Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal

Încheiat astăzi,.................................... , în cadrul


activităţii .............................................................................................................
desfăşurate conform planului de practică observaţională.

La activitate participă ……….(profesor care asistă) şi …………….. (profesor


asistat).

Scopul acestei activităţi este de a familiariza studenţii cu specificul activităţii


didactice din mediul preşcolar; inventarierea tipurilor de activităţi (activităţi la
alegere şi obligatorii, tranziţii, etc) şi a resurselor educaţionale necesare pentru
desfăşurarea eficientă a programului zilnic al preşcolarilor; descrierea unor situaţii
problematice identificate de studenţi în cadrul diverselor relaţii stabilite între
actorii procesului de instruire din grădiniţă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Cadru didactic care asistă, Cadru didactic asistat,