Sunteți pe pagina 1din 3

Biblioteca antroposofică

Rudolf Steiner

ŞTIINŢA OCULTĂ

GA 13

Traducere de biolog dr. PETRE PAPACOSTEA

Lucrarea a fost tradusă după ediția în limba germană


Rudolf Steiner
Die Geheimwissenschaft im Umriss
Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz, 1977

Nr.curent în bibliografia generală GA 13

© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate


Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2003

COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică

Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA


Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: LILIANA KIPPER
Concepția grafică a copertei: VENIAMIN & VENIAMIN

Societatea antroposofică din România


Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57

ISBN 973-637-012-7

COPERTA IV
După lectura Teosofiei lui Rudolf Steiner care dă o imagine completă a
alcătuirii ființei umane, bază a antropologiei antroposofice, Ştiința ocultă
oferă prilejul unei adânciri a cunoaşterii însuşite, prin integrarea lor într-
un tablou grandios al evoluției umanității. Prezentarea coerentă a etapelor
evolutive ale Pământului, în paralel cu evoluția treptată a ființei umane,
se constituie într-un fundament solid pentru înțelegerea modernă a tuturor
problemelor legate de istoria trecută a umanității şi de perspectivele
evoluției actuale şi viitoare.

biolog dr. PETRE PAPACOSTEA

CUPRINS
Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)
Observații preliminare la prima ediție
Observații preliminare la ediția a IV-a
Introducere la edițiile a VII-a - a XVI-a
Introducere la edițiile a XVI-a - a XX-a
1. Caracterul ştiinței oculte
2. Ființa umană
3. Somnul şi moartea
4. Evoluția lumii şi omul:*
partea 1
partea a 2-a
partea a 3-a
partea a 4-a
5. Cunoaşterea lumilor superioare (despre inițiere):
partea 1
partea a 2-a
6. Prezentul şi viitorul evoluției lumii şi a umanității
7. Aspecte particulare din domeniul ştiinței spiritului:
Corpul eteric al omului
Lumea astrală
Despre viața omului după moarte
Biografia omului
Domeniile superioare ale lumii spirituale
Mădularele ființiale ale omului
Starea de somn
Cu privire la dobândirea cunoştințelor suprasensibile
Observarea unor evenimente şi ființe deosebite ale lumii spirituale

* Capitolele 4 şi 5 au fost împărțite în părți la transpunerea pe website. Părțile nu constituie subcapitole.