Sunteți pe pagina 1din 1

Metode de protecţie a mediului înconjurător

În ultimii ani, mijloacele tehnice au avansat pentu a putea adapta metodele industriale la
impactul activităţii umane asupra mediului. Aceste mijloace pot fi atât tehnice, cât şi
legislative şi normative. La nivel internaţional, acorduri precum Protocolul de la Kyoto
impun cote maxime în ceea ce priveşte gazele cu efect de seră. Alte acorduri
reglementează aspecte specifice, cum ar fi protecţia unei locaţii, a unei specii pe cale de
dispariţie, sau interzicerea unei substanţe.

Gestionarea resurselor naturale

Principala problema de mediu este gestionarea resurselor naturale. În scopul de a


proteja resursele neregenerabile şi de a le conserva pe cele regenerabile, sunt
implementate metode de gestionare. În cazul hârtiei, unele etichete permit
gestionarea durabilă a pădurilor, asigurându-se că exploatarea respectă
ritmul de creştere al arborilor şi că nu contribuie la defrişare. Există etichete
pentru multe alte resurse, care asigură metode de gestionare durabilă. În
ceea ce priveşte pescuitul şi vânatul, cotele reglementare impun respectarea
unui ritm de restaurare a unor specii de animale. Cât despre speciile de
animale sau plante pe cale de dispariţie sau cu o situaţie mai delicată, li se
poate oferi o anumită protecţie datorită parcurilor naturale.

În acest domeniu, eforturile ce trebuie făcute pentru a asigura gestionarea durabilă a


majorităţii resurselor pe care le folosim sunt mari. Acesta e motivul pentru care OCDE
(Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) a făcut gestionarea una din
priorităţile sale.

Protecţia mediilor şi a speciilor

Pentru a conserva biodiversitatea, au fost elaborate numeroase mijloace de


protejare a mediilor naturale şi a speciilor care trăiesc în acestea.

Rezervele naturale, care există în numeroase ţări ale lumii, permit conservarea
ecosistemelor rare sau pe cale de dispariţie, limitând urbanizarea şi
activităţile umane în zonele cu probleme. În cazul speciilor pe cale de
dispariţie, IUCN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii şi
Resurselor Naturale) întocmeşte şi actualizează Lista Roşie, care încadrează
speciile pe cale de dispariţie. Datorită sprijinului din partea convenţiilor
internaţionale, precum Convenţia de la Washington, sunt luate măsuri
pentru conservarea acestora.

Recent, o mai bună conştientizare a situaţiei speciilor de animale a permis crearea de


coridoare biologice, care fac legătura între mediile naturale, încurajând astfel migraţia şi
răspândirea speciilor.