Sunteți pe pagina 1din 173

1

Cuprins

Niciun om nu-i doar un ostrov... ................................................................................................6

Remediul şarpelui.......................................................................................................................8

Frumoasele din altă lume ..................................................................................................... 13

Efecte în iarbă .......................................................................................................................... 15

Din secretele dacilor ................................................................................................................. 18

De la Solomon la Solomonari .................................................................................................. 20

Kundalini ................................................................................................................................. 23

„Să şoimeşti şoimi albi…” ....................................................................................................... 24

Miracolul plantelor .................................................................................................................. 26

Iarba-fiarelor ........................................................................................................................... 29

Noaptea de Sânziene ................................................................................................................ 31

Analogii .................................................................................................................................... 34

Licuriciul.................................................................................................................................. 38

Silphium ................................................................................................................................... 40

Diana........................................................................................................................................ 42

Dianthus ................................................................................................................................... 44

Polus Geticus............................................................................................................................ 53

Archaeus .................................................................................................................................. 57

Anotimpurile ............................................................................................................................ 60

Limbi străine ............................................................................................................................ 64

Între două lumi ........................................................................................................................ 65

Eternitate .................................................................................................................................. 67

Mircea Eliade ........................................................................................................................... 71


2
Căutând drumul către mine ..................................................................................................... 73

Naşterea Universului ................................................................................................................ 78

Microcosmos ............................................................................................................................ 89

„Zile” de Creaţie ...................................................................................................................... 96

Alfa şi Omega ........................................................................................................................... 99

Copilăria Pământului ............................................................................................................. 102

Adam şi Eva 5D...................................................................................................................... 103

Adam şi Eva 3D...................................................................................................................... 107

Draco versus Atlantida ........................................................................................................... 110

Potopul ................................................................................................................................... 113

Iisus ........................................................................................................................................ 116

Pâine de la Doamne-Doamne................................................................................................. 118

Fertilizarea in vitro ................................................................................................................ 127

Omul ...................................................................................................................................... 131

Plasma.................................................................................................................................... 132

Nume şi noţiuni ...................................................................................................................... 134

Era Vărsătorului .................................................................................................................... 138

Schimbare a climei pusă pe seama poluării ........................................................................... 138

Noua paradigmă cultural – ştiinţifică .................................................................................... 138

Timpul .................................................................................................................................... 138

Transmiterea informaţiilor..................................................................................................... 139

Alternativa naturistă .............................................................................................................. 139

Paradigma cuplului androgin ................................................................................................ 140

Versiunea teosofică ................................................................................................................ 140

3
Sursa Creaţiei ......................................................................................................................... 140

Experimentul vieţii - acţiune şi reacţiune............................................................................... 141

De ce este greu să se ajungă aici? .......................................................................................... 144

Suflete pereche şi perechea astrală ........................................................................................ 145

Perechea astrală ..................................................................................................................... 145

Sincronicităţi .......................................................................................................................... 147

Cum recunoaştem perechea astrală? ..................................................................................... 147

„Eu sunt Heathcliff!” ............................................................................................................ 149

Forţa primordială a Creaţiei ................................................................................................. 152

Acasă ...................................................................................................................................... 155

De ce este importantă sexualitatea sacră ................................................................................ 159

De ce ai vrea să faci asta şi cum ai putea ajuta? .................................................................... 160

Sexualitatea sacră .................................................................................................................. 160

Indicii posibile ale acestei întâlniri rare ................................................................................. 169

Ilustraţii: Nataşa Macavei/internet

4
5
Niciun om nu-i doar un ostrov...

Niciun om nu-i doar un ostrov, stingher şi de sine stătător; fiece om este o


bucată din continent, o părticică din întregul cel de căpetenie; dacă marea
îi smulge cu valurile un bulgăre, Europa e împuţinată, aşa cum ar fi orice
fâşie de pământ, sau moşia ta ori a prietenilor tăi; moartea oricărui om mă
vatămă pe mine, fiindcă mă aflu cuprins în omenire. Şi de aceea niciodată
să nu faci întrebare pentru cine bat clopotele; pentru tine bat.

John Donne (21 ianuarie 1572 – 31 martie 1631)


No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a
part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as
well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friend's or of
thine own were: any man's death diminishes me, because I am involved in
mankind, and therefore never send to know for whom the bells tolls; it tolls
for thee.

Când eram copil şi mă plictiseam la şcoală, obişnuiam să îi privesc pe cei care intrau în
câmpul meu vizual şi mi-i imaginam perfecţi. Eram convinsă, spre deosebire de alţii, că orice om
poate fi bun şi frumos.

6
Pe la 10 ani am citit Limir-Împărat, de Ioan Slavici
(18 ianuarie 1848 - 17 august 1925)
Mă bucuram că aceste rânduri din poveste rezonau cu ideile mele:
„– Bună seara, mamă! grăi Lia. Bunica Ielelor nu îi răspunse, ci o măsură
cu ochii ei ţepoşi de sus până jos şi de jos până sus.
– Nu sunt mamă, ci babă, îi răspunse apoi într-un târziu morocănoasă, şi
mult era fioroasă când îşi dădea astfel răspunsul.
– Nu-ţi ştiu anii şi n-am să-i număr, întâmpină Lia, dar îţi văd faţa şi
bunătatea din ea, şi, orişicum te vei fi socotind, mie îmi eşti cum îmi pari.
Baba se mai muia puţin. Orişicât de bătrână ar fi o babă, i se-nveseleşte
inima când o crezi încă tânără, şi cel mai rău om se moaie şi el niţel când
alţii îl cred bun.”

În liceu, profesorul de limba română, vorbindu-ne despre poetul Tudor Arghezi

(21 mai 1880 - 14 iulie 1967) şi conceptul de estetică a urâtului, a


afirmat că în beciul sufletului oricărui ticălos zace o candelă aprinsă.
Putem fi perfecţi dacă vrem.

7
Pentru Nichita Stănescu (31 martie 1933 — 13 decembrie
1983) „viaţa este un dar serios de care se bucură doar acela care nu are atrofiat organul a
vrea cu ardoare”. Îl cred!
În plus, îmi doresc să aflu adevărul despre existenţă. În traseul pe care l-am parcurs,

munţii Piatra Craiului au o importanţă


deosebită...

Remediul şarpelui

În judeţul Olt/Reşca, în oraşul roman Romula (sec. II-III î. Hr.) a existat o comunitate

dacică, Malva. Acolo s-a descoperit un vas de lut ca acesta.

8
Pe vasul de la Reşca, pe margine, se poate citi MARC-USTA RETI OFE.
S-a speculat asocierea ierbii-fiarelor cu acest vas.

Vechimea acestei plante se pierde în negurile istoriei românilor. Pe un vas de lut


descoperit la Romula, se poate citi următoarea inscripţie: „MARC-USTA RETI OFE”, ceea
ce înseamnă, la o traducere simplă, „Iarba fiarelor lecuieşte durerile”. Dar inscripţia trebuie
citită şi dincolo de textul propriu-zis, ştiut fiind că scrierea dacilor putea fi citită în mai multe
feluri, funcţie de împărţirea cuvintelor din propoziţia respectivă, înţelesurile fiind multiple şi
uneori chiar contrare. www.horoscop-astrologie.ro

Numele plantei ilustrează abilitatea ei de a tăia obiecte de fier, cum ar fi lacătele.


Vasul de la Reşca ilustrează efectele ei benefice asupra sănătăţii. Eu am presupus că în
acest tip de vas se prepara competent un energizant pe bază de plante.
Am aflat că:
marc, marceo - a fi veşted; (fig.) fără putere
marcesco - a se ofili www.limbalatina.ro
usta - maestru
usta - as
usta - bun
usta - cunoscător
usta - geniu
usta - interpret
usta - iscusit
usta - maistru
usta - meseriaş
usta - meşteşugar
usta - priceput
usta - specialist, în turcă www.dictionar.us

9
Cercetătorul Jules Oppert (1825-1905) afirmă că limba
sumeriană are legături apropiate cu limba turcă. www.cumorah.com

Sumeriana se vorbea în Mesopotamia.

Scriitorul american de origine rusă, Zecharia Sitchin (11 iulie,


1920 – 9 octombrie, 2010)

10
afirmă în volumul A 12-a planetă că din încrucişarea genelor unei entităţi cu sânge rece şi

homo erectus a rezultat strămoşul nostru homo


sapiens, idee ce nu a fost unanim acceptată.
În Limir-Împărat ceva mi-a atras atenţia. Un şarpe se repezise la Lia, dar un spin i s-a
înfipt în cerul gurii. Cu suflet mare, Lia l-a scos. Ea, la rândul ei, avea răni din cauză că a trecut
prin hăţişuri:
Puţin ai ostenit, dar mult bine mi-ai făcut şi mare o să-ţi fie răsplata! grăi
şarpele uşurat, şi începu s-o mângâie cu limbile lui, şi, cum o mângâia,
rana i se vindeca, fiindcă nu e în lume leac ca limba de şarpe, şi cât ai bate
în palme, ea se făcu de o sută şi de o mie de ori mai zdravănă, mai gingaşă
şi mai frumoasă de cum fusese. dar
Ochii Liei erau stinşi, iar trupul ei era rece ca sloiul de gheaţă. Nu ştia Lia,
săraca, că-i vindecase şarpele, mângâind-o cu limbile lui, toate rănile şi-o
făcuse nevătămată, ca nici sabia să n-o taie, nici focul să n-o ardă, dar îi
făcuse şi sângele rece ca al lui, stânsese tot focul vieţii din ea şi-i oprise
viaţa în loc, ca, orişicât ar mai sta pe pământ, tot aşa cum e să rămâie.
N-o ştia Lia aceasta, dar o ştia baba cea înrăită, care vedea acum că nu mai
are nici o putere asupra ei - câtă vreme nu e om în toată firea.

Aşadar, interacţionând cu un şarpe, cu sânge rece, omul nu mai este în toată firea.
Dar există remediu...

11
...o fată nevinovată trebuia să adune şapte flori de la şapte buruieni, de şapte ori câte şapte
frunze de la tot atâţia copaci şi şaptezeci de rădăcini de la şaptezeci de alte buruieni şi să le
pună toate în cazan, ca baba să le fiarbă toate în bale de la şaptezeci şi şapte de şerpi.
Cu crema rezultată, masându-te la ochi, la tâmple, la crucea pieptului şi în pălmi
deveneai din nou om în toată firea.
Acest tip de vindecare sugerează medicină alternativă.
MARC-USTA şi şerpii Liei îmi amintesc, prin jocul literelor, de

MANG-USTA mic carnivor cunoscut ca duşman al şarpelui.


Revin la vasul de la Reşca, la al treilea cuvânt, RETI. Provenienţa poate fi latină, de la
rete = reţea www.dictionar.us; de aici probabil avem cuvântul reticular, în formă de reţea.
OFE. Cum dacii şi grecii erau contemporani, acest cuvânt poate avea originea în
grecescul ophelos=avantaj, profit, www.searchgodsword.org şi sensul cuvintelor MARC-USTA
RETI OFE poate fi energizant obţinut de specialişti. Este o concluzie personală, fără a nega
sensul menţionat pe internet.
Pentru a face o legătură între afirmaţii, poate în vasul de la Reşca se preparau remedii pe
bază de plante, dar şi pe bază de venin/salivă de şarpe, despre care se afirmă că pot vindeca şi
cancerul.

12
Un exemplu de plantă numită iarba-şarpelui echium vulgare este
benefică, printre altele, pentru tratarea anemiei, a oboselii, a durerilor de dinţi.

Frumoasele din altă lume

Povestea lui Limir-Împărat mi-a atras atenţia şi datorită personajelor numite iele. În
copilărie, sursele mele de înţelepciune au fost bunicul din partea mamei şi tata. Bunicul le spunea
ielelor Frumoasele. De la el am aflat că erau considerate imagini imateriale ale unor tinere
vesele care dansează îmbrăcate sumar, cu sau fără coroniţe de flori în păr, în păduri, sau la
răscruce de drumuri, la miezul nopţii. De reţinut prezenţa lunii...În plus se pare că erau cam
poznaşe. Îmi povestea bunicul despre localnici care mergeau cu vitele la păscut pe dealuri şi erau
răpiţi. Am citit şi eu o poveste similară.
Într-o zi de toamnă, cu brumă, Doru a trăit ceva unic. Fără să îşi dea
seama ce se întâmplă, a fost răpit!

„Eram pe deal cu vitele. Era soare.


Dintr-o dată, s-a întunecat... Am fost cuprins de un vârtej de frunze, de un
fior. După câteva clipe, m-am trezit într-o poiană unde nu era toamnă. Era
multă lumină şi în jurul meu era o horă de fete frumoase.

13
Nici nu ştiu cum să le zic... Erau, parcă,
zâne, îngeri. Cântau neînchipuit de frumos, se legănau în jurul meu, ca
într-un vis! Apoi, am văzut în faţa mea o fată, dar semăna cu Măicuţa

Domnului aşa cum mi-o imaginam eu! Era un chip


plin de iubire, pe care nu l-am uitat toată viaţa.
Apoi, în spatele fetelor, l-am văzut pe Gheorghe Stanciu, un consătean,
mult mai tânăr decât tata, care ţinea în mână un rest de lumânare, arsă
până la capăt. Nu ştiu cât a durat totul, dar m-am trezit culcat pe iarbă,
fără vite!”
Doru a fugit acasă, îngrijorat de soarta vitelor, emoţionat de ceea ce se
petrecuse cu el. Parcă fusese un vis de câteva clipe... Când a ajuns în curte,
mama l-a îmbrăţişat plângând. Atunci a aflat, uimit, că a lipsit aproape
două zile! Ceilalţi fraţi - Vlad, Ion şi Mircea - plecaseră să-l caute, când au
văzut că se întorc vitele singure acasă, pe înserat.
„Primul lucru pe care l-am spus a fost: Înseamnă că am fost pe lumea
cealaltă, dar acolo câteva clipe fac cât două zile...”
În seara accea a venit la ei mama lui Gheorghe Stanciu, cu basma neagră,
să îl roage pe unul din băieţi să tragă clopotele, deoarece murise fiul ei...

14
Mama îmi spunea să nu ies după miezul-nopţii din casă sau să nu răspund dacă la acea
oră mă strigă cineva, pentru că s-ar putea să fie ielele, şi pot face rău celor cu care
interacţionează. De exemplu, cel care le aude cântând asurzeşte, sau amuţeşte sau rămâne cu
gura strâmbă cel care răspunde la chemarea lor,. Aveam 7 ani când o mătuşă a paralizat şi i se
strâmbase puţin gura, şi chiar mă întrebam cum o fi interacţionat cu ielele. Mai târziu am aflat că
omul poate amuţi/asurzi sau poate fi altfel afectat din cauza unui şoc!

Adhene sunt zâne din


Isle of Man din Marea Britanie. În galica vorbită de grupul etnic celtic Manx, numele lor se
traduce prin dânsele. Pot fi imediat ofensate dacă sunt strigate cu un nume greşit sau dacă sunt
invocate. Devin extrem de rele când consideră că oamenii le-au greşit cu ceva. (Spirits, Fairies,
Leprechauns, and Goblins - An Encyclopedia/ Spirite, zâne, spiriduşi şi elfi – O enciclopedie,
Carol Rose)

Efecte în iarbă

Se spune că ielele locuiesc în munţi, într-un palat la care se ajunge printr-un labirint de
văi şi care poate fi deschis doar cu iarba-fiarelor; te poţi feri de ele dacă porţi la tine usturoi.
Am preferat să nu mă feresc de [i]ele...
Unde dansează [i]ele nu mai creşte iarba, iar cea rămasă are culoare închisă, şi vitele o
evită.

15
De altfel, apelativul lor denotă că...nu au nume. Este în popor superstiţia că dacă pronunţi
numele unei entităţi malefice, există riscul să se materializeze aproape de tine, crezând că este
invocată.

În schimb, unde dansează ielele creşte Ganoderma lucidum


linguriţa zânelor, sau iasca.
M-am informat şi am aflat că nu este o ciupercă otrăvitoare; dimpotrivă, prin ceea ce
conţine reduce stresul, combate alergiile, creşte imunitatea, previne formarea tumorilor, întârzie
procesul de îmbătrânire, elimină toxinele, reduce glicemia, reglează tensiunea arterială, previne
virozele, drenează limfele, tonifică muşchiul cardiac, având 200 de constituenţi bioactivi.
www.mlmlifestyle.ro

Cei care raportează existenţa extratereştrilor menţionează un


cerc în iarbă, unde aterizează vehiculul lor, iar iarba este arsă.
Ar putea fi un semn al horei zânelor, cu iarba pe care vitele evită să o consume.
Arderea survine de la emisia de energie radiantă, iar animalele simt că planta care creşte
unde dansaseră ielele este nocivă.

Fenomenul cercurilor din lanuri nu este nou. Este menţionat în


texte ştiinţifice încă de la sfârşitul secolului 17, şi peste 200 de cazuri s-au raportat înainte de
1970.

16
S-au înregistrat peste 30.000 de cercuri în lume, unele ocupând cam 60 m pătraţi. Acolo,
plantele sunt îndoite sub 3 cm de la sol şi aranjate în forme geometrice precise, fără a le afecta
vizibil. Doar că la baza tulpinilor sunt semne subtile de interacţiune termică, structura celulară
este modificată, la fel şi compoziţia chimică a solului. Se constată discrepanţe la nivelul radiaţiei
de fond, modificarea câmpului electromagnetic local, dispariţia apei şi câmpuri energetice
persistente, detectabile, ca şi modificarea biocâmpului uman.

S-a înregistrat şi un sunet la formarea cercurilor.


Îndoirea tulpinii este vizibilă lângă primul nod al plantei sau uneori la vreo 15 cm de floare.
Orice acţiune umană asupra plantelor le-ar fi distrus, deci nu poate fi o farsă. În laborator se
constată că structura cristalină a plantelor afectate şi ADN-ul lor sunt schimbate.
Li se modifică seminţele, procesul de germinare, procesele regenerative. Biofizicienii
afirmă că sursa de energie are originea în intervalul microundelor şi fierbe apa din nodurile
plantei, transformând-o în abur. (Pane AstralWalker Andov - 2012 Equation Solved-Ecuaţia
2012 rezolvată)

Chernobyl, unde a avut loc explozia nucleară din 1986, înseamnă


locul în care creşte pelinul negru. (Wikipedia)
Alte resurse
www.cartiok.ro Locul Etnomedicinei în Spaţiul Carpatic
www.cluj-napoca.com
www.spiritelenaturii.go.ro

17
Din secretele dacilor

Usturoiul sfinţit de Căluşari, la origine, preoţi-medici daci,


anihilează efectul ierbii-fiarelor şi al afecţiunilor cauzate de iele, ca şi argintul descântat...
www.enciclopedia-dacica.ro

Ne-a rămas dansul cu acelaşi nume.


Probabil ielele/iarba-fiarelor au efecte devastatoare doar asupra celor care nu au gânduri
curate…
Dacii nu erau străini de secretele medicinei naturiste, dar nici de ezoterism. Se considerau
nemuritori şi deţineau multe secrete ale vindecării pe bază de plante.
Tradiţia populară spune că românul, ingenios, făcea rost de iarba-fiarelor culegând
nuieluşe de alun, din care împletea o reţea, prin care nicio musculiţă nu putea pătrunde.
Despre alun se spune că are calităţi radiestezice, putând să detecteze comori ascunse.
18
Se răpea un pui de cârtiţă şi se ascundea sub acea construcţie,
închizând-o cu un lacăt. Cârtiţa, de dragul puiului, nu întârzia să apară cu iarba-fiarelor. La o
atingere, spărgea lacătul, lăsând iarba, ca răscumpărare.

Iarba-fiarelor creşte în locuri mlăştinoase, pustii şi căţelul-pământului,

grangurul ariciul jderul cârtiţa

graurul galben, sau ciocănitoarea o pot găsi.


Haiducii spărgeau gratii şi cătuşe cu ea. Pe Pintea Viteazul l-a apărat până când un glonţ
de argint a destrămat vraja, omorându-l.

19
Grigore Pintea zis Pintea Viteazul (1670, Măgoaja,
Cluj —14 august 1703) a fost un haiduc din Ţara Lăpuşului, Maramureş,

interpretat magistral de Florin Piersic Pintea-1976. O


coincidenţă: Florin Piersic are originea tot în Cluj!

Ţinută sub limbă sau sub piele, induce invincibilitate în faţa cuţitului, a sabiei sau a
glonţului, cu condiţia ca acesta să nu fie de argint şi descântat.
Altă resursă
www.superstitii.ro
De la Solomon la Solomonari

O legendă a evreilor spune că regele Solomon (posibil rege al Israelului 971-931 î.Hr.)

deţinea o entitate magică, numită shamir care putea să spargă orice piatră şi
să taie orice metal.
20
Oare există legătură între regele Solomon, shamir şi Pietrele lui
Solomon de la Braşov? Braşovenii merg des la Pietrele lui Solomon unde se simt bine, atât fizic
cât şi psihic.

Pecetea lui Solomon, polygonatum odoratum folosită în


special pentru afecţiuni ale pielii şi

Pecetea lui Solomon simbol al Creaţiei şi echilibrului


între energia masculină şi cea feminină, dar şi între Cer şi Pământ.

De la Solomon ajungem la Solomonari vrăjitori-preoţi daci, capabili


să invoce ielele, să controleze vremea, să vindece. Acţiunile lor pot fi anulate de un meşter
pietrar care le cunoaşte secretele, şi probabil nu este străin de shamir. În poveştile noastre există
personajul Sfarmă-Piatră...

21
Buliga e neamul cel mai mare din Arbore. Buliga Ion trăiesc astăzi
douăzeci şi şapte, iar satul ne îndrumă către cel mai bătrân dintre ei, zis

Henţ peste care trecuseră 93 de ani de adânc zbucium.


Locuieşte în „Cotu de Jos” al Arborelui, doar el, împreună cu nevasta,
având căsuţa, acareturile şi ograda pictate în verde. Un moşneag ciolănos,
cu fruntea înaltă, săpată de necazuri şi faţa spânatecă. Bătrânul ne
vorbeşte repezit, parcă l-am fi trezit din cine ştie ce treburi importante ori,
poate, din cine ştie ce basm. Ne zice că şi el, ca mai toţi caşvănenii şi
arborenii au stat mult „prezonieri” în lagăre la ruşi, astfel că-n vremea
asta, femeile şi mumele lor căutau descântători puternici, îngeri ai
vânturilor. Ăstora le spunea „cei care aduc oamenii pe sus”, vrăjitori care
mai trăiesc şi astăzi. „Din ceri se auzea ca un strigăt. Urlă cei duşi pe sus.
Vrăjtoriu îi chema, îi ducea şi îi trântea unde vra el. S-auzea aici, apoi
iarăşi, la câţiva kilometri, mergea peste noi prin nouri, săracii oameni...”
Formula AS › Arhivă › Anul 2009 › Numărul 866

Resurse
www.enciclopedia-dacica.ro
Louis Ginzberg - The Legends of the Jews – Legendele evreilor

22
Kundalini

Într-o reprezentare a zeului indian Daksha observăm o sabie,


petalele unei flori ce se pot asocia cu o coroană, şi un şarpe, pe care îl putem asocia cu o săgeată.
Există la hinduşi ideea de sexualitate sacră. În acest context, sabia este simbolul dorinţei,
al energiei creatoare, care se transmite săgeţii, simbol al celulei reproducătoare masculine, iar
energia acesteia urcă de la baza coloanei vertebrale, ajungând la nivelul coroanei, deasupra
capului.
Se spune că iarba-fiarelor poate induce energie creatoare masculină, în hinduism numită

kundalini Probabil această idee are originea într-o legendă hindusă.

Soma, zeul lunii era ginerele lui Daksha. Într-un moment de


nemulţumire, Daksha l-a blestemat. Să îmbătrânească şi să moară. Soţiile lui, fiicele lui Daksha
(27!) l-au rugat pe tatăl lor să îi reducă pedeapsa.

23
Acesta a acceptat, pedepsindu-l să moară şi să se regenereze în funcţie de fazele lunii.

Soma, ca şi iarba-fiarelor, se pare că poate activa glanda pineală.


Coroana este simbolul unei interfeţe prin care omul primeşte energie cosmică, prin
creştetul capului, chakra Coroanei.
La creştinii ortodocşi, spre sfârşitul liturghiei de duminică preotul iese din altar ţinând în
mâini un

potir, cu Sfintele Daruri, purtându-l, simbolic deasupra capului creştinilor


prezenţi.
Resursă
Avari, Burjor, 2007, India: The Ancient Past (Trecutul îndepărtat), Londra: Routledge
Bhagavad Gita

„Să şoimeşti şoimi albi…”

Personificată, iarba-fiarelor poate să zboare şi să şoimească.


Iarba-fiarelor
Şi-a zburătoarelor,
Doamnă vie
Şi aurie
Scuturi din aripi
Şi zbori
La Pădurea Albă
Să şoimeşti şoimi albi
Nu mai zbura
24
La Pădurea Albă
Să şoimeşti şoimi albi,
Vino mai bine la el/ea
Şi şoimeşte-i vătămătura
Şi fă-l/o curat/ă / Ca aurul strecurat
Cum Dumnezeu l-a lăsat/a lăsat-o! www.horoscop-astrologie.ro

Ielele mai sunt numite şoimane. În folclorul românesc este cunoscut fenomenul de

hultănie/ teleportare. Cuvântul provine de la hultan, uliu, şoim.


De la şoim se formează şoiman, iar până la şaman drumul este destul de scurt.

Pentru şaman şoimul totemic este mesager din lumea


spiritelor, binecuvântat cu lumină solară şi percepţie psihică remarcabilă. Îi însoţeşte pe şamani
în călătorii, ajutându-i cu intuiţia şi spiritul lor de observaţie. (Caietele Echinox, vol. 8,
Şamanism postmodern, 2005)
Dar în versurile noastre ideea este că iarba-fiarelor este invocată să vindece rănile, să le
facă să dispară, poate în altă dimensiune.

25
Miracolul plantelor

Epilobium angustifolium sau pana-zburătorului


Zburătorul este un tânăr superb pe care şi-l imaginează/îl visează adolescentele înainte ca
fiorii primei iubiri să se materializeze. Vrăjitorii folosesc planta în incantaţii care trezesc morţii.

O plantă biblică este isopul hyssopus officinalis asociat cu


sângele lui Iisus, şi se foloseşte, printre altele, sub formă de ceai, pentru a elimina apa din
ţesuturi.

26
Verbina este cunoscută de daci, de druizi şi de alte
civilizaţii străvechi; menţionez efectul ei terapeutic în cazul afecţiunilor sistemului nervos.

Aloe Vera este considerată planta nemuririi .

Vincetoximum officinale sau mătrăguna este otrăvitoare,

halucinogenă, dar Mircea Eliade (3 martie 1907 - 22 aprilie 1986) consideră


că poate influenţa forţa vitală, mariajul, dragostea şi fertilitatea.

27
Actaea spicata este o plantă otrăvitoare folosită însă de experţii în

fitoterapie contra bolilor de piele. Fructele negre produc vertij.

Hepatica nobilis după cum sugerează numele, este


utilă în afecţiuni ale ficatului.

28
Trifoiul cu patru foi este considerat norocos pentru că este rar iar

pentru irlandezi trifoiul este simbol naţional.

Iarba-fiarelor

Ardelenii spun că iarba-fiarelor nu are rădăcini sau frunze, ci aripioare şi coroniţă,


făcând-o să semene cu un omuleţ, cu cap, picioare şi coadă.
Trăieşte printre peliniţe. www.esoterism.ro/ro/iarbafiara.php

Artemisia annua, plantă cu fructe ca seminţele de cânepă/cannabis

şi floarea-soarelui.

29
Roua cerului-Drosera rotundifolia Frunză şi flori
Această plantă carnivoră poate fi culeasă din zone mlăştinoase. Perişorii secretă un lichid
vâscos, care rămâne lipit la capătul lor sub forma unor mici picături de rouă. Are efect cicatrizant
şi este benefică în cazul tusei convulsive.

Cynanchum vincetoxicum
Rădăcinile acestei plante activează procesul de transpiraţie, au efect vermifug, expectorant şi
diuretic. Pentru uz intern se foloseşte sub formă de decoct sau infuzie, pentru bronşită, edeme, iar
sub formă de cataplasme se foloseşte pentru cicatrizarea rănilor, tăieturilor şi în boli cutanate. Nu
se foloseşte fără avizul medicului. Este toxică. Efecte secundare-vomă sau afecţiuni renale.
www.armonianaturii.ro

Iarba-fiarelor din vremea dacilor este pelinul negru, artemisia vulgaris.


Această plantă creşte în locuri izolate sau pe marginea drumurilor. Ea putea fi găsită întâmplător
dacă se rupea fierul plugului, al coasei, dacă rămânea calul fără potcoavă, dacă se trăgea un lacăt
prin iarbă, dacă se rupeau lanţurile cailor lăsaţi să pască noaptea.

30
Artemisia vulgaris era folosită de la începutul Epocii Fierului (3000-2000 î.Hr.). Acest
detaliu, asociat cu proprietatea de a tăia încuietori de fier îi justifică denumirea. Era cunoscută în
Orientul Apropiat, de către romani şi greci.
Se spune că iarba-fiarelor nu creşte niciodată în acelaşi loc şi apare unde moare un demon
lovit de trăsnet. www.dacii.ro

Noaptea de Sânziene

Feriga nu are flori. Totuşi osmunda regalis, feriga regală


înfloreşte. Se înmulţeşte prin spori.

În mitologia slavă capsula cu spori alungă demoni,


îndeplineşte dorinţe, descoperă secrete şi decodifică limbajul naturii. Curioşii pot culege aceste

capsule în noaptea zeiţei Kupała a plantelor, a solstiţiului de vară,


reprezentativă pentru neopaganism.

31
Creştinismul a înlocuit-o cu Sfântul Ioan Botezătorul , la slavi

Ivan Kupala.
La români această sărbătoare este în 24 iunie, de Sânziene.

Shakespeare [oficial] (26 aprilie 1564 - 23 aprilie 1616) cu

Visul unei nopţi de vară ştia ce ştia...


Floarea de ferigă trebuie să fie culeasă de membri ai familiei îmbrăcaţi în alb, ca într-un
ritual, fără a glumi pe seama acestui eveniment.
Fetele necăsătorite sapă o ferigă în aceeaşi noapte şi dacă rădăcina ei este simplă, încă nu
îşi găsesc ursitul, ceea ce se întâmplă doar dacă rădăcina este bifurcată.
Noroc, dragoste, sănătate, sunt darurile oferite de ferigă, folosită echilibrat, dar dacă se
exagerează doza, aceasta poate fi mortală.

32
Chervona Ruta este o floare cu formă stelară care se înroşeşte câteva
minute în noaptea de Sânziene, conform folclorului slav şi românesc.
Sau înfloreşte între orele 10 şi 12 noaptea, dar la primul cântat al cocoşului se ofileşte.
De aceea trebuie culeasă din păduri îndepărtate, unde nu sunt cocoşi! Dar cocoşul-de-munte?

Trebuie să existe ceva magic în legătură cu această pasăre-simbol masculin...


Este discutabilă ora, deoarece legendele nu ţin cont de fusul orar. Oricum, altă versiune
menţionează răsăritul soarelui în loc de cântatul cocoşilor, ceea ce se potriveşte cu legenda
despre vampiri, care îşi pierd puterea la interacţiunea cu soarele.
Fetele care o găsesc au noroc în dragoste.

Aceşti druizi sunt la Stonehenge şi întâmpină răsăritul


soarelui în noaptea solstiţiului de vară.

33
Analogii

Iarba-fiarelor, în apă stătătoare se lasă la fund, iar în cea curgătoare pluteşte contra
curentului. Această informaţie este utilă pentru a confirma existenţa unor entităţi cu masa
negativă.

Imaginea ilustrează un plan în care o particulă cu


masa pozitivă şi o particulă cu masa negativă pot genera pe faţa vizibilă a planului o structură
concavă, ca o mică fântână, iar pe cealaltă, o structură convexă, un arc de boltă.
În aceste condiţii, particula, dacă este accelerată, degajă energie, iar dacă se deplasează
încet, primeşte energie. Viteza ei depăşeşte viteza luminii. Se numeşte tahion.

La deplasarea unui avion supersonic compresia undelor


sonore generează un boom la nivelul urechii unei persoane.
Un fenomen

optic similar se produce la depăşirea vitezei luminii.

34
Descărcările electrice generează antimaterie
Un demon este o formă de manifestare a energiei negative.
Iarba-fiarelor alungă spirite malefice, energie negativă, într-o gaură de vierme

prin care dispar şi probleme de sănătate...

Este o trecere între lumi, ca în Triunghiul Bermudelor probabil.

Universul pare a fi efervescent, cu găuri de vierme.

Experimentul lui Michelson–Morley validat de Einstein

35
(14 martie 1879-18 aprilie 1955), infirmă teoria electromagnetismului, a lui

Maxwell (1831-1879) . Se pare că Maxwell nu a greşit...


Fulgerul globular, descris ca o sferă de plasmă foarte fierbinte, încărcată electric, în câmp
magnetic, emite radiaţie.

La sfârşitul secolului 19 înainte de experimentul Michelson-Morley,


eterul era considerat mediul în care se propagă lumina, mediu electromagnetic.
În acest context, fulgerul globular este un vortex

eteric, vizibil .
Aşa se explică teleportarea/hultănia, răpirea de către iele.

Ielele sunt efectul unei radiaţii .

36
Sunt imagini halucinante plăsmuite de creier la impactul vizual cu un vortex eteric, la un

şoc sau la absenţa îndelungată a activităţii mentale, somnul

raţiunii Somnul raţiunii naşte monştri Francisco Goya


(30 martie 1746-16 aprilie 1828).
Sau şocul facilitează deschiderea unui portal către altă dimensiune populată de astfel de
personaje.
Pământ-Apă-Aer-Foc creează un vârtej al elementelor.

În desenele animate WITCH care se transmiteau pe actualul


Disney Channel WITCH sunt Will, Irma, Taranee, Cornelia şi Hay Lyn.
Cinci adolescente obişnuite cu puteri neobişnuite care se luptă cu forţele
răului.
Will are putere asupra energiei absolute.
Irma a primit puterea apei.
Taranee are puterea focului.

37
Cornelia are puterea pământului.
Hay Lyn a primit puterea aerului.

Resursă
Peter Tompkins – The Secret Life of Nature – Viaţa secretă a naturii

Licuriciul

Afirmaţiile despre iarba-fiarelor probabil conţin adevăr.


Să recapitulăm ce informaţii deţinem.
Cu ajutorul unei plante se pot tăia: metal, piatră, orice material dur. Această plantă are
legătură cu radioactivitatea.
Regele Solomon deţine o entitate care are această putere. Ciocănitoarea poate găsi iarba.
În legenda regelui Solomon, Creatorul încredinţează entitatea ciocănitoarei.
Vitele evită iarba. Aceasta creşte doar în noaptea de Sânziene, între 23 şi 24 iunie, când
se deschid cerurile. Ca să nu fie culeasă, intră în pământ, sau se ascunde în ape, fiind necesar să
îi spui exact pentru ce vrei să te ajute, şi în niciun caz să nu îţi doreşti să faci cuiva rău folosind
planta.
O concluzie poate fi următoarea. Shamir, entitatea regelui Solomon, este micuţul licurici.
Licuriciul este o insectă care conţine fosfor.
Un vortex eteric este radioactiv. Fosforul se poate aprinde spontan în contact cu aerul.
Dacă este dizolvat într-un solvent organic adecvat, se amână aprinderea spontană, până când
solventul organic se evaporă aproape complet. Experimentele arată că aprinderea se poate amâna
o jumătate de oră sau mai mult, în funcţie de densitatea soluţiei şi de solventul folosit. Aşa se
poate explica păstrarea proprietăţilor ierbii/licuriciului până la locul de muncă/uşa cu lacăt.
Vara, în noaptea solstiţiului, în grădini sau păduri se pot vedea roiuri de licurici.
Lumina lor este emisă

38
ca semnal pentru un potenţial partener.
Coada licuriciului conţine două elemente chimice, luciferază şi luciferină care produc
lumină în prezenţa ionilor de magneziu. Habitatul licuricilor este lângă apă, aşa cum se spune şi
despre iarba-fiarelor.
Se spune că iarba-fiarelor se mişcă. Dacă te apropii, pleacă. Noaptea este roşie, iar
dimineaţa verde.
Licuriciul se aşează pe o plantă cu potenţial fluorescent şi bioluminiscenţa se transferă de
la licurici la plantă. Acest fenomen este asociat cu levitaţia, zborul. Aşa că, timp de 21 de ore cât
poate să emită planta lumină, s-ar putea, dacă are rădăcină aeriană, sau dacă este plantă parazită
chiar să se mişte.
Luciferaza este enzima care stimulează emisia de lumină. Enzimele sunt proteine ale
celulelor vii care le ajută să desfăşoare reacţii complexe în timp scurt. Adenozin trifosfat (ATP)
intră în componenţa ADN-ului. Se transformă în energie şi materializează lumina. ATP există în
orice formă de viaţă.
Dar la beci ce mi-şi găsea?
Lacăt mare cât plosca.
Tudorel ce mi-şi făcea,
Iarba-fiarelor c-avea
Degetul cheie punea,
Lacătul că-mi deschidea
Şi-n beci, mări, de-mi intra.

Adică îşi încarcă degetul cu bioluminiscenţă, deoarece şi organismul uman conţine


ATP...(Resursă-János Vincze - Biofizica Microscopică)

39
Silphium

O plantă cu nume interesant, Silphium sau laser conţinea o


răşină foarte valoroasă. Răşina se numea laser. Creştea doar în Africa de Nord, dar era exportată.
Era cunoscută în Roma şi Grecia Antică, începând cu Epoca Fierului.
Iarba-fiarelor este văzută aurie, neagră, roşie, luminând ca o perlă, sub forma unei inimi,

cum este reprezentată aceasta sămânţă de Silphium fără frunze, fără

rădăcini, sau subţire ca un fir de păr . Cuvântul laser apropie mai mult această

plantă, silphium, de iarba-fiarelor. Poate nu creştea doar în Africa...


Această imagine este desenată pe piatră şi a fost găsită în Peru. În centru pare a fi o plantă
silphium cu picioare, hrănind de bunăvoie două persoane. Reiau ce am scris anterior. Ardelenii
spun că iarba-fiarelor nu are rădăcini sau frunze, ci aripioare şi coroniţă, făcând-o să semene
cu un omuleţ, cu cap, picioare şi coadă.

40
Dacă suntem magicieni, luăm tahionul care are forma unei inimi, şi
îl deşirăm, obţinem un fir lung şi subţire.

Charles Webster Leadbeater (1854-1934), Annie Besant

(1847-1933) - Occult Chemistry – Chimie ocultă


Teoria stringurilor presupune că o particulă elementară se poate desface într-un fir
unidimensional, vibrant, încărcat electric.
Sunil Mukhi (1999) - The Theory of Strings: A Detailed Introduction/Teoria stringurilor: O
introducere detaliată
În vidul primordial există o infinitate de fire.

Un pisoiaş nu s-ar plictisi.


Presupunem că pisica le ordonează

41
miraculos, iar un detaliu este o structură cu vortex central.

O putem asocia cu o inimă şi cu simbolul filiform ADN.


Deci un astfel de fir, în noaptea de Sânziene deschide, metaforic, Poarta Raiului dacă

deţinem 12 spirale ADN.


Resurse
Charles Webster Leadbeater, Annie Besant - Occult Chemistry – Chimie ocultă
The Cambridge Dictionary of Classical Civilisation, Cambridge University, 2008-Dicţionar al
civilizaţei clasice.

Diana

Se spune că fulgerul cade la interval de nouă ani în acelaşi loc. Dacă într-un an loveşte
într-un loc, în al doilea, loveşte peste trei ape curgătoare, în următorul an peste alte trei, până
revine în locul iniţial în al 9-lea an, de fiecare dată crescând acolo iarba-fiarelor.

42
Cifra 9, a lunilor de sarcină, are legătură cu Diana, zeiţa romanilor care avea în fişa
postului şi monitorizarea natalităţii?
Sancta Diana devine la noi Sânziana, iar Diana şi Artemis sunt aceeaşi, Diana la romani,
Artemis, la greci. Artemis este zeiţa pădurilor, a virginităţii, a vânătorii, a fertilităţii şi a naşterii.
Un indiciu al acestei legături ar fi ideea că dacă iarba-fiarelor este fiartă în lapte, uşurează
naşterea.
Cine o deţine şi ştie să o folosească poate decodifica vibraţiile plantelor şi poate înţelege
limbajul animalelor.
Acelaşi lucru se spune despre cristale, însă nu oricine poate să le folosească... Ovidiu
Bârlea-Folclorul românesc
Deci cifra 9 are un loc în acest labirint...

Observaţi că Dianei/Artemisei nu îi lipsesc arcul şi săgeţile.


Şi Daksha are...Iar denumirea ştiinţifică a uneia din multele plante numite iarba-fiarelor
este artemisia vulgaris...

43
Dianthus

În munţii Piatra Craiului creşte garofiţa Pietrei Craiului,


floare bisexuată, dianthus callizonus (garofiţa cu prea frumoase brâuri), cu sens etimologic,
floare divină=dios-zeu+anthos-floare.
Nu este clarificată originea acestei plante.
Este o combinaţie între speciile Glaucus şi Alpinus. În latină, glaucus, înseamnă
albăstrui-gri sau verde, din greacă, glaukos. Culoarea este vizibilă în centrul florii.
en.wiktionary.org
Tot în contextul lui glaucus, îmi atrage atenţia termenul Glaucous Gull (engleză).

Este o specie de pescăruş. Latină- larus hyperboreus.


en.wikipedia.org
Iubesc cuvintele şi îmi place să caut sensuri dincolo de ele, pentru unii, un hobby inutil.
Prin urmare, mă opresc la termenul larus.
În limba greacă înseamnă pasăre de apă. en.wiktionary.org
Termenul este laros în greaca veche, având, în limba engleză şi sensul dainty, sweet-
delicat, dulce.
Chambers's Etymological Dictionary of the English Language-Dicţionar etimologic al limbii
engleze
Mă joc puţin cu literele D-A-I-N-T, le aşez D-I-A-N-T, şi asociez dulce cu glucidele.

44
Delicateţea este o trăsătură comună a garofiţei şi a pescăruşului, iar asocierea cu Piatra
Craiului se regăseşte în prezenţa unei mări calde în mezozoic (acum 250-65 milioane de ani),
unde este acum acest munte.

De la glucide ajung în Grecia, la o legendă cretană.

Glaukos, fiul regelui Minos, explorând labirintul, a căzut


într-un borcan uriaş cu miere şi a murit, dar a fost readus la viaţă. Poate că acesta este un mesaj
subliminal sugerând calităţile mierii. www.completely-crete.com
În mitologia greacă Labirintul este o structură complicată proiectată şi construită pentru
regele Minos. Rolul lui era să izoleze minotaurul, creatură mitică, jumătate om, jumătate taur.

Minotaurul a fos ucis de eroul atenian Tezeu, ajutat de firul Ariadnei,

fiica lui Minos. en.wikipedia.org

45
Grecii credeau că Boreas, Vântul de Nord trăia în
Tracia, deci Hiperborea era o zonă nordică, dincolo de locaţia lui Boreas.
Resursă
Bridgman, Timothy, 2005, Hyperboreans. Myth and history in Celtic-Hellenic contacts,
Studies in Classics, New York and London/Hiperboreenii. Mituri şi istorie celtico-elenă,
Studiul Antichităţii Clasice, New York şi Londra
Legătura pe care o fac eu între dianthus callizonus şi labirint se referă la unicitatea
plantei.
Pentru a o putea vedea cineva trebuie să străbată un labirint de văi.
Am mai întâlnit aceste cuvinte în folclorul românesc. Să ajungi la palatul ielelor, trebuie
să străbaţi un labirint de văi.
Ielele, zânele şi garofiţa au în comun ideea de feminitate.
Aş spune în glumă: să ajungi în mintea unei femei trebuie să străbaţi un labirint de văi.

În emisfera sudică trăiesc foarte puţine plante din această familie,

remarcabilă fiind Colobanthus quitensis, planta dicotiledonată cea mai


sudică, una dintre cele două specii de plante cu flori ale Antarcticii.

46
Dianthus callizonus seamănă cu o garofiţă din China şi Mongolia

de la care s-au răspândit în Europa speciile alpine actuale.


O ipoteză a existenţei ei este conservarea condiţiilor de sol şi climă iniţiale în Piatra
Craiului, munte şi el unic prin structura geologică.www.ecoazimut

Este un munte în Mongolia, Burhan Haldun , muntele sfânt de


lângă râul sfânt, Onon, care aminteşte de muntele sacru Kogaionon, asociat cu

Zamolxis, zeul suprem al dacilor. en.wikipedia.org, adesea menţionat alături

de un lup alb.
Şi m-a dus în Duh pe un munte înalt. Apocalipsa 21, 10.
Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul. Apocalipsa 22, 1.
47
Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul...cea dintâi
temelie era de iaspis. Apocalipsa 21, 19.
Iaspis este jasp.
În Piatra Craiului există jasp roşu..
Aspecte comune ale locaţiei din Mongolia şi ale celei din Piatra Craiului, ar fi garofiţa,
muntele, dar şi ideea de apă, în Crai fiind vorba de acea mare caldă din mezozoic.

În plus, Ginghis Han este asociat cu un lup,


dar probabil în cazul lui este vorba de aspectul sângeros al lupului, având în vedere felul în care
Ginghis Han a devenit celebru.

Totuşi, este asociat şi cu o căprioară, simbol al delicateţei şi


al purităţii, drept pentru care putem considera că oricine, dacă îşi deschide sufletul către iubire

poate avea a doua şansă spre Ascensiune, ca şi tâlharul


crucificat în dreapta lui Iisus.

48
Mongolia este aproape de Tibet. Există o legătură între China/Tibet şi
Piatra Craiului regăsită într-o observaţie a unor extrasenzoriali care au menţionat o peşteră în
Piatra Craiului unde sunt păstrate informaţii esenţiale, pentru evoluţia omului, în 7D

observaţie pe care o face şi Gregg Braden referindu-se la Tibet, în 12D.

Tot în Extremul Orient, KO-GA-IO-NON îl asociez cu scrierea japoneză KANJI.

Am ajuns la japonezi deoarece dragonul este unul din simbolurile

acestei ţări, iar Piatra Craiului are forma unui dragon.

49
În plus, cei cu capacităţi extrasenzoriale numesc intrarea în peştera din Piatra Craiului,
7D, Ochiul Dragonului.

KO-POARTǍ GA-MUNTE ÎNALT

IO-LOC IZOLAT, CLAUSTRU (imaginea îmi


aminteşte de toate personajele cu toiag şi glugă/tichie pe care le ştiu: Merlin, Moise, Abraham,
dar şi de Zamolxis, indiciul fiind la el părul şi barba albe)

NON-DELICATEŢE, CǍLDURǍ, pe care le regăsesc în delicateţea


petalelor Dianthus, dar şi în căldura mării mezozoice.
Kogaionon-ul este deci un simbol al Ascensiunii, muntele izolat, la care nu are acces
oricine, cât timp sufletul nu este deschis către iubire.
Japonia este o ţară a luminii, Ţara Soarelui Răsare.
Dianthus callizonus aparţine familiei Caryophyllaceae. Garofiţa Pietrei Craiului este o
plantă cariofilă, termen ce poate proveni şi din kharisma-dar divin, şi philia-iubire-dar divin
oferit din iubire (latină).
Termenul, aparent provine din combinaţia a două cuvinte:
Eukariotes (engleză) rezultând din greacă eu=adevărat, karyon=nucleu www.biog.org şi
φύλλον (n.) tradus în limba engleză ca archaeon translation.sensagent.com

50
Îmi atrage atenţia archaeon (în definiţia de dicţionar în limba engleză, de mai sus) şi caut
în continuare.
Tot în limba engleză archaea – grup de microorganisme unicelulare.
Un singur reprezentant al speciei se numeşte archaeon.
Cuvântul provine din greaca veche Αρχή, cu sensul început, origine en.wikipedia.org
În taxonomie, Nanoarchaeota (greacă-pitic bătrân) este o încrengătură din grupul
archaea.
NCBI taxonomy resources. National Center for Biotechnology-Resurse taxonomice.
Centrul Naţional pentru Biotehnologie.
Singurul reprezentant al acestei încrengături a rămas Nanoarchaeum equitans, microb

termofil en.wikipedia.org

Eubacteriile termofile se pare că sunt printre primele bacterii de


pe Pământ.
Resurse
2009, Phylogenetic construction of 17 bacterial phyla by new method and carefully selected
orthologs/Structura filogenetică a 17 încrengături de bacterii printr-o metodă nouă şi gene
care au evoluat din strămoşi comuni, atent selectate.
2004, Geomicrobiology of high-level nuclear waste-contaminated vadose sediments at the
Hanford site, Washington state. Applied and Environmental Microbiology –Geomicrobiologia
51
sedimentelor din reziduuri nucleare cu grad ridicat de contaminare din apele subterane de la
Hanford, Washington. Microbiologia Mediului şi Microbiologia Aplicată
La nivelul factorului timp putem spune că Garofiţa este o plantă relictă, iar bacteriile sunt
primordiale.
În limba engleză garoafă-carnation poate sugera încarnare sau încoronare.

Umberto Eco (5 ianuarie 1932) în Pendulul lui Foucault foloseşte


termenul tetrapiloctomie-arta de a despica un fir în patru.
Îmi însuşesc acest cuvânt referitor la ceea ce am făcut eu până acum.
Îmi reduc tetrapiloctomia la două paragrafe.
Indiferent de contextul în care au fost atribuite denumirile ştiinţifice, există cuvinte-cheie
în acest şir de deducţii neştiinţifice:
primordial, iubire, frumos, divin, adevărat, delicat, culoare, dulce, floare, feminitate, pescăruş,
labirint, munţi, văi, Kogaionon, Zamolxis, Hiperborea, Antarctica, Tibet, minotaur, nucleu,
termofil, nano,
asociate cu unicitatea acestei flori.
Unora aceste cuvinte nu le transmit nimic. Mie imi transmit ideea că am ajuns într-un
moment în care ALFA=OMEGA. Uroborus este şarpele care i-a inspirit lui Mircea Eliade

sintagma eternei reîntoarceri.

Resursă

52
Carl Jung Psychology and Alchemy/Psihologie şi alchimie, Princeton University Press,
1980, p. 126.

(26 iulie 1875 – 6 iunie 1961)


În afara informaţiilor preluate din literatura de specialitate menţionată, extrem de utile mi-au
fost informaţiile oferite de Angela şi Nicu Pivodă (Salvamont Zărneşti).

Polus Geticus

Călătorind printre stele, entităţile cosmice au văzut o lumină albastră care i-a atras
imediat, iar când s-au apropiat şi au văzut-o mai bine, au constatat că este o planetă în galaxia
Calea Lactee.
Nu mai văzuseră până atunci atâta perfecţiune şi frumuseţe greu de cuprins în cuvinte,
concentrată într-un singur loc. Era o lume a culorilor, cu apă limpede, cu aer curat, cu frunze,
iarbă şi flori, cu creaturi care înotau, zburau, alergau, se târau, cu blană, pene, solzi. Totul era
fascinant. Ajunseseră în atmosfera planetei Pământ.
Au decis să se stabilească în planul astral al Pământului, unde au creat o lume a lor. Era
locul în care urmau să se familiarizeze cu viaţa în dimensiuni inferioare, 5, respectiv 3, 4 fiind
dimensiunea temporală.
S-au stabilit în regiunea hiperboreană, Polus Geticus, pol spiritual, acolo unde Cerul poate
comunica cu Pământul (Mircea Eliade - Istoria religiilor)

53
Resursă Rudolf Steiner (februarie 1861 – 30 martie 1925) Cosmic
Memory: Prehistory of Earth and Man, 1904-Amintiri din Cosmos: Preistoria Pământului şi
Omului
După Eliade, este vorba despre un loc paradisiac, unde se duc sufletele eroilor. Este un
tărâm bidimensional, geografic şi mitologic, dincolo de locaţia lui Boreas.

Boreas, Aurora Borealis s-ar asocia cu particule subtile de

umiditate în aer, negură, ceaţă, abur, auroră, Avalon


În ceaţă, seamănă cu o insulă, un paradis virtual, în care entităţile cosmice simulaseră
temperatură constantă, vegetaţie şi faună în echilibru ecologic perfect.

54
Resursă

Edgar Cayce (18 martie, 1877 – 3 ianuarie, 1945) Atlantis and Lemuria:
The Lost Civilizations in the Light of Modern Discoveries –Atlantida şi Lemuria: Civilizaţiile
pierdute în lumina descoperirilor moderne

Boreas este fiul lui Eos şi al lui Astraeus. Eos


reprezintă zorii, Astraeus, amurgul.

en.wikipedia.org
Daylight-lumina zilei
Sunset-apus
Horizon-orizont
Evening Twighlight-crepuscul de seară
Morning Twighlight – crepuscul în zori
Dusk-amurg
Dawn-zori

55
Eos este sora lui Helios, nume care aminteşte de heliu.
Culoarea plasmei obţinute în prezenţa heliului este roşu spre violet. www.plasma.de
Despre Boreas se spune că are aripi violet. Acesta este şi zeu al iernii. Dincolo, în
Hiperboreea, este primăvară eternă. www.theoi.com
Mi-am amintit de teleportarea lui Doru pe lumea cealaltă. Pare o vizită în Avalon,
tărâmul legendar în care sufletele se duc după moarte. Prezenţa Măicuţei Domnului la Doru îmi
sugerează că Avalon este Raiul, iar Mircea Eliade îmi sugerează că una din intrările în Avalon,
Rai şi Polus Geticus se află în plan astral, Pe un picior de plai/ În muntele Crai. De ce nu?
Pe de altă parte, astronauţii îmbătrânesc mai încet faţă de cei rămaşi pe Pământ. Doru a
lipsit două zile, dar acolo au fost clipe. Prin urmare, acolo timpul nu se măsoară în ore, minute şi
secunde, ci ţine cont de ritmul Universului, totul fiind armonios, de unde şi impresia unei
melodii. Poate nu este o impresie, poate este aşa-numita muzică a sferelor...
În vis este la fel...Avem senzaţia că a trecut mult timp şi noi de fapt visăm două minute.
În Avalon domină principiile feminine.

Acolo trăiesc preotesele Maicii Domnului/ale Marii Zeiţe.


Resursă:

The Mists of Avalon Marion Zimmer Bradley (3 iunie, 1930 – 25


septembrie, 1999)
56
Deocamdată ştim despre muntele Piatra Craiului că este habitatul unei flori unice care
ne întoarce în timp la copilăria Pământului. Mai ştim că acest habitat pare să aibă legatură cu
misterioasa regiune hiperboreană, asociată cu Avalonul şi cu Polus Geticus.

Oamenii muntelui numesc zona din Piatra


Craiului Turnul Dianei, unde se află şi refugiul Diana - Polul Frigului din muntele Piatra
Craiului.

Archaeus

Archaeus este singura realitate pe lume… Archaeus este tot...S-ascultăm


poveştile, căci ele ne fac să trăim şi-n viaţa altor oameni, să ne amestecăm
visurile şi gândirile noastre cu ale lor… În ele trăieşte Archaeus… Poate
că povestea este partea frumoasă a vieţii omeneşti. Cu poveşti ne leagănă
lumea, cu poveşti ne adoarme. Ne trezim şi murim cu ele…nu-i uşor de
priceput – pentru că-i etern. Şi etern este tot ce este întotdeauna de faţă…
în acest moment. (Mihai Eminescu – Archeus)

57
John Storrs Hall, SUA, specialist în nanotehnologie moleculară a

descoperit un fel de ceaţă formată din microparticule inteligente


complexe, capabile să se regenereze.
O astfel de particulă are structură de dodecagon cu braţe care se extind radial. La capătul

braţelor au un sistem de prindere, ceea ce le permite să se comporte ca


o structură continuă, cu proprietăţi mecanice şi optice ce se pot modifica pe arie extinsă.
Particula are 100 de microni.

58
Fiecare particulă este capabilă să efectueze calcule şi să comunice cu particulele vecine.
Este un comportament similar vietăţilor care trăiesc organizat: furnici, albine, peşti. Utility Fog:
The Stuff that Dreams Are Made Of, Dr. J. Storrs Hall, 5 iulie, 2001-Ceaţă benefică: Materia
Viselor.
În California, Berkeley s-a descoperit o pulbere inteligentă, capabilă să detecteze pisici
pierdute, tornade, inamici, să transmită informaţii.

Inventatorul Kris Pister urmăreşte ca pulberea inteligentă să combine


senzori, să calculeze şi să comunice în limitele unui volum cât un grăunte de nisip. El speră ca
această pulbere să fie într-o zi ubicuă.
Resursă: GIS, Information Technology, and BioTech Take Center Stage in Supporting
Homeland Security Kevin Coleman, Aprilie 2003-Stagiu Centru IT şi BioTech pentru
menţinerea securităţii naţionale
În apele îngheţate de lângă Polul Sud au fost descoperite specii de stele de mare cu 12

braţe înmulţindu-se de milenii în întunericul apelor, sub imense straturi de


gheaţă.

59
Stea de mare cu opt braţe, în Singapore.
Corpul steluţelor de mare conţine carbonat de calciu.
Dacă aş putea sugera un nume pentru pulberea inteligentă, aş numi-o Dianthus...
Oamenii de ştiinţă ar putea întreba Ce treabă au particulele cu garoafele?
Archaeus al lui Eminescu este entitatea/particula ce trăieşte în vise. Kris Pister doreşte ca
pulberea inteligentă pe care o menţionează să fie prezentă peste tot. O numeşte materia viselor.
Ce au în comun Dianthus, Eminescu şi Kris Pister? Cinci litere A-R-C-H-E. Ca cinci
petale...
Întorcându-ne în timp, acum peste 2 miliarde de ani, ajungem la momentul constituirii
memoriei celulare a tot ceea ce exista atunci, celule inteligente ce pot fi asociate cu descoperirea
lui John Storrs Hall.
Anotimpurile

Descoperind aceste versuri am inclus în sfera mea de interes şi anotimpurile. Le traduc


respectând rima, ritmul şi ideea lor.
Let us dance and let us sing Să dansăm şi să cântăm
Dancing in a merry ring. În cerc să ne legănăm
We'll be fairies on the green Vom fi zâne ce dansează
Sporting round the fairy queen. Vesele pentru crăiasă
Like the seasons in the year Fiecare efemeră
We will circle in a sphere. Ne rotim formând o sferă
I'll be Summer. You'll be Spring. Începe dansul, eu sunt Vară
Dancing in a fairy ring. Tu eşti zâna Primăvară
Spring and Summer fade away. Apoi noi ne-îndepărtăm
Autumn comes with tresses gray. Şi pe Toamnă o lăsăm
Winter hand in hand with Spring. Iarna anul îl încheie
Dancing in a fairy ring. Înmânând a lumii cheie
60
Faster, faster round we go. Zânei soră Primăvară
While our cheeks with roses glow Pentru-a nu ştiu câta oară
Like a bird upon the wing Acelaşi dans ameţitor
Dancing in a fairy ring. Obraji roşii, aripi, zbor.

Joseph Rodman Drake (1795–1820)

Poezia m-a făcut să cred că în Univers totul se bazează pe mişcare, vibraţie, şi că


Universul este viu.
Regăsisem dansul în cerc cu care eram familiarizată, zânele…Am remarcat că aveau o
crăiasă, o regină; poate erau preotesele Maicii Domnului sau divinităţile feminine din Avalon.
Trecerea de la un anotimp la altul se face după un ritual, a cărui figură geometrică
fundamentală este cercul. Aceste zâne coordonează solstiţiile/echinocţiile.
Demult, când ziua era nesfârşită, iar noaptea nu înspăimânta pe nimeni, în
munţi, într-o căsuţă de lemn locuia un băieţel foarte trist. Cu năsucul lipit
de geam privea mereu afară, aşteptând ceva parcă.
Era iarnă şi băieţelului nu-i plăcea iarna. Gerul, viscolul, pentru el erau un
adevărat coşmar. El voia să fie mereu vară, să meargă la scăldat, să se
tăvălească în iarba proaspăt cosită, să stea la soare.
Problema lui era locaţia anotimpurilor. Îi întrebase pe adulţi unde este, dar
aceştia nu l-au lămurit. Supărat, a decis să aştepte în casă topirea zăpezii.
Ştia că imediat vor veni rândunele să îşi construiască sub streaşină cuib şi
gândul acesta îl mai liniştea.
Într-o noapte a avut un vis. Pe patul său, îi veghea somnul un bătrân.
Copilul, foarte mirat, nici nu l-a întrebat cine este şi de unde vine.

61
Bătrânul i-a spus o poveste. Pământul nu era rotund în povestea lui, pentru
că în fiecare din cele patru colţuri ale sale, locuia câte o zână. Zâna
Zăpezilor avea un palat de cristal, Primăvara, de argint; palatul de aur era
al Verii, iar Toamna avea un palat de chihlimbar.
Bătrânul a adăugat că cele patru anotimpuri sunt surori, au crescut
împreună, într-un palat, la Capătul Lumii, unde începe Celălalt Tărâm.
Luna era mama lor, iar tatăl lor, Soarele.
Într-o zi s-au certat pentru că fiecare îşi dorea o eşarfă fermecată, cadou de
nuntă al mamei lor. Eşarfa era magică, dăruind frumuseţe veşnică.
Nemulţumit de comportamentul lor, Soarele a aruncat eşarfa pe Pământ,
trimiţându-le să o caute. Fetele au plecat plângând. Lacrimile s-au
transformat în fulgi de zăpadă şi atunci pe pământ a fost prima dată iarnă.
Le-au secat lacrimile şi atunci a răsărit iarba, copacii erau plini de flori şi
păsări, şi aşa a început primăvara.
Ca să îşi potolească foamea, vara a copt fructele, făcându-le bune de
mâncat.
La un moment dat, obosite, s-au aşezat pe malul unui râu. Cum se
odihneau cu ochii spre cer, au văzut eşarfa. S-au ridicat să o ajungă, dar
nu au reuşit. Când tatăl lor a aruncat-o, a rămas blocată între cele două
tărâmuri, transformându-se în curcubeu. Supărate, fetele au ars iarba şi au
îngălbenit frunzele copacilor, făcând ca păsările să se refugieze în locuri
mai primitoare. Aşa au cunoscut oamenii toamna.
Au vrut să se întoarcă, dar nu mai ştiau drumul către casă, aşa că au
rămas pe tărâmul muritorilor. Dând vina una pe alta pentru ce s-a
întâmplat, s-au separat, hotărând să nu se mai vadă, îndreptându-se fiecare
spre cele patru colţuri ale lumii.
De atunci cele patru surori s-au izolat în palatele lor. Bătrânul a adăugat
că există o singură noapte a anului când se întâlneau, Noaptea de Anul
Nou.

62
Băiatul s-a trezit şi a văzut lacrimile zânelor sclipind în copaci, poleind
geamurile îngheţate ale căsuţei lui. Atunci a înţeles povestea bătrânului.
Acum aştepta noaptea magică a Anului Nou, deşi nu ştia unde şi cum s-ar
putea întâmpla asta. A venit şi ultima zi a anului, iar el era hotărât să
rămână toată noaptea treaz, să le vadă pe zâne. Toată noptea a stat la gura
sobei privind scânteile aruncate de cărbuni, dar într-un târziu, obosit, a
adormit.
Aşa s-a întâmplat şi anul următor şi în ceilalţi ani. Copilul adormea mereu,
fără să le vadă pe zâne, dar adormind, visa frânturi din întâmplările de
peste an, pe care le uitase, aduse în dar de ele.
Acum băiatul e mare şi chiar dacă nu a întâlnit zânele, mereu primeşte
darul din partea lor, visul cu cele mai frumoase întâmplări de peste an, şi e
fericit. Şi dacă mă gândesc bine, nu este singurul. Din vechime, oamenii
întâmpină Anul Nou veseli şi plini de speranţă, aşteptând la lumina
lumânărilor, poate, să le întâlnească pe cele patru zâne. Dar numai unii,
cei mai norocoşi primesc darul din partea lor. Nu oricine are parte de visul
unei nopţi de iarnă.

Adulţii incapabili să îi explice copilului ce îl frământă mi-au amintit de

Micul Prinţ al lui Antoine de Saint Exupery (29 iunie 1900 -

31 iulie 1944) şi de elefantul înghiţit de un şarpe, pe care adulţii îl credeau

pălărie.

63
Soarele şi Luna reprezintă energia cosmică şi cea telurică. Curcubeul este unul din cele
mai superbe efecte ale interacţiunii dintre energia cosmică şi cea telurică, iar noaptea de Anul
Nou, ca şi cea de Sânziene are încărcătura ei de miraculos...
Într-un an, în acea noapte am revăzut în vis un eveniment care mă impresionase. Locuiam
pe valea Târnavei Mici în judeţul Mureş, într-o comună în care populaţia este preponderent
maghiară, Mica/Mikefalva. Acolo, în fiecare an de 1 noiembrie, cei dragi plecaţi dintre noi erau
sărbătoriţi cu crizanteme şi lumânări, în cimitir.

Pentru mine cimitirul plin de lumânări aprinse şi


crizanteme în întunericul serii era magic. Ulterior am aflat că este o sărbătoare preluată în
comunitatea locală de la catolici, apropiindu-se de sărbătoarea celtică Halloween, al cărei sens
este sărbătoarea tuturor sfinţilor. În limba maghiară sărbătoarea se numeşte Világítás =
iluminarea. Simbolistica sărbătorii Halloween se bazează pe ideea de alungare a spiritelor rele.

Limbi străine

Între 3 şi 5 ani am făcut grădiniţa, la secţia maghiară, pentru că nu exista grădiniţă


românească în zonă. Am fost obligată să învăţ limba maghiară la acea vârstă. Am învăţat repede,
cu plăcere, între copii, aşa cum învaţă orice copil, astfel încât puteam gândi în maghiară la un
moment dat. Totuşi, eu nu vorbeam maghiara în familie. Nu amestecam cele două limbi; mă
exprimam sau gândeam în fiecare limbă, separat.
Pe la 9 ani am citit prima dată în limba franceză. Eram încântată că mă descurcam mai
bine decât colegii mei. Am avut un profesor de limba franceză care fusese preot şi care după

64
pensionare se zvonea ca s-a retras la Sfântul Munte Athos . Am iubit-o
mult pe profesoara de limba franceză din gimnaziu. În clasa a VII-a, când ne-a întrebat, aşa cum
fac toţi profesorii când ajung la lecţiile despre meserii, ce vreau să devin, am scris în caiet
profesoară de limba franceză. Bănuiesc că am scris aşa pentru că voiam să se simtă bine
profesoara, nu pentru că aş fi avut acest obiectiv în minte. Dar gândul s-a materializat.
Aveam 11-12 ani când la geografie am studiat Anglia şi profesorul s-a mirat că am
pronunţat impecabil denumirile geografice, deoarece formal nu începuserăm lecţiile de limba
engleză. Când le-am spus părinţilor, mândră, ei au găsit urgent o explicaţie logică. Deja eram
deschisă asimilării unei noi limbi, din moment ce vorbeam trei: româna, maghiara şi franceza.
M-au lămurit că un copil poate învăţa uşor mai multe limbi simultan. Cu cât vorbeşti mai multe
limbi, cu atât este mai uşor să înveţi altele repede. Am fost dezamăgită, pentru că începusem să
mă simt specială, iar ei mi-au sugerat că sunt o fetiţă obişnuită care a avut şansa să înveţe mai
multe limbi.
Între două lumi

Am avut o perioadă când familia şi prietenii mă considerau diferită. Un unchi chiar mă


etichetase copil-problemă. Eram încăpăţânată şi trăiam în lumea mea. Eram interiorizată,
conştientizam acest lucru şi încercam să socializez, spunând poveşti cu fantome... În loc să
demonstrez că sunt un copil obişnuit, le-am întărit convingerea că sunt ciudată.

Cândva văzusem Vrăjitorul din Oz versiunea din 1939, cu


Judy Garland. Atunci nu am sesizat vreun impact al filmului asupra mea, dar la iarbă verde cu

65
familia, la poalele muntelui Piatra Craiului în momentul
în care a început să bată vântul, să tune şi să fulgere am avut manifestări similare unui atac de
panică. Îmi era frică de vânt. Şi acum îmi este...

În film, Dorothy, care locuieşte în Kansas, cu


mătuşa şi unchiul ei, visează la un loc mai bun, dincolo de curcubeu. După ce au fost luaţi de

o tornadă, Dorothy şi câinele Toto, zboară spre


tărâmul magic Oz. Acolo întâlnesc un vrăjitor care îi trimite acasă.

66
Lumea mea era populată de personajele care mă impresionau. Probabil aşa se manifestă
orice copil singur la părinţi, cu o educaţie destul de rigidă faţă de a celorlalţi copii de vârsta mea.
Dar le sunt recunoscătoare părinţilor mei, pentru că mi-au transmis valori, şi am simţit
mereu asta.
Eternitate

Mi-am iubit foarte mult bunicii. Bătrâni i-am cunoscut şi aşa i-am iubit, dar spre sfârşitul
vieţii lor mi-a fost foarte greu să îi văd topindu-se; moartea, boala mi se păreau inamici ce
trebuie învinşi. Undeva, în adâncul sufletului cred în tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte.
Mi se spunea că omul moare din cauza păcatului originar. „Ce păcat?” „A gustat din
fructul oprit.” „Adică a mâncat un fruct şi a fost condamnat la moarte? Atunci de ce trebuie
să consumăm fructe? Să fim siguri că murim?” „Păi, a păcătuit” „Cum?” „Cum păcătuiesc
un bărbat cu o femeie.” „Adică s-au iubit!” „Aşa ceva.” „Atunci este păcat să mănânci orice
fructe şi să iubeşti?” „Ştii ceva? Cu tine nu o scot la capăt” Cam aşa decurgea o discuţie de-a
mea în copilărie cu adulţii.
Biblia spune că se poate trăi peste 900 de ani, dar timpul biblic mă depăşeşte, din
moment ce lumea s-a creat în 7 zile.

Am citit despre Paracelsus ocultist şi om de ştiinţă renascentist că ar


cam şti secretul longevităţii, bazându-se pe echilibrul dintre cele patru elemente fundamentale,
apă, aer, foc şi pământ, la care adaugă echilibrul dintre sulf, sare şi mercur. Totuşi, s-a născut în
1493 şi a decedat in 1541.

67
Am citit că exploratorul spaniol Ponce de Leon identificase
Fântâna Tinereţii în Florida, SUA. S-a născut în 1474 şi a decedat în 1521.
Au trăit 48, respectiv 47 de ani. Cam puţin pentru doi oameni care deţineau astfel de
secrete. Ceva nu mi se părea în regulă.

Hippocrate sugera echilibrul între sânge, limfă, şi fiere. El cel


puţin a trăit peste 100 de ani.

Filosoful englez Roger Bacon (1214–1294) a trăit 80 de ani. El era


convins că omul a fost creat nemuritor, dar a dat vina tot pe acel misterios păcat originar. Roger

68
Bacon de altfel, sugera echilibru, iar Francis Bacon (1561-1626) sugera
detoxifierea organismului.
Transfuzii, iaurt, prevenirea microbilor, tratament cu hormoni, echilibrul dintre sistemul
nervos şi energia vitală, antioxidanţi, deocamdată nu au reuşit să aducă media de viaţă la cel
puţin 150 de ani.
Opreşte trecerea. Ştiu că unde nu e moarte,
nu e nici iubire, şi totuşi te rog:
opreşte, Doamne,
ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea.

Este debutul poeziei În marea trecere a lui Lucian Blaga.

(9 mai 1895 - 6 mai 1961)


Dar în Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte de Petre Ispirescu

(ianuarie 1830 — 21 noiembrie 1887) eroul se afla pe un tărâm unde avea


şi nemurire şi iubire. Era căsătorit cu o zână. Totuşi, i-a fost dor de ai lui şi a ajuns în Valea
Plângerii, care i-a adus sfârşitul. Tărâmul acela probabil nu este în dimensiunea noastră, iar
afirmaţia lui Blaga se referă la spaţiul tridimensional.
Filmul Highlander, din 1987 este special pentru mine. Legenda spune că
69
în Scoţia trăia o rasă de nemuritori aflaţi într-un fel de competiţie de-a
lungul timpului. Trebuia să rămână doar unul. Mureau doar dacă erau decapitaţi cu sabia.

Oare are legătură cu Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul?

Connor Macleod nu a fost decapitat... Venim de la începutul vremurilor ...


Strecurându-ne în tăcere printre secole...Noi suntem prinţii Universului.
Nu ştiu ce m-a atras în mod deosebit la acest film. Peisajele care mi se păreau familiare,
ideea de nemurire, coloana sonoră (Queen), săbiile sau toate la un loc?

70
Mircea Eliade

Apoi în lumea mea a intrat Mircea Eliade. Mituri gotice, britanice şi nordice, literatura

germană şi druidică, Byron (22 ianuarie 1788 — 19 aprilie 1824),

Shakespeare, Heinrich Heine (13 decembrie 1797 – 17 februarie


1856) l-au inspirat pe Mircea Eliade.

Lorelei, sirena care devine spirit al Rinului (fluviu ce trece prin


Olanda, Elveţia, Germania, Franţa), o aduce la viaţă pe Domnişoara Christina,

pe malul Dunării. În copilărie culegeam violete . Adoram


acel parfum, cu care îşi făcea simţită prezenţa Domnişoara Christina, un strigoi/o fantomă care
se materializa prin parfum de violete.

71
Goethe (28 august 1749 – 22 martie 1832) cu
Faust care făcuse un pact cu diavolul pentru a dobândi informaţie şi plăcere infinite se regăseşte
în secretul doctorului devenit invizibil, Honigberger.
Şarpele sau omul-dragon, inteligent şi seducător, Andronic, pare să iasă din ceţurile

Avalonului, dar de fapt iese de sub lacul Snagov .

Motivul labirintului vegetal pare un cadou de la druizi şi vechii


germanici şi îl întâlnim în Şarpele, La ţigănci, Noaptea de Sânziene, Nouăsprezece trandafiri şi
în alte microromane şi nuvele ale lui Mircea Eliade.
În nuvela La Ţigănci, Gavrilescu, după ce parcurge un labirint asociat cu cifra şapte îşi
regăseşte iubirea vieţii...

72
În Adam şi Eva, de Liviu Rebreanu (27 noiembrie 1885 – 1
septembrie 1944) regăsesc cifra şapte. La sfârşitul celei de-a şaptea vieţi, Toma Novac o

întâlneşte pe Ileana, suflet din sufletul lui. Mi-a trebuit destul de mult timp
să îmi dau seama că iubirea absolută o trăieşti doar cu acea persoană care este suflet din sufletul
tău, şi că orice altă relaţie pe parcursul vieţii este doar o treaptă pregătitoare către sărutul
eternităţii...

Căutând drumul către mine

Anii au trecut...Din 2006 am decis să am propriul birou în care să îmi desfăşor activitatea.

În 2007, în iunie cunosc o familie din Irlanda, pe internet.


Discuţiile purtate cu ei îmi declanşau un fel de dor dureros. Starea aceea în care simţi
nevoia să oftezi ca să te relaxezi. Dor de o ţară pe care nu o cunoşteam decât din exterior.

73
Asociam Irlanda cu spiriduşi zâne, curcubeu, trifoi

cu patru foi, monumentele funerare de la Newgrange, dealul Tara

şi divinităţile din rasa Tuatha Dé Danann


(coincidenţă-domnul din Irlanda se numea Dan).
Am folosit numele de utilizator Aideen (Mica Flacără), înainte de a şti că are origine

irlandeză şi înainte de a citi poveşti despre un personaj cu acest nume, în


legătură cu Tuatha Dé Danann.
La un curs am primit un test în care o cerinţă era să desenăm ce ne trece prin minte în

74
acel moment. Am desenat, fără a şti ce este, simbolul Am aflat ulterior că
semnifică la celţi, echilibrul dintre energia masculină şi cea feminină şi se numeşte Arwen.

Arthur Merlin Lady of the Lake Avalon,

druizii (preoţii celţilor), pădurea Broceliande din sudul Franţei, care


aveau în comun cu Irlanda druidismul, îmi induc emoţie intensă, pe care nu o pot explica, nu o
pot reprima, nu o pot controla...

În a doua jumătate a lui 2008 am revăzut Visul unei nopţi de iarnă al lui

Tudor Muşatescu (22 februarie 1903 - 4 noiembrie 1970). În acea iarnă am


avut un vis interesant.
75
Eram Aideen, o fetiţă de vreo şapte ani, jucându-se lângă Friar's Heel
la Stonehenge (Călcâiul Abatelui). Ea găseşte un clopoţel argintiu în iarbă. La primul clinchet
de clopoţel în mâna ei mică, un vânt (!) rece i-l smulge, ascunzându-l sub piatră.
Clopoţelul era legat cu un fir roşu. Aideen gândea: „De m-ar ajuta cineva sǎ îl

recuperez”. Vede un tânăr și spune ca pentru sine: „Oare cine îmi scoate
clopoțelul de sub piatrǎ?” și zâmbind cǎtre tânăr
- Ai grijă să nu îl rupi!
- Îl scot eu!
- Aşa mă ştii tu pe mine?
- Nu! Ai dreptate...Te ştiu?
- Da...Am tras clopoţelul cu grijă. E întreg.

Era un vrǎjitor cu o sabie în care fetiţa se putea oglindi, indiferent de unghiul din care
privea. „O fi Excalibur?” , sabia regelui Arthur, gândea Aideen...Dar vrăjitorul i-a citit gândul şi
i-a răspuns:

76
„Nu, sabia mea este oglinda sufletului tău. La mine rămâne sabia,

la tine, clopoţelul. Doar firul roşu este al nostru...” şi dispare


într-un glob de lumină
Aideen simte o durere acută în piept şi uitându-se pe cer, vede cum se îndepărtează firul
roşu, purtat de vânt...
După acest vis am fost convinsă că mă aflu la sfârşitul călătoriei, dar am mai făcut câţiva

paşi. Am tradus cartea scriitorului australian William Henderson

77
care în loc să îmi răspundă la întrebări, a dat naştere şi mai multor
întrebări. Astfel, cu răbdare, le-am formulat şi am încercat să găsesc răspunsuri...

Naşterea Universului

La început a fost Cuvântul. Este acel moment din poveşti: odată ca niciodată, într-o
împărăţie îndepărtată...asociat cu un sunet, o vibraţie.

Max Planck (23 aprilie 1858 – 4 octombrie 1947), aflat în trecere


pe acolo, a numit-o fizică cuantică. Momentul sosirii sale este evaluat de fizica modernă la
10−43 s, aproximativ. Posteritatea recunoscătoare, îi atribuie numele lui Planck acestui timp, şi îi
acordă Premiul Nobel pentru descoperirea cuantelor, în 1918.
Cum unda sonoră se propagă printr-un mediu, îl perturbă, determinându-i particulele să
interacţioneze.

Ele generează zone dense sau


78
mai puţin dense în mediul respectiv.

Ciclu complet al unei lungimi de undă


Frecvenţa sunetului este dată de numărul de cicluri pe secundă parcurse de vibraţie
într-un anumit mediu. Unitatea de măsură pentru frecvenţă este Hertz.

Fizicianul Hendrick Casimir (15 iulie 1909 – 4 mai 2000) în 1948 a


efectuat un experiment. A plasat două plăcuţe conductoare, neutre din punct de vedere electric,

paralel, în vid. Cele două plăcuţe s-au atras prin urmare vidul nu este absolut.
În vid există fluctuaţii. Acestea sunt o consecinţă a existenţei unor particule.

79
În secolul 17, oamenii de ştiinţă considerau că se obţine vidul eliminând dintr-un spaţiu
materia, inclusiv în stare gazoasă. În secolul 19, au observat că deşi dispare materia, rămâne
radiaţia termică. Aceasta se elimină prin răcire până la zero absolut.
Totuşi, persistă în vid radiaţie care a fost numită radiaţia punctului zero. În acest punct
există particule care vibrează, care emit radiaţie non-termică. Presiunea exercitată de această
radiaţie asupra plăcuţelor din experimentul lui Casimir, în exteriorul lor, duce la atracţia dintre
ele.
Prin urmare, în momentul Creaţiei ne aflăm în vid, în punctul de radiaţie zero. Energia
punctului zero este energia infinită, cu originea dincolo de Univers. Este energia necesară unui
tahion să creeze materie pozitivă din materia negativă, primordială, existentă.

Aristotel (aproximativ 384-322 î.H.) a numit acest mediu eter. El


consideră eterul a cincea esenţă cosmică, omniprezentă în Univers.

Din solidele platonice, tetraedrul este asociat cu focul, cubul

cu pământul, octaedrul cu aerul, apa cu icosaedrul

80
iar eterul, ca element unificator, este redat geometric prin dodecaedru

.
Un tahion are structură triplă: materie, energie şi conştienţă. Materia este principiul
negativ, conştienţa este principiul pozitiv, iar energia le uneşte pe vecie.
În materia primordială, densă, omogenă, fluidă sunt generate mici vortexuri. Acestea
intră şi ies, producând bule de vid, în mişcare de rotaţie.
Leadbeater a dezintegrat atomul de hidrogen până a obţinut structura din

imagine . Această particulă este formată din inele paralele urmând traiectorii
spirale. Dacă extrage un inel şi îl desfăşoară pe o suprafaţă plană, Leadbeater observă că este un
fel de bobină cu 1680 de spire.
Fiecare inel conţine şapte seturi de spirale cu textură din ce în ce mai fină. (Charles
Webster Leadbeater, Annie Besant - Occult Chemistry – Chimie ocultă)
Imaginându-ne că le desfăşurăm pe toate, se obţine o reţea cu o infinitate de bobiţe pe fire
extrem de subţiri, ce pot fi asociate cu perlele.

81
Perlele lui Indra este o metaforă în filosofia buddhistă asociată cu

interdependenţa în Univers, dar şi cu vidul. Matricea lui Indra zeu, printre

altele, al furtunii, acoperă muntele Meru muntele sacru, axis mundi pentru
vechii indieni. Jones, Ken, 2003, The New Social Face of Buddhism: A Call to Action, Wisdom
Publications-Noul aspect social al buddhismului: Chemare la acţiune

Ne imaginăm matricea într-un plan, desfaşurată, ca un ocean

nesfârşit – apele biblice. Simbolul apei în scrierea cuneiformă

Simbolul pentru unda electromagnetică

82
Între particule există interacţiuni după cum se vede în
imagine.
Aceste interacţiuni sunt cauzate de gravitaţie, lumină, electricitate şi energie termică.
Vibraţia produce vortexul central. Curenţi eterici intră în vortex şi ies din acesta la nesfârşit.
Cele şapte seturi de spirale îşi schimbă culorile la trecerea prin vortex. Astfel, lumina albă
devine albastru-verde, roşu devine albastru, roşu-portocaliu devine indigo-albastru, portocaliu
devine indigo, galben-portocaliu devine violet-indigo, galben devine violet şi galben-verde

devine violet închis. Curcubeul este oglinda/portalul


dintre lumi, eşarfa dăruită Lunii de către Soare.

83
Eterul din spirala unei particule este atras de eterul din acelaşi tip de spirală dintr-o
particulă alăturată deoarece au aceeaşi lungime de undă. Acesta este adevărul ştiinţific care stă la
baza ideii de suflete pereche.

Fiecare spirală este triplă, ca în imagine

O parte este încărcată cu sarcină electrică pozitivă una cu sarcină

electrică negativă şi cealaltă este o expresie a echilibrului dintre primele


două.
Oare din această cauză mămicile obişnuiesc să îmbrace fetiţele în roşu şi băieţeii în
albastru? În povestea noastră băieţelul este roşu şi fetiţa albastră, dar culoarea celuilalt este mai
interesantă…
Aceste componente ale spiralelor nu se despart niciodată. Acest adevăr ştiinţific stă la
baza ideii de suflete gemene. Voi numi cuplul de suflete gemene pereche astrală.

84
Simbolul , cel al energiei kundalini

caduceul lui Hermes

Trismegistul se regăsesc la trecerea între lumi.


Hermes este zeul fertilităţii la greci, călăuza sufletelor care pleacă în lumea de dincolo,
asociat cu zeul egiptean omolog Thoth, dar şi cunoscător al secretelor divine. The-Principles-of-
Light-and-Color-by-Edwin-Babbitt-1878-Principiile luminii şi culorii
La început exista mai mult vid decât materie. În momentul zero s-au produs simultan

materie/antimaterie.

85
Pentru fiecare particulă elementară există o
antiparticulă corespunzătoare. Antiparticulele arată şi se comportă exact ca particulele, dar au
polaritate diferită. (Charles Webster Leadbeater, Annie Besant - Occult Chemistry – Chimie
ocultă)

Primul tahion capturat s-a transformat în pion

care capturează alt tahion şi devine muon, iar


electronul ia naştere la capturarea celui de-al treilea tahion.

În diagrama (Feynman), un electron şi un

pozitron se anihilează, producând un foton virtual.


Nucleul atomic conţine protoni şi neutroni.

86
Protonul este încărcat cu sarcină electrică pozitivă.
Electronul este încărcat cu sarcină electrică negativă.
Neutronul nu are sarcină electrică.

Un neutron se descompune într-un proton, un electron şi

un electron antineutrino, dar un proton nu


se mai descompune.
Dacă un proton întâlneşte un electron antineutrino se formează un neutron şi un
pozitron.

Dacă un proton întâlneşte un electron se obţin un neutron şi un


electron neutrino.

87
Acesta devine quarc – antiquarc, cu emisia
unui gluon radioactiv.
Astfel, avem mai mulţi protoni decât neutroni în Univers; protoni, neutroni şi radiaţie
puţină în comparaţie cu materia. Deci în Univers există mai puţină antimaterie decât materie.
Există şase tipuri de quarci, esenţe: up, down, charm, strange, top şi bottom. Quarcii
up şi down sunt uşori şi interacţionează gravitaţional, electromagnetic, slab sau puternic.

Concentraţia de energie duce la formarea materiei şi radiaţiei, cu


radiaţia dominantă.

Numărul de quarci este egal cu al antiquarcilor.


Dar pe măsură ce Universul se extinde, se răceşte, energia radiaţiei scade, deci particulele
născute din radiaţie devin din ce în ce mai uşoare. Particulele mai grele, produse la temperatură

mai înaltă se anihilează deoarece sunt stabile. Cu cât sunt mai uşoare
particulele, cu atât sunt mai instabile şi se descompun, deci nu se mai anihilează.

88
Apoi energia particulelor scade, deci şi forţa nucleară, iar simetria Universului este
afectată.
Forţa nucleară şi forţa electromagnetică se manifestă diferit în diferite părţi ale
Universului.
Particulele care se descompun sub acţiunea forţei nucleare de fisiune se numesc bosoni,
iar greutatea lor depinde de nivelul energetic al forţei nucleare.
Unii bosoni nu au masă. Ei transmit forţă electromagnetică între electroni, protoni şi
gluoni.
Gluonii transmit forţa nucleară de fuziune între quarci.

În urma expansiunii şi răcirii Universului, quarcii şi un gluon se unesc şi formează

mesoni, cum ar fi mesonii pi şi barioni, ca protonul şi


neutronul.
Microcosmos

Primii protoni şi electroni formează hidrogenul.

89
Atomul de hidrogen are structura cristalină hexagonală.
Izotopii sunt atomi care conţin acelaşi număr de protoni, dar număr diferit de neutroni.

Protiul este cel mai popular izotop al hidrogenului, format dintr-un


proton şi un electron.
Hidrogenul este elementul chimic cu numărul atomic 1. Este gaz incolor, cu aură violet
în stare de plasmă, ca aripile zeului Boreas...
Plasma reprezintă ioni, electroni şi particule neutre.
Un ion este un atom în care numărul de electroni depăşeşte numărul de protoni,
inducându-i acestuia sarcină electrică negativă sau pozitivă.
Hidrogenul constituie masa de bază a Universului. Cuvântul hidrogen provine din greaca
veche, din hudōr = apă, şi gennaō = a da naştere.
Electronul se roteşte în jurul protonului îndepărtându-se din ce în ce mai mult de acesta.

Traiectoria pe care o descrie este spirală iar la suprapunerea a două unde


încărcate cu sarcini electrice diferite se formează un vortex.

90
Nucleul de deuteriu are un proton şi un neutron .

Un proton de deuteriu este compus din trei particule fundamentale: 2


quarci up şi un quarc down.

Fuziunea nucleară este procesul prin care doi nuclei atomici se

unesc pentru a forma un singur nucleu greu. Similitudini

În grupa hidrogenului intră o structură de tetraedru dublu care în plan

este similară simbolului ebraic Steaua lui David

91
David, strămoş al lui Iisus, a fost al doilea rege al Israelului,

după Saul.
Vechii egipteni numeau tetraedrul dublu Merkaba şi se spune că este vehicul
interdimensional.

Mer înseamnă lumină, Ka înseamnă spirit, iar Ba înseamnă materie.


Pecetea lui Solomon este un simbol similar.
Alt element din grupa hidrogenului are structură tetraedrică. Tetraedrul este un solid
platonic ce simbolizează focul.

92
Din fuziunea nucleelor de deuteriu se formează heliul al
doilea element din sistemul periodic.

Tritiul al treilea izotop al hidrogenului conţine un proton şi doi


neutroni.

Triton (mitologia greacă) cu un bebeluş


Este un izotop radioactiv, din el obţinându-se heliu, litiu şi beriliu. Etimologia engleză a
cuvântului heliu se regăseşte în cuvântul howl, cu sensul de sunet amplificat, asociat cu un urlet
de lup, iar litiu provine din grecescul lithos = piatră. Se formează mineralele.
Beriliul are originea greacă víryllos care aminteşte de viril, masculin, dar anterior s-a
numit, în aceeaşi limbă glykos=dulce, ceea ce îmi aminteşte de fiul lui Minos, Glaukus, un
triton căzut în miere. În latină, cuvântul berillus a fost abreviat brill- care în italiană a format
cuvântul brillare-a străluci, în franceză, briller-a străluci şi în engleză brilliance – strălucire. Şi
noi avem briliant... www.merriam-webster.com

93
Începând cu naşterea carbonului, Universul, Pământul, tot ceea ce există şi este viu
devine un spectacol tulburător de frumos. Carbonul este esenţial şi omniprezent.

Stări alotropice ale carbonului: a)Diamant b)Grafit c) Diamant hexagonal


d–f) Carbon sferic; h) Nanotub de carbon

Fără carbon, Soarele nu ar încălzi, nu ar exista condiţii favorabile vieţii. Astrofizicianul

Fred Hoyle (24 iunie 1915 – 20 august 2001) a descoperit că nucleul de carbon s-a
format prin fuziunea dintre nucleul de beriliu-8 şi cel de heliu-4. Rezultatul este nucleul de
carbon 12.

Particule de carbon

În cazul atomului de carbon,


electronii formează patru norişori ca nişte lacrimi, într-un tetraedru. La Aumkara primele trei
litere sunt Aum. În franceză au se citeşte o. Deci aum-om. Sensul silabei om în sanscrită este a
emite un sunet.

94
Din alt unghi se observă un semn bidimensional Swastika, iar din altul, literele greceşti
Alfa şi Omega.

Floarea de lotus este simbolul tibetan al omului complet, materie-spirit.

În mijlocul lotusului se află un diamant asociat cu eul suprem.

Diamantul este în cea mai mare parte alcătuit din carbon cu


structura cristalină cubică.

Vortex din nanoboţi de carbon în vid


După aceea s-a format azotul, în greacă având sensul viaţă, iar oxigenul, cu etimologie
sanscrită are sensul a da naştere.

95
Carbură de siliciu Similitudini
Resursă
Barbour, Ian Myths, Models, and Paradigms: A Comparative Study in Science & Religion.
Mituri, modele şi paradigme: Studiu comparativ în ştiinţă şi religie

„Zile” de Creaţie
S-a format apa Apoi a zis Dumnezeu: „Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu
sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu
sămânţă în sine, după fel, pe pământ” Şi a fost aşa. Pământul a dat din sine
verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi
roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost
seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.

Creaţia biblică dedică ziua a patra timpului. Mihai Eminescu


(15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889) surprinde vibraţia a tot ceea ce există ...uitând cu

totul/ Cum că lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată Că-ndărătu-i


şi-nainte-i întuneric se arată.

96
Şi a zis Dumnezeu: „Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă

ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească

anotimpurile, zilele şi anii. Şi să slujească drept luminători pe tăria


cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa. A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari:

luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel

mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria
cerului, ca să lumineze pământul. Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de
întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.

97
Apoi a zis Dumnezeu: „Să mişune apele de vietăţi

fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ,


pe întinsul tăriei cerului!” Şi a fost aşa. A făcut Dumnezeu animalele cele
mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se prăsesc
după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut
Dumnezeu că este bine. Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: „Prăsiţi-vă
şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe
pământ!” Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.
Apoi a zis Dumnezeu: „Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor:
animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor”. Şi a fost aşa. A făcut
Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după
felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut
Dumnezeu că este bine. Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi
după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului,
animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!”
Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu ...
bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi vă
înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării,
peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă
pe pământ şi peste tot pământul!” Apoi a zis Dumnezeu: „Iată, vă dau
toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are

98
rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră. Iar tuturor fiarelor
pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe
pământ, care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde spre hrană.
Şi a fost aşa. Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune
foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.

Alfa şi Omega

Biologul Lyall Watson (12 aprilie 1939 - 25 iunie 2008) în cartea sa The
Romeo Error (Eroarea Romeo) a prezentat descoperirea unor forme de energie, de către un
profesor, Dennis Milner, în timp ce folosea un nou aparat de fotografiat pe care îl dezvoltase.
Watson a sugerat că aparatul a surprins forţa câmpului energetic care stă la originea vieţii.
Structurile au două forme elementare. Una este o structură de forţe liniare, radiind aproape
matematic. Cealaltă structură seamănă cu flori cu petale rotunde. Aceste structuri simple se
pot combina şi pot elabora aproape orice formă din natură.
În structura 1

[Siliciu ]vedem un nucleu


central din care radiază forţe.

99
Şi în 2 [Carbon] există un
nucleu central, dar acesta se dezvoltă prin structuri sferice.
Prima structură se poate asocia cu personalitatea bărbatului, un buchet de fulgere. A
doua, sugerează cercul unei îmbrăţişări calde, feminine.

Natura complementară a structurilor Când aceste structuri


fuzionează, vedem o structură minunată: un simbol al unirii esenţei Feminine cu cea Masculină.
Acum structura este completă.

Dacă privim simbolul antic chinezesc, Yin/Yang, observăm că


lumina, Yang reprezintă Bărbatul, iar partea întunecată, Yin, Femeia; dar în fiecare, există o
părticică din celălalt.
Este, şi-a fost şi-odată
o Sferă,
în două părţi tăiată.
O Sferă de iubire
ce doarme în neştire,
ţesând un basm, în vis.
În visul ei se joacă, dorindu-şi existenţă,
iar acest vis înseamnă exact a sa esenţă.
Esenţa Sferei (perechea astrală) este iubirea, dorul inexplicabil de a transpune în
realitatea fizică o relaţie predestinată în adâncul fiinţei.

100
El şi ea nu se cunosc, dar iubirea lor este atât de intensă, încât ei invocă, inconştient,
Universul, din dorinţa acelei îmbrăţişări unice; Universul prinde viaţă pentru ca ei să se
regăsească.
Ar fi trist să nu cunoşti persoana al cărei suflet respiră în adâncul fiinţei tale.
La început, doar alb şi negru a fost să fie.
- eter şi energie

Şi-un licăr de senin în bezna-i luminează.


- eter şi energia-i, grăbiţi, se-mbrăţişează

Totul a prins contur născându-se-n lumină.


- şi s-a format substanţă, în roci şi minerale, din energie fină.

Treptat, totul se scaldă-n lumină fără ceaţă.


– şi orice element trăieşte, prinde viaţă.

Lumina izvorăşte din orice entitate.


– esenţa originară este-o realitate.

101
E totul gata, iată, o lume de cristal.
–iar conştienţa vie se naşte în final, din zâmbet şi durere-duetul ancestral.

Totul aici începe cu-o flacără arzând.

– cristalul e fierbinte şi-mprăştie iubire,


iar conştienţa vie, etern iluminând
devine ea lumină, supremă fericire.
Resursă: William Henderson, Adriana Crăciun-Suflete pereche, Bucureşti, 2011, RBA
Media

Copilăria Pământului

Entităţile cosmice aflate în atmosfera Pământului au învăţat să perceapă sunetul, să simtă


gustul, frigul şi culorile, aşa cum le percepem şi le simţim noi.

Au poposit în Pangaea.
Pentru a supravieţui pe Pământ omul avea nevoie de un corp adaptat condiţiilor de viaţă
de pe această planetă, suficient de dezvoltat biologic, pentru a găzdui spiritul uman evoluat.

102
Prototipul uman corespundea dimensiunii a 5-a, dar în ipostaza biologică nu putea fi
androgin. Prin urmare, entităţile cosmice au separat fiinţa androgină în bărbat şi femeie.
Edgar Cayce - Atlantis and Lemuria: The Lost Civilizations in the Light of Modern
Discoveries –Atlantida şi Lemuria: Civilizaţiile pierdute în lumina descoperirilor moderne

Adam şi Eva 5D

Numele masculin Adam conduce pe o pistă falsă, deoarece structura de lumină pură este
prototipul cosmic al perechii astrale.
Adam în ebraică înseamnă materializat. Dacă privim cu atenţie această imagine preluată

din Kabala învăţătura ezoterică ebraică, observăm cele două spirale


primordiale, axul central şi sugestia unui vortex.
Această fiinţă deţine ADN cosmic, 12 spirale. Respectă chipul şi asemănarea

Creatorului.
Iată ce presupun eu.
Adam, omul primordial, androgin este anesteziat de entităţile cosmice. Pentru că
intervenţia nu este uşoară, anestezia este dublă. Epidurală şi spinală. Intervenţia, la nivel de
ADN, respectă tehnologia altoiului.
A altoi înseamnă a introduce o ramură a unei plante în ţesutul alteia, stabilind contact
între ţesuturile lor generatoare. Planta altoită capătă însuşirile altoiului.

103
În cazul omului, coasta este osul ideal pentru că este plină de măduvă osoasă. Măduva
osoasă este un ţesut spongios găsit în interiorul oaselor. Coastele conţin celule stem care produc
globule roşii şi albe în sânge.
Globulele albe apără împotriva bolilor şi cele roşii aduc oxigen şi hrană pentru organism
şi elimină reziduuri.
Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn

greu şi, dacă a adormit a luat una din coastele lui şi a

plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu
femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam: „Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din
carnea mea; ea se va numi femeie, ... luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatăl
său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup”.
Acum, Adam şi Eva sunt pregătiţi să înceapă existenţa terestră, în dimensiunea a cincea.

Au străbătut, în timp, perioada lemuriană după numele unei insule


din Pacific pe care au colonizat-o.
Denumirea Lemuria a fost folosită pentru prima dată în 1864, de către zoologul

Phillip Sclater (1829-1913).

104
Sclater a preluat numele de la maimuţa Lemur. În Peru s-au
descoperit liniile Nazca, ce nu puteau fi trasate decât dintr-un aparat de zbor. Aceste linii sunt

însoţite de diverse imagini, cum ar fi aceasta, care seamănă cu un

astronaut cu ochi de lemur, şi tot pe acolo găsim această imagine


în care autorul se pare că a uitat să termine coada maimuţei.
Sau se mai vehiculează ideea că denumirea Lemuria are originea in latinescul Lemurs-
spirite ale strămoşilor, care bântuie noaptea. Probabil adevărul este la mijloc.

105
Comunicau frecvent cu entităţile cosmice. În ipostaza imaterială, ei percepeau imagini

vizuale prin glanda pineală, fructul oprit, dar începeau să îşi folosească, treptat,
ochii şi celelalte simţuri, care le-au declanşat instinctul sexual.
Lemurienii erau în strânsă legătură cu natura, preluând energie de la plante şi înţelegând
limbajul animalelor.
Nu calculau când construiau ceva, ci se orientau după instinct. Puteau deplasa obiecte cu
puterea voinţei.
Îşi alegeau statura. Aşa au apărut pitici şi uriaşi.
Locuiau în case construite de ei, în comunităţi, şi trăiau din vânătoare şi agricultură.
Comunicau cu fraţii lor cosmici telepatic, iar dintre aceştia unii urmau să se materializeze pentru
a educa omenirea. Oamenii încă erau dependenţi de lumea lor interioară, aşa că puteau să
călătorească în astral, părăsindu-şi corpul fizic.
În perioada lemuriană era activitate vulcanică intensă. Clima era caldă şi umedă,
atmosfera densă, erau ceaţă şi fum. Vegetaţia era luxuriantă şi erau mai multe animale decât
acum.
Omul trăia conducându-se după instinct, dorinţe, pasiune. Memoria era în etapa de
dezvoltare. Nu aveau încă limbaj articulat dar comunicau cu entităţile cosmice prin armonii
sonore.
Edgar Cayce - Atlantis and Lemuria: The Lost Civilizations in the Light of Modern
Discoveries –Atlantida şi Lemuria: Civilizaţiile pierdute în lumina descoperirilor moderne
Pământul era luminat de soarele Sol. Sol a suferit mutaţii acum 65 de milioane de ani, din
partea

unor entităţi din Alfa Draconis, constelaţia Draco.


106
Pentru că erau atraşi de bogăţiile Pământului, cu 65 de milioane de ani în urmă, i-au făcut
o vizită. Ca semn al trecerii lor, au lăsat în urmă o glaciaţiune la sfârşitul erei mezozoice,
deoarece Sol nu putea să îşi mai trimită razele spre Pământ, căci fuseseră blocate de nori denşi de
praf galactic.
Dovezi ale acestor întâmplări sunt urmele impactului unui asteroid lângă peninsula

Yucatan dar şi activitatea seismică pe teritoriul


Pakistanului şi Indiei actuale.
Dinozaurii care populau atunci Pământul au murit de frig. www.maya12-21-2012.com

Adam şi Eva 3D
Se spune că:
Pe Pământ viaţa începe de la zero. Civilizaţia se dezvoltă în zona oceanului Atlantic,

motiv pentru care se numeşte Atlantida


Omul avea şanse să aibă toate spiralele ADN active. Urmaşii lor puteau fi strămoşii unei
rase umane perfecte.
Draconienii nu erau de acord cu această idee. Ei erau evoluaţi şi au decis să contribuie la
evoluţia omului, pentru a-l folosi în avantajul lor.

107
În Valea Mesopotamiei , acum 300.000 de ani au finalizat cu
succes prima modificare genetică a omului. Peste materialul genetic existent, au adăugat o genă
superioară. Astfel, creierul uman s-a dezvoltat şi au devenit prea repede conştienţi de avantajele
vieţii materiale, uitând treptat de unde au plecat şi rupând legătura cu familia cosmică. Erau
evoluaţi, dar nu mai erau oameni în toată firea.
Draconienii au creat rasa africană, programându-i să le fie sclavi, să lucreze în mine şi să
le recunoască superioritatea.
Cum nu mai erau ghidaţi de fiinţele cosmice, oamenii s-au simţit liberi, dar această
libertate însemna şi posibilitatea de a greşi, de a crea haos.
Aici se încheie ipostaza omului în comuniune cu natura, în dimensiunea a cincea, se
încheie armonia primordială şi începe povestea aşa-zis biblică. Povestea prin care omului i se
induce frică de Dumnezeu şi teroarea păcatului. Edgar Cayce - Atlantis and Lemuria: The
Lost Civilizations in the Light of Modern Discoveries –Atlantida şi Lemuria: Civilizaţiile
pierdute în lumina descoperirilor moderne
De Dumnezeu nu trebuie să ne temem! Dumnezeu este iubire, iar trupul nostru este un
Templu al lui Dumnezeu. Suntem pe Pământ să evoluăm spre fericire, nu să murim!
Iată un scenariu. Într-un moment în care draconienii erau consideraţi entităţi prietenoase,
au profitat şi au modificat mersul istoriei, coborându-i pe Adam şi pe Eva din dimensiunea a
cincea în a treia.
În plus, au modificat-o pe Eva. Acum este mai atrăgătoare, dar inferioară intelectual lui
Adam.

108
Seducându-l pe Adam, a dorit să îi ofere acces la fructul oprit .
Un reprezentant al draconienilor, administrator al

Paradisului nu dorea ca ei să aibă acces la aşa ceva.


Aşa că i-a scos pe Adam şi Eva din propria grădină, obligându-i să coboare două
dimensiuni. Astfel, erau liniştiţi că urmaşii lui Adam şi ai Evei, având cod genetic imperfect
transmis de la Eva, se pot îmbolnăvi, se pot naşte cu malformaţii, cu boli psihice, retard, pot fi
urâţei şi incapabili să ajungă la starea mentală de conştienţă superioară de la început.
Se ştie că femeia deţine doar cromozomul x, ceea ce face imposibil să ajungă la nivelul
unui bărbat care deţine cromozomi x şi y. Dar semnul Yin/Yang ne arată că nu este chiar
aşa…Femeia xy probabil poate fi activată în cel mai minunat mod posibil, prin sexualitate sacră.
Prin urmare, într-o zi, rasa umană superioară poate nu va mai fi un vis…
Partea dramatică a acestei poveşti este că bărbatul încă o doreşte pe Eva modificată
genetic, care nu prea încearcă să se schimbe. Rareori trezeşte în bărbat mai mult decât dorinţă,
pasiune.
De atunci există în lume un război tacit, în care atât bărbatul cât şi femeia îşi doresc ceva.
Bărbatul doreşte iubire, iar femeia doreşte respect.
Din păcate, judecând după numărul divorţurilor la nivel global, nu s-a ajuns încă la pace.
În general, după ce pasiunea s-a consumat într-un cuplu, foarte mulţi ajung să nu se mai
suporte şi să li se pară chiar imposibil să convieţuiască.
Eva modificată genetic este materialistă. Îşi doreşte o casă luxoasă, îmbrăcăminte
elegantă, bijuterii, protecţie, shopping şi confort, ca bonus pentru că acceptă să împartă locuinţa

109
cu partenerul ales. Uneori, dacă acesta nu se află la volanul unei maşini impresionante, nu poate
spera nici măcar la o întâlnire.
Pe de altă parte, un bărbat nu este satisfăcut întotdeauna cu Eva modificată genetic. În
sinea lui şi-o doreşte pe cealaltă. Dar ca să o găsească, trebuie să descopere calea spirituală de
ieşire din labirint.
Vestea cea bună este că din ce în ce mai mulţi bărbaţi o caută pe Eva din ADN. Efectul
intervenţiei Draco începe să dispară din structura genetică a unor femei, care, nu trebuie decât să
întindă o mână pentru a-l găsi pe Adam. Atât de aproape sunt unul de celălalt, dar nu şi-au dat
seama până acum.
Draco versus Atlantida

Întorcându-ne în istorie cu 40-50 de mii de ani în urmă, aflăm că draconienii au


combinat ADN-ul lor doar cu o parte din atlanţi, ceilalţi rămânând ca şi înainte.
Din punct de vedere climatic dominau încă ceaţa şi umiditatea. Omul nu se mai conducea
după instinct, ci începuse să i se dezvolte câmpul energetic emoţional. Intelectul era în etapa de
început. Atlanţii cunoşteau intuitiv forţele naturii.
În această perioadă au existat iniţiaţi care au învăţat să îşi controleze emoţiile prin forţa
spiritului. Cum spiritul lor putea controla forţele inferioare ale naturii, unii dintre ei îşi foloseau
puterea pentru magie neagră.
Conducătorii Atlantidei erau împărţiţi în două grupuri. Unii îşi foloseau puterea cu scopul
de a-şi împlini dorinţe. Nu conta pentru ei dacă alţii pot suferi din această cauză. Erau lipsiţi de
moralitate.
Ceilalţi aveau standard spiritual. Ei susţineau ideea că sufletul îl avem de la Creator sau
dintr-o sursă externă şi că este legat de sinele mental/spiritual, formând împreună un întreg.
Această convingere era respinsă de primul grup.
Memoria se dezvoltase foarte mult, iar cunoaşterea, ştiinţa şi tehnologia se bazau pe
memorie, nu pe raţiune. Lideri erau cei care demonstrau că au memoria foarte dezvoltată. În caz
că era nevoie de raţiune, bazându-se pe memorie, puteau rezolva şi astfel de probleme, deoarece
îşi aminteau în ce context s-a folosit un raţionament similar. În condiţii noi, atlanţii se bazau pe

110
experiment. Făceau ce văzuseră înainte la alţii. Ei nu inventau; îşi aminteau. Mai târziu s-a
dezvoltat gândirea şi dorinţa de a inova.
S-a dezvoltat şi limbajul, şi oamenii puteau fi controlaţi prin puterea cuvântului.
În perioada lemuriană era importantă comunitatea, pe când în Atlantida se dezvoltase
personalitatea individului şi o dată cu ea, egoismul.
Atlanţii s-au dezvoltat încet, dar au devenit o adevărată civilizaţie a lumii. Aveau multe
porturi maritime, erau buni agricultori, experţi în ingineria mediului şi stăpâneau foarte bine
tainele tehnologiei, diferită de cea din zilele noastre. Se baza pe energie solară/electrică şi pe
cristale.
Ştiinţa, tehnologia şi majoritatea cunoştinţelor erau controlate de o elită de
preoţi-oameni de ştiinţă. Laboratoarele lor erau în special subterane, ca ale solomonarilor...
Ei călătoreau în toată lumea şi contribuiau la dezvoltarea comunităţilor şi oraşelor, dar nu
permiteau accesul omului de rând la cunoştinţele lor. Aveau aparate de zbor şi alte vehicule cu
care călătoreau prin apă şi prin pământ. Se întâlneau din nou cu entităţile cosmice şi au adus
omenirii multe beneficii cum ar fi anumite plante, albinele, grâul şi cunoaşterea ştiinţifică.

Piramida lui Keops din Egipt a fost construită


în ultima perioadă atlantă.

Machu Pichu construit cu dale uriaşe, grele, de piatră, datează de


atunci.

111
Ocazional, erau aduşi umanoizi de pe alte planete. Spre sfârşitul perioadei atlante,
draconienii, de teamă că oamenii îşi vor da seama cine sunt ei, au început să experimenteze din
nou manipularea genetică. Valorile spirituale au început să se piardă rapid şi războaiele în care
foloseau arme energetice puternice au destabilizat infrastructura planetei. Ei puteau provoca
activităţi seismice şi controlau radiaţia letală, ceea ce se spune că fac şi azi.

David Icke îi numeşte reptilieni.


Evit cuvântul, pentru că nu îmi place cum sună şi pentru că mi-e frică şi de un vierme de
plastic.
Resurse
David Icke- The Biggest Secret
Edgar Cayce - Atlantis and Lemuria: The Lost Civilizations in the Light of Modern
Discoveries – Atlantida şi Lemuria: Civilizaţiile pierdute în lumina descoperirilor moderne
Am găsit o poveste interesantă, din păcate fără dovezi ştiinţifice www.maya12-21-
2012.com.
Povestea este relatată de un cuplu american în 2002. O voi prezenta, informativ.
În a doua perioadă a Atlantidei, în urmă cu aproximativ 28.000 de ani draconienii
experimentau Marele Cristal, îndreptându-l spre interiorul Pământului. Voiau să îi supună pe
chinezi.
Pământul este în legătură cu Soarele Central, din Pleiade,

Alcyone.

112
În contact cu magma, radiaţia laser din cristal a fost transmisă înapoi afectând
infrastructura terestră, dar şi cristalul s-a fragmentat în trei, aflat acum sub Triunghiul
Bermudelor. Dacă cineva se află în zonă când este lună plină, este atras în altă dimensiune…
Acel cristal ar trebui reconstituit şi folosit pentru vindecare şi pentru a transmite prin el energia
iubirii.

Cristalul era uriaş, de dimensiunea turnurilor World Trade Center,


cel puţin. Datorită acelui cristal, atlanţii nu aveau nevoie de altă sursă de energie; aveau energie
regenerabilă, curată, gratuită!

Plajele din Florida sunt constituite 100% din pulberea de


cristal de cuarţ provenit din Marele Cristal atlant.
Ultima dată Atlantida a fost distrusă cu ocazia a ceea ce noi numim Potopul lui Noe.

Potopul

Între Marte şi Jupiter, o explozie provocată de activitate seismică şi nucleară a creat

centura de asteroizi .
113
În Anglia, revin la suprafaţă porţiuni de uscat atlante.
Atlantida nu s-a scufundat, a fost acoperită de apele provenite de pe Marte.
Pe Pământ există mai multă apă decât pe majoritatea planetelor din Univers, şi la Potop a
mai primit 1 şi ½, ceea ce a acoperit mare parte din uscat. Iniţial, Pământul avea 2/3 apă; acum
avem ¾.

Afectând câmpul gravitaţional al lui Marte, energia nucleară şi


unda de şoc din spaţiu s-au răspândit în sistemul nostru solar, iar apele de pe Marte s-au
transferat pe Pământ.
Se poate ca ideea de imponderabilitate în spaţiu să nu fie reală? Dacă ar fi reală, pe
Pământ nu ar fi ajuns apa din spaţiu, aceasta, probabil evaporându-se înainte de a ajunge pe
Pământ. Greu de crezut...
Luna este un satelit artificial. Este ca un glob din pomul de Crăciun, un glob gol în

interior. Când Neil Armstrong a ajuns pe Lună în 20 iulie, 1969, nava


spaţială a facilitat timp de o oră fenomenul de ecou, conform declaraţiilor astronauţilor, niciodată
mediatizate de către NASA.

114
Apa de pe Marte a mutat cei doi sateliţi originali al Pământului, Phobos şi Deimos, care

acum sunt sateliţii planetei Marte.


Atunci, entităţile cosmice au înlocuit cei doi sateliţi cu Luna. Dacă nu am avea Luna, nu
ar exista maree pe Pământ. Luna nu este vie.
Dacă nu ar exista luna, apele s-ar înălţa şi ar rămâne aşa, ar exista doar flux, fără reflux.
Adică apa ar acoperi integral uscatul. Cei doi sateliţi sunt necesari pentru a se păstra echilibrul.

Noe era evoluat spiritual, ştia ce se va întâmpla şi a construit Arca,

un submarin şi oamenii care aveau încă o misiune de îndeplinit pe

Pământ s-au retras în Agartha, în interiorul Pământului

115
până când acesta s-a liniştit. Atmosfera a devenit puternic radioactivă.

Atlanţii s-au refugiat în Egipt, în Mexic, pe ruinele


civilizaţiei Maya. Atlantida era acoperită de apele Atlanticului, iar Lemuria de ale Pacificului, ele
existând de o parte şi de alta a unui canal. www.maya12-21-2012.com
Urmează să mă documentez dacă aceste informaţii au bază ştiinţifică.
Resursă
Sidney Kirkpatrick - Edgar Cayce, an American prophet – Edgar Cayce, un profet american

Iisus
Entităţile cosmice au decis ca spiritul cunoscut de noi ca Iisus să se materializeze, pentru
că oamenii aveau nevoie de echilibru.
Se spune că:

El s-a materializat de două ori Iniţial cu 12 spirale ADN.

116
A călătorit în India, pe teritoriul actual al SUA, în

America de Sud şi în Dacia.


A doua oară având 9 spirale ADN, a murit, după cum ştim, crucificat.

Cu perechea lui astrală, în plan terestru Maria Magdalena se spune că

au avut copii care au plecat pe actualul teritoriu al Franţei.

Aceştia au fost regii Merovingieni, Cavalerii Templieri .

117
Şi Lady Diana este descendentă a regilor Merovingieni Ea a fost atrasă

în familia Prinţului Charles pentru a-i purifica genetic familia.


După ce a avut cei doi copii, nu mai era necesară. În plus draconienii nu voiau să se ştie
provenienţa ei.
Menţionez că nu am cercetat riguros informaţiile anterioare. Le transmit exact cum le-am
preluat, deocamdată. www.maya12-21-2012.com

Pâine de la Doamne-Doamne

M-am născut într-o familie simplă, cu frica lui Dumnezeu. Mama este urmaş al unui om

al Bisericii, protosinghelul IOANICHIE MOROI (1859-1944)


Mănăstirea Sihăstria. După cum ştim, moroi are sensul de strigoi, fantomă...
Tatăl ei a fost diacon, cântăreţ bisericesc. Citea în cărţi

118
cu litere chirilice.
M-a învăţat şi pe mine.
Coincidenţa face că şi celălalt bunic s-a ocupat cu asta. Deci am fost dusă la biserică. De
aici au început întrebările. De ce stau oamenii îngenuncheaţi şi preotul trece cu un potir în
mână peste capetele lor? Era una din ele.
Mi s-a explicat că acel ritual se numeşte Sfânta Liturghie, iar finalitatea este sfinţirea

pâinii şi a vinului, care apoi se împart credincioşilor prezenţi.


De Paşti, mai mult ca oricând, pâinea şi vinul se oferă creştinilor pentru purificarea
sufletului.
Din acea pâine, prescură, cu sensul, din greacă ceea ce se oferă, preotul decupează la
început un cubuleţ aproximativ, agneţ.
Acest cuvânt seamănă cu franţuzescul agneau = miel.
Francezii numesc agneau mieluşelul în primele aproximativ 300 de zile de viaţă.
Rădăcina agn are semnificaţia fals grad de rudenie.
Verbul din greacă agnos înseamnă a purifica, prin apă sau foc. De aici derivă agnat, cel
care este recunoscut, în opoziţie cu cognat, cel care este născut.
AGNÁT- Rudă în linie paternă
Cuvintele agnat şi cognat provin din latină.
Agnaztus în latină mai înseamnă adăugat dar şi cei mai mici din turmă.
Tot în latină adnascor/ agnascor înseamnă cel născut separat.
Din agnatus derivă agnation, înrudire în linie paternă, iar agnus formează cuvântul
francez agneau.

119
În dreptul roman există legea celor 12 table. În această lege erau favorizate cele mai
apropiate rude pe linie paternă, ceea ce se leagă de etimologia cuvântului agnatus. Table îmi
aminteşte de Table Ronde şi de faptul că 12 cavaleri ca 12 apostoli la cina cea de taină stăteau de
regulă, la masă...
Prefixul grec agchris înseamnă apropiat, iar agchrisos, rudă foarte apropiată.
În sanscrită avi înseamnă ovine, ducând la latinescul ovis, apoi la ewe, în engleză. În
maghiară juh-oaie se pronunţă exact ca în engleză.
Aja din sanscrită înseamnă călăuză.

În franceză există termenul ovin în Evul Mediu, ouailles,


imaginea putându-se asocia şi cu cea a unor testicule a căror formă este ovoidă.
Mergând mai departe în labirintul lingvistic, ajung la greaca veche, la cuvântul ōión, care
înseamnă ou.
În greacă, miel, mascul este amnos, femela, amnis, iar oaie este oïs.
Pe de altă parte, lichidul amniotic este o substanţă care constituie mediul ambiant al
fătului. Acesta, după ce rămâne legat de placentă doar prin cordonul ombilical, poate pluti ca un
peştişor în lichid. De aici fătul îşi ia hrană.
În limba maghiară vinului i se spune bor. Un pahar de vin conţine aproape 0,5 mg de bor.
Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi,
dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu. Şi luând
paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, că acesta
este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre

iertarea păcatelor (Matei XXVI, 26-28)


120
Elementul chimic bor este metaloid. Este semiconductor, nu conductor ca metalele.
O curiozitate lingvistică este tot în limba maghiară: miel =bárány, iar în persană elementul bor

este asociat cu termenul baraq...


Resurse
www.dexonline.ro
www.larousse.fr
www.lexilogos.com
Celulele stem care se folosesc la vindecarea cancerului prin transplant de măduvă
(substanţă mieloidă) se extrag din lichidul amniotic, şi borul are o importanţă deosebită în
componenţa acestor celule.
Revin la pâinea pe care copilul meu o numeşte pâine de la Doamne-Doamne.

Pe fiecare prescură se aplică unul sau mai multe sigilii cu un şablon


special.
La momentul potrivit, preotul alege prescura al cărei sigiliu este cel mai clar şi face peste

ea cruce de trei ori cu un obiect de cult ce seamănă cu o lance, spunând: Întru


pomenirea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vârful are două

121
tăişuri şi partea de sus de regulă se termină cu o cruce. Cu linguriţa se oferă
vin.

Mircea Baniciu are albumul Secunda, pe versurile poetului


Dan Verona, inspirate din basmul lui Petre Ispirescu Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte. Deoarece copilul refuză să vină pe lume, iniţial i se promite printre altele

potirul Graalului, dar a reacţionat doar la promisiunea eternităţii. Şi-atunci


lumină mare se desfăcu/ Şi copilul tăcu şi se născu, spune poetul.

În potirul Graalului Iosif din Arimateea a strâns sângele lui Iisus. În


romanele cavalereşti Graalul nu este simbolizat doar de un potir, ci de o lumină orbitoare sau o
masă, de un ceaun sau o lance însângerată, de un disc sau o piatră căzută din cer, multe simboluri

asociate cu regele Arthur şi Cavalerii Mesei Rotunde.

122
În Le Conte du Graal, a lui Chrétien de Troyes (secolul XII)

Graalul este o tavă pe care se află o singură anafură pentru sfânta


cuminecătură.
Revin la sigiliile euharistice (ale sfintei cuminecături). Sigiliul principal este un pătrat cu
inscripţia IC-XC NI-KA (greacă Iisus Hristos învinge), astfel:
IC (=Iisus), sus, în stânga;
XC (=Hristos), sus, la dreapta;
NI şi KA, jos (greacă νικά = învinge).
Preotul rostind versete din Biblie decupează cubuleţul în jurul sigiliului, de obicei pe o mică
planşetă de lemn.
Prima incizie este în stânga sigiliului, în dreptul lui IC şi NI. Ca un miel spre junghiere S-a
adus
A doua prin dreapta, în dreptul lui XC şi KA. Şi ca o oaie fără de glas împotriva celui ce o
tunde pe ea, aşa nu şi-a deschis gura Sa – Iisus era calm
A treia, prin bordura de sus, în dreptul lui IC şi XC Întru smerenia Lui, judecată Lui s-a
arătat - A preluat păcatele omenirii
A patra prin bordura de jos, în dreptul lui NI şi KA Şi pe neamul Lui, cine-l va spune?-Cine
îl va identifica?
Urmează o incizie în plan paralel cu sigiliul, perpendicular pe celelalte şi scoate cubuleţul.
Că s-a luat pe pământ viaţa Lui.

123
Preotul îl întoarce cu sigiliul în jos, şi cu miezul în sus, şi îl pune pe Sfântul Disc.

Ichthys este echivalentul din greaca veche pentru


peşte.
Probabil acesta este sensul literelor IC de pe Christogramă, simbolurile literale asociate
cu Iisus.
XC provine din grecescul chrío - a unge, iar în limba aborigenilor nord-americani Ka Ni
Kanichihk-cei care conduc.
Ideea de ungere provine de la o substanţă uleioasă din lichidul amniotic, sfingomielina
din măduva spinării, care hrăneşte fătul.
În limba franceză miel – miere de albine, iar cuvântul placentă provine din latinescul
placenta-prăjitură, care provine din greacă: plakóenta-plat . Placenta este o interfaţă făt – perete
uterin, care permite hrănirea fătului.
În ebraică Bethlehem-casa din pâine.
Toate indiciile, mai mult sau mai puţin lingvistice duc la aceeaşi concluzie. Entităţile
cosmice, fraţii noştri, l-au trimis pe Iisus cu un mesaj crucial pentru omenire. Mesajul Învierii. Al
Eternităţii, cu moartea pe moarte călcând. Mesajul lui Iisus este sublim: viaţa este eternă. Din
păcate, a fost răstălmăcit şi ce ni s-a transmis nouă este confuz.
Eu cred că Iisus este trimis pe Pământ prin fertilizare in vitro. A fost născut, nu făcut.
Cubuleţul decupat de preot este simbolul genomului cosmic adaptat la terestru, care se
desprinde din dimensiunea lui pentru a ne ajuta să ne purificăm, să ne reîndreptăm spre sacru,
de unde provenim, având aceeaşi esenţă primordială.
Pâinea şi vinul, simbolice, din punct de vedere medical conţin remedii esenţiale.
Oul de Paşti este tot un simbol al renaşterii, al vieţii. Dar aceste informaţii se pare, au fost
ascunse, pentru că cineva a profitat de tăcerea mieilor.
Iată povestea Creaţiei transpusă în versuri de acest matematician-poet

124
Ion Barbu (18 martie 1895-11 august 1961)
Oul dogmatic
E dat acestui trist norod
Şi oul sterp ca de mâncare,
Dar viul ou, la vârf cu plod,
Făcut e să-l privim la soare !
Cum lumea veche, în cleştar,
Înoată, în subţire var,
Nevinovatul, noul ou,
Palat de nuntă şi cavou.
Din trei atlazuri e culcuşul
În care doarme nins albuşul
Atât de galeş, de închis,
Cu trupul drag surpat în vis.
Dar plodul ?
De foarte sus
Din polul plus
De unde glodul
Pământurilor n-a ajuns
Acordă lin
Şi masculin
Albuşului în hialin :
Sărutul plin.
Om uitător, ireversibil,

125
Vezi Duhul Sfânt făcut sensibil?
Precum atunci, şi azi - întocma :
Mărunte lumi păstrează dogma.
Să vezi la bolţi pe Sfântul Duh
Veghind vii ape fără stuh,
Acest ou - simbol ţi-l aduc,
Om şters, uituc.
Nu oul roşu.
Om fără saţ şi om nerod,
Un ou cu plod
Îţi vreau plocon, acum de Paşte :
Îl urcă - în soare şi cunoaşte !
Şi mai ales te înfioară
De acel galben icusar,

Ceasornic fără minutar


Ce singur scrie când să moară
Şi ou şi lume. Te-înfioară

126
De ceasul, galben necesar...
A morţii frunte - acolo-i toată.
În gălbenuş,
Să roadă spornicul albuş,
Durata-înscrie-în noi o roată.
Întocma - dogma.
Încă o dată :
E Oul celui sterp la fel,
Dar nu-l sorbi. Curmi nuntă-în el.
Şi nici la cloşcă să nu-l pui !
Îl lasă - în pacea - întâie-a lui,
Că vinovat e tot făcutul,
Şi sfânt, doar nunta, începutul.

Iisus s-a născut la sfârşitul Erei Berbecului, cu aproximativ 300 de ani înainte de intrarea
în Era Peştilor. De aceea îşi spune Mielul lui Dumnezeu.
Sacrificiul lui pregăteşte omenirea pentru asimilarea energiilor specifice Erei Peştilor,
pregătitoare pentru Era Vărsătorului, a ascensiunii spirituale.

Fertilizarea in vitro

Prima incizie este în stânga sigiliului, a doua în dreapta.


A treia, prin bordura de sus, a patra prin bordura de jos. Urmează o incizie
în plan paralel cu sigiliul, perpendicular pe celelalte, şi scoate cubuleţul.

127
Stimulare hormonală

Ovar

Ovul

Lichid seminal

Transfer

Embrion

Inciziile stânga – dreapta pregătesc ovarele pentru prelevarea ovulului. Întâi se injectează
hormoni pentru a stimula ovulaţia.
Se aplică un tratament cu ultrasunete pentru a se asigura un număr suficient de foliculi.
Se asigură dezvoltarea foliculilor, apoi aceştia se dilată printr-o inserţie uleioasă pentru ca ovulul
să se poată extrage uşor. Foliculul este cavitatea ovarului în care se dezvoltă oul.

Prelevare ovul

Embrion

Ovar

Uter

Lichid seminal

Ovul

Transfer
Inciziile sus-jos pregătesc procedura numită laparoscopie. Incizia din partea de jos indică
locaţia din care se vor preleva ovulele.

128
Apoi se face o incizie în ombilic, prin care se introduce un tub

numit laparoscop. Prin acest tub circulă dioxid de carbon pentru a îndepărta organele
interne. Foliculii, ovulele şi fluidul care le înconjoară se aspiră în tub.
Fiecare ovul este pus în incubator cu 50.000 de spermatozoizi.
Dacă fertilizarea s-a produs, embrionul este implantat în uter.
Preotul îl întoarce cu sigiliul în jos, şi cu miezul în sus, şi îl pune pe Sfântul
Disc.

Female nucleus – nucleu ovul

Male nucleus –nucleul celulei reproducătoare


masculine

Zona pellucida - Unul din straturile de înveliş


ale ovocitului, care trebuie străbatut de
spermatozoid pentru a ajunge la ovul şi a-l
fecunda devine impermeabilă la lichid seminal
din altă sursă

Extremitate a celulei reproducătoare masculine


care a rămasAcum
în exteriorul
îl pune ovulului
pe disc cu sigiliul în sus, de regulă în
centru.
Apoi preotul binecuvântează vinul şi apa şi le toarnă în Sfântul Potir. După
ce Sfântul Duh este invocat peste pâine şi vin, în Potir se toarnă apă caldă.

Embrionul este poziţionat corect printr-un sistem de dirijare cu ultrasunete.

129
Nu este necesară anestezie, este suficient valium (Sfântul Duh este invocat peste pâine şi

vin)
Fumigaţia poate avea rolul de a ajuta la oprirea eventualelor hemoragii şi la inducerea
unei stări de bine.
Fumigaţiile cu tămâie au fost utilizate din cele mai vechi timpuri pentru purificarea
locurilor de rugăciune, deoarece induc linişte sufletească şi canalizează gândurile spre lumea
spirituală.
În religia ortodoxă, se consideră că fumigaţiile cu tămâie alungă spiritele rele şi
facilitează comunicarea cu divinitatea.

Iisus primeşte de la magi smirnă, aur şi


tămâie.
La fertilizarea in vitro se face în final o injecţie cu progesteron, sau se introduce un
supozitor vaginal pentru creşterea temperaturii corpului (în Potir se toarnă apă caldă) şi pentru a
asigura un mediu fertil.
Făcând o reconstituire a alegoriei, ajungem exact la miracolul naşterii.

130
Omul

Înţelepciunea buddhistă împarte universul în 5 planuri:


fizic
eteric
emoţional
mental
planul cauză-efect
Planul fizic:
spaţiu
timp
materie şi energie
Planul eteric:
căldură
lumină
strălucire
energie vitală
Planul emoţional:
3 dimensiuni ale ego-ului, de exemplu teama, dorinţa, frustrarea, satisfacerea plăcerii
3 dimensiuni altruiste, de exemplu generozitate, optimism, fericire
iubire totală
Aceste dimensiuni le putem asocia cu un subspaţiu care cuprinde tot ceea ce este specific
naturii umane: dorinţe egoiste, remuşcări, dorinţa de purificare, până la emoţii altruiste şi iubire
absolută.
Planul mental:
precogniţie, instinct
inteligenţă nativă
gândire profundă
conştienţă
conştienţa eului suprem

131
Având aceste calităţi, un om se apropie foarte mult de perfecţiune.
Planul cauză-efect:
conştienţă infinită în spaţiu
vid
planul percepţiei
Dianthus din Crai este „floarea cu cele mai frumoase brâuri”, ce pot fi asociate cu undele
care se creează când aruncăm o piatră în apă – vibraţa primordială; cauză-efect.
Un plan reprezintă materie alcătuită din particule.
O planetă poate fi considerată materie dintr-un plan.
Dacă o sferă de materie mentală interferează cu Pământul, se formează un univers mental.
O galaxie se formează la interferenţa a 49 sfere de materie cu 49 de planuri corespunzătoare,
iar un sistem solar, la interferenţa dintre 7 sfere şi 7 planuri.
O planetă se formează la intersecţia dintre 3 sfere şi 3 planuri (fizic-eteric, emoţional şi
mental-cauzal).

Resursă
Lee Bladon - The Science of Spirituality, Integrating Science, Psychology, Philosophy,
Spirituality & Religion-Ştiinţa spiritualităţii, unificarea ştiinţei, a psihologiei, filosofiei,
spiritualităţii şi religiei
Plasma

Semyon Kirlian (20 februarie 1898 – 4 aprilie 1978) a descoperit un


tip de structură energetică, penetrând şi înconjurând materia vie, în 1939, în

132
Rusia, după ce a observat apariţia ei în
jurul pacienţilor, în timpul şedinţelor de electroterapie.
Folosind tehnologia Kirlian, biofizicienii şi biochimiştii au studiat această structură
energetică, folosind un microscop electronic.
În 1968, oameni de ştiinţă din Rusia, au anunţat oficial descoperirea unui nou sistem de
energie în materia vie. Biochimiştii spun că acest câmp energetic este un fel de constelaţie
plasmatică elementară, formată din particule ionizate... nu un sistem haotic, ci un organism
întreg, compact. Oamenii de ştiinţă care au studiat acest corp energetic, l-au numit energie
bioplasmatică.
S-a descoperit apoi, la examinare amănunţită, că acest corp bioplasmatic are anumite
puncte de energie intensă, corespunzătoare celor 700 de puncte principale din diagrama de

acupunctură a chinezilor antici. Aici sunt doar punctele


corespunzătoare unei urechi.
Resursă: William Henderson, Adriana Crăciun-Suflete pereche, Bucureşti, 2011, RBA Media

133
Nume şi noţiuni

Contele de Saint-Germain a fost cunoscut ca aventurier, inventator,


alchimist, pianist, compozitor şi violonist amator, dar celebritatea sa este asociată în special cu
ocultismul, cu doctrine şi practici secrete care au ca obiect fenomene tainice, inaccesibile
cunoaşterii obişnuite. Saint-Germain avea cunoştinţe de teosofie şi este menţionat ca unul dintre

maeştrii Lojei Vulturul Alb


Loja Vulturul Alb este o organizaţie spirituală cu sediul în Anglia, fondată în 1936. Este
o Şcoală a Misterelor care adaptează înţelepciunea antică la lumea modernă. Prin activitatea sa
ajută omenirea să evolueze spiritual.
Conceptele de bază ale acestei şcoli sunt liniştea interioară a fiinţei şi vindecarea fizică şi
spirituală. Vindecare, inclusiv la distanţă, meditaţie, yoga şi astrologie sunt predate şi practicate.
Saint-Germain este unul din maeştrii înţelepciunii antice, un spirit apropiat de divinitate,
longeviv ca fiinţă terestră, umană. Numele lui este versiunea din limba franceză a lui Sanctus
Germanus, însemnând Frate Sacru.
Teosofia este o doctrină care stă la baza filosofiei religioase şi misticismului. Aceasta
susţine că toate religiile sunt tentative ale unei comunităţi spirituale superioare de a ajuta
omenirea în evoluţia ei spre perfecţiune, prin urmare, fiecare religie exprimă o parte din Adevăr.

Madame Blavatsky (1831-1891) a introdus ideea de teosofie şi a întocmit


o ierarhie a maeştrilor spirituali ai lumii.

134
Există două categorii de maeştri spirituali: cei care au venit pe Pământ şi cei cosmici.

Din prima categorie de maeştri spirituali fac parte Confucius şi Saint


Germain, asociat cu Era Vărsătorului.
Confucius (probabil 28 septembrie, 551 î.Hr. – 479 î.Hr.) este gânditor şi filozof chinez.
Alţii, în Shamballah/Agharta, în plan eteric decid care spirite iniţiate se vor reîntrupa.

Hercules este unul dintre ei.

El i-a ajutat pe Helios şi pe Vesta să organizeze

sistemul nostru solar .

În ierarhia maeştrilor spirituali intră şi Iisus şi Gautama Buddha.


135
O categorie de maeştri spirituali care nu s-au întrupat niciodată sunt arhanghelii din
religia creştin-ortodoxă.

Arhanghelul Rafael a trimis pe Pământ spiritul Mariei

mama lui Iisus.


Dar entităţile cosmice supreme, sursa vieţii omului pe Pământ au fost identificate cu Alfa
şi Omega în a patra dimensiune.

Alfa şi Omega controlează VIBRAŢIA COSMICĂ (CUVÂNTUL), OUL

COSMIC (OVULUL UMAN/CELULA REPRODUCǍTOARE

MASCULINǍ) ŞI EXPLOZIA (BIG BANG).

136
Există şi o entitate, despre care se ştie că este constituită din lumină pură, din care
eliberează o cantitate infimă în direcţia chakrei Coroanei celor care vor să o urmeze. Un tahion?
Alt plan celest este NIRVANA unde îşi vor petrece eternitatea sufletele androgine.
Fiecare OM este MATERIALIZAREA acelei cuante de lumină emise de o sursă
misterioasă.
Filosofia religioasă este gândirea inspirată şi dezvoltată prin religie, filosofia buddhistă,
creştină, hindusă sau islamică.
Misticismul urmăreşte comuniunea, identificarea cu divinitatea prin experienţă directă.
De obicei, se bazează pe practici menite să dezvolte treptat această revelaţie.
Filosofia buddhistă cuprinde metafizica, fenomenologia, etica, şi epistemologia.
Metafizica este ramura filosofiei care tratează natura fundamentală a fiinţei şi a lumii.
Fenomenologia se bazează pe abordarea sistematică şi analiza structurilor conştienţei şi a
fenomenele asociate conştienţei.
Etica este o ramură a filosofiei care tratează aspecte legate de moralitate, bine şi rău,
virtute şi viciu, justiţie, etc.
Epistemologia sau teoria cunoaşterii este ramura filosofiei care tratează natura şi limitele
cunoştinţelor.
Originile filosofiei creştine sunt asociate cu Iisus: viaţa şi învăţăturile lui, consemnate în
Evanghelii.
Filosofia hindusă are şase şcoli de gândire, care acceptă Vedele ca scripturi supreme.
Logica
O grupare care explică materia şi conştienţa ştiinţific, negând existenţa lui
Dumnezeu
O şcoală bazată pe cercetarea empirică a atomului
O şcoală bazată pe ritualuri anti-ascetice şi anti-mistice
Şcoala bazată pe ritualism vedic, concentrându-se pe misticism. A fost ramura
dominantă a hinduismului în perioada post-medievală
Yoga, şcoală bazată pe meditaţie şi concepte teoretice ale primei grupări
Filosofia islamică se bazează pe căutarea continuă a înţelepciunii pe baza conceptelor
religiei islamice.

137
Resursă: Campbell, Bruce - A History of the Theosophical Movement Berkeley, 1980
University of California Press-O istorie a mişcării teosofice
Era Vărsătorului
Schimbare a climei pusă pe seama poluării
Fenomene meteorologice se produc unde nimeni nu se aşteaptă.
Diferenţele de temperatură de la o perioadă la alta sunt din ce în ce mai prezente.
Schimbările sunt cauzate de polii magnetici ai Pământului?

Mulţi cercetători consideră că glaciaţiunile sunt cauzate de


precesie.

Noua paradigmă cultural – ştiinţifică

În special în fizică, se vorbeşte despre o nouă paradigmă cultural-ştiinţifică. Una din


caracteristicile ei constă în intensificarea vieţii interioare a individului.
Omul este considerat un co-creator al realităţii; ceea ce este exterior omului, este rezultat
al realităţii lui interioare.
prin gândurile, emoţiile noastre influenţăm tot ceea ce există;
omul este creatorul propriei vieţi;
primim informaţii din vremuri îndepărtate, din diferite culturi;
se devalorizează informaţia scrisă în avantajul informaţiei transmise prin imagini.
Timpul
Constatăm că timpul trece mai repede; este o realitate relativă…
Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,

138
Clipe dulci se par ca veacuri.
Mihai Eminescu-O, rămâi...
Timpul este perceput diferit, în funcţie de particularităţile fiecăruia (stare, vârstă etc.)
Transmiterea informaţiilor
Viteza de transmitere a informaţiilor creşte odată cu ritmul interacţiunilor fizice sau virtuale
dintre oameni.
Alternativa naturistă

Poetul latin Ovidius (20 martie, 43 î.Hr. - 17 sau 18 d. Hr.)

menţionează că Pitagora (cca. 580 î.Hr. - cca. 500 î.Hr.) a trăit într-o eră

prosperă, când oamenii se hrăneau cu frăguţe, coarne mure şi ghindă.

139
O CENTURĂ PROTECTOARE? este o realitate
astronomică observată din 1961 care ar ajuta Pământul să se îndrepte ascendent către Pleiade

.
Apoi am văzut un Cer nou şi un Pământ nou… Apocalipsa lui Ioan

Paradigma cuplului androgin


Versiunea teosofică
Sursa Creaţiei

Sursa Creaţiei este vie, respiră. Dacă încercăm să îi vizualizăm respiraţia, putem
identifica două raze.
Sunt două raze lansate în lumină pură, încărcată electric. Fiecare rază are atribute divine.
Materializarea razei este o scânteie. Câte o scânteie. În jurul ei se acumulează substanţă de natură
optico-electrică.
Acesta este începutul lungii călătorii prin milenii a două suflete care au avut cândva
aceeaşi sursă.
Când ambele refac drumul invers şi ajung la acelaşi nivel spiritual, redevin un tot, şi vor
contribui împreună la evoluţia umanităţii.

140
Este felul lui Dumnezeu de a organiza spaţiul interstelar.
De fapt, exprimat în termeni emoţionant de tereştri, cele două raze, provenite din lumină pură, au
misiunea de a se transforma în iubire pură, şi astfel să se întoarcă la Sursă.
Împreună.
Se spune că:
Universul, reprezentat de spirit, materie, energie, forţă, are 7 dimensiuni. Vibraţia unei
particule solare, în mediu eteric a generat un corp de lumină incandescentă, care lansează două
raze în eter.
Eterul este sursa celor şapte dimensiuni ale Universului. Una din raze are încărcătură
electrică pozitivă, cealaltă, negativă: masculin/feminin.
Reluând ideea, din sursa divină s-au creat două entităţi identice, legate între ele şi
conectate la Sursă.
Geometric s-ar reprezenta un triunghi, Sfânta Treime.
În cuvinte simple putem spune că pentru fiecare om de pe Pământ există un singur suflet
care îl apropie de Sursa divină, desprins din propriul suflet.

Experimentul vieţii - acţiune şi reacţiune

Fiecare entitate, masculină şi feminină, de acum separate, aduce în lumea fizică însuşiri divine.
Însuşirile divine, în interacţiune cu învelişul biologic al omului formează conştiinţa,
bazată pe intelect, emoţii, memorie.
Această cuantă de conştiinţă individuală trăieşte multe vieţi.
Fac o paranteză.

141
Deşi mereu am avut rezerve în ceea ce priveşte conceptul de reîncarnare, din cauză că nu

am avut eu acces la dovezi palpabile, cercetarea doctorului Ian


Stevenson (31 octombrie 1918– 8 februarie 2007) a redus din doza mea de neîncredere.
Biochimist şi profesor de psihiatrie, până în 2002 a fost coordonator al departamentului de
investigaţii paranormale de la Universitatea din Virginia.
Numeroasele încarnări ne ajută să câştigăm experienţă, ne pregătesc pentru etapa finală.
Fiind total deconectaţi de Sursă, noi nu ştim ce căutăm în lume, avem senzaţia că singurul
nostru scop este să supravieţuim.
Un ego este separat de divinitate. Gândurile şi sentimentele acestuia au dus la curiozitate
şi revoltă împotriva ordinii desăvârşite.
Primul gând destabilizator, amplificat de o emoţie secretă, transmis în eter, au creat ideea
de cauză şi efect.
Efectul, ca un bumerang, a revenit în conştiinţă şi s-a memorat. Conştiinţa a început să îşi
piardă puritatea iniţială.
Orice se percepea prin intermediul simţurilor la nivel biologic, se memora, se activa prin
forţa energetică a emoţiilor şi se manifesta.
Astfel, ego-ul s-a îndepărtat de sursa divină, acţionând independent, prin gând şi emoţie.
S-a creat astfel OMUL aşa cum îl ştim noi.
Ceea ce noi numim SUFLET este o combinaţie de gând şi emoţie. Prin folosirea activă a
gândului şi a emoţiei, se creează conştienţa. Există o memorie a experienţei de viaţă, a cauzei şi a
efectului, la fiecare individ. Aptitudinile pe care le avem, obiceiurile şi natura noastră intimă
depind de felul în care trăim de-a lungul mileniilor.

142
Ceea ce numim SUFLET, cu bune şi rele, se re-materializează, până când devine cum a
fost la început: lumină pură, flacără de cristal.
Acum ai un nume, te naşti într-o familie, trăieşti aproximativ 80 de ani, apoi dispari, ca
ego, dar SUFLETUL influenţează fiecare nou ego pe care îl vom avea.
Acum este momentul să anulăm efectul fostelor existenţe, să eliminăm tot ce ţine de ego
din personalitatea noastră.
În primul rând este necesar control total - fizic, emoţional, mental, şi din perspectiva ideii
de cauză şi efect, în tot ceea ce facem. Control al energiei consumate.
Cum putem controla determinismul, cauza şi efectul? Cunoscându-ne pe noi înşine.
Ştiind cine sau cum am fost, pentru a putea elimina orice frustrare din viaţa noastră. Pentru că
orice frustrare înseamnă energie blocată.
Când s-a detaşat de Sursă, fiecare entitate a fost conştientă că şi-a ales o misiune lungă şi
grea. Dar atunci a ştiut că o face pentru a menţine structura ordonată a Sursei.
Îndepărtându-se de Sursă, majoritatea se rătăcesc. Noi avem calităţile unui CREATOR.
Avem autoritate, putere, cunoştinţe, abilităţi, iubire. Nu trebuie decât să reaccesăm nişte coduri
demult uitate.
Orice manifestare în Univers se bazează pe coordonarea şi controlul energiei şi materiei,
care sunt rezultat al unei combinaţii sacre: Iubire, Lumină şi Viaţă. Transmise de o entitate
solară.
De altfel, Iisus a exprimat metaforic ceea ce am menţionat anterior, prin EU SUNT
LUMINA LUMII. ŞI EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ŞI VIAŢA.
CALEA este arătată de lumină, iar esenţa ADEVĂRULUI suprem se află în IUBIRE.
Rezultatul este UN MIRACOL - VIAŢA!

Când ne cunoaştem pe noi înşine, cu toate învelişurile energetice, ne vom recunoaşte


jumătatea.

143
Atunci este posibilă restabilirea treimii sacre: EL- EA ŞI SCÂNTEIA DIVINĂ, PRIN
IUBIREA LOR INFINITĂ.
De ce este greu să se ajungă aici?

Omul s-a îndepărtat de sursa divină, dar nu şi intelectual. Prin urmare, omul se poate baza pe
intelect şi simţuri. Iar rezultatele acţiunilor lui se vor materializa în lumea fizică.
Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Aceasta este prima poruncă a lui Dumnezeu. Dacă o adaptăm
la viaţa agitată a zilelor noastre, am putea spune că mesajul ei este să îţi concentrezi toată atenţia
şi energia asupra a ceea ce faci, să pui suflet în ceea ce faci.
Când atenţia este canalizată într-o singură direcţie, energia vitală curge liber. Tot ceea ce
facem la un moment dat poate fi asociat cu unicitatea lui Dumnezeu, fie că este vorba de ştersul
prafului, de o prăjitură, sau de întemeierea unei civilizaţii.
Suntem entităţi divine. Când am părăsit Sursa, am ştiut că pornim pe acest drum pentru a
fi de folos Sursei, pentru a-i menţine perfecţiunea.
Ştim că avem o jumătate astrală.
Dacă suntem preocupaţi să aflăm CINE este aceasta, în loc să ne îndeplinim misiunea
pentru care am coborât pe Pământ, încălcăm Prima Poruncă.
Fiind preocupaţi să ne găsim jumătatea, o forţăm să se abată de la drumul ei, în timp ce şi
noi ne abatem de la drumul nostru.
Căutând în permanenţă fericirea produsă de învelişul biologic, vom fi dezamăgiţi.
Aceasta este fericire temporară. Doar fericirea care se supune legilor Vieţii este permanentă.
În trecut se ştia asta, şi viaţa era mult mai lină. Câtă profunzime se ascunde în spatele
cuvintelor Toate la timpul lor.
Oare este chiar atât de greu să ne canalizăm energia de dimineaţa până seara exact pe
activitatea desfăşurată, fără a ne gândi în prealabil la salariu, la vecini, la temele copilului, la faţa
încruntată a şefului, sau la orice altceva?
Din această cauză este societatea BOLNAVĂ. Pentru că ne dorim bani, dar risipim
energie, pentru că ne ocupăm de călcatul rufelor în timp ce urmărim un film sau ştirile la
televizor, şi exemplele pot continua.

144
De fapt concentrându-ne asupra a ceea ce facem, intrăm într-o stare de conştienţă
superioară şi scăpăm de stres.
Suflete pereche şi perechea astrală

Un suflet pereche este o entitate cu care suntem compatibili şi cu care am convieţuit de-a
lungul mai multor existenţe.
Aceste relaţii pot fi diverse: între fraţi, părinţi-copii, cel mai bun prieten, iubit/iubită,
soţ/soţie. Ei se iubesc mult şi există o legătură spirituală care îi detaşează de cuplurile obişnuite.
Discuţiile pe care le au sunt profunde şi se referă la evoluţie spirituală şi la contribuţia
personală pentru o lume mai bună.
În cazul sufletelor pereche sexul poate produce plăcere, evident, dar nu este acel EXTAZ,
la fuziunea a două suflete.
Perechea astrală

Sufletele pereche, reiau, ne-au fost iubiţi, iubite, soţi, soţii, prieteni, rude, chiar şi duşmani,
victime sau torţionari.
Îi întâlnim în existenţe succesive, pentru a învăţa şi a evolua împreună.
Perechea astrală, în schimb, este cealaltă jumătate a sufletului nostru, cu care formăm
esenţa divină.
Cu sufletele pereche suntem pe aceeaşi lungime de undă, suntem fericiţi sau îngroziţi că
îi recunoaştem.
Nu întotdeauna sufletul pereche este cel care îţi arată lumina prin fericire. Lumina poate
să ne fie arătată şi prin suferinţă. Şi atunci sufletul pereche este cel care într-o viaţă trecută ne-a
chinuit. Scopul unei astfel de întâlniri este lecţia iertării. După ce ai învăţat lecţia iertării ieşi de
sub incidenţa Legii Talionului: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.
Te poţi înălţa spiritual atunci când preferi acţiunea în locul reacţiunii, când îţi purifici
ego-ul, când înveţi să iubeşti şi să ierţi, chiar dacă asta ar însemna să suferi.
Relaţiile cu sufletele pereche ne pot aduce fericire dar şi suferinţă, la cote maxime.
Recunoaştem imediat un suflet pereche sau o legătură karmică, uneori sub formă de dragoste la
prima vedere, sau repulsie la prima vedere, în funcţie de lecţiile pe care le avem de învăţat de la

145
acel suflet. Putem convieţui până la capătul uneia sau mai multor vieţi cu acelaşi suflet pereche
în bucurie şi armonie.
Se spune că nu ne întâlnim perechea astrală decât după ce am învăţat să iubim, să
pierdem, să iertăm, prin interacţiunea cu sufletele pereche. Inima noastră trebuie să fie pregătită
pentru a face faţă intensităţii trăirii la regăsirea jumătăţii de suflet.
Multe persoane care şi-au întâlnit perechea astrală au trecut printr-o perioadă de
obscuritate, de negativitate, fie înainte, fie la momentul acestei întâlniri. Este ca şi cum s-ar
impune să ai un vid în suflet, în minte, un vid spiritual, ca un test pentru fiinţa ta superioară.
Întâlnirea cu jumătatea sufletului tău poate fi magică, poate fi copleşitoare, poţi avea
senzaţia că ameţeşti de fericire.
Această minunată nebunie îţi dezvoltă capacitatea de percepţie. Unii pot avea percepţii
extrasenzoriale, căci spiritul este în expansiune prin iubirea necondiţionată, pură.
Viaţa ţi se va schimba radical şi depinde de evoluţia ta spirituală dacă percepi această
întâlnire ca pe o binecuvântare sau ca pe un blestem.
Înainte de apropierea fizică a perechii astrale, ei trebuie să fie un tot spiritual. Ei nu pot
avea o relaţie egoistă. De multe ori, se despart un timp, pentru a-şi consolida conexiunea
spirituală, după care se regăsesc din nou.
Ei se completează reciproc. Când cei doi şi-au rezolvat toate neîmplinirile din viaţa
actuală, se pot întâlni fizic.
Dar nu este o experienţă simplă. Intensitatea sentimentelor poate fi copleşitoare. Eşti
uimit să percepi imaginea sufletului tău în oglindă, cu slăbiciuni şi cu puncte forte, cu frustrări
nerezolvate şi răni deschise, ce au nevoie de vindecare.
Uneori ego-ul este mai puternic şi unul din cei doi cedează şi se retrage pentru tot restul
vieţii.
Este important ca o pereche astrală să găsească un scop comun pentru a evolua împreună.
Unele perechi astrale nu se întâlnesc fizic pe Pământ, şi relaţia lor poate să rămână spirituală,
sau virtuală, în timp ce sunt într-o altă relaţie.
Unele jumătăţi nu sunt încă în planul terestru în acelaşi timp, dar oferă protecţie din
planul lor. Sunt aşa-numiţii îngeri păzitori.

146
Sincronicităţi

Se spune că:
Apropierea psihică de perechea astrală este intensă şi profundă. Unii pot simţi că sunt
învăluiţi în lumină şi culoare când interacţionează cu perechea astrală, conştient, sau în vis.
Se pot simţi la distanţă, până la starea de extaz mental.
Poţi simţi dureros situaţiile neplăcute ale perechii astrale.
Uneori pot avea şi manifestări fizice identice, cum ar fi o simplă durere de cap simultană,
foame sau somn.
Sincronicitatea joacă un rol important în întâlnirea perechii astrale. Într-un fel ţi se atrage
atenţia din planuri superioare.
Poţi avea experienţe similare simultane înainte de întâlnire.

Cum recunoaştem perechea astrală?

Se spune că:
Această întâlnire te schimbă atât de mult şi atât de profund, încât întrebarea nu îşi are
rostul. Pur şi simplu ştii. Ei se recunosc imediat, chiar dacă nu sunt informaţi în acest sens,
pentru a dezvolta relaţia.
Schimbarea este de natură spirituală, interioară. Iubirea nu este neapărat dorinţa de a face
dragoste cu această persoană, deşi acest aspect este esenţial. Este o dorinţă de iubire
necondiţionată, de a-i dărui celuilalt ce ai tu mai bun.
Simţi nevoia să fii sincer cu acea persoană, să fii tu însuţi, să comunici deschis.
Dacă există probleme karmice pe care le aduceţi din alte vieţi, vor fi evidente şi le veţi
elimina.
Dacă tu sau perechea ta astrală sunteţi într-o altă relaţie, veţi respecta relaţia celuilalt,
trecând astfel testul iubirii necondiţionate. Întâlnirea cu perechea astrală înseamnă evoluţie
mentală, emoţională, fizică, dar îţi oferă şi şansa de a percepe dincolo de timp, dincolo de ego,
dincolo de limitele fizice.

147
Vei avea dorinţa spontană de a deveni mai bun. Nu este o relaţie uşoară, este o relaţie
care a avut multe bariere de trecut, dincolo de timp şi spaţiu.
Şi TOTUŞI. Toate aceste semne nu sunt neapărat dovada că EL/EA este perechea astrală.
De multe ori putem să ne înşelăm şi, în magia iubirii să facem confuzia între perechea astrală şi
un suflet pereche care ne poate abandona când povestea de iubire pare a atinge intensitatea
maximă.
Lecţia care este de învăţat dintr-o astfel de experienţă s-ar intitula ÎNVAŢǍ SĂ PIERZI!
În lumea noastră iluzorie, nu poţi avea certitudinea regăsirii cu perechea astrală decât în
momentul în care fuziunea se produce literalmente în astral. Până atunci, cel mai indicat este să
îţi trăieşti clipa.
Ce vreau să spun este să nu ne lăsăm vrăjiţi de prima persoană dulce care pare a prezenta
toate semnele unei perechi astrale, fără să ţinem cont că mai avem lecţii de învăţat de la viaţă.
Viaţa te învaţă să iubeşti necondiţionat şi Viaţa îţi trimite cei mai buni profesori.
Iubirea nu înseamnă să aştepţi ceva; IUBIREA este necondiţionată, dar relaţiile
interumane sunt, de obicei, condiţionate.
Dacă ai senzaţia că ai întâlnit perechea astrală, dar relaţia îţi produce suferinţă în loc să te
înalţe, te afli într-o relaţie cu un suflet pereche, este o legătură karmică, nu este jumătatea ta.
Doar analizând lucid şi renunţând la ceea ce ne produce suferinţă putem îndrăzni să ne
dorim mai mult.
Cum spuneam, uneori credem că am întâlnit perechea astrală. Într-o relaţie te poţi înşela uşor.
Realizezi asta când eşti dezamăgit de celălalt.
Ne bazăm pe similarităţi şi fabulăm. Apoi, când relaţia stagnează, persoana care a fabulat
se încăpăţânează să viseze în continuare, producându-şi suferinţă.
Când ne simţim singuri, suntem foarte vulnerabili. Atunci construim un univers în care
prin dorinţa de împlinire atragem primul venit, care ne îndepărtează de perechea astrală.
Perechea astrală nu o întâlnim când vrem. Asta se numeşte PREDESTINARE.

148
„Eu sunt Heathcliff!”

Relaţia de tip pereche astrală/twin flame în limba engleză, cu sensul flacără geamănă
reprezintă echilibrul suprem al forţelor primordiale ale Creaţiei: energia masculină şi cea
feminină. Sunt forţe, sarcini electrice. Această legătură dinamică stă la baza oricărui act al
Creaţiei, de la universuri, la nivel subatomic.
Din păcate, în societatea noastră noţiunea de iubire şi-a pierdut sensul. Mai mult, se pare
că şi sentimentul în sine riscă să dispară.
Iubirea pură a fost mereu blocată de societate, dar unul din factorii cu impact considerabil
asupra acestui sentiment este convingerea religioasă. Te-aş iubi, dar eu mă închin lui
Dumnezeu, tu lui Allah...
Mai mult, fenomenul religios se pare că a fost transformat într-o
...frază de dânşii inventată/ Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug, /Căci de-ar lipsi din
inimi speranţa de răsplată,/ După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată, /Aţi mai purta osânda
ca vita de la plug? (Mihai Eminescu-Împărat şi Proletar).
Religia originală, unitară, curată, a fost progresiv distorsionată în doctrine competitive,
contradictorii, pentru a controla masele.
Falsificarea supremă a adevărului spiritual constă în omisiunea intenţionată, completă din
cărţile de spiritualitate a lecţiilor de ştiinţă şi invers, omisiunea ştiinţei din cărţile de
spiritualitate. Această omisiune premeditată, treptată a culminat cu crearea unei iluzii în masă
la nivel de specie umană, prin care se percepe separarea şi aparenta competiţie între realităţile
spirituale şi cele ştiinţifice. Şi prin această iluzie evoluează o ştiinţă lipsită de spiritualitate şi o
spiritualitate privată de cunoştinţele prin care omul poate fi fericit. Există arhive cu dovezi ale
culturii umane avansate spiritual şi tehnologic. Însă au fost negate şi ascunse.
Informaţia aceasta ascunsă explică unitatea inerentă a ştiinţei şi spiritualităţii, şi legătura
intimă între conştiinţă, spirit şi structura microcosmosului. Natura genomului uman primordial
este evoluată, iar Pământul este o planetă pe care cineva doreşte să o domine cât mai mult
posibil.
Falsificarea istoriei omenirii, învăţăturile spirituale distorsionate nu sunt întâmplătoare. În
ultimii 13.000 ani mai ales, de când Atlantida a devenit legendă, cineva a avut grijă să educe

149
omenirea pregătind-o pentru aşa-zisa întâlnire cu destinul, care se va produce într-un moment cu
semnificaţie deosebită pentru planetă: anul 2012 d.Hr.
Din fericire, există IUBIREA. Ştiu că acei cineva nu se pot bucura de acest sentiment
deocamdată. Dar va veni o zi în care şi ei vor deveni umani, calzi...
Un alt factor care distorsionează sensul iubirii este banul. Din nou menţionez ideea de
manipulare. Găsim pe internet site-uri care vând iluzii. Sunt site-uri care pretind că îţi găsesc
sufletul pereche prin metode ştiinţifice, bazate pe studii aprofundate de psihologie, metafizică,
sau alte cuvinte care sună bine pentru urechile persoanelor inocente care doresc cu disperare
IUBIRE. Poate să îi acuze cineva? Nu! Nu este vina lor! Ei se folosesc de o oportunitate.
Prea puţini sunt interesaţi de adevărul dincolo de ideea de suflet pereche/pereche astrală,
dar o scânteie din subconştient îi determină să caute...
Istoria, religii, legende, mituri şi basme transmit ideea de două jumătăţi care formează un
întreg. Aceste jumătăţi sunt un EL şi o EA care, când se întâlnesc, se iubesc cu atâta intensitate,
încât ...se încheie povestea cu transferul lor în eternitate...
Mesajul lor este uniunea eternă, extazul pe care îl poate trăi un cuplu.
Nu ne vine să credem că există o persoană care să ne iubească aşa cum am visat. Nu
credem în poveşti, şi ne pregătim sufleteşte pentru decepţii sentimentale, punând răul înainte şi
consolându-ne că viaţa este plină de obstacole, la sfârşitul cărora ne aşteaptă, sinistru, moartea.
Brrrr!...
Cât trăim într-o lume duală, dominată de egoism, limite, lipsă de spiritualitate, suferinţă,
decepţie, devalorizarea ideii de căsătorie, familie, este greu să credem în iubire.
Dar lumea în care trăim este un teatru de păpuşi, în care am acceptat să intrăm ca
marionete.
Povestea există, magia există şi este mai puternică decât realitatea. De ce ne este dor de
cineva pe care nu cunoaştem? Pentru că există, pentru că dorinţa nu vine dintr-un tărâm
imaginar, ci este arhivată în ADN-ul fiecăruia dintre noi.
Toţi dorim să fim apreciaţi, ascultaţi, îmbrăţişaţi şi iubiţi; să fim îndrăgiţi pentru ceea ce
suntem, să fim ajutaţi să evoluăm. Toţi dorim să găsim adevărata jumătate a sufletului nostru. Şi
această dorinţă, acest dor neînţeles sunt codificate în ADN, să fim siguri că am întâlnit pe cine
trebuia şi să fim conştienţi de acest lucru.

150
Uneori credem că suntem îndrăgostiţi, dar nu suntem. Suntem îndrăgostiţi de felul în care
suntem percepuţi de celălalt. Este o infatuare plăcută. Prin adevărata iubire căutăm exact ce îi
lipseşte sufletului nostru pentru a fi un TOT.
În momentul în care simţi că ai iubire de dăruit, apare perechea astrală, nu neapărat fizic,
ci ca un mesaj, un simbol.
Suntem atraşi de aspectele pe care le avem în comun cu persoana pe care credem că o
iubim. Avem instincte şi compatibilităţi. Dar nu este suficient. O aventură de o noapte lasă un
gust amar sau indiferenţă. Relaţiile bazate doar pe atracţie fizică sunt chinuitoare după un timp,
iar cele bazate pe compatibilităţi sfârşesc prin a deveni prietenii, până la adânci bătrâneţi. Iubirea
absolută este diferită. Este regăsirea propriului suflet. Evoluând spiritual, realizăm că de fapt
căutam echilibrul masculin/feminin în eul nostru suprem.
Relaţiile pe care le avem ne ajută să evoluăm. O legătură cu o persoană, o situaţie, un loc
sau un obiect, ne ajută să ne regăsim. Căutând iubire prin intermediari nu este o idee
extraordinară, dar nici greşită. Poate constitui un element de legătură. Avem discernământ şi
libertate de a alege calea către sine.
Există o singură persoană care ne completează sufletul. Este persoana pe care o putem
asocia cu una din spiralele care nu se despart niciodată, din momentul zero al Creaţiei.
Nu exista metodă, exerciţiu, iniţiere care să te ajute să găseşti esenţa identică a sufletului
tău. Perechea ta astrala nu este CA TINE. Eşti tu în ipostaza masculină/feminină.
În această lume, marile mele suferinţe au fost suferinţele lui Heathcliff: le-am văzut şi
simţit pe toate de la început. Unicul gând al vieţii mele este el. Dacă totul ar pieri şi n-ar
rămâne decât el, eu aş continua să exist; şi dacă totul ar rămâne şi el ar fi nimicit, universul
s-ar transforma într-o uriaşă lume străină mie şi mi s-ar părea că nu mai fac parte dintr-însa.
Iubirea mea pentru Linton seamănă cu frunzele pădurii, timpul o va schimba, îmi dau bine
seama, aşa cum iarna schimbă pomii. Iubirea mea pentru Heathcliff însă e asemeni stâncilor
eterne de sub pământ: nu prilej de încântare, ci necesitate. Eu sunt Heathcliff! El e mereu,
mereu în mintea mea, nu ca o plăcere, aşa cum nici eu nu sunt întotdeauna o plăcere pentru

151
mine însămi, ci ca propria mea fiinţă. (La Răscruce de vânturi- Emily
Brontë 1818-1848)
Ca să o întâlneşti, trebuie să te cunoşti pe tine însuţi, să înveţi să canalizezi energia
iubirii, să nu îi întrerupi fluxul, să stabileşti echilibru în viaţa ta, să simţi că oferi celorlalţi o
fărâmă din sufletul tău.
Forţa primordială a Creaţiei

La baza Creaţiei este particula pură tahion, atrasă de oceanul primordial de eter, în
punctul de energie zero. Această forţă primordială se regăseşte la toate formele de viaţă, la tot
ceea ce există în natură. Fiecare planetă, stea, sau formă de viaţă, indiferent de galaxie, se naşte
din fuziunea acestor două energii: pozitivă şi negativă, masculină şi feminină.
Metaforic, principiul feminin simbolizând IUBIREA, îmbrăţişează principiul masculin,
simbolizând PUTEREA.
Interacţiunea produce energie termică, sentiment, ceea ce intensifică vibraţiile iniţiale.
Traiectoria acestor principii îngemănate este spirală, generând un vortex.
Cu cât este mai intensă vibraţia, emoţia, concentraţia de energie cinetică, cu atât vortexul
devine mai mare.
Particulele atrase în vortex interacţionează, generând cantităţi uriaşe de energie pură, vie.
În centrul acestui vortex ia naştere VIAŢA.
Iubirea este lumină care vibrează cu frecvenţe diferite.
Dacă îl asociem pe Dumnezeu în prima zi a Creaţiei cu un glob imens de lumină,
electricitate şi IUBIRE, şi considerăm, metaforic că şi-a exprimat un gând, şi anume Cum să
ofer iubire? gândul a generat o infinitate de particule identice cu Sursa. Particule de plasmă.
Particule termofile.

152
SĂ FIE LUMINĂ!
Ne putem imagina aceste particule holografic, cuante de lumină identice, cu aceleaşi
proprietăţi ca ale Sursei. Energie pozitivă şi negativă în acelaşi glob de plasmă.
Dacă ne amintim şarpele care îşi atinge coada într-un cerc şi EU SUNT ALFA ŞI
OMEGA, ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL, avem o reprezentare a CERCULUI VIEŢII, A
CICLULUI EXISTENŢEI.
Sursa a creat, rezultatul Creaţiei este de aceeaşi natură, şi se reîntoarce, etern, la Sursă. Această
vibraţie nu se opreşte niciodată definitiv.
E drept, acum s-ar putea să fim temporar blocaţi, ca personajele din Frumoasa Adormită,
din punct de vedere al iubirii, dar ne vom reveni!
Universul a experimentat involuţia, aş putea spune, conştienţa colectivă, pură, supremă,
coborând energetic în 3D, unde frecvenţa vibraţiei a indus uitarea.
Având aceeaşi natură, particulele nu au individualitate. Deci trebuie transmise departe de
Sursă, astfel încât să nu existe tendinţa, din cauza magnetismului să fie reabsorbite de Sursă.
Aşa că, particulele încep să se relaxeze într-un plan mai dens, în care frecvenţa vibraţiei
conştienţei este mai joasă, prin urmare se deplasează mai încet.
Aceşti noi parametri au cauzat UITAREA.
Fiind independente, particulele încearcă să înţeleagă ce se întâmplă cu ele.
Era prea multă energie pentru o singură entitate fizică decât era necesar în noul mediu,
aşa că, din sfera masculin/feminină iniţială s-au separat cele două forme de energie. Au coborât
în lumea duală, după ce cândva gustaseră din pomul Binelui şi Răului.
Simbolic, au păcătuit. Frunza de care Adam şi Eva au avut brusc nevoie în momentul în
care au conştientizat cine sunt, se poate asocia cu conştientizarea existenţei într-un mediu mai
dens. În care aveau nevoie de îmbrăcăminte.

153
Prin urmare, fiecare om poartă în intimitatea ADN-ului său vibraţia jumătăţii sale.
Metaforic, chiar dacă aceştia nu sunt fizic cu noi, au fost dintotdeauna în ADN. Ceea ce omul a
încercat să redea prin simbolul Yin/Yang. Şi anume, cercul, particula întreagă.
Viaţa pe Pământ a apărut ca o consecinţă firească a unor interacţiuni, a unor reacţii în lanţ
care au început în Momentul Zero al Creaţiei, concepţie a unei forţe supreme, pe care încă nu
avem capacitatea de a o cunoaşte, dar o putem simţi în momente sublime ale existenţei noastre.
Ne-am obişnuit să îi spunem Dumnezeu. Este forţa pe care o invocăm când suferim.
Pământul este pentru om ca o instituţie în care un student efectuează practica. Deşi am
uitat de unde am plecat, holograma Sursei şi a perechii astrale există în ADN-ul fiecăruia.
Chiar dacă nu întâlneşti fizic perechea astrală, în plan spiritual ea este cu tine mereu.
Această afirmaţie este confirmată de simbolul Yin/Yang.
Când cele două jumătăţi se întâlnesc fizic, potenţialul lor creativ este exploziv, prin
urmare ele sunt separate fizic, până când frecvenţa vibraţiilor individuale ajunge la un anumit
nivel de conştienţă. Dacă nu este încă momentul să se întâlnească, dar acest lucru se întâmplă
totuşi, efectul s-ar putea să fie distructiv la nivelul materiei din care este ţesut sufletul.
Cum spuneam, EL şi EA, separaţi, au parcurs mai multe vieţi, fie ca bărbat, fie ca femeie,
deşi fiecare entitate îşi păstrează vibraţia primordială. Aceste experienţe i-au ajutat să exploreze
şi să echilibreze forţele din interiorul lor.
În timpul acestei şcoli 3D, sufletul a pierdut, în majoritatea situaţiilor, contactul conştient
cu aspectele superioare ale sinelui, ego-ul fiecăruia devenind unicul manager al identităţii.
Ego-ul este expresia identităţii pe care sinele superior o are la un moment dat în evoluţia
sa, cei care suntem ACUM. Acest ego nu a fost creat pentru a produce negativitate. Totuşi,
departe de Sursă, departe de perechea astrală, fără a conştientiza că avem legătură cu tot ceea ce
există, derutaţi, ne construim personalitatea individual, pe baza instinctului de supravieţuire.
ADN-ul activat face posibilă trezirea la realitate. Toţi auzim această chemare, dar din
cauza energiilor negative acumulate în haosul cotidian, este foarte greu să ne regăsim.
Scopul nostru este să evoluăm, pentru a fi pregătiţi să redevenim NOI ÎNŞINE!

154
Acasă

Treptat, din ce în ce mai mulţi oameni descoperă că Iubirea este esenţa fiinţei noastre.
Informaţia codificată în ADN-ul nostru nu mai are răbdare.
La un moment dat, înţelegem că forţa gândului şi a sentimentelor pot crea realitatea şi că
suntem responsabili de ceea ce ni se întâmplă. Ştim din experienţă, şi începem să ne cunoaştem
pe noi înşine.
Fiind la şcoală, ca orice elevi, greşim. Generăm forme de energie distructivă, care trebuie
să fie reciclată în substanţa primordială, pentru a se regenera constructiv.
Energia pură creată din interacţiunea cu perechea astrală ne poate ajuta să restabilim
structura iniţială a ADN-ului, şi într-o oarecare măsură să contribuim la echilibrul a tot ceea ce
există.
O întrebare firească este cum ar putea energia pură a câtorva persoane să influenţeze o
comunitate.
Să ne imaginăm un medalion cu o imagine holografică acoperită de sticlă. Dacă spargem
sticla, imaginea persistă totuşi, intactă, în fiecare ciob. Noi suntem, fără a exagera, un întreg
univers şi un întreg univers există în noi.
Ştim că facem parte dintr-o reţea, dintr-o matrice universală, de natură extrem de subtilă,
prin urmare nu trebuie să interacţionăm fizic pentru a transmite ceva. De aceea există telepatia.
Când s-a format Pământul, s-au format şi patru aminoacizi fundamentali: adenina

guanina tiamina şi

citozina Au devenit zaharuri şi fosfaţi în structura ADN

155
din organism. Împreună cu molecule de oxigen, hidrogen, azot şi carbon aceste elemente
construiesc corpul uman: 50 de milioane de celule pe secundă.
ADN-ul este o matrice structurată prin cristalizare, ca şi fiecare sistem din organism.
Acestea sunt elemente structurale, conectate şi activate de forţa unificatoare din punctul de
energie zero...
Dacă ar fi să facem o analogie IT, am spune că aceasta este partea de hardware a omului.
Programul se află în ADN şi transmite caracteristici fizice, aptitudini, timp, spaţiu,
energie şi materie, informaţii de care suntem sau nu suntem conştienţi, vise, receptivitatea la
chemarea celuilalt.

Cromozomi vii funcţionează ca un calculator holografic


folosind radiaţie laser ADN endogenă, din interior.
S-au efectuat experimente în care anumite frecvenţe au fost modulate prin vibraţia
sunetului pe o rază laser. S-a influenţat frecvenţa ADN-ului şi informaţia genetică.
Cuvintele declanşează o reacţie. De aceea afirmaţiile, hipnoza, aprecierea, au un impact
puternic asupra omului şi organismului uman.
Corpul este programabil prin limbaj, prin cuvinte şi prin gând, dar frecvenţa trebuie să fie
corectă, şi este necesară comunicare conştientă cu ADN-ul.
Dacă nu este corectă, se induc atacuri energetice.
ADN-ul este un superconductor organic care funcţionează la temperatura normală a
corpului, spre deosebire de superconductorii artificiali, care necesită temperaturi extrem de joase.
Clişee cu rezonanţă în ADN-ul unei specii răspund informaţiei comunicate holografic
când atinge masa critică. Pe acest principiu se bazează şi reclamele.

156
Este o interfaţă subtilă, iar informaţia transmisă poate avea forma radiaţiei gamma.

Există un ingredient al forţei unificatoare în ADN care transmite şi formează inteligenţă


printr-o interfaţă subtilă a realităţii. Acesta transmite percepţii noi în anumite persoane, spre
mulţime. De la profesor la elevi. Se transmite selectiv spre ADN-ul rezonant şi efectul nu
depinde de vreo similitudine între emiţător şi receptor. Depinde de receptivitatea ADN-ului. Este
un fel de Cine are urechi de auzit, să audă. Unii au ADN-ul activat pentru tot ceea ce este nou,
alţii nu. Aici intervine riscul transmiterii unor idei noi.
Când cel puţin o fiinţă deţine o idee nouă, întâi o integrează în contextul realităţii sale.
Apoi informaţia este transmisă spre ADN-ul receptiv al grupului. Când 5% din grup se
conectează, inerţia este depăşită şi informaţia ajunge la masa critică răspândindu-se în tot grupul.
Acesta este motivul pentru care CÂT MAI MULTE PERECHI ASTRALE AR TREBUI
SĂ SE TREZEASCĂ. Deoarece prin regăsirea lor şi fuziunea lor BIOLOGICĂ, ele contribuie la
regenerarea ADN-ului cosmic într-o perioadă critică a evoluţiei acestuia.
În termeni biblici aceasta ar fi reîntoarcerea lui Hristos.

Celţii ştiau... Cele trei raze reprezintă energie masculină,


feminină, iar cea din mijloc, echilibrul celor două. Ei îl numeau simbolul focului şi aplicau aceste
principii în vindecare.
Perechea astrală reprezintă cheia şi lacătul care, împreună, deschid calea celor din jur în
căutarea eului suprem. În momentul interacţiunii lor conştiente, cheia s-a rotit în lacăt. Când se
întâlnesc, fizic sau virtual, pot transmite lumină pură.
157
Cei care simt cu toată fiinţa lor atracţia irezistibilă a unei iubiri necondiţionate, ar trebui să nu
şi-o reprime, din mai multe motive:
Îi pot sensibiliza şi pe ceilalţi
Pot folosi şansa întâlnirii lor pentru a regenera energii negative
Pot contribui la regenerarea Pământului, o planetă a abundenţei, a vieţii, a frumuseţii, a
fericirii, a perfecţiunii
Sună absolut minunat, dar nu este uşor. Perechea astrală nu apare până nu avem sufletul
deschis. Când sufletul vibrează radiind iubire, acea iubire se va manifesta. Dacă nu recunoaştem
sacrul în noi înşine, nu avem nicio şansă să întâlnim perechea astrală.
Prin această formă de iubire supremă, noi înşine devenim iubire şi ne manifestăm ca
atare. Dacă te afli în situaţia în care crezi că ai lângă tine perechea astrală, dar nu ai identificat
iubirea în interiorul tău, înseamnă că încă eşti în plasa iluziei.
Ceea ce noi numim DUMNEZEU este o structură holografică şi tot ceea ce există în
fiinţa ta, există şi în celula microscopică. O hologramă nu are capăt.
Suntem fiinţe cosmice care şi-au transmis energiile în timp. Cum? Exponenţial! Aşa cum
şi familia se înmulţeşte exponenţial!
Deci entitatea care stă acum pe scaun şi scrie la calculator este doar o microparticulă din
fiinţa cosmică multidimensională care a fost cândva, şi care ESTE de fapt! Aici locuieşte un
timp, învaţă să îşi folosească eficient gândurile şi sentimentele pentru a transmite vibraţii
magnetice benefice în spaţiul în care trăieşte.
Această entitate vibrează cu o anumită frecvenţă. În aceeaşi zi, la aceeaşi oră, o entitate
similară vibrează cu aceeaşi frecvenţă. În momentul în care se produce rezonanţa, are loc prima
interacţiune.
Ego-ul doreşte să aibă. Aceasta nu este iubire. Iubirea înseamnă să dăruieşti. Iubirea
trebuie să se exprime, să învăluie totul în calea ei, să ofere la infinit.
Am auzit spunându-se: când elevul este pregătit, apare maestrul. Similar, când inima
este pregătită, îţi întâlneşti perechea astrală. Poate că ai întâlnit-o dar nu ai recunoscut-o.
Orice relaţie reflectă convingerile noastre intime. Când o relaţie nu este armonioasă, sau
când suferim, suntem abandonaţi sau dezamăgiţi, este vorba doar de forme de energie din
interior, manifestate în exterior.

158
Poţi simţi singurătatea în doi pentru că vezi în partener doar proiecţii ale sufletului tău.
Nu înseamnă că partenerul/partenera sunt persoane lipsite de valoare, sau că a intervenit rutina în
relaţie.
Putem face un test. Să ne imaginăm că partenerul/partenera este perechea astrală. Îi
transmitem toată iubirea noastră, fiind convinşi că transmitem persoanei potrivite. Dacă
acesta/aceasta se va comporta ca imaginea noastră în oglindă, înseamnă că nu am reuşit să îl/o
recunoaştem până acum. Dacă revărsăm iubire pură, vom simţi prin toţi porii energia iubirii
primordiale. Perechea astrală reacţionează magnetic, în rezonanţă cu vibraţia noastră.
Când recunoaştem perechea astrală şi îi inducem iubirea noastră curată, inima va
transmite impulsul acestei rezonanţe, pentru a întâlni fizic perechea astrală.
Când întâlneşti fizic perechea astrală, înseamnă că sufletul tău este curat, şi iubirea ta
poate topi manifestările ego-ului.
Asta nu înseamnă să îţi abandonezi familia în căutarea sufletului pereche.
Asta înseamnă să atragi la nivel de vibraţie energia care îţi umple sufletul. Iubirea unui
cuplu astral nu distruge căsnicii. Dacă relaţia este dificilă, înseamnă că îţi impui să opreşti
manifestarea liberă a iubirii pentru perechea astrală, din considerente de teamă, prudenţă.
Ego-ul nu trebuie lăsat liber să se joace, să găsească argumente pentru acţiunile sale. Căci
o relaţie care începe sacrificând familia sau o altă relaţie în care cineva suferă, nu poate fi sacră.
Întâlnirea cu perechea astrală înseamnă acceptarea iubirii pe care o poţi oferi iubirii vieţii
tale. Oferind iubire, generezi atracţie magnetică la nivel vibraţional irezistibil, de unde se
întoarce la tine amplificată. Dacă oferi această iubire mai departe, cei care nu îţi vor binele, nu
suportă vibraţia iubirii şi vor pleca de lângă tine.

De ce este importantă sexualitatea sacră

Scopul regăsirii perechii astrale este reconstituirea stării primordiale de conştienţă,


echilibru şi sacralitate. Scopul este să regenereze lumina, să transmită energie pură amplificată,
să schimbe în bine, să înalţe spiritual pe oricine întâlnesc.

159
De ce ai vrea să faci asta şi cum ai putea ajuta?

Energie pură înseamnă iubire activă. Aceasta, iniţial este transmisă de la entităţi
superioare, cu intensitate, dar este preluată şi transmisă de orice receptor.
Perechea astrală poate extrage energie negativă în orice situaţie, de la orice persoană, din
orice loc, din orice obiect, transformându-le în energie pură şi transmiţându-le mai departe.
Energia nu poate fi distrusă; ea se transformă.
Încărcătura emoţională asociată cu emoţia negativă dispare, înlocuindu-se cu
înţelepciunea unei noi experienţe. Asta putem numi respect pentru VIAŢĂ.

Sexualitatea sacră

Expresia a face dragoste are conotaţie cosmică.


Să vedem de ce ar fi aşa.
Electricitate înseamnă sarcină electrică pozitivă şi sarcină electrică negativă; masculin şi
feminin. Însă nu putem vorbi de curent electric până când cele două sarcini nu îşi suprapun
polarităţile.
Aceasta este o descărcare de energie luminoasă. Extazul are aceeaşi explicaţie.
Fluxul energetic sexual în biocâmp regenerează şi amplifică energia vitală.

Egiptenii simbolizau această energie regenerată prin Ankh


Această energie este folosită pentru a amplifica iubirea pură şi pentru a o transmite. Se
întoarce la tine amplificată şi va fi o binecuvântare şi pentru cei din jur. Dacă o iroseşti în relaţii
sexuale pasagere, simţi doar satisfacţia clipei, dar scade energia vitală, pentru că nu eşti conectat
la sursa ta, la fântâna tinereţii tale.

160
Sexualitatea Sacră, Sfântul Graal înseamnă să deschizi fiecare celulă a fiinţei tale şi să
laşi să curgă în ea energia iubirii pure. Înseamnă să induci fuziune nucleară controlată.
Sunt patru forţe fundamentale în Univers: forţă nucleară puternică şi slabă, gravitaţie şi
forţă electromagnetică. În îmbrăţişarea perechii astrale toate sunt active.

Îmbrăţişarea perechii astrale deschide o poartă stelară

Fiecare formă de viaţă există în câmp toroidal, de la celulă la corpul

uman, la planetă .

Dacă un corp se roteşte în jurul unei axe, din exteriorul ei se generează un câmp toroidal, ca un
colac de salvare. Corpul este – EA. AXA – EL

161
CÂMPUL GENERAT POATE FI ASOCIAT CU UN PORTAL CĂTRE O ALTĂ

DIMENSIUNE.
Relaţiile sexuale cu alt partener în afara perechii astrale/ a partenerului cu care ai un destin de
împlinit într-o anumită viaţă pot duce la schimbări ale ADN-ului, cu efecte uneori fatale asupra
corpului biologic.
Excitaţia sexuală duce la emisie de energie radiantă. Când se produce excitaţia, unele
perechi de particule se vor mişca haotic. În fizică acest fenomen se numeşte radiaţie ionizată.
Această radiaţie interacţionează cu particule libere şi dacă nu sunt direcţionate corect, se poate
ajunge la distrugerea unei celule.
Relaţiile sexuale cu alt partener înseamnă interacţiunea a două entităţi de frecvenţe
diferite. În momentul final în cazul unei astfel de interacţiuni, nu are loc un transfer de energie
constructivă între cei doi parteneri, ci amândoi pierd energie, deoarece frecvenţele lor sunt

diferite. Este exact principiul de funcţionare a bombei atomice. Nucleii


instabili sau nedirecţionaţi duc la distrugerea materiei.
Riga Crypto şi lapona Enigel
Ion Barbu
Des cercetat de pădureţi
În pat de râu şi-n humă unsă,

162
Împărăţea peste bureţi

Crai Crypto, inimă ascunsă,


La vecinic tron, de rouă parcă !
-Dar printre ei bârfeau bureţii
De-o vrăjitoare mȃnătarcă,

De la fântâna tinereţii.
Şi răi ghioci şi toporaşi
Din gropi ieşeau să-l ocărască,
Sterp îl făceau şi nărăvaş,
Că nu vroia să înflorească.
În ţări de ghiaţă urgisită,
Pe acelaşi timp trăia cu el,

Lapona mică, liniştită,


Cu piei; pre nume - Enigel.
De la iernat, la păşunat,

163
În noul an, să-şi ducă renii ,
Prin aer ud, tot mai la sud,
Ea poposi pe muşchiul crud
La Crypto, mirele poienii.
Pe trei covoare de răcoare
Lin adormi, torcând verdeaţă,
- Enigel, Enigel,
Scade noaptea, ies lumine,
Dacă pleci să culegi,
Începi rogu-te cu mine.
- Te-aş culege, rigă blând...
Zorile încep să joace
Şi eşti umed şi plăpând :
Teamă mi-e, te frângi curând,
Lasă. - Aşteaptă de te coace.
- Să mă coc, Enigel,
Mult aş vrea, dar, vezi, de soare,
Visuri sute, de măcel,
Mă despart. E roşu, mare,
Pete are fel de fel ;
Lasă-l, uită-l Enigel,
În somn fraged şi răcoare.
- Rigă Crypto, rigă Crypto,
Ca o lamă de blestem
Vorba-n inimă-ai înfipt-o !
164
Eu de umbră mult mă tem,
Că dacă în iarnă sunt făcută,
Şi ursul alb mi-e vărul drept,
Din umbra deasă, desfăcută,
Mă-închin la soarele-înţelept.
La lămpi de ghiaţă, supt zăpezi,
Tot polul meu un vis visează.
Greu taler scump, cu margini verzi,
De aur, visu-i cercetează.
Mă-închin la soarele-înţelept,
Că sufletu-i fântână-n piept
Şi roata albă mi-e stăpână

Ce zace-n sufletul-fântână.
La soare, roata se măreşte,
La umbră, numai carnea creşte
Şi somn e carnea, se desumflă,
- Dar vânt şi umbră iar o umflă...
Frumos vorbi şi subţirel
Lapona dreaptă, Enigel.
Dar timpul, vezi, nu adăsta,
Iar soarele acuma sta
Svârlit în sus, ca un inel.
- Plângi, prea cuminte Enigel !
Lui Crypto, regele ciupearcă,
Lumina iute cum să-i placă ?

165
El se desface uşurel !
De Enigel.
De partea umbrei moi să treacă...
Dar soarele, aprins inel,
Se oglindi adânc în el ;
De zece ori, fără sfială,
Se oglindi în pielea-i chială ;
Şi sucul dulce înăcreşte !
Ascunsa-i inimă plesneşte,
Spre zece vii peceţi de semn,
Venin şi roşu untdelemn
Mustesc din funduri de blestem ;
Că-i greu mult soare să îndure
Ciupearcă crudă de pădure,
Că sufletul nu e fântână
Decât la om, fiară bătrână,
Iar la făptura mai firavă
Pahar e gândul cu otravă.
- Ca la nebunul rigă Crypto,
Ce focul inima i-a fript-o,
De a rămas să rătăcească
Cu alta faţă mai crăiască :
Cu Laurul-Balaurul
Să toarne-în lume aurul,
Să-l toace, gol la drum să iasă.

166
Cu măsălariţa-mireasă ,
Să-i ţie de împărăteasă.
Am citat această poezie ca dovadă, exprimată plastic, a riscului la care sunt expuşi fie cei
care insistă să fie iubiţi de persoane care nu le împărtăşesc sentimentele, fie cei care calcă
strȃmb, din diverse motive. Dacă un bărbat şi o femeie nu au un scop constructiv în viaţă,
apropierea fizică dintre ei este distructivă de ambele părţi, la nivel energetic, iniţial, apoi la nivel
biologic, cu efecte vizibile asupra stării de sănătate.
Doar IUBIREA creează nuclei stabili. Sau o relaţie armonioasă cu un partener stabil, cu
care suntem PE ACEEAŞI LUNGIME DE UNDĂ.
Când fiecare celulă vibrează din ce în ce mai intens în extazul îmbrăţişării unei perechi
astrale, fiinţă care din doi devine UNUL, aceasta trăieşte o experienţă nemaiîntâlnită, trăieşte
esenţa ideii de A FACE DRAGOSTE. Atunci corpul tău este inundat de lumină pură. De aceea
cei care au un scop împreună în lume sunt atât de liniştiţi după ce FAC DRAGOSTE.
Particule, care de fapt sunt LUMINǍ ÎN MIŞCARE, trec prin nucleul atomic. Acesta
este EXTAZUL - în intimitatea unei particule!
Sentimentele sunt vibraţii. Ele controlează viteza particulelor. Când viteza corespunde
aceleiaşi vibraţii, celulele celor doi îndrăgostiţi trebuie să fuzioneze.
Energia rezultantă, canalizată corect, prin gândul tău, duce la extaz. Cuvântul emoţie
provine de la latinescul emotionis, impuls reactiv. Adică mişcare, acţiune, dinamism.
Avem nevoie de SENTIMENTE, EMOŢII POZITIVE, pentru a ne debloca şi pentru a
evolua.
Îmbrăţişarea unei perechi astrale înseamnă combinarea a două particule a căror energie
este uriaşă, ce duce la formarea unui singur nucleu stabil, prin FORŢA IUBIRII. Acest fenomen
stă la baza fuziunii nucleare.
În această fuziune, doi nuclei de acelaşi fel conduc la dublarea informaţiei genetice, nu la
distrugerea ei: această îmbrăţişare generează MAI MULTĂ IUBIRE.

167
Cele două persoane se simt străbătute de lumină; lumina se poate asocia cu energia
termică, şi această energie se transmite mai departe. Dar nu se pierde, pentru că este primită
înapoi de la perechea astrală.
Când iubirea unei perechi astrale atinge cote maxime, poate să creeze o deschidere către
o dimensiune superioară.
Prin dragostea lor, EL şi EA, perechea astrală POT ADUCE UN STROP DE LUMINĂ
DIVINĂ ŞI UN ZÂMBET CURAT PENTRU CEI DRAGI DIN JURUL LOR. EI AU O
MISIUNE DE ÎNDEPLINIT ÎMPREUNĂ. CEA MAI NOBILĂ MISIUNE. CEA DE A
TRANSMITE IUBIRE.
Acest fenomen nu se întâmplă doar în momentul în care cei doi fac dragoste, pentru că ei
rămân conectaţi, într-un continuum de lumină pură şi de iubire. După mai mult timp de intimitate
pentru perechea astrală, nu doar organele sexuale vor reacţiona la un stimul de iubire, ci întregul
lor corp. Fiecare părticică a corpului lor. Experienţa sexuală va fi totală şi incredibilă. Atunci,
energia sexuală transmisă de tine este primită înapoi de la perechea ta, iar fluxul energetic va
avea traiectoria infinitului.
Când energiile celor 7 chakre principale ale celor doi interacţionează, se generează o elice

dublă, o copie fidelă a imaginii ADN-ului, şi


potenţialul lor spiritual se intensifică.

Atunci, în zona inimii se generează un câmp similar unui POTIR, care


începe să vibreze puternic, iar particulele traversează punctul central.

168
Când există căldură suficientă, se produce mişcare pe o traiectorie spirală, iar electronii
sunt atraşi în centrul acestui vortex. Ceea ce simt amândoi se numeşte NIRVANA, iar unii i-au
spus acestui potir SFÂNTUL GRAAL.
Când eşti cu perechea astrală este bine să nu vă gândiţi intens la nimeni şi la nimic decât la voi şi
la iubirea voastră. Trebuie să vă controlaţi sentimentele, gândurile, pentru ca întâlnirile voastre să
nu fie altceva decât IUBIRE ÎMPLINITĂ.

Indicii posibile ale acestei întâlniri rare

Acum 2500 de ani Platon (cca. 427 î.Hr. — cca. 347 î.Hr.) spunea Când
întâlneşti perechea astrală, iubirea este ameţitoare, armonia vine de la sine şi cei doi vor fi în
conexiune permanentă.
Întâlnirea se produce în împrejurări neaşteptate.
Prima senzaţie este că ai mai întâlnit undeva persoana respectivă, că parcă o cunoşti de
undeva.
La scurt timp s-a creat o legătură profundă.
Atracţia este foarte puternică, electrizantă, greu de descris în cuvinte.
Comunicarea este imediată, spontană, nu este forţată, ca şi când nu ar fi trecut mult timp
de la ultima întâlnire.
Uneori abia după această regăsire simţi că trăieşti.
Te înalţi, parcă, deasupra condiţiei umane obişnuite.
Trăieşti senzaţii intime pe care le credeai imposibile.
Nu te poţi despărţi de această persoană.
Când îl/o priveşti în ochi, simţi că în afară de voi nu mai există nimeni pe Pământ, nu mai
există timp şi spaţiu.
Nu există bariere, rezerve, jenă între aceste persoane.
Aveţi mereu subiect de discuţie.
Amândoi simţiţi nevoia să fiţi utili celorlalţi.
169
Tot ce oferi celuilalt este necondiţionat.
Există ceva sacru în relaţie, ceva ce niciunul nu a trăit înainte.
Există încă probleme de rezolvat, mici neînţelegeri, dar se rezolvă, cu iertare totală,
reciprocă şi iubire necondiţionată.
Iubirea pare să crească exponenţial.
Niciunul nu are de la celălalt pretenţii materiale.
Sentimentele au înflorit în sens invers, de la spiritual la biologic.
În relaţie nu sunt necesare restricţii, suspiciuni sau control.
Sunteţi conştienţi că nu v-aţi întâlnit întâmplător.
Simţiţi nevoia să fiţi exact aşa cum sunteţi, fără supraevaluare, fără a cosmetiza nimic din
personalitatea voastră.
Realizaţi că vă completaţi reciproc.
Încrederea, răbdarea şi acceptarea celuilalt ar trebui să se producă imediat.
Senzaţiile erotice sunt intense.
Evoluaţi împreună.
Când îl priveşti în ochi pe celălalt te regăseşti pe tine.
Realizaţi amândoi că este o relaţie deosebită, că este întâlnirea cu perechea astrală.
Aceleaşi semne se pare că se regăsesc şi în relaţia cu sufletul pereche. Diferenţa este de natură
spirituală. Doar cu perechea astrală te poţi pregăti pentru călătoria spre Lumină.
Chiar dacă este o întâlnire specială, nu înseamnă că nu poate fi distrusă. Forţa ego-ului
poate fi uneori mai puternică. De aceea trebuie să fim pregătiţi să nu lăsăm o astfel de şansă să
treacă pe lângă noi.
Ce putem face este să eliminăm din suflet sentimente negative generate de furie, invidie,
lăcomie, egoism. Să îi iertăm pe toţi care credem că ne-au greşit vreodată. Să nu ne lăsăm
amăgiţi de altă relaţie care pare tentantă din punct de vedere strict sexual. Trebuie să învăţăm să
ne iubim pe noi înşine şi să ne acceptăm corpul aşa cum este în această existenţă.
Chiar şi după milioane de ani ceva, din interior îl recunoaşte pe celălalt. Au viziuni similare,
sentimente şi principii similare. De exemplu dacă ei privesc aceeaşi scenă într-un film sau piesă
de teatru, vor avea senzaţii similare.

170
Iubirea este necondiţionată, iubim şi calităţile şi defectele celuilalt. Ei nu îşi produc
niciodată suferinţă intenţionat. Dacă suferă, acest lucru se întâmplă din cauza unei neînţelegeri.

Se spune că perechile astrale se întâlnesc în 12 vieţi.


De fiecare dată întâlnirea este electrizantă.
Se spune că:
de fiecare dată prima întâlnire este un moment hipnotic. O energie specială se
transferă de la unul la celălalt fără ca ei să o poată controla. Este un amestec de
fascinaţie şi excitaţie sexuală. Este felul în care se recunoaşte o pereche astrală, fără
ca intelectul lor să îşi aducă aportul. În momentul întâlnirii, viaţa lor devine
împlinită;
în ultima încarnare amândoi ar trebui să fie evoluaţi spiritual;
ei fac o echipă extraordinară, indiferent ce ar întreprinde împreună;
intelectul lor este similar;
în general au preferinţe similare în ceea ce priveşte muzica, alimentaţia, şi au acelaşi
tip de simţ al umorului;
liniile din palmele lor sunt similare;
deşi au dispute, împăcarea este extrem de plăcută;
uneori gândesc la fel sau fac acelaşi lucru, chiar dacă sunt în locuri diferite;
înainte de prima întâlnire ei simt că CEVA special trebuie să se producă;
nu este suficient să se regăsească şi să se identifice. Drumul lor împreună este lung
dacă îl acceptă amândoi;
ei nu trebuie să se schimbe unul pe celălalt, ci să se accepte reciproc aşa cum sunt;

171
sunt telepatici. Când unul are o problemă, celălalt o detectează imediat. Şi invers,
când sunt fericiţi;
în ultima încarnare, toate circumstanţele le sunt favorabile;
Energia tahionică este forţa supremă a iubirii deoarece tahionul este cel mai aproape de
Sursă, de Momentul Zero. Iubirea este forţa care i-a indus tahionului gravitaţie. Când eşti
conectat cu toată fiinţa ta la Sursă, numai în îmbrăţişarea perechii astrale, primeşti sărutul
eternităţii.

Resurse
Angelina Heart - The Teaching of Little Crow – Înţelepciunea Micuţei Zburătoare
Ashayana Deane-Voyagers I, II -Călători
Resursele specificate pe parcurs nu le-am precizat din nou.
Va urma

172
173