munca si infaptuirii unor programe
guvernamentale de protectie sociala, este caracteristic pentru:
a. SUA;
b. Italia;
c. Germania si tarile nordice;
d. Japonia.
____ 64. Activitatea economica in economiile moderne este reglata prin:
a. consensul cumparatorilor cu vanzatorii; c. existenta unui sistem concurential;
b. interventia statului pentru cresterea d. programare economica.
ofertei;
____ 65. Este marfa:
a. un bun destinat autoconsumului; c. un serviciu destinat pietei;
b. un bun liber; d. orice bun economic.
____ 66. Modelul economiei de piata “directionata de consum” se caracterizeaza prin:
a. acordarea unui rol major pietelor si a unui c. preponderenta invatamantului public;
rol minim statului;
b. existenta unui sistem public de asigurari d. nivel al veniturilor stabilit in functie de
sociale bine dezvoltat; pregatire si vechime.
____ 67. Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere in functie de pret:
a. elastica;
b. inelastica;
c. unitara;
d. perfect elastica.

____ 68. Coeficientul de elasticitate al cererii in raport de venit poate avea valoarea:
a. 1 la o cerere elastica;
b. 2 la o cerere inelastica;
c. 0,5 la o cerere elastica;
d. 0,5 la o cerere inelastica.
____ 69. Cand oferta creste, pretul si cantitatea de echilibru cunosc urmatoarele evolutii:
a. ambele cresc;
b. ambele scad;
c. pretul de echilibru creste, cantitatea de echilibru scade;
d. pretul scadede echilibru , cantitatea de echilibru creste.
____ 70. Cand oferta scade, pretul si cantitatea de echilibru cunosc urmatoarele evolutii:
a. ambele cresc;
b. ambele scad;
c. pretul de echilibru creste, cantitatea de echilibru scade;
d. pretul de echilibru scade, cantitatea de echilibru creste.
____ 71. Cand cererea scade, pretul si cantitatea de echilibru cunosc urmatoarele evolutii:
a. ambele cresc;
b. ambele scad;
c. pretul de echilibru creste, cantitatea de echilibru scade;
d. pretul scade de echilibru, cantitatea de echilibru creste.
____ 72. Cand cererea creste, pretul si cantitatea de echilibru cunosc urmatoarele evolutii:
a. ambele cresc;
b. ambele scad;
c. pretul de echilibru creste, cantitatea de echilibru scade;
d. pretul de echilibru scade, cantitatea de echilibru creste.
____ 73. In conditii perfect concurentiale:
a. cererea firmei si cererea pietei sunt egale;
b. oferta firmei este perfect elastica;
c. profitul firmei este maxim la orice nivel de pret;
d. cererea pietei are panta negativa.
____ 74. Care din afirmatii este corecta, in situatia in care pretul unei marfi creste:
a. cererea este inelastica, venitul total creste; c. cererea este inelastica, venitul total se
reduce;
b. cererea este elastica, venitul total creste; d. cererea este elastica, venitul total ramane
constant.
____ 75. In cazul in care pretul unicului substituent al bunului X a scazut, in mod normal:
a. va scadea cererea pentru substituent;
b. va scadea cererea pentru bunul X;
c. va creste oferta pentru substituent;
d. va creste oferta pentru bunul X.

____ 76. Presupunand ca pretul unicului substituent al bunului A a scazut, în mod normal:
a. va scadea cererea pentru bunul A;
b. va creste oferta pentru substituentul bunului A;
c. va creste oferta pentru bunul A;
d. va scadea cererea pentru substituentul bunului A.
____ 77. In situatia in care pretul unui bun economic, avand elasticitate unitara, creste cu 9%, cantitatea ceruta din acel
bun:
a. creste cu 9%; c. creste cu 91%;
b. scade cu 9%; d. scade cu 91%.
____ 78. Presupunand ca pretul bunului x scade cu 7%, iar veniturile incasate se reduc cu 7%, in acest caz cererea este:

a. elastica; c. cu elasticitate unitara;


b. inelastica; d. perfect inelastica.
____ 79. In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u.m. la 1200 u.m. iar oferta creste de la 100 bucati la 130
bucati, oferta este:
a. elastica;
b. inelastica;
c. cu elasticitate unitara;
d. perfect elastica.
____ 80. Coeficientul de elasticitate al cererii in functie de pret este cel mai ridicat la categoria:
a. medicamente; c. bunuri pentru care exista substituenti;
b. bunuri alimentare de prima necesitate; d. bunuri ai caror inlocuitori nu se gasesc pe
piata.
____ 81. Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 100 u.m. si ajunge la 230 u.m., inseamna ca pretul:
a. a crescut cu 230%;
b. a crescut la 130%;
c. a crescut cu 130%;
d. a crescut de 1,3 ori.
____ 82. Brazii sunt mai scumpi in decembrie decat in cursul anului deoarece:
a. oferta de brazi este mai mica; c. cererea de brazi este mai redusa;
b. cererea de brazi este mai mare; d. veniturile populatiei sunt mai mari.
____ 83. Daca utilitatea marginala a ultimei unitati din bunul X este de doua ori mai mare fata de cea a ultimei unitati
din bunul Y, atunci un consumator rational isi asigura starea de echilibru doar daca:
a. pretul unitar a lui X este dublu fata de c. pretul lui X reprezinta jumatate din pretul
pretul unitar a lui Y; lui Y;
b. preturile unitare ale lui X si Y sunt egale; d. oricare din raspunsurile de mai sus poate
fi corect.
____ 84. Suma algebrica a utilitatilor individuale este egala cu:
a. utilitatea totala; c. cererea totala;
b. utilitatea marginala; d. cererea marginala.
____ 85. Legea lui Gossen se refera la:
a. descresterea utilitatii totale ca urmare a c. cresterea utilitatii totale ca urmare a
consumului unui bun economic; consumului unui bun economic;
b. descresterea utilitatii marginale ca urmare d. cresterea utilitatii marginale ca urmare a
a consumului succesiv de unitati dintr-un consumului succesiv de unitati dintr-un
bun economic; bun economic.
____ 86. In punctul de saturatie (satietate):
a. utilitatea totala este maxima;
b. utilitatea marginala este maxima;
c. utilitatea totala este nula;
d. utilitatea totala este minima.
____ 87. Pe masura ce un individ decide sa consume tot mai mult dint-un bun sau serviciu:
a. utilitatea marginala creste; c. utilitatea totala creste;
b. utilitatea totala se mentine constanta; d. pretul de vanzare creste.
____ 88. In general, pe masura ce se cumpara o cantitate tot mai mare dintr-un bun sau serviciu:
a. utilitatea marginala creste si utilitatea c. utilitatea marginala si cea totala cresc;
totala scade;
b. utilitatea marginala descreste si utilitatea d. utilitatea marginala si cea totala scad.
totala creste;
____ 89. Maximizarea utilitatii desemneaza situatia in care:
a. indivizii obtin maximum posibil de la c. indivizii aleg combinatia de consum care
societate; le poate permite obtinerea satisfactiei
maxime, in raport cu constrangerea
bugetara;
b. indivizii consuma cantitatea maxima de d. utilitatea totala nu este influentata de
bunuri si servicii pe care si le pot permite, venitul total disponibil al consumatorului.
in raport cu constrangerea bugetara;
____ 90. Daca prin consumarea celei de-a 4 unitati din acelasi bun economic utilitatea totala creste de la 20 la 26,
utilitatea marginala a acestei unitati este:
a. 24 unitati de utilitate;
b. 5 unitati de utilitate;
c. 6 unitati de utilitate;
d. 23 unitati de utilitate.
____ 91. Pe masura ce se inregistreaza cresterea cantitatii consumate din bunul economic X, se observa ca:
a. utilitatea marginala creste, in timp ce utilitatea totala descreste;
b. utilitatea individuala descreste in timp ce utilitatea marginala creste;
c. utilitatea totala creste, in timp ce utilitatea individuala descreste;
d. utilitatea marginala si utilitatea individuala cresc.
____ 92. Ecuatia dreptei bugetului este:
a. B = Xpx + Ypy;
b. B = Xpy+Ypx;
c. Y = px/pyX +B/py;
d. B = Xpx-Ypy.
____ 93. Optimul consumatorului se realizeaza la o combinare de bunuri si servicii in consum care, la nivelul bugetului
de care dispune si al preturilor existente, ii asigura:
a. o cheltuiala minima;
b. minimum de satisfactie (utlitate);
c. maximum de satisfactie (utilitate);
d. mentinerea constanta a utilitatii.
____ 94. Rata marginala de substitutie a bunului y cu bunul x, reprezinta cantitatea din bunul x care este necesara
pentru a inlocui o unitate din bunul y, astfel incat:
a. utilitatea totala sa fie maxima;
b. utilitatea totala sa fie minima;
c. utilitatea totala sa fie nula;
d. utilitatea totala sa fie constanta.
____ 95. Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la pamant (sol), nu este corecta:
a. factor de productie limitat; c. factor de productie originar;
b. factor de productie neregenerabil; d. factor de productie primar.
____ 96. Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de productie:
a. factor activ si determinant al productiei;
b. activitate constienta;
c. factor derivat;
d. consum concomitent de energie fizica si intelectuala.
____ 97. Capitalul - factor de productie se refera la:
a. creditele contractate la banci;
b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii;
c. investitiile unei firme;
d. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata.
____ 98. In capitalul fix al unei firme industriale nu intra:
a. cladirile sectiilor de productie; c. magaziile si depozitele;
b. masinile si utilajele; d. materiale si semifabricate.
____ 99. Consumul de capital fix se include in costul de productie:
a. sub forma uzurii fizice a acestuia;
b. sub forma uzurii fizice si morale a acestuia;
c. proportional cu productia obtinuta;
d. prin amortizare.
____ 100. Expresia monetara a uzurii capitalului fix este exprimata de:
a. cifra de afaceri; c. uzura fizica;
b. amortizare; d. uzura morala.
____ 101. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix este:
a. costul total;
b. cheltuiala cu capitalul circulant;
c. amortizarea;
d. cifra de afaceri.
____ 102. Clasificarea elementelor capitalului tehnic in capital fix si capital circulant are la baza si criteriul:
a. modalitatii de achizitionare; c. duratei de amortizare;
b. tipului uzurii; d. modului in care se consuma.
____ 103. Obiectivul principal al producatorului este:
a. obtinerea de castiguri legale;
b. inregistrarea de profit mediu;
c. maximizarea profitului;
d. minimizarea pierderilor.
____ 104. La baza combinarii factorilor de productie nu sta:
a. diviziunea muncii; c. complementaritatea;
b. adaptabilitatea; d. substituibilitatea.
____ 105. Combinarea factorilor de productie se reprezinta grafic prin:
a. curba posibilitatilor de productie; c. curba de indiferenta;
b. curba isocuantei (isoproductiei); d. curba de isoutilitate.
____ 106. Functia de productie exprima legatura obiectiva existenta intre:
a. cost si profit;
b. factorii de productie folositi si rezultatele obtinute;
c. cantitatea si calitatea factorilor de productie folositi;
d. profitul brut si profitul net.
____ 107. O activitate economica eficienta inseamna:
a. a satisface nevoi mai putine cu resurse mai ieftine;
b. a satisface nevoile cu resursele pe care societatea le produce;
c. a satisface nevoi mai multe cu aceleasi resurse sau cu resurse mai putine;
d. a spori permanent cantitatea resurselor atrase si utilizate.
____ 108. Cand productivitatea medie a muncii este egala cu cea marginala, atunci productivitatea medie este:
a. minima; c. descrescatoare;
b. maxima; d. crescatoare.

____ 109. Productivitatea muncii creste pe masura ce:


a. se asimileaza noi factori de productie;
b. scad cantitatile din alti factori de productie utilizati;
c. factorul munca utilizat sporeste cantitativ;
d.
se imbunatateste calificarea fortei de munca si se introduce progresul tehnic.

____ 110. Productia a 3000 de bunuri necesita 60 de salariati. Angajarea a inca 20 de salariati determina un spor de
productie de 1000 de bunuri. Cat este productivitatea marginala a muncii?
a. 16,4;
b. 56;
c. 75;
d. 50.

Numeric Response

111. Un consumator cu un buget disponibil de 2 mii RON poate cumpara 4 bunuri X sau 12 bunuri Y. În cazul in
care se decide sa cumpere bunul X, determinati cate bunuri Y reprezinta costul de oportunitate al unei unitati
din bunul X.

112. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun scade cu 40%,
iar cantitatea ceruta din acel bun creste cu 20%.

113. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun creste de la 200
la 300 u.m. iar cantitatea ceruta din acel bun scade de la 500 la 400 buc.
114. In cazul in care coeficientul de elasticitate a ofertei in raport de pret este 0,5, iar pretul bunului creste de la
400 la 600 u.m., cu cat va creste cantitatea oferita din acel bun stiind ca initial a fost de 800 buc.?

115. Cu cate procente ar fi necesar sa creasca pretul pentru o crestere a ofertei cu 40%, in situatia in care
coeficientul elasticitatii ofertei in raport de pret este egal cu 1.

116. Stiind ca functia cererii in raport de pret este: C(px) = 60 - px, iar functia ofertei in raport de pret este O(px) =
20 + px, sa se calculeze cantitatea de echilibru.

117. Cu cate procente creste productivitatea medie a muncii daca productia creste cu 500% iar numarul salariatilor
cu 200%?

118. Cantitatea ceruta si pretul pentru bunul X evolueaza astfel:


Saptamana Cantitate ceruta (buc.) Pret unitar (u.m.)
T0 80 10
T1 100 8
Determinati coeficientul de elasticitate a cererii în functie de pret.

119. Fie datele din tabelul urmator:


(unde Qx = cantitatea consmata din bunul X, Utx = utilitatea totala si Umx = utilitatea marginala)
Qx 1 2
Utx 40 ?
Umx 40 20
Cu ce valoare a Utx completati tabelul?

120. Valoarea ramasa de amortizat a unui echipament de productie, dupa 4 ani de utilizare, este de 20 mil u.m.
Care a fost valoarea initiala a produsului in situatia in care a mai ramas doar un an de plata pentru amortizare.

121. In luna mai, productia inregistrata de o firma este de 3000 bucati. Fata de luna aprilie, numarul salariatilor a
crescut cu 20, devenind 70, iar productia s-a dublat. Calculati productivitatea marginala a muncii.

122. La o anumita firma, productivitatea medie a muncii se dubleaza, iar productia se tripleaza. Sa se determine cu
cate procente se modifica numarul de salariati.