Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA


IULIA
ALBA IULIA, Bd.Revolutiei 1989, nr.23,
Jud. Alba, cod 510007, cod fiscal 4613342
Telefon 0258-820825, Fax 0258-835729
Operator de date cu caracter personal nr. 14839
www.spitalalba.ro

Aprobat manager,

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
PSIHOLOG PRACTICANT CABINET MEDICINA MUNCII

1.Bogathy, Zoltan - Manual de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala,


Ed.Polirom 2007, Cap. 11 "Stresul ocupational" Cap.12 "Diagnoza organizationala"

2.Constantin, Ticu – Evaluarea psihologica a personalului, Ed.Polirom 2004, Partea a III-a


"Evaluarea psihologica in selectia profesionala", Partea a V-a, "Evaluarea psihologica la nivelul
colectivelor de munca"

3.David, Daniel – Psihologie clinica si psihoterapie. Fundamente, Ed.Polirom 2006

4.Ionescu, G – Tratat de psihologie medicala si psihoterapie, Ed.Favorit Print SA 1999, Cap.3


"Normal si patologic in viata psihica"

5.Zlate, Mielu – Tratat de psihologie organizational – managerial volum I, Ed.Polirom 2004,


Cap.6 "Recrutarea si selectia personalului"; Cap.10 "Comunicarea organizationala"

6. Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările și completările ulterioare – Titlul VII- Spitalele;

7.D.S.M. IV pag.31-80, pag.109-155 si pag.565-605;


8.Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog.

Director de îngrijiri

S-ar putea să vă placă și