Sunteți pe pagina 1din 11

Anul Universitar 2020-2021

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI


FACULTATE: INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE
CICLUL DE STUDII: MASTER
DOMENIUL DE STUDIU: RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE
PROGRAM DE STUDII: STUDII CULTURAL EUROPENE

EPOCA ELENISTICĂ
Caracteristicile şi importanţa elenismului – ca epocă axială a istoriei umanităţii

CURS: ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ


CADRU DIDACTIC: PROF.UNIV.DR. ANGELA BANCIU

Student: Alexandra-Louise Toderiţă


An I Semestrul I

0
Cuprins

1. Introducere pag.2

2. Conţinutul temei pag.3


a) Caracteristici pag.3
b) Viata culturala pag.4
c) Religie pag.4
d) Arhitectura pag.4
e) Filozofia pag.5
f) Stiinta pag.5
g) Sfârşitul perioadei pag.5

3. Concluzii pag.6

4. Bibliografie pag.7

5. Anexă pag.8

1
1. Introducere

Consider că tema EPOCA ELENISTICĂ, constituie ultima fază de dezvoltare a culturii


greceşti, fiind de fapt o sinteză între cultura grecească şi cea a regiunilor orientale înglobate
Imperiului Macedonean, fiind astfel un subiect puţin discutat dar greu de dezbatut.
Lucrarea de faţă işi propune să prezinte importanţa epocii elenistice ca şi epocă axială a
istoriei umanităţii deoarece este o perioadă culturală sensibil deosebită de tot ce s-a creat în
Grecia anterior .
În capitolele urmatoare, voi prezenta aspecte ale epocii elenistice, modul în care aceasta a
schimbat viziunea oamenilor în raport cu arta şi ştiinţa cât şi concluziile personale în legătură cu
acest subiect.
Mai mult, în anexa lucrării este prezentată o personalitate marcantă a epocii elenistice care
a avut o contribuţie semnificativă în viata grecilor (Pericle).
Perioada elenistică1 a fost caracterizată de un nou val de colonizare greacă care a stabilit
orașe și regate grecești în Asia și Africa. Acest lucru a dus la exportul culturii și limbii grecești
către aceste noi tărâmuri, care se întinde până în India modernă. Civilizatia greacă, fiind o
sinteză de imprumuturi, a devenit o civilizaţie model pentru Europa continentală 2.
Johann Droysen a fost primul istoric care a adus în atenţia lumii perioada elenistică, el ştiind
că aceasta era mult mai mult o singularitate culturală şi socială, decat un fenomen politic 3.
Astfel, civilizaţia greacă a fost rodul unei sinteze, devenind apoi ea însăşi un puternic centru
de geneză îndeplinind rolul de civilizaţie model pentru întreaga Europă continentală 4.

2. Conţinutul temei
1
perioadă din istoria și civilizația Greciei și a Orientului Apropiat și Mijlociu, cuprinsă între 323 î. Hr. (moartea lui Alexandru
cel Mare) și 30 î. Hr. (cucerirea Egiptului de către romani), conform dexonline.ro, accesat 17.10.2020 ora 18:35
2
https://findanyanswer.com/why-is-hellenistic-culture-important, accesat 17.10.2020 ora 18:26
3
https://www.academia.edu/5520026/_Why_does_the_Hellenistic_World_matter_the_historical_significance_of_this_period_
and_the_reasons_for_its_neglect_in_modern_western_education_and_historiography , pagina 1, accesat 17.10.2020 ora 18:30
4
Prof. Univ. Dr. Angela Banciu Istorie si civilizatie europeana, curs II, Civilizatia Egeeana-Leagan al Lumii europene.
Elenismul si edificarea fundamentelor civilizatiei noastre, pag 1
2
a) Caracteristici
Epoca elenistică (cuprinsa intre 336 i.Hr-31i.Hr) este perioada în care civilizaţia clasică
elenă pătrunde in Orientul Antic, în urma cuceririi Imperiului Persan de către Alexandru cel
Mare.
Orientul apropiat s-a grecizat iar cultura greacă s-a imbogăţit cu elemente orientale. După
moartea lui Alexandru Macedon, imperiul său a fost împărţit in state elenistice, care au fost
cucerite de romani până in anul 31 i.Hr.
Karl Jaspers consideră perioada 800 i.Hr-200 i.Hr ca fiind “epoca axială”, deoarece revoluţia
în gandirea spirituală a fost atât de puternică încât restul istoriei umane se rotește în jurul ei 5
În această perioadă, conform conceptului lui Jaspers, noi moduri de gândire au apărut în
Persia, India, China și lumea greco-romană în religie și filozofie 6
Termenul elenistic a fost folosit pentru a desemna limba greacă. Această perioadă a
secolelor III-I i.e.n. începe sa fie văzuta ca o treaptă de dezvoltare în lumea greacă. Perioda
elenistică este marcată de venirea pe tron a lui Alexandru Macedon care, educat de către
Aristotel, devine simbolul elenismului.
Fără indoială, viaţa politică rămane activă, chiar şi pe plan extern au loc războaie între
regatele elenistice. Regatul elenistic rămâne încă o suprastructură al cărei angrenaj are
tendinţa de a se reduce la minimum şi de a se sprijini, cât mai mult posibil, pe instituţiile deja
existente în cetăţi. Cetatea nu mai este decât o mică patrie; ea nu mai reprezintă categoria
fundamentală, norma supremă a gandirii şi a culturii.
În timpul acestei epoci forma de guvernământ se schimbă: în locul oraşelor-state – polis-
urile greceşti - apar state mari ca întindere, a căror formă de guvernare este monarhia de tip
elenistic7.
Cele trei monarhii elenistice au origine militară fiind formate de generalii lui Alexandru
Macedon:
1. Regatul Ptolemeilor (dinastia Lagizilor), fondat de Ptolemeu I Soter , prieten şi gardă de
corp al Lui Al.Macedon– cuprinde Egiptul , Palestina, Cipru.
2. Regatul Seleucid - cuprinde Iranul, Siria, Mesopotamia. Regatul Part şi Regatul Bactrianei
greceşti - provincii orientale
3. Regatul Macedonean – În Grecia.
5
Andrew Marr- Istoria lumii, editura Nemira Publishing House, anul 2015
6
https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_Age, accesat 17.10.2020 ora 19:02
7
https://sites.google.com/site/nccmn4x4/grecia-elenistica, accesat 17.10.2020 ora 19:14
3
De asemenea câteva oraşe îşi păstrează caracterul de oraşe – stat independente : Rodos,
Bizanţ, Pergam , Bitinia.
Monarhiile elenistice sunt forme autoritare de conducere , de drept divin, în care persoana
regelui formează obiectul unui cult dinastic organizat.
Regele centralizează puterea legislativă , puterea politică , puterea administrativă ; este deci
comandant suprem , judecător suprem , principalul administrator al bunurilor statului . Guvernul
regal se confundă cu curtea monarhului formată din oameni ai regelui. Statul controla comerţul
şi activitatea meşteşugărească. În speţă, libertăţile caracteristice perioadei clasice s-au pierdut
împreună cu structurile democratice .
Sub raport economic, cel mai important lucru care s-a întâmplat în această perioadă este
răspândirea monedei şi generalizarea economiei monetare adoptată şi în Orient .
În plan social se produc mari schimbări în sensul adâncirii diferenţierilor între păturile sociale
şi al creşterii luxului, direct reflectat în împodobirea locuinţelor cu picturi şi mozaicuri , cu mobile
de preţ şi obiecte de artă.
b) Viaţă culturală
Se caracterizează prin adoptarea de către greci a unui stil de viaţă şi răspândirea culturii
greceşti în orient. În acelaşi timp schimbul este reciproc deoarece cultura grecească la rândul ei
suferă influenţele orientale, apărând osmoza dintre lumea orientală şi cea occidentală .
Înflorirea culturii se datorează mecenatului exercitat de monarhi care ţineau pe lângă curte o
seamă de filosofi, poeţi ,artişti . Centrul cultural al lumii elenistice devine oraşul egiptean
Alexandria unde se afla Museionul cu biblioteca. În cadrul bibliotecilor s-au constituit aşa
numitele canoane alexandrine – liste de autori – model , şi tot aici s-au scris primele gramatici
ale limbii greceşti
c) Religia
Acceptă culte noi , orientale, iar religia grecească se apropie de formele mistice ale
misteriilor orientale .
d) Arhitectura
În arhitectură contactul cu Orientul dezvoltă gustul pentru colosal reprezentat de construirea
Mausoleului din Halicarnas . O trasătură remarcabilă a arhitecturii elenistice este determinată
de dezvoltarea urbanismului, străzile care se întretaie în unghi drept fiind limitate de coloane.

e) Filozofia

4
Mai mult ca oricând, omul grec se concepe pe sine ca centru şi “măsură a tuturor lucrurilor".
Pentru omul elenistic existenţa umană nu are alt scop decat să atingă forma cea mai bogată şi
mai desavarşită a personalităţii."8
f) Stiinţa
Se separă de filosofie şi se distanţează de religie , fapt observat în rigoarea şi obiectivitatea
cu care sunt abordate fenomenele. S-au făcut descoperiri de mare anvergură : s-a creat
trigonometria , s-au pus bazele geografiei ştiinţifice de către Eratostene ; Euclid dezvoltă
geometria euclidiană; Arhimede construieste maşini de război pe baza calculelor matematice;
Greaca attica a devenit lingua franca9. Prin aceasta limbă comună ,cultura greacă
îndeplineşte rolul de unificare a mai multor popoare de etnii diferite, limba greacă fiind limba
prin care s-a răspândit creştinismul în lume.
În literatură se afirmă poezia erudită şi preţioasă reprezentată de Teocrit şi Calimah. Teocrit
a fost creatorul poeziei bucolice . Istoria este reprezentată de opera lui Polibiu care asigură
tranziţia spre epoca romană. Descrie cuceririle romane şi războaiele punice bazându-se pe
descrierea faptelor şi adevărului.10

g) Sfârșitul perioadei elenistice


Este considerat anul 30 î.Hr., când regatul Egiptului ptolemeic a fost înfrânt de romani
prin Bătălia de la Actium.

3. Concluzii

8
https://ro.scribd.com/doc/42182344/Caracterizare-Generala-a-Epocii-Elenistice, accesat 17.10.2020 ora 19:11
9
Limbă folosită drept mijloc de comunicare comun între persoane vorbitoare de diverse limbi, definitie conform dexonline.ro,
accesat 17.10.2020 ora 19:25
10
https://sites.google.com/site/nccmn4x4/grecia-elenistica, accesat la 17.10.2020 ora 20.25
5
Elenismul a supravietuit multă vreme propriei lumi, prin valorile pe care le-a promovat
inovând viaţa economică, politică şi socială a Greciei.
Prin el, omenirea a trăit una din cele mai mari şi creatoare epoci din istorie cu consecin ţe
importante pentru evoluţia ulterioară a civilizaţiei europene, influenţand profund doctrina
Secolului Luminilor (sec.XVIII) care promova ideea cetăţeniei universale.

4. Bibliografie

6
1.Prof. Univ. Dr. Angela Banciu Istorie si civilizatie europeana, curs II, Civilizatia Egeeana-
Leagan al Lumii europene. Elenismul si edificarea fundamentelor civilizatiei noastre, pag 1
2.Andrew Marr- Istoria lumii, editura Nemira Publishing House, anul 2015
3.https://www.academia.edu/5520026/_Why_does_the_Hellenistic_World_matter_the_historical
_significance_of_this_period_and_the_reasons_for_its_neglect_in_modern_western_education
_and_historiography
4.https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_Age
5.https://findanyanswer.com/why-is-hellenistic-culture-important
6.https://sites.google.com/site/nccmn4x4/grecia-elenistica
7.https://ro.scribd.com/doc/42182344/Caracterizare-Generala-a-Epocii-Elenistice

7
Anexa – Pericle

Cum a afectat Pericle civilizația greacă?


Așa-numita epocă de aur a culturii ateniene a înflorit sub conducerea lui Pericle (495-
429 î.Hr.), un genial general, orator, patron al artelor și om politic - „primul cetățean” al Atenei
democratice, potrivit istoricului Tucidide. Pericle a transformat alianțele orașului său într-un
imperiu și i-a înfrumusețat Acropola cu celebrul Partenon. Politicile și strategiile sale au pregătit,
de asemenea, scena pentru războiul devastator al Peloponezului, care va înghiți toată Grecia în
deceniile care au urmat morții sale.

Pericles: urcă la putere

Pericles s-a născut într-una dintre familiile de conducere ale Atenei în perioada de glorie
a Greciei clasice . A crescut în compania artiștilor și a filozofilor - printre prietenii săi s-au
numărat Protagoras, Zeno și pionierul filosof atenian Anaxagoras. 

Între 463 și 461, Pericles a lucrat pentru urmărirea penală și, în cele din urmă, a
ostracizat-o pe Cimon pentru că ar fi trădat Atena și a devenit liderul partidului democratic din
Atena. 

În 454 a condus o campanie militară de succes în Corint și a sponsorizat înființarea


coloniilor ateniene în Tracia și pe coasta Mării Negre.

 În 443 a fost ales strategos (unul dintre principalii generali ai Atenei), funcție pe care a
deținut-o, cu o scurtă întrerupere, pentru tot restul vieții sale.

Pericles și Epoca de Aur ateniană

Epoca de aur a culturii ateniene este datată de obicei între 449 și 431 î.Hr., anii de pace
relativă dintre războaiele persan și peloponez . După a doua invazie persană a Greciei din 479,
Atena și aliații săi din întreaga Egee au format Liga Delian, o alianță militară axată pe
amenințarea persană. În urma unui atac atenian eșuat asupra perșilor din Egipt  în 454, liderii

8
din Atena au presat să transfere trezoreria Ligii de la Delos la Atena. Trei ani mai târziu, un
decret de monedă a impus greutăți și măsuri ateniene în întreaga ligă. Când Pericle a fost ales
strategos, liga era pe cale să devină un imperiu atenian.

În anii 440 și 430, Pericles a exploatat tezaurul ligii pentru a finanța proiecte culturale
vaste în Atena, mai ales o serie de structuri de pe dealul orașului Acropole : templul Athenei
Nike11, Erechtheum și impozantul Partenon . Construite la cele mai înalte standarde de estetică,
inginerie și matematică, aceste structuri din marmură albă au fost decorate cu statui și frize
complicate sculptate de cei mai mari artiști din epocă.

Inovațiile sociale ale lui Pericles au fost la fel de importante pentru epocă. El a lucrat
pentru a democratiza artele plastice prin subvenționarea admiterii la teatru pentru cetățenii mai
săraci și a permis participarea civică oferind plata pentru serviciul de juri și alte funcții
publice. Pericles a păstrat prietenii strânse cu intelectualii de frunte ai timpului său. Dramaturgul
Sofocle și sculptorul Phidias au fost printre prietenii săi. Sotia lui Pericle, Aspasia , una dintre
cele mai cunoscute femei din Grecia antică, i-a predat retorica tânărului filosof Socrate. Pericles
însuși era un maestru orator. 

Discursurile și elegiile sale (după cum au fost înregistrate și, eventual, interpretate
de Tucidide ) celebrează măreția unei Atene democratice aflată in punctul de maximă
dezvoltare. Cel mai faimos dintre ele este „Oratoriile funerare”, un discurs susținut după primul
an al războiului peloponezian pentru a comemora morții războiului. Tucidide îl înregistrează
spunând: „Decideți-vă că fericirea depinde de a fi liber, iar libertatea depinde de a fi curajos”. 

Războiul peloponezian și moartea lui Pericle

Pe măsură ce Atena a crescut la putere sub conducerea lui Pericle, Sparta s-a simțit din
ce în ce mai amenințată și a început să ceară concesii atenienilor. Pericle a refuzat, iar în 431
î.Hr. conflictul dintre Atena și Corint, aliatul Spartei, l-a împins pe regele spartan Archidamus II
să invadeze Attica lângă Atena. Pericles a adoptat o strategie prin care s-a folosit de avantajul

Templul Atenei Nike, numit și Templul Victoriei neînaripate este un mic și elegant edificiu antic ridicat
11

pe Acropola din Atena,- https://ro.wikipedia.org/wiki/Templul_Atenei_Nike, accesat in data de 18.10.2020 ora


13:37
9
atenienilor ca forță navală. A evacuat populaţia din Attica pentru a contracara superioritatea
armatei spartane în lupta pe uscat. 

Când spartanii au ajuns la Attica, au găsit-o goală. Cu tot poporul său adunat între
zidurile Atenei, Pericles a fost liber să atace pe mare aliații Spartei. Această strategie
costisitoare din punct de vedere financiar a funcționat bine în primii ani ai războiului, dar
o ciumă a lovit populația ateniană, luând multe vieți și stârnind nemulțumiri. Pericle a fost
destituit în 430, dar după ce eforturile atenienilor de a negocia cu Sparta au eșuat, el a fost
repus in funcție.

În 429, Pericle moare de ciumă. Potrivit lui Tucidide, moartea sa a fost dezastruoasă


pentru atenieni. Strategiile sale au fost rapid abandonate, iar liderilor care i-au urmat le-a lipsit
viziunea și toleranta lui Pericles, “conducând afacerile statului în funcție de capriciile
mulțimii”. Cu toate acestea, gloria Greciei antice era departe de a se fi sfârșit - Platon s-a
născut la un an după moartea lui Pericle - iar epoca de aur a mers mai departe.

(Articol tradus : Pericles - Editorii History.com publicat la 9.11.2009 pe site -ul -


https://www.history.com/topics/ancient-history/pericles, , accesat in data de 18 octombrie
2020 ora 14.00)

10

S-ar putea să vă placă și