Sunteți pe pagina 1din 13

MASONERIE ŞI NUMEROLOGIE

Dan Şerban

De la bun început trebuie să fac precizarea că această planşă reprezintă un omagiu adus fratelui Oswald
Wirth, cel care ne luminează gândurile și percepţiile masonice prin scrierile sale. Am folosit în această planşă texte
integrale ale scriitorului, pentru că ar fi o lipsă de respect să le reinterpreteze cineva.

1
Din multitudinea de teme abordate de marele înaintaş, am ales tema numerologia în Masonerie. În lucrarea
sa, “Misterele Artei Regale”, publicată în anul 1947, autorul face o analogie între numărul demnitarilor și ofiţerilor
dintr-o lojă cu arborele sefirotic (numere = sefirot, în ebraică).
În capitolul intitulat Loja, Wirth spune: ”Chemaţi să vedem lumina, ne mulţumim să o întrezărim atunci
când ne este arătată în Timpul Iniţierii, iar apoi constatăm că Templul este luminat de trei mari lumini, stâlpii
spirituali ai lojii masonice (Înţelepciunea, Forţa, Frumuseţea) şi de alte trei mici lumini (Cartea Sfântă, echerul şi
compasul), aflate pe altarul din faţa Maestrului Venerabil, aceasta fiind începutul descoperirii pas cu pas a
elementelor ce compun loja şi a fraţilor care, prin activitatea lor, o înnobilează la fiecare ţinută.

2
Vom face o analogie între demnitaţile şi funcţiile fraţilor din Lojă suprapunând, aşa cum a făcut-o Oswald
Wirth, calităţile şi îndatoririle lor peste arborele sefirotic, pentru fiecare Demnitar şi Ofiţer, parcurgând Templul de
la Orient către Occident.

Maestrul Venerabil este numărul 1- KETEHER, coroana, supraconștientul care domină personalitatea
Aşadar, pe tronul lui Solomon la Orient stă Maestrul Venerabil, ales de membrii lojii, înţelepciunea fiind
atributul său de bază. El are rolul arhitectului care conduce lucrările construcţiei, trebuind să fie un exemplu de
urmat, atât în Lojă, cât şi în viaţa profană.
Echerul trasează îndatoririle Maestrului Venerabil, reprezentate de respectarea dreptaţii, el devenind
interpretul fidel al dorinţelor tuturor membrilor lojii.
3
Conform tradiţiei masonice, trei maeştri constituie loja, cele două ajutoare complementare fiind Oratorul şi
Secretarul, locul lor fiind la Orient în stânga şi în dreapta Venerabilului, sub semnul Soarelui şi, respectiv, al Lunii.

Oratorul este numărul 2 - C’HOCMAH, înţelepciunea, judecata, raţiunea


Bijuteria Oratorului este o carte deschisă, căci lumina care luminează hotărârile Omului vine de cele mai
multe ori din textele scrise. Oratorul nu exercită altă funcţie şi nu participă la conducerea efectivă a lojii, act
rezervat celor care poartă ciocan, dar el concluzionează şi interpretează temele abordate în spiritul masonic.

Secretarul este numărul 3 - BINAH, inteligenţă, discernământ înţelegător

4
Raţiunea nu este singura care ne luminează. Faptele noastre nu s-ar putea coordona între ele fără memorie.
Secretarul reprezintă memoria cu bijuteria specifică, două pene încrucişate. Secretarul luminează loja amintindu-i
hotărârile luate anterior. El asigură corespondenţa prin care loja primeşte lumina din exterior.
Secretarul colaborează cu doi ofiţeri care răspund de administrarea lojii, Ospitalierul şi Trezorierul.

Ospitalierul este numărul 4 - C’HESED, caritate, generozitate dăruire


Ospitalierul este cel care adună la finalul lucrărilor donaţiile făcute de fraţi la Trunchiul Văduvei, pentru că
nu trebuie să îi uităm niciodată pe cei ce se află în nevoie, el fiind cel care înfăptuieşte actele de caritate.

Trezorieul este numărul 5 – GEBURAH, rigoare, reţinere, economie


5
Trezorierul adună metalele fără de care atelierul nu poate să-şi desfăşoare lucrările, gestionând totodată
fondurile lojii.

Maestrul de ceremonii este numărul 6 – TIFERET, frumuseţe, amabilitate, bunăvoinţă


Un rol aparte în buna desfăşurare a lucrărilor în Templu îi revine Maestrului de ceremonii, el fiind
responsabil de bunul mers al lucrărilor în lojă, tot ce ţine de amenajarea interioară a Templului intrând în atribuţiile
sale; el conlucrează cu Expertul.
Ajutoarele de bază pentru Maestrul Venerabil în atelier sunt cei doi supraveghetori, care au la rândul lor
ciocane, bătăile lor trebuind să provoace vibraţii stimulatoare, care să ajungă la inimile fraţilor.

6
Primul Supraveghetor este numărul 7 - NEŢAH, victorie, fermitate, forţă, energie activă
Primul Supraveghetor are drept bijuterie nivela şi consideră că egalitatea este sacră. El supraveghează
coloana de la miazăzi, îndrumând activitatea calfelor. El este cel care, în ordine ierarhică, îl poate înlocui pe
Maestrul Venerabil atunci când situaţia o impune.

Al doilea Supraveghetor este numărul 8 – HOD, splendoare, glorie, armonie, coordonare


Al doilea Supraveghetor stă sub semnul perpendicularei şi supraveghează coloana de la miazănoapte,
coloana ucenicilor, pe care îi îndrumă şi îi ajută să înţeleagă tainele Masoneriei, pentru a putea trece de la
perpendiculară la nivelă.

7
Expertul este numărul 9 – IESOD, bază, fundament, vitalitate constructivă
Expertul este ofiţerul care pune în aplicare deciziile luate, verifică vizitatorii înainte de a se permite intrarea
lor în Templu, pregăteşte profanii pentru iniţiere şi ucenicii şi calfele pentru sporul de salariu.

Acoperitorul este numărul 10 – MALCUT, împărăţie, corp, materie


Acoperitorul are misiunea de a acoperi Loja, pentru ca un indiscret sau curios să nu poată surprinde secrete,
pentru gradul său, din sanctuarul masonic.

Aşa cum arătam anterior, o lojă poate fi constituită de trei maeştri masoni, este condusă de cinci, iar şapte o
fac justă şi perfectă.
8
Oswald Wirth a considerat că numărul de zece Demnitari şi Ofiţeri într-o Lojă este ideal şi poate fi suprapus
peste Arborele Sefirotic din Cabală, deşi aşa cum ştiţi există şi alte funcţii, cum ar fi cea de Organist sau cea de
Acoperitor Extern.
Analizând cele prezentate în această planşă putem spune că numerologia şi formele geometrice regăsite în
Arborele Sefirotic, care rezumă filosofia numerică a cabaliştilor, furnizează teme inepuizabile de meditaţie şi
cercetare. Drept urmare, Arborele Sefirotic poate constitui un început în dezlegarea misterelor numerologiei, o
provocare atât pentru cunoscătorii în domeniu, cât şi pentru cei care ştiu mai puţin despre acest domeniu.
Vă recomand următoarele cărţi: Papus, Kabbala – Tradiția secretă a Occidentului, București, Editura
Herald, cap. IV – Sephirothurile; Papus, Ştiinţa numerelor, București, Editura Herald și Wynn Westcott –
Numerele şi puterea lor ocultă, București, Editura Herald.
9
10
Anexa 1

11
12
13

S-ar putea să vă placă și