Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectele pentru lucrarea de control

la disciplina „Medicină militară”


(studenții anului VI de studii, Medicină Generală)
Tema „Bazele asigurării curativ-evacuatorice la trupe în campanie”

Varianta I

1. Esența și principiile de bază ale sistemului contemporan de tratament pe


etape cu evacuare după destinație, caracteristica lor.
2. Tipurile de ajutor medical acordat răniților și bolnavilor în campanie, timpul
optimal de acordare. Scopul și conținutul primului ajutor medical. Noțiune
de volum a ajutorului medical, factorii ce-l influențează.
3. Evacuarea medicală a răniților și bolnavilor (scopul, organizarea și tipurile
de transport utilizat).

Șef catedră, Catedra de medicină militară


și a calamităților, conf. univ.,
colonel medic (r) Vasile Dumitraș

Subiectele pentru lucrarea de control


la disciplina „Medicină militară”
(studenții anului VI de studii, Medicină Generală)
Tema „Bazele asigurării curativ-evacuatorice la trupe în campanie”

Varianta II

1. Noțiune de etapă medicală, tipurile. Schema principială de instalare a etapei


medicale, cerințele pentru terenul de instalare.
2. Noțiune de triaj medical, tipurile de triaj, semnele de triaj. Grupele de răniți
și bolnavi selectați după semnele de triaj.
3. Scopul și conținutul primului ajutor, ajutorului premedical acordat răniților
și bolnavilor în campanie, timpul optimal de acordare.

Șef catedră, Catedra de medicină militară


și a calamităților, conf. univ.,
colonel medic (r) Vasile Dumitraș