Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Drepturile si obligatiile uzufructuarului :


A)Drepturile uzufructuarului : 1)Dreptul de a intra in folosinta bunurilor, in virtutea careia uzufructul are la indemana o actiune reala, echivalenta actiunii in revendicare in materia proprietatii, si anume actiunea confesorie. Daca uzufructul a fost creat printr-o conventie, uzufructuarul are la dispozitie si o actiune personala, izvorata din obligatia contractuala de remitere (predare) a bunului de catre cealalta parte contractanta. Daca insa el este constituit prin testament, obligatia de remitere a bunului revine mostenitorilor. Impotriva acestora, uzufructuarul are la indemana tot o actiune persoanala, intemeiata pe un drept de creanta. 2)Dreptul de a folosi bunul si de a-i culege fructele. Dreptul de a folosi lucrul implica posibilitatea ca uzufructuarul sa se serveasca de el pentru satisfacerea nevoilor sale. Uzufructuarul trebuie sa exercite posesia in aceleasi conditii ca si proprietarul (art.536 Cod Civil). Dreptul de a culege fructele insa impune distinctia intre fructele naturale, civile si industriale. Fructele naturale si industriale sunt dobandite de uzufructuar pe masura perceperii lor. In masura in care la momentul deschiderii uzufructului acestea nu sunt culese ele se cuvin uzufructuarului, dupa cum daca la momentul incetarii lui nu au fost culese ele se cuvin proprietarului. Fructele cuvile, se dobandesc zi cu zi si se cuvin uzufructuarului proportional cu durata uzufructului. 3)Dreptul de dispozitie al uzufructuarului, se refera la posibilitatea acestuia de a ceda beneficiul dreptului sau de uzufruct, numit emolument. Aceasta cesiune nu presupune insusi cedarea dreptului, care nu este posibila, ci doar a beneficiului uzufructului. Uzufructuarul ramane chiar si in aceasta situatie obligat fata de nudul proprietar de a-i restitui bunul. B)Obligatiile uzufructuarului : Obligatiile uzufructuarului se nasc inainte cat si in timpul exercitarii uzufructului. 1)Inainte de intrarea in folosinta, uzufructuarul are 2 obligatii si anume : a)Obligatia de a inventaria bunurile mobile si de a constata starea imobilelor. b)Obligatia uzufructuarului de a da cautiune. Cautiunea este o persoana care se obliga alaturi de uzufructuar sa-l despagubeasca pe nudul proprietar, in caz de insolvabilitate a uzufructuarului. Art.541 din Cod Civil, nudul proprietar poate scuti pe uzufructuar de darea cautiunii. Aceasta scutire este de la lege, atunci cand vanzatorul sau donatorul bunului si-a retinut la vanzare sau donatie uzufructul. 2)In timpul exercitarii dreptului sau, uzufructarul are urmatoarele 4 obligatii : a)sa se foloseasca de lucru ca un bun proprietar, in sensul ca este dator sa intretina bunul in perfecta stare, ca un bun parinte de familie . b)sa aduca la cunostinta nudului proprietar despre orice incalcari sau uzurpari ale dreptului sau.

c)obligatia de a respecta si continua modul de folosire stabilit de proprietar d)obligatia de a suporta cheltuielile si sarcinile obisnuite ale lucrului. Este vorba bineinteles de sarcinile ce se suporta din venituri

2.
2.1*Constituirea uzufructului prin efectul legii In R.M nu exista reglementari care ar prevedea expres constituirea dreptului de uzufruct.Preluind ideea din lit juridica romana ,consideram ca suntem in prezenta realizarii unui drept de uzufruct atunci cind parintii folosesc bun copiilor *Constituirea uzufructului prin act juridic De cele mai multe ori uzufructul se constituie prin vointa omului ,imbracind forma unui act juridic unilaterak sau bilateral.Persoana care poate constitui un drept de uzufruct este proprietarul bunului. Uzufructul poate sa-si aiba originea intr-o clauza testamentara sub forma de legat prin care se instituie dreptul unei persoane nemostenitoare sa foloseasca si sa culeaga fructele unuia sau mai multor bunuri din masa succesorala ,transmitind nuda proprietate mostenitorilor. Dreptul de uzufruct poate fi constituit prin contract cu titlu oneros si cu titlu gratuit. Calea de instrainare se constituie atunci cind proprietarul bunului creeaza asupra lui un uzufruct pastrindu-si nuda proprietate iar dr.de.folosinta si de culegere a fructelor transmitind unui tert. Calea de retentie-se constituie atunci cind preoprietarul instraineaza nuda proprietate a bunului sau,insa retine p-u sine uzufructul transformindu-se din proprietar plin in uzufructuar *Constituirea uzufructului prin hotarire judecatoreasca Dr.uzufruct se poate constitui prin hot.jud numai in cazul in care legea prevede o asemena modalitate.De ex,ne referim la situatia cind masa debitoare a societatii comerciale insolvabile include dreptul de folosinta ,p-u un anumit termen,asupra unor bunuri depuse ca aport la capitalul social .In cazul in care societatea comerciala emitenta de actiuni sau de parti sociale devine insolvabila pin la exercitarea termenului p-u care dreptul de folosinta asupra bunului sau a fost transmis ca aport ,acest drept intra in masa ddebitoare ,administratorul insolvabilitatii avind dreptul sa-l valorifice. Dupa expirarea termenului stabilit posesiunea si folosinta bunului se va intoarce la proprietar.Consideram ca actul de instrainare a dreptului de folosinta va fi un contract de uzufruct ,tertul beneficiar avind in calitatea de uzufructuar dreptul si obligatiile de ase comporta ca un adevarat proprietar.Desi administratorul insolvab.va organiza o licitatie de instarinare a dreptului contractul trebuie semnat de proprietarul bunului asociat al societ.insolvabile.Daca acesta refuza sa semneze ,administratorul insolvab se va adresa instantei p-u ca vointa asociatului sa fie substiutuita prin act judecatoresc. 2.2Contractul de constituire a dreptului de uzufruct este: a)sub semnatura privata sau autentica b)sinalagmatic daca e cu titlu oneros;unilateral-cu titlu gratuit c)daca e cu titlu oneros ,contractul se incadreaza in categoria contractelor comutative,deoarece drepturile si oblig sunt certe.Daca e cu titlu gratuit-intra in categoria contractelor liberalitatilor,deoarece proprietarul raminind cu nuda proprietate a bunului d)numit-are o denumire prev de lege

e)cu executare succesiva-p-u ca uzufructuarul isi va exercita dr.intreaga perioada p-u care a fost constituit f)constitutiv de dr.reale-dupa efectele produse.

3.
2.1. 3. Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioad determinat sau
determinabil bunul unei alte persoane (nudul proprietar) i de a culege fructele bunului, ntocmai ca proprietarul, ns cu ndatorirea de a-i conserva substana. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu i de a-l nstrina.Este dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda, de a folosi i culege fructele unui bun neconsumptibil aflat n circuit (art. 396 (3) ce aparine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar), cu ndatorirea de a-i pstra substana, adic de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaia.

2.2.
Uzufructul se poate constitui, prin lege sau act juridic, dispoziiile privind registrul bunurilor imobile fiind aplicabile pentru bunurile imobile. n cazurile prevzute de lege, uzufructul poate fi constituit prin hotrre judectoreasc. Conform alin (1) al acestui articol, uzufructul poate fi consacrat n baza: a) b) legii; actului juridic;

c)

hotrrii judectoreti n cazurile prevzute de lege.


Articolul 395. Noiunea de uzufruct

(1)

Uzufructul este dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioad determinat sau determinabil bunul unei alte persoane (nudul proprietar) i de a culege fructele bunului, ntocmai ca proprietarul, ns cu ndatorirea de a-i conserva substana. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu i de a-l nstrina. Uzufructul poate fi limitat prin excluderea anumitor folosine. Uzufructul se poate constitui, conjugat sau succesiv, n favoarea unei sau mai multor persoane existente la data deschiderii uzufructului. (1) Articolul 395 constituie dreptul subiectiv al unei persoane (uzufructuar) de a poseda, de a folosi i culege fructele unui bun neconsumptibil aflat n circuit (art. 396 (3) ce aparine cu drept de proprietate altei persoane (nudul proprietar), cu ndatorirea de a-i pstra substana, adic de a nu-l specifica sau de a nu-i schimba destinaia. Termenul uzufruct este compus din cuvintele latine uzus, ceea ce nseamn dreptul de a folosi i fructus de a culege fructele. Dreptul instituit prin prezentul articol este un drept subiectiv:

(2) (3)

a) b) c) d)

Personal, dat fiind c nu poate fi transmis altei persoane (art.398 (1)); real, dat fiind c are n calitate de obiect un lucru (res reales); absolut, graie opozabilitii sale unui cerc nedeterminat de persoane, inclusiv i nudului proprietar; cu titlu gratuit, dat fiind c posedarea obiectului folosirea i nsuirea fructelor acestuia nu are loc contra plat;

e)

limitat n timp, fiind instituit pe un termen determinat (de 10,20,30 de ani) sau determinabil (pn la epuizarea valorii de consum a obiectului, pn la decesul uzufructului-persoan fizic sau pn la lichidarea persoanei juridice uzufructuar n condiiile art. 397). Dreptul de a culege fructele de la bunul dat n uzufruct trebuie neles lato sensu, adic n sens larg, fiind un drept subiectiv al uzufructului de a percepe toate fructele i a obine toate beneficiile (fructele naturale i civile) pe care este n stare s le dea obiectul n conformitate cu destinaia sa economic, obinnd asupra acestora dreptul de proprietate (art. 401) Situaia juridic de nudul proprietar, care provine de la sintagma din limba latin nuda proprietas, rezult din faptul c proprietarului bunului, asupra cruia este instituit un uzufruct, i aparine doar titlul gol (nud) de proprietar fr aa elemente ale coninutului dreptului subiectiv de proprietate (art. 315) ca: dreptul de a poseda, de a folosi i culege fructele sau a obine careva alte beneficii de la obiectul uzufructului. Excepie de la aceasta fac unele elemente de a dispune de obiectul uzufructului (de a-l nstrina, (art.398 (1)), de a-i exprima sau nu acordul n cazul cnd uzufructuarul vrea s transmit obiectul n arend (chirie) n condiiile art.398 (3). Iar conform aliniatului (2) al prezentului articol, uzufructuarul poate fi limitat prin exluderea anumitor folosine i atunci aceste exluderi i revin nudului proprietar. (3)Conform aliniatului (3) uzufructul poate fi instituit n favoarea unei sau mai multor persoane concrete, cu condiia ca aceste persoane s existe la momentul instituirii uzufructului. n cazul cnd uzufructul este instituit n favoarea mai multor persoane, exercitarea dreptului de uzufruct poate fi efectuat n mod conjugat sau succesiv. n primul caz toi titularii acestui drept folosesc obiectul i percep de la el fructele mpreun, n acelai timp i n egal msur, iar n al doilea n mod succesiv, adic folosesc obiectul i percep fructele ntr-o anumit ordine succesiv. De exemplu, dac uzufructul este instituit n favoarea mai multor persoane n form succesiv asupra unei vaci mulgtoare concrete din cireada ce aparine cu drept de proprietate altei persoane, apoi prima poate percepe laptele de diminea, a doua de la ameaz, iar a treia de sear. La fel poate fi instituit ordinea succesiv de percepere a laptelui n zilele sptmnii, de decadele lunii etc, sau n privina generaiei ce o produce acest animal n primul an, n al doilea, n al treilea i a. m.d. Cu acelai succes i n aceleai modaliti (conjugat sau succesiv) poate fi instituit ordinea de percepere a dividendelor de la un pachet de aciuni ce aparin cu drept de proprietate altei persoane.

4.
4. 2.1

Drepturile nudului proprietar:

1. dreptul de a poseda bunul ce face obiectul uzufructului 2. dreptul de dispozitie 3. dreptul la actiuni de aparare 4. dr de a cere stingerea uzufructului 5. dre asupra comorii 6. dr de rezilliere a contractelor de locatiune sau de arenda Obligatiile:

1. 2. 3. 4.

de a se abtine de la orice act care ar tulbura folosinta uzufructuarului de garantie impotriva evictiunii de despagubire de restituire a sumelor platite in avans de uzufructuar sau keltuielile de reparatii mici 5. de a mentine contractile de locatiune si arenda incheiate de uzufructuar in cazul stingerii uzufructului.
2.2. Dreptul de dispozitie atribut principal al dreptului de proprietate care nu trece la uzufructuar,pastrindu-se la nudul proprietar si care trebuie sa fie exercitat astfel incit sa nu atinga dreptul uzufructuarului;nudul proprietar este in drept sa instraineze bunul prin acte intre vii,precum si pt cauza de moarte,poate sa-l greveze cu sarcini;persoana care a dobindit nuda proprietate trebuie sa respecte uzufructul;dreptul de dispozitie al nudului proprietar este si el limitat deoarece proprietarul nu poate decide soarta bunului prin transformare sau distrugere,fiind tinut la plata despagubirilor in cazul in care,prin fapta sa a facut sa reduca valoarea uzufructlui. 2.3 conform art 416 Cod Civil al RM nudul proprietar are dreptul de a inainta actiunea de aparare a dreptului sau ,prin urmare actiunea in revendicare care este un mijloc de aparare a dreptului de proprietate. Raspuns: da nudul proprietar va putea revendica

5.
5. Subiectul 2. Dreptul de uzufruct. 2.1. Definiti si descrieti caracterele juridice ale dreptului de uzufruct. Uzufructul are urmatoarele caractere : A) Uzufructul este un drept real B) Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa C) Uzufructul este un bun inalienabil D) Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile Uzufructul este un drept real Deoarece presupune acea legatura directa intre titularul sau si bun, deoarece are o existenta autonoma si se exercita ca si dreptul de proprietate (insa fara a-i afecta lucrul, fara a-i hotari soarta juridica). Uzufructul este un drept temporar dupa esenta sa Uzufructul care este constituit in favoarea unei personae fizice poate dura cel mult pina la deces acestei persoane, iar cel care este constituit in facvoarea unei persoane juridice va dura pina la lichidarea ei, (nu mai mult de 30 ani). Uzufructul este un bun inalienabil Dreptul de uzufruct nu poate fi cesionat tertilor, ori instrainta in alt mod, nici gajat,ipotecat, aceasta insa nu impiedica uzufructuarul sa foloseasca bunul care face obiectul uzufructului, inclusive transimiterea locatiune, arenda. Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor necomsumptibile Legiuitorul permite cu titlu de exceptie ca uzufructul sa se extinda si asupra unor bunuri comumptibile, care sunt parti componente ale unui patrimoniu dat in uzufruct. 2.2.Determinati deosebirile dintre dreptul de uzufruct si dreptul de locatiune.

1.Uzufructuarul preia bunul in starea in care se afla, el avind indatorire de a-i conserva substanta, de a efectua acele reparatii de intretinere a bunului,de a se comporta fata de el, ca un adevarat proprietar,pe cind locatarul preia bunul de la locator, in starea corespunzatoare,conform destinatiei convenite prin contract, avind obligatia sa mentina bunul in aceasta stare pe durata locatiunii si sa repare prejudiciul cauzat locatarului de viciile bunului inchiriat. 2.Uzufructuarul poate trage orice foloase din bunul primit daca actul de constituire nu prevede altfel, locatarul insa nu are dreptul sa schimbe forma bunului , nici sa-l foloseasca in alt scop decit al destinatiei. 3.Uzufrcutuarul poate sa inchirieze , arendeze bunul care face obiectul uzufructului, daca prin actul de consituire nu este interzis, locatarul insa poate da bunul inchiriat in sublocatiune doar cu comsimtamintul locatorului 4.Uzufructul este cu titlu gratuit daca titlu oneros nu este stipulat expres in actul de constituire ,locatiunea insa poate fi numai cu titlu oneros. 5. Uzufructul se stinge prin moartea sau la lichidarea uzufructuarului,drepturile si obilgatiile locatarului trec prin succesiune. 6.uzufructuarul poate renunta la dreptul sau stingind prin aceasta uzufructul,locatarul nu poate renunta la dreptul sau avind posibilitatea de a rezilia contractul. 2.3.La fondarea MONA SRL de catre fondatorii Filip si Costas, acestia s-au inteles ca Filip va transmis in proprietatea SRL contribuita baneasca de 100.000 lei, iar Costas va asigura spatiu de oficiu, in cladirea care ii apartinea. Costas insa a dorit sa pastreze proprietatea cladirii sale si fondatorii s-au inteles ca Costas transmite cladirea administrativa catre SRL cu titlu de uzufruct , pt toata perioada de activitate a societatii. La depunerea actelor necesare fondarii SRL, Camera Inregistrarii de stat a refuzat lui Filip si Costas pe temeiul ca contractul de constituire dintre ei, in privinta uzufructului, contravine legislatiei. Argumentati daca este justificat refuzul autoritatii de stat? Elaborati solutia litigiului.

6.
. Subiectul2. Obiectul dreptului de uzufruct. 2.1.Descrieti care bunuri pot fi obiect al dr de uzufruct si ce interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct. Conform CC obiect al uzufructului poate fi orice bun necomsumptibil care se afla in circuitul civil, mobil sau imobi, corporal sau incorporal, inclusiv un patrimoniu sau o parte din el. Uzufructul bunurilor corporale.Dr de uzufruct poate fi constiuit asupra oricaror bunuri corporale, iniferent de natura lor, mobila sau imobila (poate fi un bun complex sau o universalitate de bunuri).Daca uzufructul se consituie asupra unui bun imobil, nasterea modificarea este conditionata de inscriere in registrul de imobile.Daca uzufructul se constituie asupra unui bun complex sau asupra unui patrimoniu, uzufructuarul cu nudul propietar vor fi obligati sa faca un inventar. Uzufructul poate cuprinde alaturi de bunurile necomsimptibile si bunuri comsumptibile , de care poate dispune , avind insa obligatia de a restitui bunuri de acceasi calitate,camtitate,valoare. Uzufructul bunurilor incorporale se admite sub forma dr de creanta, marci de productie, comert, parti sociale. interidctii stabileshte CC privind obiectului dreptului de uzufruct. ??????

2.2.Determinati daca bunurile comsumptibile pot fi obiect al dr. De uzufruct si determinati ce particularitati comporta. Dac uzufructul cuprinde bunuri consumptibile, uzufructuarul are dreptul s dispun de ele, ns cu obligaia de a restitui bunuri de aceeai calitate, cantitate i valoare sau, dac este imposibil, s restituie contravaloarea lor de la data stingerii uzufructului. Cele mentionate determin soarta juridic a bunurilor consumptibile n cazurile cnd ele fac parte din obiectul uzufructului (fiec acestea fac parte dintr-o universalitate de bunuri, fie c ele sunt nite accesorii, fie c cu alt titlu ). Dat fiind c bunurile consumptibile nu pot fi folosite n alt mod, dect s li se schimb substana, neputnd fi ntoarse nudului proprietar la stingerea uzufructului precum cele neconsumptibile se ofer uzufructuarului dreptulde a dispune de ele adic dreptul de proprietate. Concomitent, se prevede obligaia uzufructuarului de a ntoarce aceeai cantitate de bunuri de acelai gen, de aceeai calitate i valoare, care au avut aceste bunuri la momentul constituirii uzufructului. Dac restituirea nu este posibil, uzufructuarul compenseaz contravaloarea acestor bunuri la data stingeriiuzufructului. Conform doctrinei, n cazul de fa avem de a face cu un cvaziuzufruct. 2.3.Propuneti modelul unui testament prin care se constituie uzufruct in urmatoarele conditii : a)obiectul uzufructului constituie un depozit bancar deschis pe numele testatorului b)nud proprietar va fi feciorul testatorului c)uzufructuar va fi sotia testatorului d)termenul uzufructului pina la implinirea majoratului de catre nudul proprietar. Testament Subsemnatul [__________________________________________________] domiciliat n [__________________________________________________] de bun voie i nesilit de nimeni, aflndu-m n deplintatea facultilor mele mintale, dispun urmtoarele n cazul ncetrii mele din via: Las ntreaga mea avere, mobil i imobil, care va rmne la data ncetrii mele din via, lui [__________________________________________________] domiciliat n [__________________________________________________] pe care l institui legatar universal, n baza art. 888 i urm. C. civ. Precizez c nu am motenitori rezervatari. Urmeaz ca legatarul universal [__________________________________________________] s [__________________________________________________]. Numesc executor testamentar pe [__________________________________________________], domiciliat n [__________________________________________________]. Redactat azi [__________________________________________________]. Semntura testatorului [__________________________________________________] raspunsul este Da, in cazul in care proprietarul bunului este in acelas moment si posesorul legitim al acestuia.

7.
. oblig uzufructuarului 1.1 oblig dr de usufruct :uzufructuarul are m multe dr: dr de posesie si folosinta a unui bun sau a mai multor bunuri, dr de a culege fructele, dar asupra fructelor el mai are si dr de dispozitie. Dr uzufructuarului asupra bunurilor incorporale(dr de creante, actiuni, rente)

conditioneaza dr acestuia asupra veniturilor produse de ele care sint fructe civile, pu ca se produc periodic fara a le folosi substanta. Deosebim 2 tipuri de obligatii:oblig propr care se transmit uzufructuarului o data cu transmiterea bunului in folosinta si anume: de a plati impozite , de a efectua reparatii; obligatii personale care sint prevazute nemijlocit in continutul legii: de a conserva substanta, de a nu schimba destinatia bunului. 1.2care reparatii cad in sarcina uzufructuarului si care in sarcina nudului propr; uzufructuarul este obligat sa efectueze reparatii de intretinere a bunului.in cazul in care uzufructuarul face in legatura cu bunul cheltuielile pe care nu era obligat sa le faca oligatia nudului propr de a le restitui se determina in functie de regulile privind gestiunea de afaceri. Reparatiile capital sint in sarcina nudului propr fara ca acesta sa poata fi obligat sa le faca. Reparatiile mari sint in sarcina uzufructuarului atunci cind se datoreaza neefectuarii reparatiilor de intretinere.atunci cind nudul propr nu efectueaza la timp reparatiile capital, uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa, nudul propr fiind obligat sa restituie contravaloarea acestora la stingerea uzufructului. Functiile patrimoniului 1.1def not de patrimoniu si functiile patrimoniului; patrimoniu-totalitatea dr si oblig patrimoniale private ca o suma de valori active si passive strins legate intre ele care apartin unei pers. Funt part:gajul general al cred chirografari; subrogatia reala cu titlu universal; subrogatia reala cu titlu particular. 1.2 identif si analizati funct patrimoniului: gajul general al cred chirografari- creditorii chirografari sint creditorii negarantati care au la momentul intentarii procesului de insolvabilitate o creanta patrimoniala fata de debitor. Creditorul chirografar nu are o garantie fixate pe un bun anume care sa fie indisponibilizat ori susceptibil de a fi urmarit in muna oricui sar gasi daca a fost instrainat de debitor;transmisiunea universal cu titlu universal si particulartrans universal este transmiterea integral a patrimoniului universal de la o pers la alta pers(anumite cazuri de reorg a pers jur); trans cu titlu particular are loc cind nu se transmit parti din patrimoniu ci bunuri concrete. Vinzarea sau donatia unui bun cu titlu particular. In cazul mostenirii aceasta trancmisiune are loc prin institutia LEBAT-ului care este un beneficiu in favoarea une pers fara ca acesta sa fie numita mostenitor.

8
. 2.1 moartea uzufructului pers fizica sau lichidarea uzufructului pers juridica. uzufructul poate sa existe atit timp cit exista persoana in a carei favoare a fost constituit. daca uzufructul pers fizica a decedat uzufructul se considera stins, iar clauza prin care sar fi stipulat trecerea uzufructului catre mostenitori este nula de drept.daca uzufructul pers juridica a fost ridicat din registrul de stat ca rezultat a lichidarii sau a fost dizolvat in urma reorganizarii prin fuziune sau dezmembraminte se considera stins. expirarea termenului. uzufructul se stinge la expirarea termenului pt care este constituit daca nu a intervenit o alta cauza de stingere ex moartea, lichidarea etc. termenul poate fi unul determinat atunci cind in actul de constituire se prevede un anumit numar de ani, in caz pers juridice termenul nu poate depasi 30 ani sau termenul poate fi nedeterminat. anularea actului care nudul a dobindit dreptul de proprietate . uzufructul inceteaza in caz in care prin hotarire judecatoaresca a fost anulat actul juridic prin care cel care a instituit uzufructul a dobindit titlul de proprietate. renuntarea uzufructului la dreptul sau. dreptul uzufructuarului de a renunta la dreptul sau care poate fi exercitat si in caz cind nudul proprietar se opune.

uzufructul se stinge in caz in care bunul a fost distrus in intregime intr un caz fortuit, daca a fost destrus partial el continua asupra partii ramase. intrunirea in aceeasi pers a calitatii de proprietar se de uzufructuar. daca dreptul de proprietate si de dreptul de uzufruct se reunesc in persoana acelueasi titular uzufructul se stinge - consolidare. prin vointa partilor. uzufructul poate fi stins daca nudul proprietar si uzufructul convin in aceasta privinta. la cererea nudului proprietar. uzufructul poate inceta la cerea nudului proprietar atunci cind uzufructuarul abuzeaza de folosinta bunului, il lasa sa degradeze.daca uzufructuarul nu va fi deacord cu nudul proprietar aceasta il va actiona in instanta demonstrind abuzul de folosinta. 2.2 la stingerea drept de uzufruct, uzufructuarul este obligat sa restituie nudului proprietar bunul pe care l detine in starea corespunzatoare.prin stingerea de uzufruct trebuie sa inceteze orice folosinta a bunului.fructele naturale ne culese la sfirsitul perioadei de uzufruct sunt ale nudului proprietar daca actul nu prevede alt fel.fructele civile se precep zi de zi, suma calculata pina la data stingerii fiind a uzufructuarului iar de la data stingerii a nudului proprietar. restituirea bunului nu are loc cind uzufructul se stinge prin consolidare si nici in caz pieirii sau destrugerii a bunului. daca bun piere din cauza uzufructuarului aceasta va fi obligat sa despagubeasca proprietarul, daca din caz fortuit nu va fi obligat. uzufructuarul are obligatia de a restitui bun nodului proprietar in starea corespunzatoare. in caz in care bunul se uzeaza uzufructuarul este obligat sa le restituie in starea in care se afla la data stingerii uzufructului. 2.3 dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil nu se va stinge la schimbare nudului proprietar deoarece proprietarul pastreaza numai dreptul de dispozitie a bunului ,posesia si folosinta atribuindo uzufructuarului ceea ce rezulta ca uzufructuarul poseda si se foloseste si culege fructele ceea ce inseamna ca uzufructuarul nu poate instraina bunul. daca proprietarul pastreaza dispozitia ceea ce rezulta ca proprietarul poate instraina acest bun fara a stinge dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil.