Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

lucrare Exercițiu/ punctaj

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2 x 1 p.=2 puncte
2 puncte/0 p.
2 puncte/0 p.

1 2 3 4
2 puncte/0 p.
1 punct/0 p.
1 punct/0 p.
1 punct/0 p.

5
1 punct/0 p.
1 punct/0 p.

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
1 punct/0 p.
2 x 1 p.= 2 puncte

6
6
2 x 2 p.= 4 puncte
2 puncte/0 p.
A

2 x 1 p./0 p.= 2 puncte


6
7

1 punct/0 p.
1 punct/0 p.
1 punct/0 p.
1 punct/0 p.
6
8

2 puncte/1 p./0 p.
1 punct/0 p.
1 punct/0 p.
1 punct/0 p.
1 punct/0 p.
Subiectul I

6
9

2 x 1 p./0 p.= 2 puncte


1 punct/0 p.
1 punct/0 p.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38

Total SI.A
2 puncte/0 p.
2 puncte/0 p.
2 puncte/0 p.
2 puncte/0 p.
2 2 2 2 6
1 2 3 4 5

6 puncte/5p./4p./3p./2p./1p./0p.
2 puncte/0 p.
1 punct/0 p.
6
6
B

2 puncte/0 p.
1 punct/0 p.
BORDEROU DE NOTARE
Anul şcolar 2021 – 2022

2 puncte/0p.
2 puncte/0p.
6
7

1 punct/0 p.
1 punct/0 p.
SIMULARE - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

6
8

6 puncte/5p./4p./3p./2p./1p./0p.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32

Total SI.B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total Subiectul I - 70 de puncte


2

2 x 1 p.= 2 puncte identificarea pers.


2

2 x 1 p.= 2 puncte trăsături morale


EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

2 x 1 p.= 2 puncte mijloc de caract.


4

2 x 2 p./1 p./0 p.= 4 puncte secvențe comentate


1

1 punct/0 p. identif. valoare


Conținut

1 punct/0 p. corelare
12

Total conținut
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 punct/0 p. paragrafe
1 punct/0 p. coerența textului
proprietatea
1 punct/0 p. termenilor
Subiectul al II-lea

1 punct/0 p. corectitudine gram.


1 punct/0 p. claritate
1 punct/0 p. ortografie
Redactare

1 punct/0 p. punctuație
1 1 1 1 1 1 1 1

1 punct/0 p. lizibilitate
8

Total redactare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total Subiectul al II-lea - 20 de puncte


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Școala: ____________________________________________; Localitatea: __________________________; Profesor evaluator: __________________________________

10 puncte Din oficiu


10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Total - 100 de puncte


10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20 0 0 0 0 0 0 10 10