Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectele pentru lucrarea de control

la disciplina „Medicină militară”


(studenții anului VI de studii, Medicină Generală)
Tema „Bazele asigurării curativ-evacuatorice la trupe în campanie”

Varianta I

1. Esența și principiile de bază ale sistemului contemporan de tratament


pe etape cu evacuare după destinație, caracteristica lor.
Esenţa sistemului contemporan de tratament şi evacuare la trupe constă in efectuarea
măsurilor de tratament la timp, in mod consecutiv şi cu respectarea succesivităţii la
etapele medicale, asocierea acestora cu evacuarea răniţilor şi bolnavilor in formaţiunile
medico-militare specializate in conformitate cu indicaţiile medicale (după destinaţie) şi
ţinand cont de situaţia concretă de luptă şi medicală
In baza acestui sistem stau următoarele principii:
1. Acordarea ajutorului medical la timp:
♦ organizarea rapidă şi neintreruptă a adunării şi scoaterii răniţilor de pe campul de luptă
(din focarele de pierderi sanitare in masă);
♦ transportarea cat mai rapidă la etapele medicale;
♦ organizarea corectă a lucrului etapei de tratament şi evacuare;
♦ apropierea la momentul necesar a etapelor medicale de trupe şi deplasarea lor spre
raioanele de pierderi sanitare in masă.
2. Fracţionarea ajutorului medical acordat răniţilor şi bolnavilor la etapele
medicale.
3. Acordarea ajutorului medical in mod consecutiv:
♦ fracţionarea ajutorului medical şi sporirea consecutivă a volumului la etapele medicale
(acordarea ajutorului medical de la simplu la compus);
♦ fermitatea indeplinirii documentelor de evidenţă medicală.

4,Respectarea succesivităţii in tratamentul răniţilor şi bolnavilor:


♦ interpretarea unică a proceselor patologice la răniţi şi bolnavi
♦ aplicarea metodelor identice de profilaxie şi tratament;
♦ fermitatea indeplinirii documentelor de evidenţă medicală.
5. Reducerea maximal posibilă a numărului de etape medicale pentru acordarea la
timp a ajutorului medical calificat şi specializat.
6. Evacuarea răniţilor şi bolnavilor după destinaţie.
7. Specializarea pe larg a instituţiilor curative.

2. Tipurile de ajutor medical acordat răniților și bolnavilor în campanie,


timpul optimal de acordare. Scopul și conținutul primului ajutor
medical. Noțiune de volum a ajutorului medical, factorii ce-l
influențează.
 Sistemul contemporan de tratament pe etape cu evacuare după destinaţie prevede
fracţionarea ajutorului medical acordat răniţilor şi bolnavilor in mai multe tipuri. Sunt
prevăzute următoarele tipuri de ajutor medical: primul ajutor, ajutorul premedical,
primul ajutor medical, ajutorul medical calificat şi ajutorul medical specializat.
Termenul optim de acordare a primului ajutor este primele 30 minutedupă rănire.
Termenele optime de acordare a ajutorului premedical sunt primele 2-3 ore după rănire ori
imbolnăvire.
Termenii optimi de acordare a primului ajutor medical sunt primele 4-6 ore după rănire
(imbolnăvire).
Termenii optimi de acordare a ajutorului medical calificat sunt primele 10-12 ore după rănire
(imbolnăvire).
Termenii optimi de acordare a ajutorului medical specializat sunt primele 24 ore după rănire
(imbolnăvire).
*Primul ajutor medical se acordă de medicii cu pregătire generală la punctele medicale ale
regimentelor, brigăzilor sau in detaşamentul medical independent, dacă acest ajutor n-a fost
acordat la nivel de regiment, brigadă. in cazul cand batalioanele sunt incadrate cu medici, primul
ajutor medical se va acorda la punctul medical al batalionului.
Scopul primului ajutor medical este de a preveni infectarea plăgilor, de a preveni şi combate
şocul, de a lua măsuri pentru oprirea hemoragiilor, combaterea asfixiilor, convulsiilor şi tuturor
manifestărilor morbide, care ameninţă viaţa bolnavilor şi răniţilor.
*****Prin volumul ajutorului medical la o etapă dată inţelegem totalitatea măsurilor de
tratament şi profilaxie, care se execută la această etapă răniţilor şi bolnavilor in raport de starea
sănătăţii acestora (indicaţiile medicale), situaţia medicală şi de luptă concret creată. Volumul
ajutorului medical poate fi deplin (se indeplinesc măsurile de urgenţă şi cele care pot fi amanate),
in volum redus (se indeplinesc măsurile de urgenţă).
Volumul ajutorului medical stabilit pentru o etapă medicală se poate schimba temporar, in
funcţie de condiţiile concrete ale situaţiei de luptă, de volumul pierderilor sanitare, de forţele şi
mijloacele de care dispune serviciul medical pentru a acorda un anumit tip de ajutor medical, de
posibilităţile de evacuare(situaţie medicală). Reducerea volumului ajutorului medical la o
anumită etapă medicală duce implicit la modificarea volumului ajutorului medical la etapa
următoare şi uneori chiar la schimbarea tipului de ajutor medical.

3. Evacuarea medicală a răniților și bolnavilor (scopul, organizarea și


tipurile de transport utilizat).
Prin evacuare medicală se inţelege un complex de măsuri orientate spre transportarea
răniţilor şi bolnavilor din raionul unde au primit rănirea ori imbolnăvirea spre punctele medicale
şi instituţiile sanitare in scopul acordării la timp şi in volum deplin a ajutorului medical şi
tratamentul lor. Numai evacuarea medicală dă posibilitate de a elibera etapele medicale de răniţi
şi bolnavi şi face posibil ca ele să se deplaseze in conformitate cu crearea situaţiilor tactice şi
medicale pe de o parte şi de a acorda răniţilor şi bolnavilor tipul de ajutor medicalnecesar (in
conformitate cu indicaţiile medicale).

Căile pe care se efectuează evacuarea răniţilor şi bolnavilor se numesc căi de evacuare şi de cele
mai multe ori ele corespund cu căile de aprovizionare. Totalitatea căilor de evacuare, etapelor
medicale instalate pe ele şi transportul sanitar folosit, care asigură o grupare de trupe, poartă
denumirea de direcţie de evacuare.
Pentru evacuarea răniţilor şi bolnavilor de la punctele adunării răniţilor pană la punctele
medicale ale unităţilor se folosesc mijloacele de evacuare auto, care pot fi speciale (autosanitare)
sau cu destinaţie generală (autocamioane, transportoare blindate etc.). De la punctele medicale
ale unităţilor spre etapele medicale, unde se acordă ajutorul medical calificat, specializat, se
folosesc mijloacele de evacuare auto, feroviar, maritime, aeriene atat speciale cat şi cu destinaţie
generală.