Sunteți pe pagina 1din 8

GD Maşini de Ridicat SRL

SRL
400641, Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 14 perim. 10, jud. Cluj, România; RO 17834639,
Cap. Soc.: 200.000; RON Tel/fax: 0040 264 442630; 0264 456138; office@gdmr.ro; www.gdmr.ro
Cranes – Electric hoists – Energy Supply Systems – Lifting Equipment – Theatre stage equipment
Maşini de Ridicat Macarale - Electropalane – Linii de alimentare electrică - Dispozitive de ridicat – Tehnică de scenă

4869R1/14-07-2011/Ö
11-07-14MoGr;BiGr2t_6,2m;Mog1t_6,2mEEx-Comir_Dj4869R1_OL.doc
SC Comir SRL
200120, Str. Teilor Nr. 101,
Craiova, judetul Dolj.
Telefon: +4 0251 414 757
FAX: +4 0251 414 757
office@comir.ro

Attn: Dna. Mangu Daniela (0765 043669)

Stimată Doamnă!
Ca urmare solicitării Dvs. e-mail din 13.07.2011 am rvizuit – modificat oferta noastră 4869 şi
avem plăcerea de a vă îninta oferta noastră cu privire la livrarea podurilor rulante solicitate.
Având în vedere că datele referitor la hala în care se amplasează podurile nu au fost complete
vă rugăm să verificaŃi dacă deschiderea podurilor respectiv înălŃimea de ridicare calculată din
înălŃimea consolelor corespunde cerinŃelor Dvs.
La fel vă rugăm să analizaŃi dacă clasa de protexŃie împotriva exploziei curespunde (putem
oferi şi o treaptă mai joasă sau variante superioare dacă cea ofertată nu este acceptabilă)
Pentru a veni în întâmpinarea cerinŃelor dvs., ne-am permis sǎ vǎ prezentǎm oferta în douǎ variante:
pod rulant bigrindă respectiv monogrindă pentru podul de 2t respectiv monogrindă pentru podul rulant
EEx.

1. Pod rulant 2t/6,2m


1.1. Descriere
Podul rulant este asamblat din componente de fabricaŃie Stahl CraneSystems GmbH în
conformitate cu EC Machinery Directives .
Podul rulant este de tip monogrindă respectiv bigrindă , cu mecanism de ridicare cu lanŃ la
monogrindă şi cu cablu la bigrindă, ridicarea deplasarea electropalanului şi deplasarea podului cu
două viteze.
Cărucioarele de deplasare al palanului şi al podului sunt prevăzute cu câte două roŃi acŃionate
şi două roŃi libere.
Comanda cu cutie de comandă suspendatǎ cu deplasare independentă de cea a
electropalanului.
Podul este prevăzut cu:
- limitare de poziŃie inferioară şi superioară
- limitatoare de capăt de cursă pt deplasări
- limitator de suprasarcină
- contor de ore de funcŃionare la var. bigrindă
- siguranŃă de desprindere a cablului
- hupă
- buton de avarie
- buton cu cheie de siguranŃă
Toată construcŃia sudată este protejată cu un strat de grund anticoroziv şi vopsită cu albastru
RAL 5010 de 60 µm.
Beneficiarul asigură calea de rulare cf. standardelor în vigoare, echipamentul de ridicare
pentru montaj şi greutăŃile pentru probele de casă.

1.2. Pod rulant


- Tipul podului STS 2t x 6,2m monogrindă SHD 2t x 6,2m bigrindă
- Sarcina nominală 2t 2t
- Deschidere 6,2 m 6,2 m
- Dist. roŃi(ampatament) 1250 mm 2500 mm
- Ecartament electropalan monogrindă 1250 mm
- ÎnălŃ. de rid. totalǎ/utilă 4 / 3,7 m 6,0 / 4,5 m
- Viteze nominale
- Ridicare 4/1 m/min 6,3 / 1,1 m/min
- Deplasare palan 2,5/10 m/min 2,5/10 m/min
- Deplasare pod 5/20 m/min 5/20 m/min
- Puteri inst. motoare pt:
- Ridicare 1,5/0,37 kW 1,2/0,17 kW
- Deplasare sarcină 0,3/0,1 kW 0,3/0,1 kW
- Deplasare pod 2x 0,37/0,09 kW 2x0,37/0,09kW

- Curent alimentare ~3, 400 V, 50 Hz ~3, 400 V, 50 Hz


- Tensiune de comandă 48 V 48V
- ProtecŃie IP 55 IP 55
- Încadrare
- Mec. ridicare* FEM M5 (2m) FEM M5 (2m)
- Mec. Deplasare FEM M5 (2m) FEM M5 (2m)
- Structura H2-B3(DIN 15018) H2-B3(DIN 15018)
- Tip alimentare pe pod cablu flotant cablu flotant
- Tip comandă cutie susp. Cutie susp.
- Presiune max. roŃi 12,1 kN 14,9 kN
- Şinǎ 50x30 mm 50x30 mm
- Cale rulare 14,5 m 14,5 m
- Masa totală 800 kg 1950 kg (fără pasarelă)
- Mediu intern, 0o...+40oC intern, 0o...+40oC
- Echipare
limitator de sarcină
- Contor timp de funcŃionare
Limitator cursă ridicare sus-jos
Limitator de deplasare pod rulant şi electropalan

1.3. Linie alimentare pentru un singur pod rulant, inclusiv panou separator
- Model cablu flotant
- Lungime 14,5 m
- Tip linie carcasat 40 A
- Punct de alimentare de capǎt

1.4. Cale rulare


- Pe console asigurate de beneficiar înalte de 3900 mm
- Lungime 14,5 m
- Deschidere 6,2 m
- ÎnălŃime şină 4160 mm

1.5. PreŃuri:
- Pod rulant 9.670 € 14.940 €
- Linie alim.14m, flot.
cu panou sep. 460 € 460 €
- Cale rulare 14,5 m 3.620 € 3.620 €
- Transport – inclusiv
pod şi cale EEx 1.180 € 1.180 €
- Mont. pod rulant, cale
dosar autorizare 1.690 € 1.690 €
- AsistenŃǎ autorizare 320 € 320 €
Total: 16.940 € 22.210 €

ObservaŃie – oferta nu include:


- Stivuitor cu ridicare înaltă pentu descǎrcare şi montare
- Asigurarea greutăŃilor pentru probele de casǎ
- Măsurători pt. împământare halei
- Inst. electrică până la panoul separator
- Pasarelă, platformă de întreŃinere
- taxele de autorizare.
GD Maşini de Ridicat 2/8 4869/2011-06-20/Ö
2. Pod rulant EEx 1t / 6,2 m

2.1. Descriere
Podul rulant este fabricat din componente Stahl CraneSystems GmbH Germania - specializat
în execuŃia echipamentelor de ridicat antiex - în conformitate cu Directivele EC pentru maşini,
clasa de protecŃie antiex cf EC Directve 94/9EG, Grupa II, categoria 2G, Zona 1, Ex II 2 G c k Ex
de IIC T4. Podul se livrează complet asamblat – pregătit pentru a fi ridicat pe şină.
Podul rulant este de tip monogrindă cu mecanism de ridicare cu lanŃ, ridicarea, deplasarea
electropalanului şi deplasare podului cu două viteze.
Cărucioarele de deplasare a palanului şi a podului sunt prevăzute cu câte două roŃi acŃionate
şi două roŃi libere.
Comanda cu cutie de comandă suspendată cu deplasare independentă de mişcarea
electropalanului în alternativă cu telecomandă radio.
Toată construcŃia sudată este sablată şi protejată cu un strat de grund anticoroziv de 30 µm
şi vopsită în albastru RAL 5010, grosime 60 µm.
Beneficiarul asigură, astivuitor pentru descărcarea şi ridicarea pe poziŃie a căii de rulare şi al
podului rulant şi greutăŃile pentru probele de casă.

2.2. Date tehnice


- Tipul podului STS EX 1t x 6,2 m monogrindă
- Clasa de protecŃie cf. Directiva CE 94/9, grupa II, cat 2G, Zona 1, Ex II 2G ck Ex de IIC T4
- Mecanism de ridicare cu lanŃ ST 2005-12/2 2/1 UE ex
- Grinzi transversale (pereche) EXLE-09-1660-A30000A0000-N
- Antrenare pod EXSDB342FS4BO2/8A05---5400E
- Sarcina nominală 1t
- Deschidere 6200 mm
- Ampatament 1600 mm
- ÎnălŃime de ridicare utilă 3,77 m
- Cotă şină 4160 mm
- Limitator suprasarcină mecanic
- Viteze nominale
- Ridicare 6 / 1 m/min
- Deplasar palan 10 / 2,5 m/min
- Deplasare pod 20 / 5 m/min
- Puteri instalte motoare pt:
- Ridicare 1,2 /0,17 kW
- Deplasare sarcină 0,3 / 0,1 kW
- Deplasare pod (2x) 0,32 / 0,06 kW
- Curent alimentare ~3, 400 V, 50 Hz
- Tensiune de comandă 48 V
- ProtecŃie IP 54
- Încadrare
- Mecanism ridicare FEM 2m (M5 dupa ISO)
- Structura H2-B3(DIN 15018)
- Tip alimentare pe pod cablu flotant
- Tip comandă cutie suspendată EEx, independentă de palan
- Mediu hală,+ 5o...+40oC
- Apăsare roŃi 8,6 kN
- Şină 50x30 mm
- Echipare
Limitator cursă ridicare – sus-jos
Limitator cursă pod, două direcŃii
Limitator sarcină
Contor timp de func tionare
Hupă
Buton stop general
- Linie alimentare electrică 14 m
- Cablu flotant
- Buclă 0,8 m
- Cutie derivaŃie

GD Maşini de Ridicat 3/8 4869/2011-06-20/Ö


- Separator principal

2.3. PreŃuri:

2.3.1 Pod rulant EEx 1t/5,5 m


- Pod rulant cu linie alim. 32.700 €
- Transport împreună cu podul de 2t şi căile de rulare (vezi pct. 1.5.)
- Montare 3.380 €
Cale la preturile de la pct 1. 11.07.2011
3. CondiŃii de plată:
PreŃul nu include TVA.
Transport la beneficiar .
Plata se face în lei, la cursul de licitaŃie al BNR din data facturării, astfel:
50% avans; 40% la livrare; 10% la punerea în funcŃiune

4. Termen de livrare:
12-14 săptămîni lucrătoare de la plata avansului şi clarificarea problemelor tehnice. Nu se
includ perioadele de sǎrbǎtori legale.

5. GaranŃie: 24 luni.

6. MenŃiuni: Oferta conŃine:


CE, cartea tehnică limba română,
Pentru orice alte detalii aşteptăm să ne contactaŃi.

În speranŃa unei colaborări


Cu respect,
ing. Örvössy László

GD Maşini de Ridicat 4/8 4869/2011-06-20/Ö


GD Maşini de Ridicat 5/8 4869/2011-06-20/Ö
GD Maşini de Ridicat 6/8 4869/2011-06-20/Ö
GD Maşini de Ridicat 7/8 4869/2011-06-20/Ö
1. CRANE WHEEL LOAD DATA – forŃe şi cote pt. calcularea căii de rulare
W HEEL LOADS ARE BASED ON PROPOSED GIRDER
(AND SERVICE PLATFORM) WEIGHT

1 Wheel load drawing


HM2 HM1

NR 1 NR 3

SWL

NR 2
HS2 HM2 S NR 4 HM1 HS4
Spa

NR 1 NR 2
NR 3 NR 4
Bf Bf

Wb
Rmax Stc
Rmin Stc
Rmax Dyn
Rmin Dyn

2 Crane information
Crane type STS2t x 6.2m Hol:3.8m Buffer type D1801
Span (Spa) 6.20 m Wheel base (Wb) 1 250 mm
Load (SWL) 2 000 kg Crane rail in calculation 50*30
Crane group DIN H2B3 Wheel groove 60 mm
Crane speed 20/5 m/min
Crane weight 800 kg Crane travel limit switch 1-step

3 Hoist Information
Hoist Hoist type Hoist group Hoisting speed
Hoist 1 Main ST 2010-8/2 2/1 UE FEM M5 (2m) 4/1 m/min
Hoist 1 Aux

4 Vertical wheel loads


Wheel NR1 NR2 NR3 NR4
2. 12.1 kN 10.9 kN - -
Rmax Stc
Rmin Stc - - 2.5 kN 1.9 kN
Rmax Dyn 14.4 kN 13.1 kN - -
Rmin Dyn - - 2.8 kN 2.2 kN

5 Horizontal wheel loads (according to DIN 4132 + 15018 and FEM)


5.1 Inertia forces (from driving mechanisms) HM1 = 0.3 kN HM2 = 1.5 kN
5.2 Wheel loads along crane runway 0.8 kN
5.3 Buffer force for dimensioning the crane runway end stop Bf = 4 kN
5.4 Forces coming from skewing
5.4.1 Guiding (contact) force (S= HS2 + HS4) S = 4.4 kN
5.4.2 Friction forces due to oblique travel HS2 = 3.7 kN HS4 = 0.7 kN

GD Maşini de Ridicat 8/8 4869/2011-06-20/Ö

S-ar putea să vă placă și