Sunteți pe pagina 1din 9

ANALIZA

INFORMAŢIEI

POROCH VLAD
CL. A XI-A G
1. Noţiuni de bază, informaţie
Încă din antichitate au fost puse în evidenţă două tipuri de prelucrări de informaţii:
 prelucrarea textelor = scrisul
 prelucrarea numerelor = calculul numeric.
Calculatorul a fost inventat de om ca urmare a necesității prelucrării rapide a unui
volum din ce în ce mai mare de date.
Astfel, utilizatorul transmite calculatorului date de intrare pe care mașina să le
prelucreze conform unor instrucțiuni (program) pentru a obține rezultatul sau
datele de ieșire .
DATA – reprezintă o înşiruire de caractere numerice sau alfanumerice care are o
anumită semnificaţie.(este reprezentarea informatiei in interiorul calculatorului. )
În urma procesului de prelucrare (procesare) a datelor se obțin informațiile.
INFORMAŢIA – se defineşte ca un fiind un mesaj, ce reflectă starea unui sistem şi
care aduce receptorului un spor de cunoaştere.
2. Fluxul Informational
Fluxul informaţional – Reprezintă cantitatea
de informaţii care circulă între emiţător şi
beneficiar.
conţinut

Circuitele şi fluxurile informaţionale pot fi


frecvenţă
clasificate după mai multe criterii: cost

1. după direcţie: Fluxul


 verticale, informaţi
onal este
 orizontale caracteri
 oblice fiabilitate zat prin: sens

2. după frecvenţă:
 periodice
 Ocazionale viteză lungime

3. după locul unde iau naştere:


 interne
 externe
3.Circuitul informaţional
Locul de emitere a informaţiei se mai numeşte si sursa informaţiei, iar locul de destinaţie a informaţiei
se numeşte receptorul informaţiei. Intre emiţător şi receptor informaţia circulă printr-un canal de
comunicaţie.

Fluxul informaţional dintre emitător şi receptor este necesar desfăşurării unei activităţi sau executării
unei operaţii.

Circuitul informaţional se formează din toate fluxurile informaţionale care circulă în cadrul organizaţiei
şi conexiunile dintre aceste fluxuri.

Cerinţele uni flux informaţional sunt:

 informaţia trebuie transmisă nedistorsionat;


 transmisia trebuie sa se efectueze indiferent de gradul de ocupare a canalului de comunicaţie;
 trebuie asigurată securitatea informaţiei;
 informaţia trebuie transmisă optim;
 costurile de exploatare a canalului de transmisie să fie mici;

Canalul de comunicaţie este caracterizat de :

 metoda de comunicaţie;
 conţinutul mediului de comunicaţie: text, imagini grafice,secvenţe sonore sau video;
 volumul şi calitatea informaţiei.
4.PROCES INFORMATIONAL
Procesul informational cuprinde:
 colectare de informaţii;
 acumulare de informaţii;
 actualizare de informaţii;
 arhivare de informaţii
 furnizare de informaţii.
Procesul informaţional este condus şi influenţat prin decizii care asigură funcţionarea sa la
parametrii prestabiliţi. Aceste decizii au şi rolul de a adapta şi a perfecţiona continuu procesul
informaţional astfel încât să corespundă modificărilor din organizaţia pe care o deserveşte.
Baza informaţională reprezintă totaliatea informaţiilor care deservesc întreaga organizaţie.
Aceste informaţii se găsesc în diferite documente: fişe tehnologice, liste de materiale etc.
In cadrul sistemului informatic, procesul informaţional este format din:
 introducerea datelor;
 prelucrarea datelor;
 extragerea informaţiilor;
 stocarea datelor.
5. Sistemul informatic
Prelucrarea automată a informaţiei a fost posibilă o dată cu apariţia calculatoarelor
electronice. Informaţia prelucrată poate fi formată din texte, numere, imagini sau
sunete şi este păstrată pe diferite medii de memorare, sub formă de date.
Implicaţiile tehnologiei informaţiei sunt în:
- societatea informaţională;
- supermagistrala de informaţii;
- comerţul electronic.
Sistemul informaţional este format din canale prin care circulă informaţiile şi din
metodele folosite pentru manipularea lor.
Sistemul informatic este acea parte a sistemului informaţional în care procedeele şi
mijloacele de prelucrare a informaţiilor sunt automatizate.
Sistemul informatic cuprinde:
 Componenta fizică (hardware) – totalitatea echipamentelor folosite.
 Componenta logică (software) – programele sistemului de operare și ale aplicațiilor
definite.
 Componenta de date sau baza de date.
 Componenta umană – personalul specializat pentru întreținerea și exploatarea sistemului
și utilizatorii lui direcți.
 Cadrul organizatoric al beneficiarului sistemului informatic.
PROCESUL INFORMAŢIONAL

6. Prelucrarea datelor

Stocarea
Date de intrare Date de ieşire
datelor de
(informaţii)
ieşire

Datele de intrare sunt Prelucrarea datelor se Datele de ieșire vor fi scrise


citite de la un dispozitiv face în memoria la un dispozitiv de ieşire
de intrare (tastatură, internă cu ajutorul (ecran, imprimantă, plotter
scanner, creion optic, funcţiilor: etc.) sau într-o colecţie de
microfon etc.) sau dintr- • Sortare date în memoria externă,
o memorie externă unde • Clasificare pentru a fi prelucrate
se pot găsi într-o colecţie • Comparare ulterior ca date de intrare.
de date (fişier sau bază • Analiză
de date). • Calculare
• Sintetizare
7. SURSE CARE FURNIZEAZA
INFORMATIA
Baza informationala este compusa din:
 sursele care furnizeaza informatia
 tehnici de cautare a informatiei

Sursele care furnizeaza informatia pot fi:


 fisierul (o colectie de date care descrie o categorie de informatii)
 baza de date (o colectie de date care descrie activitatea unei organizatii)
 banca de date (este o colectie de una sau mai multe baze de date)

Cea mai eficienta metoda de organizare a volumelor mari de date este sub forma de baze
de date. Acestea pot fi eficiente prin:
 partajarea informatiilor
 micsorarea volumului de date
 Integritatea datelor
 securitatea informatiilor
 controlul centralizat al datelor
8. Tipuri structuri de date
Există următoarele tipuri de structuri de date:
- fișiere;
- foi de calcul;
- tabele;
- baze de date;
- liste;

Organizarea datelor într-o structură de date presupune:

1. crearea structurii de date:


- definirea structurii de date;
- adăugarea componentelor inițiale;

2. Întreținerea structurii de date (actualizarea informațiilor pătrate în structura de date) :


- ștergerea unei componente a structurii;
- adăugarea de noi componente la structura de date;
- modificarea valorii unor date din componentele structurii
A. FIȘIERUL
Este un model de organizare a datelor pentru a fi memorate pe un suport extern de informație. Ele se
clasifică în:
- fișiere text (conțin numai caractere- conținutul sau poate fi vizualizat cu ajutorul unui editor de texte)
- fișiere binare (conținutul sau poate fi vizualizat doar cu aplicația care l-a creat)
B. FOAIA DE CALCUL
Este metoda de organizare a datelor sub forma de tabel