Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE DREPT SIMION


BARNUTIU
SPECIALIZAREA: ID

!
!

CAIET DE PRACTIC

!
!
Lect. univ. dr. Corina Petica

!
!
Elena Zama

Anul IV

!
!
!

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUINumele studentului: Elena

Prenumele studentului: Zama

Prenumele tatlui: Paul-Velerzon


Instituia de nvmnt superior: Universitatea Lucian


Blaga Sibiu

Facultatea: Facultatea de drept Simion Barnutiu Sibiu

Forma de nvmnt: Invmnt la distantaAnul de studiu: IV (2013-2014), Semestrul II

!
II.DESCRIEREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII

Total ore de practic: 360 ore (6ore/zi)
Perioada de desfsurare: de la 01.02.2014 pana la 30.04.2014

Durata perioadei de practic: 3 luni

Total zile: 60 de zile lucrtoare
Program de lucru: zilnic de la ora 08:00 pn la ora 18:00 Total ore/zi:
10 ore
Institutia in care s-a fcut practica de specialitate: Cabinet individual
avocat Mariana Nemes

Adresa:Onesti,Str.Sintezei nr.24/10

ndrumtor: Avocat Mariana Nemes, TEL. 0749226636

Cadrul de desfsurare a activittii spatiu amenajat cu toate mijloacele


fixe necesare si utile (birouri, bibliotec, arhiv, fotolii, etc.)
Resurse materiale aflate la dispozitie: materialele si tehnica din dotarea
biroului (produse de papetrie, calculator, imprimant, etc.)

Resurse informationale aflate la dispozitie: coduri, legi, ordine, hotrri,
instructiuni, practic judiciara, culegeri de spete, baze de date
electronice, etc.
Programul biroului: programul de lucru este de 10 ore de la ora 08:00
la ora 18:00 in zilele cnd activitatea nu este in instant, la organele de
urmrire penal, organele administraiei publice, etc. (situatii in care
programul poate suferi prelungiri)

III. REGLEMENTARI LEGALE IN BAZA CARORA


FUNCTIONEAZA BIROUL INDIVIDUAL DE
AVOCATURA IN CARE S-A DESFASURAT
PRACTICA DE SPECIALITATE

Avocat Mariana Nemes este membru al Baroului Bacau.
Constitutia Romniei stipuleaz in Titlul II Drepturile, liberttile si
ndatoririle fundamentale ale cettenilor, capitolul I Art. 15, al. 1
Cettenii beneficiaz de drepturile si liberttile consacrate prin
Constitutie si prin legi si au obligatiile prevzute de acestea.. Capitolul
II din Constitutie consacra in art. 22 art. 53 Drepturile si liberttile
fundamentale.
Biroul individual de avocatura isi desfsoar activitatea in baza Legii
51/1995, care stipuleaz in art. 2, al. 2 Avocatul promoveaz si apr
drepturile, liberttile si interesele legitime ale omului, rspunznd astfel
prevederilor Constitutiei Romniei. Asadar, organizarea si activitatea
Biroului individual rspunde in totalitate normelor stipulate de Legea
51/1995, a codului deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana,
adoptat la data de 28 octombrie 1998 (cu modificrile ulterioare),
Ordonantei de Urgenta nr. 221/2000 aprobata prin Legea nr. 452/2001
(cu modificri si completri), etc.

IV. DESCRIEREA ORGANIZARII ACTIVITATII


BIROULUI INDIVIDUAL DE AVOCATURA IN
CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE
PRACTICA SI SPECIALITATE

- Organizarea si functionarea
Biroul individual de avocatura Mariana Nemes a fost nfiintat conform
prevederilor Legii 51/1995, care la art. 5 al. 1 prevede: Formele de
exercitare a profesiei de avocat sunt, la alegere: cabinete individuale,
cabinete asociate, societti civile profesionale sau societti civile
profesionale cu rspundere limitata., iar la al. 2 In cabinetul
individual isi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau
mpreuna cu alti avocati colaboratori.. Conformndu-se prevederilor
art. 2, al. 2 din Legea 51/1995,
avocat Mariana Nemes este membra a Baroului Bacau.
Organizarea si functionarea biroului este conforma urmtoarelor acte
normative:
- Legea profesiei de avocat nr. 51/1995
- Statutul profesiei de avocat (M.O.F. nr. 45/13.10.2005) si Hotrrea nr.
10/30.06.2007 a Congresului Avocatilor)
- Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana
- Ordonanta de Urgent nr. 221/2000 aprobata prin Legea nr. 452/2001
(cu modificri si completri)
- Alte acte normative

V. DESCRIEREA ACTIVITATILOR DESFASURATEObiective stabilite de ndrumtor:
- Cunoasterea locatiei cabinetului de avocatura;
- nsusirea modului de organizare a cabinetului;
- Cunoasterea dotrilor necesare desfsurrii activittii;
- nsusirea prevederilor legale pentru organizarea si exercitarea profesiei
de avocat (Legea 51/1995);

- Relatia avocat client, instanta, procuror, organe ale administratiei


publice, etc.
- Modul de desfsurare a consultatiei juridice, studiul probelor materiale,
opinii legale, oneste, consecinte de fapt si juridice ale cazului;
- Contractul de asistenta juridica, mputernicirea avocatial;
- Studiul de caz, ncadrare juridica, redactare cereri cu caracter juridic,
redactare acte juridice, etc.

- ntocmire dosar;
- nsotire in instanta, in unele cazuri de reprezentare juridica;
- Test final de nsusire a deprinderilor practice si a cunostintelor
teoretice.

STUDIU DE CAZ INTALNIT PE PERIOADA


ACTIVITATII DE PRACTICA

DOSAR nr.506/270/2014

JUDECATORIA ONESTI, BACAU

PRESEDINTE: A.C.

GREFIER: F.C.

Pe rol se afla judecarea cauzei civile avand ca obiect divort cu minori, formulata de
reclamanta D.L., in contradictoriu cu paratul D.V..

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns aparatorul reclamantei avocat
M.N.,lipsa fiind partile.

Procedura este legal indeplinita cu respectarea disp. art. 87 si urm. C.pr.civ.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat
partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la indeplinirea procedurii de citare si
stadiul procesual, precizandu-se ca a fost depusa la dosar ancheta sociala efectuata
la domiciliul paratului.

Avocat M.N., aparatorul reclamantei solicita proba cu inscrisuri, instanta
incuviintand pentru reclamanta proba cu inscrisuri si martori, in temeiul art. 255
coroborat cu art.258 Cod procedura civila.

Instanta, sub prestare de juramant, procedeaza la audierea martorului L.S.,
declaratie consemnata si atasata la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat si exceptii de invocat,


instanta acorda cuvantul pe fondul cauzei.

Reclamanta, prin avocat, solicita admiterea actiunii, desfacerea casatoriei din culpa
comuna, exercitarea autoritati parintesti sa se faca exclusiv de catre ea, locuinta
minorei sa fie stabilita la aceasta si revenirea pe numele avut anterior casatoriei,
stabilirea pensiei de intretinere la salariul minim pe economie.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A

Deliberind asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea adresata instantei de judecata si inregistrata sub numar de dosar
506/270/2014, reclamanta D.L. l-a chemat in judecata pe parata D.V., solicitand
instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna de desfacerea casatoriei
intervenita intre parti, exercitarea autoritati parintesti asupra minori D.I., stabilirea
locuintei minorului la domiciliul reclamantei, obligarea paratului la plata unei
pensii de intretinere, reclamanta sa revina la numele anterior casatoriei.

In motivarea cererii, reclamanta arata ca relatiile dintre parti s-au degradat din vana
paratului, partile fiind despartite in fapt peste doi ani.

Cererea este motivata in drept pe dispozitiile art.373 lit. b si lit.c, art.398, art.400,
art.402, art.383 alin.3 Cod civil.

In etapa scrisa paratul nu a depus intampinare si nu a fost prezent in fata instantei
in cursul judecatii.

Reclamanta, prin avocat a solicitat si instanta a incuviintat proba cu inscrisuri si
proba testimoniala, ca fiind concludente, pertinente si utile solutionarii cauzei.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine
urmatoarele:

Din declaratile martorului, instanta retine ca relatia dinte parti s-a deteriorat in
urma cu cativa ani, partile separandu-se in fapt in octombrie 2012, vinovat pentru
deteriorarea relatiei dintre parti este paratul care din cauza unor lipsuri financiare
devenea foarte violent atat cu reclamanta cat si cu parintii acesteia. Mai arata
martorul ca minora D.I. a locuit la parintii reclamantei de cand s-a nascut, paratul
nu s-a mai interesat nici macar telefonic de cinci luni de minora

Avand in vedere cele aratate anterior, din coroborarea tuturor probelor, rezulta ca
raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este
posibila, partile fiind despartite in fapt de mai putin de doi ani, motiv pentru care
instanta va admite actiunea si va declara desfacuta casatoria incheiata intre parti,
din culpa comuna, int emeiul art. 373 lit.b din Codul civil.

In temeiul dispozitiilor art.383 alin.3 Cod civil, avand in vedere si cererea


reclamantei, instanta va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior
casatoriei.

In ceea ce priveste exercitarea autoritatii parintesti, potrivit art.397 Cod civil:
Dupa divort, autoritatea parinteasca revine in comun ambilor parinti, afara de
cazul oin care instanta decide altfel. iar potrivit art.398 Cod civil daca exista
motivele intemeiate, avand in vedere interesul superior al copilului, instanta
hotaraste ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata numai de catre unul dintre
parinti.

De altfel, prin modificarile aduse Legii nr.272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului prin Legea nr.257/2013 se defineste notiunea de
motive intemeiate pentru exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre un
parinte. Astfel, dispozitiile art.31 alin.2/5 prevad ca (2^5) Se considera motive
intemeiate pentru ca instanta sa decida ca autoritatea parinteasca sa se exercite de
catre un singur parinte, alcolismul, boala psihica, dependenta de droguri a
celuilalt parinte, violenta fata de copil sau fata de celalalt parinte, condamanarile
pentru infractiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infractiuni cu privire la
viata sexuala, infractiuni de violenta, precum si orice alt motiv legat de riscurile
pentu copil, care ar deriva din exercitarea de catre acel parinte a autoritati
parintesti.

Avand in vedere probele administrate in cauza, conform art.400 alin.2 Cod civil,
instanta va stabilii domiciliul minorei la mama, avand in vedere ca aceasta decizie
este in acord cu interesul superior al minorei.

Potrivit art.529 alin.2 Cod civil Cand intretinerea este datorata de un parinte, ea
se stabileste pana la o patrime din venitul sau net lunar pentru un singur copil, o
treime pentru doi copii si o jumatate pentru trei sau mai multi copii. Fiind vorba
de o obligatie de intretinere, debitorul este pus de drept in intarziere odata cu
formularea cererii, potrivit art.530 cu referire la art.532 alin.1 Cod civil, tot din
acest moment prezumandu-se ca exista starea de nevoie al creditorului.

In conformitate cu art.8 alin. 1 din Legea 119/1996 privind actele de stare civila
prin O.U.G. 80/30.09.2011 si art.927 din Codul de procedura civila, va dispune
comunicarea din oficiu in termen de 10 zile de la data ramanerii definitve a
prezentei hotarari catre Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.

!
!
!

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:Admite cererea formulata de reclamanta si actiunea principala avand ca obiect
divort cu minori, formulata de reclamanta D.L. in contradictoriu cu paratul D.V..

Desface casatoria partilor, din culpa comuna a partilor, reclamanta revine la
numele anterior casatoriei, dispune ca exercitarea autoritatii parintesti cu privire la
minora D.I. sa fie realizata de catre reclamanta, obliga reclamantul sa plateasca
pensie de intretinere in favoarea minorei pana la majoratul acesteia.

In conformitate cu art.8 alin.1 din legea 119/1996 privind actele de stare civila,
modificata prin O.U.G. 80/30.09.2011 si art. 927 din Codul de procedura civila,
dispune comunicarea din oficiu in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive
a prezentei hotari catre Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, in
vederea inscrierii mentiunilor corespunzatoare.

Cu drept de apel in 30 de zile de la comunicare, cererea de apel depunandu-se la
Judecatoria Onesti.

!
!
!