Sunteți pe pagina 1din 15

Aromaterapie4all

Ghidul tau simplu de


AROMOTERAPIE

Cuprins
Capitolul 1: Introducere - O scurta istorie
Capitolul 2: Ce pot face pentru tine uleiuri esentiale
Capitolul 3: Cum folosim uleiurile esentiale
Capitolul 4: Cateva uleiuri ese țiale
Capitolul 5: Masaj Aromaterapie
Capitolul 6: Cum uleiuri esentiale sunt livrate
și accesorii second hand

Capitolul 1
I trodu ere O s urtă istorie
Ca și a upu tura, aro aterapie utilizarea de uleiuri ese țiale pe tru i de are a fost folosita de mai
mult de 6.000 de ani. Originile sale nu sunt complet documentate, u e istă dovezi suficiente pentru a
de o stra ă ese te aro ati e au fost folosite pentru vindecarea de multe secole.
Este posibil ca aromaterapia a început sa fie folosita în Australia de catre aborigenii acum peste 40.000 de ani în
ur ă, dar nu au fost consemnate metodele. O mare parte din istoria lor a fost transmisa oral di ge erație î
ge erație, la fel a ea a tri urilor indigene de pretutindeni, inclusiv a nativilor din America de Nord, indienii, a
ăror istorie este bogata in utilizarea uleiurlori parfu ate pe tru s opuri religioase și terapeuti e.
Egiptenii, au i s ripțio at i piatră utilizarea uleiuri ese țiale a u iHr. Apoi, grecii au învățat de
la egipte i, și apoi romanii î ățat de la gre i. Î a elași ti p, uleiuri parfu ate și ese țe de pla te au fost
folosite în Asia a ti ă. In India, in pra ti a tradițio ală a edi i ei, u os ut su u ele de A ur eda, s-au
folosit, de mai mult de . de a i, de ase e ea, uleiuri ese țiale î asajul terapeutic .
Prin secolul I d. Hr., parfumuri au fost folosite în lacasuri de culr, pentru sanatate, pentru frumusete ,"igie a" și
relaxare. Igiena în acele zile a constat în bai parfumate sau masajul corpului cu uleiuri parfumate. Mult mai
târziu, hiar și regi a Elisa eta I se spu e ă a utilizat parfu uri astfel de aia de ei anuala, "da ă ea a ea e oie
de ea sau nu."
Oricum egiptenii au popularizat utilizarea de aro e și ese țe i alte culturi .

1 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

Două s hi ări ajore au a ut lo î secolul al 19-lea,in primul rand, utilizarea de arome s-a î părțit î două
tabere:
. produse de parfu erie și os eti ă
2. farmaceutice.
Uleiuri ese țiale al doilea râ d, a suferit u regres enorm în î țelegerea pre u și a eptarea și de a folosi in
scop de tratement, din cauza dezvoltarii chimiei de sinteza prin obtinerea de copii sintetice a substantlor
naturale. Doar ca o molecula mirose ca un ulei egetal u este a eeași a și ese ță a plantei care poata sa
contina peste 400 de compusi care actioneaza sinergic (se potenteaza reciproc). Aceste substante ar putea fi
utilizate ca parfumuri dar nu sa fiefolosite ca medicament. Copiile si teti e su t si ple u re ale origi alului și,
de obicei su t ai sla e și i efi ie te ... sau hiar ai rău, ele pot fi to i e. Di pă ate, a eastă reputație alipita
uleiurilor esentiale autentice a facut ca comunitatea medicala moderna sa considere ca acestea sunt ineficiente
și i ferioare.
În mod iro i , ulte di tre edi a e te di ziua de azi au fost i ițial deri ate din surse vegetale.
In secolul 20 a început re-integrarea uleiurilor ese țiale în practica terapeutica.

Termenul de "aromaterapie" a fost inventat de chimistul francez Rene Maurice Gattefosse undeva între anii
9 și ' . I teresul său a î eput â d el î suși ars î la orator de parfumerie, si-a introdus refle rațul î tr-o
u ă cu ulei de le ă ți ă, pe tru ali area durerii. Mai târziu, el a fost atât de uimit de recuperarea lui
nedureroasa, fara cicatri e, are a fă ut î o ti uare experimente cu ulei.
În prezent, aromaterapiea este folosita in principal de catre terapeuti la asaj, pre u și discipline
alter ati e de să ătate. Utilizarea sa oder ă deri ă di etodele dezvoltate în 9 de ătre Marguerite
(Margaret) Maury, un biochimist francez, si un asociat, Micheline Arcier (sau Archer), care a colaborat cu Maury
în clinici din Europa pentru utilizarea de uleiuri, ca tratament pentru afectiuni specifice. Multa cercetare a fost
fă ut î Europa înainte ca aromoterapiea sa fi fost adusa în America.
Aro aterapie a fost î ele di ur ă a i trodusa în America în anii 1980 în California, unde a fost
introdusa la desfacere alaturi de produse alimentare, de suplimente pentru să ătate și depracticieni de terapii
alter ati e de să ătate.

Aromaterapie -Justificare
Uleiurile extrase di pla te și folosite în scopuri terapeutice poat avea efecte uimitoare, pre u și efe te
de astatoare, deși ajoritatea rezultatelor o upă u spe tru larg u de a î tre a este e tre e. E istă hiar și o
iș are de a rea sta darde de li e țiere și pe tru pra ti a ții de aro oterapie, deoare e o edu ație ade ată
în utilizarea acestor uleiuri este ese țială pe tru a proteja utilizatorii.
Este important sa se utilizeze prudenta și dis reție î folosirea uleiurilor aro ati e și a esentelor adevarate,
deoare e a estea au pote țialul de a pro o a o pli atii di auza lor o ple itatii naturii hi i e și, deoare e
acestea sunt extrem de concentrate si volatile. Sa se o sulte u u edi alifi at și să ur eze li iile dire toare
de sigura ță.

2 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

Capitolul 2
Ce pot face pentru tine uleiuri esentiale
Uleiuri le ese tiale a țio eze pe ai ulte i eluri.
La nivel fizi , uleiurile ese țiale su t o for a ai puter i a de e ergie pe ază de pla te, o picatura este
extrasa din mai multe kilograme de planta. Acestea sunt sti ule te a tisepti e și ale siste ului i u itar. Ele
sunt, de asemenea, eficiente pentru prim-ajutor de zi cu zi, de exemplu,pentru intepatur si uș ături de insecte,
prurit(manancarimi), tuse si receala.

La un nivel celular, uleiuri esentiale sunt bune pentru vindecarea ranilor, repararea cicatricilor,stimularea
tesutului și reglarea barierei dintre interiorul nostru si înafara. Ele ajuta la mentinerea nivelului optim de
umiditate in piele si protejeaza de infectii.Muscata si lavanda su t e e ple de uleiuri, are lu rează la a est i el
celular. Uleiurile esentiale ajung la nivel celular la 5 secunde dupa inhalare.

La u i el e oțio al, ele sti ulează a i tirile atat constie te și su o stiente, glandele endocrine si
producerea de hormoni. Ele sunt eficiente în tratarea depresiei, durerii, stima de sine scazuta, precum si
imbunatatirea somnului, precum si tul urări legate de stres.

La un nivel de energie, acestea pot fi aplicate la punctele de pe meridianul de acupunctura, chakre și


puncte subtile de energie pentru a ajuta la tonifiere, echilibrare, relaxare, vindecare.

La u i el spiritual, uleiuri ese țiale au fost folosite de ătre fie are ultură ajoritara si de societate de peste
10.000 de ani. Acestea au fost folosite pentru ritualuri de purificare, rugaciune, magie, misti is , ele rare și
editație. Mulți oa e i red ă uleiurile ese țiale pot adu e fo alizare și î țeles ai profu d a existentei.

Acesta i țelegere a proprietăților uleiurile ese țiale și utilizarea ade ată a fost siste atizate într-o disciplina
de sanatate - aromoterapie - si practicienii sunt acum instruiti sa stie cum sa le foloseasca în mod eficient pentru
o sanatate optima si bunastare.
Me a is ul pri are uleiurile ese țiale a țio ează este o ple și u este i e î țeles di auza
natura multi compusi din fiecare ulei. Cu toate a estea, alitatea și efe tul de parfu sau de iros, deși puți
î țeles, este o parte i porta tă a resurselor noastre u a e și pri multele și ariatele proprietăți de vindecare,

3 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

uleiurilor ese țiale, pot î u ătăți iețile oastre și de a i de a orpurile oastre, i țile și sufletele noastre.

Capitolul 3
Cum folosim Uleiurile esentiale
Probabil ati observat ca atunci cand noi, oamenii, ne taiem u fluid roșu sâ ge de ordeaza afara!

În mod similar, atunci când rupem sau rănim părți ale pla telor, a estea u prea "Sângereaza".
Spre deosebire de sânge, acest lichid este clar. Acesta este, de fapt, seva,un ulei sau o răși ă și î cadrul acesteia
poate fi găsite ur ătoarele elemente: nutrienti, hormoni, enzime, vitamine, minerale si anti-organisme.
„Seva” are o serie î treagă de proprietăți, u ar fi a ti-fungice, anti- a teria , a tii fe țioase, antiseptice și
poate stimula de asemenea sistemul imunitar. Oxigenul este, de asemenea, găsit î a eastă răși ă, legat hi i
în forme de molecule organice, cum ar fi alcooli, fe oli, esteri și ulte alte ole ule orga i e, are î preu ă
al ătuies ulei ese țial.
A est ulei este eli erat de atre pla te pe tru a urăța ra a, u ide a teriile și î epe procesul de vindecare,
defapt, are a eeași fu ții a și sâ ge la o și alte a i ale . Ca si sâ ge, a est fluid / ulei i pla te tra sportă
utrie ții de ază e esari pe tru a hră i și sprijini celulele. Acest ulei esential are capacitatea de a penetra
peretii elulelor și de a transporta o ige și su sta țe utriti e i elulele s pe tru a susți e și ajuta planta si
propriul sistem imunitar.
Cer etările au arătat ă, di auza a estor proprietăți sti ulatoare ale siste ului i u itar, uleiuri ese țiale
pot sprijini sistemul imunitar uman. Așa ă, de e e plu, da ă este apli at lo al (frecat pepiele) sau inhalat, 70%
din persoanele care au o raceala sau gripa se vor recupera mai repede folosind uleiuri ese țiale!
În timpul unui masaj cu aromoterapie, unele dintre uleiuri volatile esentiale su t i halate și absorbite prin nas
si gura. De asemenea, moleculele acestor uleiuri ese țiale blocheaza celulele receptorilor din partea din spate a
nasului. Un mesaj este trimis electrochimic la sistemul li i e oțio al zo a reierului care e raspunzatoare
pentru a de la sa e orie și răspu surile e oțio ale, are, la râ dul său, pro oa ă esajele are ur ează să
fie tri ise î alte părți ale creierului și orpului. În acest fel, se declanseaza produ ția de eufori e, relaxante,
sedative sau stimularea neurochemic. Deci, multe efecte benefice, e tale și e oțio ale, sunt produse prin
a eastă etodă.

Uleiurile ese țiale au proprietati speciale care le co feră apa itatea de a e ajuta i lupta u irosuri și
a terii. Ele a țio ează î mai multe moduri:

4 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

1. Elesunt capabile de a rește o ige ul at osferi î tr-un spațiu î his, deoare e eli ereaza
molecule cu oxigen î at osferă. Uleiuri resc concentratia de io i de ozo și ion-negativi, în a asă, are i hi a
dezvoltarea bacteriilor. A est lu ru pre i e și distruge mirosurile existente de țigări, u egai, a i ale, et
2. Ele sunt capabile de a rupe la țurile ole ulare ale u or su sta țe hi i e di aer, fă â du-le non-toxice
pentru noi, deoarece sunt atrase in special de produse chimice.
. Uleiuri ese tiale or adera la etale și produse hi i e di orga is și alte produse toxice
di orga is . Ei lu rează î alitate de helatori aturali, adi ă leaga organic, formand noi
o pusi u iti helați, astfel î ât a este su sta țe to i e u pot ră â e î țesuturi.
. Uleiuri ese tiale eli i a parti ulele de praf di aer, a țio ează a u siste de filtrare a aerului.
. Uleiuri ese țiale su t re u os ute a a â d o apa itate foarte are de a rește oxigenarea celulara
pentru fu țio area lor or ală. Atu i â d este apli at orga is ului pri masarea picioarelor,
ele or ălători pri orp si vor ajuta fie are elula, i lusi părul, î timp de 20 minute!

În medicina traditionala, un compus, cum ar fi aspirina, trebuie sa i se testaze proprietățile . Cu toate


a estea, î atură, î fie are ulei ese țial, su t foarte ulti o puși diferiti, cu efecte terapeutice diferite.
Fiecare poate a țio a si ergi pe tru a da organismului ceea ce are nevoie. Uneori pot fi efecte opuse astfel
î ât să poată a țio a a u rela a t sau sti ule t, î fu ție de eea e este ecesar.
Fie are ulei ese țial o ți e pâ ă la de o po e te hi i e, are, î preu ă au un efect puternic
asupra întreagii persoane. Î fu ție de omponenta care este predo i a tă într-u ulei, a esta a țio ează î
mod diferit. De exemplu, unele uleiuri sunt relaxante, unele calmante, unele antidoloritice...etc
E istă uleiuri, u ar fi de la aie si le a ti a, are se adaptează la eea e orpul are nevoie într-o situație
parti ulară. A estea su t u ite "adaptoge e". Mecanismul prin care aceste uleiuri ese țiale a țio ează asupra
oastră u este i e i teles. Ceea e se î țelege este faptul ă a estea pot afecta i tea oastră și e oțiile. Și
ele u lasă reziduri toxice.
Ei i tră î orga is , fie pri a sor tie pri masarea lor pe piele) sau prin inhalare. Deoarece uleiurile
ese tiale su t olatile, adi ă, ele se transforma in vapori, acestea stimuleze simtul mirosului puternic. Este
u os ut faptul ă irosurile au un Impact mare asupra u e si ți . S-a demonstrat ă oa e ii are u au
si țul miros au o incidenta mai mare de probleme psihiatrice, cum ar fi anxietatea si depresia.
Su te apa ili să disti gă î tre . irosuri diferite!
Particulele fine de ulei intra prin nas prin cili (firele de par fi aptuseala asul și sunt absorbite în fluxul de
sânge î plă â i. După e au i trat flu ul sa gui , se s hi a o du ti itatea ele tri ă și pH-ul la locului de
intrare, și pot deter i a o i carcatura electrica sa calatoreas a pri orp, eea e e pli ă ce poate avea un
astfel de efect rapid .

Așa u a e țio at a terior, u ul di tre siste ele ajore influentate este sistemul limbic, o parte a
creierului care controleaza starea noastra de spirit, e oțiile, e oria si capacitatea de invatare.
U ele er etări au ăsurat odifi ări î fre e ța reierului efectuate prin utilizarea de diferite arome de
ulei ese țial. De e e plu, studiile u la a da au arătat ă undele alfa ale creierului, care sunt asociate cu
relaxare, cres . Pe de altă parte parte, studii cu Jasomie au arătat o reștere se ifi ati ă a undelor beta, care
reprezi tă igile ță! De i î od lar, uleiuri ese tiale diferite au efe te diferite.

5 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

Pentru mai multe i for ații despre ulte di tre uleiurile cansultati ..Cap. 4

Capitolul 4
U ele uleiuri ese țiale
Eucalipt - Acest ulei este folosit cel mai adesea pentru probleme respiratorii, cum ar fi o tuse sau o raceala.
Acesta a fost, de asemenea utilizat în tratame tul gripei. Alte utilizări redu erea durerii us ulare și de artrită .
Eucalipt ar tre ui să fie diluat, și a e itat î ti pul sar i ii.
Geranium - utilizări posi ile pe tru a est ulei i lud â ătăi, a ee, arsuri, celulita, proasta
ir ulație, u ele boli ale pielii, umflarea, hemoroizi, dezechilibre hormonale, i so ie, pietre la ri i hi, pădu hi,
o gestie hepati ă, enopauza, nevralgii, pecingine, zona zoster, dureri în gât, stres și a igdalită. Poate
provoca iritarea pielii; nu folositi daca sunteti insarcinata sau cand alăptati.

Rozmarin - Acest ulei a fost folosit în tratamentul de acnee, arterioscleroza, ast , ro șită, a didoza,
celulita, circulatie proasta, raceli, colita, matreata, der atită, dis e oree, pro le e digesti e, e ze e,
oboseala, flatule ță, gripa, rete ție de li hid, guta, pierderea parului, dureri de cap, infectii, insecte probleme
repulsive, ficat, tensiunii arteriale redusa, dureri musculare, probleme ovariene, palpitații, sti ulatori s alpului,
sinuzita, stres, tahicardie, vene varicoase si tuse convulsiva.
Nu utilizați atu i â d sunteti gra idă, sau da ă e istă o te siu e arterială ridi ată sau epilepsie. Se poate, de
asemenea, a fi un iritant al pielii. Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte relaxant.

6 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

Cimbrul a fost folosit pe tru a raziu i, a ese, a ee, și uș ături de a i ale, pre u și
ca un anti a teria ge erală, a ti ioti , anti-fu gi e, și a tiparazitar, pentru arteroscleroza, artrita, picior atlet,
furu ule, ro șită, ră i la degerare,ră eli, o stipație, tăieturi, i fe ții ale ezi ii uri are, ătreață, și a u
dezinfectant. Uleiul de Cimbru contine fenoli toxici are pot irita pielea și u oasele și produce o sensibilizare a
pielii la lumina soarelui la unele persoane. Folositi cu moderatie, extrem de diluate. NICIODATĂ Ulei ul de cimbru
ar trebui pus direct pe piele. Acesta ar tre ui să î totdeau a să fie a este at u u alt ulei.

Lamaie - utilizări ale a estui ulei i lud trata e tul de a ee, anemie, anxietate, artrita, astm, fierbe, unghiile
fragile, vanatai, bronsita, raceli, bataturi si reduceri, este, de asemenea, a fost găsit efi ie te î uș ături de
i se te, paraziți i testinali, ulcere la nivelul gurii,sangerari nazale, amigdalite, varice, si egi. E itați lumina
soarelui ur ătoarele 2 ore de la apli ație, deoare e poate auza iritatii ale pielii la u ele persoa e. Aceasta nu
este pentru copii sau copii mici.

Busuioc - utilizari posibile includ tratamentul de dureri de cap, migrene legate de stres și alergii. A esta a fost
folosit pe tru i fe țiile ast , ro șită și si usurilor. Se poate de ase e ea, să fie efi ie t, în unele cazuri de
o stipație, greață, ărsături, ra pe, și alte pro le e e struale. Acesta poate diminua guta, artrita, și poate
ajuta la controlul acnee. Î ge eral, se reî prospătează pielea și poate fi, de ase e ea, utilizate pe us aturile
de insecte.Deși, de o i ei, sti uleaza, i e es el poate a ea u efe t stupefia t și u ar tre ui să fie utilizat î
timpul sarcinii sau la copii sub 16 ani. A â d î edere ă poate irita pielea se si ila, a esta tre uie să fie utilizat
u grijă la persoa ele u pielea se si ila, si, de ase e ea, tre uie să trebuie evitate în timpul sarcinii.

Menta poate fi folosit pentru antibiotice, anti-i fla ator, a tisepti , și u efecte antispastice, precum si pentru
bronsita, ra eli, o stipatie, der atită, indigestie, scutirea de diverticuloza, dismenoree, flatule ță, fe ra
gingivita, fân, dureri de cap, arsuri la stomac, hemoroizi, insolatie, i se te repelle t â ări e, dureri
us ulare, greață, artrita reu atoida, pe i gi e, s a ie, si uzită, arsurile solare, tendinita, durerilor de dinti,
dureri în etajul abdominal superior, e e ari oase, ărsături, și rete ție de apă. Uleiul este to ic, dar poate
sensibiliza pielea la razele solare. Este, de asemenea, poate fi u irita t î o e trații ai ari. A esta u ar
tre ui să fie pus dire t pe pielea. Întotdeauna se amesteca cu un alt ulei.

7 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

Capitolul 5
Aromaterapie Masaj
Una dintre modalitățile ele ai pla ute, rela a te și terapeuti e ale aro oterapiei, este prin masaj.
Atunci când stresul si depresia sunt o cauza majora de un dezechilibru de sanatate, masaj general-aromaterapie
este cel mai bun tratament disponibil ca terapie complementara. Aceasta este, de asemenea, un tratament
pre e ti e ele t pe tru a asigura o ti uarea stare u ă de să ătate.
Terapia prin masaj în sine sa dovedit a fi foarte eficient in ameliorarea tensiunii si stresului.

Acesta stimuleaza circulatia sangelui, cresterea aportului de su sta țe utriti e și de oxigen la celule.

Masajul sti uleaza, de ase e ea, flu ul li fati , i u atati d astfel de dre aj țesutului
și siste ul i u itar. De a eea, asaj u uleiuri ese țiale rește eficacitatea masajului.

Multe studii au aratat a u i el ridi at de stres prelu git, poate rește pro a ilitatea
de a contracta diverse boli și de a redu e ti pul de re uperare atu i â d suntem bolnavi.
Stresul poate auza și agra a ulte boli cronice, cum ar fi hipertensiune arterială, migrene, probleme digestive.
Utilizarea masaj- aromaterapie nivelul de Stresul poate fi redus ca persoana sa de i e ai rela ată și ai ulte
boli cronicei pot fi, de asemenea, reduse.
Aro aterapia poate fi utilizat î o i ație u alte teh i i pentru domenii specifice
-utilizate pentru a reduce tensiunea cronica si acuta si dureri musculare,

-ajutâ d pe tru a prelu gi și eli era uș hii s urtat și o tra tate.

Aceste tehnici pot includ stretching,masaj-țesut profunde, masaj sportiv, neuromusculare, Rolfing, eliberarea
ofas ial și aro oterapie oferă u e efi iu supli e tar pe tru a este teh i i.
Terapia pri asaj a fost ult ti p re u os ut a o parte i porta tă a a tre a e tului sporti
și î preu ă u aro aterapie este folosit de ele ai multe afectiuni sportive grave.

La ce sa va asteptati timpul unei Masaj- Aromaterapie


Terapeutul masaj - aromoterapie va cere unui lie t ou i for ații u ara ter perso al referitoare la starea lor
fizi ă a tuală. De ase e ea, este util pe tru a afla da ă lie tul are oli ure te de leziu i are pot afe ta

8 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

tratamentul.
Pra ti a ții de asaj- aromoterapie vor avea, în general, o listă lu gă de î tre ări și dis uții.

U pra ti a t holisti ă o sideră lie tul ca un "ansamblu" - corp, minte și spiritul.

Acestea vor ajuta, în general, clientul sa se gândeasca la cei fa tori di iața lor care ii afe tează. De e e plu,
cineva care sufera de insomnie pot avea griji-familiale, su li iază la lo ul de u ă, i digestie, sau pur și si plu
un mediu zgomotos: ori e tul urătoare,factor care ar putea afecta tiparele lor de somn.
Atu i â d istoria perso ală și de o sultare su t fi isate, iar atunci când alte sugestii și sesizări au fost fă ute,
aromatherapist va selecta mai multe uleiuri esentiale, cea mai potrivită pe tru e oile lie tului î a est
moment. Uleiurile sunt apoi amestecate pentru a forma un ulei de masaj sau lotiune de transport u. Acest
a este u uleiuri ese țiale va fi apoi folosit pentru a da de masaj.
Terapeutul a părăsi sala, per ițâ d lie tului să se dez ra e, î ăsura î are a estea su t o forta il, lăsâ d,
de o i ei, hiloți l pe ei. Adesea, pentru a ajuta la relaxare, muzica de relaxare va juta Pe tru ăldură și
confort, lie tul a fi a operit u o folie sau pătură,pe care aromaterapistul o va tragețe înapoi pentru a lucra pe
fie are parte spe ifi ă a orpului.
În cazul în care clientul se simte inconfortabil tot timpul, sau da ă o teh i ă spe ifi ă doare, a estea ar tre ui să
să fie cunoscuta de practicant. Comunicarea lară, î țelegerea și a ordul su t foarte importante. Î fu ție de
e oile lie tului și a ilitățile pra ti a ților i di iduali și for are profesio ală, pot fi folosite diferite stiluri de
masaj.
Masaju, de o i ei, durează o oră, dar poate fi ai lu g sau ai s urt, î fu ție de nevoile clienului. La finalul
sesiunii, practica tul a părăsi sala, per ițâ d Clientul câteva minute pentru asi revenii și sa se îmbrace.
După sesiu e, aro oterapeuți ulți or sugera, de ase e ea, utilizarea unui amestec care clientul poate folosi
la domiciliu intre sesiuni. Practicantul a pu e î preu ă u a este de uleiuri și dea i stru țiu i de utilizare
clientului.
Sesiu ile iitoare ar tre ui să fie pogramate. Aceste sesiuni vor depinde de nevoile clientului și situațiafi a iară.
Mulți lie ți prefera o sesiu e săptă â ală . U ii lie ti aleg sesiuni lunare.
Masaj -Aro aterapie este u e ele t "i stru e t de î treți ere," și u ar tre ui să fie folosite doar
pe tru a "repara o pro le ă", ar tre ui să fie o parte regulată a ieții, da ă este posi il.
Hipo rate a de larat ă "o aie aromata zi u zi și de asaj parfu at su t un mod să ătos "

Ar fi i u at da ă a putea ur a tot ce a fost sugerat!

For are și Re o a dări pe tru aro oterapeuți


Cei are su t î ăutarea pe tru u pra ti a t aro aterapie ar tre ui să aiba timp pe tru a găsi pe i e a u
pregătire ade ată. Cei mai multi sunt aseuri i struiți să utilizeze aromoterapie- masaj.
O recomandare cu caracter personal de la un prieten este binevenita.
Nu e istă î preze t i i u sta dard î Statele U ite ale A eri ii, pre u și ulte alte țări pe tru for are
î aro oterapie, deși a est lu ru este dis utată și dez oltată de ătre i dustrie. A esta este.

9 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

Pri ur are, i porta t să se pu ă î tre ări:


u i e și î azul î are a făcut instruirea de aromatherapist?
ât ti p a fost de for are și e su ie te au acoperit?
ât ti p au fost î pra ti ă?
Cele ai ulte țări au Aso iațiilor de Masaj are pot oferi referi țe pt. U terapeut masaj în zona
du ea oastră. Deoare e terapia prin masaj este reglementat în mod diferit în fiecare
țară, este i posi il de a lista toate regle e tările ai i. U ele țări soli ită autorizarea și
de formare legal, altele nu.
Profitați de resursele pe I ter et pe tru a e plora profesiile de aro oterapie,
asaj, pre u și utilizările de uleiuri ese țiale î i dustria de î grijire a să ătății. Î tre ti p,
izitați ur ătorul site e pe tru a î epe u u urs ideo de are pe asaj; pri a
Le ții este gratuită, și poate fi des ăr at i ediat.
Beneficiile de Masaj Aromaterapie, în Îngrijiri Paliative
Aromaterapia este tot mai mult utilizat pentru tratamentul paliativ. Acest lucru este un tratament care
oferă ajutor, dar u i de a. A esta este utilizat pe tru a î u ătăți alitatea ieții pa ie ților are au
au boli terminale cum ar fi cancerul ..
Cer etările efe tuate la Marie Curie Ca er Care, în Londra, Anglia, prevede noi dovezi clinice de beneficiile pe
care aceste terapii o i ate și o ple e tareoferi pacientii cu cancer.
Cercetatorii au evaluat efe tele de asaj și aro oterapie pe pa ie ți de a er î tr-un centru de îngrijiri
paliati e. Pa ie ții au fost alo ati aleator pentru a primi masaj cu ulei de masaj sau numai cu ajutorul unui ulei
de musetel roman, plus ulei esential.
Rezultatele au i di at faptul ă a e istat o redu ere se ifi ati a statistic in anxietate si stres după fie are
asaj, pre u și pa ie ții are au pri it asaj u aro oterapie, de asemenea, a remarcat î u ătățiri î
dispoziția lor, o fortul fizi și alitatea ieții lor.
Raportul a o luzio at ă asaj, u sau fără uleiuri ese țiale a reduce nivelurile de anxietate. Beneficiile sunt
lar î u ătățită pri adăugarea de ulei esential de musetel Roman .Tratamentul cu masaj- aro oterapie părea
să ajute la ameliora simptomelor fizi e și psihologi e, pre u si de alitate a ietii pa ie tilor.

10 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

Capitolul 6
Cum sunt folosite Uleiuri esentiale și a esorii
E istă ai ulte oduri diferite de folosire a uleiurilor ese tiale.
Ele pot fi dizolvat într-o ază de uleiși apli ate de â ă, adi ă, ele pot fi masate pe piele in timpul
asajului sau apli ate la a u ite părți ale orpului pri aro oterapie pentru a atenua dureri de cap
sau de alte maladii.
Câte a pi ături poate fi puse pe o atista sau țesut pe tru a ajuta oa e ii cand dorm.
Altele sunt puse î săruri de aie, geluri, et , are pot fi dizol ate î apa de baie pentru a da un parfum
relaxant.
Câte a pi ături de ulei ese țial preferat de rela are, cum ar fi lavanda sau rozmarin poate fi puse in
miere, sau lapte,sau sare, sau bicarbonat de sodiu si apoi în baie. Cel mai bun timp pentru a face acest
lu ru este, după e ați ter i at de umplut cada de baie. Ai pus î apro i ati pi aturi, și rela ați- ă!
Când emerge, eți găsi ă a esta ră â e pe piele, hidratarea-l, și, desigur, a eți e e to persiste t de
ea pe dvs.
Orga is ul de ore după a eea! Fa ulos!
Uleiurile esentiale pot fi folosite pentru a pastra hainele mirosind frumos. Ele pot fi adăugate la
petalele uscate la fel ca în potpuriu, care pot fi puse în plicuri și pu e î sertare, sau pur și si plu î
boluri.

Cel ai popular od de a folosi uleiuri ese țiale este de a le pu e î dispoziti e are per it irosul de
ulei sa difuzeazeze în aer.

Acest lucru poate fi pentru diverse scopuri:


Pentru a face mediul relaxant, calm, sau chiar senzuala!
Pentru a ajuta in managementul stresului (de exemplu, în cabinetul unui medic, in birouri!)
Pe tru a rea o at osferă li iștită pe tru editatie.
Pentru a ajuta persoanele sa respire ușor.
Pentru a proteja oamenii de la insecte (musca...)

O etodă o u ă de a se u ura de e efi iile și a a tajele de uleiuri ese tiale este pri i ter ediul
utilizarea u ui difuzor. Iată âte a e e ple de eea e u ele di tre ele arata a:

11 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

Cateva sisteme pentru aromaterapie


Candele si lumanari parfumate
Portocal cu Myrrh Lemn de cedru cu scortisoara

Lumanarea - turistic cutie metalica Aromaterapie cu e tă

Un alt mod de a dispersa parfum de uleiuri ese țiale este prin dizolvarea unor pi ături în
apă și î ălzire să îi per ită să vaporizeze.

12 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

E istă arzatoare, care au o i ă lumânare- î ălzirea apei și ulei o ți ute într-un recipient de mai sus.

Lu â ări- stiluri diferite de candele / difuzoare.

Există multe stiluri diferite de candele disponibile (a se vedea mai sus), și sunt foarte
decorative.

Există alte stiluri de difuzoare, care pot fi folosite într-o


Cameră in mașină sau transportate într-un buzunar.

13 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

Vaza din sticla cu ultrasunete Difuzor Aroma Nebulizator Globe

E istă ai ulte oduri chiar mai imaginative de a exonera uleiuri ese țiale!
Inele lă pi pot fi plasate pe lampa de birou standard, câteva pi ături de ulei puspe inel si caldura de la lampa va
face ca acesta să vaporizeze!
Teracota absoarbe uleiurile bine, astfel î ât să puteți pune cateva picaturi pe o piatră și să-l mirositi
în jurul vostru.
Lampa Inel teracota Scent Piatra

Și, î sfârșit, o etodă ai dire tă - O Aromahaler nazal!

Acest dispozitiv mic, dar eficient se potri ește confortabil este su asul tău și oferă ore de vapori de la mai
puți de 1/7 picatura de ulei esential!

14 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE


Aromaterapie4all

Î ele di ur ă, uleiuri ese țiale pot fi găsite î multe produse de î grijire perso ală, cum ar fi sampoane,
creme faciale, deodorante, produse pentru piele. E istă o varietate foarte mare de Aromaterapie
Accesorii, și produse ale corpului și pentru baie. Vă rugă să e plorați ur ătoarele site-uri web pentru mai mult
de i for ații și să lo alizeze produsele de care te poti bucura folosindu-le.

EssentialAromatherapyBook

Cum sa alegi uleiurile,sa prepari lumanari sapun, etc.)

Learn REFLEXO Massage

15 Ghidul tau simplu de AROMATERAPIE

S-ar putea să vă placă și