Sunteți pe pagina 1din 6

Municipiul Codlea Gradinita nr.

CAIET DE SARCINI
Lucrari de reparatii acoperis

Prezentul caiet de sarcini stabileste cerintele achizitorului pentru executarea de Lucrari reparatii acoperis la cladirea in care isi desfasoara activitatea Gradinita nr.2, Municipiul Codlea, jud. Brasov. CERINTE : 1. Tipul lucrarilor Se solicita inlocuirea invelitorii existente, compusa din tigla solzi cu invelitoare din tabla ondulata, similara portiunii de acoperis dj executata. 2. Lista lucrarilor desfacerea invelitorilor din tigla existente demontarea jgheaburilor si burlanelor montare astereala scandura rasinoase 22-24 mm montat folie bariera vapori montat invelitoare tabla similara invelitorii de pe corpul anexa montare jgheaburi montare burlane montare fereste termopan. 3. Cantitati de lucrari Lista cantitatilor de lucrari este prezentata in anexa nr. 1, parte integranta din prezentul caiet de sarcini. 4. Durata lucrarilor Durata lucrarilor estimata : maxim 45 zile lucratoare de la data ordinului de incepere a lucrarilor. Se va intocmi un grafic de executie coroborat cu jurnalul de santier care va monitoriza zilele lucratoare. Se vor excepta sambetele si duminicile, sarbatorile legale precum si zilele in care starea vremii [ probata cu extrase INMH] nu permite executarea lucrarilor.

5. Garantia lucrarilor
2

Se solicita o garantie a lucrarii diferentiata astfel: - minim 5 ani pentru materialele puse in opera - minim 2 ani pentru manopera Garantia generala contractuala este considerata garantia ofertata pentru manopera si curge de la data incheierii procesului verbal de receptie finala. 6. Garantia de buna executie Se constituie in cuantum de 2,5% din valoarea totala fara TVA a contractului de lucrari. Constituirea garantiei de buna executie se realizeaza prin retineri sucessive din platile efectuate catre executant, in contul de garantie de buna executie deschis de acesta conform dispozitiilor legale in vigoare. Deblocarea garantiei de buna executie se realizeaza astfel : - in cuantul de 70% in termen de 14 zile de la data procesului verbal de receptie a lucrarilor. - in cuantum de 30 % la data expirarii perioadei de garantie acordate pentru lucrari, constatata prin process verbal de receptie finala a lucrarilor. 7. Pretul lucrarilor Ofertantul va prezenta oferta sa financiara, insotita de devizul oferta. Se va mentiona pretul fara TVA, valoarea TVA ului aferent pretului ofertat precum si valoarea totala a ofertei. 8. Modalitatile de plata In baza contractului de lucrari incheiat, conform prevederilor negociate la incheierea sa, platile pentru lucrari se vor efectua in termen de 5 zile, in baza situatiilor de lucrari prezentate de executant si aprobate de beneficiar pana la data limita de 24 a fiecarei luni calendaristice. Situatiile prezentate dupa aceasta data limita vor fi introduse la plata la finalul urmatoarei luni calendaristice.

Achizitor

Anexa 1. Lista cantitatilor de lucrari

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8

Cod articol deviz RPCT26B1 RPCT27A1 RPCH10A1 RPCI01A1 CE05A1 CE13A1 CE14A1 CK 01 A1

Denumire articol deviz Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate pe sipci, inclusive desfacerea sipcilor, doliilor Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla Astereala invelitori din scanduri rasinoase de 22-24 mm executate cu scanduri brute la constructii obisnuite Invelitoare folie anticondens, intr-un strat, batuta in cuie pe astereala Invelitoare din tabla zincata profilata, ondulata sau cutata fixata cu suruburi autofiletante Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm, confectionate pe santier Burlane din tabla zincata de o,5 mm, confectionate pe santier, cu d =min 75 mm Ferestre din lemn la constructii cu h=0-35 m,cu suprafata tocului<1 mp, ochi ventilatie fereastra simpla din rasinoase

u.m. mp ml mp mp mp ml ml mp

Cantitate 324 52 324 324 324 30 20 1,44

Achizitor

CERINTE TEHNICE Lucrari de inlocuire invelitori

Lucarile de inlocuire invelitori existente presupun urmatoarele etape de executie : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. desfacerea invelitorilor din tigla existente demontarea jgheaburilor si burlanelor montare astereala scandura rasinoase 22-24 mm montat folie bariera vapori montat invelitoare tabla similara invelitorii de pe corpul anexa montare jgheaburi montare burlane 8. montare fereste termopan. Se vor executa in conformitate cu sarpanta existenta si respectarea Normativului pentru alcatuirea i executarea invelitorilor la constructii indicativ C 37-1988. Inainte de inceperea executiei invelitorii se vor verifica in mod riguros urmatoarele: -starea capriorilor urmata de propunere de inlocuire daca este cazul - suportul invelitorii sa corespunda normelor PSI i normelor tehnice de realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P 188-1993; Din punct de vedere hidrotermic, structura de invelitoare tine seama de prevederile standardelor de Fizica constructiilor, termotehnica i hidrotermica STAS 6472a2 10 i a Normativului pentru proiectarea i executarea izolatiilor termice la cladiri, indicativ C 107-1982; - respectarea solutiilor, materialelor, dimensiunilor, precum i modului de prindere a elementelor suportului i structurii propriu zise in conformitate cu structura existenta si tinand cont de modelul si culoarea invelitorii din tabla dj existenta pe o latura a cladirii, invelitoare deja refacuta si care nu va fi inlocuita.

Materiale folosite: - Invelitoare tip similar celei existente;


5

- Jgheaburi si burlane tip similar Se vor executa lucrari de : - Invelitori din tabla profilata ondulata sau cutata, fixate cu suruburi autofiletante - Jgheaburi din tabla, semirotunde - Burlane din tabla - Astereala executata din scanduri din rasinoase 22-24 mm - Pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite simplu - Invelitori de folie bariera vapori La executarea invelitorilor se vor mai respecta: - normele generale de protectie contra incendiilor la proiectarea i executarea lucrarilor de constructii i instalatii, aprobate de Decret nr. 290/1977; - normele de prevenire i stingere a incendiilor aprobate de Ordinul nr. 742/D/1981; - norme republicate de protectie a muncii in activitatea de constructii montaj, aprobate cu Ordinul nr.1235/D/29 ore. 1980; - norme specifice de protectie a muncii pentru antierele de constructii montaj. Pe timp de polei, ceata deasa, vant cu intensitate mare, ploaie torentiala ,ninsoare, indiferent de temperatura mediului, executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe. Este obligatorie legarea cu centuri de siguranta a muncitorilor care lucreaza pe acoperi, la montarea elementelor de invelitoare . In vederea asigurarii functionalitatii i durabilitatii invelitorii pentru prevenirea degradarilor premature, se impune ca beneficiarii de cladiri sa respecte unele reguli generale de exploatare i masuri de intretinere corespunzatoare: - curatirea i mentinerea in buna stare de functionare a invelitorilor, gurilor de scurgere, conductelor de colectare i evacuare a apelor meteorice (conform cap. 7 din C 37-1988). Pentru aceasta, la receptie lucrarilor , executantul va preda achizitorului un set de norme de intretinere a acoperisurilor. Receptia lucrarilor la invelitori se va face la completa terminare a executiei lor.

Achizitor

S-ar putea să vă placă și