Sunteți pe pagina 1din 496

CARAGIALE

VOL.5 – TRADUCERI

Antologie de
MANEA ADRIAN

1|Page
Copyright © 2021 by MANEA ADRIAN
Caragialele Antologic -
(De la Caragiale la Caragiale)
Vol. V
TRADUCERI
Antologie de
Manea Adrian
First Printing: LULU <2020>
Second edition
ISBN 978-1-71670-895-4
CUPRINS
Ion Luca Caragiale – TRADUCERI...........................................................5
Roma învinsă – Alexandru Parodi..........................................................7
Actul I...............................................................................................11
Actul II..............................................................................................31
Actul III............................................................................................53
Actul IV............................................................................................80
Actul V...........................................................................................106
Lucreṭia Borgia – Victor Hugo...........................................................124
Actul I.............................................................................................127
Tabloul I – Scena I.........................................................................157
Actul II – Scena I............................................................................175
Tabloul II – Scena I........................................................................207
Actul II............................................................................................216
=Însemnări critice – de Octav Minar..............................................245
Hatmanul – Paul Deroulede................................................................259
Camaraderia – de Eugene Scribe........................................................266
I.L. Caragiale - traducător..............................................................339
3|Page
TRADUCERI ŞI ADAPTĂRI de Ion Luca CARAGIALE...................347
Giosue Carducci – de Edouard Rod – Constituṭionalul, nr.1 – nr.6,
16/28 iunie 1889 – 21 iunie/3 iulie 1889;...........................................357
Leac de guturai – Constituṭionalul, 4/16 august 1889........................376
Leac de guturai – Mark Twain.......................................................390
Păsurile sufleteşti ale d-nişoarei Aurelia - Convorbiri literare – XVII,
1883, pp.35-37,...................................................................................402
Istoria unui băiat rău - Convorbiri literare – XVII, 1883, nr.8, pp.11-13
............................................................................................................409
Un băieṭaṣ rău – Mark Twain.........................................................415
Broasca minunată – Vatra, I, nr.9, 1894, p.275-279..........................420
Broasca minunată – schiţă americană de Mark Twain – Vatra, I, nr.9,
1894, p.275-279;.............................................................................421
Manuscrise..............................................................................................440
[Începuturile Romei] - manuscris.......................................................442
Patria ṣi Neamul’’...............................................................................448
[Începuturile Romei] – {manuscris autograf al lui Caragiale; 8 foi.].455
Mon Portrait........................................................................................463
Ion Luca Caragiale – TRADUCERI
Ca traducător, Ion Luca Caragiale s-a remarcat cu traduceri din:
1. Alexandre Parodi – ‘’Roma învinsă’’ –
2. Victor Hugo – ‘’Lucreṭia Borgia’’ –
3. Paul Deroulede – ‘’Hatmanul’’ –
4. Eugene Scribe – ‘’Camaraderia’’.
1- Piesa lui Alessandro Parodi a fost prezentată pe scena Teatrului
Naṭional la sfîrṣitul anului 1877.
2- Traducerea piesei ‘’Lucreṭia Borgia’’ este publicată în volumul
‘’I.L. Caragiale – Teatru, vol.I, Bucureṣti, 1924. Ediṭie Octav Minar
(după ‘’Roma învinsă’)
3- La începutul anului 1878 traduce piesa lui Paul Déroulède -
L'Hetman. HATMANUL, dramă eroică de Paul Deroulede, tradusă de I.
L. Caragiale, la cererea Direcţiei Teatrului Naţional (prost plătită) în
perioada 1877-1878, deci în timp ce ostaşii români luptau pentru
independenţa ţării, şi mureau pe pământul Bulgariei în lupta cu turcii.
Peste puţin timp de la terminarea acestei traduceri, la 12 noiembrie 1878,
înainte de banchetul anual al Junimii, citeşte “O noapte furtunoasă sau
numărul 9”, prima lui piesă de teatru. Apoi colaborează la ziarul
‘’Timpul’’. Mai mult o asemănare de nume, ziarul - Timpul, nr.21, 28
ianuarie/9 februarie 1881, pag.2-3. (la rubrica ‚Literatura’, nesemnat;{?}
publică – „HATMANUL BALTAG” – (notă de subsol – imitaţiune după
Dickens) – [şi continuare]} În vremea de mult, pe cînd cucoanele se
numeau ‚jupănese’, ear boerii mergeau la Divan cu călămările în brîu,
trăia în ţara de jos a Moldoviei un tînăr boer de starea întîi, cu numele de
Baltag.}] – Aceasta este o nuvelă de Nicolae Gane. Cu titlul ‚’Hatmanul
Baltag’’ este publicată ṣi o operă bufă (libret) a cărei primă reprezentare
are loc la 1 martie 1884. Libretul operei este scris împreună cu I. C.
Negruzzi, acesta scriind versurile (cam 85% din text) iar Caragiale proza.
4- Piesa ‘’Une camaraderie’’ de Eugène Scribe, tradusă de Ion Luca
Caragiale cu titlul ‚’Camaraderia’’
Ion Luca Caragiale a tradus din diferite limbi (franceză, germană,
italiană) texte scurte scrise de: Mark Twain, Carmen Sylva, Charles
Perrault, Guy de Maupassant, I. Marni, Miguel Cervantes, N.
Machiavelli, George Allan, A de Quatrefage, J. Swift (Un pamflet clasic
– Epoca literară nr.7) ṣi E. A. Poe. Amănunte despre traducerile lui
Caragiale din Edgar Allan Poe găsim în “Translated. POE’’, Edited by
5|Page
Emron Esplin and Margarida Vale de Gato, Lisboa, 2014, cap.8 – Edgar
Allan Poe in Romanian Translation, p.75-86, by Liviu Cotrău. La cap. 22
se menṭionează că Ion Luca Caragiale publică una dintre primele
traduceri din ‘’Masca’ în Época literară, nr.1, 15 aprilie 1896, p.2.
(retipărită în Calendarul Dacia – literar ṣi artistic - 1898, Iaṣi, p.95-99, ṣi
în Calendarul literar ṣi artistic, Bucureṣti, 1909, p.55-66). His version is
based on Charles Baudelaire’s French translation. Apart from ‘’The
Masque’’, Caragiale also provided Romanian versions of:
- The Devil in the Belfry. An Extravaganza = Dracul în clopotniṭă –
Timpul, I, nr.64, 65, 66 iulie 1876;
- A Tale of Jerusalem = O întîmplare la Jerusalim – Timpul, III,
nr.118, 1878 (ṣi Opere, vol.4 – 1938, p.256);
- The System of Dr. Tarr and Professor Fether = Sistema Doctorului
Catran ṣi a Profesorului Pană – în Timpul, III, nr.119-122, 1878 (ṣi
Opere, vol.4, 1938, p.260);
- The Cask of Amontillado = O balercă de Amontillado – în Epoca
literară, nr.8, 1896 (ṣi Opere, vol.2, 1931, p.341).
Roma învinsă – Alexandru Parodi
În ziarul Timpul din 1878 găsim cîteva referiri la ‘’Roma învinsă’’.
1878-04-13 - Teatrul Naţional – “Timpul”, III, nr.83, 13 aprilie 1878;
nesemnat; şi în O.–VI – p.542 – [despre TRADUCEREA sa, “Roma
Învinsă” –
1878-05-18 - Teatrul Romăn – “Timpul”, 18 mai 1878; nesemnat; şi în
O.–VI – p.542 – [şi anunţă şi distribuţia piesei “Roma Învinsă”, pe care o
tradusese pentru Teatrul Naţional] –
1878-05-21 - Teatrul Romăn – “Roma Învinsă” – “Timpul”, 21 mai 1878;
nesemnat: - [în finalul notei îşi exprimă speranţa că “ reprezentaţia
“Romei Învinse” va fi onorată cu augusta prezenţă a MM. LLor Domnul
şi Doamna”. ] {La premieră, numele lui Caragiale nu figura pe afişul
piesei} –
‘’Roma învinsă’’ – tragedie în 5 acte de Alexandru Parodi, traducere în
versuri de I.L. Caragiale, a fost prezentată pentru prima oară pe scena
Teatrului Naṭional pe 21 mai 1878. Traducerea lui Caragiale după ‘’Rome
Vaincu’’ ‘’e făcută în mod liber’’, dar versificaṭia originalui francez e mai
bogată. Octav Minar prezintă ṣi distribuṭia piesei.
Traducerea a fost tipărită în Tribuna (Sibiu), nr.45, în 1887.
În Opere, vol.6, 1939, găsim următoarea notă despre traducerea ‘’Roma
învinsă’’

7|Page
9|Page
Actul I

11 | P a g e
13 | P a g e
15 | P a g e
17 | P a g e
19 | P a g e
21 | P a g e
23 | P a g e
25 | P a g e
27 | P a g e
29 | P a g e
31 | P a g e
Actul II
33 | P a g e
35 | P a g e
37 | P a g e
39 | P a g e
41 | P a g e
43 | P a g e
45 | P a g e
47 | P a g e
49 | P a g e
51 | P a g e
53 | P a g e
Actul III
55 | P a g e
57 | P a g e
59 | P a g e
61 | P a g e
63 | P a g e
65 | P a g e
67 | P a g e
69 | P a g e
71 | P a g e
73 | P a g e
75 | P a g e
77 | P a g e
79 | P a g e
Actul IV

81 | P a g e
Pagina 73 - lipsă

83 | P a g e
85 | P a g e
87 | P a g e
89 | P a g e
91 | P a g e
93 | P a g e
95 | P a g e
97 | P a g e
99 | P a g e
101 | P a g e
103 | P a g e
105 | P a g e
Actul V

107 | P a g e
109 | P a g e
111 | P a g e
113 | P a g e
115 | P a g e
117 | P a g e
119 | P a g e
121 | P a g e
Coperta piesei ‘’Roma învinsă’’, tradusă în versuri de I.L.
Caragiale
123 | P a g e
125 | P a g e
Lucreṭia Borgia – Victor Hugo
{După succesul obṭinut cu traducerea piesei lui Parodi,
Caragiale se apucă să traducă ‘’Lucrezia Borgia’’, dramă în trei
acte ṣi două tablouri de Victor Hugo.
Piesa a fost tradusă în vara anului 1878, ṣi toamna Grigore
Manolescu a luat manuscrisul pentru a-l propune la direcṭiunea
teatrului, dar ‘’l-a uitat’’ (după cum spune O. Minar).
127 | P a g e
129 | P a g e
Actul I
131 | P a g e
133 | P a g e
135 | P a g e
137 | P a g e
139 | P a g e
141 | P a g e
143 | P a g e
145 | P a g e
147 | P a g e
149 | P a g e
151 | P a g e
153 | P a g e
155 | P a g e
157 | P a g e
159 | P a g e
Tabloul I – Scena I
161 | P a g e
163 | P a g e
165 | P a g e
167 | P a g e
169 | P a g e
171 | P a g e
173 | P a g e
175 | P a g e
177 | P a g e
Actul II – Scena I

179 | P a g e
181 | P a g e
183 | P a g e
185 | P a g e
187 | P a g e
189 | P a g e
191 | P a g e
193 | P a g e
195 | P a g e
197 | P a g e
199 | P a g e
201 | P a g e
203 | P a g e
205 | P a g e
207 | P a g e
209 | P a g e
Tabloul II – Scena I

211 | P a g e
213 | P a g e
215 | P a g e
217 | P a g e
219 | P a g e
Actul II
221 | P a g e
223 | P a g e
225 | P a g e
227 | P a g e
229 | P a g e
231 | P a g e
233 | P a g e
235 | P a g e
237 | P a g e
239 | P a g e
241 | P a g e
243 | P a g e
245 | P a g e
247 | P a g e
=Însemnări critice – de Octav Minar

Acest volum, publicat la Bucureṣti în 1924, cuprinde:

249 | P a g e
Alături de ‘’Insemnările critice’’ despre ‘’Roma învinsă, găsim
ṣi interesante informaṭii despre ‘’Lucreṭia Borgia’.
251 | P a g e
253 | P a g e
255 | P a g e
257 | P a g e
259 | P a g e
În ‘’Convorbiri literare’’ din 1 iunie 1885, într-un articol
despre Victor Hugo (necrolog), sunt enumerate diferite
traduceri …(‘’ṣtim că …pe Teatrul din Iaṣi s-a jucat Lucrezia
Borgia tradusă de un autor ce nu ne este cunoscut.’’(p.283)
261 | P a g e
263 | P a g e
Hatmanul – Paul Deroulede

Ṣerban Cioculescu, în Introducere la Opere, VI, Teatru, 1939,


discută ṣi despre traducerile pe care le-a făcut I.L. Caragiale.
265 | P a g e
267 | P a g e
Se menṭionează traducerea piesei “Hatmanul’’ de Paul
Deroulede (publicată de Ioan Massoff în ‘’Adevărul literar ṣi
artistic’’, nr.960, 7 mai 1939, p.5-6; nr.961, 14 mai 1939, p.9-
10; nr.962, 21 mai 1939, p.9-10; nr.963, 28 mai 1939, p.9-10.

269 | P a g e
Camaraderia – de Eugene Scribe

271 | P a g e
CAMARADERIA - pp.600 - 671
273 | P a g e
275 | P a g e
277 | P a g e
279 | P a g e
281 | P a g e
283 | P a g e
285 | P a g e
287 | P a g e
289 | P a g e
291 | P a g e
293 | P a g e
295 | P a g e
297 | P a g e
299 | P a g e
301 | P a g e
303 | P a g e
305 | P a g e
307 | P a g e
309 | P a g e
311 | P a g e
313 | P a g e
315 | P a g e
317 | P a g e
319 | P a g e
321 | P a g e
323 | P a g e
325 | P a g e
327 | P a g e
329 | P a g e
331 | P a g e
333 | P a g e
335 | P a g e
337 | P a g e
339 | P a g e
341 | P a g e
343 | P a g e
345 | P a g e
I.L. Caragiale - traducător
347 | P a g e
349 | P a g e
351 | P a g e
353 | P a g e
TRADUCERI ŞI ADAPTĂRI de Ion Luca
CARAGIALE
Modul în care Ion Luca Caragiale ‘prescurtează’ textul
original, pe care îl traduce ‘’în general’’ este cel puṭin ciudat.
De exemplu, din nuvela lui Cervantes ‘Curiosul pedepsit’’,
care are 117 pagini în original, rămîn, în ‘’traducerea’ lui
Caragiale, doar 23 de pagini. Lui Caragiale i se par prea lungi
inclusiv texte de E.A. Poe în traducerea lui Baudelaire.
Paul Zarifopol, în ediṭia de Opere, vol.1, 1930, p.XXXI,
evidenṭiază stilul de ‘’traducător’’ al lui Caragiale.

355 | P a g e
357 | P a g e
1. ROMA ÎNVINSĂ – (1878) - tragedie în 5 acte de
Alexandru Parodi – TRADUSĂ în versuri romăneşti de
I. L. Caragiali (sic). – O-6 - p.299; - “Tribuna”, (Sibiu),
1887, (108 pagini) – (Biblioteca poporală a “Tribunei”,
nr.45)
2. Un băieţaş rău” şi “Leac de guturai”, două texte după
Mark Twain publicate în “OPERE” – Proza literară” ed.
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000;
3. ISTORIA UNUI BAIAT RĂU CARE N’A FOST
NICIODATĂ PEDEPSIT” – de Mark Twain – (la
numărul paginii – 291-293 – este doar - ‘ISTORIA
UNUI BĂIAT RĂU” - ) – TRADUCERE publicată în
“Convorbiri literare”, nr.8, pp.11-13, 1883; traducătorul
semnează: L. –
4. Păsurile sufleteşti ale d-nişoarei Aurelia” de Mark
Twain; trad. de L. - Convorbiri literare – XVII, 1883,
pp.35-37, pp.291-293; nr.1, (pp.39-41) - şi nr.8, pp.11-
13 – „Istoria unui băiat rău, care n-a fost niciodată
pedepsit” de Mark Twain; -[Ambele traduceri din Mark
Twain sunt semnate cu : L.]
5. LEAC DE GUTURAI - după Mark Twain - proză după
Mark Twain, - Constituţionalul, nr.43, 4/16 august 1889,
p.2; TRADUCERE LIBERĂ după Mark Twain;
nesemnată: {cf. Marin Bucur, ‚Restituiri’, Cluj, 1986; şi
în - LUMEA VECHIE – nr.5, 15 martie 1896 – (la
sumar) – CURA GUTURAIULUI (trad.) de N. – pag.20
– 24 – cu titlul: CUM SE CURARISEŞTE UN
GUTURAIU” – Mark Twain. – TRADUS LIBER de N.
{ –vezi şi “OPERE” – Proza literară” ed. Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2000 – LEAC DE GUTURAI –
după Mark Twain –
6. POCĂINȚA - 1896-01-15 – Lumea Vechie, nr.1, 15
ianuarie 1896, p.31-38, - Pocăinṭa, de Georges
Courteline; Tradus de N.
7. UN RECORD - 1896-02-01 – Lumea Vechie, nr.2, 1
februarie 1896, p.20-23 - Un record – Alfred Capus. –
Tradus de N.
8. UN VICLEṢUG - 1896-02-01 – Lumea Vechie, nr.2, 1
februarie 1896, p.31-38 - Un vicleṣug – Guy de
Maupassant – Tradus de N.
9. DOMNUL FELIX - 1896-02-15- Lumea Vechie, nr.3,
15 februarie 1896, p.35-41 - Domnul Felix (scena întîi) -
p.39 (scena II), (scena III) – Georges Courteline; Tradus
de N.
10.ZĂVORUL - 1896-03-01 – Lumea Vechie, nr.4, 1
martie 1896, p.26-33, – ZĂVORUL – Guy de
Maupassant – TRADUS de N. -
11.JUVAERELE - 1896-04-01 – Lumea vechie, nr.6,
1aprilie 1896, pp.25-35; – JUVAERELE – Guy de
Maupassant – TRADUS de N. –

359 | P a g e
12.CUNUNAŢI - 1896-05-15 – Lumea vechie, nr.9, 15
mai 1896, p.17-25; - CUNUNAŢI – de I. Marni. –
TRADUS de N. -
13.Broasca minunată – schiţă americană de Mark Twain –
Vatra, I, nr.9, 1894, p.275-279; TRADUCŢIE de
I.L.Caragiale –– ; reprodus în “Schiţe”, 1897, pp.40-48;
şi în “Reminiscenţe”, 1915,pp.218-228; cf.O-2 -, p.329
14.Răsbunare – (proză) de Carmen Sylva – Vatra, I, nr.1,
1894, p.54; cu subtitlul: TRADUCERE liberă de
I.L.Caragiale – {din germană}[ după originalul din
limba germană publicat la Bonn în 1888; reprodus în
“Schiţe” (Traduceri şi originale), Iaşi, 1897, ed. Şaraga,
p.3-39;
15.Fecioara-din-lună – (poveste japoneză) –
Romănul”(Arad), nr.109, mai 1911, TRADUCERE din
germană, semnată: L. I. Caragiale; text republicat în
“Ordinea”, cu semnătura: I.L.Caragiale;
16.=De menţionat că atunci cînd publică “1907” în “Die
Zeit”, (Viena), nr.1624, 3 aprilie 1907, cu subtitlul: Din
primăvară pănă-n toamnă” – Cîteva note Partea I,
semnată “Un patriot romăn” – traducătorul nu
semnează – {vezi – O-5-, p.167-185 – }
17.Făt Frumos cu moţ-în-frunte – traducere din Charles
Perrault, povestea ‚Riquet a la Houppe’ – Convorbiri
critice, II, 15 decembrie 1908, p.785; şi în „Lumina, 31
ianuarie 1909; retipărit în “Schiţe Nouă, p.273; cf.-O-2 -,
p.348
18.Curiosul pedepsit – de Miguel Cervantes – (fragmente
după franceză) – Romănul, I, nr.96, 3/16 mai 1911, p.1-
3; nr.97, 4/17 mai 1911, p.1-3; nr.98, 5/18 mai, p.1-2;
[toate traducerile sunt semnate: I. L. C.] retipărit în
“Reminiscenţe”, 1915, p.171. cf.O-2 -, p.356 –
{fragmente din Cervantes au mai fost traduse în
“Convorbiri literare” (nr.16, 1882; nr.21-22, 1887, nr.24,
1890; ) din limba spaniolă de S.G. Vîrcolici}
19.Un pamflet clasic – Epoca literară, nr.7, 27 mai 1896,
p.3. nesemnat. [Nu se menṭionează că este o traducere-
rezumat din Jonathan Swift ‘’O propunere modestă’’] (ṣi
este urmat de o traducere - Din “Principele’’ lui
Machiavelli)
20.Principele – N. Machiavelli - „Epoca literară”, nr.5, 13
mai 1896; p.3-4; - şi nr.7, 27 mai 1896, p.3; nesemnat; -
Din „Principele” lui Machiavelli
În ziarul conservator ’Democraṭia’’ din Craiova, în
numărul din 17 mai 1908, p.10, este publicată o
traducere din „Prinṭul’’ lui N. Machiavelli. Înaintea
textului, ’În loc de prefaṭă’’ este semnat: I. L. Caragiale.
21.Masca, „după Edgar Poe”= Caragiale traduce din POE
folosind texte de Baudelaire. [„Masca” mai fusese
tradus în 1885} = Epoca literară’ 1896 - ṣi în
Calendarul Dacia, I, 1898, Iaşi, p.89; – [TRADUCERE –
361 | P a g e
cf. OPERE II, nota lui Paul Zarifopol] – cf. - O-2 -,
p.335 –
22.O BALERCĂ DE AMONTILLADO – după Edgar Poe
– TRADUCERE de I.L.Caragiale – Epoca literară, 1898;
şi în “Calendarul Dacia, anul I, 1898, Iaşi, p.89; şi în
“Reminiscenţe”, 1915, p.196; Ambele povestiri de Edgar
Poe sunt traduse de Caragiale după textul lui Baudelaire
- cf.-O-2 -, p.341
23.Dracul în clopotniṭă – de Edgar Alan Poe – Timpul, anul
I, nr.64, miercuri 30 iunie 1876, p.1; nr.65, joi 1 iulie
1876, p.2; nr.66, vineri 2 iulie 1876, p.1; la rubrica
‘’Foiṭa Timpului’’, traducere de I.L. Caragiale
24.O ÎNTÎMPLARE LA IERUSALIM –“Timpul”, 31 mai
1878; foileton, nesemnat; TRADUCERE după Edgar
Poe; [după versiunea franceză a lui Baudelaire] cf. O-4 -,
p.256 –
25.SISTEMA DOCTORULUI CATRAN ŞI A
PROFESORULUI PANĂ – “Timpul”, 1, 2, 3, 4 iunie
1878, foileton; nesemnat; TRADUCERE după Edgar
Poe ; [Ambele traduceri după versiunea franceză a lui
Baudelaire;] cf. O-4 -, p.260-279;
26.UN CARACTER DE ARTIST – de George Allan;
„Convorbiri Literare”,XIX, 1885, pp.557-588; la final:
George Allan, (Traducere de L.) - (După ‚Convorbiri
literare”şi în „Voinţa Naţională” - e.4-nr.365; e.5-nr.366;
e.6-nr.367; e.7-nr.368; = ultimul episod, e.8-nr.369, de
joi 17 octombrie 1885, are la final menţiunea (Traducere
de L. ).
27.CAMARADERIA (= Cîrdăşia) – comedie în cinci acte
de Scribe Eugene – traducere de I. L. Caragiale –
publicată în “Convorbiri literare’, LXXII, nr.5, mai
1939, pp.600-671 [pag.96- 167] şi despre autor;
{comentarii despre această traducere în “Universul
literar”, 13 mai 1939, p.1}
28.MEMORIILE LUI ROSTOPŞIN – scrise în zece minute
– TRADUCERE de Caragiale (cf. Şerban Cioculescu)
=1896-04-15 - Epoca literară, Anul I, nr.1, 15 aprilie
1896; p.3; nesemnat; MEMORIILE Contelui Fedor de
Roştopşin – (cu subtitlul) –Scrise în zece minute –
29.Termitele – 1911-03-27 – Romănul (Arad), nr.70, 27
martie/9 aprilie 1911, Traducere de I. L.Caragiale după
A. de Quatrefage.
30.Giosue Carducci – de Edouard Rod – Constituṭionalul,
nr.1 – nr.6, 16/28 iunie 1889 – 21 iunie/3 iulie 1889;
nesemnat.
31.HATMANUL de Deroulede Paul – (TRADUCERE
inedită) publicată de I.Massoff în “Adevărul literar şi
artistic’, 19, nr. 960, 7 mai 1939, p.5-6; nr.961, 14 mai
1939, p.9-10; nr.962, 21 mai 1939, p.9-10; nr.963, 28
mai 1939, p.9-10; - { mai există o traducere anterioară:
„Hatmanul Baltag”, novelă (imit. După Dickens), de N.
Gane –Convorbiri literare - 1874, VIII, p.177; }

363 | P a g e
32.LUCREZIA BORGIA – (1878) - (TRADUCERE de
I.L.Caragiale) -în „TEATRU”, vol.1 – ediţie critică de
Octav Minar –

Ion Luca Caragiale a mai făcut ṣi unele traduceri ocazionale,


de exemplu traducerea ‚’Dogaresa ṣi poetul’’. O traducere
liberă de pe ‚’Fîntîna slujnicelor’’ din Leipzig este ṣi textul
[Inscripṭie pe fîntîna slujnicelor].
Nuvela ’Kir Ianulea’’ este o versiune românească a piesei lui
Niccolo Machiavelli, „Nunta lui Belphagor”.
Sunt interesante ṣi traducerile ‘’reluate’’, traduceri ale aceluiaṣi
text pe care I.L. Caragiale le face la distanṭă în timp; de
exemplu, a se compara cu originalul:
- LEAC DE GUTURAI - proză după Mark Twain -
Constituţionalul, nr.43, 4/16 august 1889, p.2;
TRADUCERE LIBERĂ după Mark Twain; nesemnată:
- CURA GUTURAIULUI - LUMEA VECHIE – nr.5, 15
martie 1896 – (la sumar) – CURA GUTURAIULUI
(trad.) de N. – pag.20 – 24 – cu titlul: CUM SE
CURARISEŞTE UN GUTURAIU” – Mark Twain. –
TRADUS LIBER de N.
Giosue Carducci – de Edouard Rod –
Constituṭionalul, nr.1 – nr.6, 16/28 iunie 1889 – 21
iunie/3 iulie 1889;

Ziarul ‘’Constituṭionalul’’ apare la Bucureṣti în locul ziarelor


Romănia liberă (Bucureṣti, 15 mai 1877 – 14 Iunie 1889) ṣi
Epoca (Bucureṣti, 16 noemvrie 1885 – 14 iunie 1889), care
fuzionează.
Încă din primul număr al Constituṭionalului, din 15 iunie 1889,
Ion Luca Caragiale începe să publice în foileton traducerea
unui studiu (vezi O-4 – p.1132) despre poetul Italian
contemporan, Giosue Alessandro Giuseppe Carducci (1835 -
1907), primul Italian care a primit Premiul Nobel pentru
Literatură (în 1906).
Giosue Carducci – este traducerea unui studiu publicat în
franceză de Edouard Rod în 15 mai 1889. A apărut în
‘’Constituṭionalul’’, I, nr.1, 15/27 iunie 1889, p.2, cu
acest titlu dar fără semnătura lui Caragiale. Traducerea
continuă ṣi în următoarele numere:
- Constituṭionalul, I, nr.2, 16/28 iunie 1889, p.3;
- Constituṭionalul, I, nr.3, 17/29 iunie 1889, p.3;
- Constituṭionalul. I, nr.4, 18/30 iunie 1889, p.3;
- Constituṭionalul, I, nr.5, 20 iunie/2 iulie 1889, p.2;
- Constituṭionalul, I, nr.6, 21 iunie/3 iulie 1889, p.2.
Nici una din traduceri nu este semnată. Redăm textul din
Opere, vol.4, p.357 – 374, 2015.

365 | P a g e
367 | P a g e
369 | P a g e
371 | P a g e
373 | P a g e
375 | P a g e
377 | P a g e
379 | P a g e
381 | P a g e
383 | P a g e
Tot în ziarul ‘’Constituṭionalul’’, în luna august 1889
apare o traducere din Mark Twain.

Leac de guturai – Constituṭionalul, 4/16 august


1889

LEAC DE GUTURAI – [după Mark Twain (Samuel L.


Clemens)] – Din ‘’Schiṭe americane’’ - Constituţionalul, anul I,
nr.43, 4/16 august 1889, p.2 (la rubrica ‚’Varietăṭi literare’’);
TRADUCERE LIBERĂ după Mark Twain; nesemnată:
{cf. Marin Bucur, ‚Restituiri’, Cluj, 1986}; Opere – vol.2
(2015), p.163 {–vezi şi “OPERE” – Proza literară” ed. Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2000 – LEAC DE GUTURAI – după
Mark Twain – }
şi în - LUMEA VECHIE – nr.5, 15 martie 1896 – (la sumar) –
CURA GUTURAIULUI (trad.) de N. – pag.20 – 24 – cu titlul:
CUM SE CURARISEŞTE UN GUTURAIU” – Mark Twain. –
TRADUS LIBER de N.
[Poate că e bine să scrii ca să amuzezi publicul; însă este mult
mai nobil să scrii ca să-l înveṭi, să scrii pentru folosul lui actual
ṣi pipăit. Iată unicul obiect al acestui articol...] .. final [ Încă o
dată trebuie să spun că, cu cele mai bune intenṭii, supun aci
persoanelor mai mult sau mai puṭin bîntuite de aceeaṣi
suferinṭă, lista doftoriilor pe care le-am urmat eu. D-aia doresc
să le încerce ṣi d-lor. În cazul cînd nu se vor vindeca, cel mai
rău ce li se poate întîmpla, e să moară. Nu-i nimic!] – O-2
(2015), p.167.
385 | P a g e
Vasile Pop – Poṣta redacṭiei - MARK TWAIN - Lumea Vechie
- nr.4 - 1 martie 1896

387 | P a g e
389 | P a g e
Vasile Pop - Un interview cu MARK TWAIN - Luceafărul -
(Sibiu) - 15 decembrie 1906 –

391 | P a g e
La fel ca ṣi la cotidianul ‘’Constituṭionalul’’, Ion Luca
Caragiale publică ṣi în revista “Lumea vechie’’ începînd de la
primul număr.

Caragiale era prieten intim cu dr. Alceu Urechia ṣi cu


fiul lui, Vasilică A. Urechia. Acesta era nepotul lui V. A.
Urechia (1834-1901), profesor universitar ṣi fost
ministru al Instrucṭiunii Publice. El l-a numit pe
Caragiale în octombrie 1881 revizor ṣcolar pentru
judeṭele Neamṭ ṣi Suceava, ṣi apoi, în martie 1882 l-a
transferat pe un post de revizor ṣcolar în Argeṣ-Vîlcea.
Academicianul a fost ironizat în epigrama ‘Doi
academici
Din corespondenṭa cu Alceu Urechia (1860-1941) s-au păstrat
56 de scrisori.
‘’Iodoform’’ era un umorist preţuit la vremea lui şi bun prieten
cu Caragiale;
Născut în 1897, V. A. Urechia „secundus” a publicat, la
72 de ani, primul şi singurul său volum: Schiţe
memorialistice (E.P.L., 1969). Una dintre bucăţi,
intitulată Sub semnul ironiei, ne povesteşte o întîmplare
petrecută în 1896, aflată de narator din gura tatălui său.
Doctorul Alceu Urechia îi propune într-o zi lui Caragiale
să editeze împreună o revistă, Sub semnul ironiei, care
să atragă publicul prin folosirea unui semn grafic
special, născocit de umoristul francez Alcanter de Brahm
şi destinat să marcheze expres frazele sau cuvintele
ironice: „– Ce succes monstru ar fi pentru revista noastră
dacă ne-am face campionii semnului în paginile sale!”
Răspunsul lui Caragiale a fost un refuz neted şi prompt:
„– Nu sînt deloc de acord cu tine. Rog frumos, ce iaşte
ironia? A cugeta într-un fel şi a spune exact contrariul,
însă în aşa chip încît lectorul să fie îndrumat să înţeleagă
sensul ascuns sub bătaia de joc. În cariera mea, adesea
am întîlnit trei cazuri: sau ironiile, sau cititorii, sau toate
şi toţi erau proaste şi proşti. Nu cu semafoare ca la calea
ferată, roşu – pericol, verde – liber, se consolidează texte
sau capete slabe. Ba dimpotrivă, cititorul va rămîne ca
vaca în faţa opreliştei: «Nu călcaţi florile!» De vor fi
flori de ironie, sau le va ignora, sau le va călca, cu toate
avertizoarele din lume.” Concluzia discuţiei dintre cei
doi amici: „Hierogliful a fost înmormîntat fără glorie.”
În perioada ianuarie–aprilie 1896, colaboreză la ”Lumea
veche”, revistă umoristică scoasă de dr. Alceu Urechia.
Aruncînd o privire de ansamblu asupra întregii colaborări la
toate cele 9 numere ale revistei, putem spune că Ion Luca
Caragiale a contribuit cu traduceri aproape în toate numerele.
(notă – nu am nr.7)

1. 1896-01-15 – Lumea Vechie, nr.1, 15 ianuarie 1896,


p.31-38, - Pocăinṭa, de Georges Courteline; Tradus de
N.
2. 1896-01-15 – Lumea Vechie, nr.1, 15 ianuarie 1896,
p.39 – Procurorul criminal (cu subtitlul- sau Cadavrul
bolnav – semnat: I.

393 | P a g e
3. 1896-02-01 – Lumea Vechie, nr.2, 1 februarie 1896,
p.20-23 - Un record – Alfred Capus. – Tradus de N.
4. 1896-02-01 – Lumea Vechie, nr.2, 1 februarie 1896,
p.31-38 - Un vicleṣug – Guy de Maupassant – Tradus
de N.
5. 1896-02-01- Lumea Vechie, nr.2, 1 februarie 1896, p.39-
40 – Din căleală (snoavă) – semnat: Alan. [Caragiale a
mai tradus ’Un caracter de artist’’, de George Allan.]
6. 1896-02-15- Lumea Vechie, nr.3, 15 februarie 1896,
p.35-41 - Domnul Felix (scena întîi) -p.39 (scena II),
(scena III) – Georges Courteline; Tradus de N.
7. 1896-03-01 – Lumea Vechie, nr.4, 1 martie 1896, p.26-
33, – ZĂVORUL – Guy de Maupassant – TRADUS de
N. -
8. 1896-03-01 – Lumea Vechie, nr.4, 1 martie 1896, p38;
semnat: Ion; (cu notă de subsol în dreptul numelui –
„ Trimite-ne, te rugăm, pe Bar. La redacţie.” – posibil o
glumă = „Barion = I.A.Bassarabeascu (1870-1952) [ La
Poşta Redacţiei – despre D-l Marck Twain} - DOUĂ
SNOAVE [1] – Cine-a zbierat? //– Bucăţica de la gură –
[la Sumar: Două Snoave – Ion]
9. 1896-03-15 – Lumea vechie, nr.5, 15 martie 1896, - (la
sumar) – CURA GUTURAIULUI (trad.) de N. – pag.20
– 24 – cu titlul: CUM SE CURARISEŞTE UN
GUTURAIU” – Mark Twain. – TRADUS LIBER de N.
– vezi şi “OPERE”, Proză literară, ed. Univers
Enciclopedic, Buc., 2000 – LEAC DE GUTURAI –
după Mark Twain –
10.1896-03-15 – Lumea vechie, nr.5, 15 martie 1896, p.44-
45 – EPIGRAME Unui senator -[De-ar fi să-ţi aducă ţie /
Ori-ce probă, ie în van: / Tu nu crezi c-a fost deluviu /
Căci ieşti anti....-deluvian” (semnat C. Aristol.} Lui
Nenea Iancu – „ Cînd jucai la cărţi asară / Ţi-a venit un
as de cupă, / Potriveală bună, dară, / Mai aveai un nas de
... cupă” (semnat: Gedra. – (Iaşi) – cu o notă de subsol a
autorului - „ Se ştie că un as de cupă e roşu” –
Epigrama de răspuns, semnată: C. – „Unui poet” –

Fondu-i bun, dar formă n-are, /

Pentru ce? Staţi să vă spui; /

Fondul ie „utilizarea”, /

Numai „forma” ie a lui/” –

11.1896-04-01 – Lumea vechie, nr.6, 1aprilie 1896, pp.25-


35; – JUVAERELE – Guy de Maupassant – TRADUS
de N. – (la Sumar; scris: M.)
12.1896-04-01 – Lumea vechie, nr.6, 1 aprilie 1896, p.35;
(după traducere) – semnat: I. – CALOMNIE – [ Citim în
„Timpul”: - „ În dosul pasagiului Vilacros, la berăria
Durieux, am văzut stînd la o masă pe prietenul Nădejde,
înconjurat de mai mulţi alţi prieteni socialişti. Spectacol
şi mai îngrozitor, fie care prieten avea în faţa sa cîte o
halbă plină cu bere”. – Calomnie, calomnie. Nici odată
prietenul Nădejde sau ori care alt adevărat ‚prieten’ nu a
putut fi văzut avînd în faţa sa o halbă plină. Nici odată.”
– semnat: I. - ]
13.1896-05-01 – Lumea vechie, nr.8, 1 mai 1896, p.20;
(poezie) semnat: Luca. – Ab Irato – Sonet Parnasian -
14.1896-05-01 – Lumea vechie, nr.8, 1 mai 1896, p.21-24;
semnat: Ap. – AMORUL CONTRARIAT sau Purgativul
salvator – [Ionel şi Marioara se iubeau.]???
15.1896-05-01 – Lumea vechie, nr.8, 1 mai 1896, p.45,
semnat: Ion. – LA PRĂŞILĂ – Snoavă, fără colaborarea
poporului -

395 | P a g e
16.1896-05-01 – Lumea vechie, nr.8, 1 mai 1896, p.46;
semnat: Ion – epigramă – Unui poet – cu motto:’Au
apărut: Coarde sparte / cu portretul autorului” –
[‚’Privind ‚’portretu-ṭi’’ te-am luat / Drept vr-un
inchizitor vestit. / Cîtă dreptate mi-am fost dat / Cînd
versurile-ṭi le-am cetit!’’]. semnat: Ion.
17.1896-05-15 – Lumea vechie, nr.9, 15 mai 1896, p.7 –
{Din micul Moftologic: - Netot: = Scopit. / Om de viţă:
= Nenea Iancu.}autor- Bisturiu;
18.1896-05-15 – Lumea vechie, nr.9, 15 mai 1896, p.14;
semnat: Ion. – Două snoave – (Fără colaborarea
poporului) – I – FĂ O CINSTE; - II – ŢIGANUL
BUCLUCAŞ –
19.1896-05-15 – Lumea vechie, nr.9, 15 mai 1896, p.17-25;
- CUNUNAŢI – de I. Marni. – TRADUS de N. -
20.1896-05-15 – Lumea vechie, nr.9, 15 mai 1896; (în
continuarea traducerii sunt versuri), pp.25-26; semnat:
Luca. - - Din carnetul unui poiet-proletar-intelectual-
artist-cetăţean-soţial-democrat (Fragmente alese) – 10
Maiu al Proletarului; - Ce’ trebue... ; Vom vedea...; La
ce gîndesc../ - [ în final este semnat: MERDIX- cu
asterix - * (Iu cunoşti pi puiezie: / Asta’i Iţichi care scrie.
/ Las se zichi el! Noi ştim: / Merdix: - este psudinim). –
LUCA. -
Vom reda traducerile în ordinea cronologică a publicării lor.
În ‘’Lumea vechie’’, nr.9, 15 mai 1896, p.7 –
{“”Alandala’’ -Din micul Moftologic: - Netot: =
Scopit. / Om de viţă: = Nenea Iancu.}autor- Bisturiu
Lumea veche 1, nr. 3, 15 februarie 1896, p.32
‘’Nenea Iancu trage …la măsea’’
Lumea vechie, nr.5, 15 martie 1896, p.45, Geniale –
cuprinde o epigramă pentru ‚’Nenea Iancu’’, ṣi un
răspuns:

E posibil ca iniṭiala: N să provină de la ‘’Nenea’?


397 | P a g e
Pentru identificarea traducătorului care semnează cu
iniṭiala: N. prezentăm aici doar “Leac de guturai’’, după
Mark Twain (ṣi comparativ, alte texte traduse de Ion
Luca Caragiale din Mark Twain.
Publicat în ‘’Constituṭionalul’’, anul I, nr.43, 4/16 august
1889, p.2 (la rubrica ‘’Varietăṭi literare’’); nesemnat.
(probabil traducere liberă după o versiune din limba
franceză).
Leac de guturai – Mark Twain

Redăm în continuare textul ‘’Leac de guturai’’ – din


Opere, vol.2, 2015, p.163-167.

399 | P a g e
401 | P a g e
Textul din 4/16 august 1889 este reluat cu modificări în
15 martie 1896. Varianta din ‘’Lumea Vechie’’are un
stil mai popular.

403 | P a g e
405 | P a g e
407 | P a g e
409 | P a g e
{Mark Twain's essay 'How to Cure a Cold' for The Golden Era,
a San Francisco newspaper, dated 20th September 1863. Twain
may never have actually said the famous thing about a San
Francisco summer being the coldest winter he’d ever known,
but the Bay Area fog was presumably enough to aggravate a
lingering head cold—well, that or a nineteenth-century cross-
country train ride. According to a series of humorous letters to
the editor Twain sent in to the Call and the Enterprise around
this period, he’d had the cold—and an ensuing bout of
bronchitis—for at least a month when he wrote this piece
chronicling various home remedies.}
Păsurile sufleteşti ale d-nişoarei Aurelia -
Convorbiri literare – XVII, 1883, pp.35-37,

Păsurile sufleteşti ale d-nişoarei Aurelia” de Mark Twain;


trad. de L. - Convorbiri literare – XVII, 1883, pp.35-37,
pp.291-293; nr.1, (pp.39-41) - şi nr.8, pp.11-13 – „Istoria unui
băiat rău, care n-a fost niciodată pedepsit” de Mark Twain; -
[Ambele traduceri din Mark Twain sunt semnate cu : L.]

411 | P a g e
413 | P a g e
415 | P a g e
417 | P a g e
Istoria unui băiat rău - Convorbiri literare – XVII,
1883, nr.8, pp.11-13

ISTORIA UNUI BAIAT RĂU CARE N’A FOST


NICIODATĂ PEDEPSIT” – de Mark Twain – (la
numărul paginii – 291-293 – este doar - ‘ISTORIA
UNUI BĂIAT RĂU” - ) – TRADUCERE publicată în
“Convorbiri literare”, nr.8, 1 noiembrie 1883, pp.11-13;
traducătorul semnează: L. –
Un băieţaş rău” şi “Leac de guturai”, două texte după
Mark Twain publicate în “OPERE” – Proza literară” ed.
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000;
419 | P a g e
421 | P a g e
423 | P a g e
Un băieṭaṣ rău – Mark Twain

O altă traducere, cu titlul ‚’Un băieṭaṣ rău’’ (Traducere din


Mark Twain) a apărut în ‚’Foaia interesantă’’, anul VI, nr.25,
9/22 iunie 1911, p.98, semnată: Luca. Textul apare în ‚’Opere,
vol.2, 2015, p.776.
425 | P a g e
427 | P a g e
Opere, vol.2, 2015, p.1030 –
Broasca minunată – Vatra, I, nr.9, 1894, p.275-279

Un alt text din Mark Twain tradus de Ion Luca Caragiale


printr-o variantă în limba franceză este ‚’The Celebrated
Jumping Frog of Calavaras County’’.

429 | P a g e
Broasca minunată – schiţă americană de Mark Twain –
Vatra, I, nr.9, 1894, p.275-279;

TRADUCŢIE de I.L.Caragiale –– ; reprodus în “Schiţe”, 1897,


pp.40-48; şi în “Reminiscenţe”, 1915,pp.218-228; cf. O-2,
1931, p.329
431 | P a g e
433 | P a g e
435 | P a g e
437 | P a g e
439 | P a g e
441 | P a g e
443 | P a g e
445 | P a g e
447 | P a g e
449 | P a g e
Manuscrise

Roma învinsă – tragedie în 5 acte de Alexandru Parodi [apare


publicat pentru prima data în ziarul ‘’Tribuna’’ (Sibiu), nr.45,
1887 - Traducere de I.L. Caragiali - O-6 - p.299 / – O-3 –
pag.483. În 1887 la Sibiu, în Biblioteca poporala a Tribunei"
apare Roma învinsă / O-3 – pag.483.

Caragiale se logodeşte cu domnişoara Burelly în decembrie


1888. Căsătoria civilă a avut loc în 7 ianuarie 1889, iar, în ziua
următoare, ceremonia religioasă, la Biserica Boteni din
Bucureşti, apoi călătoria de nuntă în Italia. Pasiunea pentru
Roma se combină la Caragiale cu interesul pentru istoria
naṭională.
În 1890 – Caragiale a fost profesor de istorie la liceul
particular ‘’Sf.Gheorghe’’ din Bucureṣti, liceu condus de
Anghel Demetrescu
În 1898 scrie pentru scenă un colaj de texte intitulat ‘’100 de
ani” – cu subtitluri_ Revistă istorică naţională a secolului XIX,
în 10 ilustraţiuni. – Mare spectacol – Tablouri vii, evoluţiuni,
dansuri şi cîntece. – Proză şi versuri din literatura diverselor
epoce. – (premiera la Teatrul Naţional din Bucureşti, la 1
februarie 1899;
Printre manuscrisele sale s-a păstrat ṣi un text
‘ÎNCEPUTURILE ROMEI’’], dar ṣi corespondenṭa dintre I. L.
Caragiale ṣi Ministrul Învăṭămîntului, Spiru Haret în legătură
cu o lucrare literară istorică ‘Patria ṣi neamul’. (cf. Opere,
vol.4, 2015, p.1250. Textul este publicat din manuscris la
pp.1043 – 1050, ṣi reproduce textul publicat de Paul
Zarifopol.)
Vezi 1 iunie 1898
Scrisoare către Ministrul Învăṭămîntului (Spiru Haret) –
manuscrisul ofertei - [Lucrarea mea literară ar purta titlul:
Patria ṣi Neamul – Povestiri ṣi Icoane din trecutul Poporului
Romănesc -...] semnată: Al Domniei-Voastre, prea plecat ṣi
prea supus servitor, I.L. Caragiale = O-4 – p.1251-1254

451 | P a g e
[Începuturile Romei] - manuscris
453 | P a g e
455 | P a g e
1892-10-18 - Revista muzicală ’Doina’’ anunṭa romanul lui
Caragiale, ’în lucru încă’’, cu titlul ’Patria ṣi familia’’. Titlul
este greṣit reprodus după un contract de intenṭie anterior.
Contractul, din 1 iunie 1898, între I.L. Caragiale ṣi Ministrul
Învăṭămîntului, Spiru Haret, contract prin care se angaja
lucrarea “Patria ṣi Neamul’’, se păstrează în manuscris la
Muzeul Naṭional al Literaturii Române.

457 | P a g e
Patria ṣi Neamul’’
459 | P a g e
461 | P a g e
463 | P a g e
465 | P a g e
Începuturile Romei - OPERE”, tomul III, pag.324-329 –

[Începuturile Romei] – {manuscris autograf al lui


Caragiale; 8 foi.]
467 | P a g e
469 | P a g e
471 | P a g e
473 | P a g e
Mon Portrait

Dintre cele 5 manuscrise ale lui Ion Luca Caragiale păstrate la


MNLR, Mon Portrait este singurul scris în limba franceză.
Adriana Apostol, într-un studiu interesant, (Fantastique
Roumain et influences etrangers – I.L. Caragiale en tant que
traducteur de Poe), atrage atenṭia asupra cunoṣtiinṭelor de
limbă franceză ale lui Caragiale ṣi asupra tipului de ‘’second-
hand translation’’ pe care îl practică folosind traduceri
franceze.

475 | P a g e
Într-o scrisoare din martie 1892 către Ion Panṭu I.L.
Caragiale menṭionează că vrea să se mute la Braṣov ṣi să
trăiască ‘’dînd lecṭii de limba franceză’’. Dovadă a cunoaṣterii
limbii franceze sunt ṣi unele scrisori în limba franceză, ṣi
interviewuri ṣi articole în ziare de limbă franceză (Le Liberte
Roumanie, 5 mai 1889; L'Indépendance Roumaine, 5e Série,
24, no. 7327, 11 Décembre 1900 = CARAGIALE - p.1). In
Opere, vol.5, Corespondenṭă, 2015, sunt publicate cîteva
scrisori scrise de Ion Luca Caragiale în limba franceză:
- Către N. Petraṣcu, 20 februarie 1895 (p.427)
- Către o persoană din Direcṭia Teatrului Naṭional, 26 oct.
1888 (p.873)
- Către Alceu Urechia [14], 5 ian. 1905 (p.526-527).
477 | P a g e
Textul din cele 16 pagini ale manuscrisului ‘’Mon Portrait’
este probabil un text din primul deceniu de activitate literară a
lui Caragiale.

479 | P a g e
481 | P a g e
483 | P a g e
485 | P a g e
487 | P a g e
489 | P a g e
491 | P a g e
493 | P a g e
Ion Luca Caragiale la 27 de ani

495 | P a g e

S-ar putea să vă placă și