Sunteți pe pagina 1din 2

Test 1 Iordache Cel Mare Mihai_1431_AC

1. Care sunt cele trei faze ale prelucrării informației?

Raspuns: O prima faza o reprezinta transformarea semnalelor într-un format compatibil cu cel
acceptat de intrarea sistemului de calcul.
Cea de a doua faza transformarea informaţiei furnizate de sistemul de calcul în semnale necesare
aplicaţiei.

Iar a treia faza o reprezinta prelucrarea internă în sistemul de calcul a informaţiei va fi faza de
prelucrare a informaţiei care determină o anumită structură a sistemului de calcul.

2. Care este motivul pentru care elementele aferente fiecărei faze a prelucrării informației sunt
constituit din elemente separate?
Motivul :Asigurarea unei flexibilitati mult mai mari a sistemului de calcul .

3.Din punct de vedere al tipului informației prelucrate, câte tipuri de sisteme de calcul există?

Avem 2 sisteme de calcul reprezentate de calculatoarele numerice si ce analogice.

4. Cum se numesc calculatoarele a căror funcții sunt stabilite de conexiunile electrice interne
ale acestora?

Sistemele cu logica clablata

5. Cum se numesc calculatoarele a căror funcții sunt stabilite de către un program aflat în
memorie?

Sistemele cu logica programata

6. Cum se pot clasifica sistemele de calcul după modul de prelucrare a fluxurilor interne
informaționale?

1.masini de tip SISD (Single Instruction Single Data) care prelucreaza la un momentdat o singura
instructiune program si o singura valoare numerica;

2.masini de tip SIMD (Single Instruction Multiple Data) care prelucreaza la un moment dat o
singura instructiune program dar mai multe fluxuri de date numerice;
3. masini de tip MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) care prelucreaza la un moment dat
mai multe instructiuni program si mai multe date numerice.

7. Care sunt elementele unei arhitecturi von Neumann?

Unitatea centrala, memoria si porturile

8. Ce rol are memoria sistemului de calcul?

Stocheaza anumite programe si date referitoare la sistemele de calcul

9. Ce este un sistem de calcul multiprocesor?

Sistemul de calcul multiprocesor prezinta mai multe unitati centrale .

10. Arhitectura vo Neumann este dependentă de aplicațiile executate de sistemul de calcul?

Nu.