Sunteți pe pagina 1din 27

PROIECT LA STATISTICA

Metode de observare statistic

Evolu\ia activit\ii statistice a determinat conturarea mai multor metode de observare, care de regul se folosesc combinat sub ndrumarea ] i controlul INS. Existen\a mai multor metode de observare statistic prezentnd particularit\i de con\inut ]i metodologie face posibil clasificarea lor n func\ie de mai multe criterii. Un prim criteriu de clasificare este acela al gradului de cuprindere al numrului de unit\i n procesul de observare. n func\ie de acesta ntlnim observri totale ]i observri par\iale. Observarea total presupune nregistrarea dup criterii unitare a datelor - potrivit programului de observare de la toate unit\ile colectivit\ii ]i, avnd n vedere posibilit\ile de ob\inere a informa\iei, observrile totale sunt: recensmntul ]i rapoartele statistice. Observrile par\iale presupun ca datele s se ob\in numai de la o parte a unit\ilor colectivit\ii, parte care poate s fie reprezentativ sau nu n raport cu ntreaga colectivitate, exemple de observri par\iale putnd fi: sondajele statistice, anchetele, observarea pr\ii principale, monografia statistic, dat fiind numrul mare de agen\i economici la care se manifest fenomenul cercetat. Un alt criteriu de clasificare are n vedere modul n care este caracterizat fenomenul. Din acest punct de vedere se ntlnesc observri statice ]i observri dinamice. Observrile statice sunt folosite pentru a culege date cu privire la volumul ]i structura unei colectivit\i statice delimitate ca volum ]i circumscrise n acelea]i condi\ii de timp, adic la un moment dat. Observrile dinamice au ca obiect nregistrarea unui proces ce evolueaz n timp. n acest caz trebuie s se stabileasc timpul la care se refer datele ]i periodicitatea cu care se face nregistrarea. n cadrul observrilor statice se includ recensmintele ]i, n general, orice inventariere statistic indiferent de colectivitatea la care se refer, iar
2

celelalte

observri

statistice

totale

sau

par\iale,

care

nregistreaz

fenomenele n continua lor transformare sunt observri cu caracter dinamic. De exemplu, ancheta general n gospodrii - AIG - necesar caracterizrii statistice a calit\ii vie\ii, reprezint o observare dinamic ca de altfel ]i rapoartele statistice transmise de agen\ii economici. Dup modul de organizare observrile statistice pot fi observri cu caracter permanent, deci n mod sistematic intr date statistice n sistemul informa\ional ]i observri speciale, care vin s completeze pe cele permanente, organizndu-se de fiecare dat cnd este necesar. n general, observrile cu caracter permanent reprezint principala "materie prim" a procesului de cercetare prin sistemul informa\ional statistic, n timp ce observrile speciale sunt organizate de ctre institu\ia statisticii oficiale pentru lrgirea cadrului de interpretare ]i analiz al fenomenelor complexe existente n societate, dar au un rol n continu cre]tere n economia de pia\. Dup timpul de efectuare se pot ntlni observri curente, periodice ]i unice. De re\inut c n practica statistic aceste criterii se pot ntreptrunde. Alegerea celei mai potrivite metode de observare trebuie s se fac n raport cu natura specific a fenomenelor studiate, cu sursele de informa\ie de care dispunem ]i pot fi utilizate n func\ie de mijloacele de prelucrare a informa\iei de\inute, precum ]i de cantitatea de informa\ie existent n bncile de date statistice. Principalele metode de observare statistic sunt: - recensmntul - rapoartele statistice - sondajul statistic ancheta statistic - observarea pr\ii principale - monografia Recensmntul este cea mai veche metod de observare statistic. Ea a aprut nc din antichitate, cnd avea caracter demografic ]i n
3

general, reprezint fotografierea fenomenelor la un moment dat. Deci, trebuie s alegem un moment critic fa\ de care ne raportm atunci cnd culegem datele. Recensmintele popula\iei prezint modelul general pentru observrile de acest tip, ele fiind opera\ii de mare amploare cu durata de pregtire de 1-2 ani. La organizarea unui recensmnt se \ine seama de experien\a na\ional ]i interna\ional n acest domeniu concretizate n special n nomenclatoarele care vor fi utilizate la prelucrarea datelor (Nomenclatorul unit\ilor administrativ-teritoriale din Romnia, Nomenclatorul institu\iilor de nv\mnt etc.) ]i la prezentarea structural a informa\iei care s permit alinierea statisticii na\ionale la teoria ]i practica existent n \rile avansate. Recensmintele reprezint observri cu caracter periodic; periodicitatea recunoscut pe plan na\ional ]i interna\ional fiind de 5-10 ani. La alctuirea programului observrii trebuie s se \in seama de scopul recensmntului. n acela]i timp, pentru a putea surprinde muta\iile de structur, trebuie s asigurm comparabilitatea datelor pe plan na\ional ]i interna\ional. n acest scop, se elaboreaz un numr mare de nomenclatoare folosind ntr-o mare msur recomandrile statisticii ONU. Pentru a asigura operativitatea culegerii datelor se folosesc recenzori ]i de alt specialitate dect cea statistic, ceea ce nseamn c ei trebuie recruta\i ]i instrui\i astfel nct s se aplice norme unitare pe ntreg teritoriul. Teritoriul se mparte n circumscrip\ii ]i sectoare de recensmnt, care trebuie s permit combinarea prelucrrii centralizate cu cea descentralizat. Pentru buna reu]it a recensmntului se organizeaz un recensmnt de prob cu care ocazie se verific dac normele pe un recenzor sunt bine stabilite ]i n timpul preconizat se poate ob\ine ntreaga cantitate de informa\ie. Prin analogie se pot folosi recensminte ]i n alte domenii, ca de exemplu: recensmntul popula\iei de vrst ]colar; recensmntul animalelor; recensmntul re\elei comerciale; inventarierea statistic a stocului de mrfuri

Rapoartele statistice sunt specifice sistemelor informa\ionale n cadrul crora sunt cuprinse, cu obliga\ii permanente de informare, agen\ii economici publici ]i priva\i. Ele se realizeaz n concordan\ cu prevederile legii statisticii statului de drept. Acestea cuprind principalii indicatori cu caracter economic, social, cultural, juridic, de sntate ]i nv\mnt. Unitatea odat inclus n sistemul informa\ional este obligat de lege s transmit integral informa\ia cerut prin formularele tipizate specifice fiecrei activit\i, la termenele fixate. n consecin\ trebuie s existe un nomenclator de rapoarte statistice n care sunt trecute toate formularele obligatorii, simbolurile acestora, beneficiarii de informa\ii, numrul de exemplare ]i con\inutul indicatorilor. Valorificarea rezultatelor ob\inute prin aceast metod de observare se face n scopul informrii popula\iei, a guvernului ]i a organismelor interna\ionale la care \ara noastr este afiliat. Este evident faptul c opinia public ntr-o economie de pia\ este din ce n ce mai mult interesat n legtur cu mersul activit\ii economice, a problemelor de investi\ii de capital, probleme privind pia\a muncii, probleme de management ]i marketing modern, care nu pot fi rezolvate dect printr-o statistic corect ]i operativ. Rapoartele statistice sunt observri pentru toate unit\ile cuprinse n sistemul informa\ional statistic, cu caracter permanent ]i surprind n acela]i timp att problemele statice, ct ]i cele dinamice, numrul rapoartelor statistice ]i al indicatorilor la care se refer fiind mai mare pentru unit\ile economice ]i sociale din sectorul public. Totu]i informarea opiniei publice asupra economiei na\ionale trebuie s cuprind ntregul sistem de rela\ii economice din \ar. Pentru unele aspecte privind activitatea din sectorul privat al economiei, se folosesc ]i surse complementare, n principal statistica fiscal care va ocupa un loc din ce n ce mai important n furnizarea datelor statistice sub form de raportri statistice periodice ]i statistica vamal. Din categoria surselor complementare fac parte documentele referitoare la rezultatele financiare ]i cele referitoare la patrimoniu: bilan\urile contabile, execu\ia bugetului de stat ]i de asigurri sociale, balan\a de pl\i, autoriza\iile de func\ionare, declara\iile fiscale, documentele de gestiune ]i administrative, cele privind taxa pe valoarea
5

adugat, situa\ia monetar, registrele agricole, registrele de eviden\ a popula\iei, eviden\a ]omerilor, registrul (repertoarul) agen\ilor de turism (realizat de Oficiul de Autorizare ]i Control din cadrul Autorit\ii Na\ionale pentru Turism) etc. Sondajul statistic face parte din metodele de observare special organizate ]i cu caracter par\ial. Are ca scop s nlocuiasc o observare total de mare amploare sau care practic este imposibil. De exemplu, dac vrem s studiem, calitatea produselor, durata medie de func\ionare a bunurilor, s zicem a televizoarelor etc. nu este ra\ional s se fac o observare total. De asemenea, dac vrem s studiem calitatea vie\ii recurgem la un sondaj pe baz de buget de familie n care sunt nregistrate veniturile pe surse ]i cheltuielile pe destina\ii. n acest caz eviden\iem pentru fiecare gen de cheltuial, cantit\ile n expresie fizic ]i pre\urile. Pe baza informa\iilor oferite de ancheta integrat n gospodrii putem stabili un indice al costului vie\ii n care avem n vedere mrfurile ]i serviciile care intr n consumul curent al popula\iei. Ancheta statistic este o metod Ea se bazeaz pe de observare completarea par\ial benevol cu a

deosebirea c numai cu totul ntmpltor poate s ndeplineasc condi\ia de reprezentativitate. chestionarelor, ceea ce nseamn c pe baza rezultatelor ei putem aprecia unele tendin\e generale fr s putem face o estimare riguroas a parametrilor colectivit\ii totale. De exemplu, cererea de bunuri de consum se poate studia fie prin sondaje statistice reprezentative, deci prin metoda selectiv, fie prin anchete statistice. n primul caz e]antionul se stabile]te prin aplicarea unei scheme probabilistice alegnd unit\ile care vor forma e]antionul astfel nct s reprezinte toate straturile popula\iei ntr-o propor\ie corespunztoare. Putem folosi pentru studiul cererii de mrfuri ]i o anchet statistic efectuat la pavilioanele de mostre. n acest caz sunt ruga\i vizitatorii s completeze chestionarele. n cel de-al doilea caz evident c datele sunt numai orientative deoarece se constat c structura celor care completeaz chestionarele prezint abateri semnificative de la structura popula\iei totale.

Ancheta statistica se poate organiza ]i pentru cunoa]terea p`rerii consumatorilor referitor la un anumit produs lansat pe pia\` sau produse expuse n perimetrul unit`\ilor comerciale sau al expozi\iilor, p`rerea cump`r`torilor func\ionare, privind activitatea locul de unit`\ilor comerciale calitatea (orarul de aprovizionare, cump`rare, serviciilor),

determinarea motivelor care influen\eaz` cererea etc. Culegerea datelor se face prin chestionare sau prin autonregistrare, iar unitatea de observare este persoana sau cump`r`torul. Frecvent cele dou metode de observare se folosesc n cercetrile cu caracter sociologic ]i n sondajele de opinie public. n toate \`rile cu economie de pia\` exist` institu\ii specializate n sondaje, ca ]i o metodologie extrem de bogat` cu privire la organizarea anchetelor statistice, ntocmirea chestionarelor, efectuarea interviurilor, calculul indicatorilor ]i estimarea erorilor. n aceste economii se folosesc frecvent estim`rile ob\inute prin aceste metode par\iale, nu numai pentru domeniul social, ci ]i pentru domeniul economic.

Observarea pr\ii principale se folose]te atunci cnd se studiaz o colectivitate care prezint varia\ii calitative substan\iale de la o grup la alta, astfel nct unele grupe au o influen\ hotrtoare la formarea indicatorilor pe ntreaga n colectivitate, n iar altele unei au o influen\ pot fi nesemnificativ. consecin\ cadrul colectivit\i

preponderente anumite grupe ]i n acest caz este suficient s se supun observrii numai partea principal a colectivit\ii ]i, cu anumite rezerve; s se caracterizeze ntregul ansamblu. Datele culese prin metoda observrii pr\ii principale nu au caracter reprezentativ, dar pot da o informa\ie orientativ asupra tendin\elor ce se manifest la nivelul ntregului. Monografia este o observare par\ial care se realizeaz la o unitate complex sau pentru o problem care intereseaz. De exemplu, se poate ntocmi monografia unui ora], municipiu, ntreprindere. Este evident faptul c n procesul de descentralizare ]i de privatizare specific \rii noastre se

realizeaz monografii statistice la nivelul sunt precizate date cu privire la:

diferitelor ntreprinderi n care

- mrimea ]i starea fizic a capitalului fix; - gradul de eficien\ a investi\iilor ]i de recuperare a acestora; - sistemul de normare ]i de calcul a costurilor; - gradul de rentabilitate; - mrimea ]i structura for\ei de munc ]i calificarea acesteia. Rezult c o monografie statistic nseamn o caracterizare complet a unit\ilor complexe studiate. Ea se realizeaz de ctre o echip mixt de speciali]ti care particip la toate trei etapele: observarea datelor, prelucrarea lor, analiza ]i interpretarea rezultatelor. Prin analogie se pot elabora monografii pe probleme. Astfel, pentru etapa actual intereseaz o monografie a productivit\ii muncii, o monografie privind starea fizic a fondurilor fixe, nivelul lor de tehnicitate ]i gradul de competitivitate al produselor, o monografie privind consumurile de materii prime ]i energetice ]i procesele de valorificare a acestora ]i altele. Aplicarea concret a tuturor metodelor de observare statistic implic folosirea mod corespunztoare a procedeele de culegere statistic a datelor care respect n cea mai mare msur principiul autenticit\ii ]i anume: msurarea direct, interogarea, autonregistrarea, prelucrarea din al\i purttori de informa\ii.

Prelucrarea primar` ]i prezentarea datelor statistice Studiu de caz

Pentru un e]antion de 40 de salaria\i s-au [nregistrat valorile caracteristicilor : sex , vechime [n munc` (ani [mplini\i) - xi ]i salariul net lunar - yi , dup` cum sunt prezentate [n Tabelul 1. Tabelul 1 Nr.crt
0

Sexul
1

Vechimea [n munc` (ani [mplini\i) - xi


2

Salariul mediu lunar [n anul 2002 (zeci mii lei) - yi


3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

F F F M M M M F M F F

15 18 23 21 20 21 24 25 9 17 14
9

81 84 85 76 74 69 59 73 70 128 119

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

F M M M F F M F F M F F F M M M F M F F F M M F M F F M M

29 15 17 18 29 19 17 21 22 12 15 19 2 21 13 23 27 14 15 16 17 15 5 12 2 22 25 26 16

59 73 67 79 83 93 108 61 63 67 60 93 83 60 64 61 63 85 56 73 59 72 76 67 78 81 74 85 69

Se cere: 1. Gruparea unit`\ilor dup` caracteristicile numerice pe intervale egale de varia\ie , c[nd se cunoa]te num`rul de grupe r=6 2. Gruparea dup` caracteristicile numerice pe intervale neegale de varia\ie. 3. Gruparea unit`\ilor dup` o carcateristic` calitativ` (sex) 4. Gruparea combinat` pentru 2 caracteristici numerice ]i pentru o caracteristic` numerci` ]i una nenumeric` 5. Reprezentarea grafic` a reparti\iilor de frecven\e ob\inute la punctele precedente .

10

1. Gruparea unit`\ilor dup` caracteristicile numerice pe intervale egale de varia\ie , c[nd se cunoa]te num`rul de grupe r=6 AX= Xmax - Xmin = 30- 2=28 r= 6 grupe

KX =

Ax r

= 28/6 = 4,66 ani

5 ani

Tabelul cu gruparea salaria\ilor dup` caracteristca vechime [n munc` Grupe de salaria\i dup` vechimea [n Num`rul de salaria\i munc` (ani [mplini\i) 0-5 2 5-10 2 10-15 5 15-20 15 20-25 10 25-30 6 Total 40 Limita inferioar` este inclus` [n interval. AY= Ymax - Ymin = 128--56=72 r= 6 grupe

11

KY =

Ay r

= 72/6 = 12 mii lei

Tabelul cu gruparea salaria\ilor dup` caracteristca salariul net Grupe de salaria\i dup` salariul net Num`rul de salaria\i lunar (zeci mii lei ) 56-68 14 68-80 13 80-92 8 92-104 2 104-116 1 116-128 2 Total 40 Limita inferioar` este inclus` [n interval.

2.Gruparea salariatilor dupa caracteristicile numerice , pe grupe neegale : Tabelul cu gruparea salaria\ilor dup` caracteristca vechime [n munc` Grupe de salaria\i dup` vechimea [n Num`rul de salaria\i munc` (ani [mplini\i) 0-10 4 10-20 20 20-30 16 Total 40 Limita inferioar` este inclus` [n interval. Tabelul cu gruparea salaria\ilor dup` caracteristca salariul net Grupe de salaria\i dup` salariul net Num`rul de salaria\i lunar (zeci mii lei ) 56-80 27 80-105 10 105-128 3 Total 40 Limita inferioar` este inclus` [n interval.

Tabelul cu centralizarea salaria\ilor dup` vechime [n munc`


12

Nr.crt

Vechimea [n munc` (ani [mplini\i) xi

Num`rulde salaria\i ni

13

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

2 5 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 TOTAL

2 1 1 2 1 2 5 2 4 2 2 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 40

Tabelul cu centralizarea salaria\ilor dup` salariul mediu net lunar Nr.cr Salariul mediu net lunar t (zeci mii lei ) yi 1. 56 2. 59 3. 60 4. 61 5. 63 6. 64 7. 67 8. 69 9. 70 10. 72 11. 73 12. 74 13. 76 14. 78 15. 79 16. 81 17. 83 18. 84 19. 85 20. 93 21. 108
14

Num`rulde salaria\i ni 1 3 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1

22. 24.

119 128 Total

1 1 40

3. Gruparea unit`\ilor dup` carcateristic` calitativ` . Tabelul cu gruparea salaria\ilor dup` caracteristca sex Grupe de salaria\i dup` sex Num`rul de salaria\i Feminin 21 Masculin 19 Total 40

4. Gruparea combinat` pentru 2 caracteristici numerice ]i pentru o caracteristic` numerci` ]i una nenumeric` a) centralizarea personalului salariat feminin dup` vechimea [n munc` Nr.cr t
0

Vechimea [n munc` (ani [mplini\i)


1

Num`rul de persoane salariate feminin


2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. x

2 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 25 27 29 30 TOTAL

1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 21

b) centralizarea personalului salariat masculin dup` vechimea [n munc` Nr.cr Vechimea [n munc`
15

Num`rul de persoane salariate

t
0

(ani [mplini\i)
1

masculin
2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. x

2 5 9 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 26 TOTAL

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 19

c) centralizarea personalului salariat feminin dup` salariul mediu net lunar Nr.cr t
0

Salariul mediu net lunar (zecii mii lei)


1

Num`rul de persoane salariate feminin


2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 x

56 59 60 61 63 67 73 74 81 83 84 85 93 119 128 TOTAL

1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 21

d) centralizarea personalului salariat masculin dup` salariul mediu net lunar Nr.cr Salariul mediu net lunar
16

Num`rul de persoane salariate

t
0

(zecii mii lei)


1

masculin
2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 x

59 60 61 64 67 69 70 72 73 74 76 78 79 85 108 TOTAL

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 19

Centralizarea pe grupe
a) centralizarea personalului salariat feminin dup` vechimea [n munc` Tabelul cu gruparea salaria\ilor - sex feminin dup` caracteristca vechime [n munc` Grupe de femei dup` vechimea [n Num`rul personalului salariat feminin munc` (ani [mplini\i) 0-5 1 5-10 10-15 15-20 11 20-25 4 25-30 5 Total 21 Limita inferioar` este inclus` [n interval. b) centralizarea personalului salariat masculin dup` vechimea [n munc` Tabelul cu gruparea salaria\ilor - sex masculin dup` caracteristca vechime [n munc` Grupe de b`rba\i dup` vechimea [n Num`rul personalului salariat munc` masculin (ani [mplini\i) 0-5 1 5-10 2 10-15 3 15-20 6 20-25 6
17

25-30 Total Limita inferioar` este inclus` [n interval.

1 19

c) centralizarea personalului salariat feminin dup` salariul mediu net lunar Tabelul cu gruparea salaria\ilor - sex feminin dup` caracteristca salariul mediu net lunar Grupe de femei dup` salariul mediu Num`rul personalului salariat feminin net lunar 56-68 8 68-80 3 80-92 6 92-104 2 104-116 116-128 2 Total 21 Limita inferioar` este inclus` [n interval.

d) centralizarea personalului salariat masculin dup` salariul mediu net lunar Tabelul cu gruparea salaria\ilor - sex masculin dup` caracteristca salariul mediu net lunar Grupe de b`rba\i dup` salariul Num`rul personalului salariat mediu net lunar masculin 56-68 6 68-80 10 80-92 2 92-104 104-116 1 116-128 Total 19 Limita inferioar` este inclus` [n interval.

Gruparea salaria\ilor dup` dou` caracteristrici


a) gruparea salarai\ilor dup` sex ]i vechime [n munc`

18

Grupe Subgrupe dup` vechimea [n munc` de salaria\i 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 dup` sex Feminin 1 11 4 5 Masculi 1 2 3 6 6 1 n Total 2 2 3 17 10 6 Limita inferioar` este inclus` [n interval pentru vechime [n munc`

Total

21 19 40

b) gruparea salarai\ilor dup` sex ]i salariul mediu net lunar Grupe Subgrupe dup` salariul mediu net lunar de salaria\i 56-68 68-80 80-92 92-104 104116dup` 116 128 sex Feminin 8 3 6 2 2 Masculi 6 10 2 1 n Total 14 13 8 2 1 2 Limita inferioar` este inclus` [n interval pentru salariul lunar net

Total

21 19 40

c) gruparea salarai\ilor dup` vechimea [n munc` ]i salariul mediu net lunar Grupe de salaria\i Subgrupe de salaria\i dup` salariul mediu net lunar dup` vechime Total a [n 56-68 68-80 80-92 92-104 104116munc` 116 128 (ani [mplini\i) 0-5 1 1 2 5-10 2 2 10-15 2 1 1 4 15-20 4 5 2 2 1 2 16 20-25 5 3 2 10 25-30 2 2 2 6 Total 13 14 8 2 1 2 40 Limita inferioar` este inclus` [n interval pentru vechimea [n munc` , limita superioar` este inclus` [n interval pentru salariul mediu net lunar

19

5. Reprezentarea grafic` a reparti\iilor de frecven\e ob\inute . Distribu\ia salaria\ilor pe sexe.

Total

40

Masculin

19

Feminin

21

10

20

30

40

Distribu\ia salaria\ilor dup` vechimea [n munc`

20

16 14 Numarul de salariati 12 10 8 6 4 2 0 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 ani

Distribu\ia salaria\ilor dup` salariul mediu net lunar

14 12 10 8 6 4 2 0 56-68 68-80 80-92 92-104 104-116 116-128

Distribu\ia salaria\ilor dup` sex ]i vechimea [n munc`

21

ani

25-30 20-25 15-20 10-15 5-10 0-5 0 2 4 6 8 10 12 Masculin Feminin

Distribu\ia salaria\ilor dup` sex ]i salariul mediu net lunar

zeci mii lei 116-128 104-116 92-104 80-92 68-80 56-68 0 2 4 6 8 10

Masculin Feminin

22

Distribu\ia salaria\ilor de sex feminin dup` vechimea [n munc`

12 10 Numarul de salariati 8

6 4 2 0 0-5 5-10 10-15 ani 15-20 20-25 25-30

Distribu\ia salaria\ilor de sex masculin dup` vechimea [n munc`

6 6 5 4 3 3 2 2 1 1 0 0-5 5-10 10-15 15-20

20-25

25-30

23

Distribu\ia salaria\ilor de sex feminin dup` salariul mediu net lunar

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 56-68 68-80 80-92 92-104 104-116 116-128 0 3 2 2 6 8

Distribu\ia salaria\ilor de sex masculin dup` salariul mediu net lunar

10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 56-68 68-80 80-92 92-104 104-116 116-128 0 2 1 0 6

24

BIBLIOGRAFIE 1. Biji, E.M. Lilea, E. Ro]ca, R. E. Vtui, Statistic, Editura Universit\ii Suceava, 2000 2. Biji, E. M., Wagner, P. Lilea, Statistic, Editura Didactic ]i Pedagogic R.A., Bucure]ti, 1999 3. Mihai Korka , Liviu Stelian Begu , Elisabeta Ro]ca, Erika T. , Aplica\ii statistice [n economie , Editura Bucovina viitoare , Suceava 2002

25

26

27