Sunteți pe pagina 1din 9

Anul II TEORIA MUZICII, SOLFEGIU, DICTEU1,2 MUSIC THEORY, SOLFEGE, DICTATION 1, 2 I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 Cap.I.

Modula ia n melodiile ce apar in sistemului tonal ( partea a II-a); polisemia acordurilor; modula ia la tonalit i apropiate / deprtate prin procedee diatonice, cromatice, enarmonice. Cap.II. Sisteme muzicale intona ionale. Scurt prezentare a elemntelor acusticomuzicale de organizare a materailului sonor si a sistemelor de intonatie: netemperat, temperat egal/inegal, enarmonice, consecin e. Numrul de sunete componente (criteriul cantitativ al scrilor); Specificul rela iilor ntre sunetele scrilor muzicale (criteriul calitativ). Cap.III . Sistemul modal caracteristici esen iale ale modurilor antice greceti (scri ritm); caracteristici esen iale ale modurilor bizantine (scri ritm); caracteristici esen iale ale modurilor gregoriene(scri ritm); geneza sistemului tonal; caracteristicile esen iale ale melodiei populare romneti n sistemul modal; sistemul ritmic n muzica popular romneasc. Notarea armurii tonale, a armurii modale n melodiile ce apar in sistemului modal. Solfegii Chirescu- Giuleanu vol. III : nr. 106 - 108, 110, 112 - 116, 118, 120, 122, 123, 125, 127, 129, 131 ,133, 136, 138, 144, 145, 147, 173, 180, 233, 236, 237, 244, 245, 263, 267, 270, 272, 276, 278, 301, 302, 324. V. Giuleanu -Curs de teoria muzicii vol. II (editia 1998) pag. 120,137,189 Ion Dumitrescu vol. II : nr.6 Semestrul 4 Cap I. Modula ia n sistemul modal. Privire comparativ asupra procedeelor de modula ie din sistemele modale : antic grecesc bizantin; procedee de modula ie n sistemul modal al muzicii populare romneti. Cap.II. Note melodice ornamentale: procedee de notare i decodificare a stenogramelor muzicale. Cap. III. Citirea n chei a unei melodii clasice ( tonale ); cheile Do ( sopran, mezzosopran, alto- tenor ), cheile Fa ( bariton, bas ). Solfegii Chirescu/ Giuleanu vol. I nr. 303, 309, 311, 318, 320, 323. Victor Giuleanu vol. II pag. 65, 68, 98, 220, 222, 225, 226, 439, 440.
1

V. Giuleanu -Curs de teoria muzicii vol. II (editia 1998) pag. 118,119,194,150,166,161,102,320

Observa ii la acordurile n rsturnarea a II-a ntrzierile, notele de pasaj, broderiile Semestrul 4 Treptele secundare Rela ii armonice Rela ii armonice n minor Modalit ii de folosire a treptelor secundare. Rezolvarea septimelor mari. Mici i micorate.

3. Bibliografia minimal obligatorie * Giuleanu Victor: Teoria muzicii curs nso it de solfegii aplicative. Editura Funda iei Romnia de Mine Bucureti 2000 ( vol. I) * Giuleanu Victor: Teoria muzicii - curs nso it de solfegii aplicative. Editura Funda iei Romnia de Mine ,Bucureti 2004.( vol.II) * Chirescu Ioan i Giuleanu Victor : Solfegii.Editura Funda iei Romnia de Mine ,Bucureti 2002 (vol.III)

II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE 4. Bibliografie facultativ 1. Petculescu Valentin , Armonie1, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2003 2. Pacanu Alexandru , Tratat de armonie, Ed. a II- a , Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 1999 3. Negrea Mar ian, Tratat de armonie, Ed Muzical., Bucureti, 1958

*Giuleanu Victor: Colec ie de solfegii. Edi ia a II-a. Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti 2000.(numit vol.IV). *Munteanu Gabriela: Exerci ii muzicale de tip ludic. Editura Funda ia Romnia de Mine, 2003 *Popescu Crinu a: Studiul practic melodico ritmic, Editura Funda ia Romnia de Mine, 2001

CONTRAPUNCT 1,2 COUNTERPOINT 1,2

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI N.B. Ca economie de timp la cursul de teoria muzicii, solfegiu, dictat ( 2 ore:100 minute), se vor aborda, orientativ: teoria muzicii cca. 20 minute; construc ii intervalice / acordice, dup caz cca. 30 minute; dictat muzical scris cca. 50 minute ; Lucrrile practice (2 ore: 100 minute) vor aborda: solfegii ( cu elemente de analiza)i exerci ii preliminare solfegierii: cca. 50 minute; exerci ii de auz (intervale, acorduri), memorie muzical 50 minute. ARMONIE 1,2 HARMONY 1,2 Semestrul 3 Formule justificatoare a disonan elor n stilul bachian Imita ia i canonul Ciclurile secven iale nemodulante i modulante Superpozi ia i ranversabilitatea Inversiunea la doua voci Semestrul 4 Subiectul de Fug bachian Teoria Rspunsului Interludiu i Divertisment

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 Semicaden ele i caden ele Observa ii la construirea unor acorduri ( dublri de voci, micri armonice, rela ii ntre trepte) Tipuri de rela ii dominantice. II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE

1. Todu , Sigismund Formele muzicale ale barocului n operele lui J.S. Bach, Editura
2

Muzical, Bucureti, 1978. 2. Come, Liviu, Nem eanu Rotaru Doina Contrapunct,Manual pentru liceele de muzic, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1977 3. Lerescu, Sorin Curs de contrapunct , Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2002

2. Brumariu, Liviu, Romantismul muzical, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 1995; 3. Iliu , Vasile, De la Wagner la contemporani, vol. 1, 2, 3, Editura Muzical, Bucureti, 1992, 1995, 1997;

ISTORIA MUZICII UNIVERSALE 1,2 HISTORY OF MUSICAL UNIVERSALE 1,2

FOLCLOR MUZICAL 1,2 MUSICAL FOLKLORE 1,2

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 Trsturile generale ale Romantismului muzical. Romantismul muzical timpuriu. Principalii reprezentan i: C.M. von Weber, Fr. Schubert, N. Paganini etc. Etapa de nflorire i afirmare a Romantismului muzical: F. Mendelssohn-Batholdy, R. Schumann, Fr. Chopin, H. Berlioz, Fr. Liszt .a. Programatismul muzical. Muzicologia i critica muzical. Muzica de divertisment (J. Strauss). Opera romantic: francez (Ch. Gounod, J. Offenbach, G. Bizet, J. Massenet, C. SaintSaens); italian (G. Rossini, G. Donizetti, V. Bellini, G. Verdi .a.). Opera italian dup Verdi. Romantismul muzical trziu. Opera romantic german R. Wagner. Simfonismul francez (C. Franck, C. Saint-Saens), german (J. Brahms, G. Mahler, R. Strauss, A. Bruckner). Liedul german. Semestrul 4 colile muzicale na ionale: colile nordice (danez, norvegian Ed. Grieg, finlandez J.Sibelius); rus (Musorgski, Borodin, Rimski-Korsakov, Ceaikovski); ceh (Smetana, Dvorak); polonez (Moniuszko); ungar (Ferenc); spaniol (Albeniz, Granados); romn (A.Pann, G. Stephnescu, C. Dimitrescu, Ed. Caudella .a.). Curente i tendin e n muzica secolului al XX-lea. Impresionismul francez (Cl Debussy, M.Ravel); expresionismul-dodecafonismul-serialismul (A. Schonberg, A. Berg, A. Webern). colile muzicale na ionale n secolul al XX-lea: rus (Stravinski, Prokofiev, ostakovici, Haciaturian); ceh (L.Janacek); polonez (K. Szymanowski); ungar (B. Bartok, Z. Kodaly); spaniol ( M.de Falla), romneasc (G.Enescu .a.) Alte curente i orientri componistice ale secolului al XX-lea: neoclasicismul, aleatorismul, muzica electronic, spectral, structuralist etc. II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE 1. Stoianov Carmen Marinescu Mihaela Istoria muzicii universale, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2007

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 Folclorul ocazional (Folclorul obiceiurilor). Repertoriul vrstelor i al obiceiurilor vie ii de familie; Repertoriul muncilor i al obiceiurilor de peste an calendaristic. Folclorul neocazional Doina.Balada.Cntecul propriu-zis, caracteristicile generale ale genului; Muzica jocurilor populare romneti. Folclor urban Semestrul 4 No iuni generale de analiza materialului muzical tradi ional i lucrri practice Analiz morfologic a cntecului tradi ional vocal romnesc. Analiz a jocului i cntecului instrumental. Culegeri metodologii de culegere i interpretare a materialului muzical tradi ional.

II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE 1. Comiel, Emilia, Folclor muzical, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1967 2. Oprea Gheorghe, Folclor muzical romnesc, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti 3. Pop Miculi Otilia - Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2004

DIRIJAT CORAL 1,2 CHORAL CONDUCTING 1,2

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI


3

Semestrul 3 Tehnica dirijatului. Probleme metro-ritmice pentru lucrri cu metric ternar. Aprofundarea tactrii n tactele fundamentale (de 2, 3 i 4 timpi). Aprofundarea tactrii n tactarea derivat (de 5, 6 timpi) i tactarea descompus de 2, 3, 4 timpi. Forme i genuri specifice muzicii corale. Tehnica de dirijare a madrigalului motetului, missei, coralului. Compozitori ai acestor genuri corale i lucrrile reprezentative. Mijloace de studiu i de memorizare a partiturii. Etapele studiului. Mijloace de exprimare dirijoral. Ob inerea n aplica iile practice a interdependen ei bra elor. Aplica ii practice exerci i dirijorale pe lucrrile din repertoriul semestrului. Repertoriul semestrului 3
1. Drago Alexandrescu - Tatl nostru, vol. I, pag. 2. Gheorghe Cucu - Domnule i Domn din cer, vol. I, pag. 117 3. Nicolae Lungu - Mrire'ntru cele'nalte vol. I, pag. 79 4. Gheorghe Danga - Srba pe loc 5. George Lynn - I got a Home in That Rock

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Semestrul 3 Cultivarea vocii cntate( la adul i i la copii) Articula ia, pronun ia i dic ia n cntul coral. Registre (timbruri) de emisie vocal. Registrul. Timbrul. Solfegierea unor lucrri din programa analitic. Repertoriul semestrului 3
1. Drago Alexandrescu - Tatl nostru, vol. I, pag. 2. Gheorghe Cucu - Domnule i Domn din cer, vol. I, pag. 117 3. Nicolae Lungu - Mrire'ntru cele'nalte vol. I, pag. 79 4. Gheorghe Danga - Srba pe loc 5. George Lynn - I got a Home in That Rock

Semestrul 4 Mijloace de exprimare dirijoral cu dificult i metro-ritmice. Modalit i de execu ie a coroanei n diferite planuri de voci corale. Exerci ii dirijorale pe lucrri din program. Repertoriul semestrului 4
1. Teodor Teodorescu - Leleo i-oi s mor, vol. II, pag. 119 2. Ion Borgovan - Mo Crciun, vol. II, pag. 83 3. W. A. Mozart - Hostias din Requiem, vol. II, pag. 23 4. Petru Stoianov - Suita "Cuvinte i strigturi", nr. 6 - "Pomule, copacule", vol. II, pag. 206 5.Paul Constantinescu - Minune prea mare, vol. I 6 Hans Leo Hassler Fugind treceam paduri vol II

Semestrul 4 Impostarea.. Studiu practic pe lucrrile din program la repeti iile de partid i ansamblu. Studiul vocalelor. Particularit i ale vocalelor. Coloritul vocalelor. Studiul consoanelor. Particularit i ale consoanelor. Clasificarea consoanelor. Repertoriul semestrului 4
1. Teodor Teodorescu - Leleo i-oi s mor, vol. II, pag. 119 2. Ion Borgovan - Mo Crciun, vol. II, pag. 83 3. W. A. Mozart - Hostias din Requiem, vol. II, pag. 23 4. Petru Stoianov - Suita "Cuvinte i strigturi", nr. 6 - "Pomule, copacule", vol. II, pag. 206 5. Paul Constantinescu - Minune prea mare, vol. I 6. Hans Leo Hassler Fugind treceam paduri vol II

II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE 1.Botez, Dumitru Tratat de cnt i dirijat coral, vol.I, cap. VI. Acordajul corului, pag. 171 224. Vol. II, 1982, 1985 ; Cap. V. Formarea sonorit ii corale, pag. 137 171. 2. Drgan, Ovidiu; Drgan, Adriana Colec ie de coruri, vol. I, vol. II, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti 2002, 2004, 2005 3. Drgan, Ovidiu; Drgan, Adriana Curs de dirijat, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti, 2007

II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE 1. Botez, Dumitru Tratat de cnt i dirijat coral, vol. II, 1982, 1985 ; Cap. II, Introducere n tehnica tactrii, Interdependen a bra elor pag. 42 57. 2. Drgan, Adriana; Drgan, Ovidiu Colec ie de coruri, vol. I, vol. II, Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti 2002, 2004, 2005 3. Secrieriu Silvia Colectii de coruri Editura Funda iei Romnia de Mine, Bucureti 2003

ANSAMBLU CORAL 1,2 CHOIR ENSEMBLE 1,2

CITIRE DE PARTITURI 2 SCORE READING 2

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

2. 3.

Semestrul 4 Formarea capacit ii de gndire rapid, analitic i sintetic: note scrise n diferite chei; linii melodico-armonico-ritmice dispuse simultan pe dou portative (dou voci); Formarea deprinderilor de manualitate pianistic specifice citirii armonice sau polifonice a unui text muzical pe dou voci;

4.

N. Rimski-Korsakov, Tratat de orchestra ie Bucureti, Editura Muzical, 1959, vol. I, pp.3-27 Pacanu, Alexandru, Despre instrumentele muzicale, Editura Muzical, Bucureti, 1980 Dnceanu, Liviu, Cartea cu instrumente, Bucureti, Editura Funda iei Romnia de Mine, 2003

PIAN GENERAL 1,2 PIANO (ELEMENTARY) 1,2 II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE 1. Grefiens, Vinicius , Curs practic pentru citire de partituri. Citire n chei, Bucureti, Ed. Muzical,1966 2. Grefiens, Vinicius , Alexandru Velehorschi, Odgescu, Irina , Studii practice pentru citire n chei la dou voci, Bucureti, Litografia Conservatorului de Muzic Ciprian Porumbescu, 1972 I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 Exerci ii pentru formarea i consolidarea deprinderilor i priceperilor pianistice de baz. lucrri de referin din principalele perioade ale crea iei muzicale. Probleme ale formrii artistice, ale dezvoltrii psiho-fizice i pregtirii multilaterale a viitorului pedagog muzician Repertoriu obligatoriu pentru evaluare: un studiu; o pies polifonic; o pies romneasc Exemplu de program minimal pentru evaluare Carl.Czerny: unul din studiile publicate n Sinteze, 1,2,3. Cimpoiul din Album pentru Anna Magdalena Bach Liviu Comes una din piesele: Cntec de leagn, Cte psrele-n codru, Toate plugurile ar, Cntec de seceri(din Sinteze). ***Mici piese romneti pentru pian, Editura Funda iei Romnia de Mine Semestrul 4 Exerci iile tehnice axate pe probleme de ritm, metru i tempo. Analize, pe partituri, a formei arhitectonice a pieselor n studiu Repertoriu obligatoriu pentru evaluare - o parte dintr-o sonatin,o mic pies romantic sau contemporan, o gam, la alegere, cu arpegiu i acorduri Exemplu de program minimal pentru examen 1. Ludwig van Beethoven, Sonatina n Do major partea I-a sau J. Vanhal Sonatina partea I-a(din Sinteze) 2. Robert Schumann, Clre ul slbatec ( din Album pentru tineret sau din volumul Studii i piese pentru pian Ed. Funda iei Romnia de mine 2005 pag.25) 3. o gam pe dou octave, cu arpegiu i acorduri. II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA DE REPERTORIU 1. Studii i piese pentru pian,Editura Funda iei Romnia de Mine,2005 2.Piese romneti pentru pian, din secolul al XIX-lea,vol.I-III,Editura Funda iei Romnia de Mine,2004.
5

TEORIA INSTRUMENTELOR 2 THEORY OF INSTRUMENTS 2

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Semestrul 4 Componen a orchestrei simfonice moderne i redactarea unei partituri generale; Clasificri ale instrumentelor muzicale: dup natura vibra iei, dup modalit i de emisie sonor i atac acordabile i neacordabile; Scurt istoric asupra evolu iei ansamblului orchestral i al grupelor de timbruri i instrumente; No iuni elementare de acustic cu aplicare la problematica orchestrei simfonice; Instrumentele de suflat din lemn; Instrumente de suflat din alam II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE

1.

Casella, Alfredo, Mortari ,Virgilio, Tehnica orchestrei contemporane, Editura Muzical a Uniunii Compozitorilor, Bucureti, 1965, pp.3-121

3.Album pentru pian .Piese preclasice i clasic, Editura Funda iei Romnia de Mine,2004 4 Herz, H. Culegere de exerci ii, game ,arpegii.Ed Funda iei Romnia de Mine 5..Sonatine pentru pian de compozitori romni,vol.I-II.Editura Funda iei Romnia de Mine 6. Mici piese romneti pentru pian, Editura Funda iei Romnia de Mine 7. Robert Schumann. Album pentru tineret.

Cap. 5. Muzica bizantin dup cderea imperiului. Cap. 6. Muzica Bizantin psaltic n cultura romneasc.

II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE 1. Gheorghe Ciobanu Studii de etnomuzicologie i bizantinologie, Ed. Muzical, Buc. Vol I 1970, vol. II- 1979, vol. III 1992. Victor Giuleanu Melodica Bizantin - Ed. Muzical, Buc.1981 Titus Moisescu melodia bizantin n gndirea unor muzicieni romni, Ed. Muzical, Buc.1999 Grigore Pan ru nota ia i ehurile muzicii bizantine, Ed. Muzical, Buc.1971

CULTURA TRADITIONAL 1 TRADITIONAL CULTURE 1

2. 3. 4.

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 Zonele si subzonele etnografice ale Romniei ; Conceptele de: etnologie, etnografie, etnomuzicologie si etnocoreologie; Analiz asupra zonelor etno-folclorice - Muntenia, Oltenia, Moldova: conditiile naturale, ocupatii arhaice , traditii i obiceiuri ; cantecul ocazional si neocazional; jocul (dansul popular) ; portul , arhitectura populara Analiz asupra zonelor etno-folclorice- Transilvania, Banat, Dobrogea: conditiile naturale, ocupatii arhaice; traditii si obiceiuri; cantecul; jocul (dansul popular); portul (costumul traditional); arhitectura populara - (rurala).

PIAN (FACULTATIV) 1,2 INSTRUMENT - PIANO 1,2

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 Tehnicii de execu ie a gamelor, arpegiilor i acordurilor, a octavelor; Probleme complexe de ritm i poliritmie pianistic. Studiul nuan elor i al frazrii, elemente esen iale n muzica romantic Procedee speciale de pedalizare i aplicarea lor diferen iat n repertoriul pianistic Repertoriu obligatoriu pentru evaluare: o lucrare polifonic, o sonat partea I-a, un studiu de virtuozitate, o lucrare romneasc Exemplu de repertoriu minimal pentru evaluare: Johann Sebastian Bach,: Preludiu i Fug nr.II ,la 3 voci,n do minor; Ludwig.van Beethoven,: Sonata op 49 nr.1,n sol minor, p I,Andante; Mihai Burada: Studiul nr7( din 12 Studii de Salon); Petru Stoianov:Varia iuni pe o tem de colind pag.1,2,3 Semestrul 4 Elemente de execu ie armonic i polifonic de dificultate sporit. Citire la prima vedere. Repertoriu obligatoriu pentru evaluare: preludiu i fug , o parte I-a dintr-o sonat clasic , o lucrare de un compozitor romantic, o lucrare romneasc Exemplu de repertoriu minimal evaluare: J.Seb.Bach, Preludiul i Fuga nr II,do min.(perfec ionat); L.van Beethoven,:Sonata op.49 nr1,sol min.p.II,Rondo; Fr.Chopin:Vals op.64nr1, sau Mazurca op.7 nr1, Mar ian Negrea: Seara'n poart(din suita Impresii de la ar)
6

II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE

1. Comisel, Emilia Folclor muzical.(Curs). Editura Didactica, Bucuresti, 1967 2. Oprea Gheorghe - Folclor muzical Editura Funda iei Romnia de Mine, Buc, 1999

MUZIC BIZANTIN 1 BYZANTIN MUSIC 1

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Semestrul 3 Cap. 1. Imperiul bizantin- istoric, cultur, stil Cap. 2. Elementele constitutive i caracteristicile melosului bizantin. Cap. 3. Periodizare i sisteme de nota ie ale muzicii bizantine. Cap. 4. Reprezentan i de seam ai culturii muzicii bizantine.

La sfritul anului II de studiu la specialitatea INSTRUMENT PIAN, studen ii vor putea sus ine un recital, corespunztor programei stabilite mpreun cu profesorul disciplinei. II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA DE REPERTORIU
*** *** *** Chopin, Fr. Album pentru Pian ,Piese preclasice i clasice, 2004,Ed. Funda iei Romnia de Mine Sonatine pentru pian de compozitori romni,vol.I-II, 2000,Ed.Funda iei Romnia de Mine Piese romneti pentru pian din sec.XIX-lea, vol I-III, 2004, Ed.Funda iei Romnia de Mine Sonatele (1-3); Baladele (1-4); Scherzo-uri (1-4); Nocturne (1-19); Poloneze (1-10); Valsuri (1-14), Mazurci (1-51), Preludii, op. 28 i 45; Fantezia, op.49; Studii, op.10 i op. 25; Tarantella, op. 43; Barcarola, op. 60; Berceuse, op. 57; Bolero, op.19; Allegro de concert, op. 46; Concertele pentru pian i orchestr nr. 1, 2 Suita n stil vechi, op.3; Suita op. 10; Pices impromptues; Suita a III-a, op.18; Sonata n fa diez minor, op.24, nr.1; Sonata n Re major, op.24, nr.3; Nocturna.

Mendelsohn Bartholdy, Ed. Grieg etc.; Arii i lieduri romneti din a doua jumtate a sec. al XIX-lea i I-a jumtate a sec. XX de: Al. Flechtenmacher, Ed. Caudella, E. Mezzetti, G. tephnescu, C. Porumbescu, G. Cavadia, G.D. Kiriac, G. Dima, G. Enescu, A. Alessandrescu, S. Drgoi, A. Zirra, I. Borgovan etc. Repertoriu obligatoriu pentru evaluare: O arie din stilul clasic.O arie sau un lied din stilul romantic. O arie sau lied din repertoriul romnesc studiat.

II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE 1.Husson Raoul Vocea cntat, Ed. Muzical, Bucureti, 1958. 2.Georgeta, Pinghiriac Album selectiv pentru canto coral 3. Cornelia Angelescu- Antologia liedului romanesc, secolul XIX

Enescu, G.

CANTO CLASIC ( FACULTATIV) 1,2 CLASSICAL SINGING 1,2

DIDACTICA SPECIALIT II 2 SPECIALITY DIDACTICS 2

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 Probleme de tehnic vocal: dic ie, ornamenta ie n stil preclasic, crescendo, descrescendo Ob inerii stilului bel canto Probleme de interpretare a pieselor vocale apar innd diferitelor epoci de crea ie. Repertoriu obligatoriu pentru evaluare: Piese vocale din perioada preclasic: J.S. Bach, Fr. Haendel, G. Ph. Telemann, D. Cimarosa., Lieduri sau arii de oper apar innd clasicismului: Ch. W. Gluck, J. Haydn, W.A. Mozart.; Lieduri sau arii de oper apar innd stilului romantic (bel canto): L. van Beethoven, G. Rossini, G. Donizetti, V. Bellini, Fr. Schubert, R. Schumann, G. Meyerbeer, M. Glinka, S. Moniuszko etc.; Arii i lieduri romneti din secolul XIX i prima jumtate a secolului al XX-lea: G. Enescu, E. Mezzetti, C. Porumbescu, G. Dima, A. Alessandrescu, I. N. Otescu, S. Drgoi, C. Nottara, A. Zirra, I. Borgovan etc. Repertoriu obligatoriu pentru evaluare: O arie din stilul clasic.O arie sau un lied din stilul romantic.O arie sau lied din repertoriul romnesc men ionat. Semestrul 4 Vocaliza stilului clasic Vocalize ce cuprind intervale mari n vederea interpretrii muzicii vocale a sec. XX. Studii n vederea interpretrii repertoriului romnesc. Repertoriu obligatoriu pentru evaluare: Studii de tehnic vocal. Vocalize de concert. Arii de oper i lieduri apar innd clasicismului: Ch. W. Gluck, J. Haydn, W.A. Mozart.; Arii i lieduri din stilul muzicii romantice de: G. Rossini, G. Donizetti, V. Bellini, Fr. Schubert, R. Schumann, G. Meyerbeer, M. Glinka, Ch. Gounod, Fr. Chopin, H. Berlioz,

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 Educa ia muzical n contextul Curriculumului Na ional(Planul cadru, programele colare, tipurile de obiective pentru clasele I-XII, categorii de CD, manualele alternative, materialele suport). Resursele umane ale procesului de educa ie muzical. (Competen ele speciale ale profesorului de educa ie muzical, dotarea i muzicalitatea elevului, fia psihopedagogic a elevului. Resursele metodologice ale procesului de nv mnt. Metode specifice de predarenv are-evaluare la ora de educa ie muzical. Evaluarea elevilor la ora de educa ie muzical. Instrumente clasice i moderne de evaluare. Resursele materiale ale procesului de nv mnt. Materiale i mijloace didactice specifice orei de educa ie muzical. Formele de organizare a procesului de nv mnt la nivelul activit ii colectivului de elevi i la nivelul procesului de nv mnt. Proiectarea demersului didactic. Tipuri de planificri: planificarea calendaristic, planificarea unei unit i de nv are, proiectarea tipurilor de lec ii n diverse variante. Probleme metodologice privind educa ia muzical vocal- instrumental. Criterii de selec ionare a cntecelor vocale, a pieselor instrumentale, succesiunea modulelor de sunete i note, de valori de durat i formule ritmice, probleme de scriscitit muzical. II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE
7

1. Gabriela Munteanu- Didactica educa iei muzicale- Ed. Funda ia Romnia de Mine2005. 2. I.M.E.C.- Ghid metodologic pentru aplicarea programelor colare din Aria Curricular Arte, clasele I-XII-2003.

2. Brediceanu, Tiberiu Melodii populare romanesti din Banat, Bucuresti, Ed. Muzicala, 1972; 3. Cristescu, Octav Cantul probleme de tehnica si interpretare vocala, Ed. FRM, Bucuresti. 4. Husson, Roaul Vocea cantata, Bucuresti, 1968; 5. Moldoveanu, Eugenia Solistul vocal amator, Bucuresti, 1957;

CANTO POPULAR ( FACULTATIV) 1,2 TRADITIONAL FOLK SINGING 1,2 I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 In cadrul cursului se aprofundeaza probleme de anatomie si fiziologie vocala, de producere si emitere a sunetului vocal, exercitii aplicative pentru respiratie ce ajuta la dezvoltarea capacitatii toracice (utilizand respiratia costodiafragmatica respiratia completa), probleme de tehnica vocala (emisie, atac, sunete juste si naturale). Tematica pentru cursul practic: - studii de tehnica vocala din metodele: N. Vaccai si J. Concone; - studii aplicative vocalize in stil popular, adecvate profilului fonator al studentului, urmarind atacul, locul si rezonanta sunetului; Program obligatoriu pentru evaluare: - un studiu de tehnica vocala; - o vocaliza de tip clasic din metodele J. Concone si N. Vaccai; - o vocaliza in stil popular; Semestrul 4 - studii acompaniate abordarea genurilor studiate (hora, sarba, doina, balada, invartita, de doi, ardeleana, hategana, etc.) cu acompaniament de pian. Program obligatoriu pentru evaluare: un colind din zona etnografica de unde provine interpretul (studentul); o piesa fara acompaniament din cadrul genului neocazional doina; un numar de 6 (sase) piese (cantece propriu-zise) din cadrul genului neocazional, cu acompaniament de pian, avand: genuri, tempouri, tematici diferite, specifice zonei etnografice pe care o reprezinta; Bibliografie obligatorie: II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE 1. Amzulescu, Al. I. Balade populare romanesti, vol. I III, E.P.L.Bucuresti, 1964;

VIOARA ( FACULTATIV) 1,2 INSTRUMENT- VIOLIN 1,2

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI Semestrul 3 Formarea unui gust estetic elevat, ca principalele calit i ale unui bun profesor i instrumentist Stabilirea unui raport corect ntre a studia i a exersa pentru nlturarea apari iei unor greeli cauzate de lipsa grada iei i a scopurilor clare,necesare lucrului pe termen scurt,mediu i lung. Eviden ierea rolului hotrtor al gndirii creatoare i al aten iei concentrate att n faza de elaborare ct i n cea de sus inere scenic.

Semestrul 3 Repertoriu obligatoriu pentru evaluare Mazas-Studii - o sonat preclasic - una,dou pr i de concert - citire la prima vedere Semestrul 4 Repertoriu obligatoriu pentru evaluare - un studiu de virtuozitate - dou pr i de sonat preclasic - una,dou pr i de concert II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA DE REPERTORIU Studii tehnice: R.Klenck-Studiul gamelor la vioar K.Flesch-Game i arpegii pentru vioar M.Iftinchi-Schimbuti de pozi ie n duble coarde Studii melodice:
8

J.Mazas-Studii artistice J.Dont-op.35 H.Wieniawsky-Sonate Sonate: Mozart Beethoven Schubert (sonatine) Concerte: Mozart-Concertele3,4,5 Bruch-Concertul n sol minor Lalo-Simfonia spaniol

3. Dezvoltarea gustului pentru muzica de camer. Cunoaterea criteriilor tehnice i muzicale necesare interpretrii n duo. 1. Atacuri continue cu sunete repetate pe corzi arpegiate sau deprtate cu solicitarea degetului p in arpegiato descendent ascendent i inverse. 2. Desfurarea coerent i echilibrat a tehnicii bareu-lui intre pozi ia I-V V-X i invers. Procedeu necesar dezvoltrii rezisten ei, echilibrului i siguran ei tehnicii minii stngi 3. Studiul echilibrului interpretativ in contextul muzicii camerale. - studiul separat al vocilor, acompaniamentul - studiul n doi cu schimbarea vocilor REPERTORIU OBLIGATORIU PENTRU EVALUARE

CHITARA CLASICA ( FACULTATIV) 1,2 CLASSICAL GUITARE Semestrul 3 -

o lucrare preclasica o lucrare polifonica o lucrare clasica si moderna

Optimizarea procedeelor tehnice necesare ambelor mini ; armonicele naturale i tehnica ornamenta iei chitaristice Dobndirea tehnicilor avansate de interpretare solistic i inni ierea in interpretarea muzicii camerale - duetul .

1. Eliminarea asperit ilor din atacurile de producere a emisiei sonore, prin contientizarea sunetului de referin individual. 2. Exersarea sincronozrii atacurilor simultane pe 2,3,4 i 5 sunete, apropiate sau deprtate. 3. Sincronizarea tehnic dintre cele dou mini i armonizarea dintre text i interpretare solistic sau cameral. 1. Cunoaterea preliminar a procedeelor tehnice de ob inere a armonicelor naturale i ornamenta ia 2. Exerci ii i studii speciale pentru dezvoltareaabilit ii degetului pn ipoztaze combinatorii multiple cu celelalte degete. 3. Tehnica schimbului arpegiat i deprtat, prin controlul fixrii i mobilit ii degetului pivot. 5. Studiul criteriilor necesare fundamentrii interpretrii in duet Repertoriu obligatoriu pentru evaluare o lucrare preclasica o lucrare polifonica o lucrare clasica si moderna

II. BIBLIOGRAFIE MINIMALA DE REPERTORIU Emilio Pujol Escuela Razonada de la guitarras, Ed. Ricordi Americana, Buenos Aieres 1956, vol. III : 218-225 i 238-243 studiul nr. XXII Abel Carlevaro Seria didactica para guitarra, Ed. Barry Buenos Aires, 1966, vol.II : exerci iile 25-36 i 210-212 Fernando Sor Studii, Ed. Mel Bay,1990 : op.30 XXIV op.35 nr.17 Matteo Carcassi 25 de studii op.60, Ed.Ricordi,1976 : studiul nr.21 Duete : Fernando Sor divertissment op.38

Semestrul 4 1.Eliminarea discrepan elor psiho somotice n tehnica de execu ie a arpegiatou-lui lent sau rapid 2.Exersarea autocontrolului i echilibrarea aten iei distributive, criterii absolute n evolu ia interpretrii instrumentale.
9