Sunteți pe pagina 1din 4

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE

privind solicitarea Avizului de Defrişare/Toaletare/Reduceri şi regenerări


coronament/Transplantare și Inventariere material dendrologic (faza PUD/PUZ/APMB)

A. Solicitant:

Nume: _______________________________Prenume:__________________________________

Adresa:_________________________________________________________sector__________

Telefon: _____________Fax: ___________ E-mail: _____________________________________

Act Identitate: Seria: ___Nr.:______________Eliberat:___________________________________

B. Solicită Aviz în nume(le):

Propriu: Institutiei Necesită procură/ împuternicire


Altei Persoane

În calitate de:


_______________________________________________________________________________________
Nume: _______________________________ Prenume:
_______________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________sector________
Telefon: _____________ Fax: ___________ E-mail: _________________________________________
Act Identitate: Seria: _______ Nr.: _________ Eliberat: ________________________________________

C. Lucrarea vizează:
Domeniul Public: Proprietate Privată: Teren propriu
Parc Limită proprietate
Scuar Altă proprietate
Baze de productie Altă situaţie _____
Cimitire __________________
Loc de joaca __________________
Aliniament stradal __________________
Adiacent locuinţă __________________
La limită __________________
Alte zone___________________

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti,
România
Tel: 021.305.55.00/
http://www.pmb.ro

FPS-2.1.4.4-02/2
D. Localizare vegetaţie / lucrare supusă avizării :

Adresa şi alte elemente (poziţionare arbori) :___________________________________________


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
foto mat.dendrologic ______________________________________________________________________

E. Ce se solicită:
Defrişare:  Arbori : număr _________ Toaletare   Corecţie
 Arbuşti număr _________  Echilibrare
 Gard viu m.l. _________  Reducere
 Altele: ____________________________________________________________
___________________________________________________________

 Extragere rădăcini Toaletare:  Ramuri


 Răzuire rădacini de suprafaţă  Şarpante
 Transplantare
 Protejare  Declarare:  Arbori ocrotiţi număr _____
 Aviz definitiv  Arbuşti ocrotiţi număr _____

F. Motivaţie:

 Viabil  Uscat: ______ %  Declin biologic


 Lucrări edilitare  Construcţii  Acces în:  imobil
 Eliberare loc veci  curte
 garaj

 Pericol:  Înclinat  Prejudicii:  Reţele


 Scorburos  Construcţii
 Rădăcini afectate  Anexe
 Rădăcini care afectează  Gard
 Acoperiş
 Altele: _________________________ Trotuar
_________________________________  Lucrări funerare

G. Documentaţie Construcţie / Reţele Edilitare

 Există:
 Acord:  Vecini
 Asociaţii proprietari/ locatari (ştampilă)
 Comisii
 O.C.P.I.Bucureşti
 Proprietar sau administrator legal teren

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti,
România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

FPS-2.1.4.4-02/2
 Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti
 Act de Reglementare emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului București
 Avizul/acordul Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru materialul dendrologic situat în
zone protejate

 Academia Română
 Act vânzare-cumpărare  Extras de Carte Funciară
 Expertiză tehnică  Titlu de proprietate
 C.U.  Hotarâre Judecătorească
 A.C.  Act concesiune
 P. U. D.  Plan 1:500  Plan 1:2000
 P. U. Z.  Protocol plantare/refacere/amenajare sp.verzi cu ADP 1-6
sau ALPAB
 H. C. G. M. B.  Plan Coordonare Reţele
 H.C.L.S.1-6 …  Plan de plantare compensare / amenajări sp.verzi /întocmit
şi ştampilat de arhitect peisagist
 Altele: _____________________

H. OBSERVAŢII
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

I. CORESPONDENŢĂ petent – Direcţia de Mediu prin:


(vizită teren, acte suplimentare)

 Format hârtie/poştă
 Telefonic
 Email

J. COMPLETAT solicitant Nume şi prenume __________________________________

(Semnătura) _______________________________

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti,
România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

FPS-2.1.4.4-02/2
Pentru sugestii/ reclamaţii privind întreţinerea spaţiilor verzi, proiecte de
mediu, accesaţi: http://www.pmb.ro/contact/petitie/petitie.php

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti,
România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

FPS-2.1.4.4-02/2