Sunteți pe pagina 1din 4

Modulul: Fabricarea pieselor de precizie pe mașini unelte convenționale

Clasa 11C/2

RUGOZITATEA SUPRAFEŢELOR
Ansamblul neregularităţilor ce formează relieful suprafeţei reale şi care sunt definite
convenţional în limitele unei secţiuni fără abateri de formă se numeşte rugozitatea
suprafeţei. Aceste neregularităţi apar datorită mişcării oscilatorii a vârfului sculei, frecării
tăişului sculei pe suprafaţa piesei, vibraţiilor de înaltă frecvenţă ale sculei sau ale maşinii
unelte. Rugozitatea suprafeţelor se măsoară în micrometri (μm) şi se determină cu aparate
speciale.
Profilul efectiv al unei suprafeţe cu neregularităţi este reprezentat în figura 1.
Pe acest profil se consideră linia medie m care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să aibă forma profilului geometric ideal şi să împartă profilul efectiv astfel încât suma
pătratelor ordonatelor (y1,y2 yn) ale acestui profil să fie minimă.

Fig. 1

Criteriile de apreciere a rugozităţii sunt:


- abaterea medie aritmetică a profilului Ra este valoarea medie a ordonatelor (y1,y2....yn)
punctelor profilului efectiv faţă de linia medie a profilului.

- înălţimea medie a neregularităţilor Rz este distanţa medie dintre cele mai înalte cinci puncte
de vârf şi cele mai joase cinci puncte de fund ale profilului efectiv, măsurate pe o paralelă la
linia medie care nu taie profilul (Fig. 2).

Fig. 2
- înălţimea maximă a neregularităţilor Rmax reprezintă distanţa dintre liniile exterioare
şi interioare paralele cu linia medie, care trec prin vârful cel mai înalt şi cel mai de
jos al profilului. Semnul convenţional pentru redarea rugozităţii este dat în figura 3.

Fig.3

O suprafaţă este cu atât mai netedă cu cât Ra este mai mic. Există 14 clase de rugozitate,
notate cu N0…N13, în care valoarea Ra variază între 0,015…100 μm.
Alegerea valorii rugozităţii unei suprafeţe se face în funcţie de condiţiile de funcţionare şi
montaj. Odată stabilită rugozitatea fiecărei suprafeţe a piesei, valoarea acesteia va determina
procedeele de prelucrare a piesei respective.

Înscrierea pe desen a rugozităţii

Înscrierea pe desen se face utilizând simbolul de bază (Fig.4), în interiorul căruia se notează
parametrul de profil urmat de valoarea numerică a acestuia în microni. Rugozitatea se înscrie
o singură dată pentru o suprafaţă, cu vârful simbolului orientat spre suprafaţa la care se
referă. Indicaţiile din interiorul simbolului trebuie să poată fi citite de jos sau din dreapta.
Simbolurile se amplasează direct pe linia de contur sau pe linia ajutătoare (Fig. 5).
Fig. 5

Conform SR ISO 468/97 sunt standardizate 14 clase de rugozitate de la N0 la N13 .

Legătura dintre o serie de procedee de prelucrare și rugozitatea Ra a suprafețelor


prelucrate.