Sunteți pe pagina 1din 7

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SIMION BĂRNUŢIU’’ ZALĂU
B-dul Mihai Viteazul nr. 3, Telefon 0260/ 616959
E-mail: barnutiu@scsbarnutiuzalau.ro

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVIZ AVIZ


,,SIMION BĂRNUȚIU” ȘEF COMISIE METODICĂ, DIRECTOR,
ZALĂU

În conformitate cu Planul-cadru aprobat prin O.M.E.N. nr. 3371/12.03.2013 şi


programele şcolare aprobate prin O.M.E.N nr. 5003/02.12.2014
Structura anului şcolar 2019-2020 aprobat prin O.M.E.N. nr. 3191/20.02.2019

Profesor invatamânt primar – Borz Cristina

„ Şcoala cea mai bună e aceea pe care o doreşte şi o iubeşte


mai mult şcolarul decât profesorul.”
Nicolae Iorga

Prof. inv.primar Borz Cristina Clasa pregatitaore „D”, an scolar 2021-2022


ANEXA 1. la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3371 / 12.03.2013

Prof. inv.primar Borz Cristina Clasa pregatitaore „D”, an scolar 2021-2022


Vizat director,

Conform ANEXA 1 la OMEN nr. 3371 din 12.03.2013


Vizat responsabil CM,

Aria curriculară/ Plan Număr Total


Disciplina cadru ore alocate ore
CN CNA CE CES
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română 5 5 - - - 5

Limba modernă 1 1 - - - 1

II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE


ALE NATURII
Matematică și explorarea mediului 4 4 - - - 4

III.OM ŞI SOCIETATE
Religie 1 1 - - - 1

IV. ARTE ŞI TEHNOLOGII


Muzică şi mişcare 2 2 - - - 2
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2 - - - 2

V. EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT


ŞI SĂNĂTATE
Educaţie fizică 2 2 - - - 2

VI. CONSILIERE ŞI
ORIENTARE
Dezvoltare personală 2 2 - - - 2

Nr. total ore 19 19 - - - 19

Prof. inv.primar Borz Cristina Clasa pregatitaore „D”, an scolar 2021-2022


Luni Marti Miercuri

Vineri
Joi

Prof. inv.primar Borz Cristina Clasa pregatitaore „D”, an scolar 2021-2022


Prof. inv.primar Borz Cristina Clasa pregatitaore „D”, an scolar 2021-2022
Prof. inv.primar Borz Cristina Clasa pregatitaore „D”, an scolar 2021-2022
Vizat director,
Crișan Simona-Onica

În conformitate cu Planul-cadru aprobat prin O.M.E.N. nr. 3371/12.03.2013 şi


programele şcolare aprobate prin O.M.E.N nr. 5003/02.12.2014

Vizat responsabil CM,


Prof.Soran Mihaela

Prof. inv.primar Borz Cristina Clasa pregatitaore „D”, an scolar 2021-2022

S-ar putea să vă placă și