Sunteți pe pagina 1din 27

CUPRINS

SARCINA………………………………………………………………..……6
INTRODUCERE……………………………………………………………..7
1.Calculu parametrilor de bază a transformatorului trifazat efectuat de
calculator cu ajutorul programului de calcul specializat.………...……….9
1.1.Calculele preventive. ………………………………………………………9
1.2.Rezultatele obţinute de fortran-program……………………………………14
2.Calculul şi alegerea parametrilor de băză a transformatorului………….18
2.1.Calculul curenţilor şi a tensiunilor fazice…………………………………..18
2.1.1.Calculul curentului şi a tensiunii de fază pentru înfăşurarea de joasă
tensiune..…………………………………………………………………………18
2.1.2.Calculul curentului şi a tensiunii de fază pentru înfăşurarea se înaltă
tensiune..………………………………………………………………………..18
2.2.Calculul tensiunii de încercare. …………………………………………….18
2.3.Alegerea tipului constructiv al înfăşurărilor. ………………………………18
2.4.Alegerea distanţelor necesare de izolare……………………………………18
2.5.Precizia dimensiunilor de bază ale transformatorului………………………19
3.Calculul înfăşurărilor………………………………………………………...21
3.1Calculul infasurarii de joasa tensiune (JT )
………………………………….21
3.2.Calculul înfăşurării de înaltă tensiune (ÎT ) …………………………………23
3.3.Calculul masei totale a metalului înfăşurărilor..……………………………25
4.Calculul parametrilor de scurtcircuit.............................................................26
4.1.Calculul pierderilor de bază. ……………………………………………….26
4.2.Calculul pierderilor suplimentare..…………………………………………26
4.3.Calculul pierderilor totale în scurtcircuit..………………………………….26
4.4.Pierderile în scurtcircuit la tensiunea nominală în înfăşurarea de înaltă
tensiune..………………………………………………………………………..27
4.5.Determinarea tensiunii de scurtcircuit……………………………………...27
4.6.Determinarea curentului stabilizat la scurtcircuit în înfăşurarea de înaltă
tensiune..………………………………………………………………………..28
4.7.Calculul valorii momentane maxime a curentului de scurtcircuit.
4.8.Calculul forţei radiale..……………………………………………………..28
4.9.Calculul tensiunii medii de comprimare în conductoarele înfăşurării de
joasă tensiune..………………………………………………………………….28
4.10.Calculul tensiunii medii de întindere în conductoarele înfăşurării de
înaltă tensiune..………………………………………………………………….28
4.11.Calculul forţelor axiale din înfăşurări..…………………………………….28
4.12.Calculul forţelor comprimante în înfăşurări..………………………………29
4.13.Calculul tensiunii de comprimante pe garniturile interspirice de fixare.......29
4.14.Calculul temperaturii atinse de înfăşurare la scurtcircuit..…………………29
5.Calculul sistemului magnetic...........................................................................30

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


5.1.Alegerea sistemului magnetic şi calculul parametrilor de bază ale acestuia...30
5.2.Determinarea pierderilor de mers în gol……………………………………..31
5.3.Determinarea curentului de mers în gol……………………………………..32
5.3.1.Determinarea puterilor magnetizante specifice……………………………32
5.3.2.Calculul puterii magnetizante la mers în gol………………………………32
5.3.3.Calculul curentului de mers în gol…………………………………………33
INCHEIERE........................................................................................................34
BIBLIOGRAFIE……..………………………………………………………...35

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


SARCINA
pentru proiectul de curs laelectrotehnica

Tema: „Transformatoare de petere”

Proiectant ______________________________

Varianta №___

1.Puterea nominală S n  630kva


2.Tensiunea nominală de linie a înfăşurării
-de joasă tensiune U 2 n  0.69kV
-de înaltă tensiune U 1n  10.5kV
3.Numărul de faze m  3 faze
4.Frecvenţa nominală f  50 Hz

5.Schema şi grupul de conexiune   11


Y
6.Procedeul de răcire ANAN (aer)
7.Regimul de lucru lungă _ durată
8.Materialul înfăşurării Cu
9.Metoda de instalare înternă
10.Construcţia miezului feromagnetic plană
11.Pierderile nominale la scurtcircuit Psc  7300W
12.Tensiunea nominală la scurtcircuit U sc  5.5%
13.Pierderile la mers în gol Pmg  2000W
14.Curentul de mers în gol I mg  1.5%
15.Metoda de reglare a tensiunii CFE (fără excitaţie)

Sarcina a fost înaintată ____________________________________

Conducătorul proiectului ___________________________________

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


INTRODUCERE

Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe în-


făşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii sau a curentului.Trans-
formatorul are două funcţii :
-de transportare a energiei electrice
-de distribuţie a energiei electrice.
În sistemul electroenergetic naţional sunt utilizate transformatoare cu un dia-
pazon variat de puteri,de la fracţiuni de V  A până la 1mln. de kv  a .Transforma-
toarele cu puterea de până la 4kV  A monofazate şi până la 5kv  a trifazate sunt
considerate transformatoare de distribuţie,iar transformatoarele cu puterea de pes-
te 5kV  A monofazate şi peste 6.3kV  A trifazate se consideră transformatoare de
putere.
După modul de răcire transformatoarele se clasifică în:
-transformatoare cu răcire cu lichid(deobicei cu ulei de transfor-
mator)
-transformatoare cu răcire cu gaz(deobicei cu aier).
Transformatoarele de putere reprezintă unul din cele mai principale elemente
ale reţelei electrice,deoarece transportarea energiei electrice de la producător la
consumador la distanţe mari necesită cinci,şase trepte de transformare.Astfel da-
că generatoarele staţiei electrice generează o tensiune de 15.75kV atunci pentru a
o transporta energiea electrică produsă la distanţa de 1000km se utilizează
următoa-rele trepte de transformare în care iau în consideraţie căderile de tensiune
pe linie:
15.75 / 525kV ;500 / 242kV ;230 / 121kV ;115 / 38.5kV ;35 / 11kV ;10 / 0.4 sau 0.69kV .
Necesitatea distribuţiei energiei electrice pe diverse sisteme radiale spre un un-
măr mare de consumatori de putere mică conduce la majorarea numărului de
transformatoare faţă de numărul de generatoare.Din acestă cauză puterea sumară a
transformatoarelor din treapta ce urmea-ză este mai mare faţă de cea precedentă,
ceea ce duce la uşurarea manevrării cu puterea livrată consumatorului.
Astfel din cauza unui număr mare de transformatoare în parcul electroener-
getic naţional proiectarea transformatoarelor este orientată spre reducerea la mi-
nim a pierderilor de mers în gol,ce nu depind de sarcină, şi pierderilor în scurt-
circuit,dependente de sarcină în mod direct.Ca rezultat reducerea acestor mărimi
la minim duce la sporirea randamentului sistemului energetic naţional şi mondial.
Cele mai răspândite transformatoare sunt cele cu răcire cu aier şi cele cu ulei.În
lucrarea dată este proiectat un transformator de coborâre a tensiunii,de putere cu
răcire cu aier de tipul ТСЗ-630/10.5 cu înfăşurările din cupru.
Utilizarea transformatorului cu răcire în aier este condiţionată nu numai de
simplitatea în deservire(lipsa necesităţii verificării nivelului şi calităţii,şi a
schimbului uleiului) ci şi de pericolul incendiar pe care îl prezintă.Astfel pentru o
instalare în aier liber se utilizează transformatoarele cu răcire în ulei,iar pentru
instalarea în interiorul încăperilor,secţiilor tehnologice şi a altor edificii se utili-

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


zează transformatorul cu răcire în aier deoarece în cazul unei avarii sau a apariţiei
unui agent de incendiu extern tipul dat de transformatoare nu se aprinde, sau arde
doar izolaţia,iar în cazul incendierii unui transformator cu ulei are loc arderea in-
tensă a uleiului care durează mult timp,degajă o cantitate enormă de căldură şi
gaze toxice care trebuiesc ventilate.Totodată faţă de transformatorul cu răcire în
ulei,transformatorul cu răcire cu aier are dimensiunile de gabarit mai mari,din ca-
uza distanţelor izolatorii necesare mai mari aierul posedând de o rigiditate elec-
trică mai mică ca cea a uleiului de transformator.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


1.Calculul parametrilor de bază a transformatorului trifazat
efectuat de calculator cu ajutorul programului de calcul
specializat.
În lucrarea dată transformatorul se va proiecta după schiţa de mai jos:

c c

a01 a22
a2

l0
l

l0
a12 a1

d12

Fig.1.Dimensiunile de bază ale transformatorului trifazat.

Calculul se efectuează pentru transformatorul trifazat cu trei coloane în plan şi


înfăşurări concentrice precum este arătat în figura de mai sus.În continu-ae cu
indicile 1 se va nota înfăşurarea de joasă tensiue deoarece aceasta se află imediat
pe coloană,iar cea de înaltă cu 2 deoarece este a doua pe coloană.
1.1.Calculele preventive.
1.1.1.Datele iniţiale.
1.1.1.1.Puterea transformatorului pe o coloană.
S 630
S    210, kV  A
3 3
1.1.1.2.Pierderile de scurtcircuit.
Psc  7300, W
1.1.1.3.Frecvenţa tensiunii.
f  50, Hz
1.1.1.4.Tensiunea de scurtcircuit.
U sc  5.5,%
1.1.1.5.Componenta activă a tensiunii de scurtcircuit.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


Psc 7300
U a.sc    1,158%
10  S 10  630
1.1.1.6.Componenta reactivă a tensiunii de scurtcircuit.
U r .sc  2
U sc  U a2.sc  5,5 2  1.158 2  5,376,%
1.1.2.Mărimi fizice alese.
1.1.2.1.Distanţa de izolare între partea frontală a înfăşurării şi jug.
Mărimea l o se alege din tab.4.15[1] în baza tensiunii de încercare găsite din
tab.4.2[1].Astfel rezultă:
U inc1  24, kV şi l o  l o1  l o 2  90, mm
1.1.2.2.Distanţa de izolare între înfăşurarea de joasă şi de înaltă tensiune.
Acest parametru se alege din tab.4.15[1]:
a12  40, mm
1.1.2.3.Distanţa de izolare între înfăşurările de pe două coloane vecine.
Acest parametru se alege din tab4.15[1]:
a 22  45, mm
1.1.2.4.Valoarea inducţiei magnetice în miezul magnetic al transformatorului.
Pentru transformatorul dat se alege OŢEL 3404(0,30,mm) deoarece acesta
rezistă la un flux magnetic de până la 1.7,T şi este laminat la rece tehnologie care
îi oferă proprietăţi anizotrope,fapt ce duce la minimizarea fluxului magnetic de
dispersie şi sporirea randamentului dispozitivului dat.Din cauza anizotropiei
oţelului sistemul magnetic va fi construit după schema ce urmează:
c c
hj
lc

L
dn

hj

Fig.2.Sistem magnetic cu legături oblice în 6 colţuri.

1.1.2.4.1.Valoarea inducţiei magnetice în coloană.


Mărimea inducţiei se alege din tab.2.4[1]:
Bc  1.56, T
1.1.2.4.2.Valoarea inducţiei magnetice în jug.
Bc B 1.56
Bj   c   1.53, T
k j 1.02 1.02
1.1.2.5.Pierderile specifice în oţelul electrotehnic al coloanei.
Valoarea pierderilor specifice în coloană se alege conform tab.8.10[1]:
Pc  1.207,W
 kg
1.1.2.6.Pierderile specifice în oţelul electrotehnic al jugului.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


Valoarea pierderilor specifice în jug se alege conform tab.8.10[1]:
Pj  1.151,W
 kg
1.1.2.7.Puterea specifică de magnetizare în oţelul electrotehnic al coloanei.
După valoarea inducţiei magnetice Bc din tab.8.17[1] se alege puterea specifică
de magnetizare în coloană:
q c  1.575, V  A
kg
1.1.2.8. Puterea specifică de magnetizare în oţelul electrotehnic al jugului.
După valoarea inducţiei magnetice B j din tab.8.17[1] se alege puterea specifică
de magnetizare în jug:
q j  1.447,V  A
kg
1.1.2.9.Puterea specifică de magnetizare în legăturile drepte.
Deoarece în sistemul magnetic ales nu sunt prezente legături drepte,rezultă:
ql .dr  0,V  A 2
m
1.1.2.10.P uterea magnetizantă specifică în legăturile oblice.
Valoarea puterii magnetizante specifice în legăturile oblice se alege din
Bc 1.56
tab.8.17[1] după valoarea expresiei   1.1, T :
2 2
ql .ob  2000, V  A
m2
1.1.3.Valorile coieficienţilor aleşi.
1.1.3.1.Factor ce ţine cont de metalul înfăşurării.
Pentru cablul de Cu se consideră:
L1  2
1.1.3.2.Coieficient de umplere a sistemului mag netic cu oţelul electrotehnic.
Acest coieficient se calculă după formula:
ku  k c  k z
unde: secţiunea transversală a sistemului magnetic va avea aspectul:

2-ă canaluri de răcire

Fig.3.Amplasarea canalelor de răcire în sistemul magnetic.

kc -se alege din tab.2.6[1],( k c  0.7 )


k z -se alege din tab.2.2[1],( k z  0.955 )
k u  0.8  0.955  0.76
1.1.3.3.Coieficient de întărire a jugului.
Se alege din tab.2.8[1]:

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


k j  1.025
1.1.3.4.Factorul pierderilor auxiliare generate de fluxul de dispersie.
Se alege din tab.3.6[1]:
k D  0.86
1.1.3.5.Factorul pierderilor auxiliare în oţelul coloanelor.
Se alege după recomandarea de la pag.28-30[2]:
k DS 1  1.15
1.1.3.6.Factorul pierderilor auxiliare în oţelul jugului.
Se alege după recomandarea de la pag.28-30[2]:
k DS 2  1.15
1.1.3.7.Factorul pierderilor auxiliare în legăturile sistemului magnetic.
Se calculă din expresia:
k   8.75 
k DS 3  k DS1   DS 2 (  Pc   Pj )  6 Pj   1.15    (1.15  1.07)  6 1.07  3.71
 2   2 
1.1.3.8.Coeficientul de creştere a puterii magnetizante în coloane.
Se alege după recomandarea de la pag.30-32[2]:
  kTD
k DNM 1  k TD   1.2  1.07  1.28
1.1.3.9.Coeficientul de creştere a puterii magnetizante în juguri.
Se alege după recomandarea de la pag.30-32[2]:
k DNM 2  k DNM 1  1.28
1.1.3.10.Coeficientul de creştere a puterii magnetizante în colţuri.
Se calculă după expresia:
k  k 
k DNM 3  k DNM 1   TY TA  (q c  q j )  6  q j 
 2 
unde: a 2 -lăţimea lamelelor celui de-al doilea pachet, a 2  0.4
k TY -se alege din tab.8.20[1], k TY  27.95
k TA -se alege din tab.8.21[1] după a 2 , kTA  1.55

 27.95  1.55 
k DNM 3  1.28    (1.511  1.36)  6  1.447  68.61
 2 
1.1.3.11.Factorul de creştere a putrii magnetizante în întrefierul joncţiunilor.
Se alege conform indicaţiei de la pag.30-32[2]:
  1.07
k DNM 4  k TD
1.1.3.12.Coieficient empiric.
Se alege conform tab.3.3[1]:
k  0.5
1.1.3.13.Coieficientul formei secţiunii transversale a jugului.
Se alege conform indicaţiilor dela pag.126[1]:
e  0.41
1.1.3.14.Coieficient de cost al materialelor înfăşurării şi sistemului magnetic.
Se alege conform tab.3.7[1]:
k OS  1.81

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


1.1.3.15.Coieficientul de masă a oţelului în colţul sistemului magnetic.
Se alege conform recomandării de la pag.128[1]:
kUG  0.486
1.1.3.16.Coieficientul determinat de raportul razei duble a înfăşurării de tensiune
înaltă la diametrul coloanei.
Se alege în baza recomandării de la pag.125[1]:
b  0.46
1.1.3.17.Coieficientul determinat prin raportarea diametrului mediu al spirei a 2-ă
înfăşurări la diametrul coloanei.
Se alege conform indicaţiilor de la pag.123[1]:
a  1.36
1.1.3.18.Coieficientul ce ţine cont de variaţia pierderilor specifice în oţel la
variaţia frecvenţei.
Se alege conform indicaţiei de la pag.22[2]:
n 1
1.1.3.19.Coieficient determinat de raportul densităţii oţelului laminat la cald şi a
oţelului laminat la rece.
Se alege conform indicaţiei de la pag.22[2]:
k XG  1
1.1.3.20.Coieficientul ariei întrefierului pentru joncţiunea oblică.
Se alege conform indicaţiei de la pag.137[1]:
k PZK  1.11
1.1.3.21.Coieficientul ariei întrefierului pentru joncţiunea dreaptă.
Se alege conform indicaţiilor de la pag.136[1]:
k PZP  0.785
1.1.3.22.Numărul de joncţiuni drepte,nemagnetice în circuitul magnetic.
Se alege din tab.8.20[1]:
n ZP  0
1.1.3.23.Numărul de joncţiuni oblice,nemagnetice în circuitul magnetic.
Se alege din tab.8.20[1] în baza indicaţiilor de la pag.79-80[1]:
n ZK  6
1.1.3.24.Factorul tipului de răcire al transformatorului.
La răcirea naturală cu aier se consideră S  2
1.1.3.25.Coieficient ce depinde de tipul constructiv al sistemului magnetic şi
influienţează masa oţelului în juguri.
Se alege conform indicaţiilor de la pag.127[1]:
bER  2.4
1.1.3.26.Factorul numărului de înfăşurări pe fază.
Pentru transformatorul cu 2-ă înfăşurări(una de joasă şi una de înaltă tensiune)
se acepta:
oB  2
1.1.4.Coieficienţii aleşi întroduşi în fortran-program în formă de constante.
1.1.4.1.Coieficientul de raportare a câmpului magnetic de dispersie ideal la cel
real.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


Se alege conform indicaţiei de la pag.162[1]:
k P  0.95
1.1.4.2.Coieficient ce influienţează valoarea tensiunii mecanice de întindere în
firul înfăşurării.
Pentru înfăşurările din aluminiu se ia conform indicaţiei de la pag.138[1]:
k MN  0.152, MPa
1.1.4.3.Coieficient ce depinde de rezistenţa electrică specifică şi densitatea
materialului înfăşurării.
Pentru înfăşurările din cupru se ia conform indicaţiei de la pag.130[1]:
k  2.4
1.1.4.4.Coieficientul ce ţine cont de majorarea masei înfăşurării din cauza
izolaţiei şi a spirelor de reglare.
Pentru înfăşurările din cupru se ia conform indicaţiei de la pag.133[1]:
k IP  1.06
1.1.4.5.Coieficient empiric.
Pentru înfăşurările din cupru se ia conform indicaţiei de la pag.132[1]:
kO  61.6
1.2.Rezultatele obţinute de fortran-program.
Rezultatele primite în urma efectuării calculelor de fortran program sunt date în
tabelul ce urmează:
În baza caracteristicilor G, io , Po , C act , J  f (  ) se aleg parametrii optimali ai
transformatorului pentru costul părţii active şi pierderi minimale.

2.Calculul şi alegerea parametrilor de băză a transformatorului.

2.1.Calculul curenţilor şi a tensiunilor fazice.


Trebuie de menţionat că transformatorul dat are schema de conexiune    11 .

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


2.1.1.Calculul curentului şi a tensiunii de fază pentru înfăşurarea de joasă tensi-
une.
U l1 690
U f1    398.4,V -tensiunea fazică
3 3
S n 10 3 630 10 3
I f1  I l1    527.77, A -curentul fazic
3 U l1 10 3 3  0.69 10 3
2.1.2.Calculul curentului şi a tensiunii de fază pentru înfăşurarea se înaltă tensi-
une.
U f 2  U l 2  10000,V -tensiunea fazică
S n 10 3 1 630 103 1
Il2      36.41, A -curentul fazic
3  U l 2 10 3
3 3 10 10 3
3
I 36.46
If2  l2   21.04
3 3
2.2.Calculul tensiunii de încercare .
Tensiunea de încercare a înfăşurărilor se alege conform tab.4.2.[1] şi astfel pent-
ru înfăşurarea de joasă tensiune se alege U înc.1  5, kV ,iar pentru înfăşurarea de
înal-tă tensiune U înc.2  24, kV .
2.3.Alegerea tipului constructiv al înfăşurărilor.
Înfăşurările se aleg conform tab.5.8.[1] după curentul fazic,puterea şi tensiunea
transformatorului.
Înfăşurarea de joasă tensiune va fi confecţionată din conductor cu profil drep-
tungiular,spira având 2-ă straturi şi înfăşurânduse elicoidal.Acest tip de înfăşurare
posedă de o rezistenţă mecanică înaltă,proprietăţi izolante fiabile şi răcire uşoară,
iar neajunsul acestui tip de înfăşurare constă în costul economic sporit.
Înfăşurarea de înaltă tensiune va fi confecţionată deasemenea din conductor cu
profil dreptungiular cu spira dintr-un singur conductor înfăşurat în formă de bobi-
nă.Acest tip de înfăşurare posedă deasemenea de o rigiditate mecanică şi electrică
înaltă şi proprietăţi bune de răcire,iar neajunsul acestei înfăşurări constă în volu-
mul sporit de lucru pentru confecţionare.
2.4.Alegerea distanţelor necesare de izolare.
Pentru tensiunea de încercare a înfăşurărilor: JT - U încer1  5kV şi ÎT - U încer2  35kV
se determină distanţele de izolare de bază minime necesare.
2.4.1.Distanţa izolantă de la înfăşurări pînă la jug.
Se alege din tab.4.15.[1]:
l 0  l 02  90mm
2.4.2.Distanţa izolantă dintre coloană şi înfăşurarea de joasă tensiune.
Se alege din tab.4.16.[1]:
a 01  20mm
2.4.3.Distanţa izolantă dintre înfăşurarea de joasă tensiune şi înfăşurarea de înaltă
tensiune.
Se alege din tab.4.15.[1]:
a12  40mm
2.4.4.Distanţa izolantă dintre bobinele de înaltă tensiune.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


Se alege din tab.4.15.[1]:
a 22  45mm
2.4.5.Distanta radială dintre înfăşurări.
a1  a2
ar  a12 
3
a1  a2
 k 4 S   10  2  0.675  4 210  10  2  0.0m
3
unde: k  0.54  1.25  0.675
S 630
S    210k var
3 3
ar  0.04  0.04  0.08m
2.5.Precizia dimensiunilor de bază ale transformatorului.
Alegerea şi calculul coeficienţilor de bază pentru determinarea mărimilor prin-
cipale ale transformatorului are loc cu luarea în consideraţie a cerinţelor econo-
mice.Astfel din punct de vedere tehnic se aleg mărimile optimale ale coeficien-
tului  în dependenţă de diametrul d .
2.5.1.Conform recomandărilor C.E.I. se alege diametrul coloanei.
d n  240mm
2.5.2.Calculul diametrul mediu al înfăşurării.
d12  a  d n  1.65  0.24  0.396m  396mm
2.5.3.Precizarea coeficientului  .
4 4
d   0.24 
  n     1.6
A
   0.21 
2.5.4.Calculul înălţimii înfăşurării.
  d12 3.14  0.396
l1  l2    0.775m  775mm
n 1.6
2.5.5.Calculul distanţei dintre axele coloanelor.
c  d12  a12  b  d n  a22  0.396  0.04  0.18  0.24  0.045  0.5254m  525.4m
2.5.6.Calculul secţiunii active a coloanei.
S c  k u  S fc 10 4
unde: S fc  S fc  (n  lcan  at )
unde: S fc  419.3cm 2 -aria secţiunii coloanei din tab.8.7.[1]

S c  0.955  419.3  10 4  0.044m 2


2.5.7.Calculul înălţimii coloanei.
lc  l1  2  l0  775  2  90  955mm  0.955m
2.5.8.Calculul tensiunii pe spiră.
u sp  4.44  f  Bc  S c  4.44  50  1.56  0.044  13.85 V
spira

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


3.Calculul înfăşurărilor

3.1Calculul infasurarii de joasa tensiune (JT ) .


3.1.1.Calculul numărului de spire a înfăşurării fazice.
U f1 398.4
w1    29
4.44  f  Bc  S c 4.44  50  1.56  0.044
Se adoptă 26 de spire.
3.1.2.Precizarea tensiunii pe spiră.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


U f1 398.4
u sp    13.73V
w1 29 spira
3.1.3.Precizarea inductiei în coloană.
u sp 13.73
Bc    1.54T
4.44  f  S c 4.44  50  0.044
3.1.4.Calculul densităţii medii a curentului în înfăşurări.
Psc  u sp 7300 13.73 A
J med  0.746  k aux 10 4  0.746  0.88  10 4  2.679 106 2
S  d12 630  0.396 m
unde: k aux  0.86 -coeficient,ce exprimă pierderile auxiliare în
înfăşurări.
3.1.5.Calculul secţiunii de orientare a spirei.
I f1 527.77
S sp    200mm 2
J med 2.679
3.1.6.Alegerea şi aranjarea conductoarelor într-o spiră.
Înfăşurarea dată este elicoidală,bistratificată şi va fi confecţionată din conductor
4.5  12.5
cu profilul secţiunii transversale dreptunghiular de tipul АПСД  5 5  13
,cu
aria secţiunii transversale S sp1  55.4mm ,ales din tab.5.2.[1].Spira înfăşurării date
2

va fi confecţionată din două straturi a câte 10 conductoare,conform reprezentării


de mai jos.

Fig.7.Construcţia spirei bobinei de joasă


tensiune ( JT ) .

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


a) b)

Fig.8.Forma înfăşurării spirei în bobină(a) şi aspectul general al acesteia (b).

3.1.7.Calculul densităţii reale a curentului în înfăşurarea de joasă tensiune.


I f1
J1 
S sp1  n
unde: n  5 -numărul de conductoare în spiră
527.77
J1  6
 1.9 10 6 A m
55.4  5 10
3.1.8.Calculul diametrului interior al înfăşurării.
D1  d n  2  a01  240  2  20  280mm
3.1.9.Calculul diametrului exterior.
D1  D1  2  a1  280  2  25  30mm
3.1.10.Calculul diametrului mediu.
D1  D1 280  330
Dmed 1    305mm
2 2
3.1.11.Calculul înălţimii spirei.
l1 775
hs   hc   10  13.54
W1  4 29  4
unde: hc  10mm -grosimea canalului de răcire în spiră
3.1.12.Calculul masei părţii active a înfăşurării de joasă tensiune.
G A1  28 103  c  Dmed 1  W1  n  S sp1
unde: c  3 -numărul de coloane active
G A1  28 103  3  305 10 3  29  6  55.4  246.96kg
3.1.13.Determinarea fluxului termic.
172  J 1  Wk  k d
q1 
n
k z  (b   a   )
2
unde: z k  0 . 955 -coieficientul de acoperire a suprafeţei
k d  1.0 -coieficientul de pierderi auxiliare
172 1.9 10  527.77  0.5 1.02
6
q1  3
10 6  242.38W m 2
0.955  (13  5  5) 10

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


3.2.Calculul înfăşurării de înaltă tensiune (ÎT ) .
3.2.1.Alegerea sistemului de reglare a tensiunii.
Reglarea tensiunii va fi efectuată în lipsa excitaţiei,prin varierea coieficientul
de transformare al transformatorului.Această variaţie este obţinută prin modifica-
rea numărului de spire parcurse de curent în înfăşurarea de înaltă tensiune.
3.2.1.1.Calculul numărul de spire de bază a înfăşurării.
Uf2 10000
Wn 2  W1   26   704spire
U f1 4.44  50 1.6  0.04
3.2.1.2.Calculul numărului de spire într-o treaptă de reglare.
 U U f 2 0.025 10000
Wreg    18.23  18spire
u sp 13.72
3.2.1.3.Alegerea tipului constructiv a sistemului de reglare,tensiunii şi numărul de
spire în treptele de reglare.
9500V _ 704  2  18  740spire
9750V _ 704  18  722spire
10000V _ 704spire
10250V _ 704  18  686 spire
10500V _ 704  2  18  668spire
Reglarea va fi efectuată în poziţiile:
9500V _ A2 A3 _ B2 B3 _ C2C3
9750V _ A3 A4 _ B3 B4 _ C3C4
10000V _ A4 A5 _ B4 B5 _ C 4C5
10250V _ A5 A6 _ B5 B6 _ C5C6
10500V _ A6 A7 _ B6 B7 _ C6C7
3.2.2.Calculul parametrilor de bază a înfăşurării.
3.2.2.1.Determinarea numărului total de spire.
Wtot 2  Wn 2  2 Wreg  704  2 18  740spire
Fig.9.Sistemul de reglare al tensiunii.
3.2.2.2.Calculul preventiv al densităţii curentului în înfăşurare.
J 2  2  J med  J 1  2  2.67  1.9  3.44 MA m 2
3.2.2.3.Calculul ariei secţiunii transversale a spirei de orientare.
If2 21.04
2
S sp   6.11 A / mm 2
J2 3.44
3.2.2.4.Alegerea conductorului şi aranjarea acestuia.
Din şirul STANDARD de conductoare produse de industria electrotehnică se
1.04  4.5
dat de tab.5.3.[1] se alege conductorul de tipul: АПСД  1.9  5
,cu aria secţiunii
transversale S sp 2  6.11 A / mm 2 .
Tabelul.2.
Datele Bobina Total
Destinaţia De bază 1 De bază 2 De reglare _
Numărul de bobine pe coloană 74 8 82
Numărul de conductori în bobină 9 9 _

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


Total 668 72 740

3.2.2.5.Determinarea densităţii reale a curentului.


If2 21.04
J2    3.44  10 6 A mm 2
S sp 2 6.11  10 6
3.2.2.6.Calculul dimensiunii canalelor radiale de răcire.
l 775
h  b2   5  4.5mm
nb.tot 82

hk  8.5mm hc  20mm hk  8.5mm

240 25 45 40 49 45

260

270 40 80
280

330

365
380

415
464

5 5 3

Fig.9.Dimensiunile de bază ale părţii active a transformatorului.

3.2.2.7.Calculul diametrului interior al înfăşurării.


D2  D1  2  a12  280  2  40  360mm  0.36m
3.2.2.8.Calculul diametrului exterior al înfăşurării.
D2  D2  2  a kp  360  2  24.58  388mm  0.388m
3.2.2.9.Calculul diametrului mediu al înfăşurării.
D1  D2 360  388
D2 med    374mm  0.374m
2 2

3.2.2.10.Determinarea masei metalului înfăşurării.


G A 2  28 103  c  Dmed 2  Wtot 2  S sp 2  28 10 3  3  374 10 3  740  6.09 10 6  200kg
3.2.2.11.Determinarea fluxului termic al înfăşurării.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


172  J 2 106  I f 2 Wbob  k d 172  3.45 10 6  21.04  0.5  0.8 10
q2  10 10  10  196W m 2
k z  (b2  a2  Wbob ) 0.95  (1.9  5  5) 10 3
3.3.Calculul masei totale a metalului înfăşurărilor.
G0  G A1  G A 2  206  200  406kg

4.Calculul parametrilor de scurtcircuit

4.1.Calculul pierderilor de bază.


4.1.1.Calculul pierderilor de bază în înfăşurarea de joasă tensiune.
 Pbaza1  2.4  J 12  G A1  2.4 1.9 2  206  1784W
4.1.2.Calculul pierderilor de bază în înfăşurarea de înaltă tensiune.
 Pbaza 2  2.4  J 22  G A2  2.4  3.452  200  5713W
4.2.Calculul pierderilor suplimentare.
4.2.1.Calculul pierderilor în ramificaţii.
12
 Pram1  2.4  10  J 12  Gram1 -pierderile în ramificaţiile înfăşurării de joasă
tensiune

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


 Pram 2  2.4 10 12  J 22  Gram 2 -pierderile în ramificaţiile înfăşurării de înaltă
tensiune
unde: Gram  l ram  S ram   Al -masa ramificaţiilor
lram1  7.5  l  7.5  0.775  5.81m _ pentru
unde: lram 2  14  l  14  0.775  10.85m _ pentru
-lungimile ramifica-
ţiilor
 Cu  8900 kg m 3 -densitatea reală a metalului înfăşurării
6
Gram1  5.81  200 10 8900  10.34kg
Gram 2  10.85  6.11 10 68900  0.59kg
 Pram1  2.4 10 12 1.9 2 1012 10.34  89.58W
 Pram 2  2.4 10 12  3.45 2 1012  0.59  16.85W
4.2.2.Calculul pierderiloe auxiliare.
Paux  10  k  S
unde: k  0.015 -coieficient indicat în tab.7.1.[1]
Paux  10  0.015  630  94.5W
4.3.Calculul pierderilor totale în scurtcircuit.
Psc   Pbaza1  k sup1   Pbaza 2  k sup 2   Pram1   Pram 2  Paux
unde: k sup  1  0.037  108   2  a 4  n 2 -coieficient de pierderi suplimentare
2
bm 
unde: 2   kr  ( m -numărul de conductori pe direcţia
 l 
paralelă cu liniile inducţiei câmpului magnetic de dis-
persie, b -dimensiunea spirei pe această direcţie,
k r  0.95 -coieficientul lui Rogovski).
2
 13 10 3  2 
12   3
 0.95   0.213
 775  10 
2
 4.5 10 3  82 
 22   3
 0.95   0.209
 775  10 

k sup1  1  0.095 108  0.213  4 10 3  10  1.02
4 2

k sup 2  1  0.095 108  0.209   3.55 10   9  1.011


3 4 2

Psc  1784 1.02  570 1.011  89.58  54.2  94.5  7693.5W


4.4.Pierderile în scurtcircuit la tensiunea nominală în înfăşurarea de înaltă tensi-
une.
Psc  Psc  0.05  k sup 2  Pbaza 2  7693.5  0.05 1.011  5350  7422.12W sau
Psc 7422.12
 100%   100%  101.6%
Psc.n 7300
După cum se observă din relaţia de mai sus pierderile de scurtcircuit primite nu
depăşesc valoare admisibilă de  5% ,deci în continuare funcţionarea normală în
sarcină este asigurată.
4.5.Determinarea tensiunii de scurtcircuit.
4.5.1.Calculul componentei active a tensiunii de scurtcircuit.
Psc 7422.12
Ua    1.18%
10  S 10  630

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


4.5.2.Calculul componentei reactive a tensiunii de scurtcircuit.
7.9  f  S     a r  k r  k q
Ur  2
 10 1
u sp

  d12 3.14  370


unde:     1.5
l 775
4.6.Determinarea curentului stabilizat la scurtcircuit în înfăşurarea de înaltă tensi-
une.
100  I n 2
I sc.st 
 100  S n 
U sc  1  
 U sc  S sc 
unde: S sc  2500  103 k var -puterea de scurtcircuit a reţelei alesă din tab.7.2.
[1].
100  34.68
I sc.st   630 A
 100  630 
5.487  1  3 
 5.48  2500 10 
4.7.Calculul valorii momentane maxime a curentului de scurtcircuit.
i sc. max  2  k max  I sc.st
U 5.35
alege din tab.7.3.[1] după raportul U  1.18  4.53
r
unde: k max  2  2.19 -se
a
isc. max  2.19  630  1379.7 A
4.8.Calculul forţei radiale.
Fr  0.628  isc. max Wn 2     k r 106  0.628 1379.7  704 1.6  0.95 106  900kN
2 2

4.11.Calculul forţelor axiale din înfăşurări.


Din desenul de mai jos se vede că între spirele înfăşurărilor apar două forţe
axiale care se calculă după expresia ce urmează:
m4 
Fax 
Fax Fj  0 
Fax 
Fax F j  Fax  Fax

1 2

l lx Fcomp  Fax  Fax Fcomp  0

Fj  0 F j  Fax  Fax

înfăşurarea de JT înfăşurarea de ÎT

Fig.10.Direcţia de acţionare a forţelor axiale în înfăşurări.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


ar 0.08
Fax  Fr   900570   46481N
2l 2  0.755
lx
Fax  Fr 
l   k r  m
unde: l   90  a2  90  90  21  90  201mm  0.201m -distanţa de la
coloană până la carcasă
m  4 -factor constructiv luat din fig.7.11.[1].
0.099
Fax  900570   126290 N  126.29kN
0.201 0.878  4
4.12.Calculul forţelor comprimante în înfăşurări.
Fcomp1  Fax  Fax  46481  126.29  46607.3 N
Fcomp 2  Fax  Fax  46481  126.29  46354.7 N
4.14.Calculul temperaturii atinse de înfăşurare la scurtcircuit.
În cazul dat se calculă temperatura la care se încălzeşte înfăşurarea peste t sc  5s
de la apariţia scurtcircuitului.
670  t sc
 2
  in
U 
15.5   sc   t sc
 J 
unde:  in  90 0 C -tempratura iniţială a înfăşurării

670  5
 2
 90  188.2 0 C
 5.48 
15.5    5
 3.45 

95
120
135
155 5.Calculul sistemului
8
5 magnetic 9
6
175 12
195
5.1.Alegerea sistemului
17
215 magnetic şi calculul19
parametrilor de bază ale
230 34
acestuia.
Alegerea tipului
constructiv şi a mărcii
oţelului electrotehnic se
efectuează urmând
recomandările din §8.
[1].Transformatorul dat va
avea sistemul magnetic
trifazat plan cu trei coloane
asamblat din tole de oţel

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


electrotehnic laminat la rece de marca 3404 cu grosimea de 0.30mm .Pachetele
sistemului magnetic dat vor fi aranjarate conform figurii ce urmează:

Fig.11.Aranjarea pachetelor sistemului magnetic.

Coloanele sistemului magnetic se vor strânge cu bandaje din bandă sticloasă,iar


jugurile cu bare de presare.Pentru diametrul coloanei d  0.28m din tab.8.3.[1] se
aleg dimensiunile şi numărul pachetelor jugurilor şi a coloanelor sistemului
magnetic.În transformatorul dat coloana va conţine 8 pachete,iar jugul 6
.Aranja-rea pachetelor va fi efectuată în formatul a m  bm conform tabelului ce
urmează:

Tabelul.3
№ Dimensiunile de gabarit ale Dimensiunile de gabarit ale
pachetului coloanei, mm jugului, mm
1 230  34 230  34
2 215  19 215  19
3 195  17 195  17

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


4 175  12 175  12
5 155  9 155  9
6 135  8 135  19
7 120  5
8 95  6

Aria secţiunii figurii pri-mite şi volumul colţului sistemului magnetic dat se iau
din tab.8.7.[1]:
S fc  419cm 2 -aria secţiunii coloanei
S fj  425cm 2 -aria secţiunii jugului
Vc  8428cm 3 -volumul colţului sistemului magnetic.
5.1.1.Calculul secţiunii active a coloanei.
S c  k u  S fc  0.95  425 10 4  0.04m 2
5.1.2.Calculul secţiunii active a jugului.
S j  k u  S fj  0.95  425 10 4  0.0406m 2
5.1.3.Calculul volumului colţului sistemului magnetic.
Vc.oţ  k u  Vc  0.95  8428 10 6  0.008m 3
5.1.4.Calculul lungimii coloanei.
lc  l  2  l0  0.775  2  0.09  0.955m
5.1.5.Calculul distanţei dintre axele coloanelor.
c  D2  a22  388  45  433mm  0.433m
5.1.6.Calculul masei oţelului colţului sistemului magnetic.
G colţ  Vc.oţ   oţ
unde:  oţ  7650 kg m 3
Gcolţ  0.008  7650  61.2kg
5.1.7.Calculul masei oţelului jugulurilor sistemului magnetic.
G j  Gj  Gj  2  S j  2  c   oţ  2  Gc  2  0.0406  2  0.443  7650  2  83.1  661.664kg
5.1.8.Calculul masei oţelului coloanelor sistemului magnetic.
Gc  Gc  Gc  2  l c  S c   oţ  3   S c  a1 j   oţ  Gc 
unde: a1 j  0.23m -lăţimea primului pachet al jugului
Gc  3  0.955  0.04  7650  3   0.04  0.23  7650  61.57  661.664kg
5.1.9.Calculul masei totale a sistemului magnetic.
Goţ  Gc  G j  737.88  661.66  1399.54kg
5.2.Determinarea pierderilor de mers în gol.
5.2.1.Calculul inducţiei în coloană.
u sp 13.72
Bc    1.54T
4.44  f  S c 4.44  50  0.04
5.2.2.Calculul inducţiei în jug.
u sp 13.72
Bj    1.52T
4.44  f  S j 4.44  50  0.0406
5.2.3.Calculul inducţiei în joncţiunea oblică.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


Bc 1.54
Bobl    1.09T
2 2
5.2.4.Calculul ariei joncţiunii coloanei în locul joncţiunii oblice.
S j .obl  2  Sc  2  0.04  0.056m 2
5.2.5.Determinarea pierderilor specifice.
Pierderile specifice se iau din tab.8.10.[1]:
pentru: Bc  1.54T ,  Pc  1.11W kg ,  Pc.într  906W m 2
pentru: B j  1.52T ,  Pj  1.07 W kg ,  Pj .într  878W m
2

pentru: B j.obl  1.09T , ,  Pj.obl .într  400W m


2

5.2.6.Calculul pierderilor la mers în gol.


Pentru sistemul magnetic plan cu 6 joncţiuni oblice,cu jugul construit în mai
multe trepte,fără găuri pentru buloane,cu călirea tolelor după ştanţare şi curăţarea
mărginilor ştanţate de aşchii,calculul pierderilor are loc după formula 8.32.[1]:
  P P  
Pmg  k p.r .  k p.a.    Pc  Gc   Pj  G j  4 Pj  Gcolţ   c  j  k p.colţ  Gcolţ   6 Pj .obl  S obl   k p. j .  k p. p.  k p.ş.
  2  
unde: coieficienţii k p.r .  1.05, _ k p.a.  1, _ k p. j.  1, _ k p.ş.  1.05 se iau după re-
comandările din §8.2.[1].
k p. p .  1.03 -se ia din tab.8.12.[1]
k p.colî  8.75 -se ia din tab.8.13.[1]
  1.1  1.07 
Pmg  1.05 1  1.1  737.88  1.07  538.52  4 1.07  61.57   8.75  61.57   6  4
  2 
1 1.03  1.05  2095W
Pmg 2095
sau Pmg %   100%   100%  104.75% .
Pmgn 2000
5.3.Determinarea curentului de mers în gol.
5.3.1.Determinarea puterilor magnetizante specifice.
Puterile magnetizante specifice se extrag din tab.8.17.[1]:
pentru: Bc  1.54T , qc  1.43 va kg , qc.ţntr  19320 va m
2

pentru: B j  1.52T , q j  1.36 va kg , q j.ţntr  17960 va m


2

pentru: B j .obl  1.09T , q j .obl.ţntr  2500 va m


2

5.3.2.Calculul puterii magnetizante la mers în gol.


Pentru sistemul magnetic ales anterior puterea magnetizantă se calculă după
expresia:
  qc  q j  
Qmg  kT .T .  kT .a.   q c  Gc  q j  G j  4  q j  Gcolţ   kT .colţ  kT .tol  Gcolţ   6  q j .obl  S j .obl   kT . j .  kT . p.  kT .ş.
  2  
unde: coieficienţii kT .T .  1.18, _ kT .a.  1, _ kT . j .  1, _ kT .ş.  1.05 se iau după re-
comandările din §8.3.[1].
k T . p .  1.05 -se ia din tab.8.12.[1]
kT .tol  1.55 -se ia din tab.8.21.[1]
  1.43  1.36 
Qmg  1.18  1  1.43  737.88  1.36  538.52  4  1.36  61.57   1.55  61.57   6
  2 
1  1.05  1.05  5226va
5.3.3.Calculul curentului de mers în gol.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


Qmg 5226 i 0.83
sau i  100%  1.1  100%  75% din valoarea
0
i0    0.83%
10  S 10  630 0n

preconizată.
Componenta activă a curentului de mers în gol se calculă după relaţia:
Pmg 2095
i0 a    0.33%
10  S 10  630
Componenta reactivă a curentului de mers în gol se calculă după relaţia:
i0 r  i02  i02a  0.9%
În urma calculării perderilor de scurtcircuit şi de mers în gol ale transforma-
torului sa constatat că acestea nu depăşesc abaterile admisibile de  5% fapt ce
confirmă încadrarea transformatorului proiectat în cerinţele Standardelor na-
ţionale şi internaţionale.

INCHEIERE

În urma calculului de proiectare a transformatorului ТСЗ-630/10.5 se pot face


următoarele concluzii:conform GOST 12022-62 care reglementează relaţiile de
bază între parametrii fundamentali ai transformatorului se poate afirma că trans-
formatorul proiectat se încadrează în cerinţele standardelor de stat şi va poseda de
performanţele de funcţionare comandate.
Pentru a favoriza răcirea în miezul sistemului magnetic sun prevăzute 2-ă ca-
naluri de răcire longitudinale a câte 20mm fiecare.În schimb reducerea părţii
active a sistemului magnetic nu a condus la majorarea pierderilor,deoarece pentru
asamblarea sistemului magnetic dat se utili-zează oţelul de marca 3404 cu
grosimea tolelor de 0.30m ,fapt de care convinge inducţia B  1.56T .Aceat tip de
oţel electrotehnic este laminat le rece şi posedă proprietăţi anizotrope,fapt ce duce

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data


la complicarea tehnologiei de fabricare a siste-mului magnetic,înschimb permite
reducerea fluxului de dispersie şi ca rezultat reducerea pierderilor provocate de
fluxul de dispersie.
Alegerea corectă a densităţii curentului în înfăşurări permite răcirea suficientă
a înfăşurărilor şi asigurarea rigidităţii mecanice la avarii.Astfel densitatea curentu-
lui în înfăşurarea de înaltă tensiune este mai mare ca cea în înfăşurarea de joasă
tensiune cu 15% ,deoarece aceasta fiind situată la suprafaţă se răceşte mai bine.
Masa înfăşurării proiectate nu diferă mult de masa optimală preconizată
490kg  406kg fapt ce dovedeşte că capacităţile materialuli înfăşurărilor vor fi
folosite la maxim,în timp ce se va utiliza mini de materie primă la fabricarea
acestora.
Pierderile de mers în gol corespund cerinţelor GOST16110-70 care permite
abateri de la valoarea comandată cu  5% ,iar în cazul dat  1.01% .Deasemenea
conform GOST11677-75 tensiunea U sc nu trebuie să depăşească abaterea
permisă de  5% ,iar în czul dat aceasta este de 3.45% .
Temperatura pe care o atinge înfăşurarea după ce se stabilizează curentul de
scurtcircuit este mult mai mică ca temperatura maixim admisibilă indicată în
GOST11677-75 ( 188.2 0 C  200 0 C ).
Pierderile de mers în gol în cazul dat sunt mai mici decăt cele cerute de satan-
dard (  9% în loc de  7.5% ),însă este mai dificilă situaţia când pierderile
depăşesc valoarea permisă,iar în cazul dat această abatere nu afectează
funcţionarea trans-formatorului.

BIBLIOGRAFIE

1.П.М.Тихомиров,«Расчёт трансформаторов»,Москва «Энергоатомиздат»1986.

2.Е.Н.Забудский,В.Г.Ольховский,«Расчёт основных размеров трансформато-


ров на ЭВМ»,Кишинёв «КПИ им.С.Лазо»1988.

3.М.В.Антонов,Л.С.Герасимова,«Технология производства электрических ма-


шин»,Москва «Энергоиздат»1982.

Coala

Mod Coala N. docum Semnat Data

S-ar putea să vă placă și