Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare sumativă clasa a VIII-a

Numele prenumele elevului__________________________


Data ___________________ Durata : 45 min. V.I
Nr Item Scor
.
1. 1 L
Scrieți în casetă numărul 125 sub formă de putere cu baza
5 0
125=¿ 2

2. Scrieți în caseta liberă unul dintre semnele „¿”, „¿” sau „¿”, astfel încât să obțineți o L
propoziție adevărată: 0
4 √3 2 √ 6 2

3. Calculați valoarea expresiei: L


√ 3 ∙ √ 21+2 √ 28−3 √ 175=¿ 0
1
2
3
4

4. Calculați: L
0
34 ∙ 2710 1
=¿
819 ∙ 9−6 2
3
4
5
6

5. Determinați valoarea expresiei numerice: L


7− √ 5 0
−6+ 3 √ 5=¿ 1
3+ √ 5
2
3
4
5

6. Arătați că valoarea expresiei numerice de mai jos este un număr natural: L


2
( √ 12−6 √ 3+ √12+6 √ 3 ) =¿ 0
1
2
3
4
5
6
Evaluare sumativă clasa a VIII-a
Numele prenumele elevului__________________________
Data ___________________ Durata : 45 min. V.II
Nr Item Scor
.
1. 1 L
Scrieți în casetă numărul 128 sub formă de putere cu baza
2 0
128=¿ 2

2. Scrieți în caseta liberă unul dintre semnele „¿”, „¿” sau „¿”, astfel încât să L
obțineți o propoziție adevărată: 0
5 √ 22 √ 3 2

3. Calculați valoarea expresiei: L


4 √10 ∙ √ 2−7 √ 45−√ 125=¿ 0
1
2
3
4

4. Calculați: L
329 ∙ 275 0
=¿ 1
96 ∙81−3
2
3
4
5
6

5. Determinați valoarea expresiei numerice: L


1−√ 2 0
+6−2 √ 2=¿ 1
1+ √ 2
2
3
4
5
6. Arătați că valoarea expresiei numerice de mai jos este un număr natural: L
2
( √ 12−6 √ 3+ √12+6 √ 3 ) =¿ 0
1
2
3
4
5
6
BAREM DE CORECTARE

Item Scor Răspuns corect Etepele rezolvării Punctaj Observații


maxim acordat
1 2p 1 −3
1 −7 2p Se va acorda 2p.
()
5 () 2 pentru completarea
corectă a spațiului
2 2p ¿ > 2p Se va acorda 2p. pentru
completarea corectă a
spațiului
3 4p √ 3 ∙ √ 21= √32 ∙7=3 √ 7 4 √10 ∙ √ 2=4 √ 22 ∙5=8 √ 5 1p Se acceptă rezolvarea
1p atât pe operații cât și în
2 √ 28=2 √ 22 ∙7=4 √ 7 7 √ 45=7 √3 2 ∙ 5=21 √ 5 lanț.
1p
3 √ 175=3 √ 52 ∙ 7=15 √ 7 √ 125= √52 ∙5=5 √5 1p
3 √ 7+4 √ 7−15 √ 7=−8 √ 7 8 √ 5−21 √ 5−5 √ 5=−18 √ 7
4 6p 2710=330 275 =315 1p Se acceptă rezolvarea
819 =336 96 =312 1p atât pe operații cât și în
1p lanț.
9−6=3−12 81−3 =3−12 1p
3 4 ∙ 330=334 329 ∙315=3 44 1p
336 ∙3−12=324 312 ∙ 3−12=1 1p
334 ÷ 324=310 3 44 ÷ 1=3 44
5 5p 7− √ 5 26−10 √5 13−5 √ 5 1−√ 2 3−2 √ 2 2p Se acceptă rezolvarea
= = = =2 √ 2−3 atât pe operații cât și în
3+ √ 5 4 2 1+ √ 2 −1
lanț.
13−5 √ 5 1+ 5 2 √ 2−3+6−2 √2=3
+ 6−2 √ 2= √ 3p
2 2
6 6p 2 2 2p Se acceptă rezolvarea
√ 12−6 √ 3=√ ( 3− √3 )2=|3− √3|=3−√3 ( √ 12−6 √ 3+ √12+6 √ 3 ) =( √ 12−6 √3 ) +¿
atât pe operații cât și în
2
√ 12+ 6 √3 =√ ( 3+ √ 3 )2=|3+ √3|=3+ √ 3 +2 √ ( 12−6 √ 3 ) ( 12+ 6 √3 )+ ( √ 12+ 6 √ 3 ) =¿ 2p lanț.
2
( 3−√ 3+ 3+ √ 3 ) =36 12−6 √ 3+2 √ 144−108+12+ 6 √3=24+ 2 √ 36=36
2p
Total 25p 25p

Schema de convertire a punctelor în note:


Punctaj 25-24 23-22 21-19 18-15 14-11 10-8 7-5 4-3 2-1 0
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

S-ar putea să vă placă și