Sunteți pe pagina 1din 2

Autor: Bălănescu Daniela

Colegiul de Muzică Sigismund Toduță Cluj-Napoca

TEST DE EVALUARE –ALGORITMI


timp de lucru 45 minute
fiecare item valorează 1p
se acordă 4p din oficiu
1 Care secvență de instrucțiuni conține greșeli de sintaxă ?

A. a=5; b=6; C. n=5;


a=(a>b) while(n>0)
{cout<<"gresit";
n=n-1;
}

B. for(i=0, i<=5 , D. if (a<b)


i++) cout<<"a mai mare decat
cout<<i; b";
2 Selectați afirmațiile corecte:

A. suma este dată de intrare

B. suma este dată de manevră

C. suma este dată de ieșire

D. suma este de tip întreg

3 Câte steluțe se vor afișa dacă pentru a se citește valoarea 2, pentru b


valoarea 11 iar pentru c valoarea 3?

_____________________
4 Ce valoare va avea variabila ok la finalul programului dacă pentru n
se citește valoarea 3?

int n,ok,d;
cout << "Dati n: " << endl;
cin>>n;
ok=1;
for(d=2;d<=n/2;d++)
if(n%d==0) ok=0;

A. 0 B.1 C.2 D.3


Autor: Bălănescu Daniela
Colegiul de Muzică Sigismund Toduță Cluj-Napoca
5 Realizați potriviri corecte:

A 1
a=1; b=2;
if(a>b) c=3;
c va avea valoarea 4
else c=4;

B
a=2;
2
if(a%2==1) c=a+2;
c va avea valoarea 5
else c=a+1;

C
a=1;c=2;
while(a<4) 3
{c=c+1; c va avea valoarea 3
a=a+1;
}

6 Stabiliți ordinea în care se execută operațiile din secvența de mai jos.

for(i=1;i<=n; i=i+3)
a=a+2*i;

A. i=1;

B. a=a+2*i;

C. i<=n;

D. i=i+3;

BAREM DE NOTARE

Item nr. Răspunsul corect Punctaj acordat


1. B 1p
2. B, C, D 1p
3. 4 1p
4. B 1p
5. A-1, B-3, C-2 1p
6. ACBD 1p
Puncte acordate din oficiu 4p
Total 10p