Sunteți pe pagina 1din 4

LEGE: Primesti o zi libera, daca ai un

copil bolnav
Parintii care au un copil bolnav primesc o zi libera de la angajator pentru a-l
putea insoti la investigatii medicale. Daca sunt mai mult de trei copii in familie,
atunci se acorda doua zile libere. Modelul standard de cerere poate fi gasit la
finalul articolului.
Conform Legii nr. 91/2014, parintii beneficiaza de minimum o zi libera de la angajator
pentru copilul bolnav care trebuie sa parcurga investigatii medicale. Actul normativ
mentionat a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 496/2014, iar Normele de
aplicare au fost stabilite prin HG nr. 576/2015 si au fost publicate in Monitorul
Oficial nr. 542/2015. Intelegem, asadar, ca prevederile se aplica. 
Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea
sanatatii copilului stabileste ca parintii pot obtine o zi libera pe an pentru a-si
putea duce fiul/fiica la medic. Conform actului in vigoare, aceasta zi libera se acorda
cu scopul "de a asigura posibilitatea parintilor sau reprezentatilor legali ai copilului de
a verifica anual starea de sanatate a acestuia".
Titularii dreptului la liber sunt parintii, respectiv reprezentantii legali ai copilului,
asigurati in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.
Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a
reprezentantilor legali cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani.
Atentie! Parintii sau reprezentantii legali ai copilului care au dreptul la o zi libera
(sau mai multe) pot obtine acest drept, dar angajatorul NU este obligat sa plateasca
drepturile salariale aferente. Contributiile sociale, insa, vor fi achitate. Asadar, ziua
libera acordata pentru un copil bolnav nu se aseamana cu concediul fara plata. 
Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acorda tot o zi lucratoare libera pe an,
pentru ingrijirea sanatatii copiilor, ca si in cazul unui singur copil.

Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai multi copii se acorda doua zile
lucratoare libere pe an, consecutive sau separate, dupa cum decide angajatorul.
Nota! In cazul in care niciunul dintre parinti, respectiv dintre reprezentantii legali ai
copilului nu va solicita ziua lucratoare libera, aceasta nu se va reporta in anul viitor
calendaristic.
Zi libera pentru copil bolnav - cum o obtii?
Liberul se acorda la cererea unuia dintre parinti, la alegere, respectiv a
reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea
medicului de familie al copilului, din care sa rezulte controlul medical efectuat.
Cererea parintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusa cu cel
putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic. La cerere se ataseaza o copie
a documentului din care sa rezulte calitatea de parinte, respectiv de reprezentant
legal al copilului, dupa caz, precum si o declaratie pe propria raspundere ca in anul
respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si
nici nu o va solicita.
Vizita la medic prevazuta la art. 1 alin. (1) poate fi efectuata in sistemul public de
sanatate sau in sistemul privat.

Dupa efectuarea controlului medical, parintele sau reprezentantul legal al copilului


are obligatia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce contin
rezultatul controlului medical.
Pe baza documentelor prezentate de parinte sau, dupa caz, de reprezentantul legal
al copilului, medicul de familie al copilului elibereaza o adeverinta, din care rezulta
efectuarea controlului medical.
In situatia in care ziua libera a fost acordata in cursul anului scolar, iar copilul
frecventeaza o forma de invatamant preuniversitar, medicul de familie va elibera si o
scutire medicala pentru copil.
Ziua lucratoare libera acordata se justifica prin depunerea la angajator a adeverintei
eliberata de catre medicul de familie fara perceperea de taxe, in termen de 5 zile
lucratoare de la data eliberarii acesteia.
Zi libera pentru copil bolnav. Model cerere
CERERE
Subsemnatul/Subsemnata, .........., angajat/a in cadrul ........., in calitate de
parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ......, nascut/nascuti la ........, va
adresez rugamintea de a-mi aproba acordarea unei zile libere/doua zile libere, in
data de .........., in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014
privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului.
Atasez prezentei cereri declaratia pe propria raspundere cu privire la faptul ca
celalalt parinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ........... (se completeaza cu
numele si prenumele parintelui/reprezentantului legal) nu a solicitat ziua lucratoare
libera si nici nu o va solicita in cursul acestui an calendaristic.
Data    Semnatura
Zi libera pentru copil bolnav. Angajatorul este protejat de abuzuri
In cazul in care, in urma unor verificari efectuate de catre angajator, se constata ca
ambii parinti au solicitat liberul contrar legii, va fi anulata posibilitatea ulterioara de a
mai beneficia, vreodata, de prevederile legii. 
In cazul mai multor cereri simultane din partea angajatilor pentru acordarea liberului,
care depasesc 5% din numarul total de angajati, angajatorul va programa, prin
rotatie, zilele lucratoare libere, astfel incat sa nu ii fie afectata activitatea.
Nerespectarea de catre angajatori a prevederilor prezentei legi constituie
contraventie si se sanctioneaza de catre Inspectia Muncii cu amenda cuprinsa intre
500 si 1.500 lei.
Zi libera pentru copil bolnav. Lege nr. 91/2014
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articolul 1
(1) Ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, denumita in continuare
liberul, se acorda in conditiile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura
posibilitatea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului de a verifica anual starea
de sanatate a acestuia.
(2) Titularii dreptului la liber sunt parintii, respectiv reprezentantii legali ai copilului,
asigurati in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2) au dreptul la liber, in conditiile prevazute de
prezenta lege, pentru ingrijirea sanatatii copilului, fara obligatia angajatorului de a
plati drepturile salariale aferente.
(4) Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a
reprezentantilor legali cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani.
Articolul 2
(1) Liberul se acorda la cererea unuia dintre parinti, la alegere, respectiv a
reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea
medicului de familie al copilului, din care sa rezulte controlul medical efectuat.
(2) Cererea parintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusa cu
cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic si va fi insotita de o declaratie pe
propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a
solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita.
(3) In cazul in care, in urma unor verificari efectuate de catre angajator, se constata
ca ambii parinti au solicitat liberul contrar legii, va fi anulata posibilitatea ulterioara de
a mai beneficia, vreodata, de prevederile legii.
Articolul 3
(1) Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acorda tot o zi lucratoare libera pe
an, pentru ingrijirea sanatatii copiilor, ca si in cazul unui singur copil.
(2) Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai multi copii se acorda doua zile
lucratoare libere pe an, consecutive sau separate, dupa cum decide angajatorul.
(3) In cazul in care niciunul dintre parinti, respectiv dintre reprezentantii legali ai
copilului nu va solicita ziua lucratoare libera, aceasta nu se va reporta in anul viitor
calendaristic.
Articolul 4
(1) Angajatorii sunt obligati sa acorde ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii
copilului, solicitata in conditiile art. 2.
(2) In cazul mai multor cereri simultane din partea angajatilor pentru acordarea
liberului, care depasesc 5% din numarul total de angajati, angajatorul va programa,
prin rotatie, zilele lucratoare libere, astfel incat sa nu ii fie afectata activitatea.
(3) Nerespectarea de catre angajatori a prevederilor prezentei legi constituie
contraventie si se sanctioneaza de catre Inspectia Muncii cu amenda cuprinsa intre
500 si 1.500 lei.
(4) Prevederile alin. (3) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Prevederile prezentei legi se aplica atat angajatorilor publici, cat si celor privati.
Articolul 5
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul
Sanatatii si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin
hotarare a Guvernului.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor
art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
de Florin Amariei
Afla primul cele mai importante stiri juridice si schimbari legislative!
Dezabonare de la notificari

S-ar putea să vă placă și