Sunteți pe pagina 1din 8

MANUAL DE UTILIZARE

Releu monofazat multifuncțional


Sinotimer SVP-917 (și Tomzn DDS238-VAP)

Ver.002900
1. Descriere generală
Dispozitivul de protecție multifuncțional monofazat este proiectat pentru a măsura
energia activă monofazată AC și pentru proteja la supratensiune, la subtensiune și la
supracurent circuitul pe care îl monitorizează. În cazul unui eveniment de
supratensiune, subtensiune sau supracurent în rețea, acest dispozitiv poate opri
instantaneu sarcina legată la ieșire pentru a preveni defectarea echipamentelor electrice
existente în circuit. Valorile la care lucrează protecțiile la supratensiune, subtensiune și
supracurent ale acestui produs pot fi configurate de către utilizator în funcție de
specificul rețelei monitorizate. Este un produs cu durată lungă de utilizare, cu avantajul
unei stabilități ridicate, cu capacitate ridicată de supra-încărcare, cu consum redus de
energie și o gamă largă de tensiuni de lucru.

2. Caracteristicile produsului
2.1 Ecran LCD cu iluminare de fundal, poate afișa energia activă totală (kWh), curentul
în timp real (A), tensiunea instantanee (V), puterea activă instantanee (W)
2.2 Ecranul LCD afișează kWh (4 cifre + o zecimală), energia activă totală bidirecțională
măsurată, energia activă pompată în rețea (reverse active energy) măsurată în totalul
energiei active (prosumer)
2.3 Product self-design has function of lighting protection 1. Înțelesul probabil al acestei
fraze: Produsul are din proiectare funcția de protecție a iluminării ecranului (vezi
parametrul „b9”).
2.4 În cazul protecției la supratensiune, al protecției la subtensiune și al protecției la
supracurent se poate selecta modul de recuperare (recuplare) automată sau modul de
recuperare manuală;
2.5 În cazul unui eveniment (defect) de supratensiune, subtensiune sau supracurent în
rețeaua monofazată, dispozitivul poate decupla circuitul și poate recupla automat
circuitul la rețea cu o întârziere setată după ce tensiunea revine la starea normală.
2.6 În cazul supratensiunii tranzitorii în rețea, produsul poate proteja echipamentele de
funcționarea eronată.
2.7 În cazul în care rețeaua este supusă la o tensiune instabilă sau oprire bruscă și
repornire din cauza conexiunii slabe și a altor defecțiuni, produsul va deconecta circuitul.
2.8 Când tensiunea de avarie a rețelei atinge vârful, produsul în sine nu va fi deteriorat.
2.9 În modul de protecție la supracurent, puteți selecta și protecția la sarcină malignă
(limita de încărcare pur rezistivă) care este utilizată pentru siguranța electrică a
apartamentelor și căminelor studențești
2.10 Puteți selecta modul de cuplare și decuplare ciclică a circuitului cu selectarea într-o
plajă foarte largă a celor două stări (On/Off)
2.11 Activarea protecției la supratensiune, la subtensiune și la supracurent este
semnalizată prin leduri indicatoare
2.12 Design diversificat pentru protecție, puteți închide orice protecție la supratensiune,
la subtensiune și la supracurent în orice moment

1 Engleza chinezească este prea ermetică aici


3. Specificații și parametri tehnici
Tensiunea de lucru la intrare 85-300V
Tensiunea limită de lucru 400V, o oră fără distrugerea dispozitivului
Protecția la supratensiune, între: 85-300V (implicit 270V)
Protecția la subtensiune, între: 85-300V (implicit 170V)
1-63A (implicit 40A)
Protecția la supra-curent, între:
1-80A (implicit 60A, comandă specială)
Frecvența nominală 50/60Hz
Întârzierea pornirii după oprire 2 ~ 512s (implicit 2s)
Consumul de energie al circuitului de tensiune ≤0,5W
Consumul de energie al circuitului de curent <1VA
Gama de afișare a energiei active 0 ~ 9999.9kWh
Acuratețea tensiunii/curentului/puterii active +0,5%
Acuratețea energiei active +1% (IEC62053-21)
Temperatura de utilizare -25oC ~ +70oC
Temperatura de depozitare -40oC ~ +80oC
Umiditate relativă ≤85%
Altitudine ≤2.500m
Mediul electromagnetic E2
Durata de viață mecanică ≥100.000 cicluri

4. Ecranul LCD și modul de setare

4.1 Schiță afișajului


4.2 Modurile de funcționare și instrucțiunile codurilor afișate
LCD
Setarea parametrilor Implicit Max. Min. Explicații
Cod
dE Moduri de funcționare 1 7 1
Protecție la supra-tensiune, protecție la sub-tensiune și protecție
dE 1 Modul 1 la supra-curent oprire și pornire automată
Protecție la supra-tensiune, protecție la sub-tensiune și protecție
dE 2 Modul 2 la supra-curent oprire automată / pornire manuală
Oprește funcția de protecție la supratensiune, protecție la
dE 3 Modul 3 supratensiune și protecție la supra-curent, menține întotdeauna
oprită ieșirea la sarcină
Oprește funcția de protecție la supratensiune, protecție la
dE 4 Modul 4 supratensiune și protecție la supra-curent, menține întotdeauna
pornită ieșirea la sarcină
dE 5 Modul 5, unitate timp: secunde 5 999 1 Oprește funcția de protecție la supratensiune, la subtensiune
dE 6 Modul 6, unitate timp: minute 5 999 1 și la supracurent, menține comutatorul de sarcină de ieșire într-
dE 7 Modul 7, unitate timp: ore 5 999 1 un ciclu continuu pornit/oprit, cu timpii setați la „oP” și „CL”

Modul 1 înseamnă iluminare continuă


Modul de iluminare al
b9 afișajului 2 2 1 Modul 2 înseamnă iluminare timp de 30s după apăsarea
oricărui buton

Timpul după care va fi activată sarcina la ieșire, socotit de la


SS Timp de întârziere la pornire 2s 512s 2s
apariția tensiunii la intrare (la pornire)

Pragul de activare a Dacă tensiunea la intrare depășește limita setată aici, dispozitivul
Uo protecției la supra- 270V 300V 85V va decupla sarcina după scurgerea timpului de inerție (judgment)
tensiune ales („SU”)
Dacă în timpul setat la „SH”, tensiunea de la intrare nu mai
Tensiunea de revenire după
UoH decuplare la supra-tensiune 265V 300V 85V depășește tensiunea setată aici (implicit 265V) va fi recuplată
sarcina la ieșire
Dacă tensiunea la intrare scade sub limita setată, dispozitivul va
Pragul de activare a
UL protecției la sub-tensiune 170V 300V 85V decupla sarcina după scurgerea timpului de inerție (judgment)
ales („SU”)
Dacă în timpul setat la „SH”, tensiunea de la intrare nu mai scade
Tensiunea de revenire după
ULH decuplare la sub-tensiune 175V 300V 85V sub tensiunea setată aici (implicit 175V) va fi recuplată sarcina la
ieșire
Timpul de inerție (judg-
Timpul cât evenimentul de supra sau sub-tensiune trebuie să
ment) al aplicării protecției,
SU la apariția evenimentului de 3s 60s 0,1s depășească valoarea setată pentru ca protecția să fie activă și să fie
decuplată sarcina de la ieșire
supra sau subtensiune
Pragul de activare a Dacă curentul depășește valoarea setată aici și se menține minim
Io protecției la supra-curent
40A 63A 1A
timpul setat la „SI”, sarcina de la ieșire va fi decuplată
Valoarea protecției la
Dacă curentul depășește valoarea setată aici, sarcina de la ieșire va
IC sarcină malignă (limita de 0,5A 5A 0,5A
fi decuplată
încărcare pur-rezistivă)
Timpul de inerție (judg-
Timpul cât evenimentul de supra-curent trebuie să depășească
ment) al aplicării protecției,
SI la apariția evenimentului de
3s 60s 0,1s valoarea setată pentru ca protecția să fie activată și să fie
decuplată sarcina de la ieșire
supra-curent
După funcționarea protecțiilor, dacă parametrii monitorizați ai
Timpul de revenire în rețelei își revin și se păstrează pe durata setată aici se recuplează
SH sarcină, după decuplare 60s 512s 1s
automat sarcina la ieșire pe modul 1 de funcționare sau manual
pe modul 2
Durata de funcționare (On)
în ciclul de basculare Unitatea de timp este diferită în modul 5/6/7 (modul 5: secunde,
oP oprit/pornit (în modul de
5 999 1
modul 6: minute, modul 7: ore)
funcționare 5/6/7)
Durata de oprire (Off) în
ciclul de basculare Unitatea de timp este diferită în modul 5/6/7 (modul 5: secunde,
CL oprit/pornit (în modul de
5 999 1
modul 6: minute, modul 7: ore)
funcționare 5/6/7)

Er 1 Ultimele cinci înregistrări 1. Protecție la supra tensiune


cu motivul declanșării 2. Protecție la sub-tensiune
~5 (funcționării protecției) 3. Protecție supra-curent

Nota 1: Valoarea pragului de activare a protecției la sub-tensiune trebuie să fie mai mică decât
valoarea tensiunii de revenire după decuplare la supra-tensiune, altfel se va restabili
setarea implicită din fabrică
Nota 2: Sub modul de setare, modul 1 la 7 toate pot afișa modul funcției, modul iluminare de
fundal, Timpul de întârziere în pornirea încărcării după pornirea de intrare, dar
următorii parametrii vor fi diferiți în funcție de modul de funcționare ales (Mod 1 – 7).
Nota 3: Parametrul „dC” (care apare în modurile de lucru Mode1 și Mode2, permite (sau nu, are
valorile 1 sau 2) resetarea la zero a contorului (KWh). Informația provine din răspunsul
ce l-am primit de la Tomzn Official Store, în urma întrebării mele. Acest parametru nu
este documentat în manualul de utilizare care însoțește produsul.

4.3 Instrucțiuni de funcționare a tastelor


4.3.1 Apăsați și țineți apăsată tasta „Set” pentru 3s, intrând astfel în starea de setare a
dispozitivului după care puteți modifica valori diferite apăsând tasta „Sus” sau
tasta „Jos” pentru a crește sau a micșora oricare parametru. Dacă țineți apăsată
tasta „Sus” sau tasta „Jos”, valoarea va crește sau va scădea rapid.
4.3.2 În modul setare, dacă țineți apăsată tasta „Set” pentru 3s, parametrii se vor salva
și se va ieși la starea normală de afișare. Dacă nu apăsați nici o tastă mai mult de
30 de secunde, se va ieși de asemenea, la starea normală de afișare. dacă apăsați
tastele „Sus” și „Jos” în același timp, dispozitivul se va reseta la valorile din
fabrică
4.3.4 În starea normală de afișare, puteți vedea tensiunea / curentul / energia activă /
puterea activă, pas cu pas, apăsând tasta „Sus” sau „Jos”
4.3.5 În modul de funcționare 2 (Mode 2), puteți apăsa tasta „Sus” și „Jos” în același
timp, scurt, pentru a cupla sarcina (pornire) după un eveniment care a activat
una dintre protecții și dispozitivul a declanșat
4.3.6 În modul de funcționare 1 și 2, dacă apăsați tasta „Jos” (în modul setare) pentru a
verifica ultimele cinci înregistrări ale motivului decuplării (tipul evenimentului)
(Er 1 ~ Er 5), pe primul rând se afișează Er1 și pe al doilea o cifră: 1, înseamnă
protecția la supratensiune, 2 protecția la subtensiune, 3 protecția supracurent.
4.3.7 În modurile de funcționare 3 și 4, toate funcțiile de protecție vor fi oprite.
Dispozitivul funcționează doar ca un comutator normal care menține sarcina de
ieșire în modul pornit sau oprit
4.3.8 În modurile de funcționare 5/6/7, toate funcțiile de protecție vor fi oprite.
Dispozitivul funcționează doar ca un comutator normal care menține sarcina de
ieșire în modul pornit sau oprit într-un ciclu continuu.
4.4 Instrucțiuni de afișare LCD
4.4.1 Ecranul LCD în starea normală de lucru afișează

Tensiune și Energie activă Putere activă


curent RMS totală (kWh) RMS (W)

4.4.2 În timpul setării modului de funcționare și a valorilor acestora


ecranul LCD va afișa

Modul de Modul de ilumi- Întârziere de 2s Pragul de protecție Recuperarea din


funcționare 2 nare fundal 2 de la alimentarea la supratensiune protecția la supra-
dispozitivului stat la 270V tensiune la 265V
până la cuplarea
sarcinii la ieșire

175V sub volti-


protecția vârstei
Pragul de protecție Recuperarea din Timpul de inerție al 3A Protecție la
Pragul de protecție
protecția la sub- aplicării protecției, sarcină malignă
la supratensiune la supracurent setat
tensiune la 175V la apariția eveni- (limită de încărcare
setat la 170V la 40A
mentului de supra pur rezistivă)
sau subtensiune 3s

Timpul de inerție Timpul de revenire Cel mai recent


al aplicării pro- în sarcină, după eveniment (1),
tecției la apariția decuplare 60s motivul declanșării: 1.
evenimentului de Supratensiune la
supracurent 3s intrare peste limita
setată

4.4.3 În modul de funcționare s5/6/7 ecran LCD

Modul de Întârziere de 2s 5 - Durata de 5 - Durata de oprire


Modul de iluminare a (Off) în ciclul oprit /
funcționare 6
de la alimentarea funcționare (On)
ecranului 2 (30s dispozitivului în ciclul oprit / pornit (în funcție de
(unitatea de timp:
minute) de la apăsarea până la cuplarea pornit (în funcție modul de
unei taste) sarcinii la ieșire de modul de funcționare ales
funcționare ales 5/6/7 poate
5/6/7 poate însemna secunde /
însemna secunde minute / ore)
/ minute / ore)
5. Utilizare
5.1 Produsul poate fi instalat pe o șină DIN de 35 mm; ar trebui să fie instalat
într-un tablou electric ce oferă protecție împotriva intemperiilor (IP65) atât în
exterior cât și în interior. Dispozitivul trebuie instalat strict în conformitate cu
diagrama de conectare de pe capacul lui, este recomandat să folosiți conductori
de cupru pentru conectare. Toate șuruburile trebuie strânse suficient.

5.2 Dimensiunile de instalare

5.3 Diagrama de conectare

Conexiunea (cablarea) trebuie să se realizeze conform celor două diagrame de mai sus
6. Note
6.1 Intrarea și ieșirea trebuie să fie corect legate pe baza marcajului de pe produs.
(Curentul de sarcină trebuie să fie mai mic decât curentul maxim suportat de către
produs)
6.2 Neutrul N trebuie să fie conectat și cablat în mod corespunzător în caz contrar,
dispozitivul poate să nu funcționeze normal.
6.3 Înainte de pornire, vă rugăm să verificați cu atenție dacă este legat corect, dacă
sarcina se potrivește cu curentul suportat de produs și dacă șuruburile de conectare
sunt bine strânse; în caz contrar, produsul poate fi deteriorat.
6.4 După alimentarea produsului, nu atingeți nicio parte metalică pentru a evita șocurile
electrice.
6.5 Acest produs trebuie combinat cu întrerupător automat (MCB) pentru protecția la
scurtcircuit; în caz contrar, este foarte posibil ca parametrii produsului să fie depășiți
dacă la intrare sau la ieșire apare un scurtcircuit.
6.6 Deoarece produsul are funcție de recuplare automată, după activarea unei protecții,
este necesar să se îndepărteze sarcina cu probleme (aparatul electric) și să se
verifice circuitul; în caz contrar, produsul va fi conectat și deconectat frecvent. În
cele din urmă, produsul sau circuitul său poate fi ars din cauza conectării și
deconectării frecvente a unei suprasarcinii pentru o lungă perioadă de timp.

7. Garanție
În termen de 12 luni de la data vânzării și cu condiția ca utilizatorul să-l folosească corect
în conformitate cu cerințele manualului de utilizare, în cazul în care produsul nu atinge
specificațiile sale tehnice, acesta poate fi reparat sau înlocuit gratuit de către producător.

S-ar putea să vă placă și