Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" FACULTATEA DE DREPT I ADMINISTRAIE PUBLIC CRAIOVA SPECIALIZAREA DREPT

CAIET DE PRACTIC

STUDENT : UNGUREANU (CARACALEANU) RALUCA DANIELA AVOCAT NDRUMTOR: Av. URSACHE ADRIANA ELENA

Student: ndrumtor:

2011

I. FIA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului : UNGUREANU (CARACALEANU) Prenumele studentului : RALUCA DANIELA Prenumele tatlui : DRAGOS VIOREL Instituia de nvmnt superior : UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea : DREPT SI ADMINISTRAIE PUBLIC Specializarea : DREPT Anii de studii universitare : Forma de nvmnt : ZI Anul III de studii universitare (2010-2011), Semestrul II

II. DESCRIERE DE ANSAMBLU Total ore de practic : 90 Perioada de desfurare : de la data de 9.05.2011 pna la data de 27.05.2011 Total zile : 15 zile lucratoare Program de lucru zilnic : 09:00 15:00 Total ore/zi : 6 Firma gazda :
-

Denumire : Cabinet de avocatura Constantin Dobrin Adresa : Str. Dr. Victor Gomoiu 12A Craiova ndrumator desemnat : Avocat URSACHE ADRIANA ELENA Cadrul de desfurare a activitii : spatiu amenajat cu toate mijloacele fixe necesare si utile (birouri, biblioteca, arhiva, fotolii, etc.) Resurse materiale aflate la dispozitie : materialele si tehnica din dotarea biroului (produse de papetarie, calculator, imprimanta, etc.) Resurse informationale aflate la dispozitie : coduri, legi, ordine, hotarari, instructiuni, practica judiciara, culegeri de spete, baze de date electonice, etc.) Programul orar al biroului : programul de lucru este de 8 ore de la ora 09:00 la ora 17:00

III. REGLEMENTRILE LEGALE N BAZA CRORA FUNCIONEAZ UNITATEA IN CARE S-A DESFURAT ACTIVITATEA DE PRACTIC DE SPECIALITATE

Cabinetul de avocatura Constantin Dobrin este un cabinet de avocati ce a intrat pe piata serviciilor juridice propunand un nou stil. Constitutia Romaniei stipuleaza in Titlul II Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale catatenilor, capitolul I Art.15. al.1 - ,,Cetatenii beneficiaza de drepturile si libertatile consecrate prin Constitutie si prin legi si au obligatiile prevazute de acestea. Capitolul II din Constitutie consacra in art.22 art.53 ,,Drepturile si libertatile fundamentale. Biroul individual de avocatura isi desfasoara activitatea in baza Legii 51/1995, care stipuleaza in art. 2, al.2 ,,Avocatul promoveaza si apara drepturile, libertatile si interesele legitime ale omului, raspunzand astfel prevederilor Constitutiei Romaniei. Asadar, organizarea si activitatea Biroului individual raspunde in totalitate normelor stipulate de Legea 51/1995, a codului deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana, adoptat la data de 28 octombrie 1998 (cu modificarile ulterioare), Ordonantei de Urgenta nr.221/2000 aprobata prin Legea nr.452/2001 (cu modificari si completari), etc.

IV. DESCRIEREA ACTIVITILOR PRESTATE DE UNITATEA N CARE S-A DESFURAT ACTIVITATEA DE PRACTIC DE SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA

Organizarea si functionarea biroului este conforma urmatoarelor acte normative: - Legea profesiei de avocat nr. 51/1995 - Statutul profesiei de avocat (M.O.F. nr.45/13.10.2005) si Hotararea nr.10/30.06.2007 a Congresului Avocatiilor) - Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana - Ordonanta de Urgenta nr.221/2000 aprobata prin Legea nr. 452/2001 (cu modificari si completari ulterioare) - Alte acte normative Inca de la infiintarea sa, Cabinetul de avocatura Constantin Dobrin si-a axat cu precadere activitatea in domeniile dreptului comercial, dreptului contractelor, dreptului civil, dreptului muncii si dreptului administrativ. Principalele subdomenii ce fac parte din sfera de competenta a Cabinetului de avocatura Constantin Dobrin sunt: Consultanta comerciala: Acordarea de consultanta in materia dreptului contractelor; Elaborarea si redactarea de opinii legale; Stabilirea cadrului legal pentru relatia contractuala in faza de proiect; Informarea clientului despre normele imperative ale legii; Participarea la negocieri precontractuale; Participarea la negocierea clauzelor contractuale; Avizarea formelor contractuale finale; Aspecte legate de subcontractari; Modalitati de reziliere a contractelor; Proceduri privind obligarea la indeplinirea fortata a obligatiilor; Derularea procedurii de mediere; Proceduri de antrenare a raspunderii contractuale;
6

Asistenta juridica in legatura cu constituirea si functionarea societatilor comerciale, precum si cu fuziunea, dizolvarea ori falimentul acestora; Reprezentarea societatilor comerciale in fata Registrului Comertului; Recuperari Creante: Asistenta juridica si reprezentare in cadrul procedurilor de recuperare amiabila (out-of-court); Recuperare silita jurisdictionala; Executarea silita individuala; Insolventa. Dreptul de proprietate imobiliara: Inscrieri in Cartea Funciara ale dreptului de proprietate, ale dezmembramintelor acestuia (dreptul de uz, uzufruct, superficie, folosinta, abitatie) si ale sarcinilor (ipoteci si privilegii imobiliare); Inscrieri provizorii si notari in Cartea Funciara; Actiuni in prestatie tabulara. Raporturi de munca:

Elaborarea

si

redactarea

de

contracte

individuale

de

munca,

regulamente interne; Elaborarea si redactarea de opinii legale pentru orice problema de dreptul muncii, precum si in cazul conflictelor de munca; Asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca.

Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in litigii: de natura comerciala (cu precadere somatii de plata si actiuni in pretentii in stransa conexiune cu procedura recuperarii jurisdictionale a creantelor);

de natura civila (revendicari imobiliare, actiuni in pretentii, litigii locative);

de dreptul familiei; de dreptul muncii (litigii de munca);

V. DESCRIEREA ACTIVITII DESFAURATE

1. Organizarea si functionarea unui cabinet de avocatura (registre, contracte de asistenta judiciara, etc.) 2. Participarea alaturi de avocat la audieri in instanta, la organele de urmarire penala sau in alte locuri 3. Asistarea la intocmirea unor acte procedurale specifice muncii de avocat 4. Observarea atmosferei create pentru primirea viitorilor clienti si modalitatea in care sunt interpretate cauzele lor de catre cabinetul de avocatura 5. Studierea din arhiva cabinetului a documentelor realizate in cauzele deja incheiate de cabinetul respectiv 6. Observarea solicitudinii de care trebuie sa dea dovada un avocat in reprezentarea intereselor clientului care l-a angajat 7. Observare documentarii pe care o face un avocat inainte de prezenta in instanta sau in alte locuri specifice pentru reprezentarea unui client

STUDIU DE CAZ NTLNIT PE PERIOADA ACTIVITII DE PRACTIC Timp de lucru. Ore suplimentare. Drepturi banesti. Dobanda legala. Mesaje electronice - forta probanta Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Dr.Tr.Severin sub nr. 7962/225/2011, reclamantul T.P.A. a solicitat instantei de judecata obligarea paratei SC A.B.C. SRL la plata sumelor de 8.522 lei, reprezentand drepturi banesti cuvenite pentru munca suplimentara depusa, precum si la plata dobanzii legale de la data introducerii cererii de chemare in judecata . Prin sentinta civila nr. 6791 din 20 decembrie 2008, pronuntata in dosar nr. 7962/225/2011, Judecatoriei Dr.Tr.Severin, a admis cererea reclamantului T.P.A. in contradictoriu cu parata SC A.B.C. SRL; a obligat parata sa plateasca reclamantului T.P.A. suma de 8.522 lei lei, reprezentand contravaloarea orelor suplimentare, la care se adauga suma de 1.925 lei, reprezentand dobanda legala calculata la suma susmentionata, incepand cu data introducerii actiunii; a obligat parata sa plateasca reclamantului cu titlu de cheltuieli de judecata 300 lei onorariu expert contabil . Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca, potrivit dispozitiilor Regulamentului de ordine interioara al societatii parate cu privire la organizarea timpului de lucru in unitate, ora inceperii programului de lucru al salariatilor este 9,00, iar ora terminarii programului de lucru este 17,30. Instanta a inlaturat apararile paratului prin care acesta a sustinut ca registrul depus la dosar de reclamant nu are natura juridica a unor foi de pontaj, ele nereprezentand un mod de cuantificare al orelor de munca; instanta a apreciat ca in realitate acest document reprezinta o evidenta a orelor de munca prestate de fiecare salariat, in sensul dispozitiilor art. 116 C. m., evidenta din care rezulta cu certitudine faptul ca reclamantul a efectuat in mod regulat ore de munca peste programul de lucru. S-a apreciat ca, potrivit dispozitiilor regulamentului de ordine interioara a societatii parate, condica are rolul de a tine evidenta prezentei salariatilor si a orelor efectuate peste program . Imprejurarea ca reclamantul, in perioada la care se face referire in actiune, efectua ore suplimentare de munca, rezulta si din cuprinsul mesajelor trimise prin posta electronica de catre reclamant colegilor de lucru care inregistreaza ora expedierii acestora, ore situate in afara programului de lucru stabilit prin normele interne ale societatii. Instanta a retinut ca, anterior introducerii cererii de chemare in judecata ce formeaza obiectul prezentei cauze, partile au incercat o solutionare amiabila a cererilor reclamantului formulata la data de 20 decembrie 2009, prin care solicita societatii parate plata orelor suplimentare, rezultatul negocierii fiind consemnat in procesul-verbal de conciliere din 28 februarie 2010, din care rezulta fara echivoc ca parata recunostea imprejurarea ca T.P.A. ar fi efectuat 384 ore suplimentare, si se
9

propunea

plata unui spor de 75%. Instanta a mai retinut, ca o recunoastere de catre parata a sustinerilor reclamantului in sensul efectuarii de ore suplimentare, imprejurarea ca, in luna septembrie 2007, parata a recompensat reclamantul T.P.A cu suma de 1.500 lei pentru eforturile suplimentare cu ocazia implementarii proiectului X. Potrivit calculelor efectuate de expertul contabil A.B., T.P.A. a efectuat 812 ore suplimentare, contravaloarea acestor ore fiind de 8.522 lei, la care se adauga dobanda legala de 1.925 lei. Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen legal parata SC A.B.C. SRL, criticand solutia pentru nelegalitate, in temeiul prevazut de art. 304 pct. 7 si 9 C. pr. civ., astfel: Prestarea de ore suplimentare presupune intrunirea cumulativa a urmatoarelor conditii: aparitia unei necesitati obiective, solicitarea expresa a angajatorului, acordul salariatului. In speta, la nivelul anului 2007, in cadrul unitatii nu s-a ivit nici o situatie exceptionala de natura a determina necesitatea angajatorului de a solicita salariatului efectuarea de ore suplimentare, angajatorul fiind singurul care poate formula o asemenea solicitare. Prin sentinta civila atacata, instanta arata daca in speta au fost indeplinite aceste conditii cumulative si nici nu arata care sunt motivele pentru care aceste conditii nu sunt aplicabile in speta. Recurenta arata ca proba cu inscrisuri administrata de instanta este nelegala, intrucat contestatarul intimat, cu incalcarea dispozitiilor contractuale referitoare la angajamentul de confidentialitate - anexa la contractul individual de munca, a scos din cadrul unitatii inscrisuri cu caracter confidential, pe care ulterior le-a folosit ca probe in instanta. In baza angajamentului de confidentialitate, reclamantul nu avea dreptul sa scoata din cadrul societatii nici un inscris care privea raporturile de munca, astfel ca instanta judecatoreasca si-a intemeiat hotararea pe o proba nelegala. Instanta nu a luat in seama de pozitiile martorilor audiati, care au declarat in mod expres ca registrele prezentate ca proba de catre contestatar nu aveau natura juridica a condicilor de prezenta. Potrivit depozitiilor martorilor, programul de lucru in cadrul societatii era unul flexibil, care se baza pe obiective, si nu pe respectarea stricta a programului de lucru. Tot din depozitiile martorilor, a rezultat ca reclamantul nu isi respecta programul de lucru normal, fapt pentru care era nevoit sa ramana la serviciu si dupa programul normal de lucru. Recurenta mai critica sentinta, aratand ca raportul de expertiza efectuat in cauza nu are anexate dovezile de primire ale convocarii, intrucat aceasta convocare nici nu a avut loc. Astfel, au fost nesocotite dispozitiile art. 208 alin. (1) C. pr. civ. Se mai critica sentinta, aratandu-se ca probele care pot fi administrate in
10

cadrul unui proces sunt limitativ prevazute de lege, ori instanta, in mod nelegal, isi intemeiaza hotararea pe proba cu e-mail, iar corespondenta electronica nu constituie o proba . In sfarsit, aratand ca potrivit art. 111 alin. (1) C. m., durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare, si ca pretinsele ore suplimentare au fost efectuate de catre reclamant fara a exista o necesitate obiectiva si nici o solicitare expresa a intimatei, hotararea pronuntata, nesocotind prevederile art. 111 alin. (1) C. m., este nelegala. Prin intampinarea formulata, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat. In recurs nu s-au administrat probe noi. Analizand actele si lucrarile dosarului din perspectiva criticilor formulate, Curtea gaseste recursul formulat ca fiind nefondat, considerentele avute in vedere fiind urmatoarele: In esenta, apararea recurentei formulata prin motivele de recurs se intemeiaza pe sustinerea ideii ca orele suplimentare efectuate de catre reclamant nu au fost dovedite de catre acesta, pe de o parte, iar pe de alta parte, ca efectuarea acestor ore nu a fost solicitata de catre societatea angajatoare. Dispozitiile art. 111 C. m., reglementeaza explicit ipoteza in care un salariat presteaza activitatea peste durata programului normal de lucru stabilita prin lege, incadrand-o in notiunea de ore suplimentare. Potrivit art. 118 alin. (2) C. m., efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilita de art. 111, este interzisa. Intentia legiuitorului a fost aceea de a proteja salariatul impotriva unor masuri excesive ale angajatorului, si nu a avut in vedere neplata orelor prestate peste limita prevazuta de lege. Sustinerile recurentei referitoare la faptul ca nu a fost solicitata reclamantului efectuarea de ore suplimentare sunt infirmate prin probatoriul administrat in fata primei instante. Din copia mail-urilor primite si transmise in afara programului de lucru, din depozitiile martorilor audiati si din chiar raspunsurile recurentei la interogatoriu a rezultat existenta unor sarcini de serviciu a caror indeplinire a condus la prelungirea duratei legale de munca . Nu poate fi retinuta apararea recurentei referitoare la forta probanta a inregistrarilor corespondentei electronice, intrucat aceasta forma de comunicare a informatiei constituie o modalitate obisnuita de lucru, iar caracterul precis al acestor inregistrari cu privire la consemnarea riguroasa a orelor la care mesajele au fost transmise constituie probe de netagaduit sub aspectul faptelor de dovedit in aceasta speta. Nici motivul de nelegalitate a sentintei atacate decurgand din incalcarea de catre reclamant a acordului de confidentialitate - anexa la contractul lor de munca, nu poate fi retinut de catre Curte, intrucat depunerea inscrisurilor prin care s-a dovedit temeinicia pretentiilor deduse judecatii nu poate in nici un fel atrage nulitatea hotararii, cu atat mai mult cu cat nici nu s-a invocat si dovedit de catre recurenta vreun prejudiciu care sa-i fi fost produs prin folosirea acestor inscrisuri drept probe. Motivul de recurs referitor la modalitatea convocarii partilor in vederea efectuarii expertizei este de asemenea neintemeiat, intrucat din inscrisurile dosarului rezulta ca atat partile, cat si consilierii parte pentru fiecare dintre partile litigante au fost convocati cu respectarea normelor legale imperative (fila 550 dosar
11

fond). Mai mult, prin obiectiunile la expertiza efectuata in faza judecatii in prima instanta, recurenta nici nu a invocat aspecte legate de nelegalitatea citarii partilor la efectuarea expertizei. Imprejurarea ca reclamantul a efectuat ore de munca peste programul de lucru a rezultat fara echivoc si din raspunsurile paratei la intrebarile nr. 3 si 6 din interogatoriu, prin care se arata ca incepand cu luna mai 2007, intreg departamentul de contabilitate a lucrat la fundamentarea unui nou sistem computerizat contabil, in paralel cu acest proiect, fiecare angajat fiind obligat sa isi indeplineasca si atributiile obisnuite de lucru. Apreciind ca, realizand o analiza judicioasa si coroborata a probelor administrate, prima instanta a pronuntat o hotarare temeinica si legala, Curtea o va mentine, respingand in baza art. 312 alin. (1) C. pr. civ., recursul ca nefondat. In baza art. 274 C. pr. civ., recurenta va fi obligata la plata catre intimat a sumei de cate 1.500 euro intimat - reclamant, in echivalent lei la data platii, reprezentand cheltuieli de judecata ce au fost dovedite prin inscrisurile depuse.

12

CONCLUZIILE NDRUMTORULUI DE PRACTIC 1.) Relevanta stagiului de practica pentru formarea ca specialist : FOARTE BUNA : 90% Gradul de incadrare a activitatii desfasurate in tematica recomandata: EXCELENT: 100% Gradul de folosire a cunostintelor dobandite in facultate : MOMENTAN BUN : 80% In ce masura sunteti multumit de abilitatile dobandite : MULTUMIT : 100% 2.) Conditiile de desfasurare a activitatii de practica : EXCELENTE : 100% Conditiile de lucru (spatiu, atmosfera, etc.) : FOARTE BUNE : 90% In ce masura echipamentul avut la dispozitie a corespuns sarcinilor trasate : IN MASURA BUNA : 90% Nivelul de indrumare acordat de specialistul desemnat de firma gazda : FOARTE BUNA : 100%

13