Sunteți pe pagina 1din 22

c  


   
  
 c 
 
  
 c  

! "
 
  #

 ! 
$
 % 
! &
 $
 


'(
 

 
 
Gramatic: Folosirea prepoziiei Ådiµ. Verbele Åa)µ$i Åavereµ.Pronumele personal$i pronumele de politee.Folosirea prepoziiilor Åaµ$i
Åinµ. Conjugarea verbelor neregulate


*+
 
 

 ,
Gramatic: Verbe terminate în Å-careµ, Å-gareµ. ÅQuantoµ. ÅPer favoreµ ² formul de politee pentru a adresa o rugminte. Verbele
terminate în Å-ereµ. Patru forme ale pronumelui personal în cazul acuzativ


-.
 
c 
#

/ #


Gramatic: Verbul Åvenireµ. Conjugarea verbelor terminate în Å-ireµ. Formele articulate ale prepoziiilor Åaµ, Ådiµ$i Ådaµ. Accentul
în propoziie. Formele Åi sono, c·é, ci sonoµ
0
 1 


,
0
  

 !
)

 ! $
 
 
$
 

.


23 
4 5

 
 
  6 1
! $
%  4 07  8 0%
 
! 
& 4 
c#

 
 


 

%4


4 
 
c  
! 91 

! !
 :! 
 4 

compuse. Folosirea verbului Åpiacere ² a plceaµ. A) rmaia$i negaia


repetat (Åanche, neancheµ)


'( 
0 & /;

 
   c   #
!<&


  
=5
! )1 
:
:  
 <! : =/ : 


*+ 
c 
 
 $
Gramatic: Folosirea verbului Åpensareµ. Viitorul verbelor celor trei conjugri$i cazurile speciale ale conjugrii la timpul viitor.
Conjugarea verbelor Åtradurreµ$i Åbereµ
0
 1 


,,
0
  

 !
)

 ! $
 
 
$
 

2+


-. 
0 
:!
Gramatic: Pronunie. Numele predicative.Verbele modale Ådovereµ, Åsapereµ.Viitorul verbelor neregulate.Funcia substitutiv a
pronumelor Åneµ$i Åciµ. Conjugarea lui Årimanereµ la prezent$i viitor


23 
; ! 

 

 
c & <
 
= 
 & 


 
;
  c  
!> ? 
 ::> 


 
@ $
!

Gramatic: Perfectul compus, continuare. Pronumele Åquelloµ. Verbele conjugate cu Åessereµ. Numeralele ordinale. Verbe conjugate$i cu
Åessereµ,$i cu Åavereµ


'( 
 

 ,,@ 
 
Gramatic: Articolul partitiv. Modul condiional (il condizionale). Funcia substitutiv a cuvântului Åtuttoµ.Folosirea pronumelui
interogativ Åqualeµ. Conjugarea verbului Åscegliereµ
0
 1 


,,,
0
  

 !
)

 ! $
 
 
$
 

-(


*+ 
$
Gramatic: Imperfectul (L·imperfetto). Folosirea pronumelui personal la acuzativ.Folosirea pronumelui Åsiµ.Verbele impersonale.
Imperfectul verbelor neregulate


-. 
 
Gramatic: Imperfectul (L·imperfetto), continuare. Gerunziul (il gerundio). Deosebiri între imperfect$i perfectul compus. Folosirea
adverbelor Åmentreµ$i Åduranteµ


2'3 
0
 
  /$
; 

 
 
, 
! < A
 
!=, #
 c  
! 0%
 
!    
 
!


'' 
0
:

/

 
Gramatic:Imperativul verbelor reflexive. Dou grade de comparaie: pozitiv$i comparativ. Formarea adverbelor de mod. Gradul superlativ
relativ$i absolut
0
 1 


,
0
  

 !
)

 ! $
 
 
$
 

*'

¬ 
     

 
  
 
 
 
 
   
 $
 

Fiecare cuvânt italian are o silab mai sonor decât celelalte, care se nume$te silab accentuat sau tonic. Cele
mai multe cuvinte se accentueaz pe penultima silab $ i în mai mic parte pe ultima silab sau pe oricare alt
silab. Când învai cuvintele,)i foarte ateni la poziia acestei silabe,)indc schimbarea modului de accentuare
poate schimba$i înelesul cuvântului.
@ 
& 
: )! 

 
 
 $:  
 !7 
 !  
 #

 :  $ 
c 

Învarea pronunrii sunetelor din limba italian nu va) o problem di) cil: trebuie s reinei numai câteva reguli$i
putei deja citi. S începem cu vocalele. În limba italian sunt cinci vocale: Åaµ, Åeµ, Åiµ, Åoµ, Åuµ. Acestea se
pronun ca în limba român.
0 & 
  ?&  $
!  : :  & 
 7 
 $

$
B
 
C
D:C D

E C#D?

FE C
D? $
Ågµ² regula este aceea$i cu cea de mai sus. În faa consoanelor$i a vocalelor Åaµ, Åoµ, Åuµ se pronun la fel ca în
limba român. Înaintea lui Åeµ$i Åiµ pronunm de asemenea ca în român: [ge], [gi]. Când grupul Ågiµ este urmat
de vocalele Åaµ, Åoµ, Åuµ, atunci Åiµ din Ågiµ se pronun scurt, se aude slab$i în transcrierea fonetic se noteaz 
C
D Aceea$i observaie este valabil $ i pentru grupul Åciµ, care se transcrie[ci].
 
E C D?B 


E C

D? 
 

E C
D? G
 ? 
  $
 CHD< C
D 7 $ : 
C
D  =

 E C
H D? 

 EC
H D? 

?  
  
  

 
  $

<
 
 :!7 7 

=
)
EC&

D?) 
&

E C&

D?&


@


 1
 $
  c 
    
 

 
!$
 
 
   

E C D?

E C
D?:
 
0 ?  

CD:
 7:  !  C#D
5 1 :B

 
E C D?$ 
 EC 
 D?
 
 E C  D? : ! 
 ?  

CD: 
 
 
 C$$D$ 

 E C $$ D? 
A
E C $$
D?
$

> ? I J :  &  

> 
E C
 D?
 
A>E C D?
>  &  
> 
Åzµ ² aceast consoan poate) pronunat în dou feluri: ca[]] sau[dz]. Nu exist o regul care s delimiteze strict
cele dou feluri de pronunie. În cazul cuvintelor terminate în Å-zioneµ, pronunm totdeauna[]]. #
 E C 

 D? 
: 
#
E C #

D?$
#
E C #

D?B
 
# E C # D?# 
0


$
 
!  !
 K 

 
 
& 
 $
)
 

   
E C#D?
FE C
D? $
 E C D?B 


E C

D? 


 E C
H D? 

 E C
H D? 
&

E C&

D?&


)
E C&

D?) 
B
E CB
#D?


B
E CB
D?$
 
@


:
!     
 $
)
 $
& 

 
   1
 
 
& 
B 7 : B 7 $
 

! 
c  :! 
  B 7

CD? 
 B 7L & $ 
 :
 
!  
: 
 ! L  
 
 B 7 

 7
CD? 
 B 7L & $ 
 
!  & 

: 
 L 
 
 
 B 7 

 7
 
  B 7 & $ 
7 
   ! 
 

 
#
7  &
 
  
,$
 
 B 7
ilC
D? 
 B 7: & $ 
 
!  
: 
 L 
articolului hotrât Å-lµ din limba român.
laC D? articol hotrât; se folose$te înaintea substantivelor de gen feminin, la singular; are înelesul
articolului hotrât Å-aµ din limba român.
 
 B 7 & $ 7 
   ! 
 $

 !  
AC D? 
 B 7L & $  
 
 
!  

& 

 ! 
; 1 
!  
 B 7 # 
B
E C B
#D?


B
E C B
D?$


)
E C
&

D?) 


 E C

H D?  E C #D?
&

E C &

D?& E C 
H D? 

FE C 
D? $ E C


D? 

A E C  D?B 
A
E C 
D?
 
În funcie de terminaia lor, în limba italian verbele se împart în trei categorii. Din prima categorie fac parte
verbele care se termin în Å-areµ. Învând câteva dintre acestea, vom reu$i s formulm$i câteva propoziii simple.
 E C D? 
:
!

 E C D?


!

 E C!
#
 D?!
#

 E C D? 
@ 1 

  : 
    1 


 B 
E  A 
E C   D
!
) 
E  
)

E C 
&

D!
#
&


E !

 &


E C!
#
 &

D 
 $
 
E  B

E C  B
D!
#
 
E !

 
 
E C!
#
 
H D
!& $
   
 

E C

D? 
E CD?

E C
D? 

E C 

D? 
@


: #


 
 , 
)
   & 
 % 
! 

 
! 7# !  !
  
9
 $ ) M9$

 $ ) 


<=)

Ca$i în limba român, folosirea pronumelui personal înaintea verbului este facultativ, deoarece forma verbului indic
precis persoana care execut aciunea. (Folosim pronumele doar dac vrem s scoatem în eviden persoana, nu
aciunea).
0 B

?0 $

, B

?9 $


0


 
!  
 B 7 $
 B 7 
#

E C #

D
?B
 
 
E C  D
? : ! 
A 
E C  D
?B 
A

E C 
D
?
 
#

E C #

D
?B

 
E C D
? 
 
E C D
?B 
A

E C
D
?
 
  
 #


 <= 
! $
 B
 
E <=
 #

E C
 #

D
9 ! 
 $ $ 
E   E C   D
;)!
#
 # /

E ;)!

/

E C&

!
#


D
<=


E <=
> 
E C
 D
<9=
! $ 
E <
=  
E C
 CC D

"
 $
E #

E C #

D
<9 =!
#
 # 
E < 
=!


 
E C 

!
#

H D
!!&  
   0


 EC
D
?

!

E C!
D
?!

 
E C D
?
: 
,% !    E C

D
?

!
:
 
 
!
 
E C!
 D
?!

!

:!
!


 
E C  D
?
: 
! :
: 
 
5


 
:
 
     


  #  

5 1 
 <=
E C  D
?
: 
 <   =
 < =EC  D
?
: 
 < =
E C  D
?
: 
:
! 
N
  
  #


9

! 

E  


E C 


D
<9=!
#
 # $ 
E <,=!

 
F
E C!
#
 
D
9 $

E 
 B
E C B
D
<
=


 $
E <
= #

E C  #

D
<=
! $
 
E <=

 
E C

H D
<9 =!
#
 #


E < 
=!

B

E C!
#
B
#D
<9= $

E <
= B
E C B
D
<4
= 

 
E <4
=


E C


D
<9
= 
E < = E C #D
<4
=
!
 
E <4
=
 
E C
 CC D
<
=!
#

$ 
E <
=!

  
E C!
#
  D
@B
 

: #
 1 

& 
0


!
  &
  
    $
)
 
  !
 

CD
B
:>::
 : 
C#D
!

 ::B

CD
> : :>
C

D
/
:;):#

C #D
#
:#

CHD

 :
 
C
D&

:)

O90c,K O9 90P,9,
O 
 
 
+@


:) 
!   
  )B 7: B 7
$
 

!@
 
 
 5 
!   
 : 
 )
 $
& 

 
-
!  
 
 
=B 7 
! 
  


 
! 
  # J


 
! & 

  
A

 
! 
 & 

  ! 
= B 7


 
! 
  


 
! 
  # J 


 
!  & 

  
A

 
! & 

  ! 
.0% !    

  


!:
 # 

 
C

 D


C
D

 
C
 D

 
C 
 DC

D
!
 
C!
 D
 
C  D

20$

 7: % ! 
 
   :)
 
 

! 


 

`.` Ordinea obi$nuit a prilor de propoziie este urmtoarea:

subiect...predicat...complement

La mamma ama il babbo.[la mmmama il bbbo]


?/ 
 $ 
, C
  D
?
 $ 

@
 :! # 7 ! ! 
 
:
 !
 
: 1 


$


 
 
@ 
 
!
 
0


 ! 


E C
D
?
 

 ##
E C
 DDD
?
 
A

E C 
D
?
 
)

E C &

D
?)

 
E C D
? 
 
E C# D
?# 


 
E C

 D
? 

E CD
?#
E C


D
?
 
 ##
E C DDD
?&
!& $
7 !!
 


E C D
?$

 
E C D
? : 

E CD
?
0!
 $
 #


:
  %

@ 1 

  & #!
 
  0


 $
 
  

 

)  $ 
E C!
#

# D
E 
#
 # 
, ## ##
E C
  D
E Q
 
 $ &
/
 ;)
E C

 &


E /
$
;)$

 
#

 #

D
B
 
0 

 
E C 


E 0 
 #
A
 D
0  
E C #
E 0 

 
 
H D
  

  
E C
  D
E 4 
  

07 & 

!  : 
 B 7  $
  
 
 B 7 &   : !! 
    
 B 7 

,  
! $
 
 B 7 
 

 & ##

E C
 
D
## 
E C  D
E CD

B 
E C 
B D

 

E C

 
D
;
! & 

  
 
  
 $ 
  
 

C #D
?
 
C # D
? 
;
! 
 

 
  
 
  


> 
C
 D
?
 

> 

C
 
D
?
 
;
! 
 $
& 

  
  
 

   

 
C

H D
? 
C

H
D
? 


 #
 
C 
 D
? 

 #


C 

D
? 


;
! A $
 
F & 
!   
: 
F 

5  :$
  
! 
 A   
A
E C D
? : 
E CD
? 

: 


  :B
:  
 
E C D
? :& 

 
E C  D
? :& 

 # 1 

 
 $
!
) 


! 
!  
 $: 7   #c
 

!
#
 #&
E 


!

 E C!
#
 
/

/

##

D

<9
=
! 

E< = E C< = 


 
$
B 
 A 
 D

 $

 $ $

E , )

 
E C
&

 
 


 D
0 
$

E <,= 


 

E C<

= 


 


 
> 

 
D
<
=

!

 

E <
= E C<!
= D
; 


 $ 
E 
 
 
E C

 
  D
;) 

E ;) 


E C&

 


  $
 #

  #

D
Q


$
& 
! 
E , ##
  ## E C
 
  B

 B
#D
K $

E K
  B
E C
H   
  
 
 
B
 
H D
@
!
#
 #B


E 


#E C!
#


 #

D
@  

!!7 ! % 
! 0


 ! 

 
E C
 D
?

! B

E C! B
D
? 7L! B


! 
E C
! D
?7 
 

E C 
D
? :


Ai observat, desigur, c în propoziiile precedente, împreun cu substantivele de gen masculin, am folosit$i
adjective la singular. Ca$i articolele,$i adjectivele se acord cu substantivele în gen$i numr. Iat cele patru
adjective prezentate la feminin:


 
E C
 D
?
 
! B

E C! B
D
? 7L! B 

! 
E C
! D
?7 
 

E C 
D
? :

 
Adjectivele care se termin în Å-aµ la singular primesc la plural terminaia Å-eµ.Atât adjectivele masculine care se
termin în Å-oµ la singular, cât$i adjectivele masculine$i feminine care se termin în Å-eµ la singular vor avea la
plural terminaia Å-iµ.

0


 
 1  


!
#


EC

!
 #

D
?B

! B
 B

E C
! B
 B
D
?B 
! B


 

 

E C
 

 
D
? 

 

EC


D
?# 


@


: % 
!   
! L 
!  ! 
  !

În exerciiul urmtor vom recapitula$i vom sintetiza noiunile însu$ite pân acum. V vei putea da seama dac ai
reu$it s înelegei$i s reinei totul. Dac întâmpinai di)culti pe parcursul recapitulrii, atunci întoarcei-v la
exerciiul original. Traducei urmtoarele propoziii în italian:
Q
 $
& 
  
 ?, ##  ## 
 
 
E C
   
 
 D

#
 ## &7 
? <,=!


 
! ##
E C<

=!
#

# 
! D
5

$
 
!  
? ,

 
 
 

E C

H
 
H 

 
D
K 
 $ & 
7 
? K 

! 
E C 
 
! D
0 
  

? 0 
 

!
 ##

E C 
 

!
 
D
/ 
 

 ) < =
? 


> 
 


 )

E C  


 
 


 &

D

Q 7
  


? ,! B


 
 
E C
! B


 
 # D
9

!  $B ! B
? ! B
  #

E C ! B
  #

D

#
 #
# :
$
 $ ! B

? 
: 
 B
  ! B

F
E C!
#


#
 
 B
#  ! B

D
9
 $ 
 
?
 ## 

E C
 
DB

! $
! B 
? ,
!
#

 ! B


B

E C

!
 #

 ! B


B
D

,7 ! 1 


$
 
 
 #  
'
! &  c  :! 
7
7 !
!
 
 
! 0


! : $
 

0B
R8
ECB
 D
?0
 80
  8
9/

E C 

D
?9/

9A
 & 
E C 
 & D
?9 &  
9A A


E C 

D
?9 &
 
0B
8
E CB
D
?0
 8
;/
 ;)
E C

 &

D
?;/
$
;)
;

 

E C


 H
D
?;
; ## 
E C  D
?;& 
c7 
 &

  ! 
 0 #

 $
   :)
 
 

0B R8
E CB # D
?0  8
S&)

E C &&

D
?9 

S 
E C  D
?9 
 
S

E C 
HD
?9 

0B 8
E CB #D
?0 8
; 
E C  D
?; 
;

E C

D
?;# 
;
E CD
?;
 

0 
 
!B   &
 
  
 
!$

B
& 

 $
  
 
$
 
85! 

) 
: 
 1 

  

dent.

S învm acum adverbul interogativ .

Citii cu voce tare urmtoarele propoziii:


0 R 8
E C   D
?0  8
 R
 
E C  
 D
?0  

0 R
 & 8
E C 
 & 8D
?0  &  8
, & R 

E C
 &  
D
?c &   

0 
 8
E C 
 D
?0

8

  
E C 
  D
?Q0 8
E C 
D
?0&


8

!

E C


!
D
?

0AR
 8
E C 
 D
?0 
8

, R
 
EC
 
 D
?c
 

0 


8
E C D
?0
 

8 

 
E C 

 
?c
 $


!


!
D0AR 
F8
EC 
D
?0  $ 8

FR! B

E C 
 ! B
D
?" $  ! B

  
 
! 
 R :& 

 
! 
: AR C D
0B AR CB # D & !
 
B R 
@ #
:#

 
 B

C D?C D
CB # D?CB # D
@
 :!!&  
&  
 
! $
!   
 #


) 
! $
 
! 
S8
E C D
?9 8
;T:R
E C
 D
?5: 
4:R
E C D
?4: 
;  8
E C  D
?;& 
8
;T:  
E C
  D
?5:& 

4:  :EC  
?4:& 
:
 ## 
 D
& 
S
 #
8
E C 
 
D
?9 #
 8

;T:R
 #

E C
 
 
D
?5: #
 
4:R
 #
:R

E C 
 
 

?4: #
 : 
 
 D


;


8
E C


D
?; 
8
;T:E CD
?5: 

4:


:

E C
?4: 
:
> 

 
D

 

Ai observat probabil c deseori structura propoziiei enuniative$i a celei interogative este asemntoare. Cum putem totu$i
s le deosebim? În scris ne ajut semnul interogativ, în vorbire intonaia. Accentul propoziiei enuniative este descendent,
cel al propoziiei interogative ascendent.
;;


8
@ 1 

 
& 
 # ! 
  
$
 1

?
<
   !=
RU
 
? U
 
RU
 
? U

RU
 
? U
 7 

?
 <
 !=
B

 

?I
  $

!

?
 ! A>
?
 
? ) 

! 
< 
!=

 & 
/

? &  /)


?) 

#

;)
?B
 ;)

Acum vom înva conjugarea lui Åessereµ, unul dintre cele mai im- portante verbe. Formele persoanei a treia la
singular$i plural ne sunt deja cunoscute: Åèµ, Åsonoµ. ÅEssereµ este un verb neregulat, adic va avea reguli speci)
ce de conjugare.EC

D
? E C
D
? $R
E C 

RD
?  


R
E C
RD
?  


R
E C
RD
? ! 

E C

D
?
 
!


 
E C!

 D
?!
 
 
E C!

 D
? ! 
< =
 

E C D
?
: 
Pronumele de politee ÅLeiµ (dumneavoastr) are forma identic cu pronumele personal, persoana a treia, singular
feminin (lei = ea), cu deosebirea c se scrie întotdeauna cu majuscul. La plural, folosim forma ÅVoiµ, foarte rar forma
ÅLoroµ.
, &  1 

0


 
 #

 $
   
,
Q : 8
E C


 D
?9
Q $
: 8
,
O:Q 
E C


  D
?9
O: 
 Q $
 

R 
:
 
E C
 

H D
?5 ! 

: 

R! B
:
 
E C
 ! B

H D
?<5 ! = 
 7: 

0 
8;
 
E C 

 D
?0 $
8; 
0 R
8
E C 
D
?<5 ! = 
8

 !&
 #: 1  
Q $
?
Q :

O?
O @ %

   
Prezentarea noastr continu cu câteva fragmente din lecia 4,
coninând exerciii, conjugarea verbului Åandareµ,
precum$i o seciune din!  leciilor 3$i 4.
@

:
 
! 
 
 !7 ! 8C ! D
;! 7 ! 1 0


! :)
 
 

5!  ## 8
E C !  D
?K & 8
 ## 
,

E C  


D
? ,

5! R
:
 8
E C ! 

H D
?K 
: 8
;

E C
 HD
?;

5! 
 
:

8
E C ! 
 !

H
D
?K 
< ! =:

 8
;
Q 
E C
 D
?; Q $

5! 

 
8
E C ! 


 H
D
?K 8


  EC


 H D?,
 
N
!  < = 
  
 !  


 :   !  $
 
 % 
) 
 
E C D
? :  


! 
E C! D
? 

!

E C!
D
? 


:

!
E C!D
? :  


!
E C!D
? !  
EC
D
?
 
!
:

 
E C D
?!
: !  

 : !
E C!D
?
: 
@ 
  


 #


 
%5! 
 

:  
 1 

 
& & 
)  $
K 
8
E 5! !
8
E C ! !
D
/ 

E 

E C! 
 HD
/ 
8
E  8
E C #D
4:  


E 4:

B

E C

B
#D

5 !  :


E

 :!
O
8E C

H !
 

D
 
O7
8
4: ,

E 4:! 
,

E C! 


D
/ 
  8
E   8
E C  D
4:  

E 4:

&)

E C

&&

D
/ 
 

 8
E  8
E C! D
4: 

 :
E 4:! 


 :
E C! 


 
  
! 
 
! 
 D

"0QK OK 90P,, "O'V,(


 
<=: & 

<&=: % 
!< %=

ECD
?: 


E C
D
?! 
! 
E C! D
?! 


 
E C
 D
? 

 
E C D
? 

! 

E C
! 
D
? ! 
! 
E C! D
?! 
<=
E CWD
? <&=
E C

 D
?

 


<&=
E C

D
?
 
Q 
E C D
?Q $


 
E C
 D
?#

 <=
E C D
? 
 < %=
E C D
? :
 <&=
E C D
? 
 <=
E C D
? 
B 8
E CB #8D
? 8
B
8
E CB
D
?
 8
B
<=
E CB
D
?I
 
 
E C D
?
 J MAR
E C D
? 8
 <=
E C D
?

<&=
E C
D
?

! 
E C ! D
? 
 
E C  D
? )
R
E C D
? 
9 <&=
E C D
?9 

& <&=
E C& D
?& 
 
<&=
E C& 
D
? 
& <=
E C&  D
?&

& < %=
E C&  D
? 
& <&=
E C& D
? 
B
E CD
?
B

E C
D
?

B
E CD
?