Sunteți pe pagina 1din 6

F15: Ghidul părinţilor: Concursul pentru feţe zâmbitoare (P.

1/4)

Până acum am exemplificat posibilităţi de modificare a comportamentului prin recompen-sarea


comportamentului dezirabil. Prin aceste metode se pot reduce o serie de probleme, totuşi uneori
este necesar să fie aplicate şi consecinţe negative ca urmare a comporta-mentelor problematice.

Desigur aţi încercat frecvent să modificaţi comportamentele problematice ale copilului prin diverse
forme de pedeapsă. Probabil că aţi avut aceeaşi experienţă, şi anume aţi observat că pedepsele sunt
utile doar pentru o scurtă perioadă de timp. Acest lucru se întâmplă atunci când copiii sunt
pedepsiţi pentru comportamentul problematic, dar nu sunt recompensaţi atunci când se comportă în
mod adecvat sau când pedepsele şi recompensele nu sunt aplicate sistematic.

O metodă de combinare a unei consecinţe negative pentru un comportament problematic cu o


recompensă pentru comportamentul adecvat o constituie concursul pentru feţe zâmbitoare. Acesta
este construit în mod similar planului de puncte (ghidul F13). În cazul planului de puncte copilul
obţine un punct dacă se comportă în mod corespunzător într-o situaţie care până la momentul
respectiv a fost considerată problematică, dar în cazul concursului pentru feţele zâmbitoare
copilului i se retrage un punct dacă manifestă com-portamentul problematic. Această procedură
este recomandată în cazul comportamentelor frecvente. Regulile importante desfăşurării
concursului pentru feţe zâmbitoare sunt similare celor ale planului de puncte.

1. Elaborarea concursului pentru feţe zâmbitoare


Regula 1
Selectaţi un comportament problematic care urmează a fi schimbat! Descrieţi comporta-
mentele problematice ale copilului într-un mod cât mai concret, inclusiv situaţiile în care apare de
obicei. Gândiţi-vă că problemele comportamentale pot fi cu atât mai uşor modificate cu cât sunt
descrise mai concret şi cu cât se limitează la anumite situaţii. Concursul pentru feţe zâmbitoare este
recomandat comportamentelor de scurtă durată, care luate unul câte unul nu constituie o problemă
prea mare, dar care apar foarte des, de exemplu ridicatul de la masă.

Regula 2
Descrieţi acest comportament problematic şi situaţia în care apare, într-un mod cât mai
concret! Urmează să descrieţi comportamentul problematic care duce la retragerea de puncte. La
problema „îşi deranjează frecvent sora când aceasta îşi face temele” puteţi să scrieţi: „1. dacă intră
în camera surorii sale, atunci când aceasta îşi face temele; 2. dacă în timpul destinat efectuării
temelor face gălăgie, chiar dacă i se cere contrariul.” Este recomandat ca pentru început să alegeţi
cel mult două probleme comportamentale. Treceţi comportamentul în fişa cu regulile de joc pentru
Concursul pentru feţe zâmbitoare (fişa de lucru F15.2).

Regula 3
Stabiliţi începutul şi finalul „perioadei de joc”! Apreciaţi cât de frecvent apare comportamentul
problematic în această situaţie, pentru fiecare perioadă de joc vă stau la dispoziţie zece „feţe”.
Începutul şi finalul perioadei de joc vor fi astfel alese, încât copilul să aibă şansa reală să câştige
câteva puncte. Comportamentul problematic va trebui să apară în mod normal în cadrul perioadei
de joc de mai puţin de zece ori. Treceţi începutul şi finalul „perioadei de joc” pe fişa de lucru cu
regulile jocului Concursul pentru feţe zâmbitoare (fişa de lucru F15).
F15: Ghidul părinţilor: Concursul pentru feţe zâmbitoare (P. 2/4)

Regula 4
Explicaţi-i copilului regulile jocului Concursul pentru feţe zâmbitoare! Explicaţi-i copilului că
doriţi să încercaţi să rezolvaţi câteva din problemele care duc întotdeauna la conflicte. Pentru
aceasta veţi „organiza” un concurs pentru feţe zâmbitoare care va avea ca şi concurenţi pe
dumneavoastră şi pe copil. Discutaţi apoi regulile concursului pentru feţe zâmbitoare (conform
fişei de lucru F15.2). De fiecare dată se concurează pentru zece feţe. Accentuaţi faptul că acele feţe
nu aparţin într-o primă fază nimănui. Puteţi să marcaţi o faţă cu un creion colorat, atunci când
copilul dumneavoastră manifestă comportamentul problematic. Toate feţele care rămân libere la
sfârşitul perioadei de joc pot fi colorate de copil în culoarea lui.

Regula 5
Realizaţi cu copilul o listă de recompense suplimentare! Treceţi împreună în lista de recom-
pense (fişa de lucru F15.1) cât mai multe lucruri posibil, lucruri de care copilul dumneavoastră s-ar
bucura. Notaţi pentru început toate variantele de recompense, chiar şi pe cele cu care nu sunteţi de
acord. Dorinţele extrem de costisitoare ca de exemplu o bicicletă sau un calculator nu trebuie să
apară pe această listă. Nu vă limitaţi doar la domeniul material ci şi la unele privilegii şi activităţi,
de exemplu: jocul cu părinţii, citirea unei poveşti, un joc de fotbal cu tata, înotul, mersul la
cinematograf, a rămâne treaz mai mult timp decât de obicei, a mânca hamburgeri. O altă
posibilitate o constituie recompensele care îi pot fi oferite copilului în etape, ca de exemplu piesele
Lego sau puzzle. Copilul dumneavoastră trebuie încurajat să-şi exprime cât mai multe dorinţe care
să aibă valori diferite, lista va conţine atât recompense mai mari cât şi recompense mai mici.

Regula 6
Stabiliţi numărul de feţe necesare recompenselor! Selectaţi împreună acele recompense pe care
sunteţi dispus să le oferiţi. Luaţi în considerare atât recompense mai mici cât şi recompense mai
mari, va trebui să alegeţi cel puţin patru recompense mari. Discutaţi apoi cu copilul numărul de feţe
în schimbul cărora va primi fiecare din recompense. Notaţi recompensele şi punctele necesare
obţinerii lor pe fişa cu regulile concursului pentru feţe zâmbitoare (fişa de lucru F15.1).

2. Desfăşurarea concursului pentru feţe zâmbitoare


Regula 1
Aşezaţi regulile de joc şi feţele într-un loc cât mai vizibil! Este recomandat un loc în camera
copilului sau în bucătărie, mulţi copii doresc ca aceste lucruri să nu fie vizibile persoanelor străine.
Stabiliţi împreună locaţia adecvată.

Regula 2
Amintiţi-i copilului de concurs! Amintiţi-i copilului când începe perioada de joc şi încurajaţi-l.

Regula 3
Marcaţi imediat o faţă atunci când manifestă problemele descrise în planul jocului! Atunci
când copilul are un comportament inadecvat prevăzut de regulile jocului spuneţi-i că una din feţe
vă aparţine şi marcaţi-o imediat cu o mimică tristă (cu colţurile gurii în jos). Este recomandată
desenarea unei feţe neutre şi nu a uneia triste (gura sub formă de linie). Nu realizaţi acest lucru într-
un mod dojenitor, ci într-un mod pe cât posibil neutru! Încurajaţi copilul să se străduiască din nou,
indicând feţele rămase nemarcate.
F15: Ghidul părinţilor: Concursul pentru feţe zâmbitoare (P. 3/4)

Regula 4
Discutaţi rezultatul final al concursului pentru feţe zâmbitoare! Copilul îşi poate desena toate
feţele rămase nemarcate ca feţe zâmbitoare. Număraţi împreună câte feţe aţi câştigat dumnea-
voastră şi câte copilul şi anunţaţi câştigătorul. Dacă copilului îi este greu să piardă atunci puteţi să
renunţaţi la anunţarea câştigătorului şi puteţi discuta despre recompensa pe care ar dori să o
primească în schimbul feţelor obţinute. Desigur că punctele pot fi adunate şi schimbate apoi într-o
recompensă mai mare. Lăudaţi-vă copilul pentru succesele sale şi încurajaţi-l pentru următorul
concurs în cazul în care lucrurile nu au mers prea bine. Este recomandat ca şi tatăl să fie inclus în
discuţii, dacă nu este posibil imediat, e bine şi mai târziu, copilul are astfel ocazia să-i arate ce
anume a funcţionat.

Regula 5
Respectaţi regulile de joc! Puteţi să vă marcaţi o faţă doar atunci când comportamentul proble-
matic apare în perioada de joc stabilită. Dacă copilul manifestă aceste comportamente în afara
perioadei de joc nu puteţi marca nici una. Dacă pe parcursul jocului apar alte probleme comporta-
mentale care nu au fost menţionate, nu puteţi să marcaţi feţe. Este posibil să modificaţi regula de
joc şi să introduceţi noi reguli însă aceasta se discută cu terapeutul.

Regula 6
Transformaţi feţele zâmbitoare în recompense! Copilul poate decide ce recompense doreşte
pentru feţele zâmbitoare câştigate. După ce copilul şi-a primit recompensa, feţele zâmbitoare
schimbate vor fi tăiate de pe planul jocului. Gândiţi-vă că recompensele trebuie oferite în mod
obligatoriu atunci când copilul a reuşit să adune feţele necesare.

Regula 7
Nu formulaţi expectanţe prea ridicate! Nu vă aşteptaţi ca la început să nu marcaţi nici o faţă.
Conform experienţei noastre în prima săptămână majoritatea copiilor obţin cam jumătate din
numărul total de feţe zâmbitoare posibile. Aceasta reprezintă un mare progres! Dacă copilul nu
primeşte în primele trei zile nici o faţă atunci planul jocului este greşit şi trebuie modificat într-un
timp cât mai scurt în cadrul unei şedinţe terapeutice.

Regula 8
Luaţi legătura după trei zile cu terapeutul! Contactaţi telefonic terapeutul, la cel puţin trei zile
de la începutul jocului cu feţe zâmbitoare şi discutaţi experienţele de până acum, în majoritatea
cazurilor sunt necesare mici modificări. Terapeutul va discuta şi cu copilul dumneavoastră. Dacă
concursul a funcţionat, atunci îl poate încuraja să continue, iar dacă au existat probleme atunci
modificările pot fi discutate telefonic.

Regula 9
Orice început este dificil! Concursul pentru feţe zâmbitoare pare a fi o măsură relativ simplă,
deseori însă ea presupune modificarea unor obişnuinţe puternic înrădăcinate, nu doar în cazul
copilului, ci şi al dumneavoastră, de aceea este mult mai dificil decât pare iniţial. Este important să
realizaţi concursul cât mai exact şi să-i oferiţi copilului dumneavoastră punctele câştigate.
F15.1: Concursul pentru feţe zâmbitoare: Lista de dorinţe pentru recompense (P. 1/1)

Punctele
Dorinţe necesare
F15.2: Concursul pentru feţe zâmbitoare: Reguli de joc (P. 1/1)

La fiecare concurs sunt în joc 10 feţe zâmbitoare.

Durata fiecărui joc: _______________________________________________________________

Mama sau tata desenează o faţă tristă când:

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

Toate feţele nemarcate care rămân la final


le pot face să zâmbească, acestea îmi aparţin mie!

CÂŞTIGĂ JOCUL CEL CARE ARE LA FINAL CELE MAI MULTE FEŢE.

Eu am voie să schimb feţele zâmbitoare în:

Număr de Pot fi schimbate în: Număr de puncte Pot fi schimbate în:


puncte necesar: necesar:

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________
F15.3: Concursul pentru feţe zâmbitoare: Planul jocului (P. 1/1)

Data: Jucătorul 1: _______________________________ Marcaj:

Timp de joc: Jucătorul 2: _______________________________ Marcaj:

S-ar putea să vă placă și