Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

2-6265/2021
2-21045286-12-2-29032021
HOTĂRÂRE
(d i s p o z i t i v)
În numele Legii
10 februarie 2023 mun.Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Centru


Instanța de judecată compusă din:
Președintele ședinței, judecător Andrei Ojoga
Grefier Dan Barbacaru, Viorel Burlacu,
Cristina Croitor, Vadim Bulachii, Adrian Plugaru

examinând în ședință publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă


de ***** N***** împotriva lui N***** Ț*****privind dezmințirea informației,
eliminarea postărilor publicate în legătură cu personalitatea părții reclamante, încasarea
prejudiciului moral și cheltuielilor de judecată,
în conformitate cu art.98, art.236, art.238-241 Cod de procedură civilă, instanța de
judecată
h o t ă r ă ș t e:

Se admite în parte cererea de chemare în judecată.


Se obligă N***** Ț*****să dezmintă personal și public informațiile răspândite de
acesta la briefingul de presă din 03 februarie 2021, organizat și susținut la sediul
Parlamentului Republicii Moldova, și informațiile publicate și răspândite pe pagina sa
oficială de Facebook, care vizează partea reclamantă, care sunt defăimătoare, false și
constituie relatări cu privire la fapte, cu următorul text:
Eu, N***** Ţ*****, dezmint informațiile expuse și răspândite de mine în cadrul
briefingului de presă din 03 februarie 2021, organizat și susținut la sediul Parlamentului
Republicii Moldova, și informațiile publicate și răspândite pe pagina mea oficială de
Facebook (https:/*****) cu privire la faptul că:
- ***** N***** a încălcat regulile legate de declarația de avere și interese
personale și că, nu a indicat în această declarație toate bunurile deținute de ea și de
membrii familiei sale, și anume nu a indicat în declarația sa de avere și interese
personale date despre apartamentul de 27 m2 și că, nu a indicat ce s-a întâmplat cu acest
apartament;
- ***** N***** deține în județul Neamț din România Pensiunea Zimbrii
Ceahlăului,
și declar că, informațiile respective, care au fost răspândite de mine, sunt
defăimătoare, false și constituie relatări cu privire la fapte, prin care am lezat onoarea,
demnitatea și reputația profesională a dnei ***** N*****. Îmi exprim și adresez dnei
***** N***** scuzele publice de rigoare în legătură cu aceasta.
Se obligă N***** Ț*****să dezmintă informațiile în același mod în care au fost
răspândite la data de 03 februarie 2021, și anume: în cadrul unui briefing de presă care va
fi organizat la sediul Parlamentului Republicii Moldova, cu invitarea tuturor
reprezentanților mass-media din Republica Moldova sau cel puțin în modul cum a fost
efectuat în cadrul briefingului de presă din 03 februarie 2021, și cu publicarea textului
dezmințirilor pe pagina sa oficială de Facebook: https:/*****.
Se obligă N***** Ț*****să șteargă/elimine de pe pagina sa oficială de Facebook
(https:/*****) postarea publicată în legătură cu personalitatea dnei ***** N*****, ce
rezultă din evenimentul petrecut la 03 februarie 2021.
Se încasează de la N***** Ț*****în beneficiul Alei N***** suma de 100 lei (o
sută lei) cu titlu de taxă de stat.
În rest, cerințele se resping ca neîntemeiate.
Se încasează de la N***** Ț*****în beneficiul statului suma de 42,75 lei
(patruzeci și doi lei, șaptezeci și cinci bani) cu titlu de cheltuieli suportate de instanța de
judecată în legătură cu soluționarea cauzei.
Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de
la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul
Centru.

Președintele ședinței,
Judecător (semnătură) Andrei Ojoga
Copia corespunde originalului,
Judecător Andrei Ojoga

S-ar putea să vă placă și