Sunteți pe pagina 1din 19

PROGRAMA DE PREGATIRE CALCULATOR DEVIZE COD COR - 343301

Numele cursantului: MORARIU ION CNP: 1541226221155 Data examenului: 30.06.2009

Curs perfectionare Calculator devize

CUPRINS

Introducere Programa de pregtire Modulul 1 Calculator devize Modulul 2 Utilizarea aplicaiei Doclib 37 Planul de pregtire

Curs perfectionare Calculator devize 2

INTRODUCERE Cursul de specializare este destinat personalului care se initiaza n meseria de calculator devize i care solicita utilizarea aplicatiei DOCLIB al carui producator este firma INFSERV Bucureti. Sesiunea va fi condus de formatori de adulti specialzat n softul mentionat . Scopul sesiunii este de a invata facilitile oferite de aplicatia DOCLIB si de a prezenta noile imbuntiri care au fost upgradate o data cu apariia unei noi versiuni DOCLIB 37. Urmarea a acestui curs personalul va putea realiza o reea de comunicare direct a utilizatorilor aplicaie . Aceasta va duce la o mai buna evaluare a lucrrilor i, aa cum precizeaz i poroducatorul softului, la o reducere a duratei de elaborare a documentaiilor economice si implicit la reducerea costurilor. La finalul programului de perfectionare cursanii vor avea urmatorele competente : ntocmete devize antecalcul i situaii de lucrri n baza comenzilor primite privind execuia de lucrri sau achiziie de bunuri luind in consideratie preturile existente pe piata si tehnologiile utilizate in societate; Verific situaiile de lucrri raportate ale sub-contractorilor n concordan cu previziunile fcute n devizul antecalcul; Propune i/sau modific devizele antecalcul n funcie de diferenele contactate pe parcursul derulrii lucrrilor ; Intocmeste devizele postcalcul n conformitate cu cheltuielile reale efectuate n execuia lucrrilor sau n achiziia bunurilor; Realizeaz compararea cheltuielilor pe capitole ntre devizele antecalcul i postcalcul. Verific corectitudinea documentele justificative ntocmite in ceea ce priveste documentatiile economice; Utilizeaza aplicatia DOCLIB pentru intocmirea devizelor. Cursul de calificare se va desfaura la sediul firmei SC INTELINVEST CONSULTING SRL Iasi att partea teoretica ct si partea practic n afara programului de lucru a cursantilor in cursul unei saptamani zilele de vineri, sambt i duminic ntre orele 14-20 iar restul de ore laboratore practice itre orele 16-20. Participanilor le vor fi prezentate pe rnd fiecare noua faciliatate a aplicatiei DOCLIB dup care va urma sesiuni practice de utilizare a aplicaiei. n cadrul sesiunilor practice vor fi efectuate discuii n cadrul mesei rotunde a lucrarilor intocmite de fiecare cursant.

Curs perfectionare Calculator devize 3

PROGRAMA DE PREGTIRE Curs de perfecionare CALCULATOR DEVIZE

Curs perfectionare Calculator devize 4

MODULUL 1 : CALCULATOR DEVIZE Durata (n ore de pregtire): 5 ore pregtire teoretic + 15 ore pregtire practic Obiective generale : ntocmirea unui deviz ofert i a unei situaii de lucrri Nr. OBIECTIVE DE crt. REFERIN 1 1. 2 Elaborarea devizului antecalcul n conformitate cu planul de activitate sau de achiziii METODE/ FORME DE ACTIVITATE 4 Expunere Explicaie Descriere Conversaie Prezentare MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE NVARE 5 Prelegeri Seminarii -suport de curs -material demonstrativ CRITERII DE EVALUARE 6 Test cu incadrerea intr-o durat de timp definit.Pentru fiecare obiectiv de referint se va da un test de elaborarea unei documentatii economice (oferta sau situatie de lucrari), continand 3 alticole de deviz, in termen de 2 minute pentru: Contructii: turnarea unei fundatii izolate avan dimensiunile 1.2x1.5x1.6, utilizand 180 kg de otel beton; Instalatii : executarea unui bransament de 10 ml din teava PEHD;

CONINUT TEMATIC 3 1.1. Analiza studiilor de prefezabilitate elaborate de proiectant pe baza unor consturi inregistrate pan la data evaluarii i efectuarea antecanculaiei pentru fiecare obiectiv din planul de activitate sau achiziii ; 1.2. Utilizarea informaiilor tehnice sau economice din interiorul societaii, stabilirea de legturi de informare sau solicitarea evaluarilor costurilor la teri acreditai; 1.3 Pregatirea materilalului justificativ pentru analize economice i pentru stabilirea preurilor bunurilor si serviciilor.

Curs perfectionare Calculator devize

Intocmete devize antecalcul n baza comenzilor primite privind achiziia de lucrri sau achiziii de bunuri

2.1 Crearea unei investiii, obiect si deviz Expunere corespunzatoare planului de activitate i Explicaie achiziii; Descriere Conversaie 2.2 Stabilirea coeficieniilor de recapitulatie Prezentare corespunzator societaii i legislaiei n vigoare; 2.3.Definirea devizului/categoriei de lucrri atasat investiiei i obiectului definit; 2.4.Introducerea de date corespunzatoare antemasurtorilor; 2.5.Solicitarea de oferte pentru intretinerea bazei de pre a materialelor si modificarea preurilor pe furnizori; 2.6.Solicitarea de oferte pentru intreinerea bazei de pret a utilajelor i modificarea preurilor pe furnizor; 2.7.Evaluarea costurilor orare cu privire la fora de munca proprie; 2.8.Solicitarea de oferte pentru intretinerea bazei de pre auto-utilaje i modificarea preurilor pe furnizor;

Prelegeri Seminarii -suport de curs -material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize 6

2.9.Calculul devizului si vizualizarea documemtelor n vederea corectrii eventualelor neconcordane; 2.10 Definirea i elaborararea rapoartelor solicitate ; 2.11. Redactarea rapoatele : Deviz pe categorii de lucrri, extras de materiale, extras de manoper, extras de utilaje i extras de transporturi.

Curs perfectionare Calculator devize 7

Intocmirea de situaii de lucrri n baza comenzilor primite sau achiziiilor de bunuri

3.1.Stabilirea cantitile de lucrri efectiv Expunere executate pe fiecare stadiu fizic supus Explicaie evaluarii iniiale; Descriere Conversaie 3.2. Identificarea invesiei, obiectului i Prezentare devizului corespunzator din planul de achiziii; 3.3. Reactualizarea coeficienilor de recapitulaie corespunzator societaii i legislaiei n vigoare; 3.4. Identificarea categoriilor de lucrri ataate investiiei i obiectului definit i sabilirea cantitilor suplimentar executate; 3.5.Introducerea datelelor corespunzatoare antemsurtorilor; 3.6.Urmrirea ofertelor initiale pentru intretinerea bazei de pre a materialelor i modificarea preurilor pe furnizori; 3.7.Urmrirea ofertelor initiale pentru intreinerea bazei de pre a utilajelor i modificarea preurilor pe furnizor; 3.8.Urmrirea costurile orare cu privire la fora de munca proprie;

Prelegeri Seminarii -suport de curs -material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize 8

3.9.Urmrirea ofertelor initiale pentru intreinerea bazei de pre auto si utilaje i modificarea preurilor pe furnizor; 3.10. Calculul situatiei de lucrri si vizualizarea documemtelor n vederea corectrii eventualelor neconcordane; 3.11 Definirea solicitate ; si elaborarea rapoartele

3.12. Redactarea rapoatelor : Stuaiei de lucrri, extras de materiale, extras de manoper, extras de utilaje si extras de transporturi;

Curs perfectionare Calculator devize 9

4.

Implicatiile financiare ale activitatilor sau lucrrilor efectuate

4.1.Stabilirea capitolelor categoriilor de Expunere lucrri care vor fi urmrite, avnd la baza Explicaie documentaiile economice elaborate ; Descriere Conversaie 4.2. Extragerea valorilor din devizele Prezentare elaborate stabilind indicatorii de performant pe fiecare obiectiv si resurs; 4.3 Stabilirea cantitatile de resurse necesare executrii lucrrilor i transmiterea executantului a fiei limit; 4.4. Stabilirea mpreuna cu compartimentul economic sau tehnic a noilor indicatori i a fiei limit n cazul unor neconcordante a valorilor sau cantitilor ; 4.5 Pregtirea materilalului justificativ pentru analize economice i pentru stabilirea preurilor pentru bunuri i servicii; 4.6 Semnalarea depirile de buget pe capitole de cheltuili prevzut n devize acolo unde este cazul;

Prelegeri Seminarii -suport de curs -material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize 10

Elaborarea devizelor antecalcul lund n considerare preurile existente pe pia

5.1.Identificarea investiiei i documentaiei Expunere prezentat n ofert; Explicaie Descriere 5.2.Identificarea ofertelor initiale pentru Conversaie intreinerea bazei de pre a materialelor i Prezentare solicitarea de alte oferte n cazul cnd din analiza acestora nu mai corespun situaiei existente cantitativ, calitativ sau valoric i modific preurile pe furnizori; 5.3.Identifcarea ofertelor iniiale pentru intreinerea bazei de pre a utilajelor i solicitarea de alte oferte n cazul cnd din analiza acestora nu mai corespund situaiei existente cantitativ, calitativ sau valoric i modificarea preturile pe furnizori; 5.4.Identificarea costurile orare cu privire la fora de munc proprie; 5.5.Identificarea ofertei initiale pentru intreinerea bazei de pre auto i utilaje i solicitarea de alte oferte n cazul cnd din analiza acestora nu mai corespun situaiei existente cantitativ, calitativ sau valoric i modificarea preurile pe furnizori; 5.6.Analizarea calittii materialelor i a celorlante resurse (manopera, utilij i transport) si elaborearea unei noi oferte;

Prelegeri Seminarii -suport de curs -material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize 11

5.7.Prezentarea documentatiei beneficiarului i preluarea observaiilor acestuia; 5.8. Reanalizerea documentaiei elaborarearea documentaiei finale; i

5.9 Pregtirea materilalul justificativ pentru analize economice i pentru stabilirea preurilor pentru bunuri si servicii.

Curs perfectionare Calculator devize 12

mprtirea chetuielilor pe categorii de cheltuieli conform normelor interne sau a legislatiei n vigoare

6.1.Satbilirea capitolelor corespunztor Expunere fiecrei categorii de lucrri i inscrierea Explicaie valorile programate; Descriere Conversaie 6.2 Extragerea din devizele de lucrri a Prezentare cheltuielilor directe: - materiale - manoper - utilaje - transporturi i le compararea cu cele programate 6.3. Extragerea din devizele de lucrri cheltuielile indirecte : - CASS - Sntate - Somaj - alte taxe stabilite prin legislatia n vigoare - cheltuieli cu personalul indirect productiv - beneficiu i le compara cu cele programate 6.4. Motivarea plusurilor sau minusurilor valorice pe fiecare capitol de cheltuieli colabornd cu compartimetului tehnic i de aprovizionare; 6.5 Pregatirea materilului justificativ pentru analize economice i pentru stabilirea preurilor pentru bunuri i servicii;

Prelegeri Seminarii -suport de curs -material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize 13

Verificarea situaiile de lucrri raportate ale subcontactorilor n concordant cu previziunile fcute n devizul antecalcul

7.1. Preluarea documentaie de sub- Expunere contactare pentru fiecare subantreprenor; Explicaie Descriere 7.2.Preluarea situaiile de lucrri sau Conversaie antecalculaiile de la sub-contactori; Prezentare 7.3.Stabirea prin msurtori, cantitile efectiv executate din contactul initial; 7.4.Urmrirea respectrii condiiilor contactuale stabilite prin documentele anexate contractului- respeciv antecalculaie 7.5.Verificarea PU cu cel din contractul iniial; 7.6.Verificarea operaiunile matematice din documentaia economic prezentat de sub-contactor; 7.7.Stabilirea cantittile executate n plus sau n minus i modificarea contracului prin ntocmirea unui act adiional; 7.8 Pregatirea materilalul justificativ pentru analize economice i pentru stabilirea preurilor pentru bunuri si servicii

Prelegeri Seminarii -suport de curs -material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize 14

Sortarea i arhivarea documentele legate de activitate

8.1 Pregtirea documentaiilor i dosarelor pentru arhivarea ; 8.2. Stabilirea duratei de arhivare corespunzatoare tipului de documantaie arhivat; 8.3. Predarea la arhiv documentatiilor i dosarelor . unitaii a

Curs perfectionare Calculator devize 15

MODULUL 2 : UTILIZAREA APLICATIEI DOCLIB 37 Durata (n ore de pregtire): 5 ore pregtire teoretic + 15 ore pregtire practic Obiective generale : Intocmirea unui deviz oferta si a unei situatii de lucrri in aplicatia DOCLIB 37 Nr. crt. 1 1 OBIECTIVE DE REFERIN 2 Deficiente semnalate in versunile DOCLIB anterioare METODE/ FORME DE ACTIVITATE MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE NVARE 5 Prelegeri Seminarii -suport de curs -material demonstrativ CRITERII DE EVALUARE 6 Test Preluarea de pe internet a noii aplicatii DOCLIB 37. Preluarea aplicatiei pe flash disk i lansarea acesteia n executie. Lansarea aplicatiei utiliznd un telefon modil care are acces la internet

CONINUT TEMATIC

3 4 1.1 Istoria dezvoltrii aplicatiei DOCLIB, Expunere analiza aplicatiei : Explicaie Descriere - Varianta original n 1984 Conversaie - Preluarea aplicaiei in 1992 Prezentare de firma INFSERV ; - Lansarea aplicaiei DOCLIB n iunie 1992 n SC APAVITAL SA Iai ; - Evoluia aplicaiei pn la varianta DOCLIB 36 ; 1.2 Deficienele semnalate la ultima versiune DOCLIB: - deficiente de preluare a preurilor din cadrul unor baze de date prelucrate anterior ; lipsa unui dialog ntre utilizatorii programului din interiorul i din exteriorul socieii ;

Curs perfectionare Calculator devize 16

lansrii aplicaiei .

lipsa de mobilitate a

1.3 Modul de abordare actual al acestor deficiene : existena internetului i posibilitile tehnice avansate de utilizare a acestuia; Existena echipamentelor tehnice care sa faciliteze mobilitatea lansrii aplicaiei

1.4 Nouti care aduce ultima versiune a aplicaiei : noul format ergonomic a aplicaiei; - corespondent e-mail direct din program ; - obinerea unor fieier doc i xls direct din aplicaie; - manualul interactiv apelat din meniul principal . -

Curs perfectionare Calculator devize 17

Particulatitti esentiale a noii versiuni DOCLIB 37

2.1 Preluarea automat a lucrrilor dintr-o colecie mai veche - descarcarea aplicaiei de pe site-ul INFSERV; - pregtirea calculatorului n vederea upgradrii aplicaiei - upgradarea propriuzis a aplicatiei; - preluarea numrului de utilizator de la firma INFSERV - protejarea aplicatiei de piraterie. 2.2 Lansarea aplicaiei din orice locatie 2.3 Utilizarea SIGMI (Doclib 37) direct de pe un flash disk.

Expunere Explicaie Descriere Conversaie Prezentare

Prelegeri Seminarii -suport de curs -material demonstrativ

Curs perfectionare Calculator devize 18

Curs perfectionare Calculator devize 19