Sunteți pe pagina 1din 10

CELE 12 SIMTURI ALE OMULUI Rudolf Steiner

Ast zi a dori s aprofundez unele din cele discutate subiecte zilele acestea, n a a fel nct s fac leg tura cu o tem mai veche, pe care unii din dumneavoastr o vor fi cunoscnd. Cndva, cu ani n urm , am vorbit despre caracteristicile lumii generale a sim urilor omene ti. ti i desigur c atunci cnd vorbim despre sim uri avem n vedere n mod obi nuit v zul, auzul, mirosul, gustul si pip itul. Fire te c n ultimul timp si unii oameni de tiin au fost determina i s mai vorbeasc si despre alte sim uri situate, a a zicnd, mai spre interiorul omului, despre un sim al echilibrului i a a mai departe. Dar acestei viziuni despre sim urile omului i lipse te pe de o parte coeren a i, mai ales, pe de alt parte, i lipse te con inutul. Efectiv avem de-a face doar cu o parte a organiz rii senzoriale a omului, atunci cnd avem n vedere doar sim urile deja enumerate. Abia atunci ai cuprins pe de-a-ntregul organizarea senzorial a omului, cnd ai n vedere dou sprezece sim uri. Ast zi vrem doar s le enumer m aceste dou sprezece sim uri i s le caracteriz m sumar. Enumerarea i caracterizarea sim urilor poate ncepe de oriunde. S ncep deci cu observarea sim ului vizual, de exemplu. Mai nti dorim, dup cum o poate constata fiecare pentru sine, s cuprindem strict exterior caracteristica ochiului (vezi Desenul 1). Sim ul v zului ne mijloce te accesul la suprafa a obiectelor, care ne apare colorat , luminoas , ntunecat , etc. Am putea descrie aceast suprafa n cele mai diverse moduri, ob innd astfel ceea ce ne mijloce te sim ul v zului. Dac tindem acum spre contemplarea senzorial c tre ceva din l untrul corporalit ii exterioare a obiectelor, prin intermediul organiz rii noastre senzoriale, ne vom apropia ceva care nu se g se te pe suprafa , ci este situat mai n interiorul corpurilor; aceasta se poate realiza prin intermediul sim ului caloric. Pe urm , prin sim ul gustului percepem propriet ile ale ceva" innd de suprafa a obiectelor, care este mai atras de noi i se dovede te mai nclinat c tre noi; i percepem propriet ile prin sim ul gustului. Intr-o m sur , sim ul gustului se situeaz la antidotul vizual. Cnd ave i n vedere culorile, luminosul i ntunecatul i pe de alt parte gustul, v ve i spune : ceea ce v vine n ntmpinare de pe suprafa a obiectelor este ceva ce poate fi mediat, mijlocit de sim ul vizual. Ceea ce v iese n ntmpinare n interac iunea cu propriul dumneavoastr organism, ceea ce n procesul sim irii se desprinde de suprafa a obiectului i v iese n ntmpinare, aceasta este mijlocit de sim ul gustativ. Acum s ne reprezent m c a i merge nc i mai mult n interiorul corporalit ii obiectelor, mai adnc dect era posibil prin sim ul caloric i c a i avea in vedere, ntr-o anumit m sur , nu numai ceea ce penetreaz corporalitatea, pornind din exterior, (dar oricum situat n interior aidoma c ldurii) ci ceea ce este

calitate a corpurilor prin ns i esen a lor. De exemplu, cnd auzi i o plac metalic pe care o lovi i, atunci percepe i ceva din materialitatea acelei pl ci de metal, deci ceva din fiin a l untric a naturii metalice. In timp ce, percepnd c ldura, percepe i prin intermediul sim ului caloric doar ceea ce, ntr-o anumit m sur , p trunde corpurile ca i c ldura general (dar atunci, fire te se afl n interior) n schimb, prin sim ul auzului percepe i ceva care deja coexist n interdependen cu fiin a l untric a corpurilor. Abordnd acum din alt direc ie, ve i ajunge la ceva ce se exercit ca o ac iune eficient a corpurilor asupra dumneavoastr , ceva care este mult mai l untric dect ceea ce se percepe prin sim ul gustativ. Sim ul mirosului este materialmente mult mai l untric dect gustul. Actul gustativ se produce ntr-o anumit m sur astfel, c obiectele lumii exterioare nou ating abia particularit ile noastre, se unific cu ceea ce e interior ( i atunci, n mod superficial). In schimb mirosul reprezint deja o modificare semnificativ a l untricului nostru, iar mucoasanazala, este mult mai interior organizat - desigur n n elesul material al lucrurilor- dect aparatul gustativ (senzorii gustativi). Dac continua i s p trunderi n interiorul corporalit ii externe, acolo unde ceea ce este exteriorcorporal devine deja mai mult sufletesc, atunci ve i p trunde cu sim ul auzului n fiin a esen ial a ceea ce este de natur metalic , de exemplu i ve i percepe sufletul metalicului; dar v avnta i i mai adnc n ceea ce este exterior, atunci cnd nu percepe i numai cu sim ul auzului, ci prin sim ul verbal, prinsim ul limbii. Este o total confuzie s crezi c s-ar nf ptui doar prin auz ceea ce con ine n sine sim ul verbal: ai putea s auzi, dar nu ai putea nc s percepi con inutul cuvntului pentru a-1 n elege. Intre auzirea pur i simplu a sunetelor i perceperea cuvintelor exist o deosebire i n privin a structurii organice Auzirea sunetelor se produce prin intermediul urechii; perceperea cuvintelor se face ns prin intermediul altor organe, tot de natur fizic , la fel cu acelea care folosesc auzului. i atunci cnd n elegem cu ajutorul sim ului limbii (sim ului verbal) p trundem i mai adnc n interiorul unui lucru, dect atunci cnd i auzim fiin a interioar manifest la nivel strict tonal. Inc i mai mult spre interior se situeaz acel proces ce are loc prin intermediulsim ului tactil, cu mult mai l untric i mai deta at de lucruri dect n cazul sim ului olfactiv. Atunci cnd pip i i obiecte, v percepe i, de fapt, doar pe dumneavoastr n iv . Palpnd un obiect, acesta v mpinge ntr-un fel anume, mai tare dac este un obiect dur, mai domol dac obiectul este mai moale. Ins nu percepe i nimic din obiecte, ci numai ac iunea care se exercit asupra dumneavoastr n iv , transformarea din voi n iv . Un obiect dur v preseaz mai adnc corpul. Ceea ce percepe i este tocmai aceast presiune, ca modificare n propriul organism atunci cnd percepe i prin intermediul sim ului tactil. Vede i dumneavoastr , p trunznd cu adncirea senzonal , ie im cumva din noi n ine. Mai nti ie im din noi doar un pic prin sim ul gustului; ceva mai n afara noastr , si anume pe suprafa a obiectelor ne afl m prin sim ul vizual; cu sim ul caloric deja p trundem pu in n obiecte, ne adncim spre esen a lor cu auzul i ne plas m n chiar esen a obiectelor prin intermediul sim ului verbal (al limbii). Dim- potriv , efectu m o descindere n propriul nostru interior; deja prin sim ul gustativ avem la dispozi ie ceva din acest domeniu; nc i mai mult, prin

sim ul olfactiv i ntr-o i mai mare m sur prin sim ul tactil. Apoi cnd p trundem nc i mai mult n interiorul nostru, ne confrunt m cu un sim c ruia deja n mod obi nuit nu i se mai atribuie un nume, sau cel pu in nu este prea adesea numit, un sim prin intermediul c ruia deosebim dac st m culca i sau n picioare; un sim prin care percepem atunci cnd st m pe ambele noastre picioare cum ne men inem n echilibru. Aceast senza ie de a te afla n echilibru este posibil prin intermediul sim ului echilibrului. Cu aceasta p trundem deja total n interiorul fiin ei noastre; percepem leg turile dintre interiorul nostru si lumea exterioar n al c ror context ne sim im n echilibru. Dar percep ia asupra acestor leg turi are loc strict n interiorul nostru. Dac p trundem acum i mai profund n lumea exterioar , mai profund dect era posibil prin sim ul cuvntului (verbal), aceasta se poate ntmpla prinsim ul gndului. Si pentru a se percepe gndurile altor fiin e, trebuie pur i simplu un alt organ de sim dect doar pentru sim ul verbal. In aceast direc ie, dac descindem si mai adnc in interiorul fiin ei noastre, atunci ac ion m printr-un sim care ne permitem s percepem dac st m lini ti i sau ne mi c m. Mi carea si repaosul propriu nu ni le percepem doar raportate la situarea obiectelor exterioare fa de noi, ci putem percepe interior, atunci cnd ne mi c m, ct de mult ne-am mi cat sau alte aspecte legate de mi care, pornind de la alungirea sau scurtarea (extensia sau contractarea) mu chilor no tri, ori de la configura ia corpului nostru. Aceasta se petrece prin intermediul sim ului mi c rii. In confruntare cu mul i oameni, nu le percepem acestora doar gndurile, ci percepem de asemenea nsu i "Eul". Iar "Eul" nu este nc perceput atunci cnd percepem pur i simplu gndurile. Pe acelea i considerente care ne ndrept esc s acord m statute diferen iate sim ului fa de cel auditiv, trebuie s statut m iun simt al eurilor", atunci cnd ne raport m la o mai fin diferen iere a structurii organizatorice a omului. Prin aceea c putem p trunde n " eul " altui om percepndu-1, ie im n mare m sur afar din noi n ine. Cnd "intr m" noi, oare, de cele mai multe ori, n noi n ine ? P i atunci cnd percepem n sentimentul general al vie ii acel "ceva" pe care n timpul treziei (veghei) ca stare a noastr de con tient (nu con tiin - n.t), con tienta faptului c exist m, c suntem, c sim im l untric faptul de a exista. Toate acestea sunt intermediate de sim ul vie ii. Cu aceasta, v-am descris cele dou sprezece sim uri care alc tuiesc sistemul complet al organelor senzoriale. De aici, pute i vedea c o parte din sim uri este direc ionala mai mult n afar este predispus mai mult s p trund n lumea exterioar . Dac privim ntregul ca pe con inutul lumii noastre senzoriale, putem spune: sim ul eului, sim ul gndurilor, sim ul verbal, auzul, sim ul caloric, v zul i sim ul gustativ sunt acele sim uri care sunt direc ionale preponderent spre exterior. Dimpotriv , acolo unde ne percepem mai mult pe noi n ine prin intermediul lucrurilor, acolo unde percepem mai mult ac iunea lucrurilor n noi, avem a face cu celelalte sim uri: sim ul vie ii, sim ul mi c rii, sim ul echilibrului, sim ul tactil, sim ul olfactiv. Ele alc tuiesc mai mult

domeniul omului interior; sunt sim uri care se deschid c tre interior i prin perceperea inte- riorului mijlocesc leg tura noastr cu cosmosul (vezi desenul ha urat, in Desen 1).Astfel c , avnd ntregul sistem al sim urilor, putem, deci spune: avem apte sim uri direc ionate mai mult spre exterior. Al aptelea sim este deja ambiguu: sim ul gustativ se situeaz deja pe grani a dintre ceea ce prive te corpurile exterioare i ceea ce are a face cu ac iunea pe care ele o exercit asupra noastr . Celelalte cinci sim uri sunt sim uri care ni se relev prin premise interioare, care se manifest n noi, dar care sunt de fapt ac iuni ale lumii exterioare asupra noastr . Ceea ce doresc s eviden iez ast zi cu aceast prezentare a sim urilor, care celor mai mul i dintre dumneavoastr le va fi deja cunoscut , este ceea ce urmeaz . ti i c atunci cnd omul ascede de la obi nuita cunoa tere senzorial la cunoa terea superioar , el o poate face prin aceea c el iese cu spiritualul-sufletescul s u din corporalitatea fizic . Atunci se instaureaz modurile superioare ale cunoa terii: imagina ia, inspira ia, intui ia, pe care le- am prezentat n cartea mea " tiin a spiritual " la modul descriptiv i de asemenea n lucrarea "Cum se dobndesc cuno tin e despre lumile superioare". Dar v ve i putea reprezenta cu u urin faptul c , tocmai avnd n vedere aceast structurare a sim urilor, putem ajunge la o anume caracteristic a contempl rii lumilor superioare. Ie im n afara noastr . Peste ce grani trecem prin aceasta ? Atunci cnd r mnem n noi n ine, cnd ne ancor m n noi n ine, sim urile sunt cele care formeaz grani a (limita) noastr ; cnd ie im din noi n ine, atunci p im prin sim uri spre exterior. Vreau s spun c este absolut de la sine n eles c , atunci cnd spiritual- sufletescul p r se te nveli ul corporal el p e te spre exterior prin sim uri. Prin urmare prin sim urile exterioare (gust, v z, sim caloric, auz, sim verbal, sim al gndurilor i sim al eurilor) ne exterioriz m (ie im n exterior). Vom vedea ulterior unde ajungem atunci cnd, trecnd cealalt grani , acolo unde sim urile se deschid spre interior, p trundem n interioritate. Prin urmare, ie im prin intermediul sim urilor spre exterior, prin aceea c , ntr-o anumit m sur , p r sim cu spiritual-sufletescul limita corporalit ii noastre. De exemplu prin sim ul v zului ne exterioriz m: adic p trundem cu spiritual-sufletescul nostru c tre exterior, prin aceea c las n urm corporalitatea material . Mi cndu-ne prin lume v znd cu ochiul sufletesc, dar l snd nd r t ceilal i ochi (fizici) p r sind deci tocmai prin ochi corporalitatea noastr , p trundem n acea regiune n care domne te imagina ia, (vezi desenul de la pag. 8) Iar cnd suntem cu adev ra i ap i, prin ini iere, s p trundem tocmai prin ochi n lumea spiritual , atunci dobndim imagina ii pure, imagina ii care, vreau s spun, sunt imagini, a a cum i curcubeul este tot imagine; pure imagina ii n imagini, tr ind i esnd n domeniul sufletesc-spiritual.

Inc amprentate de ultimele resturi ale imanen ei materiale ni se nf i eaz imaginile dac ie irea are loc prin organul sim ului gustativ. Astfel c putem spune: dac ne exterioriz m prin organul sim ului gustativ, atunci imagina iile vor purta amprenta formal a materialit ii. Nu ob inem imagini pur nmiresmate, a a cum era cazul curcubeului, ci ceva hibrid, care ntr-o m sur , con ine n imagine ceva ca un ultim rest de materilaitate: cnd p r sim corporalitatea fizic prin poarta sim ului gustativ ob inem fantome, autentice fantome. Dac p r sim corpul fizic prin intermediul sim ului caloric i atunci imaginile vor fi impure (purtnd o anume amprent ). Imaginile, care altminteri sunt pure, a spune, precum curcubeul, apar n acest caz astfel nct ne afecteaz suflete te ntr-un anume fel. In aceasta const de data aceasta hibridarea lor. In cazul organului gustativ, imaginea este supus unui proces de densifcare pn la caracterul fantomatic. Dac ns ne exterioriz m prin sim ul caloric, dobndim desigur tot imagina ii, dar imagina ii care ac ioneaz suflete te, care ac ioneaz prin simpatie i antipatie, care ac ioneaz prin c ldur si r ceal sufleteasc . Prin urmare, imaginile nu mai apar la fel de deta ate ca precedentele, ci ele apar calde sau reci, ns calde sau reci suflete te. Cnd ns ne p r sim trupul prin intermediul sim ului auditiv, adic prin ureche, ie im n lumea spiritual-sufleteasc i avem tr irea inspira iei. Deci aici (n fa , n Desen 1) avem tr irea imagina iilor, purtnd amprenta a ceea ce afecteaz suflete te; cnd ne p r sim corpul prin sim ul auzului, ne cufund m n domeniul inspira ie. In timp ce altminteri, aceste sim uri merg mult spre exterior, apare acum ceea ce vine de la sim ul caloric c tre cel al auzului, mai mult n interiorul nostru sufletesc spiritual. C ci inspira iile apar in mai mult dect iamgina iile domeniului sufletesc-spiritual; suntem mai mult mi ca i i nu doar afectiv, ci ne sim im str b tu i de inspira ii, tot astfel cum trupe te suntem str b tu i de aerul pe care 1-am inspirat, aidoma ne sim im p trun i suflete te de inspira ii, n a c ror regiune p trundem, atunci cnd ne p r sim trupul prin mijlocirea sim ului auzului. Atunci cnd ne p r sim trupul prin intermediul sim ului verbal, a sim ului lingvistic, atunci inspira iile cap t alt coloratur . Este forte important s cuno ti acel organ care este tot att de real n organizarea fizic pe ct este sim ul auditiv, atunci cnd tocmai dobnde ti perceperea a ceea ce este sim ul verbal. Atunci cnd p r se ti cu spiritual-sufletescul corpul fizic prin intermediul acestui organ, inspira ia se particularizeaz prin via a interioar , prin faptul de a te sim i una cu fiin a str in ie cu alteralitatea. Atunci cnd ne p r sim corpul prin sim ul gndurilor, p trundem n domeniul intui iilor.Iar cnd ne p r sim corpul prin sim ul eului (eurilor), atunci intui iile poart amprenta fiin ialita ii lumii exterioare spirituale.

In acest fel p trundem tot mai adnc n fiin ialitatea lumii spirituale exterioare, atunci cnd, cu spiritual-sufletescul, ne p r sim trupul i ne putem referi mereu la felul cum ceea ce ne nconjoar este lumea spiritual . El percepe cea ce este nd r tul sim urilor doar atunci cnd, prin spiritual-sufletescul s u, i p r se te trupul. Dar declan area se face prin sim uri: ni se reveleaz intui iile prin sim ul eului i prin cel al gndurilor, ns nu ca atare ci numai prin amprenta lor; inspira iile prin sim ul verbal (lingvistic) i prin cel auditiv, dar iar i numai amprenta lor; imagina iile prin sim ul caloric si cel vizual si pu in prin cel gustativ, ns estompate, preluate i transformate n senzorialitate. Vede i deci c omul, atunci cnd p e te n lumea exterioar , cnd trece pragul lumii exterioare care, dup cum se vede, este extrem de aproape, el p trunde n spiritual-sufletescul obiectiv. Aceasta este ceea ce dorim noi s atingem prin tiin a spiritual : s p trundem n aceast lume spiritual-sufleteasc obiectiv . Ajungem la ceva mai nalt p trunznd cu sim urile noastre exterioare n ceea ce, n interiorul lumii senzoriale, este pentru noi ca acoperit de un v l. Dar cum stau lucrurile atunci cnd p trundem n interioritatea noastr prin intermediul sim urilor interioare, sim ul vie ii, al mi c rii, al echilibrului, al pip itului (tactil), al mirosului; atunci cnd - la fel ca atunci cnd ne exterioriz m prin mijlocirea sim urilor exterioare- p trundem spre interiorul nostru prin intermediul acestor sim uri. Aici lucrurile stau cu totul altfel. S not m aceste sim uri interioare nc o dat : sim ul mirosului, al pip itului (tactil), al mi c rii, al echilibrului, al vie ii. Ceea ce se petrece aici n noi nu este perceput. In via a obi nuit de fapt nu percepem ce se petrece n domeniul acestor sim uri. Ceea ce percepem cu aceste sim uri n via a obi nuit este deja radiat n domeniul sufletesc. Vede i dumneavoastr , dac aceasta este lumea spiritual exterioar a imagina iei, a inspira iei i a intui iei atunci ea radiaz n acest fel asupra sim urilor noastre i prin sim uri ne este prezentat , iar lumea senzorial este chiar produs (astfel). Lumea spiritual exterioar este deci mpins o treapt mai ncoace Dar ce cuprinde acest sim si ce anume se ntmpl acolo n corporalitate sunt lucruri pe care nu le percepem n mod imediat. Dup cum nu se percepe lumea spiritual exterioar obiectiv , ci doar descinderea sa n sim urile noastre, tot astfel nu se percepe n mod nemijlocit nici ceea ce se ntmpl n corpul nostru ci doar ceea ce r zbate urcnd pn n domeniul sufletesc. Intr-o anumit m sur se percep efectele acestor sim uri interioare. Nu percepe i procesele, care sunt procese vitale, ci percepe i cu sim ul vie ii ceea ce este senza ia a ceea ce nu percepe i atunci cnd dormi i, a ceea ce percepe i ca un confort interior la trezire, acea stare de confort impregnat l untric i care este deranjant doar atunci cnd apare o durere intern . Sim ul vie ii care altminteri radiaz ca o stare de confort este de a a natur nct este deranjant exact a a cum un sim exterior poate fi i el deranjant, de exemplu, atunci cnd auzi prost. Dar n ansamblul, sim ul vie ii este resim it la omul s n tos ca o stare de confort. Aceast stare de impregnare cu confortabilitate se amplific dup o mas rafinat , este oarecum diminuat n caz de foame; acest sim mnt de sine interior general este efectul sim ului vie ii radiind n untrul sufletului.

Sim ul mi c rii cel care se manifest n noi prin perceperea mu chilor n procesele de scurtare si lungire (contractare i extindere), percepnd dac mergem sau st m, dac s rim sau dans m, deci prin care percepem dac si cum ne mi c m, radiaz n suflet acel sentiment de libertate al omului care se las sim it n sine ca suflet: sim irea propriului domeniu sufletesc liber. Faptul c v percepeti pe dumneavoastr n iv ca suflet liber reprezint radia ia sim ului mi c rii, este radia ia contract rii si extensiei mu chilor c tre interiorul domeniului dumneavoastr sufletesc, dup cum si starea de confort interior sau de disconfort este iradierea n zona sufleteasc a datelor i experien elor sim ului vie ii. Atunci cnd sim ul echilibrului radiaz l untric spre domeniul sufletesc, deja producem o dizolvare (o dezlegare) foarte puternic a acestui domeniu. Gndi i-v doar ct de pu in suntem noi n m sur s sim im nemijlocit faptul existen ei noastre n lume n stare de echilibru - dac nu cumva am le inat de-a binelea i atunci nu avem chiar deloc habar despre a a ceva. Deci cum sim im noi oare, radiind l untric n suflet, tr irile sim ului echilibrului ? Aceasta ine deja pe de-antregul de ceea ce este sufletesc: o sim im ca pe o lini tire interioar , ca pe acea lini tire interioar care m face s nu las n urm cnd merg de-aici pn mai ncolo, acel ceva care s l luie te n mine. Tot astfel, a putea s zbor prin aer, r mnnd lini tit mereu acela i. Este acel ceva care ne ng duie s ne manifest m independent fa de timp. Nu m las n urm pe mine cel de azi, ci mine sunt tot acela i. Aceast stare de independen n raport cu corpora- litatea este ns i iradierea l untric a sim ului echilibrului n sufletesc. Este faptul de a te sim i pe tine nsu i ca spirit. Inc i mai pu in percepem procesele interne ale sim ului tactil. Pe acestea le proiect m cu totul n afar . Sim im corpurile, percepem dac sunt moi sau tari, dac sunt aspre sau netede, dac sunt m t soase sau au natura lnii; proiect m tr irile sim ului tactil cu totul n spa iul exterior. De fapt asta avem n sim ul tactil: o tr ire interioar dar ceea ce se petrece acolo n l untru r mne cu totul n incon tient. In propriet ile tactile pe care noi le atribuim corpurilor se g se te doar o umbr a sa.( a acestei tr iri interioare , n.t.) Ins oragnul sim ului tactil ne face s sim im obiectele ca fiind m t soase sau din ln , tari sau moi, aspre sau netede. Aceasta radiaz i spre interior, radiaz c tre suflet; doar c omul nu remarc leg tura dintre tr irile sale suflete ti i ceea ce palpeaz sim ul tactil exterior, c ci lucrurile se diferen iaz foarte mult: cele care radiaz l untric (spre interior) si ceea ce apare ca tr ire spre exterior. Dar acel ceva care radiaz l untric nu este altceva dect faptul de a fi str b tut de tr irea ndumnezeirii. Dac nu ar dispune de sim ul tactil, omul nu ar avea sentimentul dumnezeirii. Ceea ce sim im prin sim ul tactil ca asprime sau netezime, ca t rie sau moliciune este ceea ce radiaz n exterior ; ceea ce rico eaz de aici ca fenomen sufletesc este faptul de a fi p truns de substan ialitatea general a lumii, a fi p truns de faptul nsu i al existen ei ca atare. Noi constat m existen a lumii exterioare tocmai prin sim ul tactil. Atunci cnd vedem ceva, ns nu credem c acel lucru este existent n spa iu; ne convingem de existen a sa n spa iu, de-abia atunci cnd sim ul tactil l poate palpa. Acel ceva care p trunde i str bate toate lucrurile

i care ne p trunde i pe noi i care poart i duce cu sine aceast autop trunz toare substan divin (dumnezeiasc ) r zbate n con tient i, reflectat spre interior, este chiar tr irea sim ului tactil. Ct despre sim ul olfactiv, iradierea sa c tre exterior v este cunoscut . Ins atunci cnd sim ul olfactiv i radiaz tr irile c tre interior, omul nu mai observ deloc cum se leag ntre ele tr irile interioare de cele exterioare. Atunci cnd omul miroase ceva, avem a face cu radierea sim ului olfactiv c tre exterior; el proiecteaz imagini spre exterior. Dar acest efect se proiecteaz si n interior. Doar c omul i d mai rar aten ie dect efectului n exterior. Unii oameni miros cu nesa lucrurile nmiresmate si prin aceasta ei observ radierea sim ului olfactiv c tre exterior. Dar exist i persoane care se dedic acelui lucru care cuprinde interiorul cu atta for , ca efect al sim ului olfactiv c tre interior, nct este resim it ca unificarea mistic cu Dumnezeu, nu doar cu sim mntul ndumnezeirii care l str bate pe om, ci ceva foarte adnc stabilizat n om. Vede i dumneavosatr , trebuie s ne desprindem de unele prejudec i sentimentale, cnd privim lucrurile a a cum sunt ele cu adev rat pe lume. C ci unul sau altul poate avea sim minte cu adev rat sublime cnd se vrea mistic, iar acum afl ce este tr irea mistic n raport cu lumea sim urilor: este tr irea sim ului olfactiv radiind spre l untrul sufletului. Nu trebuie s ne nsp imnt m n fa a unor astfel de lucruri, c ci si senza iile ni le construim doar n lumea exterioar si conven ional a aparen elor, n Maia. i de ce oare ar trebui s men inem acest verdict al Maiei asupra sim ului olfactiv, care nu prive te acest sim ca pe ceva suprem elevat? De ce s nu fim n stare s privim sim ul olfactiv sub aspectul s u cel mai nalt, acolo unde el devine creatorul tr irilor interioare ale omului ? Intr-adev r, uneori misticii sunt ni te pro ti materiali ti, ei damneaz materia, vor s se ridice deasupra materiei, dedndu-se (totodat ) l untric pe de-a-ntregul efectelor sim ului olfactiv asupra interiorului. Pe scurt, lucrul ciudat, frapant cu care ne confrunt m const n acea c , atunci cnd, prin intermediul sim urilor, ne distant m tot mai mult spre exterior, p trundem ntr-o lume superioar , ntr-o lume spiritual obiectiv . Atunci ns cnd descindem prin mistic , prin faptul de a fi p trun i de sentimentul ndumnezeirii, prin faptul de a se sim i liber suflete te, prin confortul interior, atunci p trundem n corporalitate, n untrul materialit ii- lucru pe care vi 1-am indicat deja n cursul acestor considera ii. In tr irile interioare, vorbind din punctul de vedere al Maiei, se ajunge n regiuni tot mai joase, fa de cele pe care le atingem n via a obi nuit . Prin tr irea de sine exterioar prin sim uri, ajungem n regiuni mai nalte. De aici mai vede i bine i c nu trebuie mai ales s te la i prad nici unei iluzii, mai ales s nu te subjugi iluziei de a crede c te scufunzi ntr-o spiritualitate deosebit atunci cnd, prin sim mntul mistic al unific rii cu divinul, te adnce ti n propria interioritate. O, nu ! Prin aceasta cobori doar spre interior, n radia iile propriului nas

spre n untru. Iar acei mistici care sunt cei mai ndr gi i redau prin descrierile lor ceea ce simt ei l untric prin radia iile nasului lor continuat spre interior. Vede i dumneavoastr , dac vorbi i de dincoace de prag despre lumea spiritual , despre problematica acestei lumi, atunci trebuie s o facem n cu totul al i termeni dect si-o reprezint oamenii de aici din aceast lume fizic . In fond aceasta nu ar trebui s v mire c ci nu este cazul s v a tepta i ca lumea spiritual de dincolo de prag s fie pur i simplu o dublur a lumii fizice. Cu astfel de dubluri pute i avea de-a face numai dac citi i descrierile lumii superioare n mistica islamic ., sau pe acelea ale Devahan-ului apar innd domnului Leadbeater. Ave i acolo n mod fundamental dublete ale acestei lumi, doar pu in transformat . Asta este foarte comod oamenilor. Mai ales la cei care n aceast lume fizic duc o via de salon, mbr ca i n haine bune, ntr-o satisfacere a poftelor cu totul ndestul toare, se poate ntlni fenomenul, ca dup moarte, s intre n acel salon al Devahan-ului n care po i z bovi la fel ca n saloanele de aici, dup cum le-a descris-o i domnul Leadbeater. Cel ce trebuie sa descrie adev rurile lumilor spirituale nu se afl n aceast situa ie confortabil . El trebuie s v spun faptul c de a fi p truns de sentimentul ndumnezeirii trimite la o proiec ie c tre interior a sim ului tactil si c misticul nu-i dezv luie altceva adev ratului ocultist, dect felul c el adulmec n interiorul s u. In adev rata contemplare a lumii dinspre partea spiritual nu exist nici un prilej pentru sentimentalitate. Am men iont-o adesea: dac p trunzi cu adev rat n interiorul lumii spirituale, atunci seriozitatea se instaureaz n a a m sur nct tuturor lucrurilor trebuie s li se atribuie pn i alte cuvinte dect cele cu care sunt desemnate aici, iar cuvintele nse i cap t n elesuri total opuse. A p trunde n lumile spirituale nu nseamn pur i simplu s descrii fantome ale lumii de aici, ci trebuie s te a tep i s vie uiesti ceva total opus lumii fizice, n special opus p catului (agreabilului). Am vrut s v prezint ast zi acest punct de vedere pentru a v prilejui o tr ire mai cuprinz toare a ceea ce este cu adev rat necesar epocii noastre. Atunci cnd ascul i cu ce se confrunt ast zi occidentalii, atunci cnd un gnd este suprimat n manier occidental (n R s rit, lucrurile stau pu in altfel, cu att mai diferit cu ct mergi mai departe spre Orient), se ntmpl adesea s se spun : asta nu poate fi formulat n francez " sau asta nu poate fi exprimat n englez ". Cu ct naint m spre vest, cu att mai des auzim astfel de judec i. Dar ce altceva nseamn aceast judecat , dect dependen a fa de domeniul fizicului, ncremenirea deja n fizic n opozi ie cu lumea reala ? Dar ce parvine prin cuvinte ? Cu mult mai mult dect faptul c prin cuvinte ne n elegem asupra lucrurilor. Atunci trebuie s putem elibera i cuvintele de lucruri i nu trebuie s putem elibera doar cuvintele, trebuie s putem elibera chiar i tr irile subiective dobndite n lumea senzorial . Dac privim sim ul mirosului ca pe un sim inferior, aceasta este o judecat dobndit n lumea sim urilor. Iar atunci cnd privim corelatul s u interior -mistica- ca pe ceva elevat, i aceasta este tot o judecat din lumea sim urilor. V zut de pe cealalt parte a pragului, organizarea sim ului mirosului este

ceva extraordinar de nsemnat, iar mistica nu este ceva prea grozav, v zut de pe cealalt parte a pragului. C ci mistica, ea, este n totalitate un produs al lumii materiale, fizice i anume ea este modul n care vor s p trund n lumea spiritual oameni care r mn de fapt materiali ti prin aceea c ei v d ceea ce este aici mai nti ca materie pur i simplu. Asta le este prea materialist i inferior. In orice caz, dac ar p trunde n ceea ce se afl aici afar , ar ajunge direct n lumea spiritual , n ierarhii. Ins ei, n loc de aceasta, se scufund n interiorul lor nsu i: acolo se adncesc ei n plin materie, n limitele propriei lor piei ! In schimb asta lor li se pare suprem elevare spiritual , ns lucrurile nu stau nicidecum a a, c ne-am cufundat mistic n corporalitatea noastr prin intermediul fenomenelor noastre de ordin material, prin fenomenele lumii senzoriale ne cufund m n lumea spiritual , n lumea ierarhiilor, n lumea fiin rilor spirituale.

Evaluare