Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE


PUBLICĂ - BUCUREŞTI

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT :

IULIE 2008
I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului :

Prenumele studentului :

Prenumele tatălui :

Instituţia de învăţământ superior : UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea : DREPT SI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Specializarea : ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Anii de studii universitare :

Forma de învăţământ : Învăţământ la distanţă

Anul II de studii universitare (2007-2008), Semestrul 4

3
II. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Total ore de practică : 90


Perioada de desfăşurare : de la data pâna la
Total zile : 15

Program de lucru zilnic : de la pâna la


Total ore/zi : 6

Firma gazda :
- Denumire :
- Adresa :
- Îndrumator desemnat :
- Cadrul de desfăşurare a activităţii :
- Resurse materiale aflate la dispoziţie :
- Resurse informaţionale aflate la dispoziţie :
Programul orar al instituţiei :

4
III. REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN BAZA CĂRORA
FUNCŢIONEAZĂ UNITATEA IN CARE S-A DESFĂŞURAT
ACTIVITATEA DE
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Scurt istoric

5
IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PRESTATE DE UNITATEA
ÎN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE
SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA

6
V. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFAŞURATE

7
STUDIU DE CAZ ÎNTÂLNIT PE PERIOADA
ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ

8
CONCLUZIILE ÎNDRUMĂTORULUI DE PRACTICĂ