Sunteți pe pagina 1din 12

ȚESUTURI ANIMALE

❖Țesuturi musculare
Țesuturi musculare
Localizare:
⚫ Constituie musculatura corpului, fiind adaptate funcției de
contracție
Caracteristici:
⚫ Celula musculară este fibra musculară având o membrană
–sarcolemă, citoplasmă –sarcoplasmă, cu organite celulare comune
și specifice, incluziuni și unul sau mai mulți nuclei în funcție de
tipul de țesut muscular
⚫ Organitele specifice sunt miofibrilele –elementele contractile,
diferențiate ca urmare a adaptării la funcția de contracție
⚫ După particularitățile miofibrilelor și tipul contracției, țesuturile
musculare pot fi: striat –miofibrile heterogene, contracție voluntară,
neted –miofibrile omogene, contracție involuntară și striat de tip
cardiac –miofibrile striate, contracție involuntară
I. Țesutul muscular striat
⚫ Formează mușchii scheletici (40% din greutatea corpului), o parte
a musculaturii tubului digestiv (limbă, faringe, prima treime a
esofagului), mușchii externi ai globilor oculari, sfincterele externe
(anal, uretral)
⚫ Fibra musculară striată este o celulă cilindrică sau prismatică având
extremitățile rotunjite sau ramificate (mușchii feței, limbii), cu o
lungime de la 1mm la 10-15 cm și un diametru de 20-100 μm
⚫ Fibrele musculare striate sunt elemente multinucleate cu zeci sau
sute de nuclei ovoizi (elemente plasmodiale) aflați la periferie, sub
sarcolemă
⚫ Sarcoplasma are un reticul sarcoplasmatic bogat, ribozomi,
numeroase mitocondrii așezate la periferie (sarcozomi), dar și
canalicule transversale și longitudinale (sistem L-T), cu rol în
transmiterea excitației de la sarcolemă la miofibrile
I. Țesutul muscular striat
Miofibrilele striate:
-au o dispoziție paralelă cu axul
longitudinal al fibrei, fiind grupate 30-50
-sunt formate din succesiuni de discuri
(benzi) clare, izotrope (I) și întunecate,
anizotrope (A), așezate la același nivel pe
miofibrilele vecine dând aspect striat
-la mijlocul discului I se află membrana Z
ce străbate sarcoplasma tuturor miofibrilelor
și se înseră pe interiorul sarcolemei
-la mijlocul discului A se află o bandă
luminoasă, banda H

⚫ Structurile cuprinse între două


membrane Z succesive formează un
sarcomer –unitatea structurală și
funcțională a miofibrilei striate
I. Țesutul muscular striat
Alcătuirea miofibrilei striate:
-miofilamente de 2 tipuri: groase 100
Å (de miozină –proteină contractilă) și
subțiri 50 Å (de actină –proteină
contractilă); de actină se atașează și
proteine reglatoare: troponină,
tropomiozină
-un miofilament de miozină este
înconjurat de 6 miofilamente de actină
dispuse în colțurile unui hexagon (2
actină/ 1 miozină)
-discul clar conține numai filamente de
actină, iar cel întunecat are ambele
tipuri de filamente
⚫ O miofibrilă are 1500 miofilamente
de miozină și 3000 miofilamente de
actină
I. Țesutul muscular striat
Formarea mușchiului striat
⚫ Fibra musculară striată este doar unitatea
structurală a mușchiului nu și unitatea
funcțională.
⚫ Unitatea funcțională= unitatea
motorie, formată din totalitatea fibrelor
musculare deservite de același nerv motor
(3-6 pentru mușchii cu mișcări fine și sute
pentru cei cu mișcări grosiere)
⚫ Fibrele musculare înconjurate de teci fine
de țesut conjunctiv ce formează
endomisiu, se grupează în fascicule
separate prin țesut conjunctiv ce formează
perimisiu, iar fasciculele ce formează
mușchiul sunt înconjurate tot de țesut
conjunctiv ce formează epimisiu. În
perimisiu se găsesc numeroase vase de
sânge și limfatice și fibre nervoase
(senzitive și motorii)
II. Țesutul muscular neted
⚫ Formează 2 categorii de mușchi netezi: mușchiul neted visceral,
din pereții viscerelor, vaselor de sânge, tegument și mușchiul neted
multiunitar, din iris
⚫ Fibra musculară netedă este o celulă fusiformă cu un singur nucleu
mare, dispus central și înconjurat de sarcoplasmă abundentă, având
lungimea de 10-100 μm și diametrul de 2 -10 μm
⚫ Miofibrilele fibrei musculare netede se întind pe lungimea fibrei și
sunt alcătuite tot din miofilamente de actină și miozină,
neorganizate în sarcomere, având aspect omogen, neted și
alunecând unele printre altele
⚫ Fibrele musculare netede sunt paralele între ele, iar porțiunea
îngroșată a unei fibre vine în raport cu capetele efilate ale fibrelor
vecine dând aspectul unor benzi sau straturi.
⚫ Fibra musculară netedă este unitatea structurală și funcțională a
țesutului muscular neted
II. Țesutul muscular neted
Mușchiul neted visceral
⚫ Intră în pereții viscerelor cavitare
(stomac, intestin, vezică urinară, uretere,
uter), în pereții vaselor de sânge, în
capsulele unor organe (splină,
suprarenale) și formează mușchii
erectori ai firelor de păr
⚫ Mușchiul neted visceral formează și
funcționează ca un sincițiu –masă
citoplasmatică cu mai mulți nuclei,
rezultată prin fuzionarea celulelor și care
funcționează unitar
⚫ Are 2 proprietăți determinate de
comportamentul sincițial: autonomie
(activitate motorie spontană
independentă de inervație) și plasticitate
(capacitatea de a-și menține tensiunea la
diferite lungimi) –proprietate ce explică
posibilitatea umplerii viscerelor cavitare.
II. Țesutul muscular neted
Mușchi neted multiunitar
⚫ Intră în structura irisului
⚫ Fibrele musculare netede
multiunitare sunt separate,
neunite prin punți intercelulare
deci nu mai formează un
sincițiu, de aceea au o contracție
limitată, fină gradată
⚫ Mușchiul neted multiunitar nu
este sub control voluntar, dar se
aseamănă mai mult cu cel striat
decât cu cel neted,din punct de
vedere a contracțiilor
III. Țesutul muscular striat de tip cardiac
(miocardul)
⚫ Formează peretele inimii (mușchiul inimii)
⚫ Fibrele miocardice sunt asemănătoare fibrelor striate somatice, dar
sunt mai mici ca dimensiuni și au capetele ramificate
⚫ Fibra cardiacă are un singur nucleu, mai mic decât la fibra
musculară netedă, dar poziționat tot central, sarcoplasma este mai
bogată în substanțe energetice, mitocondriile sunt mai numeroase și
așezate între miofibrile, sub formă de coloane.
⚫ Miofibrilele au aceleași caracteristici ca la fibra striată, având
alternanță de discuri clare și întunecate (sarcomere), dar sunt mai
grose și mai puține.
⚫ Celulele miocardice individualizate vin în contact unele cu altele la
nivelul unor joncțiuni numite strii scalariforme sau discuri
intercalare, ceea ce determină o funcționare de sincițiu, deși
structural miocardul nu este un sincițiu
III. Țesutul muscular striat de tip cardiac
(miocardul)
Miocardul contractil, de
execuție
⚫ -cuprinde celulele miocardice ce
se contractă (efectoare) și
asigură contracțiile inimii
Miocardul necontractil, de
comandă (țesut
excitoconductor nodal)
⚫ -cuprinde celule miocardice cu
caracter embrionar,
necontractile, dar care generează
impulsurile de contracție
asigurând activitatea ritmică a
inimii