Sunteți pe pagina 1din 20

dosarul nr.

1-2162/2021
/1-21114523-12-1-30072021/

SENTINŢĂ
În numele Legii

***** 06 mai 2022

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani,


Instanţa de judecată constituită din completul în componenţa:
Preşedintelui şedinţei, judecătorului Aureliu Postică
Grefierilor Marcela Rodideal, Victoria Ţurţurica
Cu participarea:
Acuzatorului de stat, procurorului Nadejda Barbalat
Părţii vătămate minore *****
Reprezenantului părții vătămate, avocatului Angela Camincean
Apărătorului, avocatului ***** Ciuperca
Inculpatului ***** *****

examinând în ședință judiciară închisă, în ordinea procedurii generale, cauza penală în privinţa
lui:
*****, născut pe *****, IDNP *****, născut în o*****,
domiciliat în *****, cetățean al României şi al Republicii
Moldova, cu studii superioare, ***** *****’’, nesupus
militar, celibatar, persoane la întreținere nu are, fără
antecedente penale,

învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 175 Cod penal;

Date cu referire la cauza penală şi examinarea acesteia:


Prin ordonanţa din 29.12.2020 de către Procuraturta pentru Combatera Criminalităţii Organizate
şi Cauze Speciale a fost pornită urmărirea penală în cauza nr. 2020515105, în temeiul art. 1651 alin.(1)
Cod penal;
Cauza penală a parvenit spre examinare în Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, pe 30.07.2021,
fiind judecată în ordinea procedurii generale, în perioada – 10.08.2021 până pe 06.05.2022, cu
respectarea procedurii de citare legală;
În privinţa învinuitului/inculpatului *****, la faza de cercetare judecătorească, a fost aplicată
măsură preventivă – obligarea de a nu părăsi ţara, pe un termen de 60 de zile, pînă pe data de 27.05.2022.
Acuzatorul de stat, Nadejda Barbalat, în dezbateri judiciare, a pledat pentru: a-l recunoaște pe
***** vinovat de comiterea infracțiunii, prevăzute de art.175 din Codul penal și a-i aplica în baza
acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, cu executarea pedepsei în
penitenciar de tip semi-închis, cu privarea de dreptul de a oficializa slujbe bisericești în calitate de preot
și/sau să exercite alte funcții sau activități în domeniul religios, precum și de a exercita activitatea legată
de orice interacțiune cu persoane minore pe un termen de 5 ani;
Măsură preventivă aplicată în privința inculpatului ***** sub formă de obligare de a nu părăsi
țara a o înlocui cu arest preventiv, cu luarea sub strajă din sala de ședință;
Mijloace materiale de probă: suporturi optice cu rezultatele măsurilor speciale de investigații și
acțiunilor de urmărire penală, copiile actelor și procesele-verbale cu privire la contravenții, de păstrat
la materialele cauzei;
Corpuri delicte: telefon mobil de model „Samsung” cu de IMEI 1 ***** și IMEI2 *****, ce
aparține lui *****, cearșaf cu desenul flori, 3 bucăți care se păstrează în camera de corpuri delicte a
CCTP a INI al IGP al MAI, de nimicit ca obiecte folosite la comiterea infracțiunii;
Acțiunea civilă privind încasarea prejudiciului moral cauzat prin infracțiune părții vătămate
***** în sumă de 100 000 lei de admis integral, în acest sens a dispune confiscarea banilor în sumă de
85 000 lei, puși sub sechestru conform încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 31.03.2021 și
transmise spre păstrare ARBI-ului din cadrul CNA, în vederea asigurării acțiunii civile, iar restul sumei
de 15 000 lei de încasat din contul inculpatului;
A incasa de la inculpatul ***** costul expertizei judiciare în sumă de 416 lei;
Apărătorul inculpatului *****, avocatul***** Ciuperca, în dezbateri judiciare, a pledat pentru
aceea că probele prezentate de procuror şi cercetate nemijlocit în şedinţa de judecată la examinarea
prezentei cauze penale - nu dovedesc incontestabil că ***** a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 175
Cod penal (Acţiuni perverse) - după cum pretinde în mod arbitrar şi neîntemeiat acuzatorul de stat. În cele
din urmă opinează că, instanţa judecătorească urmează să respingă ca neîntemeiată Ordonanţa
procurorului din 15 martie 2022 privind modificarea în sensul agravării a învinuirii aduse inculpatului
şi/sau să dispună achitarea lui ***** de sub comiterea infracţiunii prevăzute la art. 175 Cod penal, pe
motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii incriminate. Chiar dacă să admită în mod ipotetic că
probele din dosar dovedesc vinovăţia lui ***** în comiterea vre-unei infracţiuni prevăzute de legea
penală, atunci acţiunile/fapta infracţională incriminată inculpatului poate fi încadrată doar în componenţa
infracţiunii prevăzute la art. 1651 Cod penal.
Inculpatul *****, în ultimul cuvînt, a pledat pentru pronunțarea unei sentințe de achitare în
privința sa, invocînd că în activitatea celor 27 de ani, fiind și cadru didactic de 22 de ani – profesor de
religie la cele două unități de învățământ din or.Durlești, a avut o reputație ireproșabilă, niciodată nu i s-a
reproșat ceva legat de astfel de scenarii de care este acum învinuit, acesta a fost și motivul pentru care nu
i-a interzis lui ***** să locuiască pe teritoriul mănăstirii pentru că însăși minora se declara ca fiind fiica
vitregă a acestuia, consideră că este un tip de răfuială, un act de răzbunare. Susține poziția avocatului, în
aceste condiții nu rămâne decât ca onorata instanță să elucideze aceste aspecte.

Urmare a examinării cauzei penale şi a probatoriului administrat de părţi, cercetat în şedinţa de


judecată, instanţa de judecată –

A C O N S T A T A T:

Situaţia de fapt reţinută de instanţă în sarcina inculpatului


1. ***** a săvîrșit acţiuni perverse faţa de o persoană despre care ştia cu certitudine că nu a
împlinit vârsta de 16 ani, constând în atingeri indecente, discuţii cu caracter obscen sau cinic purtate cu
victima referitor la *****le *****e, precum şi alte acţiuni cu caracter *****, i.e. *****, în următoarele
circumstanțe:
2. Aşa el, fiind părintele - stareţ al Mănăstirii ***** situată în **********, în perioada de timp
de la sfârşitul anului 2016 - începutul anului 2017, a aflat despre faptul că *****, părintele din aceeaşi
Mănăstire, întreţine ***** *****e cu minora *****, născută pe *****, care la acel moment era elevă în
clasa a VII-a. În astfel de circumstanţe, în perioada anilor 2017-2018, *****, aflându-se pe teritoriul
mănăstirii *****, ştiind cu certitudine că *****i nu a împlinit vârsta de 16 ani, a săvârşit acţiuni perverse
faţa de aceasta, constând în discuţiile cu caracter obscen şi cinic purtate cu victima referitor la *****le
*****e, numeroase atingeri indecente ale feselor, ***** al victimei, precum şi viceversa, victima minoră
***** era impusă să atingă ***** al lui *****. Continuând acţiunile sale ilicite, acţionând cu intenţie
directă, din motive josnice de a-şi satisface pofta *****ă, la sfârşitul lunii august 2018, *****, aflându-se
pe teritoriul Mănăstirii ***** şi folosindu-se de poziţia sa superioară în ierarhia bisericească faţa de
*****, i-a solicitat ultimului să o aducă pe minora ***** în incinta *****i Mănăstirii. Ulterior, după ce
victima ***** a ajuns la Mănăstire, ***** a adus-o într-o camera de odihnă situată la etajul 2 al *****i,
unde a impus-o să-i *****e *****.
3. Inculpatul *****, fiind audiat în ședință de judecată, a negat vinovăţia în comiterea
infracţiunii şi a refuzat să facă declaraţii, instanţa apreciind acest refuz al inculpatului drept utilizare a
dreptului de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa.
4. Analizând circumstanțele cauzei constatate în ședința de judecată, instanța reține că, în pofida
nerecunoaşterii vinovăţiei de către inculpat în comiterea faptelor constatate de instanţă, faptele reţinute în
sarcina acestuia sunt confirmate integral prin declarațiile părții vătămate minore, precum şi ale martorilor
audiaţi în cadrul cercetării judecătoreşti şi anume:
- Declarațiile părții vătămate *****, care a comunicat instanţei că, cu părintele ***** de la
***** din ***** a făcut cunoștință în anul 2016, concretizează că ***** și inculpatul ***** este aceeași
persoană. Cu acesta a făcut cunoștință prin intermediul tatălui său vitreg pe nume**********, care este
concubinul mamei sale. Tatăl ei vitreg, ***** slujea în calitate de preot la aceeași mănăstire în care
activa și inculpatul *****. Ea cu mama mergeau deseori în vizită la ***** din ***** la tatăl vitreg, unde
a făcut cunoștință între timp și cu starețul mănăstirii *****. În acea perioadă avea vârsta de 12-13 ani,
din momentul în care s-au cunoscut, preotul ***** (el fiind și inculpatul *****) avea o atitudine
deosebită față de ea, care se manifesta printr-o apropiere ce consta în îmbrățișări, săruturi pe obraz,
îmbrățișări din zona taliei ceea ce pentru ea era ceva straniu. Ulterior, ea de una singură a început a
frecventa slujbele din cadrul ***** din ***** din acel moment a observat un comportament și mai
apropiat a lui *****, ce se manifesta deja prin săruturi pe ***** și coborârea mânii în timpul
îmbrățișărilor în zona feselor. Tot în anul 2016, la început de clasa a 7-a, tatăl ei vitreg a început să
întrețină cu ea ***** *****e fără acordul ei. Despre acest lucru între timp și-a dat seama inculpatul
*****, acestea i-a comunicat tatăl său vitreg. Când venea la mănăstire, în ***** (spațiu amenajat
pentru traiul preoților), în timp ce se afla cu tatăl vitreg la bucătărie, ***** intra și el, de regulă fiind
îmbrăcat sumar într-un halat de baie și în chiloți. Acesta discuta cu ea într-o tonalitate indecentă,
întrebând-o despre faptul dacă a mai întreținut ***** *****e, îi făcea complimente indecente la
capitolul corpului ei, și încerca prin diferite acțiuni și anume prin faptul că îi lua mâna ei atingând cu ea
*****, o încercare de a vedea cât de ***** era acesta. Ea respingea aceste acțiuni cu caracter *****,
trăgându-și mâna înapoi, explicând-i că nu este bine ce face, deoarece este *****. Aceste episoade cu
***** de regulă se întâmplau în prezența tatălui vitreg *****, care nu reacționa în nici un fel,
amuzându-se pe seama acestui comportament a lui *****. La sfârșitul anului 2017 a existat un episod
prin care ***** i-a telefonat și a informat-o deschis despre faptul că ***** dorește să întrețină *****
*****e cu ea. Ea, aflându-se la acel moment în ospeție la o prietenă și fiindu-i incomod să discute pe
acest subiect, i-a răspuns lui ***** că o să se mai gândească. Concretizează că în acea perioadă mama
ei era plecată peste hotarele țării la muncă și locuia cu bunica, dar din motiv că era în ***** tensionate
cu bunica din cauza că bunica permanent o critica pe mama sa pentru modul său de viață, o perioadă
anume a locuit la o vilă din ***** care îi aparține unchiului său *****, care este fratele mamei sale.
Această vilă i-a fost transmisă mamei sale pentru a îngriji de ea. O perioadă în această vilă a locuit
mama sa cu concubinul ei *****, iar după ce mama ei a plecat peste hotare periodic locuia și ea în
această vilă împreună cu *****, despre acest lucru cunoștea mama sa. În această vilă cu mici întreruperi
a locuit până la sfârșitul anului 2019. După ce a plecat de la prietena sa, a mers la ***** seara, unde s-a
întâlnit cu tatăl vitreg și a rămas să înnopteze acolo. Odată ajunsă acolo, i-a spus tatălui vitreg că nu
dorește să întrețină ***** *****e cu *****, la care tatăl său vitreg i-a zis că dacă refuză să întrețină
***** *****e cu *****, acesta o să-l dea afară de la Mănăstire. Ea i-a explicat tatălui său vitreg că nu
poate fiindcă era în perioada de *****, dar ***** i-a comunicat că ar putea să îl ***** pe *****, însă
ea îi explica că nu doreşte să facă asemenea lucruri, dar ***** insista. Într-un final *****, l-a adus pe
***** în cameră, acesta fiind îmbrăcat în halat de baie și boxeri. În prezența lui ***** a încercat să-i
satisfacă pofta *****ă prin ***** lui *****. Menționează că ***** i-a turnat în mână ulei pentru a
înlocui un lubrifiant. După 2-3 min de *****, ***** nu s-a ***** și nici nu a ***** și din acest motiv
***** a început să facă o ceartă, s-a enervat și îi spunea că nu este pricepută la nimic. Ulterior ***** a
plecat la el în cameră, iar cearta a continuat între ea și *****. Menționează că în acea seară ***** a
sărutat-o pe ***** și pe *****, ea era pe pat, îmbrăcată într-o pereche de pantaloni sport și într-un
maiou. ***** s-a pus deasupra ei, ea a încercat să-l respingă însă era prea greu, în cameră menționează
că se afla și *****. ***** s-a culcat lângă ea, și-a dezbrăcat boxerii, ea a văzut ***** și a observat la
***** lui ***** o tăietură împrejurul *****, ***** era de o mărime mică. Acesta a încercat și pe ea să
o dezbrace însă ea i-a reproșat fiindcă era în perioada de *****. Nu își amintește dacă i-a propus să-i
facă *****. După acea ceartă între ea și ***** au urmat câteva lovituri din partea lui. Acest episod cu
*****a a fost doar unul, altele nu au mai fost.
La întrebările procurorului a comunicat că: ***** a cunoscut de la bun început ce vârstă are și
ce clasă este, fiindcă ***** când i-a făcut cunoștință cu el i-a spus că este fiica lui vitregă și că învață în
clasa a 6-a. În prezența ei, ***** și ***** nu au discutat despre faptul că ea avea ***** *****e cu
tatăl său vitreg. ***** față de ***** îi spunea că la ***** permanent ***** este în ***** și mereu
*****. Încăperea în care a avut loc episodul cu *****a reprezenta un dormitor al *****i, era un pat
mare în mijlocul camerei, un dulap de culoare cafeniu închis care avea și ornamente albe, era o ușă la
balcon cu vedere spre biserică, și erau 2 sau 3 covorașe mici pe jos. Acest dormitor era a lui *****.
Mama ei nu a cunoscut de loc despre aceste evenimente, aceasta a aflat acum recent despre *****le sale
cu *****, însă despre ***** încă nu cunoaște. Menționează că ***** se afla sub conducerea lui *****,
era subalternul lui. Atingerile și comportamentul lui ***** îi provocau dezgust.
La întrebările instanței a comunicat că: Mai erau episoade când rămânea să doarmă în *****,
iar ***** dimineața mergea să facă slujbe, ***** intra la ea în cameră se culca lângă ea și încerca să
întrețină cu ea ***** *****e, prin faptul că încerca să o dezbrace, punea mâna ei la ***** lui, îi
atingea *****cu mâna sa. Au existat episoade când acest lucru se petrecea și în prezența lui *****.
Concretizează că practic de fiecare dată când se afla în ***** ***** încerca să își satisfacă poftele
*****e cu ea, sau să întrețină ***** *****e or să îl *****e. ***** *****e nu a întreținut cu *****, a
fost un singur episod de ***** despre care a vorbit anterior. În anul 2020 când era elevă la colegiu, a
mers cu mama sa la mănăstire, la începutul slujbei când se citea „utrenia”, ***** a venit și a chemat-o
să meargă cu el în ***** față de mama ei și de *****.
La întrebările reprezentantului părții vătămate a comunicat că: Mama sa când a plecat peste
hotarele țării a lăsat-o în grija bunici iar în zilele de vacanță și week-end pleca la *****. ***** aplica
foarte des forță fizică asupra sa, o lovea des din motive de gelozie, din faptul că consuma alcool, deseori
chiar din motive neînsemnate cum ar fi: putea să meargă pe drum cu ***** și acesta îi reproșa că de ce
se uita la cineva din partea masculină pe stradă. Sau ea îi zicea că iese cu prietenii și el striga că de ce îl
minte că ea de fapt o să se ducă să se vadă cu băieții.
La întrebările avocatului inculpatului a comunicat că: Concluzionează despre faptul că
inculpatul dorea să întrețină ***** *****e, acesta se dezbrăca din chiloți și îi demonstra faptul că
***** lui era în stare de *****, îi dădea de înțeles că trebuie să îi satisfacă poftele *****e. Ea îl refuza
însă ***** insista mereu până când ea ieșea din cameră, sau începea a plânge or ridica puțin vocea prin
care putea să stopeze acțiunile inculpatului *****. În momentul când mama ei era plecată peste hotarele
țării aceasta era în ***** bune cu *****. Când ***** a telefonat-o și i-a zis despre faptul că ***** vrea
să întrețină ***** *****e cu ea, ea credea că a glumit și nu s-a dus la ***** cu gândul să întrețină
***** cu *****. A decis să meargă atunci în ***** fiindcă era seara târziu, și vila din ***** era prea
departe să ajungă acolo. Acea cameră de dormitor era predestinată lui ***** ***** ca dormitor, acesta
putea să locuiască acolo permanent sau temporar. Când era in ***** era nevoită să doarmă într-un
dormitor cu ********** fiindcă acesta insista și nu avea o altă alternativă. Cunoaște bine acea
încăpere. În cadrul urmăririi penale i-a fost prezentat spre recunoaștere o plapumă cu un desen de
floarea soarelui pe care a recunoscut-o ca fiind plapuma din dormitorul în care locuia *****. *****
întreprindea măsuri de vigilență și atunci când mergea la baie verifica să nu fie observată de alți locatari
ai mănăstirii. Concretizează că a discutat despre ***** al lui ***** cu *****, acesta i-a comunicat că
***** mereu are ***** și că are ***** la *****. Prima dată a aflat despre ***** lui ***** de la *****
ulterior în cadrul episodului de ***** singură a văzut-o. Concretizează că la ***** lui ***** erau
semne specifice de ***** lipsind o parte din pielea *****. Acest lucru l-a văzut personal cu ochii ei. Au
fost momente când se certa și cu bunica și cu mama ei și își găsea refugiu la domiciliul lui ***** din
cauza acestor certuri. Uneori se certa și ***** cu mama ei, iar ea încerca să medieze conflictul dintre ei.
În câteva episoade în cazul când ***** intra în camera în care se afla ea cu *****, ultimul încerca să
favorizeze cumva întreținerea *****lor *****e cu *****, întrebând-o de ce se opune acestui lucru,
deoarece de fapt își dorește și ea să facă acest lucru cu *****.
- Declarațiile martorului ***** *****, care a comunicat instanţei că, îl recunoaște pe
inculpat care s-a prezentat cu numele *****. Aproximativ în luna martie 2021, a fost telefonată în
legătură cu un anunţ pe care l-a plasat pe site-ul 999.md la rubrica „ Masaj”. A întrebat-o referitor la
oferirea serviciilor de masaj la care i-a comunicat că serviciul costă 400 lei. Persoana pe nume *****
dacă masajul presupune şi ***** ***** la ce ea i-a răspuns afirmativ. ***** s-a prezentat la ea la
domiciliu pe *****. Acesta i-a achitat suma de 400 lei după ce a urmat procedura de masaj şi procedura
de *****, după care acesta a făcut un duş s-a aranjat şi a plecat.
La întrebările procurorului a comunicat că: în momentul ***** ***** lui ***** era în stare de
***** şi careva caracteristici deosebite ale acestui organ nu a observat. În timpul procedurii ea era
îmbrăcată în şorţi şi cu *****i goi, de asemenea permite atingerea doar a *****lor. În timpul masajului
***** i-a mângâiat *****i.
La întrebarea avocatului a comunicat că: în momentul când a trecut la etapa ***** ***** era
în stare *****ă şi nu a observat să aibă careva probleme de*****.
La întrebările instanţei a comunicat că: Inculpatul nu i-a solicitat şi un alt tip de servicii. În
timpul masajului l-a întrebat pe ***** dacă nu este cumva preot, deoarece i s-a creat această
impresie după maniera de comportament şi discuţii, la ce acesta i-a răspuns că este agent imobiliar.
Referitor la accentul vorbirii acesta i-a răspuns că a locuit mai multă vreme în România. În momentul în
care i-a zis că presupune că este preot l-a întrebat cum un preot îşi permite să se adreseze pentru
prestarea serviciilor *****e, la ce el i-a reproşat - „Dar ce preoţii nu sunt tot oameni?”
5. În afara declaraţiilor părţilor vătămate şi ale martorului audiaţi, vinovăţia inculpatului în
comiterea faptelor reţinute de către instanţă în sarcina acestuia se mai confirmă şi prin următoarele
mijloace de probă și procedee probatorii administrate la etapa urmăririi penale şi cercetate în şedinţa de
judecată:
- Procesul verbal de consemnare a celor constatate privitor la infracțiunea depistată, întocmit
la 08.12.2020, prin care ***** se bănuia de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 1651 alin. (1) Cod
penal; /vol. I f.d. 8/
- Proces verbal de examinare a obiectului din 29.03.2021, potrivit căruia au fost examinate
discuțiile audio înregistrate la data de 03 martie 2021, în cadrul audierii în calitate de parte vătămată
minoră, a cet. *****, prin care s-au constatat și confirmat declarațiile cet. ***** că a oferit
**********e cet. *****. /vol. I f.d.49-55 /
- Proces verbal de examinare a obiectului din 29.03.2021, potrivit căruia au fost examinate
șase file A4 ridicate la 30 decembrie 2020 de la cet. ***** Alexei, care conțin șase capturi de ecran, cu
imaginea din telefon a mesajelor convorbirilor dintre ***** și ***** ***** de pe rețeaua Messenger -
Facebook; /vol. I f.d.73 /
- Proces verbal de examinare a obiectului din 29.03.2021, potrivit căruia a fost examinată
informația ridicată la 31 decembrie 2020 de la cet. ***** – șef de tură al magazinului *****, prin care s-
a stabilit că cet. ***** s-a întâlnit la convorbiri cu cet. *****; /vol. I f.d.78-81 /
- Proces verbal de examinare din 29 martie 2021, a informației parvenite de la ”Simpals”
SRL”, și anume: răspunsul înregistrat în secretariatul CCTP cu nr. 542 din 10.02.2021, ca rezultatul al
demersului nr. 584 din 05.02.2021, pe 35 file; Răspunsul parvenit de la ”Simpals” SRL, înregistrat în
secretariatul CCTP cu nr. 657 din 17.02.2021, în rezultatul demersului nr. 589 din 08.02.2021, pe 15 file;
Răspunsul parvenit de la ”Simpals” SRL, înregistrat în secretariatul CCTP cu nr. 1094 din 12.03.2021, în
rezultatul demersului nr. 876 din 13.03.2021, pe 41 file prin care s-a stabilit că numărul de telefon
*****, ce aparține lui *****, deseori apelează numerele de telefon 0*****, pe www.999.md, cu anunțuri
”Masaj”, ”Ofer servicii”, ”Fac cunoștință”, ”Cunoștință”, ”Masaj general tot corpul”, ”Masaj clasic
relaxant general”, ”Masaj cu relax”, ”Masaj 250 lei”, ”Cunoștință minunată”, ”O fetiță Gingașă”,
”Cunoștință Dulce”, ”Cunoștință plăcută”, ”Caut bărbat”, ”masaj relaxant cu domniță drăguță”, ”Fac
cunoștință, corp frumos”, ”Blondă cunoștință”, ”Dulceață fac cunoștință”, ”Cunoștință poza mea”,
fapt prin care demonstrează că deținătorul numărului de telefon ***** care aparține cet. *****, este
beneficiar activ al serviciilor enumerate mai sus. /vol. I f.d.244-245 /
- Proces verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 30.01.2021 și anume
urmărirea vizuală prin care se demonstrează faptul că cet. *****, a beneficiat de **********e pe adresa
*****; /vol. II f.d. 1-2 /
- Proces verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 01.03.2021 și anume
urmărirea vizuală prin care se demonstrează faptul că cet. *****, a beneficiat de **********e pe adresa
*****; /vol. II f.d. 6-7 /
- Proces verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 30.03.2021 și anume
urmărirea vizuală prin care se demonstrează faptul că cet. *****, a beneficiat de ***** *****e pe
adresa *****; /vol. II f.d. 11-12 /
- Proces verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 30.01.2021 și anume
investigația sub acoperire prin care se demonstrează faptul că cet. *****, s-a întâlnit cu investigatorul
sub acoperire ***** și a rugat-o să acumuleze și să-i transmită date compromițătoare în privința părții
vătămate minore ***** pentru a o intimida și a-l ajuta pe ***** să fie salvat de judecată; /vol. II f.d. 18-
181 /
- Proces verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 31.01.2021 și anume
interceptarea și înregistrarea comunicărilor, dintre investigatorul sub acoperire cet. ***** și învinuitul
*****, în cadrul căreia cet. *****, s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire ***** și a rugat-o să
acumuleze și să-i transmită date compromițătoare în privința părții vătămate minore ***** pentru a o
intimida și a-l ajuta pe ***** să fie salvat de judecată /vol. II f.d. 37-38 /
- Proces verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 13.02.2021 și
stenogramele convorbirilor telefonice de pe numărul de telefon ***** care aparține cet. ***** cu
abonatul nr. *****ce aparține cet. *****, care este implicat direct în tăinuirea acțiunilor infracționale
de care este bănuit cet. ***** și inculpatul: ***** pe cauza penală nr. 2020515076, pornită în baza art.
206, alin. (3), lit. e1 și f din Codul penal./vol. II f.d. 59-113 /
- Proces verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 16.03.2021 și
stenogramele convorbirilor telefonice de pe numărul de telefon ***** care aparține cet. ***** unde
sunt purtate discuții telefonice cu diferite persoane de gen feminin, care i-au prestat bănuitului, *****,
*****de masaj erotic, care s-au finisat cu satisfacerea poftelor *****e contra plată. Este de menționat
faptul, că bănuitul ***** în solicitările sale *****e era specific, astfel, fiind interesat de tinere în special
blonde și care erau de acord să-i satisfacă poftele *****e în forme perverse și fără prezervativ. /vol. II
f.d. 133-246 /
- Proces verbal de percheziție la domiciliu din 10.03.2021, potrivit căruia la domiciliu- casa
de odihnă numită – ”*****”, de pe teritoriul Mănăstirii din *****, *****, unde activează cet. *****,
născut la *****, a fost efectuată percheziția, fiind ridicate mijloace băneşti în sumă de 85 000 lei,
ceraşafurile din dormitor, telefonul mobil ”Samsung” cu nr. de IMEI – ***** și IMEI -*****, care
aparţine lui ***** şi alte obiecte şi bunuri relevante /vol. III f.d. 26-27 /
- Proces verbal de examinare a obiectului din 31.03.2021, potrivit căruia, au fost examinate
obiectele ridicate în cadrul percheziției în incinta casei de odihnă numită – ”*****”, de pe teritoriul
Mănăstirii din *****, *****, unde activează cet. *****, născut la *****, prin care s-a constatat că de pe
telefonul mobil de model ”Samsung” cu nr. de IMEI – ***** și IMEI -*****, care aparține cet. *****,
în perioada 02.01.2021 – 10.03.2021, au fost accesate mai multe pagini web cu conținut pornografic și
au fost accesate adrese web de pe portalul www.999.md care conțin anunțuri de prestarea a serviciilor
de masaj și cunoștință cu bărbați și femei. /vol. III f.d. 28-33 /
- Proces verbal de sechestru din 28.04.2021, asupra valorilor valutare care au fost ridicate la
data de 10 martie 2021, în cadrul percheziției în incinta casei de odihnă numită – ”*****”, de pe
teritoriul Mănăstirii din *****, *****, unde activează cet. *****, născut la ***** și anume 425
bancnote cu nominalul 200 de lei, care constituie suma de 85 000 lei, în scopul asigurării reparării
prejudiciului cauzat de infracțiune și cet. *****, născut la *****, a fost preîntâmpinat despre
răspunderea penală conform art. 251 Cod penal, pentru însușirea, înstrăinarea, substituirea sau
tăinuirea bunurilor sechestrate sau confiscate. /vol. IV f.d. 3 /
- Proces verbal de examinare a obiectului din 06.04.2021 ridicat la data de 06.04.2021, de la
*****, prin care se constată că cet. *****, a obținut ***** cu titlu gratuit; /vol. IV f.d. 23-25 /
- Proces verbal de examinare a obiectului din 13.07.2021 și anume actele de înregistrare a
O*****”, număr de identificare de stat – cod fiscal *****, pe 145 file; /vol. IV f.d. 183-184 /
- Proces verbal de examinare a obiectului din 04 mai 2021, potrivit căruia a fost examinat
un disk de model ”esperanza” DVD-R X16, 4,7 GB, video, care conține două fișiere audio și șase file și
anume discuțiile audio între ***** și *****, unde ultima o convinge să renunțe la declarațiile sale din
cadrul urmăririi penale, ridicat la 04 mai 2021 de la cet. *****, născută la *****, /vol. IV f.d. 220-229 /
- Proces verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 03.06.2021 și
stenogramele convorbirilor telefonice privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor, dintre partea
vătămată ***** și martorul *****, prin care ultima a urmărit scopul să o influențeze pe partea vătămată
ca să nu să se prezinte în instanța de judecată, pe rolul căreia se petrec dezbateri judiciare pe cazul
traficului de copii unde este inculpat **********; /vol. IV f.d. 239-243 /
- Proces verbal de recunoaștere a obiectului din 09.07.2021, în cadrul căreia ***** a
recunoscut obiectul și anume cearșaful din fotografia nr. 3, care era așternută pe patul din camera de la
etajul doi din ***** *****, acest cearșaf era așternut pe pat în momentul în care ***** o punea ca să-i
*****e ***** masculin. Cearșaful îl recunoaște după culoarea albastră și anume florile desenate în
formă de romaniță după cum a spus și anterior în cadrul audierii că cearșaful era cu flori de romaniță
sau floarea soarelui. La fel recunoaște cearșaful și după material; /vol. V f.d. 1-3 /
- Proces verbal de recunoaștere a obiectului din 09.07.2021, în cadrul căreia ***** a
recunoscut obiectul și anume cearșaful din fotografia nr. 1, care era așternută pe patul din camera de la
etajul doi din ***** *****, acest cearșaf era așternut pe pat în momentul în care ********** o impunea
ca să întrețină ***** *****e cu el. Cearșaful îl recunoaște după culoarea galbenă și anume florile
desenate de culoare cafenie în formă de mac. La fel recunoaște cearșaful și după material; /vol. V f.d. 4-
6/
- Proces verbal de confruntare din 28.05.2021, între partea vătămată cet. ***** și martorul
*****, unde în cadrul confruntării s-a stabilit că ***** i-a acordat **********e lui *****, la fel ultimul
solicita de la ***** ca să-i satisfacă poftele *****e. /vol. V f.d. 18-20 /
- Proces verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 07.05.2021 și
stenogramele convorbirilor telefonice privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor, a numărului
de telefonie mobilă *****care aparține cet. *****, care conține discuții ce au scopul tăinuirii acțiunilor
infracționale de care este învinuit ***** și *****;/vol. V f.d. 41-79 /
- Proces verbal de verificare la fața locului din 10.03.2021, în cadrul căreia a fost efectuată
reconstituirea faptei cu participarea victimei minore ***** la domiciliu în incinta casei de odihnă numită
– ”*****”, de pe teritoriul Mănăstirii din *****, *****, unde activează cet. *****, născut la *****,
unde ***** a confirmat cele declarate în cadrul audierilor și a arătat locul, modul și circumstanțele în
care cet. *****, a impus-o ca să-i satisfacă poftele *****e; /vol. V f.d. 151-153 /
- Proces verbal de examinare a obiectului din 13.07.2021, în cadrul căruia s-a constatat că
*****, născut la *****, este condamnat și privat de dreptul de a conduce mijlocul de transport. /vol. V
f.d. 204-205 /
- Proces verbal de confruntare din data de 18.05.2021 între învinuitul ***** și *****, în
cadrul căruia ********** a comunicat că cet. ***** a pervertit-o pe ***** la acţiuni de *****, iar
***** a respins toate afirmațiile lui ***** ;/vol. VI f.d. 19-30 /
- Proces verbal de examinare a documentelor din 19.07.2021, potrivit căruia a fost
examinată informația parvenită de la Simpals, privind anunțurile plasate pe site-ul 999.md – numerele de
telefon, pe care a telefonat *****. Vol. VI f.d. 158-
Mijloace materiale de probă:
– discuțiile audio din cadrul audierii suplimentare în calitate de parte vătămată minoră a cet. *****,
discuțiile fiind fragmentate în cinci fișiere audio-video cu denumirea ” Audiere Gliga 1”, ” *****” și
înscrise pe un disk de model ”esperanza” DVD-R X16, 4,7 GB, video; f.d. 56 Volumul I
– documentele ridicate la 30 decembrie 2020, de la cet. ***** Alexei, născută la 04.08.1986, prin
ordonanță și proces verbal și anume șase file A4, care conține șase poze Screen Shot, cu imaginea din
telefon a mesajelor convorbirilor dintre ***** și ***** ***** de pe rețeaua Messenger – Facebook; f.d. 74
Volumul I
– obiectele și documentele ridicate la 31.12.2020 de la cet. ***** – șef de tură al magazinului
***** și anume 5 fișiere video și un fișier foto înscrise pe un disk de model ”esperanza” DVD-R X16,
4,7 GB;f.d. 82 Volumul I
– obiectele și documentele ridicate de la cet. ***** *****, născută la ***** și anume o filă A4,
care conține o poză Screen Shot, cu imaginea din telefon a contactului cu denumirea ”Румын Кл”.,; f.d.
90 Volumul I
– răspunsul parvenit de la ”Simpals” SRL, înregistrat în secretariatul CCTP cu nr. 542 din
10.02.2021, în rezultatul demersului nr. 584 din 05.02.2021, pe 35 file, Răspunsul parvenit de la
”Simpals” SRL, înregistrat în secretariatul CCTP cu nr. 657 din 17.02.2021, în rezultatul demersului nr.
589 din 08.02.2021, pe 15 file, Răspunsul parvenit de la ”Simpals” SRL, înregistrat în secretariatul CCTP
cu nr. 1094 din 12.03.2021, în rezultatul demersului nr. 876 din 13.03.2021, pe 41 file;f.d. 246 Volumul
I
– avizul Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei, din 19.03.2021, nr. 18-159,
pe una filă; Demersul ***** *****, pe una filă; Contractul de donație Filantropică nr. 1 din 15.02.2021,
pe două file; Avizul de însoțire a mărfii nr. 38 din 15.02.2021, pe una filă; Planul de distribuire nr. 5 din
10.03.2021, pe una filă; Copia certificatului Cultului Religios, pe una filă; Extrasul din registrul de stat
din 20.02.2018 pe una filă; Copia buletinului de identitate a cet. ***** pe una filă. /f. d. 26-27,
volumul IV
– actele (dosarul) de înregistrare a O*****”, număr de identificare de stat – cod fiscal *****, pe
145 file. f.d. 185 Volumul IV
– obiectele și documentele ridicate de la cet. *****, născută la *****, și anume 2 fișiere audio și
6 fișire foto cu denumirea : Fișier video cu denumirea ” Strada Pietrarilor 4”; Fișier video cu denumirea ”
Strada Pietrarilor 8”; Fișier Foto cu denumirea ”0”; Fișier Foto cu denumirea ”1”; Fișier Foto cu
denumirea ”2”; Fișier Foto cu denumirea ”3”; Fișier Foto cu denumirea ”4”; Fișier Foto cu denumirea
”5”, înscrise pe un disk de model ”esperanza” DVD-R X16, 4,7 GB, video.f.d. 230 Volumul IV
– procesul verbal și înregistrările video care au fost efectuate în cadrul acțiunii de urmărire penală
reconstituirea faptei cu participarea victimei minore ***** la domiciliu în incinta casei de odihnă numită
– ”*****”, de pe teritoriul Mănăstirii din *****, *****, unde activează cet. *****, născut la *****, care
au fost înscrise pe un disk de model ”esperanza” DVD-R X16, 4,7 GB. f.d. 154 Vol. V
– procesul verbal și înregistrările confruntarea cu participarea lui ***** şi *****, care au fost
înscrise pe diskuri de tip DVD de model ”Freestyle” 4,7 GB. f.d. 148-153 Vol. VI
– actele parvenite de la Procuratura ***** Oficiul Buiucani, la interpelarea nr. 34/18/1410 din
20.04.2021 și anume copia autentificată a rechizitoriului pe cauza penală nr. 2018030732, în privința lui
*****, născut la ***** pe 6 file; sentința din 15.08.2018 a Judecătoriei Chișinău și decizia Curții de Apel
Chișinău din 03.10.2018, pe cauza penală nr. 1-469/2018 în privința lui *****, născut la *****, condamnat
pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 2641 alin. (1) Cod penal. f.d. 206 Volumul V
Alte documente anexate la cauza penală:
- Informație Acces pe numele *****; /vol. I f.d.125/
- Răspunsul companiei SRL ”Simpals” cu anexă; /vol.I f.d.140-243/
- Răspunsul Mitropolieii Basarabiei nr.64/13.05.2021; /vol.V f.d.137/
- Caracteristica cet. *****; /vol.V f.d.143 -149/
- Copia pașaportului pe numele *****; /vol.V f.d.156-158/
- Revendicare F-246 pe numele ***** /vol V f.d.176/
- Copia rechizitoriului pe cauza penală nr.2018030732 în privința cet.*****; /vol.V f.d.179-
184/
- Răspunsul președintelui Judecătoriei Chișinău, cu anexă (sentința din 15.08.2018) și (decizia
Curții de Apel Chișinău din 03.10.2018) în privința lui *****, învinuit în comiterea infracțiunii
prevăzute de art. 2641 alin.(1) Cod penal; /vol. V f.d.186-203/
- Decizia Mitropolitană nr.61/30/04/2021; /vol.VI f.d.6/
- Sentința nr.1-135/2007 din 17.01.2007 emisă de către Judecătoria sectorului Buiucani
mun.Chișinău, în privința lui *****, învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 264 alin.(3) lit.a)
Cod penal; /vol.V f.d. 184a-184c
- Procesele verbale (copii) privind comiterea contravenției prevăzute la art. 89 alin.(1) din CC
de către *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****; /vol.VI f.d. 221-227 /
- Proces verbal (copie) privind comiterea contravenției prevăzute la art. 89 alin.(2) din CC de
către *****; /vol. VI f.d.228/
Corpuri delicte:
- telefonul mobil de model ”Samsung” cu nr. IMEI -***** și IMEI *****;
- Cearșaf cu flori - 3 bucăți- se află în camera de păstrare a corpurilor delicte a CCTP.
Măsuri asiguratorii: prin încheierea judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a fost aplicat
sechestrul asupra următoarelor bunuri valorile valutare care au fost ridicate la data de 10 martie 2021, în
cadrul percheziției în incinta casei de odihnă numită – ”*****”, de pe teritoriul Mănăstirii din *****,
*****, unde activează cet. *****, născut la ***** și anume 425 bancnote cu nominalul 200 de lei, care
constituie suma de 85 000 lei, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat de infracțiune. /vol.IV
f.d.1/

Încadrarea juridică a faptelor reţinute de instanţă în sarcina inculpatului


6. În conformitate cu art. 8 Cod de procedură penală, precum şi cu cele ale art. 21 din Constituţia
Republicii Moldova, orice cetăţean beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, deschiderea unei proceduri
judiciare penale, prin începerea urmăririi penale, nefiind posibilă decât în condiţiile prevăzute de lege.
7. La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul
de persoană nevinovată, la pronunţarea unei decizii judecătoreşti de condamnare, prezumţia de
nevinovăţie este răsturnată cu efecte erga omnes, iar soluţia magistraţilor trebuie să se bazeze pe probe
certe de vinovăţie, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunţe o
soluţie de achitare.
8. Potrivit art. 101 alin.(1) şi (2) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată
din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității şi veridicității ei, iar toate probele în ansamblu -
din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate
în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.
9. Conform art. 384 Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate
inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal.
Sentința se adoptă în numele legii. Sentinţa instanţei de judecată trebuie să fie legală, întemeiată şi
motivată. Instanţa îşi întemeiază sentinţa numai pe probele care au fost cercetate în şedinţa de judecată.
10. Conform art. 389 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă
numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii
a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe
presupuneri.
11. Explicații în acest sens se conțin și în pct.4) al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție
nr. 10 din 24 februarie 2000 potrivit căruia, sentința de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri.
Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar
divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate
vor fi interpretate în favoarea inculpatului.
12. În urma cercetării probatoriului instanţa relevă că, în privința inculpatului ***** a fost
pornită și efectuată urmărirea penală cu respectarea legislației procesual-penale în vigoare. La fel, prin
prisma art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului i-a
fost adusă la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația,
precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin
rechizitoriul întocmit.
13. Având în vedere starea de fapt reţinută pe baza declaraţiilor părţilor vătămate audiată în
ședința de judecată, declaraţiile martorului, precum şi ale mijloacelor de probă sub formă de înscrisuri,
documente şi mijloace materiale de probă, administrate în faza de urmărire penală, instanţa constată că
faptele pentru care inculpatul ***** a fost acuzat au avut loc şi au fost comise de ultimul.
14. Instanţa de judecată şi-a bazat constatările pe probele verbale şi cele scrise prezentate şi
analizate în cursul cercetării judecătoreşti, faptele constatate justificînd acuzaţiile aduse inculpatului
potrivit standardului de dovadă „în afara dubiilor rezonabile”. Astfel de dovadă rezultă din coexistenţa
deducerilor suficient de puternice, clare şi concordante sau prezumţiilor similare de fapt necombătute.
15. Potrivit actului de învinuire, ***** este învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de
art.175 Cod penal – acțiunile perverse săvârșite fața de o persoană despre care se știa cu certitudine că nu
a împlinit vârsta de 16 ani, constând în atingeri indecente, discuții cu caracter obscen sau cinic purtate cu
victima referitor la *****le *****e, precum și alte acțiuni cu caracter *****, i.e. *****.
16. Reieșind din întreg ansamblu probator, instanţa conchide cu certitudine situaţia de fapt
enunţată în actul de învinuire, or vinovăția lui ***** în comiterea infracţiunii prevăzute de art.175 Cod
penal este demonstrată integral.
17. În pofida faptului că inculpatul neagă învinuirea imputată, faptele reţinute în sarcina acestuia
sunt confirmate integral şi indubitabil prin declaraţiile victimei minore *****, care, cu lux de amănunte, a
relatat instanţei circumstanţele comiterii acţiunilor perverse de către inculpatul *****, inclusiv descriind
particularităţile fiziologice ale ***** al lui ***** (*****), pe care a putut să le observe în momentul
***** acestuia în camera de la etajul doi al *****i Mănăstirii.
18. Aşa. instanța de judecată, va reține declarațiile părții vătămate minore *****, care fiind
audiată în cadrul urmăririi penale și în instanța de judecată, a relatat cu lux de amănunte acţiunile
inculpatului ***** și anume:”Când venea la mănăstire, în ***** (spațiu amenajat pentru traiul
preoților), în timp ce se afla cu tatăl vitreg la bucătărie, ***** intra și el, de regulă fiind îmbrăcat sumar
într-un halat de baie și în chiloți. Acesta discuta cu ea într-o tonalitate indecentă, întrebând-o despre
faptul dacă a mai întreținut ***** *****e, îi făcea complimente indecente la capitolul corpului ei, și
încerca prin diferite acțiuni și anume prin faptul că îi lua mâna ei atingând cu ea *****, o încercare de a
vedea cât de ***** era acesta.’’ /,,Într-un final *****, l-a adus pe ***** în cameră, acesta fiind
îmbrăcat în halat de baie și boxeri. În prezența lui ***** a încercat să-i satisfac pofta *****ă prin *****
lui *****. Menționează că ***** i-a turnat în mână ulei pentru a înlocui un lubrifiant. După 2-3 min de
*****, ***** nu s-a ***** și nici nu a ***** și din acest motiv ***** a început să fac o ceartă, s-a
enerva și îi spunea că nu este pricepută la nimic. Ulterior ***** a plecat la el în cameră, iar cearta a
continuat între ea și *****. Menționează că în acea seară ***** a sărutat-o pe ***** și pe *****, ea
era pe pat, îmbrăcată într-o pereche de pantaloni sport și într-un maiou. ***** s-a pus deasupra ei, ea a
încercat să-l respingă însă era prea greu, în cameră menționează că se afla și *****. ***** s-a culcat
lângă ea și-a dezbrăcat boxerii, ea a văzut ***** și a observat la ***** lui ***** o tăietură împrejurul
*****, ***** era de o mărime mică. Acesta a încercat și pe ea să o dezbrace însă ea i-a reproșat fiindcă
era în perioada de *****”/ ,, Mai erau episoade când rămânea să doarmă în ***** iar ***** dimineața
mergea să facă slujbe, ***** intra la ea în cameră se culca lângă ea și încerca să întrețină cu ea *****
*****e, prin faptul că încerca să o dezbrace, punea mâna ei la ***** lui, îi atingea *****cu mâna sa.
Au existat episoade când acest lucru se petrecea și în prezența lui *****. Concretizează că practic de
fiecare dată când se afla în ***** ***** încerca să își satisfacă poftele *****e cu ea, sau să întrețină
***** *****e or să îl *****e’’.
19. La fel, din declaraţiile inculpatului date în cadrul urmăririi penale în calitate de învinuit
Volumul V f/d 248, instanţa de judecată constată că inculpatul ştia cu certitudine vîrsta părții vătămate
***** şi anume că minora are 14 ani și nu a atins vîrsta de 16 ani, or, inculpatul a declarat că ,,După care
într-o zi aproximativ 4 ani în urmă mi-a comunicat că a intrat în păcat, și anume a întreținut un raport
***** cu minora *****. Eu cunoșteam că ea este minoră și are 14 ani.’’
20. Astfel, în şedinţa de judecată, prin probele cercetate, instanţa a restabilit tabloul factologic al
acţiunilor prejudiciabile manifestate de inculpatul *****, iar acestea prin coroborarea lor, sunt în
corespundere cu versiunile evenimentelor prezentate de partea vătămată minoră date în ședință de
judecată şi susţinute de probele materiale.
21. De asemenea sunt relevante şi detaliile declarate de victima *****, în partea ce ţine de
descrierea interiorului camerei unde au fost comise acţiunile perverse de către inculpatul *****,
declaraţii, care au fost reproduse şi în procesul acţiunii de urmărire penală de verificare a declaraţiilor la
faţa locului.
22. Sub aspectul concludenţei declaraţiilor victimei, instanţa mai reţine şi descrierea detaliată a
pieselor vestimentare, în care era îmbrăcat inculpatul în momentul comiterii faptei, precum şi a
plapumelor de pe patul pe care a stat culcată cu inculpatul, care au fost recunoscute de către victimă în
cadrul acţiunii de prezentare spre recunoaştere a obiectelor.
23. Instanţa de asemenea reţine şi probatoriul care atestă aptitudinile de natură sexuală şi
înclinaţiile cu tentă de perversiuni sexuale ale inculpatului *****, care rezultă atît din rezultatele
măsurilor speciale de investigaţii, legate de vizitele acestuia a persoanelor de sex feminin care îi acordau
**********e, declaraţiile martorului *****, precum şi din rezultatele confruntării realizate cu *****, în
cadrul urmăririi penale.
24. Cu referire la componenţa de infracţiune prevăzută de art. 175 Cod penal urmează a fi relatat
că aceasta presupune existenţa următoarelor elemente constitutive:
25. Obiectul juridic special al acţiunilor perverse îl formează relaţiile sociale cu privire la
inviolabilitatea sexuală a persoanei având vârsta de până la 16 ani.
26. În ce priveşte obiectul material al infracţiunii prevăzute la art.175 Cod penal, acesta îl
reprezintă corpul persoanei care nu a atins vîrsta de 16 ani.
27. Latura obiectivă se realizează efectiv prin: dezgolirea corpului sau a organelor genitale ale
făptuitorului în prezenţa victimei; dezgolirea corpului sau a organelor genitale ale victimei, însoţită de
contemplarea, pipăirea acestora; săvîrşirea raportului sexual, a actului de homosexualitate sau a altor
acţiuni cu caracter sexual, în condiţii anume ca victima să poată urmări aceste acţiuni; discuţiile cu
caracter obscen şi cinic purtate cu victima referitor la viaţa sexuală; audierea împreună cu victima a
înregistrărilor cu caracter pornografic; vizualizarea împreună cu victima a imaginilor de orice gen cu
acelaşi conţinut; lecturarea împreună cu victima a literaturii cu conţinut pornografic etc.
28. Instanţa reţine, că în vederea încadrării juridice în baza elementelor laturii obiective, şi ţinând
cont de caracterul alternativ al modalităţilor sub care se exprimă acţiunea principală şi cea adiacentă,
legiuitorul a considerat suficient pentru calificarea infracţiunii stabilirea îmbinării acţiunii principale în
oricare din modalităţile sale cu acţiunile adiacente în oricare din forma de manifestare.
29. Victima infracţiunii prevăzute de art.175 Cod penal poate fi numai persoana de sex feminin
sau masculin care la momentul săvîrşirii infracţiunii nu a împlinit vîrsta de 16 ani. Este obligatoriu ca
făptuitorul să nu presupună, ci să ştie cu certitudine că la momentul comiterii infracţiunii, victima nu a
atins vîrsta de 16 ani.
30. Infracţiunea prevăzută de art.175 Cod penal, se consideră consumată din momentul începerii
acţiunilor perverse.
31. Instanţa de judecată conchide că, întreaga sistemă de probe examinate mai sus, prin prisma
prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, coroborează între ele şi demonstrează, incontestabil, faptul
că, inculpatul ***** a comis infracţiunea imputată.
32. Sub aspectul laturii subiective, ţinînd cont de împrejurările săvîrşirii faptei, astfel cum a fost
descris mai sus, instanţa apreciază că inculpatul a prevăzut şi urmărit încălcarea inviolabilităţii şi libertăţii
sexuale ale victimei, precum şi a urmărit desconsiderarea deplină a relaţiilor sociale cu privire la libertatea
psihică şi integritatea corporală a victimei, astfel a săvîrşit faptele cu vinovăţie sub forma intenţiei directă.
Mai mult, la acest segment, instanţa constată că a fost probat cert faptul că la momentul săvârşirii
acţiunilor sale, ***** cunoştea despre minoratul părţii vătămate.
33. Subiect al infracţiunii prevăzute la art.175 Cod penal, este persoana fizică responsabilă care
la momentul comiterii infracţiunii a atins vârsta de 14 ani. Ca subiect poate evolua fie o persoană de sex
masculin, fie o persoană de sex feminin. După caz, victima şi subiectul pot avea apartenenţă sexuală
diferită sau aceeaşi apartenenţă sexuală.
34. Prin prisma cumulului de probe anexate la dosar și expuse anterior, inclusiv declarațiile părții
vătămate și a martorului audiat în ședință, în coroborare cu înscrisurile şi documentele procesuale,
corpurile delicte şi mijloacele materiale de probă examinate şi anexate la dosar, toate probele fiind
apreciate din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității, veridicității și coroborării lor, se
constată că inculpatul ***** a săvârșit fapta incriminată.
35. Probele cercetate şi analizate sunt certe şi admisibile, iar în ansamblu coroborează între ele,
se completează unele pe altele, nu trezesc nici o îndoială şi dovedesc clar vinovăția inculpatului ***** în
comiterea faptelor imputate.
36. În aceste circumstanțe, instanța de judecată reține că, în acțiunile inculpatului ***** sunt
întrunite toate elementele și semnele obligatorii ale infracțiunii stabilite de art. 175 Cod penal – acţiuni
perverse faţa de o persoană despre care ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani, constând în
atingeri indecente, discuţii cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la *****le *****e,
precum şi alte acţiuni cu caracter *****, i.e. *****.
37. Astfel, constatând că sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 175 Cod penal, instanța reține
că, dincolo de orice dubiu rezonabil, faptele au avut loc, au fost săvârșite de inculpatul ***** și constituie
infracțiunea imputată, motiv pentru care va dispune condamnarea acestuia.

Individualizarea şi stabilirea pedepsei inculpatului


38. Conform art. 61 alin. (1) și (2) Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere
statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în
numele legii, persoanelor ce au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor.
Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea
săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu
trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.
39. La stabilirea pedepsei instanța de judecată ia în considerare prevederile art. 75 alin.(1) Cod
penal, potrivit cărora, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă
echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile
Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ţine
cont de gravitatea infracțiunilor săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de
circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra
corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.
40. Conform prevederilor alineatului (2), în cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru
infracţiunea săvîrşită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepţional şi se aplică atunci cînd
gravitatea infracţiunii şi personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o
altă pedeapsă este insuficientă şi nu şi-ar atinge scopul.
41. La caz, componența de infracțiune imputată lui ***** prevăde sancţiunea: - art. 175 Cod
penal stabileşte pedeapsa cu închisoare de la 3 la 7 ani.
42. În această ordine de idei, instanța de judecată stabilește că infracțiunea prevăzută de art. 175
Cod penal face parte din categoria infracțiunilor grave, fiind comisă cu intenție de persoana vinovată.
43. Instanța menţionează, că pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpaţilor
lipsuri şi restricţii ale drepturilor lui proporţionale cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi este suficientă
pentru restabilirea echităţii sociale. În acest punct de analiză, instanța ţine să mai specifice că,
raţionamentul care poate condiționa aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului şi
comportamentul acestuia până şi în momentul săvârșirii infracțiunii, atitudinea şi modul de manifestare a
acestuia în fazele de urmărire penală şi de judecare a cauzei față de infracţiune, modul în care vinovatul
îşi apreciază fapta social-periculoasă, conduita şi stăruinţa depusă pentru a înlătura rezultatul infracțiunii
sau pentru a repara paguba pricinuită şi comportarea sinceră în cursul procesului.
44. Analizând în cumul aceste circumstanţe, în raport cu sancţiunile prevăzute de normele penale
imputabile inculpatului, precum şi asemenea criterii personale cum ar fi: vârsta inculpatului, starea
socială, împrejurările comiterii faptei prejudiciabile, consecinţele faptelor comise, audiind în dezbaterile
judiciare procurorul şi apărătorul inculpatului, instanţa de judecată reţine că, în cazul dat, corectarea
inculpatului este posibilă şi necesară doar prin aplicarea faţă de acesta a unei pedepse penale.
45. Această convingere este fundamentată pe circumstanțele în care au fost comise şi descoperite
infracțiunile, pe împrejurarea că pericolul pe care îl reprezintă faptele îndreptate împotriva cinstei şi
demnităţii persoanelor, a vieţii şi dezvoltării sexuale sănătoase a copiilor care nu au atins vîrsta de 16 ani
şi fac parte din păturile social-vulnerabile, lipsiţi de protecţia părinţilor şi ai unor reprezentanţi legali,
manifestate prin exploatarea acestora, prin acţiuni perverse şi indecente cu caracter şi tentă sexual,
constituie un fenomen extrem de periculos pentru societate, care impune statul prin organele sale
coercitive să asigure o protecţie efectivă drepturilor şi intereselor copilului.
46. Astfel, protecţia specială acordată copilului a fost enunţată în Declaraţia de la Geneva din
1924 privind drepturile copilului şi în Declaraţia drepturilor copilului, adoptată de Adunarea Generală la
20 noiembrie 1959, fiind recunoscută în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în Pactul
internaţional privind drepturile civile şi politice (în special art. 23 şi 24), în Pactul internaţional privind
drepturi economice, sociale şi culturale (în special art. 10) şi în statutele şi instrumentele aplicabile ale
instituţiilor specializate şi ale organizaţiilor internaţionale preocupate de bunăstarea copilului, la care
Republica Moldova este parte.
47. Aşa cum s-a arătat în Declaraţia privind drepturile copilului, „dată fiind lipsa sa de maturitate
fizică şi intelectuală, copilul are nevoie de îngrijiri speciale, inclusiv de o protecţie juridică adecvată, atât
înainte cât şi după naşterea sa“.
48. Potrivit art. 19) din Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 22 noiembrie 1989, la care Republica Moldova este parte din
12.12.1990, statele părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative
corespunzătoare, în vederea protejării copilului împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz,
fizic sau mental, de abandon sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în
timpul cât se află în îngrijirea părinţilor sau a unuia dintre ei, a reprezentantului ori reprezentanţilor legali
sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredinţat. Aceste măsuri de protecţie vor cuprinde, după caz,
proceduri eficiente pentru stabilirea de programe sociale care să asigure sprijinul necesar copilului şi celor
cărora le-a fost încredinţat, precum şi pentru instituirea altor forme de prevenire şi pentru identificarea,
denunţarea, acţionarea în instanţă, anchetarea, tratarea şi urmărirea cazurilor de rele tratamente aplicate
copilului, descrise mai sus, şi, dacă este necesar, a procedurilor de implicare judiciară.
49. Articolul 34) al Convenţiei enunţă că, statele părţi se angajează să protejeze copilul contra
oricărei forme de exploatare sexuală şi de violenţă sexuală. În acest scop statele vor lua, în special, toate
măsurile corespunzătoare pe plan naţional, bilateral şi multilateral, pentru a împiedica: a) incitarea sau
constrângerea copiilor să se dedea la activităţi sexuale ilegale; b) exploatarea copiilor în scopul
prostituţiei sau al altor practici sexuale ilegale; c) exploatarea copiilor în scopul producţiei de spectacole
sau de materiale cu caracter pornografic.
50. Potrivit prevederilor art. 35), statele părţi vor lua toate măsurile necesare, pe plan naţional,
bilateral şi multilateral, pentru a preveni răpirea, vânzarea şi traficul de copii în orice scop şi sub orice
formă.
51. În acest fel, avînd în vedere preeminenţa garanţiilor drepturilor şi libertăţilor unui copil într-
un stat cu societate democratică, instanţa conchide că mărimea şi caracterul pedepselor ce se impun a fi
aplicate făptuitorilor care au atentat într-un mod cinic la aceste valori ocrotite de stat şi de alte
instrumente internaţionale, se explică şi prin aceea că, în situaţia reţinerii unor infracţiuni de o asemenea
gravitate şi rezonanţă, comise împotriva minorilor, reacţia autorităţilor judiciare trebuie sa fie promptă,
fermă, exigentă, pentru a da un semnal societăţii civile, în sensul că, asemenea manifestări urmează a fi
sancţionate într-un mod ferm şi dur, protejînd astfel societatea de alte fapte prejudiciabile similare sau
repetate, care ar putea fi comise de inculpaţi şi, totodată, dînd un semnal de avertizare altor persoane în
vederea neadmiterii unor asemenea devieri social-periculoase.
52. Prin urmare, modalitatea de executare a pedepsei stabilite inculpatului pentru aceste capete de
învinuire trebuie să fie în măsură să asigure reeducarea inculpatului și exercitarea unui control din partea
statului ce vine să prevină antrenarea viitoare în activități prejudiciabile atît a făptuitorului, cît şi altor
persoane predispuse la comiterea de infracţiuni de asemenea gen, raportat la fapta comisă, gradul de
pericol social al acesteia, conduita inculpatului anterior și pe parcursul cercetărilor judiciare.
53. Careva circumstanțe atenuante în baza art. 76 Cod penal, la examinarea cauzei și stabilirea
pedepsei inculpatului nu au fost stabilite.
54. Careva circumstanțe agravante în baza art. 77 Cod penal la examinarea cauzei și la stabilirea
pedepsei inculpatului nu au fost stabilite.
55. Instanța va stabili pedeapsa ținând cont de persoana inculpatului și poziția ultimului vis-a-vis
de pedeapsă, de poziția părții apărării, de concluziile acuzatorului de stat, precum și de circumstanțele în
care s-au produs şi au fost comise infracțiunile.
56. Astfel, instanța de judecată reține, că inculpatul nu este căsătorit, nu are la întreținere careva
persoane, anterior nu a fost judecat, lipsind careva date despre caracterizarea negativă a acestuia, totodată
inculpatul nu şi-a recunoscut vina în comiterea infracțiunii imputate, nu a dat dovadă de căinţă faţă de
faptele comise, respectiv nu a conștientizat ilegalitatea și gravitatea acțiunilor sale.
57. În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, ținând cont de sancțiunile normelor
penale imputate făptuitorului, de gradul prejudiciabil al faptelor comise, precum şi de persoana
inculpatului, reținând că aplicarea pedepsei trebuie să contribuie la corectarea acestuia, să-l rețină de la
comiterea unor noi infracțiuni, să dezvolte anumite calități de persoană ce ar respecta legea, instanța
concluzionează că, inculpatul ***** poate fi corectat şi reeducat prin aplicarea unei pedepse penale cu
închisoarea, pe un termen de 5 /cinci/ ani închisoare.
58. Drept urmare instanţa va dispune până la data cînd sentinţa va deveni definitivă, urmează a fi
menţinută faţă de ***** măsura preventivă aplicată prin încheierea instanței din data de 29.03.2022 -
obligarea de a nu părăsi țara.
59. În latura menţinerii măsurii preventive în privința inculpatului, instanţa a luat în considerare
că dreptul la libera circulaţie este un drept fundamental şi asigurat tuturor persoanelor. Totodată atât legea
naţională, cât şi legislaţia internaţională prevăd situaţii când acest drept al persoanei poate fi limitat.
Astfel instanţa de judecată ajunge la concluzia că măsura preventivă în formă de obligare de a nu părăsi
ţara a inculpatului este prevăzută de legislaţia în vigoare, este necesară într-o societate democratică pentru
asigurarea executării sentinței, iar ingerinţa în dreptul la liberă circulaţie al inculpatului este proporţională
în raport cu circumstanţele cauzei şi necesară pentru asigurarea punerii în aplicare a pedepsei penale.
60. Termenul executării pedepsei cu închisoarea stabilită inculpatului urmează a fi calculat din
data reţinerii inculpatului, după rămînerea definitivă a sentinței.
61. În conformitate cu prevederile art.385 alin.(1) pct.12)-14) Cod de procedură penală, la
adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează următoarele chestiuni: dacă urmează să fie ridicat
sechestrul asupra bunurilor; ce trebuie să se facă cu corpurile delicte; cine şi în ce proporţie trebuie
obligat să plătească cheltuielile judiciare.
62. Prin încheierea judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 31.03.2021, a fost aplicat sechestrul
asupra următoarelor mijloacelor băneşti, care au fost ridicate la data de 10 martie 2021, în cadrul
percheziției în incinta casei de odihnă numită – ”*****”, de pe teritoriul Mănăstirii din *****, *****,
unde activează cet. *****, născut la ***** și anume 425 bancnote cu nominalul 200 de lei, care
constituie suma de 85 000 lei, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat de infracțiune.
63. Suma de 85 000 lei ridicaţi de la ***** au fost transmişi spre păstrare ARBI-ului din cadrul
CNA.
64. Potrivit prevederilor art. 162 alin.(1) pct.1), 3), 5) Cod de procedură penală, în cazul
soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte.
65. În acest sens, instanța de judecată va dispune că, corpurile delicte:
- suporturi optice cu rezultatele măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire
penală, copiile actelor și procesele-verbale cu privire la contravenții, de păstrat la materialele cauzei
penale;
- telefon mobil de model „Samsung” cu de IMEI 1 ***** și IMEI2 *****, ce aparține lui
*****;
- cearșaf cu desenul flori, 3 bucăți care se păstrează în camera de corpuri delicte a CCTP a INI
al IGP al MAI, de nimicit ca obiecte folosite la comiterea infracțiunii, la devenirea definitivă a prezentei
sentinţe.
66. În cadrul procesului penal, de către reprezentantul părţii vătămate *****, avocatul Alina
Calugher a fost intentată acţiunea civilă.
67. Prin acțiunea civilă s-a invocat că, partea civilmente responsabilă, are calitate de bănuit în
cauza penală nr. 2020515105 pornită în baza elementelor infracţiunii prevăzute de art. 165/1 Cod Penal.
Drept temei pentru pornirea cauzei penale menţionate au servit acţiunile bănuitului lui ***** comise cu
bună ştiinţă faţă de minora *****, care s-au manifestat prin atingeri indecente în locuri intime a minorei,
determinarea de a întreţine ***** *****e şi impunerea minorei de a-l masturba sistematic pe bănuit.
Toate aceste acţiuni, partea civilmente responsabilă le-a comis cu acordul şi în timp ce minora era
exploatată de un alt adult, care este prieten şi/sau coleg a lui***** *****.
Prin urmare, Organul de urmărire penală a încadrat acţiunile lui ********** *****, potrivit
art. 165/1 Cod Penal Utilizarea rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a
traficului de fiinţe umane şi anume: "(1) Utilizarea produselor şi/sau serviciilor care constituie rezultatul
exploatării în infracţiunile de trafic de fiinţe umane sau trafic de copii, prestate de o persoană despre
care beneficiarul ştie că este victima acestor infracţiuni, dacă această faptă nu întruneşte elementele
traficului de fiinţe umane sau ale traficului de copii"
Rezultînd din declaraţii minorei, care a fost preîntâmpinată să comunice doar adevărul, bazîndu-
ne pe acţiunile procesuale efectuate cu participarea minorei, ţinînd cont de faptul ca *****nu are şi nici
nu a avut careva motive pentru a inventa cele declarate, Nu există dubii, că faptele descrise mai sus
despre care a povestit minora au avut loc cu adevărat, iar ca rezultat viaţa privată a minorei a fost
perturbată prin acţiunile criminale ale bănuitului-parte civilmente responsabilă.
Minora a suferit un prejudiciu moral considerabil. Aceasta de ceva dino are vizite sistematice la
psiholog, care încearcă să o ajute să facă fată stresului si trăirilor negative, cu toate acestea trauma
psihologică intentă pe care a primit-o încă persistă si îi impiedică cursul normal al vieţii.
Prejudiciul moral produs de către partea civilmente responsabilă părţii civiie se desprinde în
mod special din trăirile negative a minorei: jenă, autoînvinuirea din cauza incapacităţii sale de a opune
rezistenţă, stresul, ruşinea, tristeţe starea de tensiune, de alertă şi retrăială profundă prin care a trecut şi
continuă să treacă minora, mai cu seamă nefiind susţinută de membrii familiei sale.
Pe termen lung, minora riscă să nu poată construi relaţii de încredere cu sexul opus, din cauza
acţiunilor ilegale ale părţii civilmente responsabile. Minora poare rămâne cu sechele pe întreaga viaţă.
Anume din motivele de, mai sus consideră că valoarea acţiunii civile este una mai mult ca
rezonabilă, pentru a putea fi achitată de către partea civilmente responsabilă.
Potrivit art. 59 Cod de procedură penală (1) Parte vătămată este considerată persoana fizică sau
juridică căreia i s-a cauzat prin infracţiune un prejudiciu moral, fizic sau material, recunoscută în
această calitate, conform legii, cu acordul victimei. Minorul căruia i s-a cauzat prejudiciu prin
infracţiune va fi considerat parte vătămată fără acordul său.
Totodată, art.61 din CPP stipulează că (1) Parte civilă este recunoscută persoana fizică sau
juridică în privinţa căreia există suficiente temeiuri de a considera că în urma infracţiunii i-a fost cauzat
un prejudiciu material sau moral, care a depus la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată
o cerere de chemare în judecată a bănuitului, învinuitului, inculpatului sau a persoanelor care poartă
răspundere patrimonială pentru faptele acestuia. Acţiunea civilă se judecă de către instanţă în cadrul
procesului penal dacă volumul prejudiciului este incontestabil. (2) Recunoaşterea ca parte civilă se
efectuează prin ordonanţa organului de urmărire penală sau prin încheierea instanţei de judecată.
În continuare face trimitere la art.219 din acelaşi cod, potrivit căruia (1) Acţiunea civilă în
procesul penal se intentează prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanţei de judecată,
de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale
nemijlocit prin fapta (acţiunea sau inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvîrşirea
acesteia. (2) Persoanele fizice şi juridice cărora le-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin acţiunile
interzise de legea penală pot intenta o acţiune civilă privitor la despăgubire prin: 4) repararea
prejudiciului moral sau, după caz, a daunei aduse reputaţiei profesionale.
Potrivit art. 1422 şi 1423 din Codul Civil, în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu
moral (suferinţe psihice sau fizice), mărimea compensaţiei pentru prejudiciu moral se determină de către
instanţa de judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei
vătămate, prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului patrimonial.
Totodată, la cauză au relevanţă şi prevederile art. 41 „Reparaţie echitabilă" CEDO, potrivit
căruia Curtea a remarcat că, jurisprudenţa internaţională competentă a statuat asupra unei asemenea
încălcări să acorde victimei o satisfacţie echitabilă, cel responsabil de săvârşirea faptei ilicite, prin care
a fost cauzat un prejudiciu, are obligaţia de a-l repara, fie că este vorba despre un prejudiciu material,
fie că încălcarea dreptului subiectiv să concretizează în procedura unui prejudiciu moral.
Conform prevederilor Recomandării nr. 39 al Curţii Supreme de Justiţie „cu privire la procedura
încasării cheltuielilor judiciare, la soluţionarea acţiunii civile, în procesul penal", tragerea la
răspunderea civilă poate avea loc cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: infracţiunea să fi
produs prejudiciul, între infracţiunea săvîrşită şi prejudiciul reclamat să existe un raport de cauzalitate,
prejudiciul trebuie să fie cert, prejudiciul să nu fi fost reparat, să existe manifestarea de voinţă a celui
vătămat de a fi despăgubit.
Toate aceste condiţii sunt întrunite în speţa supusă examinării, iar în acest sens au fost prezentate
motive în circumstanţele de fapt.
Amintește că la mărimea compensaţiei instanţa de judecată are obligaţia pozitivă de a ţine cont
de sugestia dată de Curtea Europeană statelor, de a aplica direct Convenţia Europeană, chiar dacă -
sau, mai ales - textul legal naţional nu ajută instanţa la emiterea unei hotărâri judecătoreşti legale şi
temeinice, în special, în depline concordanţă cu Convenţia. La acest capitol, în recomandarea nr. 6 cu
privire la satisfacţie echitabilă, adoptată în colaborare cu agentul guvernamental, a fost precizat că
violarea art.7, 8, 9 10, şi 11 CEDO se estimează la 1000-10000 euro, echivalentul în lei moldoveneşti.
Spre exemplu, în cauza Odgon v. Moldova, 25 octombrie 2016 (parag. 15 - 20), Curtea a
constatat, cu 6 voturi la 1, violarea Articolului 8 din Convenţie. în par.18 Curtea a reamintit că este în
primul rând de competenţa autorităţilor naţionale să restabilească orice pretinsă violare a Convenţiei.
Chestiunea dacă o persoană poate pretinde în continuare statutul de victimă a pretinsei violări a
Convenţiei presupune, în esenţă, examinarea ex post facto de către Curte a situaţiei persoanei respective.
O decizie sau o măsură a autorităţilor naţionale favorabilă reclamantului în principiu nu este suficientă
să-l lipsească de statutul de victimă afară de cazul când autorităţile naţionale au recunoscut, în mod
expres sau în esenţă, şi au acordat despăgubiri pentru violarea Convenţiei, întrebarea dacă victima
violării Convenţiei a fost despăgubită pentru prejudiciul cauzat - comparabil cu satisfacţia echitabilă,
care este prevăzută de articolul 41 din Convenţie - este o chestiune importantă.
În aceiaşi ordine de idei ne referim şi la cauza Nedayborshch c. Rusia (cererea nr. 42255/01) din
01.07.2010 CtEDO, în care, în paragraful 37 Curtea reiterează poziţia sa constantă conform căreia
aplicantul/ reclamant nu poate fi ţinut să probeze prin acte, probe prejudiciul moral suportat(Antipenkov
v. Russia, nr. 33470/03, § 82, 15.10.2009; Pshenichnyy v. Russia, nr. 30422/03, § 35, 14.02.2008;
Garabayev v. Russia, nr. 38411/02, § 113 şi Gridin v. Russia, nr. 4171/04, § 20, 01.06.2006).
În mod corespunzător, avînd în vedere legislaţia naţională, dar si prevederile/ recomandările
Curţii Europene pentru Drepturile Omului, partea civilă consideră că suma pretinsă în mărime de 100
000 (una sută mii) lei, este una echitabilă, reală si motivată, de natură să compenseze prejudicial moral
suferit în rezultatul acţiunilor ilegale ale părţii civilmente responsabile.
68. Soluţionînd chestiunea privind acţiunea civilă înaintată de reprezentantul părţii vătămate
*****, avocatul Alina Calugher, instanţa va ţine cont de prevederile art. 387 alin.(1) Cod de procedură
penală, potrivit cărora, odată cu sentinţa de condamnare, instanţa de judecată, apreciind dacă sînt dovedite
temeiurile şi mărimea pagubei cerute de partea civilă, admite acţiunea civilă, în tot sau în parte, ori o
respinge.
69. Potrivit alineatului (3), în cazuri excepţionale cînd, pentru a stabili exact suma despăgubirilor
cuvenite părţii civile, ar trebui amînată judecarea cauzei, instanţa poate să admită, în principiu, acţiunea
civilă, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa civilă.
70. În conformitate cu prevederile art. 219 alin.(2) pct.1) Cod de procedură penală, persoanele
fizice şi juridice cărora le-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin acțiunile interzise de legea penală pot
intenta o acțiune civilă privitor la despăgubire prin restituirea în natură a obiectelor sau a contravalorii
bunurilor pierdute ori nimicite în urma săvârșirii faptei interzise de legea penală.
71. În conformitate cu art.2036 Cod civil, alin.(1) - În cazul în care persoanei i s-a cauzat un
prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri
prevăzute de lege, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia
prejudiciului prin plata de despăgubiri. alin. (2) - Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi
întinderea prejudiciului patrimonial. alin.(3) - Reparaţia prejudiciului moral se face şi în lipsa vinovăţiei
autorului, faptei ilicite în cazul în care prejudiciul este cauzat prin condamnare ilegală, atragere ilegală la
răspundere penală, aplicare ilegală a arestului preventiv sau a declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea,
aplicarea ilegală în calitate de sancţiune administrativă a arestului , muncii neremunerate în folosul
comunităţii şi în alte cazuri prevăzute de lege. alin.(4) Dacă legea nu prevede altfel, simpla constatare a
încălcării unui drept sau interes recunoscut de lege fără plata de despăgubiri oferă satisfacţie echitabilă
persoanei vătămate doar cînd aceasta corespunde cu natura dreptului sau interesului recunoscut de lege
încălcat şi persoana vătămată astfel va putea obţine o valoare nepatrimonială superioară prejudiciului
moral suferit. alin.(5) - Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor personale
nepatrimoniale poate fi cesionat numai în cazul în care a fost stabilit printr-o tranzacţie sau printr-o
hotărîre judecătorească definitivă.
72. În conformitate cu art.2037 Cod civil, (1) Mărimea despăgubirii pentru prejudiciu moral se
determină de către instanţa de judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea prejudiciului moral cauzat
persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie a autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a
răspunderii, şi de măsura în care această despăgubire poate aduce satisfacţie echitabilă persoanei
vătămate. (2) Caracterul şi gravitatea prejudiciului moral le apreciază instanţa de judecată, luînd în
considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, restrîngerea posibilităţilor de viaţă familială şi
socială, precum şi statutul social al persoanei vătămate. (3) La determinarea despăgubirii, instanţa de
judecată va tinde să acorde o despăgubire care, pe de o parte, are o mărime comparabilă cu cea acordată
în mod obişnuit în împrejurări similare şi, pe de altă parte, ia în cont particularităţile cazului.
73. Prin prisma normelor citate, instanța de judecată conchide că cerința reprezentantului părţii
vătămate minore *****, avocatul Alina Calugher privind încasarea prejudiciului moral este una
întemeiată parțial, or prin acțiunile culpabile ale inculpatului, părții vătămate minore i-a fost cauzată o
stare sporită de stres, anxietate, dureri şi suferinţe psihice de o intensitate vădită, care a determinat o stare
de neîncredere a părţii vătămate de convieţuire într-un mediu social sigur, lipsit de violenţă *****ă, în
care copilul are dreptul la o educaţie şi dezvoltare fizică şi spirituală sănătoasă, inclusiv într-o societate în
care slujitorii de cult au rolul şi menirea promovării ideilor religioase şi sporirii calităţilor morale şi
spirituale ale persoanelor.
74. Mai mult, se menționează că, la aprecierea cuantumului prejudiciului moral dispus spre
încasare, se va ține cont nemijlocit și de consecințele acțiunilor ilicite ale inculpatului, cât și de urmările
prejudiciabile care au survenit în rezultatul faptelor comise.
75. Aici, se menționează că, cuantumul prejudiciului moral urmează a fi determinat de către
instanța de instanța de judecată cu respectarea criteriului echității, care presupune că, despăgubirile
pentru prejudiciul moral trebuie să fie juste, raționale, echitabile, adică în așa fel trebuie stabilite încât să
asigure efectiv o compensare suficientă și nicidecum exagerată a cuantumului prejudiciului moral.
76. Din aceste considerente, instanța de judecată va încasa, din contul inculpatului *****, în
beneficiul părţii vătămate minore *****, suma de 70 000 lei, cu titlu de prejudiciu moral.
77. Or, la caz, condamnarea la pedeapsă penală a inculpatului, de asemenea urmează a fi
apreciată drept o satisfacţie efectivă a părţii vătămate din partea statului.
78. În restul cerinţelor, acțiunea civilă înaintată urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată.
79. În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorul a solicitat încasarea din contul inculpatului *****,
în folosul statului, a cheltuielilor de judecată în mărime de 416 lei, care constituie costul expertizelor
judiciare executate la faza de urmărire penală.
80. În conformitate cu prevederile art. 227 Cod de procedură penală, cheltuieli judiciare sînt
cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal.
81. Potrivit alineatului (2), cheltuielile judiciare cuprind sumele: 1) plătite sau care urmează a fi
plătite martorilor, părţii vătămate, reprezentanţilor lor, experţilor, specialiştilor, interpreţilor,
traducătorilor şi asistenţilor procedurali; 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea şi cercetarea
corpurilor delicte; 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat; 4)
cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a
expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei; 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acţiunilor
procesuale în cauza penală.
82. Conform art. 229 alin.(1) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare sînt suportate de
condamnat sau sînt trecute în contul statului.
83. Prevederile alineatului doi stipulează că, instanţa de judecată poate obliga condamnatul să
recupereze cheltuielile judiciare, cu excepţia sumelor plătite interpreţilor, traducătorilor, precum şi
apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat,
atunci cînd aceasta o cer interesele justiţiei şi condamnatul nu dispune de mijloacele necesare.
84. Ţinînd cont de prevederile legale enunţate, instanţa stabileşte că cheltuielile suportate pentru
desfăşurarea procesului penal legate de administrarea probatoriului urmează a fi puse în sarcina
inculpatului, pe motiv că probarea vinovăţiei acestuia a necesitat antrenarea unor resurse financiare şi
umane din partea statului, care nu aveau să fie cheltuite în cazul în care inculpatul nu comitea faptele
prejudiciabile imputate.
85. Astfel cheltuielile suportate în cadrul procesului penal se circumscriu prevederilor art. 227
Cod de procedură penală, motiv pentru care instanţa va pune în sarcina inculpatului ***** suportarea
cheltuielilor judiciare în sumă de 416 lei, în calitate de cheltuieli pentru efectuarea expertizelor
criminalistice şi judiciare.
86. De asemenea acuzarea a solicitat instanţei odată cu aplicarea pedepsei, privarea
inculpatului de dreptul de a oficializa slujbe bisericești în calitate de preot și/sau să exercite alte funcții
sau activități în domeniul religios, precum și de a exercita activitatea legată de orice interacțiune cu
persoane minore pe un termen de 5 ani.
87. Potrivit art. 65 alin.(1) Cod penal, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o activitate de
natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvîrşirea infracţiunii.
88. În corespundere cu prevederile art. 65 alin.(3) Cod penal, privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară şi în
cazurile cînd nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracţiunile din Partea specială a
prezentului cod, dacă, ţinînd cont de caracterul infracţiunii săvîrşite de cel vinovat în timpul îndeplinirii
obligaţiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activităţi, instanţa de judecată va considera
imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate.
89. Instanța de judecată reține că, ţinînd cont de gravitatea şi categoria infracţiunii comise, de
caracterul activităţii desfăşurate de inculpatul *****, care în măsură determinantă a contribuit la crearea
premiselor pentru comiterea infracţiunii imputate, instanţa urmează a-i aplica în calitate de sancțiune
complementară lui *****, privarea de dreptul de a oficializa slujbe bisericești în calitate de slujitor de cult
și/sau să exercite alte funcții sau activități în domeniul religios, precum și de a exercita activitatea legată
de orice interacțiune cu persoane minore pe un termen de 5 /cinci/ ani.

În temeiul celor expuse şi conducîndu-se de prevederile art. 384-385, 392-395 Cod de procedură
penală, instanţa de judecată, -

C O N D A M N Ă:

pe *****, recunoscîndu-l vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 175 Cod penal şi
stabilindu-i o pedeapsă de 5 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.
În temeiul art. 65 alin.(3) Cod penal, a aplica faţă de ***** pedeapsa complementară - privarea
de dreptul de a oficializa slujbe bisericești în calitate de slujitor de cult și/sau să exercite alte funcții sau
activități în domeniul religios, precum și de a exercita activitatea legată de orice interacțiune cu
persoane minore pe un termen de 5 /cinci/ ani.
A pune în executare prezenta sentință din data rămânerii definitive, cu calcularea termenului
executării pedepsei lui ***** din data reținerii acestuia.
Până la data devenirii definitive a sentinței, a menține faţă de ***** măsura preventivă –
obligarea de a nu părăsi țara.
Corpurile delicte:
- suporturi optice cu rezultatele măsurilor speciale de investigații și acțiunilor de urmărire
penală, copiile actelor și procesele-verbale cu privire la contravenții, de păstrat la materialele cauzei
penale;
- telefon mobil de model „Samsung” cu de IMEI 1 ***** și IMEI2 *****, ce aparține lui
*****, cearșaf cu desenul flori, 3 bucăți care se păstrează în camera de corpuri delicte a CCTP a INI al
IGP al MAI, de nimicit ca obiecte folosite la comiterea infracțiunii, la devenirea definitivă a prezentei
sentinţe;
A admite parțial acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părţii vătămate minore *****,
avocatul Alina Calugher.
A încasa în beneficiul părţii vătămate minore *****, din contul lui *****, suma de 70 000 lei cu
titlu de prejudiciu moral.
În rest a respinge acțiunea civilă înaintată ca fiind neîntemeiată.
În scopul asigurării acțiunii civile în mărime de 70 000 lei, a dispune menținerea sechestrului
aplicat conform încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 31.03.2021, asupra mijloacelor
băneşti, în sumă de 85 000 lei.
A încasa din contul lui ***** cheltuielile judiciare în sumă de 416 lei.
Sentinţa este cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 /cincisprezece/ zile din
data pronunţării sentinţei motivate, prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.

Sentinţa motivată a fost pronunţată şi înmînată părţilor prezente, în şedinţă publică, în data de 06
mai 2022, orele 12:00 min.
Preşedintele şedinţei, judecător Aureliu Postică

Copia corespunde originalului


Judecător Aureliu Postică

S-ar putea să vă placă și