Sunteți pe pagina 1din 4

Lista bibliografică – creativitatea

1. Bacus, Anne, Jocuri pentru copii de la o zi la şase ani, [Bucureşti], Editura Teora,
[2004].
2. Baer, B., Geoffrey, S., Beyond the Ivory Tower, Amsterdam, John Benjamins Publishing
Company, 2003.
3. Barcan-Ţicaliuc, Eugenia, 1001 de Jocuri pentru copii, Bucureşti, Editura Sport-Turism,
1979.
4. Bărdăşan, Gabriel, Curs practic de comunicare orală, [Timişoara], Editura Excelsior Art,
2006.
5. Bedore, B., 101 Improv games for children and adults, Alameda, CA: Editura Hunter
House, 2004.
6. Bellos, D., Is That a Fish in Your Ear? – Translation and the Meaning of Everything,
New York, Faber and Faber, Inc, 2011.
7. Berne, Eric, Jocuri pentru adulţi. Psihologia relaţiilor umane, [Bucureşti], Editura
Amaltea, [2002].
8. Blaj, Ovidiu, Jocul cu copii nu-i o joacă, Fundaţia „Copilul şi lumea”, 1996.
9. Bonchiș, E., Bonchis, R., Creativitatea în volumul Învățarea școlară: teorii, modele,
condiții, factori (coord Elena Boncihș), Oradea: Editura Universității Emanuel, 2002.
10. Borchin, Mirela-Ioana, Comunicare orală, [Timişoara], Editura Excelsior Art, 2006.
11. Bouillerce, B. și Carre, E., Cum să ne dezvoltăm creativitatea, Iași: Editura Polirom,
2002.
12. Cerghit, I., Metode de învăţământ, București, Editura Polirom, 2006.
13. Chiru, Irena, Comunicare interpersonală, Bucureşti, Tritonic, 2003.
14. Cornett, C. E. Creating Meaning Through Literature and The Arts, New Jersey: Pearson
Education, 2010.
15. Coupland, N., The Handbook of Language and Globalization, Chichester, Wiley-
Blackwell, 2010.
16. Cucoș, C., Psihopedagogie pentru examenele de definitivare, București, Polirom, 2005.
17. Cury, A. Copii străluciți, elevi fascinați-Importanța gândirii, a creativității și a viselor,
București: Editura For You, 2011.
18. Drapeau, C., Învață cum să înveți repede, București: Editura Teora, 2005.
19. Elkonin, D. B, Psihologia jocului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1980.
20. Gîrboveanu, M., Macadziob, D., Şchiopu, U., Taiban, M., Turcu, A., Verza, E.,
Probleme psihologice ale jocului şi distracţiilor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1970.
21. Goldberg, Sally, 50 de activităţi interactive pentru dezvoltarea copilului, [Iaşi], Polirom,
2009.
22. Got, Mioriţa, Lungu, Rodica, Literatura română, Piteşti, editura Nomina, 2007.
23. Hadfield, Jill, Intermediate Communication Games, Harlow, Addison Wesley Longman
Ltd, 1996.
24. Harmer, J., The Practice of English Language Teaching, Harlow, Longman, 2001.
25. Hendricks, H. Predarea care schimbă vieți, Cluj Napoca, BEE International, 1999.
26. Herrel. A.L., Fifty strategies for teaching English language learners. An ESL teacher‘s
tool kit. 2nd ed., Winnipeg, Canada, Penguin Publishers, 2004.
27. Holdevici, Irina, Elemente de psihoterapie, [Bucureşti], Editura All, [1998].
28. Ionesc, M., Radu, I., Didactica modernă, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001.
29. Ionescu, M., Bocoş, M., Cercetarea pedagogic și inovația în învățământ, Cluj-Napoca,
Clujana University Press, 2001.
30. Iucu, R., Instruirea şcolară, Iaşi, Editura Polirom, 2001.
31. Jinga, I., Negreţ, I., Învățarea eficientă, București, Editis, 1994.
32. Manes, Sabina (coord.), 83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor,
[Bucureşti], Polirom, 2008.
33. Marcu, V., Psihopedagogie pentru formarea profesorilor, Oradea, Editura Universitatii
din Oradea, 2010.
34. Marinescu, Valentina, Introducere în teoria comunicării. Principii, modele şi aplicaţii,
Bucureşti, Editura Tritonic, 2003.
35. Maxwell, J., The 21 Indispensable Qualities of a Leader, Nashville, TN, Thomas Nelson
Publishers, 1999.
36. Maxwell, J., The 21 Irrefutable Laws of Leadership, Nashville, TN, Thomas Nelson
Publishers, 1999.
37. Muntean, L., Improvizația în activitățile de educație muzicală a preșcolarilor în vol.
Repere psihopedagogice și metodice actuale în curricululul preșcolar (coord. Carmen
Popa), București: Editura Didactică și Pedagogică București, 2014.
38. Myles, Jane, Language Games Elementary-Intermediate, Southam, Mary Glasgow
Magazines, 2003.
39. Nadeau, Micheline, 120 de jocuri sportive, [Iaşi], Editura Polirom, 2010.
40. Nicola, I. Tratat de pedagogie școlară, București, Aramis, 2003.
41. Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, București, EDP R.A., 2008.
42. Popa, Mariana, Misterioasele faţete ale jocului, Târgu-Mureş, Editura Dimitrie Cantemir,
2002.
43. Salavastru, D., Psihologie educațională, București, Polirom, 2004.
44. Sawyer, R. K., Structure and improvisation in creative teaching, New York: Cambridge
University Press, 2011.
45. Scrivener, J., Learning Teaching, Basingstoke, Macmillan, 1994.
46. Şerbănescu, Andra, Cum gândesc şi cum vorbesc ceilalţi. Prin labirintul culturilor, [Iaşi],
Editura Polirom, 2007.
47. Simionică, Elena, Bogdan, Fănica, Gramatica... prin joc, [Iaşi], Editura Polirom, 1998.
48. Simionică, Elena, Caraiman, Florica, Matematica...prin joc, [Iaşi], Editura Polirom, 1998.
49. Taylor, L., Teaching and learning vocabulary, Herefordshire, UK, Prentice Hall
International, 1990.
50. Ţicaliuc, Eugenia, Jocuri pentru grădiniţele de copii, [Bucureşti], Editura Stadion, 1974.
51. Trancy, B., Schimbând gândirea, îți schimbi viața, București: Editura Curtea Veche,
2011.
52. Tripp, T., Shepherding a Child’s Heart, Wapwallopen, PA, Shepherd Press, 1995.
53. Ur, Penny, A Course in Language Teaching - Practice and Theory, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
54. Verza, Emil, Omul, jocul şi distracţia, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1978.
55. Wallon, Philippe, Cambrier, Anne, Engelhart, Dominique, Psihologia desenului la copil,
[Bucureşti], Editura Trei, [2008].
56. Wilkinson, B., Cele 7 legi ale învățării, Cluj-Napoca, Logos, 2003.
57. Wright A., Betteridge D., Buckby M., Games for Language Learning, , Cambridge,
Cambridge University Press, 1983.
58. Zanc, Ioan, Informaţie şi comunicare. Aspecte psihologice şi sociale, Cluj Napoca,
[Editura Dacia], 2005.