Sunteți pe pagina 1din 4

A efectuat: Sirbu Nina ,gr.

3FM

UST,Chisinau 2012

PROIECT DE LECIE

Data : 03.02.2012 Clasa : a IX-a Obiectul : Matematica(Geometria) Capitolul :Arii Tema leciei: Lectie de sinteza Tipul leciei : De recapitulare si sistematizare a cunostintelor. Durata :45 min. Profesor : Sirbu Nina Subcompetente 7.1 Recunoasterea in diverse enunturi si utilizarea in rezolvari de probleme a formulelor de calcul a ariilor triunghiului, patrulaterelor, discului ; 7.2 Alegerea reprezentarilor geometrice adecvate in vederea calcului lungimilor de segmente,masurilor de unghiuri si de arii; 7.3 Utilizarea algoritmilor de calcul a ariilor figurilor geometrice plane in alte domenii ; 7.4 Justificarea unui demers sau rezultat matematic obtinut sau indicat cu figuri geometrice,recurgind la argumentari; 7.5 Construirea unor secvente simple de rationament deductiv; 7.6 Investigarea valorii de adevar a unei afirmatii,propozitii. Obiectivele lectiei : O1 : sa reprezinte in plan figurile geometrice studiate,utilizind instrumente de desen, in rezolvarea de probleme de calcul de arii; O2 : sa analizeze si sa interpreteze rezultatele obtinute la rezolvarea problemelor; O3 : sa aplice calculul ariilor figurilor geometrice studiate in diverse domenii ; O4 : sa justifice un demers sau un rezultat matematic obtinut sau indicat cu arii de figuri geometrice, recurgind la argumentari, demonstratii.

Strategii didactice:
Metode si procedee

: exercitiul, problematizarea, algoritmizarea, demonstratia, modelarea, activitatea in grup, studiul de caz cu aplicatii. Resurse: o Umane : profesor,elevii. o Materiale :tabla,creta, culegeri de probleme, manual,caiet.
Forme de activitate cu elevii: Inviduala,frontala.

Surse informaionale :

1.Manual.Matematica pentru clasa a IX-a. Autori: I.Achiri, A.Braicov, O.Spuntenco. Chisinau, Editura Prut International, 2010. 2. Ghid pentru profesori la matematica clasa a IX-a.

Desfurarea leciei :

Nr. Crt

EVENIMENT DIDACTIC

DUR ATA Ob.

ACTIVITATEA DE INSTRUIRE

Activitatea profesorului -salut clasa ; -verific rapid starea de curatenie a clasei,a tablei,disciplina in clasa ; -inregistez elevii absenti. Care a fost tema pe acasa? Verific prin sondaj rezultatele obtinute la rezolvarea problemelor.

Activitatea elevului -saluta profesorul ; -se pregatesc de lectie. -elevul de serviciu anunta numele persoanelor absente. Problemele 4,5,6 pag.169. Prezinta caietela si rezultatele problemelor rezolvate.

Observari

Moment organizatoric

2 min.

Verificarea temei pentru acasa.

3 min.

Reactualizarea cunostintelor si a capacitatilor.

5 min.

Se propun intrebarile: -sa defineasca notiunea de arie; -sa scrie formulele pentru ariile diferitor figuri geometrice;

Deschid caietele. Raspund la intrebari si noteaza in caiet esentialul.

Consolidarea materiei si formarea capacitatilor

20 min.

O1 O2 O3 O4

Dupa ce raspund la intrebari se trece la rezolvari de probleme. Se incep a rezolva problemele 6,7,8,11,12 pag 169. Problemele sint anexate la sfirsit. Lucrare independenta. Se solicita rezolvarea problemei 24 pag.170. : Sa se afle aria trapezului cu bazele de 7 cm si 20 cm si diagonalelede 13cm si 16cm. Se fac totalurile lectiei : Se trag concluzii privind atingerea obiectivelor lectiei si activitatea lor in cadrul lectiei.

Vor trece cite un elev la tabla si se vor rezolva problemele propuse.

Evaluare.

8 min

O1 O2 O3 O4

Elevii rezolva independent problema in caiet.

Bilantul lectiei

5 min

-isi expun parerea ; -fac notatii in caiet ; -adreseaza intrebari profesorului ; -toate concluziile le scriu in caiet. Noteaza in caiet tema pentru acasa ; Pun intrebari.

Tema pentru acasa

2 min

Propune tema pentru acasa ; Problemele 16,17,18 pag.170. Noteaza in catalog elevii activi la lectie.