Sunteți pe pagina 1din 11

"Concept Strategic pentru Securitate şi Apărare a membrilor din Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord”

Adoptată de şefii de stat şi de guvern la Lisabona

Angajare activă, Apărare modernă

Prefaţă

Noi, şefii de stat şi de guvern ai statelor NATO, am stabilit că NATO va continua să joace rolul său unic şi esenţial în asigurarea apărării şi securităţii noastre comune. Acest concept strategic va ghida următoarea etapă în evoluţia NATO, astfel încât acesta să continue să fie eficient într-o lume în schimbare, împotriva ameninţărilor noi, cu noi capabilităţi şi noi parteneri:

• Se reconfirmă legătura între naţiunile noastre de a se apăra una pe alta împotriva oricărui atac, inclusiv împotriva noilor ameninţări la siguranţa cetăţenilor noştri.

• Alianţa se angajează pentru a preveni crizele, gestionarea conflictelor şi stabilizarea

situaţiilor post-conflict, inclusiv prin colaborarea mai strânsă cu partenerii internaţionali, cei mai importanţi fiind Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Uniunea Europeană.

• Alianţa oferă partenerilor noştri din întreaga lume un mai mare angajament politic în

relaţiile cu Alianţa, şi un rol important în modelarea operaţiunilor conduse de NATO la

care acestea contribuie.

• Se angajează ca obiectivul NATO este de a crea condiţiile pentru o lume fără arme nucleare - dar reconfirmă că, atâta timp cât există arme nucleare în lume, NATO va rămâne o Alianţă nucleară.

• Se reafirmă angajamentul nostru ferm de a păstra uşa NATO deschisă tuturor democraţiilor europene care îndeplinesc standardele de aderare, deoarece extinderea contribuie la obiectivul nostru de libertate şi pace în întreaga Europă.

• Se angajează ca NATO să continue reforma spre o Alianţă mai eficace, mai eficientă şi

flexibilă, astfel încât contribuabilii noştri să obţină cele mai bune garanţii de securitate

pentru banii pe care îi investesc în apărare.

Cetăţenii ţărilor noastre se bazează ca NATO să-şi apere naţiunile aliate, prin implementarea robustă a forţelor militare în cazul în care este nevoie şi atunci când este necesar pentru securitatea noastră, şi pentru a ajuta la promovarea valorilor de securitate comune cu partenerii noştri din întreaga lume. În timp ce lumea se schimbă, misiunea esenţială a NATO va rămâne aceeaşi: de a asigura că Alianţa rămâne o comunitate de neegalat de libertate, pace, de securitate şi valori comune.

1

Sarcinile de bază şi principiile

1. Scopul fundamental şi continuu al NATO este de a proteja libertatea şi securitatea tuturor

membrilor săi prin mijloace politice şi militare. Astăzi, Alianţa rămâne o sursă esenţială de stabilitate într-o lume imprevizibilă.

2. Statele membre NATO formează o comunitate unică de valori, angajată în respectarea

principiilor libertăţii individuale, a democraţiei, drepturilor omului şi a statului de drept. Alianţa este ferm angajată în scopurile şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a Tratatului de la Washington, care afirmă responsabilitatea principală a Consiliului de Securitate pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

3. Obligaţiunile politice şi militare între Europa şi America de Nord au fost statutate la nivelul

NATO, ca urmare a faptului că Alianţa a fost înfiinţată în anul 1949, iar legăturile transatlantice rămân la fel de puternice, şi la fel de importante pentru conservarea păcii şi securităţii Euro- atlantice, ca întotdeauna. Securitatea membrilor NATO de pe ambele maluri ale Atlanticului este indivizibilă. Vom continua să ne apăm împreună, pe baza de solidaritate, având un scop comun împărtăşit şi o corectă împărţire a sarcinilor.

4. Mediul de securitate modern conţine un set larg şi evolutiv de provocări la adresa securităţii

teritoriului NATO şi populaţiei acestuia. În scopul de a asigura securitatea lor, Alianţa trebuie să continue să îşi îndeplinească eficient trei sarcini esenţiale de bază, toate acestea contribuind la

protejarea membrilor Alianţei, şi întotdeauna în conformitate cu dreptul internaţional:

a. Apărarea colectivă. membrii NATO se vor sprijini întotdeauna reciproc împotriva

atacurilor, în conformitate cu articolul 5 din Tratatul Washington. Acest angajament rămâne ferm si obligatoriu. NATO va descuraja şi se va apăra împotriva oricărei ameninţări de agresiune, şi împotriva noilor provocări de securitate în cazul în care sunt ameninţate obiectivele fundamentele de securitate ale aliaţilor, individual sau a Alianţei ca un întreg.

b. Gestionarea crizelor. NATO are un set unic şi robust de capacităţi politice şi militare

pentru a aborda întregul spectru de crize - înainte, în timpul şi după conflict. NATO va utiliza activ o combinaţie adecvată a acestor instrumente politice şi militare pentru a ajuta la gestionarea crizelor în curs de dezvoltare care au potenţialul de a afecta securitatea Alianţei, înainte ca acestea să degenereze în conflicte, pentru a opri în curs de desfăşurare conflictele în cazul în care acestea afectează securitatea Alianţei, precum şi pentru a ajuta la consolidarea stabilităţii în situaţii post-conflict în cazul în care contribuie la securitatea Euro-Atlantică.

c. Cooperarea în domeniul securităţii. Alianţa este afectată, şi poate fi influenţată de

evoluţiile politice şi de securitate de dincolo de frontierele sale. Alianţa se va angaja activ pentru a spori securitatea internaţională, printr-un parteneriat cu ţările relevante şi alte organizaţii internaţionale; contribuind activ la controlul armelor, neproliferare şi dezarmare, precum şi prin menţinerea uşii deschise pentru aderarea la NATO a tuturor democratiilor europene care îndeplinesc standardele NATO.

2

5.

NATO rămâne forumul transatlantic unic şi esenţial pentru consultări cu privire la toate

aspectele care afectează integritatea teritorială, independenţa politică şi de securitate a membrilor săi, în conformitate cu articolul 4 al Tratatului de la Washington. Orice problemă de securitate de interes pentru orice aliat poate fi adus la masa NATO, pentru schimb de informaţii, schimb de

opinii şi, după caz, abordarea constructivă în cooperare.

6. În scopul de a îndeplini întreaga gamă de misiuni NATO, cât mai eficient, aliaţii se vor angaja într-un proces continuu de reformă, modernizare şi transformare.

Mediul de securitate

7. Astăzi, în zona euro-atlantică este pace şi ameninţarea unui atac convenţional împotriva

teritoriului NATO este scăzută. Aceasta este un succes istoric pentru politicile de apărare robuste,

integrarea euro-atlantică şi parteneriatul activ care au ghidat NATO pentru mai mult de o jumătate de secol.

8. Cu toate acestea, ameninţarea convenţională nu poate fi ignorată. Multe regiuni şi ţări din

întreaga lume sunt marcate de achiziţii de capabilităţi militare substanţiale moderne, cu consecinţe pentru stabilitatea securităţii internaţionale şi Euro-atlantice, cu evoluţii dificil de prevăzut. Aceasta include proliferarea rachetelor balistice, care reprezintă o ameninţare reală şi în creştere a spaţiului Euro-atlantic.

9. Proliferarea armelor nucleare şi altor arme de distrugere în masă, şi a mijloacelor lor de purtare, ameninţă cu consecinţe incalculabile stabilitatea şi prosperitatea globală. În următorul deceniu, proliferarea va fi mai acută în regiunile cele mai volatile din lume.

10. Terorismul reprezintă o ameninţare directă la adresa securităţii cetăţenilor din ţările NATO, şi

a stabilităţii internaţionale şi prosperităţii în sens mai larg. Grupuri extremiste continuă să se răspândească, şi în, zone de importanţă strategică pentru Alianţă, iar accesul la tehnologia modernă poate creşte ameninţarea şi impactul potenţial al atacurilor teroriste, în special dacă teroriştii ar obţine arme nucleare, chimice, capacităţi biologice sau radiologice.

11. Instabilitatea sau conflictele de dincolo de graniţele NATO poate ameninţa în mod direct

securitatea Alianţei, inclusiv prin promovarea extremismului, terorismului, şi activităţilor trans-

naţionale ilegale, cum ar fi traficul de arme, droguri şi persoane.

12. Atacurile cibernetice devin tot mai frecvente, mai organizate şi mai costisitoare prin daunele pe

care le provoacă administraţiilor guvernamentale, întreprinderilor, reţelelor de afaceri şi rutelor de transport şi de aprovizionare precum şi altor infrastructuri critic. Ele pot ajunge la un prag care ameninţă prosperitatea, securitatea şi stabilitatea naţională şi Euro-atlantică. Militari străini şi serviciile de informaţii, reţele de crimă organizată, de terorism şi / sau a grupurile extremiste pot fi sursa unor astfel de atacuri.

13. Toate ţările se bazează tot mai mult pe rutele vitale de tranzit, de comunicare, de transport, de

care depind comerţul internaţional, securitatea energetică şi prosperitatea. Sunt necesare eforturi

3

internaţionale mai mari pentru a asigura protecţia lor împotriva atacurilor sau întreruperilor. Unele ţări NATO au devenit mai dependente de furnizorii străini de energie şi, în unele cazuri, de reţelele străine de aprovizionare şi distribuţie a energiei pentru nevoile proprii. O cotă mai mare din consumul mondial este transportat de pe tot globul, aprovizionarea cu energie fiind din ce în ce mai expusă la perturbări.

14. Tendinţa de creştere semnificativă a tehnologiilor legate de dezvoltarea de arme laser, războiul

electronic şi tehnologii care împiedică accesul la spaţiul circumterestru (n.traducătorului) pot fi gata să producă efecte majore la nivel global, cu un impact asupra planificării operaţiunilor

militare NATO.

15. Constrângerile de mediu şi de acces la resursele esenţiale, inclusiv riscurile pentru sănătate,

schimbările climatice, deficitul de apă şi nevoile tot mai mari de energie vor constitui şi pe viitor mediul de securitate şi zone de interes pentru NATO cu potenţialul de a afecta în mod semnificativ

planificarea operaţiunilor NATO.

Apărarea şi descurajarea

16. Cea mai mare responsabilitate a Alianţei este de a proteja şi apăra teritoriul nostru şi a populaţiilor noastre împotriva atacurilor în conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Washington. Alianţa nu ia în considerare orice ţară ca fiind adversarul său. Cu toate acestea, nimeni nu ar trebui să pună la îndoială hotărârea NATO în cazul în care securitatea oricaruia dintre membrii săi ar urma să fie ameninţate.

17. Descurajarea, bazată pe un mix adecvat de capabilităţi nucleare şi convenţionale, rămâne un

element central al strategiei noastre globale. Circumstanţele în care orice utilizare a armelor nucleare ar trebui să fie avute în vedere sunt extrem de îndepărtate. Atâta timp cât există arme nucleare, NATO va rămâne o alianţă nucleară.

18. Garanţia supremă a securităţii aliaţilor este asigurată de forţele nucleare strategice ale Alianţei,

în special cele ale Statelor Unite; forţele strategice nucleare independente ale Marii Britanii şi Franţei, care au un rol propriu de descurajare, contribuie la descurajarea generală şi de securitate ale aliaţilor.

19. Ne vom asigura că NATO are întreaga gamă de capabilităţi necesare pentru a descuraja şi a se

apăra împotriva oricărei ameninţări la siguranţa şi securitatea populaţiilor noastre. Prin urmare, vom:

• menţine o combinaţie adecvată a forţelor nucleare şi convenţionale;

• menţine capacitatea de a susţine operaţiuni majore comune concurente şi mai multe operaţiuni mai mici, pentru apărarea colectivă şi de răspuns la crize, inclusiv la distanţă strategică;

4

• dezvolta şi menţine forţele convenţionale robuste, mobile şi dislocabile pentru a

efectua operaţii atât în virtutea articolul 5 precum şi operaţii expediţionare, inclusiv cu Forţa de Răspuns NATO;

• efectua pregătirea necesară, exercitii, planificare de urgenţă şi schimbul de informaţii pentru asigurarea apărării noastre împotriva unei serii complete de provocări de securitate convenţionale şi în curs de dezvoltare, şi pentru a oferi o asigurare corespunzătoare vizibilă şi consolidată pentru toţi Aliaţi;

• asigura un rol sportit aliaţilor în planificarea apărării nucleare, în timp de pace, bazat pe forţe nucleare, comandă, control şi modalităţile de consultare;

• dezvolta capacitatea de apărare a populaţiilor noastre şi teritoriilor ţărilor Alianţei împotriva unui atac cu rachete balistice ca un element esenţial al apărării noastre colective, care contribuie la securitatea indivizibilă al Alianţei. Vom căuta în mod activ cooperarea în domeniul apărării antirachetă cu Rusia şi alţi parteneri euro- atlantici;

• dezvolta în continuare capacitatea NATO de a se apăra împotriva ameninţării armelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare;

• dezvolta în continuare capacitatea noastră de a preveni, detecta, şi apăra împotriva atacurilor cibernetice, inclusiv prin procesul de planificare NATO pentru a spori şi coordona capabilităţile naţionale de cyber-apărare aducând tuturor organismelor NATO protecţie cibernetică centralizată, şi o mai bună integrare a cunştientinţelor cibernetice de avertizare şi răspuns a naţiunilor membre NATO;

• spori capacitatea de a detecta şi a ne apăra împotriva terorismului internaţional,

inclusiv prin analizarea îmbunătăţită a ameninţărilor, mai multe consultări cu partenerii noştri, şi dezvoltarea unor capabilităţi militare, inclusiv pentru a ajuta forţele locale din tren pentru a lupta împotriva terorismului ei înşişi;

• dezvolta capacitatea de a contribui la securitatea energetică, inclusiv de protecţie a

infrastructurii energetice critice şi a zonelor de tranzit, cooperarea cu partenerii, şi consultări între aliaţi pe bază de evaluări strategice şi planificarea de urgenţă;

• asigura că Alianţa este în avangarda evaluărilor impactului tehnologiilor emergente asupra securităţii, şi că planificarea militară le ia în considerare ca potenţiale ameninţări;

• menţine la nivelul necesar cheltuielile pentru apărare, astfel încât forţele noastre armate să aibă resurse suficiente;

• vom continua revizuirea rolului general al NATO în descurajarea şi apărarea împotriva întregii game de ameninţări la adresa Alianţei, ţinând seama de schimbările la adresa mediului internaţional de securitate.

5

Securitate prin managementul crizelor

20. Crizele şi conflictele în afara graniţelor NATO pot reprezenta o ameninţare directă la securitatea teritoriului Alianţei şi populaţiei acesteia. NATO se va angaja, prin urmare, acolo unde este posibil şi atunci când este necesar, pentru a preveni crizele, gestiona crizele, stabilizarea post-conflict şi spijini reconstrucţia.

21. În urma lecţiilor învăţate din operaţiile NATO, în special în Afganistan şi Balcanii de Vest,

este clar că este necesară o politică globală, civilă şi o abordare militară pentru gestionarea eficientă a crizelor. Alianţa se va angaja activ împreună cu alţi actori internaţionali înainte, în timpul şi după criză pentru a încuraja analiza, planificarea şi desfăşurarea activităţilor de pe teren, în scopul maximizării coerenţei şi eficacităţii efortului general internaţional.

22. Cel mai bun mod de a gestiona conflictele este de a le preveni. NATO va monitoriza continuu

şi va analiza mediul internaţional pentru a anticipa izbucnirea crizelor şi, în cazul în care trebuie va lua măsuri adecvate, măsuri active pentru a le preveni extinderea în mari conflicte.

23. Dacă procesul de prevenire se va transforma în eşec, NATO va fi pregătit şi capabil să

gestioneze ostilităţile în curs de desfăşurare. NATO va avea capacitate unică de management a conflictelor, inclusiv capacitatea de neegalat de a disloca şi susţine forţe militare puternice în teatrele de operaţii. Operaţiunile conduse de NATO au demonstrat contribuţia indispensabilă a Alianţei în eforturile internaţionale de gestionare a conflictelor.

24. Chiar şi atunci când este vorba de finalul conflictului, comunitatea internaţională trebuie să

ofere sprijin în continuare, să creeze condiţiile pentru o stabilitate durabilă. NATO va fi pregătit şi capabil să contribuie la stabilizare şi reconstrucţie, în strânsă cooperare şi consultare pe cât posibil cu alţi actori internaţionali.

25. Pentru a fi eficienţi în întregul spectru de gestionare a crizelor, vom:

• consolida schimbul de informaţii în cadrul NATO, pentru a prevedea mai bine atunci

când criza ar putea să apară, şi modul în care aceasta poate fi cel mai bine prevenită;

• dezvolta în continuare doctrina şi capacităţile militare pentru operaţiuni expediţionare, inclusiv contrainsurgenţă, de stabilizare şi operaţiunile de reconstrucţie;

• sprijini forma civilă de gestionare adecvată a crizelor minore, capacitatea de a coopera

mai eficient cu partenerii civili, bazată pe lecţiile învăţate din operaţiile conduse de NATO. Această capacitate poate fi, de asemenea, utilizată pentru planificarea, angajarea şi coordonarea activităţilor civile până când condiţiile vor permite transferul acestor responsabilităţi şi sarcini pentru alţi actori;

• consolida planificarea integrată civil-militară în întregul spectru de gestionare al crizelor;

6

• dezvolta capacitatea de a instrui si dezvolta forţele locale în zonele de criză, astfel încât autorităţile locale să fie în măsură, cât mai repede posibil, să menţină securitatea fără asistenţă internaţională;

• identifica şi forma specialişti civili din statele membre, disponibili pentru implementarea

rapidă de către aliaţi a misiunilor selectate, capabili de a lucra alături de personalul nostru militar şi specialişti civili din ţările partenere şi instituţiile internaţionale;

• extinde şi intensifica consultările politice între aliaţi, şi cu partenerii, atât în mod regulat cât şi în timpul etapelor crizei - înainte, în timpul şi după.

Promovarea internaţională a securităţii prin cooperare

Dezarmarea, controlul armamentelor, şi Ne-Proliferare

26. NATO urmăreşte asigurarea securităţii cu cel mai mic nivel de forţe posibil. Controlul armelor, dezarmarea şi ne-proliferarea vor contribui la pace, securitate şi stabilitate, şi ar trebui să asigure securitatea nediminuat, pentru toţi membrii Alianţei. Vom continua să jucăm rolul nostru în consolidarea controlului armelor şi în promovarea dezarmării de arme convenţionale cât şi de arme de distrugere în masă, precum şi prin eforturile de ne-proliferare:

• Am ajuns să creăm o lume mai sigură pentru toţi şi condiţiile pentru dezarmare

nucleară, în conformitate cu obiectivele Tratatului de Neproliferare Nucleară, într-

un mod prin care se promovează stabilitatea internaţională, şi care se bazează pe principiul nediminuării securităţii pentru toţi.

• Odată cu schimbările din mediul de securitate de la sfârşitul Războiului Rece, am

redus dramatic numărul de arme nucleare staţionate în Europa şi dependenţa noastră

de armele nucleare în strategia NATO. Vom căuta să creăm condiţii pentru continuarea reducerilor în viitor.

• Faţă de orice reducere viitoare a arsenalului nuclear, scopul nostru va fi de a

ajunge la o înţelegere cu Rusia pentru creşterea transparenţei gestionării armelor

nucleare ruse în Europa şi relocării acestora departe de teritoriul ţărilor membre NATO. Orice pas trebuie să ţină cont de disparitatea stocului mai mare de arme nucleare cu rază scurtă arme deţinut de Rusia.

• Ne-am angajat la controlul armelor convenţionale, care prevede predictibilitatea,

transparenţa şi menţinerea armamentului la cel mai mic nivel posibil pentru stabilitate. Vom lucra pentru a consolida regimul de control a armelor convenţionale în Europa, pe bază de reciprocitate, transparenţă şi consimţământul naţiunii gazdă.

• Vom explora căile pentru mijloacele noastre politice şi capacităţile militare pentru a contribui la eforturile internaţionale de combatere a proliferării.

7

• Deciziile naţionale privind controlul armelor şi dezarmare pot avea un impact

asupra securităţii tuturor membrilor Alianţei. Suntem convinşi de menţinerea şi dezvoltarea consultări între aliaţi cu privire la aceste aspecte.

Extinderea NATO

27. Extinderea NATO a contribuit substanţial la securitatea aliaţilor; perspectiva unei noi extinderi

şi spiritul de cooperare în domeniul securităţii au asigurat stabilitate Europei în sens mai larg. Scopul nostru a întregii Europe libere, şi schimbul de valori comune, ar fi mai bine servite în situaţia eventualei integrării în structurile euro-atlantice a tuturor ţărilor europene care doresc acest lucru.

• Uşa pentru aderarea la NATO rămâne pe deplin deschisă tuturor democraţiilor europene care împărtăşesc valorile Alianţei noastre, care sunt dispuse şi capabile să-şi asume responsabilităţile şi obligaţiile de membru, şi a căror includere poate contribui la securitatea comună şi stabilitate.

Parteneriatele NATO

28. Promovarea securităţii euro-atlantice este cel mai bine asigurată printr-o mai largă gamă de

relaţii cu parteneri ţări şi organizaţii de pe întregul glob. Aceste parteneriate aduc o contribuţie concretă şi de succes la sarcinile fundamentale ale NATO.

29. Dialogul şi cooperarea cu partenerii poate aduce o contribuţie concretă la consolidarea securităţii internaţionale, în apărarea valorilor Alianţei, la operaţiunile NATO, şi pentru pregătirea naţiunilor interesate pentru aderarea la NATO. Aceste relaţii vor fi bazate pe reciprocitate, avantaj reciproc şi respect reciproc.

30. Vom consolida parteneriatele noastre prin formate flexibile care aduc NATO şi partenerii

împreună – în cadrul şi dincolo de cadrele existente:

• Suntem pregătiţi pentru a dezvolta dialogul politic şi cooperarea practică cu orice

naţiuni şi organizaţii relevante din întreaga lume, care împărtăşesc interesul nostru paşnic în relaţiile internaţionale.

• Vom fi deschişi spre consultare cu orice ţară parteneră în materie de securitate pe chestiuni de interes comun.

• Vom oferi partenerilor nostri operaţionali un rol structural în conturarea strategiei şi a deciziilor privind misiunile conduse de NATO la care contribuie.

• Vom dezvolta în continuare parteneriatele noastre existente, păstrând în acelaşi timp specificitatea lor.

8

31. Cooperarea între NATO şi Naţiunile Unite continuă să aducă o contribuţie substanţială la

securitatea din întreaga lume. Alianţa îşi propune să aprofundeze dialogul politic şi cooperarea

practică cu ONU, astfel cum este prevăzut în Declaraţia ONU-NATO, semnată în 2008, inclusiv prin:

• legătura sporită între cele două conduceri;

• consultări politice regulate;

• consolidarea cooperării practice în gestionarea crizelor în cazul în care ambele organizaţii sunt angajate.

32. Uniunea Europeană contribuie activ şi eficient la securitatea generală a spaţiului euro-

atlantic. Prin urmare, UE este un partener unic şi esenţial pentru NATO. Cele două organizaţii au o majoritate de membrii comuni, şi toţi membri ai ambelor organizaţii împărtăşesc valori comune. NATO recunoaşte importanţa unei politici europene de apărare mai puternică şi mai capabilă. Noi am urat succes intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care oferă un cadru pentru consolidarea capacităţilor UE de a aborda provocările comune de securitate. Aliaţii non-UE aduc o contribuţie semnificativă la aceste eforturi. Pentru parteneriatul strategic între NATO şi UE, implicarea lor deplină în aceste eforturi este esenţială. NATO şi UE pot şi ar trebui să joace un rol complementar şi să se susţină reciproc în roluri de sprijin internaţional pentru pace şi securitate. Suntem hotărâţi să aducem contribuţia noastră de a crea mai multe circumstanţe favorabile, prin care vom:

• consolida pe deplin parteneriatul strategic cu UE, în spiritul de deschidere

reciprocă deplină, transparenţă, complementaritate şi respect pentru autonomia şi integritatea instituţională a ambelor organizaţii;

• spori cooperarea noastră practică în operaţiuni în întregul spectru de criză, de la planificare coordonată pentru a ne sprijini reciproc;

• extinderea consultărilor noastre politice prin includerea tuturor aspectelor de interes comun, în scopul de a împărtăşi şi perspectivele evaluărilor;

• coopera deplin pentru a minimiza duplicarea şi maximiza eficienţa costurilor.

33. Cooperarea NATO-Rusia este de importanţă strategică, deoarece contribuie la crearea unui

spaţiu comun de pace, stabilitate şi securitate. NATO nu constituie o ameninţare la adresa Rusiei. Dimpotrivă: vrem să vedem un parteneriat cu adevărat strategic între NATO şi Rusia, şi vom acţiona în consecinţă, cu speranţa de reciprocitate din partea Rusiei.

34. Relaţia NATO-Rusia se bazează pe obiectivele, principiile şi angajamentele Actului Fondator

NATO-Rusia şi Declaraţia de la Roma, în special prin respectarea principiilor democratice şi suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a tuturor statelor din zona euro-atlantică. Fără a aduce atingere diferenţelor de privire la anumite aspecte, rămânem convinşi că securitatea NATO

9

şi Rusiei se împleteşte şi parteneriatul constructiv este puternic şi bazat pe încredere reciprocă, transparenţă şi predictibilitatea care poate servi cel mai bine obiectivelor noastre de securitate. Suntem hotărâţi să:

• consolidăm consultările politice şi cooperarea practică cu Rusia în domenii de

interes comun, inclusiv apărarea antirachetă, contra-terorism, anti-drog, anti- piraterie şi promovarea securităţii internaţionale mai largi;

• utilizăm întregul potenţial al Consiliului NATO-Rusia pentru dialog şi acţiuni comune cu Rusia.

35. Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic si Parteneriatul pentru Pace sunt în centrul viziunii noastre asupra întregii Europe libere şi în pace. Suntem ferm angajaţi în a dezvolta relaţii de prietenie şi de cooperare cu toate ţările din Marea Mediterană, şi ne-am propus să dezvoltăm în continuare în următorii ani Dialogul Mediteranean. Acordăm o mare importanţă pentru pacea şi stabilitatea în regiunea Golfului, şi ne propunem să întărim cooperarea noastră în cadrul Iniţiativei de Cooperare de la Istanbul. Vom urmări:

• consolidarea consultărilor şi cooperării militare practice cu parteneri în cadrul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic;

• continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu Ucraina şi Georgia în cadrul Comisiei NATO-Ucraina şi NATO-Georgia, pe baza deciziei NATO de la summitul de la Bucureşti 2008, şi ţinând seama de orientarea euro-atlantică sau aspiraţiile fiecăreia dintre ţări;

• facilitarea integrării euro-atlantice a ţărilor din Balcanii de Vest, cu scopul de a asigura pacea şi stabilitatea durabilă bazată pe valorile democratice, cooperarea regională şi relaţiile de bună vecinătate;

• aprofundarea cooperării cu membrii actuali ai Dialogului Mediteranean şi deschiderea pentru includerea în cadrul acestuia şi a altor state din regiune;

• dezvoltarea unui parteneriat de securitate mai profund cu partenerii noştri din Golf şi vom saluta includerea de noi parteneri în Iniţiativa de Cooperare de la Istanbul.

Reformarea şi transformarea NATO

36. Unică în istorie, NATO este o Alianţă ale cărei forţe militare sunt în măsură să opereze împreună în orice regiune, care pot conduce operaţiunile de oriunde prin structura de comandă militară integrată, şi care are la dispoziţie capacităţi de bază pe care doar puţini şi le puteau permite în mod individual.

10

37. NATO trebuie să dispună de suficiente resurse - financiare, militare şi umane - pentru îndeplinirea misiunilor, care sunt esenţiale pentru securitatea populaţiilor şi teritoriului Alianţei. Aceste resurse trebuie, totuşi, să fie utilizate în cel mai eficient şi eficace mod posibil. Vom:

• maximiza capacităţile de desfăşurare a forţelor noastre, şi capacitatea lor de a

susţine operaţiuni în teren, inclusiv prin concentrarea eforturilor de îndeplinire a obiectivelor NATO;

• asigura o coerenţă maximă în planificarea apărării, prin reducerea suprapunerilor

inutile şi concentrarea pe dezvoltarea capacităţilor noastre la cerinţele moderne;

• dezvolta şi opera capacităţi în comun, din motive de eficienţă economică şi ca o manifestare de solidaritate;

• menţine şi consolida capacităţile comune, standardele, structurile şi finanţările care ne leagă împreună;

• angaja într-un proces continuu de reformă, pentru a eficientiza structurile, îmbunătăţii metodele de lucru şi maximiza eficienţa.

O Alinaţă pentru secolul XXI

38. Noi, liderii politici ai NATO, suntem hotărâţi să continuăm reînnoirea Alianţei noastre, astfel încât aceasta să fie adaptată scopului propus privind abordarea provocărilor de securitate din secolul XXI. Suntem ferm angajaţi să păstrăm eficienţa Alianţei ca fiind cea mai de succes alianţă politico-militară din lume. Alianţa noastră prosperă este o sursă de speranţă, deoarece se bazează pe valori comune ca libertăţile individuale, democraţia, drepturile omului şi statul de drept, şi pentru că scopul noastru comun esenţial şi durabil este de a salvgarda libertatea şi securitatea membrilor săi. Aceste valori şi obiective sunt universale şi perpetue, iar noi suntem hotărâţi să le apărăm prin unitate, solidaritate, putere şi determinare.

(traducere Dank Media, Cluj-Napoca)

11