Sunteți pe pagina 1din 4

Data: before 6th February. Tema:Notiuni generale in securitatea si sanatatea in munca.

Securitatea si sanatatea in munca(SSM)-este un system de masuri curative,economice,social culturale,organizatorice,tehnice si profilactice care actioneaza in baza actelor legislative si actelor normative care asigura securitatea angajatorului,salariatului si pastreaza capacitatea lui de lucru in perioada de lucru. Capitol 1 Actele legislative. - Codul muncii(legea nr 154-15 din 28 martie 2003.) -Hotariri de govern si constitutia RM. -Acte juridice effectuate la nivel de unitate economica. Acte normative: -SNIP 3480 *(document 1989 ) -Sanitaria industiala si igiena muncii (Efim Olaru 2000) -Tehnica securitatii in constructii (Efim Olaru 1998) Scopul disciplinei: Consta in a capata cunostinte teoretice si deprinderi practice pentru a lua decizii corecte in anumite situatii concrete, Disciplina SSM include 4 capitole de baza : 1)Baza legislativa si organizatorica a protectiei muncii 2)Igiena muncii si sanitaria de productie. 3)Tehnica securitatii 4)Protectia contra incendiilor.

In practica de prevenire a incendiilor si accidentelor de munca,imbolnavirilor profesionale un rol important ii revine activitatii de instruire a personalului, atit celor care conduc,organizeaza si controleaza procesul de munca cit si personalului de executie pentru cunoasterea si respectarea stricta a regulamentului in protectia muncii.

Dispunind de un colectiv de salariati bine intruiti in domeniul protectiei muncii unitatea economica poate evita enorme pierderi materiale ca urmare a accidentelor de munca. Notiuni de baza a SSM: 1)Tehnica securitatii sisteme de masuri organizatorice si mijloace tehncie care exclud influenta asupra salariatilor a factorilor periculosi de productie . 2)Factori periculosi de productie este factorul in urma caruia asupra organismului uman sau a angajatorului duce la accident sau trauma.(poate provoca :leziuni corporale,rupere ligamentelor. 3)Factor daunator de producer-este factorul in urma caruia organismal uman se imbolnaveste. 4)Boala profesionala este cauzata de factorul daunator de producere . 5)Igiena muncii si sanitaria de producere- sisteme de masuri organizatorice si mijloace igienice care exclud influenta asupra angajatului a factorilor daunatori de producere. 6)Pericol de producere-probabilitatea actiunii asupra angajatilor a factorilor periculosi si daunatori de producere . 7)Echipament individual de protectie este destinat sa fie purtat sau tinut de catre muncitori pentru al proteja impotriva unuia sau mai multor factori de producere care ar putea sa puna in pericol viata sau securitatea muncitorului la locul de munca. Locul destinat sa adaposteasca posture de lucru in cladirea unitatii si orice alt loc din interiorul unitatii la care muncitorul are acces in timpul executarii sarcinilor sale functionale. 8)Angajator este persoana care poarta raspundere juridica in baza contractului de munca fata de salariat . 9)Salariatul-persoana care poarta raspundere juridical in baza contractului de munca fata de angajator 10)Stagiar-este persoana angajata pe un termen limita dar asupra caruia se rasfringe toate punctele unui contract model de angajare .

Subtema:Problemele organizatorico-juridice ale SSM 1.Instructajele in tehnica securitatii Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop instruirea cunostintelor si formarea deprinderilor din

SSM.Aceste instructaje se petrec in 3 etape : a)instructajul lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze: a)Instruccctajul introductive general-se executa la noii angajati,student ,elevi,persoanele sosite din deplasare ,persoanele care presteaza servicii temporare(se executa de inginerul in tehnica securitatii ) b)Instructajul la locul de munca se executa dupa instructajul introductive general si are ca scop prezentarea riscurilor professionale in domeniul SSM,precum si masurile de prevenire si protective la nivelul fiecarui loc de munca ,pozitiei de lucru si functiei exercitate.Acest tip de instructaj se executa noilor angajati ,lucratorilor delegati cit si lucratorilor temporary inclusive la schimbarea locului de munca. c)Instructajul periodic.- se efectueaza ori de cite ori este nevoie dar nu mai rar de o data la 180 de zile,in mod obligatoriu se efectueaza in cazul cind: 1)La punerea in aplicatie a unor acte normative noi sau modificate de protectia muncii care mizeaza lucrarile respective 2)La schimbarea proceselor tehnologice,sculelor,materialelor si conditiilor de munca. 3)La executarea unor lucrari ocazionale 4)La producerea accidentelor 5)La lichidarea accidentelor sau urmarilor accidentelor. 6)La cererea organelor ierarhice mai superioare de supraveghere si control al sindicatelor. Programul instructajului este coordonat cu sindicatele unitatii si include urmatoarele: 1)Bazele legislative a protectiei muncii 2)Caracterstica detailata a organizatiei 3)Factorii nocivi si periculosi de productie 4)Protectia muncii femeii si tineretului. Dupa instructaj se executa verificaea cunostintelor personale si repartizarea la locul de munca ,instructajul periodic se executa conform ordinului si ordinii stabilite de directorul intreprinderii.

Instruirea in domeniul protectiei muncii- se efectueaza in conformitate cu regulamentul in vigoare din ianuarie 1995 .Conform regulamentului instruirea se petrece la toate domeniile incepind cu cel general si finalizind cu ministerele.

In invatamintul professional ethnic se petrece nu mai putin de 60 ore ca curs aparte sau in cadrul altor lectii. In colegiile cu profil tehnic si agrar nu mai putin de 60 ore iar in celelate colegii nu mai putin de 30 ore. In institutiile superioare cu profil tehnic agricol pedagogic si economic nu mai putin de 60 ore iar in celelate nu mai putin de 25. Instruirea personalului unitatiilor de munca se face astfel: muncitorii 12-24 ore personalul ingineresc 18-36 ore conducatorii principali 40 ore si inspectorii in tehnica securitatii 170 ore

Obligatiunile salariatilor (pea casa).

S-ar putea să vă placă și