Sunteți pe pagina 1din 20

Deși în România circulă și alte Biblii de studiu (Biblia cu explicații, Biblia internațională de studiu

inductiv, Biblia de studiu pentru o viață deplină etc.), cu materiale realizate în anii ’90, credem că această
Biblie de studiu, mai recentă și, astfel, mai relevantă pentru publicul românesc contemporan, va însemna un
pas înainte în cercetarea Cuvântului.
Dincolo de elementul de noutate, pe nișa de Biblii de studiu din România, ea vine ca o primă
contribuție adventistă la edificarea credinței cititorului român, indiferent de confesiune.
Prin perspectivă adventistă înțelegem o abordare a Bibliei în care aceasta este lăsată să se
explice singură, o interpretare istorică a profețiilor, ancorând Biblia în istorie și în arheologia biblică, și
numeroase aplicații directe ale textului biblic în viața de zi cu zi.
Înțelegem o exegeză realistă (lingvistică, textuală și contextuală), care respectă atât intenția
mărturisită a autorului inspirat, cât și armonia cu învățătura întregii Scripturi.
Întărim și pentru ediția în limba română aprecierea editorului executiv: Biblia de studiu are
credibilitate academică, este teologic corectă și convingătoare în ce privește utilitatea practică.
Ediție de lux, margini aurite, copertă din Ediție standard, Ediție standard,
piele neagră 240 lei copertă tare, vinil neagră copertă color, laminare mată
120 lei 120 lei
Ediție de lux, margini aurite, copertă din Ediție standard, Ediție standard,
piele neagră 240 lei copertă tare, vinil neagră copertă color, laminare mată
120 lei 120 lei
Fiecare carte beneficiază de o introducere
care conține mai multe secțiuni
Textul biblic e așezat pe două coloane, intuitiv la nivel de
paragraf, cu trimiteri pe mijloc
La subsolul fiecărei pagini sunt note explicative. Peste 12 000 în
total
Indexul tematic are la final punctele de doctrină și textele cele mai
importante
Trei articole despre Biblie plus un plan de citire anuală
Ilustrații, tabele, hărți și hărți color
Concordanța biblică