Sunteți pe pagina 1din 10

MOMENTE ÎN EVOLUŢIA

CHIMIEI CA ŞTIINŢĂ
CE ESTE CHIMIA ?
Chimia este ştiinţa care studiază compoziţia,
structura şi proprietăţile substanţelor.

Concepţia despre natură în general


şi despre chimie, în special, s-a
extins şi s-a aprofundat pe măsură
ce noile cunoştinţe au dovedit că
vechile teorii sunt incomplete sau
chiar incorecte.
MOMENTE
1. Descoperirea focului

Deşi nu se cunoaşte nici locul,


nici cine a descoperit focul,
arderea lemnului a fost utilizată
încă din cele mai vechi timpuri
pentru prepararea hranei şi
prelucrarea metalelor.
2. Descoperirea primelor elemente chimice

Iniţial, au fost descoperite


metale care se găsesc libere în natură:
aurul, argintul, mercurul. Au urmat apoi
pucioasa (sulful) şi cărbunele.
3. Descoperirea
experimentului
chimic de laborator
şi folosirea balanţei
au permis
descoperirea
legilor de bază ale
chimiei.
4. Descoperirea teoriei atomo-moleculare.

Noţiunea de atom, ca cea mai


mică particulă, a stat la baza
descoperirii structurii
substanţelor.
5. Marile descoperiri de la sfârşitul sec. al
XIX-lea
Electronul=particulă elementară negativă, componentă a atomului

Radioactivitatea = proprietatea unor elemente de a emite


spontan şi continuu radiaţii

Teoria cuantelor=lumina este emisă în mod discontinuu


sub formă de “cuantă” de lumină

Toate acestea sigură


marile succese ştiinţifice
ale acestei perioade
6. Marile descoperiri ale sec. al XX-lea
Procesul de fotosinteză, a demonstrat că
planta este cea mai complexă “uzină chimică” Hârtia pe care scriem zilnic îşi
din natură. Din câteva elemente reuşeşte să are povestea ei. Egiptenii au
sintetizeze o gamă vastă de substanţe: folosit iniţial papirus-ul apoi s-a
glucoză, zahăr, amidon, celuloză, grăsimi, utilizat pergamentul, piei de
uleiuri, esenţe parfumate, coloranţi, vitamine, oaie sau de capră special
etc. tăbăcite şi, în final, hârtia
chinezească obţinută din fire
de bambus, diferite ierburi şi
câlţi. În Europa meşteşugul
obţinerii hârtiei a ajuns abia în
anul 1100. Astăzi hârtia se
fabrică din lemn, paie sau stuf.

Procese fermentative , care conduc de la laptele proaspăt la laptele acru, de la


must la vin, de la vin la oţet, au fost observate încă din cele mai vechi timpuri şi
utilizate în gospodărie.
Vitaminele =substanţele care se
găsesc în cantităţi extrem de mici în
alimente, dar care sunt strict
necesare organismului uman sunt
sintetizate de industria farmaceutică.
Zilnic se obţin noi şi noi medicamente
cum sunt şi antibioticele (adevărate
“arme” împotriva infecţiilor)

Masele plastice au apărut ca urmare a


necesităţii înlocuirii unor materiale:
sticla, oţelul, cauciucul, lâna, etc. Fibre
bune, rezistente, ieftine şi foarte
aspectuoase au putut fi obţinute printr-
un şir de transformări ale unor bogăţii
subterane: gazul metan, petrolul,
cărbunele.
Haina care nu arde, firul de borangic mai
subţire decât pânza de păianjen, dar mai
tare decât oţelul şi mai alb decât laptele,
sticla care nu se sparge, toate oglindesc
dorinţe de veacuri purtate de oameni în
gând, care astăzi au coborât din lumea
basmelor, în viaţa de zi cu zi.