Sunteți pe pagina 1din 22

Planificare Kinetoterapie

Gimnazial
-Deficiente severe si moderate-
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2019- 2020

Aviz favorabil,
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: C.R.A.E „Speranța” ,Timișoara
DIRECTOR
DISCIPLINA: Kinetoterapie
Prof.psiho. Petrica Elena

NR. ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 16 ore


ŞEF COMISIE METODICĂ
NR. TOTAL ORE: 544
Prof.kineto. Nedelea Raluca
CADRUL DIDACTIC: Golea Iasmin Alexandru
OBIECTIVE CADRU:

1.Prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice în vederea dezvoltării fizice armonioase a


copilului;

2. Reeducarea neuro-motorie a copiilor cu afecţiuni neurologice congenitale sau


dobândite;

3. Formarea şi dezvoltarea componentelor psihomotricităţii (schema


corporală,lateralitatea) şi a formelor de prehensiune în vederea construirii
comportamentelor adaptative;

4. Dezvoltarea motricităţii generale în context social-integrator;


PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR
Nr. Nr.
Unitatea Terapeutica Obiective de referinta Observatii
Crit. ore
1 Cifoza O1: Evaluare inițială; 544
O2: Tonifierea musculaturii scapulo-humerale;
O3: Tonifierea musculaturii spatelui;
O4: Corectarea atitudinilor vicioase;
O5: Reeducarea schemei corporale si pozitiei corpului;
O6: Evaluare finală;
2 Cifo-lordoza O1: Evaluare inițială; 544
O2: Tonifierea in conditii de scurtare a musculaturii
dorsale dar si abdominale;
O3: Corectarea tulburarilor respiratorii si dezvoltarea
capacitatii de efort;
O4: Redresarea curburilor coloanei vertebrale;
O5: Reeducarea schemei corporale si pozitiei corpului;
O6: Evaluare finală;
3 Omoplați O1: Evaluare inițială; 544
depărtați/desprinși O2: Tonifierea musculaturii scapulare din partea
posterioară: muschii romboizi, unghiularul
scapulei,trapezul;
O3: Reeducarea respirtorie si dezvoltarea capacității de
efort;
O4: Formarea reflexului de atitudine corectă;
O5: Evaluare finală;
4 Torace înfundat O1: Evaluare inițială; 544
O2: Combaterea contracturii musculaturii toracice;
O3: Corectarea aliniamentului centurii scapulare și al
coloanei vertebrale;
O4: Dezvoltarea musculaturii inspirației-expirației;
O5: Coordonarea mișcărilor respiratorii;
O6: Evaluare finală;
5 Scolioza O1: Evaluare inițială; 544
O2: Tonifierea musculaturii centurilor scapulare si
coxofemurala;
O3: Corectarea atitudinilor vicioase;
O4: Reeducarea schemei corporale si pozitiei corpului ;
O5: Evaluare finală;
6 Platfus O1: Evaluare inițială; 544
O2: Tonifierea – scurtarea musculaturii plantare;
O3: Combaterea contracturii musculaturii piciorului in
ortostatism si mers;
O4: Formarea reflexului de asezare corecta a piciorului pe
sol;
O5: Evaluare finală;
7 I.M.C (Infirmitate O1: Evaluare inițială; 544
motorie cerebrala) O2: Combaterea retracturilor si contracturilor;
O3: Combaterea hipo-hipertonii musculare;
O4: Corectarea atitudinilor vicioase;
O5: Reeducarea echilibrului static si dinamic;
O6: Reeducarea mersului;
O7: Evaluare finală;
8 Hemipareza O1: Evaluare inițială; 544
O2: Prevenirea deformărilor şi a atitudinilor vicioase
cauzate de modificările tonusului muscular;
O3: Inhibarea schemelor anormale de mişcare şi
promovarea unor scheme complexe de mişcare;
O4: Dobândirea unui grad de independenţă funcţională în
autoîngrijire;
O5: Evaluare finală;
9 Artrogripoza O1: Evaluare inițială; 544
O2: Ameliorarea contracturilor asociate afectiunii;
O3: Combaterea deficientelor secundare asociate bolii;
O4: Prevenirea anchilozelor articulare;
O5: Evaluare finală;
10 Obezitate O1: Evaluare inițială; 544
O2: Imbunatatirea/cresterea capacității de efort a
organismului;
O3: Tonifierea generala a organismului și în mod deosebit
a musculaturii abdominale;
O4: Prevenirea instalarii altor afectiuni generate de
obezitate;
O5: Inbunatatirea respiratiei și marirea ventilatiei
pulmonare;
O6: Evaluare finală;
PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR TERAPEUTICE

Resurse didactice
Obiectiv Detalierea
Unitatea Nr.
e de unităţii Activitati terapeutice Metode şi
Terapeutica Ore Evaluare
referinta terapeutice procedee Materiale didactice
didactice
-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică
instrumentală;
-Banda metrica,
-examenul clinic general; - inspectia; Fise de
Cifoza O1 goniometru,
-somatometria; - masurarea; evaluare
taliometru, cantar,
-bilanţul muscular prin scala de -examinarea;
firul cu plumb;
apreciere Ch. Rocher;

-Explicatia;
-saltele, obiecte
-Complex de exercitii pentru -Demonstratia; Observatia
portative, spalier,
tonifiere musculaturii dorsale -Corectarea sistematica
O2, O3 aparat
scapulo-humerale; greselilor; a elevilor
multifunctional;
-Explicatia;
-saltele, obiecte
-Demonstratia; Observatia
-Exerciţii pentru corectarea poziţiei portative, spalier,
-Corectarea sistematica
O4 anormale a centurii scapulare; aparat
greselilor; a elevilor
multifunctional;

Exerciţii de cunoaştere a schemei


corporale proprii /a partenerului; -Explicatia; -saltele, obiecte
Observatia
-Exerciţii-joc de recunoaştere a -Demonstratia; portative, spalier,
sistematica
O5 schemei corporale proprii şi a -Corectarea aparat
a elevilor
partenerului: în oglindă / pe un greselilor; multifunctional;
coleg
-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică Comparare
-Banda metrica,
instrumentală; - inspectia; a fisei de
goniometru,
-examenul clinic general; - masurarea; evaluare
taliometru, cantar,
-somatometria; -examinarea; initiala cu
O6 firul cu plumb;
-bilanţul muscular prin scala de cea finala
apreciere Ch. Rocher;

-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică -Banda metrica,
Fise de
instrumentală; - inspectia; goniometru,
Cifo-lordoza O1 -examenul clinic general; - masurarea; taliometru, cantar,
evaluare
-somatometria; -examinarea; fir cu plumb
-bilanţul muscular prin scala de
apreciere Ch. Rocher;

-Explicatia;
-Complex de exerciţii pentru -saltele, obiecte
-Demonstratia; Observatia
tonifierea musculaturii spatelui; portative, spalier,
-Corectarea sistematica
-Complex de exerciţii pentru aparat
greselilor; a elevilor
O2 tonifierea musculaturii abdominal; multifunctional;

-Complex de exercitii pentru -Explicatia; -saltele, obiecte


reeducarea respiratoriei si -Demonstratia; portative, spalier,
redobandirea capacitatii de efort -Corectarea aparat
O3 greselilor; multifunctional

Observatia
sistematica
a elevilor
-Exerciţii de cunoaştere a schemei
corporale proprii /a partenerului;
-Exerciţii-joc de recunoaştere a
schemei corporale proprii şi a
partenerului: în oglindă / pe un
-saltele, obiecte
coleg -Explicatia;
portative, spalier,
- Exerciţii statice corective/ -Demonstratia; Joculete de
aparat
hipercorective (posturare sau -Corectarea atentie si
multifunctional,
contracţii greselilor; coordonare
banca de
O4, O5 izometrice);
gimnastica,
-Exerciţii fizice dinamice (active, de
respiraţie, aplicative, de
redresare, de relaxare);

-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică
instrumentală; Comparare
-Banda metrica,
-examenul clinic general; - inspectia; a fisei de
goniometru,
-somatometria; - masurarea; evaluare
taliometru, cantar,
O6 -bilanţul muscular prin scala de -examinarea; initiala cu
fir cu plumb
apreciere Ch. Rocher; cea finala

-somatoscopia generală şi - inspectia; -Banda metrica,


Omoplati segmentară; - masurarea; goniometru,
O1 -examinarea somatoscopică -examinarea; taliometru, cantar,
departati,
instrumentală; compas Fise de
desprinsi -examenul clinic general; antropometric; evaluare
Atitudine -somatometria;
vicioasă -bilanţul muscular prin scala de
apreciere Ch. Rocher;
-Explicatia; -saltele, obiecte
-Complex de exerciţii pentru
-Demonstratia; portative, spalier,
O2 corectarea deficienţelor membrelor Observatia
-Corectarea aparat
superioare (omoplaţi depărtaţi şi sistematica
greselilor; multifunctional,
desprinşi) a elevilor
banca de gimnastica
-saltele, obiecte
-Explicatia; portative, spalier,
-Complex de exercitii pentru -Demonstratia; saltea, aparat
Observatia
O3 reeducarea respiratoriei si -Corectarea multifunctional,
sistematica
redobandirea capacitatii de efort greselilor; bicicleta erometrica
a elevilor

-Exerciţii pentru formarea simţului


de simetrie la nivelul trunchiului
prin corectarea atitudinilor
asimetrice a umerilor, ompolaţilor,
-Explicatia; -saltele, obiecte
toracelui,
-Demonstratia; portative, spalier, Joculete
-Exerciţii statice corective/
-Corectarea oglinzi aparat tematice de
O4 hipercorective (posturare sau
greselilor; multifunctional, pozitie
contracţii
bicicleta eronomica
izometrice)
-Exerciţii fizice dinamice (active,
aplicative, de
redresare, de relaxare)
-somatoscopia generală şi - inspectia; Banda metrica,
segmentară; - masurarea; goniometru,
O5 -examinarea somatoscopică -examinarea; taliometru, cantar, Comparare
instrumentală; fir cu plumb, a fisei de
-examenul clinic general; compas evaluare
-somatometria; antropometric; initiala cu
-bilanţul muscular prin scala de cea finala
apreciere Ch. Rocher;
-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică -Banda metrica,
instrumentală; - inspectia; goniometru,
Fise de
-examenul clinic general; - masurarea; taliometru, cantar,
Torace evaluare
-somatometria; -examinarea; compas
înfundat O1 -bilanţul muscular prin scala de antropometric;
apreciere Ch. Rocher;

Observatia
-Explicatia; -saltele, obiecte
sistematica
-Demonstratia; portative, spalier,
-Complexe de exerciţii pentru a elevilor
-Corectarea aparat
O2 corectarea deformaţiilor toracelui si
greselilor; multifunctional,
scaderea contracturii
banca de gimnastica
-Exerciţii pentru corectarea
Explicatia; -saltele, obiecte
atitudinilor deficiente ale toracelui
-Demonstratia; portative, spalier,
şi mărirea elasticităţii cutiei
-Corectarea aparat
O3 toracice; Observatia
greselilor; multifunctional,
-Exerciţii pentru corectarea poziţiei sistematica
banca de gimnastica
anormale a centurii scapulare; a elevilor
Explicatia; -saltele, obiecte
-Complex de exerciţii de reeducare -Demonstratia; portative, spalier,
O4,O5 respiratore; -Corectarea aparat
greselilor; multifunctional, Observatia
bicicleta sistematica
ergonomica. a elevilor
-somatoscopia generală şi
segmentară;
-Banda metrica, Comparare
-examinarea somatoscopică
- inspectia; goniometru, a fisei de
instrumentală;
- masurarea; taliometru, cantar, evaluare
-examenul clinic general;
-examinarea; compas initiala cu
O6 -somatometria;
antropometric; cea finala
-bilanţul muscular prin scala de
apreciere Ch. Rocher;

-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică
instrumentală; -Banda metrica, Fise de
-examenul clinic general; goniometru, evaluare
Scolioza O1 -somatometria; taliometru, cantar,
-bilanţul muscular prin scala de firul cu plumb;
apreciere Ch. Rocher;

-saltele, obiecte
-Explicatia;
portative, spalier, Observatia
-Demonstratia;
-Complex de exercitii pentru aparat sistematica
O2 -Corectarea
tonifierea centurii scapulo-humerale multifunctional; a elevilor
greselilor;
si coxofemurale
-Explicatia; -saltele, obiecte
O3 -Complex de exercitii pentru -Demonstratia; portative, spalier,
corectarea atitudinilor vicioase -Corectarea aparat
specifice scoliozei; greselilor; multifunctional; Observatia
sistematica
a elevilor
-Exerciţii de cunoaştere a schemei
corporale proprii /a partenerului;
-Exerciţii-joc de recunoaştere a
schemei corporale proprii şi a
partenerului: în oglindă / pe un
-saltele, obiecte
O4 coleg -Explicatia;
portative, spalier, Exercitii de
- Exerciţii statice corective/ -Demonstratia;
aparat auto-
hipercorective (posturare sau -Corectarea
multifunctional; control
contracţii greselilor;
izometrice);

-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică
instrumentală;
-examenul clinic general; Comparare
Banda metrica,
-somatometria; - inspectia; a fisei de
goniometru,
-bilanţul muscular prin scala de - masurarea; evaluare
taliometru, cantar,
apreciere Ch. Rocher; -examinarea; initiala cu
O5 firul cu plumb;
cea finala

O1 -somatoscopia generală şi - inspectia; -Banda metrica,


Platfus segmentară; - masurarea; goniometru,
-examinarea somatoscopică -examinarea; taliometru, cantar
instrumentală; Fise de
-examenul clinic general; evaluare
-somatometria;
-probe de evaluare a mersului;
-Explicatia; - obiecte portative,
-Complex de exerciţii pentru Observatia
-Demonstratia; spalier, oglinzi
corectarea piciorului plat; sistematica
O2 -Corectarea aparat
-Pedalare la bicicleta ergonomica; a elevilor
greselilor; multifunctional,
bicicleta erometrica
-Explicatia; - obiecte portative,
-Complex de exercitii pentru -Demonstratia; spalier, oglinzi Observatia
decontracturarea boltei plantare; -Corectarea aparat sistematica
O3
- Derivatii de mers; greselilor; multifunctional, a elevilor
bicicleta erometrica

- obiecte portative, Observatia


-Explicatia; spalier, oglinzi sistematica
-Exercitii corective combinate in -Demonstratia; banca de a elevilor
O4 trasee terapeutice -Corectarea gimnastica; pe
greselilor; parcursul
traseului

-somatoscopia generală şi - inspectia; -Banda metrica,


segmentară; - masurarea; goniometru,
O5 -examinarea somatoscopică -examinarea; taliometru, cantar
instrumentală;
-examenul clinic general;
-somatometria; Comparare
-probe de evaluare a mersului; a fisei de
evaluare
initiala cu
cea finala
-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică
instrumentală;
-examenul clinic general;
-somatometria;
-probe de evaluare a prehensiunii; Banda metrica,
-probe de evaluare a mersului; goniometru,
- inspectia; Fise de
IMC -bilanţul articular prin goniometrie; taliometru, cantar,
- masurarea; evaluare
(Infirmitate -bilanţul muscular prin scala de firul cu plumb,
-examinarea;
motorie apreciere Ch. -Rocher; dinamometru,
O1 -dinamometria; chestionare etc.
cerebrală)
- miotonometria;
-testul Ruffier;
-probe de evaluare a timpului de
reacţie sau latenţei reacţiei motrice;
-chestionar pentru determinarea
preferinţei manuale – R. Rigal;
-Tehnici de facilitare neuro-
musculară
-Exerciţii de mobilizare pasivă
-Exerciţii de mobilizare activo- -Explicatia; -saltele, pat medical,
Observatia
pasivă -Demonstratia; greutati segmentare,
O2, O3 sistematica
-Exerciţii de mobilizare activă -Corectarea spalier,aparat
a elevilor
liberă greselilor; vibromasaj
- Posturări în poziţii reflex
inhibitoare
-Posturări relaxante / facilitatorii
-Exerciţii de redresare şi corectare a -Explicatia; -saltele, pat medical, Observatia
posturii şi aliniamentului corpului; -Demonstratia; greutati segmentare, sistematica
-Exerciţii pentru formarea simţului -Corectarea spalier,aparat a elevilor
O4 de simetrie la nivelul trunchiului greselilor; vibromasaj
prin corectarea atitudinilor
asimetrice a umerilor, ompolaţilor,
toracelui, coloanei vertebrale

-Exerciţii de menţinere a
ortostatismului, micşorând baza de
susţinere pe parcursul recuperării
-Exerciţii de menţinere a
ortostatismului, ridicând centrul de -saltele, pat medical,
greutate progresiv greutati segmentare,
-Explicatia;
-Exerciţii de deplasare cu mijloace spalier,aparat
-Demonstratia;
ajutătoare vibromasaj,
O5, O6 -Corectarea
-Deplasare pe un traseu impus paralele, banca de
greselilor;
-Exerciţii de redresare pasive, gimnastica;
pasivo-active sau active
Observatia
-Mers pe partea lată/ îngustă a
sistematica
băncii de gimnastică;
a elevilor
-Complexe de exercitii pentru
reeducarea mersului;

-somatoscopia generală şi - inspectia; -Banda metrica, Comparare


segmentară; - masurarea; goniometru, a fisei de
O7 -examinarea somatoscopică -examinarea; taliometru, cantar, evaluare
instrumentală; firul cu plumb, initiala cu
-examenul clinic general; dinamometru, cea finala
-somatometria; chestionare etc.
-probe de evaluare a prehensiunii;
-probe de evaluare a mersului;
-bilanţul articular prin goniometrie;
-bilanţul muscular prin scala de
apreciere Ch. -Rocher;
-dinamometria;
- miotonometria;
-testul Ruffier;
-probe de evaluare a timpului de
reacţie sau latenţei reacţiei motrice;
-chestionar pentru determinarea
preferinţei manuale – R. Rigal;
-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică
instrumentală;
-examenul clinic general;
-somatometria;
-probe de evaluare a prehensiunii; Banda metrica,
-probe de evaluare a mersului; goniometru,
- inspectia;
-bilanţul articular prin goniometrie; taliometru, cantar,
- masurarea;
Hemipareză O1 -bilanţul muscular prin scala de firul cu plumb,
-examinarea;
apreciere Ch. -Rocher; dinamometru,
Fise de
-dinamometria; chestionare etc.
evaluare
- miotonometria;
-testul Ruffier;
-probe de evaluare a timpului de
reacţie sau latenţei reacţiei motrice;
-chestionar pentru determinarea
preferinţei manuale – R. Rigal;
-Posturări relaxante / facilitatorii
-Tehnici de facilitare neuro-
musculară -Explicatia; -saltele, pat medical,
-Exerciţii de mobilizare pasivă -Demonstratia; greutati segmentare,
Observatia
-Exerciţii de mobilizare activo- -Corectarea spalier,aparat
sistematica
pasivă greselilor; vibromasaj,
O2 a elevilor
-Exerciţii de mobilizare activă paralele, banca de
liberă gimnastica;
- Posturări în poziţii reflex
inhibitoare
-Explicatia; -saltele, pat medical,
-Exerciţii statice corective/ -Demonstratia; greutati segmentare,
hipercorective (posturare sau -Corectarea spalier,aparat
contracţii greselilor; vibromasaj,
izometrice)
-Exerciţii fizice dinamice (active, de
respiraţie, aplicative, de
redresare, de relaxare)
-Exerciţii de numire şi indicare a
părţilor corpului său şi ale unui
partener
paralele, banca de
-Exerciţii de imitare a mişcărilor
gimnastica; Teste de
realizate de kinetoterapeut
autocontrol
-Adoptarea unor poziţii indicate de
kinetoterapeut
O3
-Exerciţii de cunoaştere a schemei
corporale proprii
-Exerciţii-joc de recunoaştere a
schemei corporale proprii şi a
partenerului: în oglindă

-Explicatia;
-Complex de exercitii pentru -obiecte necesare
-Demonstratia; Joculete
O4 autoservire, pentru imbracare, pentru autoservire si
-Corectarea tematice
pentru igiena corporala; autoingrijire;
greselilor;

-somatoscopia generală şi - inspectia; Banda metrica, Comparare


segmentară; - masurarea; goniometru, a fisei de
-examinarea somatoscopică -examinarea; taliometru, cantar, evaluare
instrumentală; firul cu plumb, initiala cu
-examenul clinic general; dinamometru, cea finala
-somatometria; chestionare etc.
-probe de evaluare a prehensiunii;
O5 -probe de evaluare a mersului;
-bilanţul articular prin goniometrie;
-bilanţul muscular prin scala de
apreciere Ch. -Rocher;
-dinamometria;
- miotonometria;
-testul Ruffier;
-probe de evaluare a timpului de
reacţie sau latenţei reacţiei motrice;
-chestionar pentru determinarea
preferinţei manuale – R. Rigal

-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică
instrumentală;
-examenul clinic general;
-somatometria;
-probe de evaluare a prehensiunii; -Banda metrica,
Artrogripoz -probe de evaluare a mersului; goniometru,
- inspectia; Fise de
-bilanţul articular prin goniometrie; taliometru, cantar,
a - masurarea;
firul cu plumb,
evaluare
O1 -bilanţul muscular prin scala de -examinarea;
apreciere Ch. -Rocher; dinamometru,
-dinamometria; chestionare etc.
- miotonometria;
-testul Ruffier;
-probe de evaluare a timpului de
reacţie sau latenţei reacţiei motrice;
-chestionar pentru determinarea
preferinţei manuale – R. Rigal;

-Tehnici de facilitare neuro-


musculară
-Explicatia; -saltele, pat medical,
-Exerciţii de mobilizare pasivă Observatia
-Demonstratia; greutati segmentare,
-Exerciţii de mobilizare activo- sistematica
-Corectarea spalier,
pasivă a elevilor
O2 greselilor;
-Exerciţii de mobilizare activă
liberă
O3 -Complex de exercitii specifice -Explicatia; -saltele, pat medical,
deficientei secundare sau exercitii -Demonstratia; greutati segmentare,
profilactice specifice bolii; -Corectarea spalier,aparat Observatia
sistematica
vibromasaj, a elevilor
greselilor;
paralele, banca de
gimnastica;

-Posturări în poziţii reflex -saltele, pat medical,


inhibitoare -Explicatia;
rulouri, minge
-Posturări relaxante / facilitatorii -Demonstratia;
Bobath Observatia
-Tehnici de facilitare neuro- -Corectarea
sistematica
O4 musculară greselilor;
a elevilor

-somatoscopia generală şi - inspectia; Banda metrica,


segmentară; - masurarea; goniometru,
-examinarea somatoscopică -examinarea; taliometru, cantar,
O5 instrumentală; firul cu plumb,
-examenul clinic general; dinamometru,
-somatometria; chestionare etc.
-probe de evaluare a prehensiunii;
-probe de evaluare a mersului;
-bilanţul articular prin goniometrie;
-bilanţul muscular prin scala de
apreciere Ch. -Rocher;
-dinamometria; Comparare
- miotonometria; a fisei de
-testul Ruffier; evaluare
-probe de evaluare a timpului de initiala cu
reacţie sau latenţei reacţiei motrice; cea finala
-chestionar pentru determinarea
preferinţei manuale – R. Rigal;
-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică
-Banda metrica,
instrumentală;
- inspectia; goniometru, Fise de
-examenul clinic general;
- masurarea; taliometru, evaluare
Obezitate O1 -somatometria;
-examinarea; tensiometru,cantar,
-probe de evaluare a timpului de
chestionare etc.
reacţie sau latenţei reacţiei motrice;
-chestionar pentru determinarea
preferinţei manuale – R. Rigal;
Observatia
-Introducerea dietei de catre familie
-saltele, pat medical, sistematica
si corelarea cu exercitii dinamice -Explicatia;
greutati segmentare, a elevilor
gradate; -Demonstratia;
spalier,aparat
-Complexe de exercitii dinamice cu -Corectarea
vibromasaj, aparat Monitorizar
O2 incarcare treptata la nivelul fiecarui greselilor;
multifunctional ea tensiunii
segment; .
arteriale si
a pulsului
-saltele, pat medical,
-Explicatia;
-Complex de exercitii pentru greutati
-Demonstratia; Observatia
tonifierea generala a organismului; segmentare,spalier,a
-Corectarea sistematica
-Complex de exercitii pentru parat vibromasaj,
O3 greselilor; a elevilor
tonifierea muschilor abdominali; aparat
multifunctional.
-Explicatia; -saltele, pat medical,
-Complex de exercitii profilactice -Demonstratia; greutati segmentare,
O4, O5 sau de recuperare a afectiunilor -Corectarea spalier,aparat Monitorizar
generate de obezitate; greselilor; vibromasaj, aparat ea tensiunii
multifunctional. arteriale si
-Complex de exercitii pentru pulsului
reeducarea respiratorie si marirea
ventilatiei pulmonare

-somatoscopia generală şi
segmentară;
-examinarea somatoscopică
-Banda metrica, Comparare
instrumentală;
- inspectia; goniometru, a fisei de
-examenul clinic general;
- masurarea; taliometru, evaluare
-somatometria;
-examinarea; tensiometru,cantar, initiala cu
O6 -probe de evaluare a timpului de
chestionare etc. cea finala
reacţie sau latenţei reacţiei motrice;
-chestionar pentru determinarea
preferinţei manuale – R. Rigal;